A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa”SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13
A nap szentje „Krisztus Istenségének Orvosa” SZENT HILÁRIUSZ PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ (kb. Kb. 368)

Élete

+ Hiláriusz egy nemesi családban született Poitiers-ben, Franciaországban. Noha pogányként nevelték, filozófiai vizsgálódásai és a Szentírás tanulmányozása a keresztény hit felé vezetett.

+ 353-ban Poitiers püspökké kinevezett Hiláriusz jelentős időt és energiát fordított az ariánus eretnekség elleni küzdelemre, amely tagadta Jézus istenségét. Míg nagyon szelíd modorú és kedves ember, nem habozott szigorú nyelvezetet használni Constantius császár bizonyításában az arianizmus támogatásáról.

+ A felháborodott császár bírálatként száműzte Hiláriuszt. Hiláriusz ezeket az éveket száműzetésben töltötte a Hit védelmében, és napjaiban a legbefolyásosabb egyházi emberek közé tartozott.

+ Saint Hiláriusz végül visszatért Poitiers-be és ott halt meg 368 körül. Hagyományosan kígyómarások elleni védelemre hívták fel, és 1851-ben az egyház doktorává nyilvánították.

Imádságra és elmélkedésre

„A próféták és apostolok által tudunk rólad, az egyetlen Atya Istenről és az Úr Jézus Krisztusról. Legyen nekünk kegyelem, az eretnekek arca, akik megtagadnak téged, hogy tiszteljelek téged, mint Istent, aki nincs egyedül, és ezt igazságnak hirdessük.” - Poitiers-i Szent Hiláriusz

Ima

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Fiad istenségét, amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, kellő módon megértsük és igaz hittel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."