A nap szentje Goretti Szent Mária, szűz és vértanú (1890-1902)A tisztaság mártírja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
06
A nap szentje Goretti Szent Mária, szűz és vértanú (1890-1902) A tisztaság mártírja

Élete

+ Mária az olaszországi Anconában született. Apja halála után azzal segítette keményen dolgozó édesanyját, hogy öt fiatalabb testvéréről gondoskodott.

+ Mária családja egy házban élt a Serenlli családdal, köztük fiukkal, Alessandróval, akit Maria idősebb testvéreként tisztelt.

+ 1902 júniusában Alessandro kétszer is szexuálisan közeledett Máriához, és azzal fenyegette, hogy megöli, ha bárkinek is szól.

+ Július 5-én tőrrel felfegyverkezve lépett be a Goretti házba. Amikor Mária nem engedett a közeledésének, tizennégyszer megszúrta.

+ Mária 1902. július 6-án, miután megbocsátott Alessandrónak, meghalt; tizenegy éves volt. XII. Pius pápa 1950-ben avatta szentté édesanyja és családtagjai jelenlétében.

+ A börtönből való szabadulása után Alessandro bocsánatot kért Mária édesanyjától, amit ő örömmel felajánlott. Másnap együtt térdeltek le, hogy egymás mellett részesüljenek a szentáldozásban. Alessandro tanúja volt Mária szentté avatási folyamatának is, és élete hátralévő részét a kapucinus ferencesek klausztrális oblátusaként töltötte. 1970-ben halt meg.

Imádságra és elmélkedésre

Nem mindannyiunknak kell vértanúhalált halnunk, de mindannyian a keresztény erényekre való törekvésre vagyunk hivatottak. Ez jellemerősséget követel, még ha az nem is ér fel ennek az ártatlan lánynak a jelleméhez. Mégis állandó, kitartó és szigorú erőfeszítést kérnek tőlünk egészen halálunk pillanatáig. Ezt úgy is felfoghatjuk, mint egy lassú, állandó mártíromságot, amelyet Krisztus sürgetett, amikor azt mondta: A mennyek országa erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg.” ”XII. Pius pápa Szent Mária Goretti szentté avatásakor

Imádság

Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, te Goretti Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is állhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."