A nap szentje Fisher Szt János püspök, Morus Szt Tamás vértanúkVIII. Henrik király által mártírhalált haltak

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
22
A nap szentje Fisher Szt János püspök, Morus Szt Tamás vértanúk VIII. Henrik király által mártírhalált haltak

Életük

+ Fisher János, akit korának egyik legtudósabb me-nek tartottak, 1459-ben született Yorkshire-ben. Cambridge-ben tanult, később számos tisztségben szolgálta az egyetemet, és Desiderius Erasmussal egészítette ki az iskola tanári karát.

+ 1504-ben Rochester püspökévé nevezték ki, és a későbbi VIII. Henrik nevelője volt. Később határozott ellenzője lett Henrik egyházi hatalmi igényeinek, valamint Aragóniai Katalin királyné válási kérelmének.

+ Ellenállása miatt 1534-ben a londoni Towerben raboskodott. A következő évben III. Pál pápa bíborossá avatta. Henrik úgy ellenezte ezt az aktust, hogy június 22-én a Tower Hallban lefejeztette Fisher püspököt.

+ Tamás Londonban született és Oxfordban tanult. Jogász végzettségű volt, végül beválasztották a parlamentbe. 1504-ben feleségül vette Jane Coltot, és a párnak 4 gyermeke született. A nő halála után Alice Middletont vette feleségül. Tamás odaadó férj és apa volt, és szellemes és zseniális emberként tisztelték.

+ 1529-ben VIII. Henrik király kinevezte More-t Anglia kancellárjává. More három évvel később lemondott, amikor Henrik kitartott válása és a római egyházzal való szakítása mellett. Élete hátralévő részében az egyház védelmében dolgozott, és 1534-ben megtagadta a szupremáciai eskü letételét, amely Henriket ismerte volna el az angliai egyház fejének.

+ Morus Tamást ezt követően letartóztatták és árulásért elítélték. 1535. július 6-án, mindössze kilenc nappal barátja, John Fisher bíboros kivégzése után lefejezték. Miközben az állványra vezették, azt hirdette, hogy ő "a király jó szolgája marad, de Istené az első".

+ Morus Tamást és Fisher Jánost 1935-ben együtt avatták szentté, és közös liturgikus megemlékezésüket június 22-én, Fisher kivégzésének évfordulóján ünneplik.

Imádságra és elmélkedésre

"Semmi más nem jöhet, mint amit Isten akar.  És nagyon biztos vagyok benne, hogy bármi legyen is az, bármilyen rossznak is tűnik, valóban a legjobb lesz." - Morus Szent Tamás (a börtönből írt levelében, amelyet lányának, Margitnak írt.)

Imádság

Istenünk, te a vértanúk halálában mutattad meg Egyházadnak a hit legszebb példáját. Fisher Szent János és Morus Szent Tamás közbenjárására add, hogy hitünket ne csak szóval valljuk, hanem életünkkel is tanúsítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."