A nap szentje Clairvaux-i Szent BernátApát és egyháztanító (1090-1153)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19
A nap szentje Clairvaux-i Szent Bernát Apát és egyháztanító (1090-1153)

Élete

+ Bernát Dijon közelében, Franciaországban született, 1111-ben belépett Citeaux ciszterci apátságába.

+ A Clairvaux új alapításának első apátjaként választott Bernátot felkérték a ciszterci házak közötti viták rendezésére, az Egyházat fenyegető schizmusok leküzdésére, és a második keresztes hadjárat előmozdításával bízták meg. Kora egyik legbefolyásosabb szellemi és politikai erejének tekintették.

+ Emlékezetes számos teológiai és lelki műve, különösen nyolcvanhat prédikációja az Énekek énekéről.

+ A Clairvaux-i Szent Bernát 1153-ban halt meg, és 1174-ben avatták szentté.

+ 1830-tól az egyháztanítóként tiszteljük, XII. Pius pápa a „Mézédes doktor” címet adta neki, akinek tanításai „édesebbek, mint a méz”.

Imádságra és elmélkedésre

„Mivel az Isten iránti szeretet manapság sokak szívében fokozatosan kihűl, vagy akár teljesen megszűnik, úgy gondoljuk, hogy a „mézédes doktor” ezen írásait körültekintően meg kell fontolni; mert tartalmukból, amely valójában az evangéliumokból származik, egy új és mennyei erő folyhat át mind az egyéni, mind a társadalmi életbe, erkölcsi útmutatást adva, összhangban a keresztény tanítással, és így képes lesz időben orvosolni az emberiséget sújtó számos súlyos betegséget.” - XII. Pius pápa

Imádság

Istenünk, ki úgy akartad, hogy Szent Bernát apát a házadért való buzgóságtól égve világosságot és meleget árasszon Egyházadban, kérünk, engedd az ő közbenjárására, hogy ugyanannak a Léleknek tüzében mi is a világosság fiaiként éljünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."