A nap szentje Árpádházi Boldog Jolán (1239-1298) IV. Béla leányaCsaládanya, özvegy, majd klarissza apáca

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
15
A nap szentje Árpádházi Boldog Jolán (1239-1298) IV. Béla leánya Családanya, özvegy, majd klarissza apáca

Élete

+ 1239-ben született. IV. Béla király leánya, Szent Margit és Szent Kinga testvére.

+ 1256-ban férjhez ment Boleszláv lengyel fejedelemhez. Férje haláláig példás feleség és 3 leánygyermek anyja, és a szegények segítője. Ebben az időben két klarissza monostort alapított.

+ Férje 1279. évi halála után testvérével, Kingával együtt a Krakkó melletti ószandeci kolostorba lépett.

+ Kinga halála után a gnieznói klarissza rendházba került, melynek később főnöknője lett.

+ Árpádházi Boldog Jolán 1298. június 11-én halt meg, a gnieznói klarissza kolostor kápolnájában temették el.

+ Tisztelete a halála után azonnal megindult. A sírját látogató zarándokok közül sokan rendkívüli kegyelmeket nyertek.

+ Boldoggá avatását 1631-ben indították el. XII. Leó pápa 1827-ben a minoriták és a klarisszák számára engedélyezte ünnepét, amit XIII. Leó egész Lengyelországra kiterjesztett.

Imádság

Mindenható, örök Isten, te Boldog Jolánt
irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából,
és elvezetted szent Fiad keresztjének alázatos
hordozására: a kemény önmegtagadó életre.
Érdemeiért és közbenjárására add, hogy lemondva
a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."