A Boldogságos Szűz Mária bemutatása „Tudni fogjátok, hogy a Seregek Uraküldött engem hozzátok.”

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
A Boldogságos Szűz Mária bemutatása „Tudni fogjátok, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzátok.”

Az ünnep jelentése

+ Egy korai, nem bibliai szöveg, a Jakab Protoevangéliuma elbeszéli, hogy amikor a Boldogságos Szűz hároméves volt, szülei, Anna és Joachim elvitték őt a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ez a hagyomány azon az ősi zsidó szokáson alapul, hogy az elsőszülött fiúkat Istennek szentelték, bár a lányokra vonatkozóan nincs hasonló kötelezettség.

+ Valójában ez az ünnepség a nyolcadik századra nyúlik vissza, és egy Mária tiszteletére 543-ban Jeruzsálemben épített bazilika felszentelésének emlékére alakult. Bár az a bazilika elpusztutt, az egész Keleten fennmaradt ez a templomszentelési ünnep, és 1585 óta a Római Kalendáriumban is szerepel.

+ „Mária bemutatását” történetileg bizonyítani nem tudjuk, de Máriát mindenkor mint Isten élő templomát ünnepeljük.

+ Ez az emléknap arra hív minket, hogy emlékezetünkbe idézzük, hogy Isten  Máriát minden földi nő fölé emelte, és az Ő közbenjárására kérjük, hogy „mi is kiérdemelhessük, hogy részesüljünk [Isten] kegyelmének teljességében”.

+ A Keleti Egyházzal együtt mi is ünnepeljük Mária bemutatását, és szeretnénk mi is újra Istennek ajánlani életünket, mindennapjainkat.

Imádságra és elmélkedésre

„Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik. Ő azonban nálad marad, és te tudni fogod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.” – Zakariás 2:14-15.

Imádság

Urunk, Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária
dicsőséges emlékezetét. Kérünk, részesíts minket közbenjárására
kegyelmed teljességéből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."