Ferenc pápa üzenete Családi Gazdaságok ENSZ évtizedének nyitónapjára2019-2028

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
29
Ferenc pápa üzenete Családi Gazdaságok ENSZ évtizedének nyitónapjára 2019-2028

A Családi Gazdaságok Évtizede kezdeményezés célkitűzése az éhezés felszámolása 2030-ra és az Agenda 2030 keretrendszerben szereplő Fenntartható Fejlődési Célok közül a második feladat megvalósítása: „Fel kell számolni az éhezést, el kell érni az élelmiszerbiztonságot és a jobb táplálkozást, valamint elő kell segíteni a fenntartható mezőgazdaságot”.

A család szerepe a mezőgazdaságban

Ebben a kontextusban Ferenc pápa felhívja a figyelmet a család fontos szerepére. A család ugyanis olyan kapcsolati hálózat, amelyben megtanulunk másokkal és a világgal harmóniában élni. Ez termékeny talajt és példát ad a fenntartható mezőgazdaság megvalósításához, ami nemcsak erre a területre, hanem az emberiség egészére és a környezetvédelemre is jótékony hatással van. Ilyen értelemben a család segít abban, hogy értékeljük az emberiség, a teremtett világ és a mezőgazdaság közötti összekapcsolódást.

A szubszidiaritás elvének alkalmazása

A családi élet a szubszidiaritás alapelvének példája, ami formálni tudja a társadalmi rendet. A pápa azt javasolja, hogy a hatóságok működjenek együtt a családokkal a vidéki területek fejlesztésében anélkül, hogy szemelől tévesztenék a közjót és biztosítsanak elsőbbséget a leginkább rászoruló emberek szükségleteinek a megfelelő szubszidiaritás alkalmazásával. Az ún. „alulról építkező szubszidiaritás”, ami segít, hogy figyeljünk szomszédainkra, megmutatja, hogy a családi gazdaságokban szükség van a női géniusz sajátos hozzájárulására. A fejlődő országokban a nők jelentősen részt vesznek ugyanis a mezőgazdasági tevékenységben, fontos szerepet játszanak annak minden fázisában.

A fiatalok foglalkoztatása a mezőgazdaságban

A legkevésbé fejlett országokban megjelenő élelmiszerválság, továbbá a gazdasági és pénzügyi krízis új erőfeszítésekhez vezetett, amelyeknek köszönhetően a mezőgazdasági tevékenység nemcsak a foglalkoztatás, hanem az egyének és a közösségek fejlesztésének is eszközévé vált. A fiatalok foglalkoztatása a mezőgazdaságban azon túl, hogy a munkanélküliség elleni küzdelem egyik lehetősége, új energiákat is hozhat a szektorba, amely stratégiai jelentőségű lehet számos ország nemzeti érdekei terén.

Az oktatási rendszer jobban válaszoljon a mezőgazdaság szükségleteire

Ferenc pápa üzenetében felhívja a figyelmet: át kell értékelni az oktatási rendszert, hogy jobban tudjon válaszolni a mezőgazdasági szektor szükségleteire és ezáltal segítse a fiatalok munkapiaci integrációját. Ösztönözni kell a fiatalok tehetségének kibontakoztatását a mezőgazdaságban azáltal, hogy megfelelő oktatási lehetőségeket biztosítanak számukra és olyan gazdaságpolitikát alkalmaznak, amely a változás és a fejlődés megteremtőivé teszi őket közösségeikben, az ökológia figyelembe vételével. Az oktatási rendszer alakuljon át a tudás puszta közvetítéséből egy olyan ökológiai kultúra előmozdítójává, amelyben új gondolkodásmód, politika, nevelési program, életmód és spiritualitás van jelen, amelyek ellenállnak a technokrata szemléletnek (vö. Laudato si, 111). A családban ezeknek az értékeknek az átadása átformálhatja a helyi közösségek és a nemzetközi világ életét.

Növelni kell a társadalmi tudatosságot a rászorulók szükségletei iránt

A FAO-nak küldött üzenete végén Ferenc pápa a főigazgatóhoz fordulva rámutat: a Családi Gazdaságok Évtizede azon túl, hogy hozzájárul az éhezés felszámolásához, ösztönzőleg hat a társadalmi tudatosság növelésére az alapvető szükségleteket is nélkülöző embertársaink iránt. Megfelelő struktúrákat kell biztosítani a népeknek, amelyek segítik őket megszabadulni az éhezéstől. Ez csak összefogás eredményeként valósulhat meg, amelyet egy olyan szemlélet vezérel, amely figyelembe veszi az alapvető emberi jogokat és a nemzedékek közötti szolidaritást, mint a fenntarthatóság alapját.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."