Missziós keresztNEKmissziós szimbóluma

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
12
Missziós kereszt NEK missziós szimbóluma

Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-2009) alkotása, a Missziós kereszt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós szimbóluma. Az esztergomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 2007-ben készült, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhelyezést.

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is visel. De a kereszt nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert - Boldog Salkaházi Sára - Boldog Batthyány-Strattmann László - Szent Gellért - Szent Imre - Szent István király - Szent László király - Szent Margit - Szent Erzsébet - Kassai vértanúk - Boldog IV. Károly király - Szent Hedvig - Zoborhegyi Szent Zoerard-András - Zoborhegyi Szent Benedek - Szent Márton - Boldog Gizella - Boldog Apor Vilmos - Boldog Romzsa Tódor - Boldog Meszlényi Zoltán - Becket Szent Tamás - Boldog Brenner János - Boldog Drinai Vértanúk - Boldog Gojdics Pál Péter - Boldog Hopkó Bazil - Boldog Scheffler János - Boldog Anton Durcovici - Boldog IX. Ince pápa.

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent Imrehercegimája

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Beküldte:
Pipics Csaba Pipics Csaba, 11/05/2019 07:48 PM
Nov
05
Szent Imre herceg imája
Úristen, te az egész világ gondviselője vagy.
Te adsz erőt a gyönge embernek,
a te kezedben van a fejedelmek lelke.
Te hatalmasabb vagy minden földi királynál.
 
Tégy velem tetszésed szerint!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

AvillaiNagySzent Teréz:Tiéd vagyok...

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Savanya Mária

Beküldte:
Savanya Mária Savanya Mária, 11/04/2019 08:15 AM
Nov
04
Tiéd vagyok, neked születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 1. Magasságos Fönség, örök Bölcsesség, Jóságos Jósága lelkemnek; Isten, Magasságos, Lény, Jóság: Nézd a nagy hitványságot Ki ma neked a szeretetet így énekli meg: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 2. Tiéd vagyok, mivel megteremtettél, Tiéd, mivel megváltottál engem, Tiéd, mivel szenvedtél értem, Tiéd, mivel meghívtál engem, Tiéd, mivel vártál engem, Tiéd, mert nem vesztem el: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 3. Mit parancsolsz, tehát, jó Uram, hogy cselekedjen ily hitvány teremtmény? Milyen feladatot adtál neki, e bűnös rabszolgának? Látsz engem itt, édes szerelmem, édes szerelmem, látsz engem itt: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 4. Látod itt szívem, tenyeredbe helyezem én: testem, életem és lelkem, bensőm és szeretetem, Édes Jegyes és Megváltó, neked magam felajánlottam Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 5. Adj nekem halált, adj nekem életet; adj egészséget vagy betegséget, tiszteletet vagy megvetést adj nekem; Adj nekem háborút vagy békét, gyengeséget vagy bőséges erőt, mindenre azt mondom, hogy igen: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 6. Adj nekem gazdagságot vagy szegénységet, adj vigasztalást vagy vigasztalanságot adj nekem örömet vagy szomorúságot adj nekem poklot vagy adj nekem mennyet, édes élet, fátyol nélküli nap: egészen megadom magam. Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 7. Ha akarod, adj nekem imádságot, ha nem, adj nekem szárazságot, ha bőséget és áhítatot, és ha nem, terméketlenséget. Magasságos Fönség, csak itt találok békét: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 8. Adj nekem, tehát, bölcsességet, vagy, szeretetből, tudatlanságot; add nekem a bőség éveit, vagy éhséget és nélkülözést, adj sötétséget vagy világos napot Forgass meg engem itt vagy ott: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 9. Ha akarod hogy megpihenjek akarok pihenni szeretetből; ha parancsolod nekem dolgozzam, meghalni dolgozva akarok: Mondd hol, hogyan és mikor; Mondd, édes Szerelmem, mondd: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 10. Add nekem a Kálváriát vagy a Tábort, sivatagot vagy termékeny földet; legyek Jób a szenvedésben, vagy János ki kebleden pihen; legyek gyümölcsöző szőlő, vagy terméketlen, ha beteljesül így: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 11. Legyek a bilincsekbe vert József, vagy Egyiptom kormányzója, vagy kínt szenvedő Dávid, vagy a már felmagasztalt Dávid. Legyek az elmerült Jónás, vagy az ki onnan megszabadult: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 12. Hallgassak vagy beszéljek, teremjek gyümölcsöt vagy ne teremjek, mutassa nekem sebem a törvény, élvezzem a gyengéd Evangéliumot; legyek fájdalomban vagy élvezetben, egyedül Te élj énbennem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? Tiéd vagyok, Számodra születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

hála

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Suto Agota

Beküldte:
Suto Agota Suto Agota, 10/30/2019 09:13 PM
Okt
30
Hálás vagyok a gyógyulásomért,szeretteimért ,közbenjáróimért és a Szentlélek vezetéséért.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."