Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

A szüret, és vele a magyar sors borús kérdései azokat érdekli, akik a piacra váró, árat kereső többletet termelik. Ahogy a magyar borszüret problémáit nem le­het a Tiszahátról megoldani, hiába borong rajtuk a gazda, néz elborultan a teli hordókra, - mert hisz a Tiszahát bo­rának árviszonyait ma a francia és olasz borok szabályoz­zák, - éppúgy nem lehet a magyar sors, a magyar jövő kér­déseit az „orbis Hungaricus" tiszaháti köldökszemléletével átfogni és megoldáshoz segíteni. Itt már a problémát csak a legmagasabb kilátóról lehet áttekinteni. Arról, melyben a nemzet sorsa, a vértermés és a lélektermés, az anyagi és a szellemi kultúra sorsa egyetlen kérdéssé sűrűsödik össze: van-e még a magyarnak jövője az európai népek együtte­sében vagy pedig rálépett-e már a végső bomlás útjára? Ha a tiszaháti szemlélet alapján keresünk választ erre az egy­szerű kérdésre, azt kell mondani, hogy a magyar nép hal­doklik. De ha annak a népnek a szemszögéből keresünk feleletet, mely szegénységében is, egy hold szőlő birtoká­ban is, gondtól terhesen néz a jövőbe, akkor a legború-sabb szüret idején is — bíznunk kell abban, hogy ha lesz vér, lesz piac is, bor is. Csak teremteni kell.

(Szüret a Tisza mellett)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."