Dr. Benyik György IGÉZŐKAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Jer 33,14–16 „Az Úr a mi igazságunk!”

Igen, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd teljesítem ígéretemet, amelyet Izrael házának és Juda házának tettem: Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat sarjasztok Dávidnak, aki jogot és igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban él Jeruzsálem. És ez lesz a név, ahogyan a várost hívják: „Az Úr a mi igazságunk!”

Jeremiás zűrzavaros időkben élt és működött, amely Jojakim király (627–626) uralkodásától a babiloni fogságba való hurcolásig tartott, sőt megérte nemcsak a zsidó vallási élet elzüllését, majd rövid felvirágzását, hanem a kultikus vallásosság megszűnését is a fogság miatt. Méltán tekintik őt a zsidók a szenvedő prófétának. Az Ószövetség egyik leghosszabb prófétai könyve szerkesztetlen részletekben maradt ránk, számos tanítványi kiegészítéssel írták tovább. B. Duhm (1911) szerint csak a szöveg 1/5-e származik hitelesen Jeremiástól. Ez talán túlzás, de annyi bizonyos, hogy a könyv héber és görög szövege jelentősen eltér egymástól, nemcsak az egyes szövegek sorrendjében, hanem tartalmában is. Ezek felvetik a betoldások lehetőségét. A jelen szakasz csak a héber szövegben van meg, és a messiási próféciák gyűjteményének egy szép darabja, amely egy késői szerkesztőtől származik, aki Izrael helyett Jeruzsálem nevét illesztette a szövegbe (16.v.). Jeremiás tanítványai nemcsak őrizték és leírták mesterük orákulumait, hanem elmélkedtek is róla, és tovább is írták prófétai mesterük tanítását. Jeremiás tehát a maga korában nem pusztán egy prófétai személy volt, hanem egy vallást megreformálni akaró intézmény, a vallásos zsidóság lelki életét gondozó iskola. Könyvét és írásait a zsidók később is vallási elmélyülésre és a szertartásos vallásosság spiritualizálására használták. Különösen nagy hatást fejtettek ki a messiási próféciái, amelyek nacionalista és spirituális értelemben egyaránt hatottak. Ébren tartották azt a reményt, hogy Isten küldeni fog népének egy szabadítót. Izajás és Jeremiás a keresztények kedvenc lelki olvasmányai voltak. Órigenész (184?–254) homíliái és Jeromos (347–419/420) magyarázatai jelzik, hogy milyen gyakran forgatták a keresztény közösségben ezt a könyvet – elsősorban görög fordításban. A babiloni fogság történelmi 18 katasztrófája miatt a zsidók közül sokan érezték úgy, hogy az Isten igazságtalan velük, és cserbenhagyta népét. Ezekkel szemben érvelt a próféta azzal, hogy Isten, a látszólagos kudarc ellenére teljesíteni fogja ígéreteit. Meg fog születni az ideális Dávid utód, a Messiás. Ennek a legfőbb jellemzője az lesz, hogy „jogot és igazságot teremt az országban” (16.v.), vagyis megváltoztatja az emberek közötti igazságtalan viszonyokat. Ez a változás fogja jelenteni a biztonságot. Ez a változás fogja megújítani az életet minden vonatkozásban. Ezt a változást írja le a próféta azzal a kijelentéssel, amellyel Jeruzsálemnek új, szimbolikus, prófétai nevet ad: „Az Úr a mi igazságunk!” Persze ez nemcsak kitüntetést, hanem feladatot is jelent a város és lakosai számára. Jeruzsálemnek az Úr igazságosságát kell képviselni a földön. Nyilvánvaló, hogy itt a város egyszerre jelent földrajzi nevet, a prófétai igehirdetésben pedig teológiai szimbólummá válik. Ez itt nem egy politikai fővárost jelent, hanem egy olyan vallási centrumot, amelynek célja az emberek és a népek közötti emberi viszonyok újraalkotása. Ezt a szerepét Jeruzsálem a történelem folyamán soha sem töltötte be, de igen sokszor adott alkalmat és helyet olyan vallást megújító kísérletekre, amelyek ebből a városból indultak el. A keresztények számára azért szent város Jeruzsálem, mert Jézus halála és feltámadása után a végső megváltói reform szintén ebből a városból indult. Ennek következménye lett, hogy Jézus tanítványai minden ószövetségi messiási próféciát isteni mesterükre alkalmaztak. Jeremiás jövendölése a keresztények számára Jézusban teljesedett be. Jézus lesz, aki tanítványait világmisszióra küldi. Saját megváltásának hírét, valamint a megváltás munkálásának felelősségét és feladatát is rájuk hagyja. Jeremiás messiási próféciája figyelmeztetés marad a keresztények számára is. Az egyháznak, a keresztény közösségeknek, a keresztény családoknak az igazságosság helyének kell lenni a világban és a társadalomban. Az egyház munkálta ki a népek közötti igazságot, számos esetben megütközve a nacionalizmussal, a különböző társadalmi rétegek egyéni önzéseivel. Állandó harcban áll most is a hatalomgyakorlókkal, akik az igazságot és igazságosságot szeretik a saját szempontjaik szerint értelmezni. Igazi béke igazságosság nélkül, igazi testvériség kölcsönös tisztelet nélkül sem népek, sem vallások között nem teremthető meg. Jeruzsálem ma is akaratlanul szimbóluma a tökéletlen emberiségnek. Amíg a város megosztott, amíg falak választják el az etnikumokat és a vallásokat egymástól, addig Jeruzsálem nem sugallja az isteni igazságosság képét, vagyis nem töltötte be isteni küldetését, csak földrajzi és nem vallási fogalom.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."