Napi Ige és GondolatÉljünk Istenhez méltóan

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

...éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát... és kérve kértünk titeket: éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.” (1Thessz 2,9.11)

Pál ebben a részben a thesszalonikai gyülekezet alapításáról ír, hogyan növekedtek hitben, hogyan váltak példaképpé mások számára. Elfogadták Pálék tanítását, akikben Isten Szentlelke munkálkodott. Isten ítélte őket alkalmasnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Odaadták szívüket-lelküket a gyülekezetnek, még az anyagiak elfogadásával sem terhelték őket, hanem maguk dolgoztak a megélhetőségükért. Ez példa volt számukra, ezért az életvitelük hitelessé tette azt, ami hirdettek. Nem a sajátjukból adtak, hanem merítettek a kiapadhatatlan forrásból, eleven közösségben voltak az Úrral, és az ő fénye ragyogott rajtuk keresztül. Ezért fontos, hogy olyan lelki vezetők álljanak a gyülekezetek élére, akiknek világosságuk van Isten üzenetének megértésére. Így váltak a thesszalonikai gyülekezet tagjai példaképpé az egész térségben, mert először bennük, majd általuk munkálkodott Isten beszéde.

Éljünk mi is Istenhez méltóan, hogy általunk is terjedjen az evangélium abban a környezetben, ahová helyeztettünk. Fontos, hogy merjünk kiállni Isten igazsága mellett, mert sok a téves tanítás, az öndicsőítés, az anyagiasság, a hatalomvágy, az irigység, mások lenézése, a könnyű érvényesülés, és ezekhez hasonló elhajlások. Maradjon a Biblia térkép számunkra, és az iránytű Jézus Krisztus. (Horváth Csaba)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Hadd lehessen példává életem mások számára. Ez a vágyam, de csak akkor valósulhat meg, ha engedem, hogy uralkodj szívemben, életemben. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki nem önmagát akarja megvalósítani, hanem végzi Istentől kapott küldetését, az isteni áldásokat tud közvetíteni másoknak. Az ember életének értelme ez a közvetítő szolgálat. Aki Istennel kapcsolatba kerül, annak nem marad üres az élete, hanem tőle kap olyan értékeket, amelyekkel gazdagítani tud másokat. Ennek sokféle változata van. Történik-e ez az én életemben?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."