Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 2. hét péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Isten jelenléte

Uram, segíts, hogy tudatosítsam Szent jelenlétedet.
Burkolj be szereteteddel.
Engedd, hogy szívem eggyé váljék a Tiéddel.

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 
Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.
Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében
őszintén számbaveszem érzéseimet,
az elmúlt nap magaslatait, mélységeit, és azt, ami átlagos volt.
Felfedezem-e Isten jelenlétét valamiben?

Isten igéje

Mk 3, 13-19

Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ezzel a válogatással Jézus elég nagy kockázatot vállal. Az adószedő Máté a római gyarmatosító hatalom ügynöke volt, a zsidók árulónak tekintették. Társa, a kánai Simon viszont olyan nacionalista nézetekkel bírt, hogy a beceneve Zelóta volt. A kezdetektől fogva a keresztények nagyon vegyes társaságot alkottak, de együtt tudtak élni és működni, mert mindnyájan szerették Jézust.
  • A tizenkettő meghívása Jézus életében való osztozást jelentett. A tanítvány mesterével él, hallgat rá és tanul szavaiból, életéből, hogy azután osztozzon hivatásában is a világ javára. A tanítványok többsége valóban osztozott Jézus életáldozatában is. A mi hivatásunk is hasonló - bizonyos időt imában töltünk, Isten Igéjével, hogy azután életre váltsuk, terjesszük Jézus művét a világban a magunk módján. Mindannyian különböző adottságokat kaptunk Isten kegyelméből, és az a hivatásunk, hogy jobbá tegyük mindenki számára a világnak azt a sarkát, amelyben élünk. Imámban felajánlhatom Istennek a vágyam, hogy vele akarok lenni éppúgy, ahogy ő is akarja, hogy vele legyünk.

Párbeszéd

Én Jézusom, előtted egészen megnyithatom a szívem.
Bármit elmondhatok Neked, ami bánt.
Tudom, hogy minden gondom érdekel.
Taníts meg, Uram, azzal a tudattal élnem, hogy Te, aki ma törődsz velem,
törődni fogsz velem holnap is, és életem minden napján.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."