Berecz SKOLASZTIKA emlékmise2020 január

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 január
 
- Skolasztika nővér elment az Alföld népéhez, hogy a világ Megváltójáról szóló örömhírt elvigye nekik, hitükben megerősítse és Jézushoz vezesse őket. Így mutatkozott meg életében az Isten és felebarátai iránti szeretete.
- „Igaz ember hitből él!” – mondja a Szentírás. Aki hívő keresztény akar lenni, annak hitből kell élnie. Skolasztika nővér e tekintetben is fényes példával járt elöl. Minden ügyében élő hite nyilatkozik meg. Hite, cselekedetekben gazdag hit volt.
- Szívének minden parányi indulatára gondosan vigyázott, és készen állt, ha kísértés jelentkezett. Mély alázatosságában mindig Istennél keresett menedéket. Kitartott az imádságban, minden nehézség közepette.
- Szent Benedek leánya, Skolasztika nővér naponta építette a világot imádsággal, a munka, a szellem erejével.
- Szent Benedek egyszerű tanítása átragyog egész életén:
  „Ne szomorkodj, hanem dolgozzál!”
 
Drága Jézus!
Segíts, ahogy Skolasztika nővér derűs, mosolygós lényét követve fáradhatatlanul munkálkodjunk, mindig másokért! Ámen
 
Skolasztika nővér gondolatai
 
A Szentlélek Úristen most napról-napra katonáskodásra, a Krisztus Király zászlaja alatt való harcra tanít, edz bennünket. [I. 8/1]
Vessétek le önakaratotokat s öltsétek fel az engedelmesség kiváló és erős fegyverzetét. [I. 8]
S végül imádsággal, jópéldával, nagylelkű áldozatos szeretettel építsem testvéreim lelkében is - és a reámbízottak - és mindazok lelkében, kikkel hivatásom teljesítésében érintkeznem kell - építsem, szépítsem Krisztus házát! [II. 28/6]
 
Papp Anna elmélkedése
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."