Regnum Christi A vőlegény új örömeÉvközi második hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Mk, 2, 18-22
János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Odajöttek néhányan, és megkérdezték Jézustól: „Miért böjtölnek János és a farizeusok tanítványai, a Te tanítványaid pedig nem böjtölnek?” Jézus így felelt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Amíg náluk van a vőlegény, nem böjtölhetnek. Eljönnek azonban napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt: Akkor majd böjtölnek, azon a napon. Senki sem varr régi ruhára nyers szövetből foltot, mert elszakítja az ép részt is. És a szakadás még nagyobb lesz. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, különben a bor szétszakítja a tömlőket, és kiömlik, a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való.”

Bevezető ima: Jézus, mily nagy öröm és ajándék számomra, hogy ismét együtt lehetek veled! Szeretnélek egyre mélyebben megismerni. Szeretnék szilárdabban remélni benned. Nagyobb állhatatossággal szeretnélek szeretni a mindennapjaimban. Egyedül Te adhatod meg nekem ezt az ajándékot. Egyedül Te tehetsz engem Országod bátor és boldog apostolává.

Kérés: Uram, segíts megélni ezt az új örömöt, melyet mindenkinek oda akarsz ajándékozni, aki téged követ és kész arra, hogy hordozza veled keresztjét, sőt hagyja magát keresztre szegezni veled.

1. A vőlegény öröme. Az Ószövetség prófétái, különösen Ozeás és Izajás házassághoz hasonlítja Izrael és Isten kapcsolatát. Izrael a menyasszony, aki gyakran hűtlen, és Jahve a vőlegény. Ha Krisztus magát vőlegénynek mondja, akkor olyan címet vesz igénybe, mely egyedül Isten számára van fenntartva. Ezáltal jut kifejezésre, hogy Jézus sokkal több volt, mint egy egyszerű rabbi. Milyen élmény jut eszünkbe egy vőlegényről és egy lakodalomról? Az öröm! „Bár igaz az, hogy a kereszt egy igazi keresztény életből sosem hiányozhat, az is igaz, hogy Isten, akivel a kereszten találkozunk, ugyanaz az Isten, aki az eget és a földet alkotta, az óceánokat és a hegyeket, a nevetést, a napfényt és minden földi szépséget.” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./. Krisztus azért jött, hogy örömöt adjon nekünk, olyan örömöt, mely az örökkévalóságig kitart.

2. Kell a keresztényeknek böjtölni? Krisztus azt mondja, hogy a tanítványai böjtölni fognak akkor, amikor elveszik tőlük a vőlegényt. Márk evangéliumában ez az első utalás az eljövendő passióra. A böjt egy módja annak, hogy Krisztus szenvedéséből részt vállaljunk. A böjt, az áldozat és az önmegtagadás cselekedetei is eszközök arra, hogy a földi javakhoz való kötődésünktől feloldjanak, és szorosabban kössenek Krisztushoz. A böjt tudatosítja bennünk, hogy milyen nagy szükségünk van Krisztusra. Azonban a Krisztus keresztjéből való részesedés e módja nem vezethet oda, hogy ilyenekkel bosszantsuk azokat, akik követni akarják Krisztust. „Néhány keresztény azt a benyomást kelti, hogy Krisztus követése sótlan dolog, vagy, hogy a keresztény élet kemény szenvedésekből és unalmas kötelességekből áll. Örömtelen, komor, unalmas. Nem csoda, hogy a barátaik olyan távol tartják magukat a kereszténységtől, amennyire csak lehet! … Ha Krisztussal való barátságunk nem telítődik ragályos lelkesedéssel, akkor valószínűleg közönyös barátok vagyunk” /John Bartunek LC: A jobbik rész, 365. o./.

3. „Nézd, mindent megújítok”. A passió c. mozifilm a kinyilatkoztatásnak e mondatát adja Krisztus szájába a Golgota felé vezető úton, amikor édesanyjával, Máriával találkozik. Krisztus keresztje, a szűk kapu egy gyökeresen új életúthoz vezet. Túlcsorduló örömöt hoz, új erőt, belső békét. A kegyelem életének új bora, melyet Krisztus a követőiért tölt, nemcsak életük milyenségét kell, hogy megváltoztassa, hanem belső magatartásukat és gondolkodásmódjukat is. Avilai Szent Teréz mondta egyszer: „Egy szent, aki szomorú, az egy igazán szomorú szent.” Életemnek milyen akadályait kell átlépnem ahhoz, hogy Krisztust nagyobb örömmel kövessem, és ezt az örömöt mások felé is sugározzam?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm neked, Uram, az új életet, melyet Te hoztál el nekem, kegyelmed saját isteni életét bennem és azokban, akik téged követnek. Segíts megosztanom ezt az örömöt másokkal. Vágyom arra, hogy örömöd igazi apostola legyek.

Elhatározás: Úgy fogok élni a mai napon, hogy elfelejtem magamat, és egyedül azon fáradozom, hogy a körülöttem lévő embereket boldoggá tegyem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."