Regnum Christi Megtisztulás Isten kegyelmébőlÉvközi első hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,40-45
Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: „Akarom, tisztulj meg!” Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Nagyon ráparancsolt, és mindjárt elbocsátotta őt: „Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.” De az, mihelyt elindult, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Bevezető ima: Jézusom, segíts belépnem Szíved szentélyébe ebben az imában! Hiszem, hogy itt vagy velem, de erősítsd hitemet! Remélek benned, mert Te vagy az én biztonságom, de kérlek, erősítsd a beléd vetett bizalmamat! Szeretlek téged, de tágítsd ki szívemet az igazi szeretetre!

Kérés: Uram, ajándékozz meg az alázat kegyelmével!

1. „Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte…” A leprás önként ment Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg. Egyszer egy pap azt mondta nekem: „Mi semmik vagyunk Isten nélkül.” A mai önző társadalomban könnyen válhatunk technikai eszközök világának rabjaivá, bebörtönözve saját magunkat önző világunkba, ahol mi elegek vagyunk magunknak, tudjuk irányítani az életünket, dönthetünk kényünk - kedvünk szerint, teljesen elfeledkezve így Istenről és az Ő boldogságra vezető útjáról. Hiszen észre sem vesszük, hogy már teljesen elidegenedtünk az Tőle. Mintha nélküle is menne minden… Addig, amíg egyszer csak belénk nem vág az igazság, hogy „Mi semmik vagyunk Isten nélkül”. Felismerem-e saját leprásságomat, amikor elfordulva Istenemtől, próbálok saját magam istene lenni?! Képes vagyok-e a lepráshoz hasonló alázatossággal újra és újra odamenni Jézushoz, alázattal kérve az Ő segítségét?

2. „Ha akarod, meg tudsz engem tisztítani.” Az evangéliumi leprás testén világosan látható volt a betegség.  Kiközösített. Elhagyott. Értéktelennek tartott. Az élet és halál peremén járó ember, akinek már csaknem elszállt a reménye egy „normális” életről. Egyszer csak hall Jézusról, hogy sokakat már meggyógyított és ezzel egy szikra remény költözik a szívébe. Nem követeli a gyógyulást, hanem Jézus kezébe adva a döntést, kéri Őt… Életem nehéz, kilátástalan pillanataiban, milyen hozzáállással fordulok az Istenhez? Odafordulok hozzá? Hiszek gyógyító erejében?

3. Megtisztult. A lepra eltűnt…, a hit feltűnt! Jézus nem a testi lepra meggyógyítására, hanem a lelki lepra, a bűnöktől való megtisztulásra hívja fel a figyelmünket. Valószínű, hogy mi elképzelni sem tudjuk, mit is jelent leprásnak lenni, de azt azonban igen, mit jelent bűnösnek lenni! Jézus engem is, téged is meg akar gyógyítani, meg akar tisztítani a bűneinktől, de ehhez alázatra van szükségünk. Oda tudok fordulni Jézushoz, megmutatni neki sebzett lelkemet és kérni az Ő bocsánatát? Azaz, készen állok egy igaz, mély gyónásra?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Nincs mit eltitkolnom előled, mégis sokszor nehezemre esik elfogadnom, belátnom a hibáimat. Kérlek segíts elfogadnom megbocsátásodat és engednem, hogy újra magadhoz vegyél.

Elhatározás: A következő szentgyónásomra alaposan felkészülök és ha lehet ezen a héten meggyónok. „Add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat…” (Szt. Efrém)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."