Napi igeVince és Artúr, valamint Anasztáz napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (1Tim 6,12)

Olvasmányok: Gal 5,1–6 és 1Kor 1,18–25

 

Lelki útravaló a mai napra

Konfirmációra készülök. Az ünnep előestéjén megszokott rituálé, nézem a konfirmandusaim arcképét, és keresem azt az igét, amellyel az ünnepen megajándékozhatom őket. Álmom és reményem, hogy talán jól választok, és meg tudom érinteni szívüket, lelküket Isten drága igéjével. Újra és újra szemem elé tárul Pál szava: „Harcold meg a hit harcát!” Jól ismert, gyakran használt konfirmációi ige. Hány és hány csillogó szemű evangélikust indított ezzel a csodálatos igével útra lelkésze évek vagy évtizedekkel ezelőtt!

Mostanában valahogy mindig átugrom ezt a bátor mondatot. Mert kevés ma már, aki szeret harcolni. Még kevesebb, aki a hitéért harcolna. Olyan fiatalt, akit meg érdekel az örök élet, nem is találok. Máshova kerültek a hangsúlyok. A harc helyett az elfogadás, az örök ország helyett a mában élés, a hitvallás helyett a magánügy-vallás.

Így aztán nincs kihez párosítsam az igét.

Valahogy így enyészett el az európai keresztyénség ereje is lassan, fokozatosan. Milyen igaz Jeremiás szava: „Békesség, békesség! – pedig nincs békesség!” (Jer 6,14) Elhisszük, hogy minden jó. Elhisszük, hogy békeidőben élünk, és közben nem veszünk tudomást a valóságról. A kereszt szüntelen harc az életért!

Ülök az íróasztalomnál a lelkészi hivatalban, és azon tűnődöm, mi lesz velünk tűz nélkül.

*

Szentlélek Isten! Te vagy életünk ereje és forrása. Ne engedj elszenderednünk! Ne engedj elpuhulnunk! Ne engedj elkényelmesednünk!
Szentlélek Isten! Ébreszd hitünket, tápláld az örök életbe vetett reménységünket, és munkáld szívünk és szánk bizonyságtételét, hogy lehessen új reformáció. Lehessen ébredés!
Szentlélek Isten! Kezdd rajtam munkádat! Ébressz!
Ámen.Szerző: Pongrácz Máté

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."