Napi igeBódog, valamint Félix, Vidor napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! (1Móz 4,7)

Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. (1Tim 6,11b)

Olvasmányok: 1Kor 2,11–16 és Mk 3,1–6

 

Lelki útravaló a mai napra

„Valahol valami eltörött, / valahol valami nincsen rendjén. / ...Künn a határban Káin zokog / a holt Ábel fölött” – olvassuk Dsida Jenő Valami eltörött című versében.

Kain és Ábel története arról szól, hogy különbözőek vagyunk. Vannak kicsik és nagyok, épek és sérültek, szegények és gazdagok. Kain neve azt jelenti, nyereség. Éva ujjongott így, amikor megszületett az elsőszülöttje. Ábel neve azt jelenti: pára, semmiség. Az egyenlőtlenség már születésüktől ott van közöttük. A szakadék pedig csak mélyül. Kain erős ember, földműves lesz, Ábel csak pásztor.

Miért Ábel áldozatát fogadja el Isten? Nem tudjuk. Leginkább azért, mert Isten szuverén Úr. Ugyan nem tekint Kain áldozatára, de le nem veszi róla a kezét. „Miért gerjedtél haragra…? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz” – szólítja meg Kaint, amikor távolodok tőle. A tragédia után is keresi vele a kapcsolatot: „Hol van Ábel, a testvéred?” (1Móz 4,9) A harmadik hang is a kegyelem hangja. Isten nem veszi el a gyilkossá lett Kain életét. „Bujdosó és kóborló légy a földön!” (1Móz 4,12) Aztán negyedszer is szól a kegyelem hangja, amikor Isten védelmébe veszi Kain életét.

Most már ő is ott van a kicsik és elesettek között. Semmije sincs, csak az Isten kegyelme. Ha megragadja, minden az övé.

*

Urunk, a kicsik, az Ábelek kiontott vére hozzád kiált a földről. Ha a közöttünk és bennünk élő Kainokra tekintünk, elfog a kétség és az aggodalom. Nincs vigasz, nincs mentség számunkra. Ha azonban kegyelmedre tekintünk, akkor felcsendül a tiszta mennyei szózat.
A te jeled van rajtunk. Hozzád tartozunk. Tieid vagyunk. Te pecsételtél el minket magadnak. Tart a kegyelem. Megtart a kegyelem. Hangja hazafelé hívogat. Ámen.Szerző: Makoviczky Gyula

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."