Kiss Ulrich naplójaKarácsony utáni 2. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
05
Kiss Ulrich naplója Karácsony utáni 2. vasárnap

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél.  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.  Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.  

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.  Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 

(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.  A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be Jn 1-5. 9-14

Ige 2.0

Mottó:  Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Lám, Vízkereszt előestéjén újra felolvassuk s átelmélkedjük az evangélium legmagasztosabb sorait, János költői, prófétai szavait. Nem is lehet eleget elmélkedni róla! Miközben még hajlamosak vagyunk a betlehemi gyermekké válást emberivé, nagyon emberivé tenni, hogy birtokba vegyük, János a kozmosz végtelenségébe helyezi az eseményt. Igen, az Ige testté lett. Sőt, közöttünk élt. Nem csak megjelent, mint a görög Istenek, mintegy turistaként, hanem átélt egy teljes életet, a születéstő a halálig. Ez a tapasztalatunk közös. A jánosi fogalmazás azonban szinte felfoghatatlan. Mit is jelent, hogy kezdetben volt az Ige? Legutóbb a cselekvő ősenergiaként mutattam be, az erőért, amely az ősrobbanást okozta. Így ott rejlek minden cselekvés mögött. A magyar nyelv ezt lenyűgöző módon tükrözi. Az ige persze nyelvtani szakszó is lehet. „Az ige (latinul verbum) olyan, cselekvést, történést vagy létezést kifejező, ragozható szó, amely alakját személy, szám, időmód és szemlélet (aspektus) szerint változtathatja.” Más szóval a lét minden állapota benne rejlik. A passzív és az aktív. Mindaz, ami történik velünk, és amit teszünk másokkal. Függetlenül attól, hogy kik és hányan cselekszenek, hogy ma, vagy holnap cselekszenek. Vagy hagyják a dolgokat történni. János igéje volt, mielőtt bármi lett volna. És el nem múlik. Nemde, Istent is valahogy így és ilyennek képzeljük. Annál lenyűgözőbb, hogy testté: halandóvá lett. Láttuk dicsőségét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."