Kiss Ulrich naplójaUrunk megkeresztelkedése

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
11
Kiss Ulrich naplója Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Jézus Galileából elment a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám? Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János megengedte neki. Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!  Mt 3, 13-17

Négy őselem

Mottó: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. A régiek meggyőződése szerint a világot négy elem alkotja. Arisztotelész tanítása szerint a világot alkotó négy elemhez két-két tulajdonság tartozik. A Földhöz a száraz és a hideg; a Levegőhöz a nedves és a meleg; a Tűzhöz a száraz és a meleg; míg a Vízhez a nedves és a hideg. Az elemi részecskék megismerése ezt a tant a természettudományokból elűzte az okkult tudományokba, ahol még ma is vannak hívei. Így felbukkannak Dan Brown regényében, az Angyalok és démonokban egy krimit komponál az „ősi” tanításból, és az illuminátusok kezében megbélyegzik főpapi áldozataikat egy okkult bélyeggel, mely úgymond a négy őselem jelképe. A fordulatos krimiket gyártó szerzőnél ez egy ismétlődő mechanizmus logikáját követi. Valamilyen titkos szövetség a Brown által egyszerűen Vatikánnak nevezett Egyház hatalmával következetesen szembeszáll, sőt meg akarja azt semmisíteni. Teszi ezt a tudomány nevében, már amennyiben a „szimbológia” annak számít. A jelképek jelentésével azonban a nyelvtudomány egy ága, a szemiotika foglalkozik, és kódként értelmezi az adott jelképet. Ennek Nagymestere Umberto Eco, aki szerény véleményem szerint jóval olvasmányosabb, mint Dan Brown, és ráadásul valódi nemzetközi szakértője a jelképek világának. Megújította a jelképek értelmezését. Inspirálhat minket is az evangélium gazdag jelképvilágának megértésére. A jézusi keresztelkedés jelképében a víz elem találkozik a lég elemmel: Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég. Érdekes, hogy Máté hangsúlyozza a két esemény szerves kapcsolatát, majdnem egyidejűségét. S lám, a görögöknél a két elem „nedves” elemként jelent meg. A tűz és a föld viszont „száraz” elemek. A Lélek majd pünkösdkor jelenik meg tűz képében. Az ikonográfiában a föld színe a fehér, jelképe szoptató anya. S lám, elérkeztünk Máriához, aki, íme, kapocs az éghez. A keresztségben így leszünk Isten gyermekei: megjelöltetünk az elemekkel. És halljuk a szózatot: Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik! 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."