Kiss Ulrich naplójaKarácsony éjféli mise

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
23
Kiss Ulrich naplója Karácsony éjféli mise

Azokban a napokban Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József maga is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csal megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltónk, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Lk 2,1-14

Imádat

Mottójászolba fektette. – A jászol nagyobb állatok etetésére szolgáló, illetve takarmány tárolására is alkalmas vályú. – mondja a Wikipédia. Milyen furcsa is ez! Ami állatok etetésére szolgált, íme, egy kis emberpalántát fogadott be. S ez a gyermek majdan táplálékként kínálja fel magát. S az életadó ételt ékkövekkel ékes aranytartóban őrzik. Cibóriumtabernákulum, sőt napként ragyogó monstrancia, ahol tündököl, és milliók imádják. Mindebből a pásztorok, az Úr első imádói, mit sem sejtettek. Ők csak eltűnődhettek az angyal ígéretén: „Ez lesz nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” A jel tehát kettős: embert láttok majd, pólyában, ahogy az ember gyermekét látni szoktátok. De jászolban, ahogy barmaitok eledelét látjátok. Mintha a kisded jelezni akarna: köztettek vagyok otthon. Hisz az angyal hangsúlyozza a pásztoroknak: „nektek a jel.” A mágusoknak a csillag volt a jel. A Megváltó mindenki saját nyelvén szólított meg. Az angyalok pedig, ők is a maguk nyelvén! – dicsőítették őt!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."