Regnum Christi Végre itt az idő, vagy még mindig nem?Advent harmadik vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Mt 11,2-11
Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus ezt válaszolta nekik: „Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok: A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.” Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak. Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről írva van: „Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat”. Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála.”

Bevezető ima: Istenem, Te a reménység Istene is vagy mindannyiunknak. Add meg nekünk, hogy soha el ne felejtsünk Téged, az egyetlen igaz remény forrását!

Kérés: A reménység mellett kérünk, hogy a türelem hatalmas ajándékát is add meg nekünk, különösen amikor nehéz kihívásokkal szembesülünk.

1. Mi kell ahhoz, hogy higgyünk? A próféták és Isten mindegyik küldötte szembesült a választott nép konokságával és hitetlenségével. Mintha semmi és senki nem lett volna elég hiteles számukra. Csak a legnagyobb és legsúlyosabb csapások ébresztették rá a népet, hogy egyedül Istent követve járnak igaz úton. Nem volt ez másként Jézus eljövetelekor sem. Fontos, hogy észrevegyük ezt, de még ennél is sokkal fontosabb, hogy mi ne essünk ugyanebbe a csapdába.

2. Kinek hiszünk? Ma is vannak közöttünk igaz és bölcs tanítók, tanúságtevők, sőt vértanúk is. Vannak, akik sorra tartják előadásaikat világszerte és mindenhol megosztják saját megtérésük vagy a bűnös élettől való csodás megmenekülésük történetét. Vannak vértanúk, akik keresztény hitükért az életüket is hajlandók feláldozni. Ismerjük egyáltalán az ő történeteiket? Szívesen hallgatjuk-e őket? Próbálunk-e erőt meríteni az ő sorsukból? Bizony, bölcsen tesszük, ha igen.

 3. Mit teszünk mi? S ha keresztény testvéreink bizonyságtételei meg is érintik a szívünket, vajon okoz-e ez változást bennünk? Mi is bátorságot merítünk-e testvéreink példájából és bátran hirdetjük az evangéliumot ott, ahol tehetjük? Ha nem, akkor gondoljunk arra, hogy ők értünk is vállalták a szenvedést, a mi igazi megtérésünkért.

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom, a Te egész életed egyetlen hatalmas szolgálat és áldozat volt, miértünk. Add, hogy ezt megértsük, és ha a legcsekélyebb módon is, de viszonozni tudjuk életünk során, legalább egyetlen alkalommal!

Elhatározás: Ezen a héten megteszek egyetlen olyan jócselekedetet, amelyet eddig még sohasem vállaltam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."