Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent 3. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és 
arra a szeretetre és kegyelemre gondolok,
melyet Isten áraszt rám.
Saját képére és hasonlatosságára teremtett,
templomává épített.

Szabadság

„Szabad vagyok."
Ahogy nézem ezt a két szót, mely itt áll előttem, tiszteletet érzek.
Felkeltik bennem a szabadság felemelő érzését.
Köszönöm, Istenem.

Szerető figyelmesség

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén számbaveszem az elmúlt napot, az eseményeket, az érzéseimet.
Hálás lehetek valamiért? Akkor köszönetet mondok.
Megbántam valamit? Akkor bocsánatot kérek.

Isten igéje

Mt 11, 2-11

Abban az időben:
Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!”
Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták:
Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted.
Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • „Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak...!" Én mit látok és hallok? Észreveszem Isten országának jeleit a környező világban? Milyennek tapasztalom?
  • Ha nem látok semmi pozitív jelet, mi ennek az oka? Nézzek oda még egyszer? Vagy nézzem másként? Valamiképpen "finom ruhákat, királyi palotákat" keresek, miközben Isten egy prófétát állít elém?
  • Amikor azt mondja Jézus, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb Jánosnál, vajon engem hova sorol?
  • Igazi vigasztalást találhatunk ebben a szövegrészben. Az erős, marcona Keresztelőnek, aki nagy hatással volt a zsidókra, szintén voltak sötét pillanatai. Heródes tömlöcében rátört a kétely: Vajon bolonddá tettek? Ennyi volt? Tévedtem Jézussal kapcsolatban? De nem akar vergődni a bizonytalanságban, követeket küld Jézushoz. Jézus nem válaszol a kérdésekre. Arra kéri a küldöncöket, nézzenek körül nyitott szemmel, és tárják János elé bizonyítékul Jézus tetteit.
  • Uram, add, hogy lássalak, amikor kétely gyötör vagy sötétség borul rám.
  • Bármilyen nagy ember volt Keresztelő János, ő sem élt makulátlan bizonyosságban. Hittel követte Jézust, de hagyta, hogy a jó kérdések megfogalmazódjanak a lelkében. Imádkozom, hogy helyes kérdéseket tegyek fel, és mindig Jézushoz intézzem őket.
  • Jézus nem tesz felsőbbrendű kijelentéseket, hanem a tetteire irányítja a figyelmet. Azzal mutatom meg, ki nekem Jézus, ahogyan élek, ahogy nyilatkozom a gyengékről, és segítem a szegényeket.

Párbeszéd

Mi minden kavarog a gondolataimban, mialatt imádkozom?
Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."