Regnum ChristiJézus ajánlataAdvent 2. hete – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja 

Mt 11,28-30
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.

Bevezető ima: Drága Jézus! Imádkozni készülök. Neked szentelem ezt a rövid időt a napomból. Légy velem, vezess engem! Küldd el Szentlelked, hogy neked tetsző módon imádkozzon bennem!

Kérés: Adj nekem szelídséget és alázatot!

1. Gyertek hozzám – én megkönnyítlek titeket. Ez nagyon vonzó ajánlat. Jézus segítséget kínál és enyhülést ígér a mindennapi küzdelmekben, a nehézségekben, a ránk nehezedő terhek alatt. Vajon miért nem rohanunk azonnal Felé? Akárkit megkérdezünk, mindenki mondja a sérelmeit, nehézségeit, keresztjeit, fáradtan vonszoljuk magunkat, alig van olyan ember a környezetünkben, aki mosolyog, jókedvű és azt mondja, hogy minden rendben van benne, vele, körülötte. Mi tart vissza bennünket? Elhisszük, amit Jézus mond nekünk? Komolyan vesszük Őt? Vagy legyintünk egyet és elintézzük azzal, hogy az élet nem habos torta, a nehézség hozzá tartozik, úgysem lehet rajta változtatni.

2. Vegyétek magatokra igámat... Ezt nem értem, az előbb még azt mondta, hogy megkönnyít, most meg azt mondja, hogy vegyem magamra még az Ő igáját is és akkor majd megtalálom a lelkem nyugalmát. Mi lehet ez az iga? Elsőre nem pozitív hangzású szó, mégis érdemes vállalni. Jézus mindig azt mondta, hogy az Ő követése nem könnyű feladat, keskeny az út, szűk a kapu, ami az örök életre vezet, le kell mondani önmagunkról, akaratunkról, el kell halni, mint a búzaszem a földben. Példát mutatott erre, ez megvalósítható.

3. Megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ez a mondat legvonzóbb része. Előtte csupa olyan dolgot mond Jézus, ami nagyon magasra teszi a mércét, az ember elgondolkozik rajta, biztosan vállalja-e. De amikor az élet viszontagságai, a szenvedések meggyötörnek bennünket, mikor szembesülünk saját kicsinységünkkel és azzal, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, akkor ez az ígéret hangsúlyt kap és felértékelődik. A lélek nyugalma az a mélyből fakadó béke, amit semmi és senki nem vehet el tőlünk: az Isten irántunk való szeretete. Bármire képessé teszi az embert, többé nem zaklat az élet hullámverése, mert a lelkünket nem kavarhatják fel a megpróbáltatások. Jézus így könnyít meg bennünket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, nagyon szeretlek. Sosem szeretnék eltávolodni a Te szeretetedtől. Ezért alakíts bennem szelíd és alázatos szívet, hogy mindig akaratoddal összhangban, Neked tetsző módon cselekedjek.

Elhatározás: Idézzük fel ma azt az eseményt az életünkben, amikor kézzel foghatóan és személyesen tapasztaltuk meg Isten szeretetét irántunk. Élesszük magunkban újra a hála és szeretet érzését!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Regnum ChristiTalálkozni KrisztussalÁrpád-házi Szent Margit

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Mt 25,1-13
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! - Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. - Nem adunk - felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned, de segíts erősebben hinnem. Bízom benned, de segíts, hogy még szilárdabb legyen a bizalmam. Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Növeld bennem a szeretetet, hogy az irányítsa a gondolataimat, szavaimat, tetteimet. 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy meglássam, hogy mi az igazán lényeges az életemben és mindig készen álljak a veled való találkozásra.

1. A cél közös, a felelősség egyéni. A példabeszédben szereplő tíz szűz ugyanazt akarta elérni: találkozni a Vőlegénnyel és bemenni a lakomára. Úgy tűnik, hogy nem mindannyiuk számára volt egyaránt fontos ez a találkozás. Öten közülük nem voltak elég felkészültek, más dolgokkal foglalkoztak, nem tettek meg minden tőlük telhetőt, hogy a várakozás eredményes legyen. Elfogyott az olaj a mécsesükből, és el kellett menniük vásárolni. Nem voltak ott, amikor megérkezett a vőlegény, akire pedig ők is vártak. Mennyi olaj van az én mécsesemben? Mennyire vagyok képes észben tartani az életem végcélját, az Istennel való találkozást? Mi az, ami elvonja a figyelmemet erről a dologról?

2. Annyira, amennyire. A szentek megtanítanak bennünket arra, hogyan lehet a világban élve, a világi dolgok közepette úgy élni, hogy minden egyes nap elmúltával valóban közelebb kerüljünk a mennyországhoz, és felkészülve várjuk, hogy Isten színe elé álljunk. Minden evilági dolgot olyan mértékben és úgy használjunk, amilyen mértékben, és ahogyan segít bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és az Ő Országa megvalósuljon a szívünkben.

3. Jézus mindannyiunkat hív a lakomára. Isten megadja mindenkinek a lehetőséget, hogy találkozzunk vele, és együtt legyünk az örökkévalóságban. Sokan azonban nem tudnak erről. Az én felelősségem is, hogy ez a meghívás eljusson mindenkihez, és a keresztény életem tanúságtétele ösztönözzön sokakat arra, hogy tudatosan készüljenek a Jézussal való döntő találkozásra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy vársz rám és akarsz velem találkozni. Ne haragudj, hogy olyan sokszor elfelejtkezem rólad. Segíts nekem, kérlek, hogy mindig neked tetsző életet éljek! Segíts, hogy eljussak a mennyországba, ahol helyet készítesz nekem!

Elhatározás: Ma este alapos lelkiismeret-vizsgálatot végzek és megnézem, hogy mi volt az, ami közelebb vitt Istenhez és mi távolított el tőle.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA hit felelősségeÉvközi első hét – péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

Mk 2,1-12
Később újra bement Kafarnaumba, és elterjedt a híre, hogy a házban van. Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét. Közben odajöttek hozzá néhányan, akik egy bénát hoztak, négyen cipelték. Mivel nem tudták eléje vinni a tömeg miatt, kibontották a ház tetejét, ahol ő volt, és átlyukasztva azt, lebocsátották az ágyat, amelyen a béna feküdt. A hitüket látva Jézus így szólt a bénához: „Fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.” Ültek ott néhányan az írástudók közül is. Ezek azt gondolták magukban: „Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik. Ki bocsáthatja meg a bűnöket más, mint egyedül az Isten?” Jézus rögtön észrevette lelkében, hogy így gondolkodnak magukban, ezért azt mondta nekik: „Miért gondoljátok ezeket szívetekben? Mi könnyebb, azt mondani a bénának: „Bocsánatot nyertek bűneid”, vagy azt mondani: „Kelj föl, vedd ágyadat és járj”? Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani -- ekkor a bénához fordult: -- Mondom neked, kelj föl, vedd ágyadat és menj haza!” Az pedig mindjárt fel is kelt, fogta az ágyát, és elment mindenki szeme láttára, úgyhogy mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.”

Bevezető ima: Jézusom, segíts belépnem Szíved szentélyébe ebben az imában! Hiszem, hogy itt vagy velem, de erősítsd hitemet! Remélek benned, mert Te vagy az én biztonságom, de kérlek, erősítsd a beléd vetett bizalmamat! Szeretlek téged, de tágítsd ki szívemet az igazi szeretetre!

Kérés: Uram, hadd legyek hű és cselekvésre kész munkatársad az igehirdetésben!

1. „Sokan összegyűltek, úgyhogy már az ajtóhoz sem fértek, és hirdette nekik az igét.” A tömeget nem kellett lasszóval vadászni, lelki mézes madzagokkal csalogatni. Az emberek maguktól gyűltek oda! Miért? Csupán a betegeik meggyógyításáért? Vagy csak a szenzációéhség miatt? Nem valószínű, itt ugyanis nem olvasunk más betegekről! Hanem azért, hogy hallgassák Jézust. „… és hirdette nekik az igét”. Jézus úgy beszélt, hogy az emberekben felébredt és egyre nőtt az érdeklődés az általa hirdetett evangélium iránt. Miért is van ez így? Mert hiteles volt, azaz „bort ivott és bort prédikált“. Ráadásul „elterjedt a híre, hogy otthon van”. Tehát a városbeliek továbbadták a jó hírt, és egymást hívogatták Jézushoz! Hányszor szomorodunk el amiatt, hogy milyen kevesen vannak a szentmisén, vagy netán még kritizáljuk is ezt a helyzetet. De itt kérdés az, hogy mi miért nem teszünk úgy, mint a kafarnaumiak? A mi plébániánkon, templomainkban mikor „terjed el a híre”, hogy Jézus otthon van, azaz megtalálható, megismerhető, és életünkbe, szívünkbe fogadható? – Vajon nem rajtunk akad-e el a családunk, barátaink, ébredése, megtérése?

2. „Egy bénát hoztak, négyen cipelték” (…) „hitüket látva…”. Itt négy barátot láthatunk, akik a béna barátjukért tetteikkel fohászkodnak Jézushoz. Nem mondanak semmit. Cselekszenek. Képesek az árral, a tömeggel, a tömeg elvárásával szembemenni. A tömeg normájától eltérően ők bátran „abnormálisak”. Szó szerint is „felül kellett emelkedniük” rajta, hiszen fel kellett jutniuk a ház tetejére, hogy beteg barátjukat lebocsáthassák Jézushoz. Mindezt alázattal teszik, hiszen a barátjukról van szó, nem önmagukról. Nem a vállon veregetést várják el tettükért, hanem barátjuk gyógyulását. Ez a négy barát hatalmas példát ad nekünk a közbenjáró ima erejéről és a hívek egységéről! Vajon hány barátomat vittem Jézus elé, teljesen önzetlenül? Nézzünk csak körbe, mert biztosan van, aki arra vár, hogy én segítsem őt Jézus felé! A négy tanítvány tette megérteti velünk, mit jelent hittel kérni, Jézus nevében kérni.

3. „Az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani.” Jézus világosan kimondja, hogy az Ő hatalma Istentől van. A bűnei alól kizárólag Isten oldozhatja fel az embert. Az írástudók szerint Jézus olyasmire merészkedett, ami egyedül Istennek áll jogában. Jézus a farizeusok tanakodására világos választ ad, határozottan kijelenti magáról, hogy Ő az Emberfia, akinek hatalma van a bűnöket megbocsátani itt a földön. Erre bizonyítékul Jézus megcselekszi a csodát, mintegy tárgyi bizonyítékot adva a kezükbe: meggyógyítja a bénát, felveteti vele az ágyát, hogy a saját meggyógyult, erejét visszakapott lábán menjen haza. Az írástudókat azonban ez sem győzi meg. A sokaság ellenben ámulatba esik, „mindnyájan csodálkoztak, és dicsőítették az Istent. Ezt mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.” Jézus nekem is kinyilatkoztatja önmagát oly módon, ahogy azt én meg tudom érteni. De képes vagyok-e észrevenni ezeket a jeleket? Lelki antennáim mindig készen állnak-e „Jézus adásának a vételére”?

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, adj erőt megvallanom téged az emberek előtt, még a leghétköznapibbnak tűnő eseményekben is!

Elhatározás: Beszélgetek ma valakivel Jézusról vagy elhívom magammal egy ismerősömet a templomba, akiről tudom, hogy már régen nem volt, vagy egyedül nem menne el.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiMegtisztulás Isten kegyelmébőlÉvközi első hét – csütörtök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,40-45
Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.” Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s közben azt mondta neki: „Akarom, tisztulj meg!” Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. Nagyon ráparancsolt, és mindjárt elbocsátotta őt: „Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.” De az, mihelyt elindult, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Bevezető ima: Jézusom, segíts belépnem Szíved szentélyébe ebben az imában! Hiszem, hogy itt vagy velem, de erősítsd hitemet! Remélek benned, mert Te vagy az én biztonságom, de kérlek, erősítsd a beléd vetett bizalmamat! Szeretlek téged, de tágítsd ki szívemet az igazi szeretetre!

Kérés: Uram, ajándékozz meg az alázat kegyelmével!

1. „Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte…” A leprás önként ment Jézushoz, és kérte, hogy gyógyítsa meg. Egyszer egy pap azt mondta nekem: „Mi semmik vagyunk Isten nélkül.” A mai önző társadalomban könnyen válhatunk technikai eszközök világának rabjaivá, bebörtönözve saját magunkat önző világunkba, ahol mi elegek vagyunk magunknak, tudjuk irányítani az életünket, dönthetünk kényünk - kedvünk szerint, teljesen elfeledkezve így Istenről és az Ő boldogságra vezető útjáról. Hiszen észre sem vesszük, hogy már teljesen elidegenedtünk az Tőle. Mintha nélküle is menne minden… Addig, amíg egyszer csak belénk nem vág az igazság, hogy „Mi semmik vagyunk Isten nélkül”. Felismerem-e saját leprásságomat, amikor elfordulva Istenemtől, próbálok saját magam istene lenni?! Képes vagyok-e a lepráshoz hasonló alázatossággal újra és újra odamenni Jézushoz, alázattal kérve az Ő segítségét?

2. „Ha akarod, meg tudsz engem tisztítani.” Az evangéliumi leprás testén világosan látható volt a betegség.  Kiközösített. Elhagyott. Értéktelennek tartott. Az élet és halál peremén járó ember, akinek már csaknem elszállt a reménye egy „normális” életről. Egyszer csak hall Jézusról, hogy sokakat már meggyógyított és ezzel egy szikra remény költözik a szívébe. Nem követeli a gyógyulást, hanem Jézus kezébe adva a döntést, kéri Őt… Életem nehéz, kilátástalan pillanataiban, milyen hozzáállással fordulok az Istenhez? Odafordulok hozzá? Hiszek gyógyító erejében?

3. Megtisztult. A lepra eltűnt…, a hit feltűnt! Jézus nem a testi lepra meggyógyítására, hanem a lelki lepra, a bűnöktől való megtisztulásra hívja fel a figyelmünket. Valószínű, hogy mi elképzelni sem tudjuk, mit is jelent leprásnak lenni, de azt azonban igen, mit jelent bűnösnek lenni! Jézus engem is, téged is meg akar gyógyítani, meg akar tisztítani a bűneinktől, de ehhez alázatra van szükségünk. Oda tudok fordulni Jézushoz, megmutatni neki sebzett lelkemet és kérni az Ő bocsánatát? Azaz, készen állok egy igaz, mély gyónásra?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Te jobban ismersz engem, mint én saját magamat. Nincs mit eltitkolnom előled, mégis sokszor nehezemre esik elfogadnom, belátnom a hibáimat. Kérlek segíts elfogadnom megbocsátásodat és engednem, hogy újra magadhoz vegyél.

Elhatározás: A következő szentgyónásomra alaposan felkészülök és ha lehet ezen a héten meggyónok. „Add, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat…” (Szt. Efrém)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiIma és gyógyulásÉvközi első hét – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,29-39
Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Mindenki téged keres.' Azt felelte: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.' És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel a Te kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom irgalmadat, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Uram, vezess engem ebben az imában, hogy felismerjem a nekem szánt üzenetedet!

1. „Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik.” Jézus meggyógyítja Péter anyósát, akinek nem csak a fizikai egészségét adta vissza. Az Úr a szívét is megérintve, megadta neki a hit kegyelmét (mert ő felismerte Jézusban az Urat), ami az asszonyt egyből az Úr szolgálatra ösztönözte. Jézusom, Te már oly sokszor fölemeltél engem is nehéz, kilátástalan helyzetekből… én hányszor háláltam meg neked irántam való jóságodat, nemcsak szavaimmal, hanem a szolgálatommal is? Tudom, Te nem követeled azt – ez a hit és a szeretet gyümölcse, a szeretet mércéje.

2. „Eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék” Meglepődve vették észre az apostolok, hogy Jézus eltűnt. Jézus egyedül akart lenni az Atyával, félrevonulva a tömeg zajától, a hirtelen fellobbanó „sztárolástól“. Csend. Ima. Az én életem is rohanó, zajos. Képes vagyok megtalálni azt a pár pillanatot a nap folyamán, amikor egyedül lehetek „azzal, aki tudom, hogy szeret“? Van ehhez akaraterőm? Az apostolok kétségbeesetten futnak, szaladnak, hogy megtalálják Őt. Amikor rálelnek, nem haboznak félbeszakítani Jézus beszélgetését az Atyával. Jézus nem haragszik rájuk… megérti felhevültségüket.

3. „Mindenki téged keres!” Jézust azonban nem tántorítja el a népszerűség és a siker Atyja akaratának teljesítésétől. Nem lesz sikertől ittas. Nem érdeke, hogy élvezze a sikert Kafarnaumban. Érzi, és tudja mire hívja Őt az Atyja: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.” Az evangelizálás nem a sikerről, a személyem felmutatásáról szól! Ezt nekünk is meg kell értenünk a szívünkkel. Emberileg egyszerűbb, könnyebb lenne a sikeres, bevált utakon folytatni, de Jézus saját példájával mutatja meg nekünk, mit is jelent küldöttnek lenni: oda menni, ahol szükség van a megváltás hirdetésére, kerüljön, amibe kerül! De ne feledjük: Ő mindig jön velünk, segít minket és erővel tölt el az újabb feladatainkhoz!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy téged helyezzelek az első helyre életemben azzal, hogy a nap legértékesebb idejét ajándékozom neked! Segíts, hogy ne legyek kényelmes, hanem korán felkeljek, hogy veled lehessek! Szükségem van rád életemben. Add, hogy megtapasztaljam szeretetedet, és másokkal is meg tudjam osztani! Add, hogy elfogadjam megváltásod tervét, és kezemet nyújtsam azok felé, akik keresnek téged!

Elhatározás: Ma bemegyek egy templomba, hogy félrevonulhassak az Úrral pár percre a világ zajától és csak rá figyelhessek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA hitelesség kérdéseÉvközi első hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,21-28
Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus megparancsolta neki: „Némulj el, és menj ki belőle.” A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: „Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?” Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel a Te kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom korláttalan szeretetedet irántam, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Add, Uram, hogy hiteles lehessek mindig a döntéseimben!

1. „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.” Ezen bizony elcsodálkozott mindenki. Eddig azok, akik tanították a népet, magukat hatalmasoknak tartották, de mindenki érezte és tudta Jézust hallván, hogy az eddigi tanítók semmi hatalommal nem rendelkeztek. Azaz ők továbbadtak gondolatokat, esszéket, amiket ők is úgy kaptak. Szócsövek voltak. Jézus azonban maga az, amit tanít! Ő a hiteles, Ő az, akinek a tanítását mindenki elfogadja, nem kérve tőle a „diplomáját”. Igen, Ő az Élet, és az életre tanít. Ő a Szeretet, és a szeretetre tanít. Ő hiteles! Elmondhatom-e magamról, hogy hiteles ember vagyok? Valóban azt hirdetem, amit megélek? A mai világ belefáradt a magukat hatalmasoknak, okosaknak, bölcseknek, guruknak tartó emberek tanításába. A mai ember – így mi magunk is – hitelességre vágyik! Nem a boldogsághoz vezető út kézikönyvét szeretné megkapni, hanem egy boldog embert szeretne látni! Számíthat rám a Jóisten? Számíthatnak rám kereső embertársaim?

2. „Tudom, ki vagy.” – mondja a tisztátalan lélek Jézusnak. Persze, hogy tudja ki Ő! Mindenki tudja, még akkor is, ha ezt nem akarja beismerni, bevallani vagy még éppen nem kapta meg a hit kegyelmét! Annak ellenére, hogy a gonosz lélek próbál mindent szürkére festeni, tudjuk, hogy van fekete és fehér, jó és rossz… a szürke pedig csak ködösít. Rengeteg vélemény, ötlet, definíció cikázik körülöttünk és sokszor nehéz kihámozni, hogy mi is az igaz. Ilyenkor tekintsünk fel az Úrra és mondjuk ki „tudom, ki vagy”! Mérlegelem-e, amit gondolok, amit akarok, amit kívánok, amit hallok és amit látok – vagy mindent elfogadok?

3. Megkülönböztetni és dönteni. Fel kell ismernünk, hogy a kérdéses dolog hatására az Úrral maradunk-e, vagy eltávolodunk tőle. Szívünkben mindig vannak vágyak, kívánságok, gondolatok. De fel kell tennünk a kérdést: ezek az Úrtól vannak-e, vagy vannak közöttük olyanok, amelyek eltávolítanak az Úrtól? Tegyük próbára azt, amit gondolunk, és amit kívánunk. Ha ez az Úr vonalát követi, akkor jó, de ha nem…

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézusom! Segíts meghallanom a szívem mélyén, egész lényemmel a Te hívó és gyógyító szavaidat az életemre, ami az igaz, örök boldogságot adja nekem! Jézusom, kérlek, segíts rajtad tartanom lelki szemeimet, soha nem veszítve szem elől a Te örök igazságaidat!

Elhatározás: Ma különleges figyelemmel olvasok és elmélkedek legalább 10 percet, egy a számomra kedves, sokat jelentő evangéliumi részről.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiA kevésből is érteniÉvközi első hét – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,14-20
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: „Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték őt.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom határtalan szeretetedet irántam, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Uram, segíts, hogy szívemet egyre jobban kinyissam hívásod befogadására!

1. „Miután Keresztelő Jánost elfogták…” Jézus nem ijedt meg, nem bújt el az előre látható nehézségek elől, hanem még inkább „felhúzta a kesztyűt” és hirdette az evangéliumot. Meggondolatlanság, vakmerőség lenne mindez Jézus részéről?! Ebben a mai, mi világunkban, ahol a „tolerálni” és mindenki szubjektív igazát védeni kell, valóban annak tűnhet… De mit is hirdet Jézus? Nem valami szubjektív igazságot, hanem az ÖRÖK igazságot, az evangéliumot, a jó hírt! Mi is, mint Jézus követői erre vagyunk hivatva! Vegyük fel tehát a „lelki kesztyűt” és merjünk kiállni Jézus örök igazsága mellett!

2. „Látta… és megszólította őket” Tehát Simon és András, akik belefeledkezve munkájukba, vettették hálóikat a Galileai-tóba, nem is vették észre Jézust, vagy ha észre is vették fogalmuk sem volt ki Ő. Azonban Jézus nagyon jól tudta, hogy kik ők és minden „szívbaj” nélkül megszólította őket, ráadásul egyből követésére hívta őket. Semmi magyarázat, semmiféle szerződés vagy feltételek bemutatása. Egyszerűen „jöjjetek utánam”… Jézus nem bőbeszédű, néha fukarnak tűnik a szavakkal és mi azt várnánk el, hogy mindent elmagyarázzon és valami fantasztikus projektként vezesse fel meghívását (az igazi boldogságra). De mekkorát tévedünk, amikor Őt bele akarjuk tuszkolni emberi sémáinkba és akkor kiáltunk fel „Uram, de én nem értem, hogy miért történt velem ez! Miért?! Miért pont most?!” Jézus maga a Szeretet. Ő a szeretet nyelvét használja, amit mi is egyre jobban megtanulunk és megértünk, amikor gyakoroljuk azt… igen, Vele az imában! És amikor egyszer csak hagyjuk, hogy szánk helyett a szívünk szóljon, észrevesszük Jézus „bőszívűségét” és már nem lesz szükségünk arra, hogy elmagyarázza nekünk a történteket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts meghallanom a szívem mélyén, egész lényemmel a Te hívó és gyógyító szavaidat az életemre, ami az igaz, örök boldogságot adja nekem!

Elhatározás: Az esti lelkiismeret-vizsgálatot kihasználom arra, hogy hálát adjak Isten jelenlétéért az egész napom során, kiemelve néhány konkrét eseményt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."