Tihanyi Bencés Apátság prédikációiAdvent 2. vasárnapja

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

Kedves Testvérek!

Múlt vasárnap arról hallottunk, hogy Jézus Krisztus második, dicsőséges eljövetelével megvalósul az új teremtés, az Isten országa az emberiség, de a kozmosz számára is. Az emberiség számára ez azt jelenti, hogy az Atya Jézus által a Szentlélekben fölemeli magához, egészen közel kerül Hozzá, részesedik az isteni életben. Az első századokban a keleti egyházatyák ezt az állapotot nevezték teiózisznak, azaz megistenülésnek, Szent Péter apostol pedig azt hangsúlyozza, hogy Isten ígérete révén az isteni természet részeseivé válhatunk (Vö. 2Pét 1,3-4).

A kozmosz természetesen ebben nem részesülhet, de megdicsőülése azt jelenti, hogy az a kozmosz, ami most sokszor elrejti, felismerhetetlenné teszi Istent, úgy eltelik Isten jelenlétével, hogy világosan tükrözi Őt. Ettől az isteni jelenléttől természetesen megújul, többé válik, megemelkedik. Ezt az új állapotát tükrözi gyönyörűen Izajás próféta szövege, amit az olvasmányban hallottunk. A most számunkra elképzelhetetlen képek végső üzenete: „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen,, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek betöltik a tengert” (Iz 11,9).

Az olvasmány első soraiban a próféta ebből a távoli jövőből a számára közelebbi jövőre fordítja tekintetét. Néhány száz évvel később megszületik Dávid király családjából a Messiás, az Úr Jézus Krisztus. A próféta szerint eltölti Őt az Úr Lelke. Ezen a próféta Isten erejét érti, mi már tudjuk, hogy Jézust a Szentlélek tölti el, aki nem egy személytelen erő, hanem az Atya és a Fiú közös szeretete. Ezt az isteni Lelket a próféta így jellemzi: „A bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke” (Iz 11,2-3).

Fontosnak tartom most felidézni, hogy amikor megbérmáltak bennünket, a bérmáló püspök pontosan ezeket a szavakat idézte fölöttünk. Fölénk terjesztett kézzel azért imádkozott, hogy a Szentlélek töltse el a bérmálkozókat a bölcsesség és az értelem, a tanács és erősség lelkével, a tudás és az Úr félelmének lelkével. Szokták mondani, hogy a bérmálkozók a Szentlélekkel töltekeznek. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy éppen most találkoznak először a Szentlélekkel. Az a tény, hogy hisznek, már a Szentlélek ajándéka, a megkeresztelkedésükben, a szentáldozásaikban, az imádságukban a Szentlélek sugárzásában éltek. A bérmálás azt a többletet jelenti, hogy a felnőttséghez közeledve a Szentlélek küldetést ad nekik, hogy a társadalomban éppen az Ő erejével tanúságot tudjanak tenni Jézusról. Minden megbérmált arra kap megbízást a Szentlélektől, hogy Jézus Krisztus tanúja, követe, közvetítője legyen a társadalomban. Ezek a tulajdonságok: bölcsesség, értelem, erősség, tanács, tudás éppen olyanok, amelyekkel a világban eredményesen lehet képviselni ügyeket, például Jézus Krisztus ügyét.

Merném most ajánlani mindenkinek, akik közülünk már részesültek a bérmálásban, hogy éppen most, Advent idejében szembesüljenek ezzel, és ha az eddig talán már nem volt több, mint egy emlék, most tudatosítsuk, újítsuk meg a bérmálásunkban a Szentlélektől kapott küldetésünket, és kérjük újra a Szentlélektől a most többször is emlegetett erényeket, pozitív tulajdonságokat, hogy valóban tudatában legyünk a bérmálásban kapott küldetésünknek és képesek legyünk a környezetünkben Jézus tanúiként jelen lenni.

Múlt vasárnap az Advent jelentőségét így idéztük fel: Jézus Krisztus volt, azaz megszületett. Emlékezünk az Ő első eljövetelére, hiszen éppen ez ad értelmet, alapot ahhoz, hogy tudatosítsuk: Jézus újra eljön, amikor Isten országa, királysága, uralma, az új teremtés megvalósul. Ez a múlt és a jövő. De Jézus nemcsak a múltban jött el közénk, és nemcsak a jövőben jön majd, hanem most is, mindig. Jézus van! A tanítványaitól annak idején így búcsúzott el: „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Az Adventünk attól lesz igazi, és a Karácsonynak, de a dicsőséges Eljövetelnek is az adja meg az értelmét, ha a jelenben valóban Jézussal, Jézusban élünk.

Keresztelő Jánost kortársai Messiásnak hitték. De éppen a mai evangéliumi részletben önmagáról az eljövendő, de már ismeretlenül is a közöttük levő Megváltóra irányítja a tekinteteket. „Én csak vízzel keresztellek benneteket – mondja – de aki utánam jön, nagyobb nálam, Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket keresztelni.” Manapság sokszor mondják, hogy Európában elfáradt a kereszténység. Hogy felfrissüljön ez a fáradt, depressziós kereszténység, ehhez valóban tűzre van szükségünk. A tűz megtisztít, fölmelegít, lelkesedést is ad. Keresztelő János így határozza meg Jézussal való viszonyát: „Neki növekednie kell nekem pedig kisebbé kell lennem” (Jn 3,30). Adventünk idén attól lesz igazi, ha megbérmáltságunkban megújulva a Szentlélek révén Jézus növekedhet bennünk! Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."