Napi Igeés GondolatCsüggedés

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs 41,10)

Az ördög egy alkalommal árverésre bocsátotta az eszközeit. Komoly ára volt a büszkeségnek, a lustaságnak, a gőgnek, a gyűlöletnek, az irigységnek, a féltékenységnek.

De volt ott egy eszköz, amin egy cédula lógott: „Nem eladó”. Valaki megkérdezte tőle: „Mi ez az eszköz? Miért nem eladó?” „Hát,” válaszolta az ördög, „a többitől megválhatok, de ettől az egytől nem. Ez a legfontosabb eszközöm: a csüggedés. Ezzel fel tudom nyitni a szíveket. S ha egyszer bejutottam, már bármit megtehetek.”

Az Úr mindenkor ki tud hozni téged a csüggedésből, reménytelenségből, a közönyből, az unottságból. Soha ne feledd: Rá mindig számíthatsz.

 

Isten hord karjain, ne csüggedj el,

Védelme biztató, jöjj, ismerd fel!

Hatalmas karjain magához von,

Nem árthat semmi sem, Ő oltalom.

 

Kézen fog Isten és vigyáz reád,

Szeret, mint gyermekét, hisz Ő Atyád,

Hitben e szent tudat, sziklaszilárd,

Hűsége megmarad próbákon át.

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Az ördög minden mesterkedése ellen hozzád jövök. A szívemben lévő csüggedést is te tudod elvenni. Hálás vagyok érte! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Amikor nehéz időszakon mész keresztül – amikor úgy tűnik, hogy a dolgoknak nincs értelme, amikor nem érted mi történik, amikor az imáid megválaszolatlanok maradnak, vagy amikor minden rosszul alakul – a hála növeli a hitedet. A jó dolgokért könnyű hálát adni Istennek. Azonban, amikor a rossz dolgok közepette is hálát tudsz adni, a hited növekszik és a lelki gyökereid is egyre mélyebbre hatolnak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

Az üldözések következményekkel jártak. Szétszóródtak a tanítványok. Ez létszámbeli csökkenéshez, hitbeli meggyengüléshez, de akár a keresztyénség megszűnéséhez is vezethetett volna. Ha a hitet elnyomja a félelem, ha Krisztus helyett önmagukra és a körülményeikre, a fenyegetettségre néznek. De nem így tettek. A tanítványokat már nem a félelem, hanem az erő, a szeretet, a józanság Lelke vezette. Már nem önmagukra néztek, hanem hatalmas Megváltójukra, az Úr Jézus Krisztusra, aki rájuk bízta a nagy feladatot, hogy menjenek el szerte a világba és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Tudták, hogy a feladatuk a Jézusról való tanúskodás Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határában is. (ApCsel 1:8) S meg is tették. A szétszóródás ellenére is. Vajon mi mennyire tanúskodunk Jézusba vetett hitünkről? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A nehézségek között is szeretnék kitartani melletted és képviselni téged. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Bármi fog történni veled, körülötted, ne feledkezz meg róla, hogy higgy a te Istenedben!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. (ApCsel 8:3)

Már az első időkben elkezdődik a tanítványok üldözése. Feltűnik a színen egy Saul nevű férfi, akiről azt írja az Ige, hogy „pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket.” (ApCsel 8:3) Ez a mondat üzeni, hogy Jézusnak és Jézus ügyének mindig voltak, vannak, lesznek ellenségei. S vannak, akik ebben megdöbbentően elkötelezettek. Annak idején Saul ilyen volt.

Vele kapcsolatban elmondható, hogy nem arról van szó, hogy Saul bosszankodott, hogy belül forrtak az indulatai Jézus és tanítványai ellen. Nem arról van szó, hogy a barátainak, a munkatársainak dohogott volna időnként a keresztyénekről. Ettől sokkal többről van szó esetében: mindent megtett, hogy kiiktassa, hogy félreállítsa, megfélemlítse Jézus követőit.

Nagy hitpróba volt ez az első idők keresztyénei számára. Miképpen az üldözés mindig az a Jézus tanítványai számára. Mint manapság, amikor azt halljuk, hogy bizonyos országokban robbantanak. Templomban, vagy annak környékén még saját életüket is feláldozva pusztítják – szó szerint – Isten népének tagjait.

Félelmetes helyzet ez. Ilyenkor tényleg csak azok maradnak meg az Úr mellett, akik őszintén, hűséggel követik őt. A vallásosság bizonyos foka nem elég a Krisztus-követő élethez, és ez egy ilyen helyzetben nyilvánvalóvá válik. Vajon a mi hitünk elegendőnek bizonyulna-e egy keresztyénüldözés kapcsán arra, hogy Jézust ne megtagadjuk, ne eláruljuk, hanem kitartóan rátekintve, Benne bízva éljünk? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Gyenge hitemet erősítsd naponként! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki hisz, vállalja Jézust, ha miatta bajba kerül, akkor is. Az igaz hit sorsközösség Jézussal: itt a szenvedésben is, odaát az ő dicsőségében is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

 

Az első időkben viszonylag hamar bekövetkezett a keresztyének üldözése. Hogy mi volt az oka? A másságuk, az értékrendbeli különbözőségük, a gyűlölet, melyet az előbbiek kiváltottak, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem.

Ma is vannak keresztyénüldözések. Olvasunk, hallunk róla a hírekben. Szörnyülködünk egy sort és valahol lelkünk mélyén örömmel nyugtázzuk, hogy ez minket nem érint. Tőlünk távol eső országokban van ilyen, de nálunk nincs. Félreértés ne essék, nem kívánom, hogy legyen, csak azon gondolkodom, hogy vajon mi lenne a mi reakciónk, ha üldöztetésben lenne részünk? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A hitükért üldözöttekért könyörgöm és egyben köszönöm, hogy ahol én élek, ott nem bántanak a hitemért. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten dicsérete nem egy érzelmeket felfokozó eszköz, hanem a lelkileg felnőtt ember istentiszteletének szerves része. Az ilyen ember nemcsak akkor dicsőíti Istent, amikor minden jól megy az életében, hanem a borús napokban is Istenre néz fel, és mindenét alárendeli bizalommal neki, és „nevetve néz a holnap elé”.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

 

Az Apostolok Cselekedeteiről szóló bibliai könyv 2. részében olvasunk róla, hogy pünkösd után, a Szentlélek kitöltetését követően megalakul a keresztyén egyház, elkezd terjedni a Jézusról szóló örömüzenet, a bűnbocsánat és a feltámadás reménysége. Azt olvassuk, hogy „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:47) Azonban, ahol valami növekszik, ahol sok ember lesz, amely közösséghez egyre többen csatlakoznak, ott előbb-utóbb felüti fejét az ellenség is. Pontosan ez történt a keresztyén közösséggel is. Voltak, akik nem nézték jó szemmel, amit csináltak, akit és ahogyan képviseltek.

Jézus tanítványának lenni általában nem könnyű dolog. Szeretnénk, hogy az legyen. Örülnénk annak, ha emiatt megveregetnék a vállunkat, megdicsérnének az emberek, ha ezért bizonyos kiváltságok járnának nekünk. De nem így van. Jézus nem ezt ígérte. Viszont előre látta és szólt arról övéinek, hogy mi vár rájuk. A boldogmondásokat viszonylag jól ismerjük. Ezek egyike, a legutolsó egészen megdöbbentő. Így hangzik: „Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” (Mt 5:11-12) Alapjában véve nem így képzeljük el a boldogságot. Mondhatom úgy is, hogy a boldogság fogalmáról nem biztos, hogy ez, vagy ilyesmi jut eszünkbe.

Ahhoz, hogy valaki úgy fogja fel Jézus szavait, amit az jelent, ahhoz élő, szilárd hitre van szükség. Hiszen az ember nem üldöztetésre vágyik, hanem biztonságra, nem zavargásokra, hanem békességre, nem feszültségre, hanem nyugalomra. Jézus tanítványaként mégis része lehet az üldöztetésekben, a hátratételekben is. Igénk pontosan erről beszél. De erről bővebben legközelebb… (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A bennem lévő hamis váradalmakat vedd el, hogy csak azt várjam, amit te ígértél. Ámen  

***************************************************************

A nap gondolata:

Isten azt akarja, hogy növekedj. Más lehetsz és másnak – jobbnak – is kell lenned az évek múlásával, mint amilyen most vagy. Ez a te érdeked, hogy ekként cselekedj. Az egész életen át tartó tanulással jobb vezetővé, jobb szülővé, jobb házastárssá, jobb baráttá válsz. Sokkal eredményesebb leszel a munkádban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatErős szív 5.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. (Zsid 11,24-27)

 

Akinek erős szíve van, annak van bátorsága szakítani mindazzal, ami ezen az úton visszatartaná, fékezné. Isten megígérte Mózesnek, hogy visszaviszi őt és népét az atyák ősi földjére. Mózes szeme előtt ez az isteni ígéret ragyogott, aminek számtalan akadálya volt, ami sokszor reménytelennek, lehetetlennek látszott, de ő erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. A láthatatlan Istenre teljesen rábízta magát, mintha már beteljesedett volna mindaz, amit az Úr ígért. Ez adott neki erőt, hogy sok-sok akadályon át visszavezesse a népet az Ígéret földjére.

Mózesnek tehát azért volt erős szíve, mert ismerte az erős Istent. Tisztelte Őt és komolyan vette szavát, az Ő Igéjét. Te is így ismered, tiszteled Istent, és az Ő Igéjét? (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Hitem erősségét te adod, a benned való bizalom erősít meg engem. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Istennek adni a dicsőséget mindenben és mindenért! Olyan lelkiállapotról tanúskodik ez a magaviselet annak életében, aki ezt a mindennapokban gyakorolja, amely bizonyságot tesz Istenhez közeli kapcsolatáról. Az Úr Jézus Krisztusban meggyökerező, a benne továbbépülő embert jellemzi a bőséges hálaadás és dicséret.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatErős szív 4.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06

Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. (Zsid 11,24-27)

 

Akinek erős szíve van, az a megjutalmazásra tekint. Arra a jutalomra, amit Isten kínál. „Többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett.”Egyiptomnak is vannak kincsei. Kínál ez a világ anyagi javakat, sikert, hatalmat mások felett, érvényesülést. De sokszor nagy árat kell fizetnünk ezekért a kincsekért. Aki azonban megismeri Istent, és belépett az Ő gyermekeinek a családjába, az előtt kinyílik az Isten kincsesháza, és nyugodtan elenged mindent, amit addig szorongatott, vagy ami után kapaszkodott, mert összehasonlíthatatlanul értékesebb dolgokat kap.

 

Az Úr jól tudja azt, ki szolgálja úgy, hogy teljesen őérte él.

S mint hű Atya látja: e lelkesedés lemondással jár időnként.

Ha kész voltál elhagyni házat, rokont, csak bízz, figyel rád Istened.

Ő kárpótol bőven a testvérekkel, s rád a mennyország vár, ne feledd!

Áldott légy, áldjon meg nagy Istenünk, hogy teljes jutalomban részesülj!

Legyenek oltalmul szárnyai, mert ő igaz bíránk, mert ő mindig hű.

 

Az életünk, jól tudjuk, nem gondtalan, ma még annyi bajt hozhat ránk.

Úgy érezheted, gondod túl nagy teher, és nem bírod vinni tovább.

Az Úr vigaszt nyújt, hidd el, melletted áll, ha kérleled, hall Teremtőd.

Szent Lelke, bölcs Szava, számos barát: ez mind kincset ér, ad erőt.

Áldott légy, áldjon meg nagy Istenünk, hogy teljes jutalomban részesülj!

Legyenek oltalmul szárnyai, mert ő igaz bíránk, mert ő mindig hű.

(Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A világ kincsei helyett a benned elnyerhető gazdagságot választom. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

A tanulás nem egy életszakasz, hanem maga az élet! Isten azt akarja, hogy minden nap tanulj valamit. Soha ne hagyd abba!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."