Regnum Christi Az egyszerű századosAdvent első hete – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

P .Edward  McIlmail LC. 

Mt 8:5-11
Amikor pedig Jézus bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: ,,Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.'' Azt mondta neki: ,,Megyek és meggyógyítom.'' De a százados így válaszolt: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ,,Menj!'', elmegy, vagy a másiknak: ,,Gyere!'', odajön, a szolgámnak pedig: ,,Tedd ezt!'', megteszi.'' Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: ,,Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt az időt, melyet veled tölthetek. Ezek a pillanatok a napom legfontosabb része. Segíts, hogy hasznát vegyem ennek az időnek, és valamit tudjak másoknak is átadni a kapott ajándékokból.

Kérés: Uram, adj gyógyulást és/vagy megtérést annak a személynek körülöttem, akinek a legnagyobb szüksége van rá.

1. A ritka római. Egy százados nem az a fajta ember volt akkoriban, akitől elvártuk volna, hogy jó szívvel közelítsen Jézushoz. Ő egy külföldi, egy megszálló erő tagja, akitől idegen a zsidó hit. Mégis, ez a hivatalnok jó szívűnek bizonyult, akit kíváncsivá tett a názáreti tanító. A százados jó akarata nyilvánvaló abból, ahogyan a szolgájával bánt. A római mások javát nézte, mely a Krisztus felé való nyitottságát is megalapozta. Mi is közelebb juthatunk Krisztushoz azáltal, hogy előbb másokkal törődünk, különösen a szenvedőkkel. Egy jótékony szív termékeny talaja az evangéliumnak. Van valaki a környezetemben, akinek különleges szüksége van rám?

2. Az alázatos segítő. A mi századosunk egy újabb meglepő tulajdonságát mutatja be nekünk: alázatos. ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”. Szavai annyira lényegesek voltak, hogy mind a mai napig ismételjük azt a szentmisében közvetlenül Úrfelmutatás előtt. Jézus annyira gyors a kegyelem ajándékozásában, hogy néha már magától értetődőnek vesszük azt. A százados nem esik ebbe a hibába. A Jézussal való találkozása annyira tiszteletet parancsoló esemény, hogy alázat tölti el a lelkét. Vajon mi is kimutatjuk tiszteletünket, ha az imában és ha az áldozásban találkozunk Jézussal?

3. A világ minden részéről. Sokan jönnek majd a mennyei lakomára, ahogy Jézus mondja. Ezzel Jézus arra figyelmeztet, hogy nem mindig azok mutatják a nagyobb hitet, akik Jézushoz elvileg a legközelebb vannak. Lehet, hogy akik az Egyház látható kötelékein kívül vannak, azoknak jobb helyük lesz a mennyben. Nem elég, hogy meg vagyunk keresztelve és részesültünk a szentségekben. Krisztussal való egységünkért állandóan erőfeszítéseket kell tennünk, az imában és az áldozat hozatalban. Olyan intenzitással éljük-e lelki életünket, ahogyan Jézus elvárja tőlünk? 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts felfedezni, hogy ha másokat segítek, hozzád jöhetek közelebb. Nem szeretném készpénznek venni kegyelmedet. Segíts felfedeznem, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Nekem sokat adtál a hit kegyelme által.

Elhatározás: Ma felajánlást teszek valakiért, aki beteg vagy megtérésre van szüksége. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."