Regnum ChristiAz egyszerű századosAdvent első hete – hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

P .Edward  McIlmail LC. 

Mt 8:5-11
Amikor pedig Jézus bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: ,,Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.'' Azt mondta neki: ,,Megyek és meggyógyítom.'' De a százados így válaszolt: ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ,,Menj!'', elmegy, vagy a másiknak: ,,Gyere!'', odajön, a szolgámnak pedig: ,,Tedd ezt!'', megteszi.'' Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: ,,Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában.

Bevezető ima: Uram, köszönöm ezt az időt, melyet veled tölthetek. Ezek a pillanatok a napom legfontosabb része. Segíts, hogy hasznát vegyem ennek az időnek, és valamit tudjak másoknak is átadni a kapott ajándékokból.

Kérés: Uram, adj gyógyulást és/vagy megtérést annak a személynek körülöttem, akinek a legnagyobb szüksége van rá.

1. A ritka római. Egy százados nem az a fajta ember volt akkoriban, akitől elvártuk volna, hogy jó szívvel közelítsen Jézushoz. Ő egy külföldi, egy megszálló erő tagja, akitől idegen a zsidó hit. Mégis, ez a hivatalnok jó szívűnek bizonyult, akit kíváncsivá tett a názáreti tanító. A százados jó akarata nyilvánvaló abból, ahogyan a szolgájával bánt. A római mások javát nézte, mely a Krisztus felé való nyitottságát is megalapozta. Mi is közelebb juthatunk Krisztushoz azáltal, hogy előbb másokkal törődünk, különösen a szenvedőkkel. Egy jótékony szív termékeny talaja az evangéliumnak. Van valaki a környezetemben, akinek különleges szüksége van rám?

2. Az alázatos segítő. A mi századosunk egy újabb meglepő tulajdonságát mutatja be nekünk: alázatos. ,,Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj”. Szavai annyira lényegesek voltak, hogy mind a mai napig ismételjük azt a szentmisében közvetlenül Úrfelmutatás előtt. Jézus annyira gyors a kegyelem ajándékozásában, hogy néha már magától értetődőnek vesszük azt. A százados nem esik ebbe a hibába. A Jézussal való találkozása annyira tiszteletet parancsoló esemény, hogy alázat tölti el a lelkét. Vajon mi is kimutatjuk tiszteletünket, ha az imában és ha az áldozásban találkozunk Jézussal?

3. A világ minden részéről. Sokan jönnek majd a mennyei lakomára, ahogy Jézus mondja. Ezzel Jézus arra figyelmeztet, hogy nem mindig azok mutatják a nagyobb hitet, akik Jézushoz elvileg a legközelebb vannak. Lehet, hogy akik az Egyház látható kötelékein kívül vannak, azoknak jobb helyük lesz a mennyben. Nem elég, hogy meg vagyunk keresztelve és részesültünk a szentségekben. Krisztussal való egységünkért állandóan erőfeszítéseket kell tennünk, az imában és az áldozat hozatalban. Olyan intenzitással éljük-e lelki életünket, ahogyan Jézus elvárja tőlünk? 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts felfedezni, hogy ha másokat segítek, hozzád jöhetek közelebb. Nem szeretném készpénznek venni kegyelmedet. Segíts felfedeznem, hogy akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Nekem sokat adtál a hit kegyelme által.

Elhatározás: Ma felajánlást teszek valakiért, aki beteg vagy megtérésre van szüksége. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Regnum ChristiJézus ajánlataAdvent 2. hete – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja 

Mt 11,28-30
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű.

Bevezető ima: Drága Jézus! Imádkozni készülök. Neked szentelem ezt a rövid időt a napomból. Légy velem, vezess engem! Küldd el Szentlelked, hogy neked tetsző módon imádkozzon bennem!

Kérés: Adj nekem szelídséget és alázatot!

1. Gyertek hozzám – én megkönnyítlek titeket. Ez nagyon vonzó ajánlat. Jézus segítséget kínál és enyhülést ígér a mindennapi küzdelmekben, a nehézségekben, a ránk nehezedő terhek alatt. Vajon miért nem rohanunk azonnal Felé? Akárkit megkérdezünk, mindenki mondja a sérelmeit, nehézségeit, keresztjeit, fáradtan vonszoljuk magunkat, alig van olyan ember a környezetünkben, aki mosolyog, jókedvű és azt mondja, hogy minden rendben van benne, vele, körülötte. Mi tart vissza bennünket? Elhisszük, amit Jézus mond nekünk? Komolyan vesszük Őt? Vagy legyintünk egyet és elintézzük azzal, hogy az élet nem habos torta, a nehézség hozzá tartozik, úgysem lehet rajta változtatni.

2. Vegyétek magatokra igámat... Ezt nem értem, az előbb még azt mondta, hogy megkönnyít, most meg azt mondja, hogy vegyem magamra még az Ő igáját is és akkor majd megtalálom a lelkem nyugalmát. Mi lehet ez az iga? Elsőre nem pozitív hangzású szó, mégis érdemes vállalni. Jézus mindig azt mondta, hogy az Ő követése nem könnyű feladat, keskeny az út, szűk a kapu, ami az örök életre vezet, le kell mondani önmagunkról, akaratunkról, el kell halni, mint a búzaszem a földben. Példát mutatott erre, ez megvalósítható.

3. Megtaláljátok lelketek nyugalmát. Ez a mondat legvonzóbb része. Előtte csupa olyan dolgot mond Jézus, ami nagyon magasra teszi a mércét, az ember elgondolkozik rajta, biztosan vállalja-e. De amikor az élet viszontagságai, a szenvedések meggyötörnek bennünket, mikor szembesülünk saját kicsinységünkkel és azzal, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, akkor ez az ígéret hangsúlyt kap és felértékelődik. A lélek nyugalma az a mélyből fakadó béke, amit semmi és senki nem vehet el tőlünk: az Isten irántunk való szeretete. Bármire képessé teszi az embert, többé nem zaklat az élet hullámverése, mert a lelkünket nem kavarhatják fel a megpróbáltatások. Jézus így könnyít meg bennünket.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, nagyon szeretlek. Sosem szeretnék eltávolodni a Te szeretetedtől. Ezért alakíts bennem szelíd és alázatos szívet, hogy mindig akaratoddal összhangban, Neked tetsző módon cselekedjek.

Elhatározás: Idézzük fel ma azt az eseményt az életünkben, amikor kézzel foghatóan és személyesen tapasztaltuk meg Isten szeretetét irántunk. Élesszük magunkban újra a hála és szeretet érzését!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiAz elveszett bárányAdvent 2. hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

Mt 18, 12-14
Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és azok közül egy elkóborol, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyeken, nem megy-e el és nem keresi-e meg az eltévedtet? Amikor pedig megtalálja, bizony, mondom nektek: jobban örül annak, mint a kilencvenkilencnek, amely el sem veszett. Ugyanígy a ti Atyátok, aki a mennyekben van, nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsik közül.

Bevezető ima: Uram, elképzelem, ahogy az elveszett bárány után indulsz és megtalálod, nyakadba veszed és hazaviszed őt. Én is ilyen elveszett bárány vagyok, gyere és találj rám ebben az imádságban, mert nélküled semmit sem tehetek!

Kérés: Add, Uram, hogy felismerjem irántam való szeretetedet!

1. Fontos vagyok Istennek. Minden embernek fontos, hogy számon tartsák, odafigyeljenek rá, szeressék őt. Ezért olyan szívet melengető ez a példabeszéd, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy utánunk jön, bármerre járunk is. Ráadásul örül a találkozásnak. Tudatosítom ezt magamban minden imádságom elején, hogy ez egy találkozás, aminek Isten nagyon örül? Jobban örül nekem, mint én neki, mert Ő kezdeményezte a találkozást, Ő szeretett előbb, csak hajlamosak vagyunk magunkból kiindulni és elfelejteni, hogy mi csak válaszoltunk a szeretetünkkel az Ő szeretetére.

2. Fontosabb vagyok a többi kilencvenkilencnél? Első körben ez nagyon hízelgő gondolat, de ez még sincs így rendjén: otthagyja a hegyen a többit, veszélynek kitéve, az egy miatt, aki elkóborolt? Igazságtalan. Felháborító. Ilyen az emberi szeretet, így gondolkodunk mi. De Isten nem úgy működik, ahogy mi elképzeljük. Szeretete mindenhol ott van, az egyikre figyelés nem zárja ki a másikat, mindenkivel egyszerre tud személyes kapcsolatban lenni. A szeretet nem fogy el, nem lesz kevesebb, ha több felé oszlik, sőt, attól lesz több. Mi is akkor növekszünk, ha nem méricskélünk, hanem nagylelkűen adjuk magunkat, szeretetünket mindenkinek.

3. Éppen így…. Mennyire csodálatosak a példabeszédek! Jézus emberi életünk és körülményeink között érthető és értelmezhető képet rajzol nekünk az Atyáról, Istenről tanításában. Megmutatja nekünk az Atyát. Ha odafigyelünk tanítására, elmondhatjuk, hogy ismerjük az Atyát, el tudjuk képzelni, hogyan cselekszik a különböző helyzetekben. Persze kiismerni sosem fogjuk, de lehetőségünk van a minél mélyebb megismerésére az evangéliumok, Jézus életének a tanulmányozása által. Mennyire veszem ezt komolyan? Olvasom rendszeresen az evangéliumokat? Olyan szándékkal olvasom, hogy megismerjem belőle Jézust és elmélyedjek a vele való kapcsolatomban vagy csak műveltségre, ismeretekre törekszem?

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Hányszor visszahoztál már külön útjaimról a nyájba! Engedd, hogy minél jobban megismerjelek. Támogasd erőfeszítéseimet, hogy kövesselek téged és cselekedeteim egyre inkább hasonlítsanak a tieidre, hogy az emberek felismerjenek téged bennem!

Elhatározás: A mai imádságomban különösképpen is törekszem Jézus egyéniségének megismerésére.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiSzűz Mária szeplőtelen fogantatása

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

 Lk 1, 26-38
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.” Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta:„Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége.” Mária erre így szólt az angyalhoz: „Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?” Az angyal ezt felelte neki: „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen.” Mária erre így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” És eltávozott tőle az angyal.

Bevezető ima: Uram, Jézus! Hozzád jövök ebben a mai imádságban. Szeretnék kiszakadni a napi rohanásból, az élet sodró tempójából. Neked adom ezt az időt, csak neked. Segíts nekem csendet teremteni magamban és nyitottnak lenni, hogy meghalljam hangodat!

Kérés: Mária példájára növeld bennem az irántad való bizalmat és ráhagyatkozást!

1. Ne félj, Mária! Égi édesanyánk, példaképünk Jézus követésében, segítőnk a Jézus felé vezető utunkon ez a mai evangéliumban szereplő, 15 év körüli fiatal lány. Zavarba jött az angyal köszöntésére és gondolkozni kezdett: mi ez a furcsa köszöntés? Egészen érthetetlen. De az angyal nem engedi elmerülni gondolataiban, megelőzi őt, mielőtt megijedne a megmagyarázhatatlanul szokatlan helyzettől, azt mondja neki: ne félj! Szavainak olyan megnyugtató ereje van, amit mi is tapasztalhatunk, mikor Istennel kapcsolatba kerülünk. A félelem bénít, megkötöz, akadályoz a cselekvésben, hogy a jót tegyük. De Isten szeretete hatástalanítja a félelmünket, felszabadít és örömmel tölt el. Mária engedte, hogy hatással legyenek rá az angyal szavai, a szeretet ereje mondatta ki vele az igent. Én engedem magamban működni az Isten szeretetét, vagy megkötözve tart a félelem?

2. Az angyal. Isten küldötte. Hírvivő. A mi életünkben nem jellemző, hogy angyalokkal találkozzunk, de Istennek más eszközei is vannak, hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogy személyesen találkozhassunk vele: az imádság, a szentmise és a szentgyónás. Ugyanígy tudunk beszélgetni Istennel, ahogyan az angyal beszél Máriával. Kérdezhetünk és válaszokat kapunk. Az imádságban ehhez csendet kell teremtenünk magunkban, hogy meghallhassuk az Ő hangját, a szentmisében Ő maga van jelen az átváltoztatás által, magunkhoz vehetjük a szentáldozásban, a gyónásban pedig a pap személyén, szavain keresztül szól hozzánk. Beszélgetek Jézussal ezekben a helyzetekben? Elmondom neki örömeimet, gondjaimat? Odafigyelek arra, amit Ő üzen vagy mond nekem?

3. …mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária titka abban áll, hogy engedte Istent cselekedni az életében. Mindent elfogadott, ami történt vele, nem lázadt, nem tiltakozott, nem próbálta kikerülni a nehézségeket. Egyszerűen nem akarta irányítani az életét, hanem Istenre bízta. Nem akart mindent érteni és átlátni, csak viszont szeretni az adott helyzetben: a születésnél, amikor nem volt szállás; a menekülésnél Heródes elől; mikor nem találták a gyermek Jézust; a kereszt alatt. Egyedül Istenre figyelt, akinek megtestesítője az ő fia, Jézus volt. Ezért tiszteljük őt Jézus első és legtökéletesebb követőjeként. Vajon a saját életünkre vonatkoztatva ezt a példát, tudunk mi is ilyen alázatosak és bizalomteljesek lenni, mint Mária volt? Hiszen Isten sosem vár tőlünk olyat, ami felülmúlná erőnket. Amit ránk bíz, ahhoz megadja a szükséges kegyelmeket, legfeljebb nem abban a formában, ahogy mi várjuk.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus! Akkora boldogság érezni a Te szeretetedet és gondoskodásodat. Amikor nem érzem, sokszor elkeseredek, úgy érzem, egyedül maradtam, pedig szó sincs erről. Te sosem hagysz egyedül, hanem csak egy lehetőséget adsz nekem, hogy megmutassam irántad bizalmamat. Add, hogy sose feledkezzek el erről!

Elhatározás: Ma este végiggondolom a napomat és megpróbálom meglátni az eseményekben Isten szeretetét irántam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiKeresztelő János működéseAdvent második vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

Mt 3,1-12
Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izajás próféta beszél: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztségét, ezt mondta nekik: „Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. És ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban: „Ábrahám a mi atyánk.” Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten gyermekeket támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.”

Bevezető ima: Uram, idejöttem hozzád ebben az imádságban. Tudom, hogy vársz rám, tudom, hogy Te hívtál, azért vagyok itt. Segíts, hogy félretegyem gondjaimat, bajaimat és csak terád tudjak figyelni az ima alatt!

Kérés: Add meg nekem az őszinte bűnbánat kegyelmét!

1. Keresztelő János és feladata. A zsidó nép Istennel való kapcsolatának fontos eszközei a próféták. Isten rendszeresen küldte őket a történelem folyamán, hogy figyelmeztessék a népet arra, hogy letértek a helyes útról, rakják rendbe Istennel való kapcsolatukat. Az Istennel való kapcsolat helyreállításának, újraépítésének eszköze - ma is - a bűnbánat, mikor megállunk egy pillanatra, hogy felülvizsgáljuk tetteinket, szándékainkat és korrigáljuk az irányt: megbánjuk, ha elcsalinkáztunk vagy letérünk arról az útról, amit Isten elképzelt számunkra. Keresztelő János ezt kapta feladatul: legyen élő felkiáltó jel, készítse az Úr útját és egyengesse ösvényeit, amennyiben a bűnbánatra hívja az embereket. Az advent a bűnbánat ideje. Én hogyan állok Keresztelő János hívásához?

2. A bűnbánat és a keresztség. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy az emberek megvallották bűneiket és János megkeresztelte őket a Jordán folyóban. A víz ősi jele a tisztaságnak. A keresztség eltörölte, kiégette a bűnt, melyet az emberiség hordoz és biztosítja számunkra az örök élet lehetőségét. Gondoljunk bele, mekkora ajándékot kaptunk Istentől és legyünk hálásak azért, hogy meg vagyunk keresztelve! A halál többé nem ijeszt, nincs hatalma felettünk, egyszerű kapuvá változott az isteni tervben, melyen át kell haladnunk, hogy belépjünk Isten országába, a mennybe. Jézus kereszthalála eszközölte ki ezt számunkra, a keresztségben pedig a Szentlélek által az Isten gyermekeivé válunk, akik öröklik az Ő országát. A keresztség szentsége által válunk Isten örököseivé. János keresztsége csak emlékeztette az embereket a bűnbánat fontosságára, Jézus keresztsége azonban életforma. Istengyermeki létemnek tudatában és ahhoz méltó módon élek?

3. Az őszinteség. A próféták abban különböztek társaiktól, hogy Istennel való szoros kapcsolatukból eredően Isten szemével látták a világot. Ennek vagyunk tanúi, mikor János a farizeusokat és szaddúceusokat meglátva hevesen kifakad ellenük, arra figyelmeztetve őket, hogy kevés megmártózni a vízben, az nem mossa le a bűneiket, a szívükben kell megváltozni és a bűnbánat gyümölcseit teremni. Nagyon aktuális kérdés ez számunkra is. Kevés elmenni gyónni, ha a szívünk mélyén nem bánjuk bűneinket, ha nem határozzuk el, hogy megpróbáljuk kerülni azt, amit felismertünk és meggyóntunk, ha nem fáj, hogy megbántottuk az Istent. A szentgyónás a bűnbánat szentsége. Mint szentség, kegyelem közvetítő. De csak akkor ér el bennünket a kegyelem, ha a szívünkből jön a megbánás, ha őszintén szembenézünk magunkkal Isten fényében. A megfogant kegyelem jó gyümölcsöket terem az emberi lélekben, átalakítja cselekedeteinket. Én milyen gyümölcsöket termek?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Köszönöm a jelenlétedet az imámban. Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy türelmes vagy velem. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre bocsátottad a bűnbánat szentségét, melyben a Te megbocsájtó szereteteddel találkozhatok. Hála neked és dicsőség nevednek!

Elhatározás: A héten alapos, szívből jövő lelkiismeret-vizsgálatot tartok és elmegyek gyónni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiIngyen kaptátok, ingyen adjátok!Szent Ambrus püspök és egyháztanító

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

Mt 9, 35-10,1.6-8
Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: „Elközelgett a mennyek országa!” Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Bevezető ima: Uram! Mekkora bizalommal hívsz meg a veled való együttműködésre, hogy hirdessem az Isten országát! Köszönöm bizalmadat, ami nekem erőt és biztatást ad.

Kérés: Jézusom! Erősítsd bennem a bátorság és az önátadás lelkületét!

1. Jézus MINDENKIT meggyógyít. Számára nincsenek se faji, se hitbeli, se rangi különbség az emberek között. Mindnyájan az Ö szeretett gyermekei vagyunk és ez az, ami számít! Sokszor tévesen ítéljük meg embertársainkat, mert nem Jézus szemével és szívével nézzük őket. Ezt a helyzetet a szülök, tudják legjobban átérezni. Amikor egy gyermek valami rosszat tesz, a szülök, jogosan lehetnek mérgesek, de ez nem változtat a gyermekük iránt érzett szereteten.
Legyünk mi is Jézushoz hasonlóan irgalmasok embertársainkkal szemben és minden előítélet nélkül segítsünk a rászorulókon!

2. Ingyen kaptam. Nem sok dolog van a világon, amiről elmondhatjuk, hogy ingyen kaptuk. Ma már mindenért fizetni kell és mindenki megköveteli a pénzét. Nem így van ez Istennél! Ő nekünk a legnagyobb ajándékot, az életünket adta és ehhez még ráadásul a hitet is. Nem lehetünk elég hálásak ekkora adományért. Sokszor tesszük fel magunknak a kérdést: „De hogyan is fizethetem ezt vissza az Istennek?”, mert – jogosan – adósnak érezzük magunkat.  Ő még ezt is egyszerűvé teszi és megválaszolja helyettünk a kérdést. Csak azt kéri, hogy továbbadjuk szeretetét a világban és ezt, minden fizetség elvárása nélkül tegyük. Képes vagyok ekkora nagylelkűséggel felebarátaimhoz fordulni?

3. Emberi nézőpontból a helyzeteknek csak egy része látszik. Természetesen különböző reakciókat vált ki a környezetünkből az a törekvés, hogy Istent állítsuk életünk középpontjába.  A farizeusok emiatt utasítják el Jézust. Szerintük Jézus egészen naiv módon áll a pénzkérdéshez. Ha pusztán emberi nézőpontból szemléljük a dolgokat, a valóság jókora része rejtve marad előttünk. Jézus a teljes képet látja. Teljesen megbízhatunk benne, hogy a jó irányba vezet bennünket. Nem kell minden helyzetre bebiztosítani magunkat.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy szeretsz engem, hogy reményt adsz az életembe! Segíts nekem reményed szikrájával a szeretet tüzét lángra lobbantanom e világban!

Elhatározás: Újult lelkesedéssel szentelem magam a felebarátok iránti önátadásnak.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Regnum ChristiKét vak meggyógyításaSzent Miklós püspök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06

Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

Mt 9, 27-31
Amikor Jézus továbbment onnan, két vak követte őt és így kiáltozott: „Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!” Amint hazaérkezett, odamentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?” Azok ezt válaszolták neki: „Igen, Uram!” Erre ő megérintette a szemüket és így szólt: „Legyen nektek hitetek szerint.” Ekkor megnyílt a szemük. Jézus pedig komolyan rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, senki meg ne tudja!” De ők, mihelyt kimentek, szétvitték a hírét azon az egész vidéken.

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Nagy bizalommal jövök hozzád és hozom eléd nem csak a talentumaimat, hanem személyes vakságomat is. Te ismersz és tudod, hogy mi az én vakságom, de ez nem taszít el engem tőled, hanem közelebb visz a szívedhez és irgalmasságodhoz.

Kérés: Jézusom, adj erőt és őszinteséget, hogy felismerjem a magam vakságát! Add, hogy elfogadjam azt és a Te gyógyító erődben bízzak!

1. Két vak követi Jézus. Ez a mondat már magában is abszurdan hangzik. Hogyan követheti Jézust két ember, akik nem látnak? Emberileg nézve ez tényleg képtelennek tűnik, de most tekintsünk el ettől a faktortól és vessünk egy pillantást a saját szívünkre, ahol a mi vakságunk valóságosabb. Van-e valami bennem, ami azt sugallja, hogy kövessem Jézust ugyanazon bizalommal és hittel, mint ez a két vak?

2. A hit ereje. A két vak meggyógyításának módja nagyon egyszerűnek tűnik, hiszen csak Jézus kérdésére „Hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni?”- pozitív választ kellett adniuk. Azonban Jézus nem csak a „helyes” válsz miatt adta vissza nekik szemük világát, hanem mert ők már a szívükkel jól láttak – felismerték Jézusban az Isten Fiát. Ez az, ami igazán fontos, ez a feltétele a mi gyógyulásunknak is. Milyen az én hitem? Valóban hiszek Jézusban?

3. Képtelenség a titoktartásra. Miért nem tudta ez a két ember, aki vak volt, Jézus parancsát megtartani? A kérdésre csak feltételezéssel tudunk választ adni. Gondoljunk csak bele! Életünkben valami átütő esemény történik, mint például egy gyermek születése, egy új munkahely megszerzése, egy sikeres diplomavédés, stb. Képesek lennénk ezt titokban tartani, nem elújságolni az első adandó alkalommal? Ez a természetes következménye annak is, amikor mi személyesen megtapasztaljuk Jézus szeretetét, jelenlétét, gyógyító erejét. Ezek hatalmas ajándékok az életünkben, amiket nem tudunk és nem is szabad önzően csak magunknak megtartani! Tovább kell adni az örömhírt, hogy minél többen eljuthassanak Jézushoz és megtalálják benne életük Urát és bizalmas barátjukat. Tisztában vagyok keresztényi hivatásom ezen feladatával? Beszélek Krisztusról másoknak?

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy engem már annyi vakságból meggyógyítottál! Kérlek, adj nekem hálás szívet, hogy mindig köszönetet mondjak bennem művelt csodáidért és így állhatatosan hirdessem kegyelmedet és jóságodat!

Elhatározás: Ma tanúságot fogok tenni Jézus szeretetéről a környezetemben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."