Napi Igeés GondolatJézus az út 4.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor minden útnak vége, amikor elveszettnek hisszük magunkat, Jézus utat mutat. Nála mindig van út.

A második világháború idején az orosz fogságban elviselhetetlen körülmények között kellett dolgozni. Az egyik magyar fogoly már nem bírta tovább, szüntelenül haza gondolt, a szeretteire, s meg volt győződve afelől, hogy abból a munkatáborból ő soha élve ki nem kerül. Jobb lenne meghalni s nem szenvedni – ismételgette. Egy alkalommal elkezdett futni a szögesdrótból készült kerítés felé, ugyanis az öngyilkosságnak ez volt a legegyszerűbb és leggyorsabb formája. Ha az őr egy foglyot látott a kerítés felé futni, hogy meggátolja a szökést, azonnal lelőtte. Ahogy futott a biztos halálba, szembefújt vele a szél, s egy papírdarabot tapasztott a kabátjára. Hirtelen megállt, hogy megnézze a papírt. A református énekeskönyv egyik lapja volt, rajta a 265. énekkel:

„Hagyjad az Úr Istenre, te minden útadat, 

Ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad...”

Miután elolvasta, letérdelt csak ennyit mondott: „Uram, ha van innen kiút, és még egyszer haza mehetek, egész életemet neked szentelem.” Nemsokára Isten megnyitotta előtte a szabadulás útját és hazatért a fogságból. Így jön szembe velünk és így szabadít meg minket az, aki ezt mondja: „Én vagyok az út...”

Sokan dobják el maguktól az életet a végső kétségbeesés pillanatában, mert úgy érzik, hogy már nincs kiút. De Istennél mindig van egy út. Bízzál benne! (Prókai Árpád)

 

*****************************************************

Imádság:

 Hatalmas és erős Istenem! A legreménytelenebb helyzetben is meg tudod mutatni nagyságodat, kegyelmedet. Benned bízva, rád hagyatkozva szeretnék élni. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Jöhet bármilyen támadás, a Biblia mindig túléli az időket – és megmarad. Bízhatsz benne.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Sok béna és sánta is meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. (ApCsel 8,7-8)

Igénk arról számol be, hogy Jézus tanítványai gyógyulást és örömöt vittek abba a városba, ahol megjelentek. Vajon a mi megjelenésünk, életvitelünk, szavaink, tetteink mit eredményeznek a környezetünkben? Gyógyulnak-e emberek? Persze ilyenkor gondolhatjuk, hogy nem vagyunk orvosok, miért és hogyan gyógyulnának meg mások, de ne feledjük: az Áldott Orvost, az Úr Jézus Krisztust képviseljük. Az, ahogyan viselkedünk, szólunk vagy cselekszünk élethelyzetekben, embertársainkkal való érintkezéseinkben, nagyon is gyógyító lehet. Ha engedjük Krisztust munkálkodni bennünk és általunk is.

Olykor lebecsüljük azt a hatást, amit egymásra gyakorolhatunk. Pedig hatunk egymásra. Jól vagy rosszul, de hatunk másokra és mások is ránk. Közelebb kerülhetnek mások az Úrhoz miattunk, vagy éppen távolabb tőle. Nem mindegy. Nagyon nem… (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Úr Jézus! Köszönöm azt a hatást, amit te gyakorolsz rám. Általad én is szeretnék hatni másokra. Hadd hasson az, ahogyan te élsz bennem. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Létezik egy erős meggyőződés mai kultúránkban, amely mindannyiunkra hatást gyakorol akár akarjuk, akár nem: ami jólesik, azt csináld. Ha megengeded magadnak, hogy a hangulatod irányítson, az életedet az érzéseid szerint éled. Isten másmilyen életet szán neked. Azt akarja, hogy hitből élj, ne érzésekből.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
14

„Akik pedig szétszóródtak, elmentek, és hirdették az igét.” (ApCsel 8:4)

Ne felejtsük el: nem az apostolok mentek az Igét hirdetni. Ők maradtak Jeruzsálemben. De a többiek, akikre hitük miatt az üldöztetés várt, vállalva hitüket, Megváltójukat, megosztották másokkal a bennük lévő, Jézusban nyert örömöt.

Igénknek ez a mozzanata két üzenetet mindenképpen hordoz. Először is azt, hogy nemcsak pár ember feladata az örömhír továbbadása. Sok ma élő tanítvány gondolja, hogy ez a lelkészek feladata. Ők azért vannak, mondják el másoknak, hirdessék a templomban, meg azon kívül is. De ez minden tanítvány feladata. Nem mindenkinek feladata a szószékre állni, de minden tanítvány feladata beszélni a hitéről, Megváltójáról, vagyis bizonyságot tenni a hitéről. „Légy örömmondó békekövet, hirdesd a Szabadító elközelgetett” – énekeljük az ismert dicséretünkben.

Másodszor azt üzeni Igénk ezen mozzanata, hogy a szétszóródottak hirdették az Igét, hogy nem csendben voltak, nem meghúzták magukat az ijedtségtől, nem elzárkóztak a félelemtől, hanem ott, ahová nem önszántukból kerültek, lélekmentést végeztekAhogyan egy-egy váratlan helyzetre reagálunk, az is a hitünkről árulkodik. Lehet bosszankodni, csapkodni, kiakadni, de lehet az Úr kezéből fogadva, Rá tekintve, Benne bízva, Őt képviselve is. Mi hogyan szoktunk reagálni? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Jézusom! A lélekmentés szolgálatáért könyörgöm, hogy én is és minden tanítványod hadd vegyük komolyan. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki valóban megszabadul, azt nem lehet elnémítani, elsötétíteni. Sokszor azért hallgatunk, mert nincs mit mondanunk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
13

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

 

Korábban azt állítottam, hogy az első keresztyének csodálatosan figyeltek egymásra. Ez meglátszott abban, ahogyan Istvánt eltemetik és meggyászolják. De megjelenik abban is, amit így fogalmaz Igénk: „az apostolok kivételével mind szétszóródtak.” (ApCsel 8:1) Hogy mi ebben az egymásra figyelés? Az, hogy az apostolok nem a félelemtől átitatva rohannak a szélrózsa minden irányába, hogy mentsék a bőrüket, hanem együtt maradnak. Ez nagyon is hitbeli döntésnek tűnik.

S ez egy nagy kérdés ránk nézve is: ha baj van, tudunk-e hitbeli döntéseket hozni? Vagy kapkodunk fejetlenül? Idegesen, félelemtől átitatva, gondolkodva sem tudva cselekszünk? Nem akarom elbagatellizálni sem az apostolok akkori helyzetét, sem azt, amibe bárki belekerülhet közülünk, inkább csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a nehézségek idején is nézzünk az Úrra. Egy-egy helyzet lehet félelmetes, embert próbáló, de ne az Úrra néző hit nélkül reagáljunk, hanem legyen bennünk bizalom Urunk felé, aki ismeri a bennünket érő nyomorúságokat és azok mindegyikéből tud jót kihozni.

Ugyanis annak, ami nagy rossznak tűnik első látásra, annak nagy áldása lehet. „Bizony javamra vált a nagy keserűség.” – mondta a betegségéből felgyógyuló Ezékiás király (Ézs 38:17). S bizony javára vált a keresztyénségnek ez az üldöztetés, amiben részük volt. Hiszen így még jobban terjedt a Jézusról szóló örömüzenet. Talán önmaguktól nem vagy csak nehezen mentek volna a tanítványok Júdeába, Samáriába, vagy a föld más országaiba, de az üldöztetés hatására elindultak. Mentek és vállalták a hitüket, a Jézushoz tartozásukat. Mi vállaljuk Őt bárhol? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Tied vagyok. Köszönöm. Ha bántanak érte, akkor is vállalom. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

A hit útjára lépni elképzelhető, hogy lehetetlenségnek tűnik, amikor nagy problémákkal találod szembe magad. Lehet, hogy meg kell hoznod néhány nehéz döntést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
12

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. Kegyes férfiak azonban eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. (ApCsel 8:1-2)

Igénkből kiderül, hogy az első keresztyének csodálatosan figyeltek egymásra. Istvánt, aki az első vértanúja volt a keresztyénségnek, eltemették. Ő egyike volt a korábban kiválasztott hét diakónusnak és az élete sem volt drága Jézusért, hiszen tudta és hitte, hogy Jézus is életét áldozta a világért, benne őérte is. Amikor megkövezik Istvánt a hitéért, két rövid mondatot mond: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet! Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!”(ApCsel 7:59.60) Szavai egybecsengenek az Úr Jézus kereszten mondott könyörgésével: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk 23:34) „Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” (Lk 23:46)

István diakónust, megkövezik és meghal. De nem hagyják magára. Igénk azt mondja: „eltemették, és nagyon megsiratták.” (ApCsel 8:2) Nem a saját bőrüket mentik a tanítványok, hanem végtisztességet adnak Jézusba vetett hitéért elhunyt társuknak. Nagyon meg is siratják. Mert a hívő is szomorú, ha gyászol. Reményteljes a szomorúsága, de könnyeket ejt. Fájdalma van és vállalja azt is. Hiszi a feltámadást és a találkozás reménye él benne, de a szomorúsága is valóságos. Így temették el, siratták meg, gyászolták Istvánt a tanítványtársak.

Megrendültek szívükben István halála kapcsán a többiek, de erős hittel tudtak az Úrra nézni. Vannak, lehetnek ilyen helyzetek a ma élő keresztyének életében is. Megrendülhetünk, fájdalmat élhetünk át, könnyezhetünk, és közben folyamatosan erőt meríthetünk Urunkból, a minden fölött hatalmat gyakorló Krisztusból. (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Hadd kapaszkodjak beléd erősen. Gyenge hitem benned nyerjen erőt. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Megbizonyíthatod az ő valóságát ennek a hitetlen világnak az életeden át. Bízd Rá magad rendíthetetlen hittel, és járj Vele engedelmesen. Istennek tervei vannak veled. Az egyetlen út, ahogy a terv valósággá válik, ha megragadod a hitet, és az elkezdett bizodalmat mindvégig megtartod.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

Saul pedig egyetértett István megölésével. Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Samária területén. (ApCsel 8,1)

Az üldözések következményekkel jártak. Szétszóródtak a tanítványok. Ez létszámbeli csökkenéshez, hitbeli meggyengüléshez, de akár a keresztyénség megszűnéséhez is vezethetett volna. Ha a hitet elnyomja a félelem, ha Krisztus helyett önmagukra és a körülményeikre, a fenyegetettségre néznek. De nem így tettek. A tanítványokat már nem a félelem, hanem az erő, a szeretet, a józanság Lelke vezette. Már nem önmagukra néztek, hanem hatalmas Megváltójukra, az Úr Jézus Krisztusra, aki rájuk bízta a nagy feladatot, hogy menjenek el szerte a világba és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Tudták, hogy a feladatuk a Jézusról való tanúskodás Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt a föld végső határában is. (ApCsel 1:8) S meg is tették. A szétszóródás ellenére is. Vajon mi mennyire tanúskodunk Jézusba vetett hitünkről? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! A nehézségek között is szeretnék kitartani melletted és képviselni téged. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Bármi fog történni veled, körülötted, ne feledkezz meg róla, hogy higgy a te Istenedben!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés Gondolat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. (ApCsel 8:3)

Már az első időkben elkezdődik a tanítványok üldözése. Feltűnik a színen egy Saul nevű férfi, akiről azt írja az Ige, hogy „pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket.” (ApCsel 8:3) Ez a mondat üzeni, hogy Jézusnak és Jézus ügyének mindig voltak, vannak, lesznek ellenségei. S vannak, akik ebben megdöbbentően elkötelezettek. Annak idején Saul ilyen volt.

Vele kapcsolatban elmondható, hogy nem arról van szó, hogy Saul bosszankodott, hogy belül forrtak az indulatai Jézus és tanítványai ellen. Nem arról van szó, hogy a barátainak, a munkatársainak dohogott volna időnként a keresztyénekről. Ettől sokkal többről van szó esetében: mindent megtett, hogy kiiktassa, hogy félreállítsa, megfélemlítse Jézus követőit.

Nagy hitpróba volt ez az első idők keresztyénei számára. Miképpen az üldözés mindig az a Jézus tanítványai számára. Mint manapság, amikor azt halljuk, hogy bizonyos országokban robbantanak. Templomban, vagy annak környékén még saját életüket is feláldozva pusztítják – szó szerint – Isten népének tagjait.

Félelmetes helyzet ez. Ilyenkor tényleg csak azok maradnak meg az Úr mellett, akik őszintén, hűséggel követik őt. A vallásosság bizonyos foka nem elég a Krisztus-követő élethez, és ez egy ilyen helyzetben nyilvánvalóvá válik. Vajon a mi hitünk elegendőnek bizonyulna-e egy keresztyénüldözés kapcsán arra, hogy Jézust ne megtagadjuk, ne eláruljuk, hanem kitartóan rátekintve, Benne bízva éljünk? (Katona Béla)

*****************************************************

Imádság:

Uram! Gyenge hitemet erősítsd naponként! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Aki hisz, vállalja Jézust, ha miatta bajba kerül, akkor is. Az igaz hit sorsközösség Jézussal: itt a szenvedésben is, odaát az ő dicsőségében is.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."