Napi Igeés GondolatÉbredés

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Kollonich Lipót (1631-1707) esztergomi érseknek volt egy hírhedt mondása: Magyarországot először koldussá, aztán katolikussá és végül németté teszem. Magyarországot kerületekre osztották, élükön egy-egy vezetővel. Az első világháború után megnyílt a bécsi titkos levéltár a kutatók előtt. Megtalálták ezeknek a vezetőknek a jelentését: Nem bírunk a magyarokkal sem szép szóval, sem ígéretekkel, sem fenyegetéssel, sem erőszakkal. Kutattuk ennek okát. Rájöttünk: mert van Bibliájuk! Ezután indult meg még erőteljesebben a Bibliák összeszedése, elégetése.

Ma is csak a Biblia, a bűnbánat, a megtérés segít felébreszteni népünket álmából. Ébreszteni csak az tud, aki felébredt. Operálni ugyanis csak tiszta kézzel és tiszta késsel lehet! Egyet ne feledjünk: ez magamtól, a magam erejéből nem megy! Mondjuk hát: Adj Uram ébredést, és kezdd el rajtam! (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Uram! Lelki ébredés ott és akkor történik, ha valakinek van Bibliája, azt olvassa, érti és cselekszi, ha Igéd és Lelked munkálkodik valakiben. Tedd ezt meg bennem naponként és ébressz fel minél többeket a bűn álmából! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Érted tettük Urunk! Ez ma is a legkegyesebb magyarázat, szinte mindenre. Még a nyilvánvaló bűnöket is meg tudjuk magyarázni, pedig ehelyett töredelmes szív és bűnbánat kellene.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Napi Igeés GondolatJézus az út 5.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor emberileg már egyetlen út sincs, még mindig van Krisztusod, Ő az út! Sok utat kipróbál az ember az egyetlen út, Krisztus mellett és helyett. Olyan úton akarok járni, amelyen azt teszem, amit én akarok – halljuk gyakran. Sokan évekig járnak az okkultizmus útján. Vannak, akik a feminizmus vagy az ezotéria útjára lépnek. Zsákutcák ezek, nem visznek tovább. De nagy az Isten kegyelme, ugyanis amikor ezekből a zsákutcákból visszatérek, ott áll szemben velem az Isten, és felém nyújtja a kezét, és azt mondja: „Jer, és kövess engem!” Lehet, hogy Isten útjai logikátlanoknak tűnnek, hiszen nem mindig van bennük rendszeresség, kiszámíthatóság és megvalósíthatóság. Isten útjai kalandos utaknak tűnhetnek, de valahányszor nem tudom, hogy merre tovább, oda áll elém Jézus és ezt mondja: „Én vagyok az út...”Felém kinyújtott kezén a szegek nyomai, melyek arról árulkodnak, hogy nagyon sokba kerültem annak, aki a zsákutcába is, az életem labirintusába is utánam jött Jézus Krisztusban. (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Köszönöm még az emberileg logikátlannak tűnő útjaidat is Uram. Azok is a javamra vannak. Köszönöm, hogy benned bízhatom, olykor a reménytelenség ellenére is. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Ahhoz, hogy azt az izgalmas életet élhesd hitben járva, amit Isten eltervezett számodra, mindkettőben jónak kell lenned: tettre késznek és megfontoltnak is. S mindkettő kitartó hitet követel meg.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 4.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor minden útnak vége, amikor elveszettnek hisszük magunkat, Jézus utat mutat. Nála mindig van út.

A második világháború idején az orosz fogságban elviselhetetlen körülmények között kellett dolgozni. Az egyik magyar fogoly már nem bírta tovább, szüntelenül haza gondolt, a szeretteire, s meg volt győződve afelől, hogy abból a munkatáborból ő soha élve ki nem kerül. Jobb lenne meghalni s nem szenvedni – ismételgette. Egy alkalommal elkezdett futni a szögesdrótból készült kerítés felé, ugyanis az öngyilkosságnak ez volt a legegyszerűbb és leggyorsabb formája. Ha az őr egy foglyot látott a kerítés felé futni, hogy meggátolja a szökést, azonnal lelőtte. Ahogy futott a biztos halálba, szembefújt vele a szél, s egy papírdarabot tapasztott a kabátjára. Hirtelen megállt, hogy megnézze a papírt. A református énekeskönyv egyik lapja volt, rajta a 265. énekkel:

„Hagyjad az Úr Istenre, te minden útadat, 

Ha bánt szíved keserve, Ő néked nyugtot ad...”

Miután elolvasta, letérdelt csak ennyit mondott: „Uram, ha van innen kiút, és még egyszer haza mehetek, egész életemet neked szentelem.” Nemsokára Isten megnyitotta előtte a szabadulás útját és hazatért a fogságból. Így jön szembe velünk és így szabadít meg minket az, aki ezt mondja: „Én vagyok az út...”

Sokan dobják el maguktól az életet a végső kétségbeesés pillanatában, mert úgy érzik, hogy már nincs kiút. De Istennél mindig van egy út. Bízzál benne! (Prókai Árpád)

 

*****************************************************

Imádság:

 Hatalmas és erős Istenem! A legreménytelenebb helyzetben is meg tudod mutatni nagyságodat, kegyelmedet. Benned bízva, rád hagyatkozva szeretnék élni. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Jöhet bármilyen támadás, a Biblia mindig túléli az időket – és megmarad. Bízhatsz benne.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 3.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Temetésre igyekeztem egy idegen városban, és kerestem a temetőt. Megálltam, valaki elmagyarázta, hogy merre menjek, de mégsem találtam oda. Ismét megszólítottam valakit, ő is arra tartott, amerre nekem kellett menni, ezért beszállt az autómba és azt mondta: megmutatom hol a temető, magával megyek. Így már más volt! Jézus nem tanácsot ad útkereséseink közepette, nem távolról mutatja az utat, hanem kézen fog és vezet, velünk jön, megerősít, oltalmaz, naponta újból adja önmagát, az egyetlen jó, és helyes utat. Ő nem csak mond valamit nekünk erről az útról, de Ő maga az út, amely az életre vezet. Ő azt akarja, hogy a kezét fogva járjunk. Ilyen egyetlen világvallásban sincs. Jézus, maga az emberré lett Isten jön velem. Amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor Ő nem egy útról beszél, hanem az Útról, az egyetlenről, amelyen Isten jön felénk. Engedjük, hogy Jézus vezessen bennünket!

Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat,

E földi útvesztőben te mutass jó utat,

Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk,

Ó, halhatatlan Ige, vezérünk, Mesterünk. (Református énekeskönyv 229. dicséret) (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Úr Jézus! Áldalak, mert vezetőm, pásztorom vagy. Köszönöm, hogy nem elkóborlás, hanem célirányos haladás vár engem vezetéseddel! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Az Írásokban minden a bátorításunkra íródott. Ez erős kijelentés – de igaz! Isten Igéjének még a keményebb részei is azért vannak, hogy életünket végül a helyes irány megtartására ösztönözzék.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 2.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Az úthoz még ki kell jelölnünk a célt is, azt, hogy hová is akarunk eljutni. Sokféle életcélt választhatunk: boldog akarok lenni, sikeres, gazdag akarok lenni. Nekünk azonban Jézus után kell mennünk, mert ha utána megyünk, jó irányba megyünk és megtaláljuk az igazi életet. Verne Gyula egyik regényében olvassuk, hogy valaki egy mágnest rejt el egy hajó iránytűje mellett, és így téríti el a hajót az eredeti irányától. Hitünk mindig Jézusra mutató iránytűjét is eltéríthetik mágnesek. Ilyen mágnes a pénz, a jólét vágya. Ilyen a nagyság, a hírnév utáni vágy. Ilyen a mások fölötti hatalom vágya. Ha az iránytű mellé mágnest teszünk, azzal becsapjuk magunkat, eltérünk Jézustól, és nem fogjuk elérni a célt. Helyes irányba áll az iránytűnk?

 

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem,

Mert nélküled az én erőm oly kevés,

De hol te jársz előttem, nincs rettegés.

 

Szent irgalmaddal szívemet födjed bé,

Tedd örömben és bánatban csöndessé,

Hogy hadd pihenjen lábadnál gyermeked,

Ki szemlehunyva téged híven követ.

 

Ha gyarlóságom meg nem is érzené:

A vak homályból te mutatsz ég felé;

Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem,

Míg boldogan a célhoz elérkezem. (Református énekeskönyv 462. dicséret)

(Prókai Árpád)

****************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy hitben járó követőd lehetek. Mutass rá a csapdákra, melyek tőled el akarnak téríteni. Segíts a jó irányba tartanom! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Engedelmeskedj Isten Igéjének. Nem elég, hogy csak megtanulod és elfogadod az Igét. Meg kell tenned, amit a Biblia tanít. Abból jön az életedre az áldás, hogy nem csak megtanulod az Igét, hanem meg is cselekszed azt.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatJézus az út 1.

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. (Jn 14,6)

Amikor megszületünk, az életünk nagyon sokféle irányba mehet. Lehet belőlünk: tűzoltó, rendőr, katona vagy „vadakat terelő juhász”; tanár, mérnök, orvos, és sok minden más. Később már kezdjük mi magunk is tudatosan keresni, hogy milyen irányba menjünk. Kezdjük megismerni a világot. De hogyan találhatjuk meg a saját utunkat ebben a nagy és bonyolult világban? Segítség kell, hogy eligazodjunk. Ha nincs segítség, labirintusban érezzük magunkat. Sok ember van így, aki egész életében csak bolyong, és elveszettnek érzi magát. Ha valaki elindul túrázni egy ismeretlen helyen, akkor iránytű és térkép segítségével juthat el biztonságosan a célba. Isten nekünk is adott iránytűt és térképet, hogy életünk útját megtaláljuk, el ne tévedjünk, hogy célba érjünk. Isten iránytűje Jézus, a térkép pedig a Biblia. Azonban hiába van iránytűnk, ha nem tudjuk, hogy hol is vagyunk, mert a helyes irányba való elinduláshoz az kell, hogy lássuk, hogy hol vagyunk most. Így vagyunk az életünk útjával is. Ha tájékozódnunk kell, mindig a kereszt legyen, amihez betájoljuk magunkat!

(Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Köszönöm Uram, hogy térképet és iránytűt is biztosítasz az élethez! Hálás vagyok a Bibliáért és Megváltómért, Jézusért! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Fogadd el Isten Igéjét. A Bibliának legyen tekintélye az életedben. Lehet, hogy nem tetszik az, amit az Igében olvasol, de ha azt akarod, hogy Isten legjobb terve valósuljon meg az életedre nézve, akkor el kell fogadnod, amit az életed feletti legfőbb tekintély, az Ige mond.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi Igeés GondolatBűnbocsánat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Mi a bűnbocsánat? Adósság elengedés. A megérdemelt büntetéstől való megszabadulás. Hogyan engedheti el az igazságos, szent Isten a büntetést? Úgy, hogy egyszülött szerelmes Fiára vetette minden bűnünket, azok büntetésével együtt. Ezért lett Jézus Isten áldozati Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Úgy, hogy magára veszi büntetésével együtt. „Ő a bíró halt meg önmaga értem.”

A mohácsi vész után Isten megajándékozta magyar népünket a Bibliával. Ez indította bűntudatra, bűnismeretre, bűnbánatra, megtérésre a magyarságot. Ezért jött vissza a halál torkából népünk. A bűnbánókat megmentette, megtartotta a kegyelem. Ma sincs ez másképp! Hiszed, hogy a te „adósságod” is ki van fizetve? (Prókai Árpád)

*****************************************************

Imádság:

Jézusom! Bűnadósságomat golgotán kiontott véred kiegyenlítette. Köszönöm ennek erejét, áldását. Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Vérrel telt szent forrás ömöl az Úr sebeiből, mind megtisztul, ki hozzá jön, a bűnnek szennyétől.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."