Napi Ige és GondolatÉbredés

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt, mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek. (ApCsel 5:30-31)

Kollonich Lipót (1631-1707) esztergomi érseknek volt egy hírhedt mondása: Magyarországot először koldussá, aztán katolikussá és végül németté teszem. Magyarországot kerületekre osztották, élükön egy-egy vezetővel. Az első világháború után megnyílt a bécsi titkos levéltár a kutatók előtt. Megtalálták ezeknek a vezetőknek a jelentését: Nem bírunk a magyarokkal sem szép szóval, sem ígéretekkel, sem fenyegetéssel, sem erőszakkal. Kutattuk ennek okát. Rájöttünk: mert van Bibliájuk! Ezután indult meg még erőteljesebben a Bibliák összeszedése, elégetése.

Ma is csak a Biblia, a bűnbánat, a megtérés segít felébreszteni népünket álmából. Ébreszteni csak az tud, aki felébredt. Operálni ugyanis csak tiszta kézzel és tiszta késsel lehet! Egyet ne feledjünk: ez magamtól, a magam erejéből nem megy! Mondjuk hát: Adj Uram ébredést, és kezdd el rajtam! (Prókai Árpád)

 *****************************************************

Imádság:

Uram! Lelki ébredés ott és akkor történik, ha valakinek van Bibliája, azt olvassa, érti és cselekszi, ha Igéd és Lelked munkálkodik valakiben. Tedd ezt meg bennem naponként és ébressz fel minél többeket a bűn álmából! Ámen

***************************************************************

A nap gondolata:

Érted tettük Urunk! Ez ma is a legkegyesebb magyarázat, szinte mindenre. Még a nyilvánvaló bűnöket is meg tudjuk magyarázni, pedig ehelyett töredelmes szív és bűnbánat kellene.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."