Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi 31. hét péntek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Isten jelenléte

Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Szerető figyelmesség

Lelkem jelenlétedre vágyik, Uram.
Mikor feléd fordítom gondolataimat,
békességre, megnyugvásra találok.

Isten igéje

Lk 16, 1-8

A tanítványoknak pedig ezt mondta: ,,Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Erre magához hívatta és azt mondta neki: ,,Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem lehetsz tovább az intézőm!'' Az intéző ezt mondta magában: Mitévő leszek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, ha elmozdít az intézőségből. Magához hívta tehát urának minden egyes adósát, és megkérdezte az elsőtől: ,,Mennyivel tartozol uramnak?'' Az így felelt: ,,Száz korsó olajjal.'' Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet!'' Azután megkérdezte a másikat: ,,Hát te mennyivel tartozol?'' Az így válaszolt: ,,Száz véka búzával.'' Erre azt mondta neki: ,,Vedd elő adósleveledet, és írj nyolcvanat!'' Az úr megdicsérte a hamis intézőt, hogy okosan cselekedett; mert a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • Ez Jézus egyik legfurcsább példabeszéde. Van olyan értelmezése, mely szerint az intéző törölte gazdája kinnlévőségei utáni hasznát, mert így engedelmeskedett a törvénynek, ami tiltotta a kamatot. Más értelmezés szerint amikor törölte az adósok tartozását, akkor magának akart előnyt szerezni arra az esetre, ha elveszíti állását. Bármi is a történet alapja, Jézus díjazza a ravaszságot a törvény keretein belül, és tőlünk is azt várja, hogy a fejünket és a szívünket is használjuk, amikor mellette döntünk. Martin Luther King ezt mondta: 'kemény fejünk és lágy szívünk legyen, ne pedig lágy fejünk és kemény szívünk'.
  • Az ima által növekedhetünk bölcsességben, a megkülönböztetés készségében, kérdéseket és megoldásokat vihetünk az Úr elé, és ezeket a szeretet, küldetés és hála  tágabb látókörbe helyezhetjük. 
  • Segíts, Uram,hogy szeretetköröket építsünk ki magunk köré itt és most, tudva, hogy ezáltal nem csak most tapasztalhatjuk meg az élet szépségét és teljességét, de kaput nyitunk az eljövendő élet felé is.

Párbeszéd

Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."