Regnum Christi Tényleg akarod?Évközi 31. hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

P. John Bullock LC  

Lk 16,1-8
Aztán a tanítványokhoz fordult: "Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább intéző. Az intéző így gondolkodott magában: Mitévő legyek? Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, amikor elcsap az intézőségből. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. Megkérdezte az elsőt: Mennyivel tartozol uramnak? Száz korsó olajjal - felelte. Erre azt mondta neki: Fogd adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával - hangzott a válasz. Fogd adósleveledet - mondta neki -, és írj nyolcvanat. Az úr dicsérte a mihaszna intézőt, hogy okosan járt el. - Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.

Bevezető ima: Uram! Köszönöm neked az élet ajándékát. Semmit nem tettem, hogy kiérdemeljem, egyszerűen csak adtad. Semmit nem tettem, mégis nagylelkűen felajánlod nekem. Uram! Elárasztasz engem szereteted jeleivel. Válaszom nem lehet más, mint a szeretetteljes hála, de még ez is a Te ajándékod.

Kérés: Uram! Add, hogy minden erőmmel téged szolgáljalak!

1. Hogyan dicsérheti meg Krisztus az elítélendő magatartást? Furcsának tűnik, hogy Krisztus, a megtestesült Igazság, egy csaló intéző mesterkedéseit dicséri. Az ő „jótettei” gyakorlatilag lopások. Elajándékozza azt, ami nem az övé. De Krisztus nem a csalást emeli ki. Az intéző jól látja, hogy nincs sok esélye, így gyakorlati utat keres, hogy kimeneküljön szorult helyzetéből. A hasonlat arra mutat rá, hogy jóra törekvésünkben minden képességünknek részt kell vállalnia: értelmünknek, akaratunknak, képzelőerőnknek, emlékezetünknek. A gyakorlati kezdeményezés, kreativitás és hatékonyság erények. Ezek az erények nem teszik helyessé az intéző csaló viselkedését, de megmutatják, hogyan cselekedjünk, ha jót akarunk tenni. Legyünk tehát „okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).

2. Ki mint vet, úgy arat. A csaló intéző okos viselkedésével barátokat szerez magának. Ha valaki megbánja, hogy csalt vagy lopott, a megkárosítottnak elégtételt kell adnia. Ha nem a megkárosítottnak adja vissza, akkor a lopott dolog talán jó célra fordítódik. Ha valamit elloptunk, és ez fáj nekünk, megtehetjük, hogy nem tartjuk meg a lopott tárgyat. „Barátokat szerzünk magunknak a hamis mammonnal”, ha az igazságosság és a felebaráti szeretet fontosabb nekünk a kapzsiságnál. (Lk 16,9).

3. Mennyire akarod ezt? Ennek a hasonlatnak a legszomorúbb része az úr csalódása beosztottjában, amint Jézus szavaiból kiderül: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál”. Ha nagyon akarunk valamit, megtaláljuk a hozzá vezető utat. Könnyű a világ rosszaságáról panaszkodni, de sokra nem megyünk vele. Az igaz, hogy az imádság a leghatékonyabb eszköz a rossz ellen, de Isten azt is szeretné, hogy megmozduljunk és aktívak legyünk. Más csoportok óriási áldozatokat hoznak, hogy vallási, politikai és társadalmi programjaikat elfogadtassák. Ezt nekünk is meg kell tennünk. Krisztus apostolaiként küld minket, hogy evangelizáljuk a világot. Amit az egyik apostolnak mond, az nekünk is szól: „A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33).

Beszélgetés Krisztussal: Uram! Egy napon engem is megkérdezel majd, mint a talentumok példabeszédében, mit tettem a kapott kincseimmel? Segíts nekem minél jobban a Te akaratodat tenni! Ha csak fél szívvel teszem, becsaplak téged, embertársaimat és önmagamat. Tudom, hogy gyenge vagyok és még nagy út áll előttem. De tudom, hogy segítségeddel minden nehézséget legyőzök utamon.

Elhatározás: Gyakorlati megoldást keresek egy olyan problémára, amiről általában siránkozni szoktam.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."