RomzsaTódor

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Beküldte:
Pipics Csaba Pipics Csaba, 10/31/2019 01:01 PM
Okt
31
Romzsa Tódor

Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút
többnemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted.
Segíts, hogy megalkuvás nélküli
tanúságtételének és életáldozatának példáját
keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Szent MiklósFelnőttként is kiteszem az üres csizmámat...

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06
Szent Miklós Felnőttként is kiteszem az üres csizmámat...

Mikulás ünnepén kiteszem a cipőm: Isten emberét, Szent Miklós püspököt várom.

Miklós egy olyan ember volt, akit a világ nem tud elfeledni. Csinálhatnak belőle bohócfigurát, északi télapót, mesehőst, de nincs még egy ilyen szent, aki ennyire szíven ütötte a világot. Minden családba eljut Szent Miklós emléke. Felidézik tetteit, életét, utánozzák jóságát, megjelenítik gyerekszeretetét, s közben olykor a lényeg sikkad el: miért tette Miklós, amit tett? Mi volt az indítéka? Nem szabad ezen elsikkadni, mert akkor csinálunk Szent Miklósból meseszerű télapót, ártalmatlan gyerekhőst, mintha a valódi élethez, a felnőttek súlyos világához Miklósnak semmi köze nem lenne. Mi az indítéka? Miklós azért tett jót, szerette a gyerekeket és felnőtteket, azért osztotta szét gazdag örökségét, azért védte az igazságot, mert Isten embere volt. Ha Miklós mögül kilopjuk az Istent, a lényeget lopjuk ki az ünnepből. Ahogy a karácsonyból ha kilopjuk az Istent, akkor marad a béke, a család, a fogyasztás, az lakomázás, a vásárlás ünnepe. Miklós püspökben az indíték a lényeg: őbenne már megszületett az az isteni szeretet, akire mi karácsonykor várunk. Benne már győzött a szeretet. Merő jópofaságból nem lehet egy életen át szeretni, egy ártalmatlan mesehős az északi sarkról nem építi az életünket. Ha az élet komoly, lényegi, akkor a szentünkből, az ünnepből ne lopjuk ki a lényeget. Felnőttként is kiteszem a cipőm: én Isten emberét várom, akiben a győzött a szeretet, akiben győzött a jóság. Milyen jó dolog egy jóságos emberen keresztül elképzelni, hogy milyen jóságos lehet az Isten. Ha egy ember tudott ilyen jóságos, vidám, mély hitű, bölcs lenni, akkor vajon milyen lehet az Isten. Milyen fontos lenne, hogy rajtam keresztül, egy embertárson, papon, szülőn, munkatárson, főnökön, püspökön, orvoson, takarítónőn keresztül sejtsék meg sokan: ha egy ember ilyen jó tud lenni, vajon az Istene, az indítéka milyen jó lehet.

Dr. Papp Miklós

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKAemlékmise2019. november

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2019. november

- Skolasztika nővér már kislány korában is nagyon szerette a Kiscelli Szűzanyát, Kegyszobra előtt sokszor és hosszasan imádkozott.
- Kedveli édesapja kertjét, virágait, sokat segít édesapjának. Ő maga is kitűnő munkás, örömmel, vígan, ügyesen dolgozik a kertben, a kórházban és később az Alföldi Misszióban.
- Skolasztika nővér az alföldi tanyavilágban, fogyhatatlan türelemmel nemesítette a tanyai emberek lelkét.
- Mindenki szereti, mert nincs benne semmi "póz". Egyszerű, tiszta, önzetlen és mindig mosolygó.
- Nagyszerű előadó – az Alföld emberei hűségesek hozzá, Napról-napra befogadják tanításait.
- Egész életét a Társulat megalapításán túl, a fáradhatatlan munka, az akadályt nem ismerő hivatástudat, az Istenbe vetett rendíthetetlen bizalom töltötte be.

Skolasztika nővér gondolata:
"Úgy teszek, mint mikor gyermek voltam. Jó Édesatyám lábnyomain akartam járni, de a lépéstávolságot csak ugrással tudtam áthágni. Ugorjak, ha kell, feszítsem meg erőimet, ha beleizzadok, fáradok is! Csak el ne maradjak egyetlen egyszer sem! Hogy mindig együtt maradhassak Vele! Előre! Királyom után!" [I. 7/6]

Drága Jézus!
Segíts, hogy ne lankadjunk, feszítsük meg minden erőnket és el ne maradjunk Tőled egyetlen egyszer sem! Ámen


Papp Anna elmélkedése

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

FeksziValéria

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Fekszi Valéria mária

Beküldte:
Fekszi Valéria mária Fekszi Valéria mária, 11/18/2019 06:19 PM
Nov
18
Ó, Atyám,köszönöm neked Tomi,Csilla,Péter nevű gyermekeimet.Családom iránti szereteted és családomban élő szeretet jelei ők.Bocsásd meg ha nem mindig voltam jó anya,ha sokkal többet törődtem testi,mint lelki jólétükkel,ha elhanyagoltam őket életük valamely területén,ha nem megfelelő módon szerettem őket,ha nem teljesítettem jogos elvárásaikat,ha nem sikerült kialakítanom igazi baráti kapcsolatot velük.Bocsánatot akarok kérni gyermekeimtől is mert megbékélten akarok élni,hiteles szeretetközösségben,ami csak állandó,kölcsönös megbocsátás révén sikerülhet.Felajánlom neked Tomi, Peti,Csilla nevű gyerekeimet,hogy Szentlelked árassza el őket világosságával és vezesse életüket ezen a szakaszán.Számtalan tényező,de az én nevelői feladatom és tanúságtételem hiányosságai miatt is,meggyengült keresztény életük és elerőtlenedett a hitük,lankadt jámborságuk,sőt talán teljesen hiányzik.Nem akarok ítélkezni,de úgy érzem,rossz útra tévedtek,mely tévedésekhez és legtöbbször elkerülhető szenvedésekhez vezet.Küld,ó Atyánk,Jézus nevében,Mária és Szent József közbenjárására a megtérés lelkét Tomi Péter fiaim és Csilla lányom szívükben,hogy vegyék észre szeretetedet és az én anyai szeretetemet is,ébredjenek rá bűnösségükre érezzenek őszinte bűnbánatot s folyamodjanak a kiengesztelődés szentségéhez,az imádsághoz,Isten segítségéhez,hogy komolyan a megtérés útjára lépjenek ,mely előre viszi őket a személyes megszentelődés útján.És még a szívem többi szándékaiért is kérek közbenjáró imát.Az Atya a Fiú,és Szentlélek nevében.Ámen!
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."