„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”Szent Pio

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
18
„ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni” Szent Pio

† HISZEK EGY Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élõket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszent-egyházat, a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. (Apostoli hitvallás)

MI ATYÁNK, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsôség mindörökké! Amen.

ÜDVÖZLÉGY Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, … (a titok). Asszonyunk, Szûz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján! Amen. (Az Üdvözlégyben mindig mondjuk a titkot!)

DICSÕSÉG az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen.

Ó, JÉZUSOM, bocsásd meg bûneinket, ments meg minket a pokol tüzétõl, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra! (Fatimai fohász) A rózsafüzér titkok (az Üdvözlégyek közepén imádkozzuk)

ÖRVENDETES TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki hitünket növelje, 2. aki reményünket erõsítse, 3. aki szeretetünket tökéletesítse. A tizedekben: 1. akit te, Szent Szûz a Szentlélektõl fogantál, 2. akit te, Szent Szûz, Erzsébetet látogatván hordoztál, 3. akit te, Szent Szûz a világra szültél, 4. akit te, Szent Szûz a templomban bemutattál, 5. akit te, Szent Szûz a templomban megtaláltál.

VILÁGOSSÁGOS TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyre: 1. aki megtisztítson minket, 2. aki lelkünk békéjét megõrizze, 3. aki a Szentségekben megerõsítsen. A tizedekre: 1. aki a Jordánban megkeresztelkedett, 2. aki Kánában megmutatta isteni erejét, 3. aki meghirdette Isten országát, 4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsõségét, 5. aki az Eucharisztiában nekünk adta magát. (A világosságos rózsafüzért Szentatyánk II. János Pál pápa indította útjára 2002 októberében. Aki naponta egy rózsafüzért imádkozik, annak csütörtökre javasolja ezt a Szentatya, így szombatra kerülhet az Örvendetes olvasó.)

FÁJDALMAS TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki értelmünket megvilágosítsa, 2. aki emlékezetünket erõsítse, 3. aki akaratunkat tökéletesítse. A tizedekben: 1. aki érettünk vérrel verítékezett, 2. akit érettünk megostoroztak, 3. akit érettünk tövissel koronáztak, 4. aki érettünk a keresztet hordozta, 5. akit érettünk keresztre feszítettek. DICSÕSÉGES TITKOK: Bevezetõ három Üdvözlégyben: 1. aki gondolatainkat irányítsa, 2. aki szavainkat vezérelje, 3. aki cselekedeteinket kormányozza. A tizedekben: 1. aki halottaiból feltámadott, 2. aki a mennybe fölment, 3. aki nekünk a Szentlelket elküldte, 4. aki téged, Szent Szûz, a mennybe fölvett, 5. aki téged, Szent Szûz, a mennyben megkoronázott.

BEFEJEZÉS (a rózsafüzér végén): Pap: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! Hívek: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! Pap: Könyörögjünk! Úristen, a Te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szûz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek! Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."