NapiigeValér, valamint Detre napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
15

Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. (Zsolt 65,4)

Zakariás így szólt: Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból. (Lk 1,76–78)

Advent 3. vasárnapja

Olvasmányok: Lk 1,67–79 és 1Kor 4,1–5

Lekció: Mt 11,2–10
1Kor 4,1–5

Igehirdetési ige: Jer 1,17–19

 

Lelki útravaló a mai napra

A Bibliát nevezhetnénk a fordulatok könyvének is. Isten szeretetének, jóságának a kibontakozását látjuk a teremtés eseményeiben, az első emberpár életében. De azután jön a bűnbeesés, és minden megváltozik: a rend helyére a rendezetlenség lép, az Istennel való harmonikus viszonyt felváltja a diszharmónia. Isten újabb lépéseket tesz az emberért, szeretete újabb áldozatokra készteti őt teremtményéért, s irgalmának újabb és újabb cselekedeteivel terelgeti övéit a vele való kapcsolat biztonságába. A zsoltáros őszinte, bűnbánó, de Isten irgalmát magasztaló szavai ezen a tapasztalaton alapulnak: bűneink elválasztanak tőle, de ő a megtérőt feloldozza, nem taszítja el magától.

Zakariás fiának, Keresztelő Jánosnak a születéskor így láthatta meg a Szentlélektől ihletett módon Isten és ember történetének legnagyobb fordulatát: a Megváltó születését, a „felkelő nap” fényességének örömét. A hajnal képe van ebben a költői szépségű kijelentésben, amely szépségével, erejével, az új kezdet reménységével élteti az Istenben hívő embert. Zakariás személyes, családi életében is megtapasztalta a csodát, időskorukban megszületett a várva várt gyermek. De megadatik számára az is, hogy túllásson a „földi, e világi” örömön, hogy meglássa: a megígért Messiás eljön, s Isten és ember kapcsolatának kezdetét veszi egy új korszaka. Isten szeretete így testesül meg földi életünk eseményeiben, de legfőképp abban, hogy elküldte az ő Fiát ebbe a világba. Igen, Jézus érkezése így adott új irányt és reménységet az ember számára, mely az ő országába vezet.

Szerető mennyei Atyám! Köszönöm, hogy szereteted legyőz minden akadályt az életemben, mindent a kezedbe helyezhetek. A Te áldásod legyen ezen a mai napon! Ámen.


Keczkó Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

NapiigeTimót, valamint Metella, Xénia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Megalázza a kevély tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az ÚR magasztaltatik föl azon a napon. (Ézs 2,11)

Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. (Gal 6,7a)

Olvasmányok: Jer 14,1–9 és 1Kor 2,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Fölkelek. Reggeli rutin, munka, bevásárlás, otthoni teendők, egyéb kötelezettségek, esti rutin, zuhanás az ágyba. Napról napra. Ugyan mi végre? Mi a célom mindezzel? Hova vezet az út, amelyen lépkedek előre? Megélhetéshez? Lakásvásárláshoz? Családom boldogulásához? Karrierhez? Sok pénzhez? Megbecsültséghez? Kényelemhez? De vajon mi lesz azután? És azután?

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.” Ezt a feliratot olvasom a nagycenki Széchényi-mauzóleum kriptájának bejáratánál. Voltunk, mint ti – élők –, lesztek, mint mi – por és hamu – üzenik a holtak, a hajdani nagy elődök. Tehát egyszer véget ér a nagy hajsza, s meglátom, mit ért, hova vezetett: az Úristen elé, az egyedül örök elé, „aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható” (Jel 1,8b).

Ő a Teljesség, ő a Világosság, ő az Örökkévaló, ő a Mindenható. Mégis arra vágyik, hogy velem töltse el az örökkévalóságot. Az örök élet azonban nem a halál után kezdődik. Az örök élet akkor kezdődik, amikor Jézusé leszek. Amikor kevélységem porba hull, mert megismertem az élet királyát. Amikor elengedem görcsös akarásomat, és átadom az irányítást annak, aki a menny felé vezet. Amikor ráébredek, hogy egyedül annak van értelme, ha vele és benne élek.

Nélküle vagy vele jártál? Azon a napon csak ez fog számítani. Sőt ma is csak ez számít.

*

Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy vágysz rám. Köszönöm, hogy hívsz magadhoz. Köszönöm, hogy örökre tervezel velem.
Kérlek, Szentlelkeddel add meg nekem, hogy én is mindennél jobban vágyjak rád.
Add, hogy a tiéd legyek, és örökre veled éljek. Ámen.Szerző: Lázárné Tóth Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeZelma és Rajmund, valamint Emerencia napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23

Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól… (Zsolt 116,8)

[Jézus] megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. (Zsid 2,15)

Olvasmányok: ApCsel 15,22–31 és 1Kor 1,26–31

 

Lelki útravaló a mai napra

Kicsi gyermekek sokszor fogalmazzák meg félelmeiket. Félnek a sötéttől, az egyedülléttől, egy nagy kutyától a kerítés túloldalán. Egy bizonyos életkorban pedig elkezdenek félni a haláltól. Találkoznak vele valamiképpen, én is emlékszem, hogy dédapám halála után kisiskolásként sok estén mondogattam szüleimnek, hogy én félek a haláltól. Ismeretlen, titokzatos dolog, még ha sokszor mondjuk is, hogy az élet része ez is, mint a születés. Nemcsak a gyerekek félnek azonban, hanem mi, felnőttek is ettől az ismeretlen, fájdalmas pillanattól.

Jézus Krisztus ismerete nélkül valóban nagyon félelmetesnek tűnő állapot a halál. Az ember építgeti, szépítgeti a dolgait, tervezi a jövőt, gondol a gyermekeire, unokáira… és nem akar gondolni arra, hogy ennek egyszer vége lesz. Vége lesz, és nincs tovább.

Az, hogy Krisztus megmentett a haláltól, nem jelenti azt, hogy ránk nem vonatkozik mindez. Bennünket is félelemmel tölt el a gondolat, mi is tudjuk, hogy mindaz, amiben ebben az életünkben részünk lehetett, nem jön velünk tovább. De azt is tudjuk, hogy nincs vége, hanem Isten örök országában folytatódhat az életünk. Krisztus az ő halálával és feltámadásával legyőzte a halált, és bennünket is részesít a feltámadás csodájában. Így ment meg elbukástól, könnyhullatástól, örök haláltól.

*

Megváltó Urunk! Köszönjük, hogy a te szereteted ereje legyőzte a halált, és ebben a győzelemben nekünk is részünk lehet. Segíts mindenkor ebben bízni, és ha félelmek gyötörnek, erősíts meg hitünkben életünk minden napján. Ámen.Szerző: Keczkó Szilvia

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeVince és Artúr, valamint Anasztáz napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22

De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (1Tim 6,12)

Olvasmányok: Gal 5,1–6 és 1Kor 1,18–25

 

Lelki útravaló a mai napra

Konfirmációra készülök. Az ünnep előestéjén megszokott rituálé, nézem a konfirmandusaim arcképét, és keresem azt az igét, amellyel az ünnepen megajándékozhatom őket. Álmom és reményem, hogy talán jól választok, és meg tudom érinteni szívüket, lelküket Isten drága igéjével. Újra és újra szemem elé tárul Pál szava: „Harcold meg a hit harcát!” Jól ismert, gyakran használt konfirmációi ige. Hány és hány csillogó szemű evangélikust indított ezzel a csodálatos igével útra lelkésze évek vagy évtizedekkel ezelőtt!

Mostanában valahogy mindig átugrom ezt a bátor mondatot. Mert kevés ma már, aki szeret harcolni. Még kevesebb, aki a hitéért harcolna. Olyan fiatalt, akit meg érdekel az örök élet, nem is találok. Máshova kerültek a hangsúlyok. A harc helyett az elfogadás, az örök ország helyett a mában élés, a hitvallás helyett a magánügy-vallás.

Így aztán nincs kihez párosítsam az igét.

Valahogy így enyészett el az európai keresztyénség ereje is lassan, fokozatosan. Milyen igaz Jeremiás szava: „Békesség, békesség! – pedig nincs békesség!” (Jer 6,14) Elhisszük, hogy minden jó. Elhisszük, hogy békeidőben élünk, és közben nem veszünk tudomást a valóságról. A kereszt szüntelen harc az életért!

Ülök az íróasztalomnál a lelkészi hivatalban, és azon tűnődöm, mi lesz velünk tűz nélkül.

*

Szentlélek Isten! Te vagy életünk ereje és forrása. Ne engedj elszenderednünk! Ne engedj elpuhulnunk! Ne engedj elkényelmesednünk!
Szentlélek Isten! Ébreszd hitünket, tápláld az örök életbe vetett reménységünket, és munkáld szívünk és szánk bizonyságtételét, hogy lehessen új reformáció. Lehessen ébredés!
Szentlélek Isten! Kezdd rajtam munkádat! Ébressz!
Ámen.Szerző: Pongrácz Máté

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeÁgnes napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Én, az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem igátok jármát, hogy fölegyenesedve járhassatok. (3Móz 26,13)

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gal 5,1)

Olvasmányok: Róm 9,31–10,8 és 1Kor 1,10–17

 

Lelki útravaló a mai napra

Számtalanszor megfigyelem az emberek járását, tartását. Igen sok mindent elárul. Nem csupán külsőleg, hanem a léleknek az állapotát is. Mennyi minden rejlik a lélekben, ami aztán tükröződik másban is!

Nagy ajándék, ha belül szabadok vagyunk nézeteinkben, döntéseinkben, látásunkban. Isten mindannyiunk számára ezt a szellemi, lelki szabadságot adja, mely minden esetben egy új lehetőség. Ennyire tiszteli és szereti Isten az ő teremtményét, az embert. „Krisztus szabadságra szabadított meg minket…” Ez a szabadság adja meg igazán a fejlődést, előrehaladást, de természetesen a felelősséget is. A kérdés éppen ezért az, hogy merünk-e ezzel élni. Akkor is, ha tudjuk, hogy a társunk másként döntene, cselekedne? Felvállalni önmagunkat, nézetünket s egyben döntésünket is.

„Mindent szabad nékem, de nem minden használ” (1Kor 10,23) – mondja Pál apostol. A mindenben megadja azt a tág utat, amelyben a kapott bölcsesség által megláthatjuk, hogy milyen választási lehetőségünk van, s melyik lesz a saját döntésünk. Ezek után pedig ahogy mi megkapjuk Istentől a szabadságot, igen jó lenne, ha mások számára mi is megadnánk. Szeretteinknek, munkatársunknak, barátunknak, de keresztény testvérünknek is. A választott népnek Isten elmondja: "Én, az Úr vagyok a ti Istenetek." Ő az, aki cselekszik, mégpedig a legbölcsebben. Éljünk mi is ezzel az ajándékkal!

*

Légy áldott, amikor lehetőséget adsz másnak a döntésre!
Légy áldott, amikor békességgel elfogadod a másik embert!
Légy áldott, amikor hálát adsz Istennek a szabadságodért!
Légy áldott, amikor mindehhez bölcsességet kapsz Istentől!
Merj ebben a szabad, Istentől kapott szeretetben élni, és azt bőséggel továbbadni mindenki számára!Szerző: Tóth Melinda Anna

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeFábián és Sebestyén, valamint Özséb, Sebõ napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

Olvasmányok: 5Móz 4,5–13 és 1Kor 1,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Amikor ezeket a sorokat írom, sírnak az őserdők, és lángokban áll világszerte megannyi terület. Mi pedig reménykedünk valami jobban, a csodában, a megújulásban, a békében, avagy az Istennel megbékéltetett világban. Hatalmas változásra van szükség – elsősorban Isten és az ember között. Aztán ha belegondolunk ennek mélységébe, eszünkbe juthat a hangya és az elefánt esete… És Lackfi János szavai:

„Nem tudok Istenhez méltatlanná válni,

egyszerűen mert nem vagyok

és sose voltam méltó.

Az elefánt és a hangya sosem lesz egy súlycsoport.

De a hangya bármit elérhet,

ha hagyja, hogy felemeljék.”

Hagyjuk magunkat felemelni, hagyjuk, hogy Isten megváltoztasson minket, hagyjuk, hogy „Krisztusban” legyünk, és hagyjuk, hogy Isten újra és újra megbékéltessen minket önmagával!

Ennek a katasztrófáktól, háborúktól, öldökléstől és gyűlölködéstől sújtott világnak az egyetlen reménysége Isten, aki minden rossz ellenére meg tud békéltetni minket önmagával – Jézus Krisztus által. Ez a legnagyobb evangélium, hiszen mi nem tudunk, hiszen én „nem tudok Istenhez méltatlanná válni, / egyszerűen mert nem vagyok / és sose voltam méltó”.

Hangyányi létünk ellenére az Úristen felemelhet minket, és új teremtményekkel és új reménységgel, új énekkel töltheti meg pusztulni látszó világunkat. Így legyen!

*

Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és adjon békességet békétlen világunknak! Ámen.Szerző: Heinrichs Eszter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Napi igeVízkereszt után 2. vasárnap, ökumenikus imahétSára és Márió, valamint Gréta, Margit, Megyer

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
19

Ha pedig a bűnös megtér, és nem követi el többé a bűneit, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. (Ez 18,27)

Pál írja: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. (1Tim 1,15)

Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnap, ökumenikus imahét

Olvasmányok: Jn 2,1–11 és 1Kor 2,1–10

Lekció: Róm 12,6–16
2Móz 33,17–23

Igehirdetési ige: Jn 4,31–38

 

Lelki útravaló a mai napra

Minden útra kelés előtt, reggelente bepakoljuk a táskánkat. Átgondoljuk, mire lesz szükségünk aznap, mit vigyünk magunkkal. Sokszor túlzásokba esünk, hiszen olyan dolgokat is beteszünk, amelyekről már előre tudjuk, hogy nem biztos, hogy kelleni fog. De azért elvisszük, egész nap cipeljük magunkkal a felesleges holmit is. Ha túl nehéznek bizonyul már napközben, akkor átnézzük, hogy mit dobhatunk ki, mit vehetünk ki belőle, mi az, ami felesleges.

Valahogy így vagyunk a hibáinkkal, bűneinkkel is. Cipeljük őket talán évek, évtizedek óta. Nehezen ismerjük el, és nehezen is változtatunk. Meg vagyunk győződve, hogy így jó. Nehezen térünk át más útra.

Jézus azért jött a földre, és azért vállalta a kereszthalált, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől. Napról napra lehetőségként kínálja fel számunkra, hogy keresztjéhez bármikor leborulhatunk, terheinket mindenkor letehetjük, és bűnbocsánatot kaphatunk.

Bátran pakoljuk ki életünk hátizsákjának felesleges terheit Jézusnál, hiszen ő azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse.

*

Köszönjük, Istenünk, hogy keresztedhez bármikor letérdelhetünk, és ott megpihenhetünk.
Köszönjük, hogy gondod van ránk, és terelgetsz bennünket életutunkon.
Köszönöm, hogy én is fontos vagyok neked, külön rám is gondod van. Ámen.Szerző: Németh Katalin

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."