NapiigeÁrpád, valamint Szabin napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt. (1Móz 6,8)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által. (Kol 2,6–7)

Olvasmányok: Jel 2,1–7 és Ézs 45,9–17

 

Lelki útravaló a mai napra

Pál apostol itt egy olyan szót használ, mely sokkal erőteljesebb jelentést hordoz, mint az elfogadtátok. Az eredetiben ez egy katonai műszó, amely kizárja azt a lehetőséget, hogy mérlegelni lehetne. Aki volt katona, tudja, hogy a feljebbvalótól kapott paranccsal nem egyetértésre kell jutni, hanem azt mindenféle mérlegelés és elfogadás nélkül végre kell hajtani. Ezért sokkal jobb, ha így fordítjuk: „Amint vettétek Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.”

Majd így folytatja: „Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne...” Életetek ne a sokszori nekibuzdulás keresztyénsége legyen, hanem biztos talajon álljon: gyökerezzen meg Krisztusban, hogy őbelé kapaszkodjatok, belőle szívjátok az életerőt, belőle táplálkozzatok! Ahogyan az élő fa is gyökereivel úgy kapaszkodik az éltető talajba, hogy semmiféle vihar onnét kimozdítani nem tudja. Ha a villám belevág, ágai letörnek, kettéreped, talán tövig ég, de a gyökere benne marad, és hamarosan új hajtást ereszt, mert van miből táplálkoznia. A valóban keresztyén, azaz krisztusi életű ember egész élete az ő tanításában gyökerezik, abból táplálkozik és megdönthetetlenül áll benne. Úgy, hogy semmiféle más bölcsesség, üres hitegetés, vonzónak tűnő tévtanítás el nem tudja távolítani tőle, nem tudja élete fáját kifordítani a krisztusi talajból.

Ennek a hamisítatlan, drága evangéliumnak legyünk a továbbadói, hirdetői szavunkkal és életünkkel, hogy Krisztus sokaknak legyen életük kincse, sokan gyökerezzenek meg és épüljenek fel Őbenne!

Mennyei Atyánk! Áldunk Téged, hogy igéd világosságában megismerhetjük életünk Urát és kincsét, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy igéd által megerősítesz ebben a hitben, hogy senki meg ne téveszthessen minket. Segíts, hogy ebben a hitben megmaradva éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő! Ámen.


Tamásy Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

NapiigePiroska, valamint Margaréta, Margit napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

Mert van-e olyan Isten az égben vagy a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghezvinni, mint te? (5Móz 3,24b)

Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. (Róm 11,36)

Olvasmányok: Mt 6,6–13 és Mk 3,31–35

 

Lelki útravaló a mai napra

Az ember hajlandó azt gondolni, hogy ő a világ közepe. Aztán ha szétnéz maga körül, szembesül a számára szinte megismerhetetlen világ csodáival, és el nem tudja képzelni, hogy hogyan jött létre minden ilyen rend szerint. Az élet apró kezdeti csíráitól kezdve a csillagokkal teli ragyogó éjszakai égboltig.

Mózes az ígéret földjének határán Isten hatalmas tetteiről beszél, pedig igazán nem olyan helyzetben hangzik el ez a mondat a szájából, amikor egyértelmű lenne a dicsőítés. A nép vezetője, aki könyörög, hogy a Jordánon túli területeket is megláthassa, visszautasítást kap válaszul az Úrtól a kérésére. Felmehet a Piszgá csúcsára, szétnézhet a négy égtáj irányába, de az ígéret földjére nem teheti be a lábát.

Alázattal felismeri, hogy itt nem az ő érdemei szerint történnek a dolgok. Nem ő vezette a népet idáig az egyiptomi fogságból, nem ő tett csodákat, hanem az Úr, nem övé a dicsőség, hanem az Úré. Őtőle, őáltala és őreá nézve van minden.

Életünk egy-egy sikeresebb periódusában talán nehéz átengedni a dicsőséget Istennek. Valakik mindig lenni akarunk. Alázattal érthetjük meg, hogy vagyunk valakik, bármilyen eredmények vagy eredménytelenségek is fémjelzik az életünket. Mégpedig azok, akikért a végtelen hatalmú Isten Krisztusban minden érdemre való tekintet nélkül odaadott mindent.

*

Urunk, engedd meglátnunk életünk történéseiben is a te gondviselő szeretetedet. Adj alázatos szívet! Nyisd szánkat neved dicséretére, hogy felismerjük, milyen kicsik vagyunk mi, és milyen nagy vagy te. Köszönjük, hogy mégsem porszemként tekintesz ránk, hanem szeretett gyermekeidként. Ámen.Szerző: Pápai Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeAntal és Antónia, valamint Örs napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az ÚR… Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! (2Móz 10,3)

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! (Mt 10,16)

Olvasmányok: Kol 2,1–7 és Mk 3,20–30

 

Lelki útravaló a mai napra

A Bibliát ismerők hamar felismerik, hogy az egyiptomi szabadulás történetéből való az ószövetségi ige. Mózes és Áron – látszólag – úgy ment az egyiptomiak közé, mint juhok a farkasok közé, de valójában tőlük kellett volna rettegnie a fáraónak, hiszen az Atya küldte hozzá követeit, hatalmával felruházva.

Krisztus-hívő emberként ilyen bizonyossággal végezheted feladataidat, ha rábízod magadat teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Mindezekkel ráhagyatkozhatsz. Nem véletlenül áll így a Szentírásban, mert ha az ember szíve, lelke, elméje, ereje nem rá hagyatkozik, akkor egyből gyarapodnak az akadályok és a küzdelmes megfeszülései életünknek, amelyeket nem tudunk legyőzni. Ha viszont Istenre hagyatkozunk, akkor e világ dolgai is engedelmeskednek nekünk.

Lukács tolmácsolásában a hamis sáfár történetében olvashatunk egy, a mai újszövetségi igére rímelő szakaszt: „…e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” (Lk 16,8–9)

Látszólag nyereségvágyó, ügyeskedő hozzáállás ez, de Isten ismeri a szándékainkat: ha a tőle tanult hit, remény, szeretet a motiváló erő, akkor a világ mammonjai (földi, anyagi hatalmai) sem győzhetnek felettünk.

*

Drága Istenem! Köszönöm, hogy a hétköznapokban is felruházol erővel, hogy a mindennapok terhei, kötelességei közben is tudjak boldogulni.
Hányszor érzem magam úgy, mintha farkasok közé keveredett bárány lennék! Ilyenkor te adj nekem erőt, és tölts be lelkeddel, hogy leküzdjem elakadásaimat, amelyek elfordítanák tőled szívemet és akaratomat.
Add, hogy terád tudjam bízni egész életemet! Ámen.Szerző: Gerlai Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeGusztáv, valamint Marcell napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre! (Zsolt 119,64)

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre… (2Tim 3,16)

Olvasmányok: Ef 1,3–10 és Mk 3,13–19

 

Lelki útravaló a mai napra

Iránytű, naptár, óra. Megannyi dolgot használunk mérésre, hogy tudjuk a helyes irányt, a pontos időt, a megfelelő arányokat. Sokszor olyan szigorú keretek közé szorítjuk az életünket, hogy az szinte megbénít. A világ megannyi elvárásához igazítjuk mindennapjainkat, hogy mindenkinek megfeleljünk. Úgy keretezzük az életünket, hogy sokszor csak a nyomást érezzük, amelyet hol a főnökünk, hol a családunk, hol a szomszédunk, hol a munkatársunk gyakorol ránk. Szorongatnak a vélt és valós elvárások. Mindig a maximumot, a legjobbat nyújtani, hogy mindenki elégedett legyen, hogy mindenkinek megfelelj. De miért is? Miért akarsz mindenkinek megfelelni? Hiszen hányszor szembesültél már vele, hogy lehetetlen! Akkor miért ragaszkodsz hozzá görcsösen? Engedd el! Hagyd, hogy az Úr Isten tanítson! Hagyd, hogy az Úr Isten mutassa az utat! Figyelj az ő feddő, megjobbító, igazságra nevelő igéjére! Engedd, hogy kegyelme utat és célt mutasson, amely nem megítél és elítél, hanem életre visz.

*

Istenem! Hálát adok, hogy ezzel a nappal is megajándékoztál! Köszönöm, hogy elfedezed megannyi gyengeségemet és hibámat. Kérlek, add, hogy ne legyek hamis elvárások rabja, hanem törekedjem mindig a te törvényed betöltésére. Istenem, adj nekem erőt és kitartást ehhez, hiszen tudod, hogy sokszor elesem, mert gyenge vagyok. Emelj fel! Légy velem! Erősíts! Ámen.Szerző: Horváth-Csitári Boglárka Flóra

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeLóránd és Lóránt, valamint Itala, Mór, Pál, Roland

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
15

Az ÚR azonban azt mondta neki [Gedeonnak]: Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség. (Bír 6,23–24a)

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. (Zsid 4,16)

Olvasmányok: Róm 8,26–30 és Mk 3,7–12

 

Lelki útravaló a mai napra

Már jó két hete, hogy elindultunk a 2020-as esztendő zarándokútján. Talán itt az ideje egy pillantást vetni az „égi GPS-re”, a mai újszövetségi útmutató igére, nehogy eltévedjünk. Az apostoli biztatás egyértelműen jelzi a helyes irányt: „a kegyelem trónusa” az úti cél. Ez a kissé titokzatos bibliai kép nem egy földrajzi helyre utal, amelynek meg lehet adni a GPS-koordinátáit, hanem egy konkrét személyre, Jézus Krisztusra, aki a kegyelem trónusán ül.

Az ő nevében indultunk az új évbe, amely az ő ajándéka: anno Domini 2020 – az Úr 2020. esztendeje.

Ő az, akihez a mai napon is bizalommal fordulhatunk. Akinél irgalmat nyerhetünk, kegyelmet találhatunk, és minden valós szükségünkben segítséget kaphatunk. Még segélyhívó szám tárcsázására sincsen szükség, hiszen, ahogy az ismert gyermekének fogalmaz: „Kis telefonon van nekem, két összetett kezem…” 2020-ban, érett, felnőtt fejjel se szégyelljük ezt az egyszerű mozdulatot. Ma sincs korszerűbb, hatékonyabb kommunikációs eszköz Urunk elérésére, mint az igei biztatására adott imádságos válaszunk. Gedeonhoz hasonlóan mi is oltárt építhetünk az Úrnak, nem kövekből, hanem őszinte imádságunk szavaiból.

*

Hálát adunk, Urunk, hogy ezt a napunkat is a te bátorító igéd intonálja. Köszönjük, hogy feléd tarthat egész életünk, s benne ez a mai napunk is. Tudjuk, hogy ma is szükségünk lesz a te vezetésedre, segítségedre, áldó kegyelmedre. Gedeonhoz hasonlóan mi is tapasztaljuk és valljuk: te vagy a békességünk forrása! Taníts meg ebből meríteni és ezt megosztani másokkal is. Ámen.Szerző: Gáncs Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeBódog, valamint Félix, Vidor napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
14

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! (1Móz 4,7)

Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. (1Tim 6,11b)

Olvasmányok: 1Kor 2,11–16 és Mk 3,1–6

 

Lelki útravaló a mai napra

„Valahol valami eltörött, / valahol valami nincsen rendjén. / ...Künn a határban Káin zokog / a holt Ábel fölött” – olvassuk Dsida Jenő Valami eltörött című versében.

Kain és Ábel története arról szól, hogy különbözőek vagyunk. Vannak kicsik és nagyok, épek és sérültek, szegények és gazdagok. Kain neve azt jelenti, nyereség. Éva ujjongott így, amikor megszületett az elsőszülöttje. Ábel neve azt jelenti: pára, semmiség. Az egyenlőtlenség már születésüktől ott van közöttük. A szakadék pedig csak mélyül. Kain erős ember, földműves lesz, Ábel csak pásztor.

Miért Ábel áldozatát fogadja el Isten? Nem tudjuk. Leginkább azért, mert Isten szuverén Úr. Ugyan nem tekint Kain áldozatára, de le nem veszi róla a kezét. „Miért gerjedtél haragra…? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz” – szólítja meg Kaint, amikor távolodok tőle. A tragédia után is keresi vele a kapcsolatot: „Hol van Ábel, a testvéred?” (1Móz 4,9) A harmadik hang is a kegyelem hangja. Isten nem veszi el a gyilkossá lett Kain életét. „Bujdosó és kóborló légy a földön!” (1Móz 4,12) Aztán negyedszer is szól a kegyelem hangja, amikor Isten védelmébe veszi Kain életét.

Most már ő is ott van a kicsik és elesettek között. Semmije sincs, csak az Isten kegyelme. Ha megragadja, minden az övé.

*

Urunk, a kicsik, az Ábelek kiontott vére hozzád kiált a földről. Ha a közöttünk és bennünk élő Kainokra tekintünk, elfog a kétség és az aggodalom. Nincs vigasz, nincs mentség számunkra. Ha azonban kegyelmedre tekintünk, akkor felcsendül a tiszta mennyei szózat.
A te jeled van rajtunk. Hozzád tartozunk. Tieid vagyunk. Te pecsételtél el minket magadnak. Tart a kegyelem. Megtart a kegyelem. Hangja hazafelé hívogat. Ámen.Szerző: Makoviczky Gyula

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeVeronika, valamint Csongor, Vidor napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a friss víznek forrását. (Jer 17,13b)

Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1,15)

Olvasmányok: ApCsel 10,37–48 és Mk 2,23–28

 

Lelki útravaló a mai napra

René Girard hívja fel a figyelmet arra, hogy amikor az evangéliumi kísértéstörténetben a kísértő a világ fölötti uralmat kínálja Jézusnak, ő nem tiltakozik, mondván: „Hogyan adhatnád nekem, ami nem a tiéd?” Ezzel tökéletesen összecseng, amit Jézus a mai evangéliumi igénkben mond. Amikor Isten uralmának közeli beköszöntét ígéri, egyúttal azt is állítja, hogy nem Isten uralkodik, nem ő irányít, nem az ő akarata szerint történnek világunkban a dolgok. Ha Isten országának úgy kell jönnie hozzánk, akkor most nincs itt. Ez önmagában is meglepő felismerés, tekintve, hogy az általános hívő vélekedés szerint a világ mindig is Isten irányítása alatt állt. Ennél is meglepőbb ugyanakkor, hogy ez a helyzet Jézus megjelenésével, a megváltás eseménye nyomán sem igazán változott. Sőt, épp az evangéliumi eseményben felsejlő istenarc hátterén tűnik fel igazán, mennyire nem az isteni szándék szerint alakulnak ma is világunk dolgai. Hogyan valósul meg hát Isten üdvös akarata? Jézus éppen erről beszél: Ha hisztek az evangéliumban, és a szerint éltek. Isten nem a helyzetet, a körülményeiteket változtatja meg; benneteket és rajtatok keresztül a világot akarja formálni. Térjetek meg, azaz éljetek Isten országa jegyében, és így, ezért, ezáltal jön el az ország. Az én megjelenésemmel veszi kezdetét, de a ti megtérésetekkel, a követésben teljesedik ki, hódít egyre nagyobb teret Isten uralma.

Elgondolkodtató, hogy Jézus már a küldetése elején is evangéliumról és megtérésről beszél, mintha már az élete és földi működése is maradéktalanul kifejezné a megváltás lényegét.

*

Istenünk, óvj meg attól, hogy országod, uralmad akadályai, kerékkötői legyünk. Hadd áradjon rajtunk keresztül is gyámolító szereteted, nagyvonalú odaadásod, felszabadító irgalmad. Jöjjön hozzánk is közel országod; s vigyen bennünket is a másikhoz közel. Ámen.Szerző: Cserháti Sándor

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."