NapiigeMelinda és Vivien, Aurélia, Bibánia, Vivánia

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
02

Ne félj, és ne rettegj! (Józs 8,1a)

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (1Jn 4,18a)

Olvasmányok: 1Pt 1,(8–9)10–13 és Ézs 42,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Gyermekkoromban sokat énekeltük ezt az éneket családi körben. Szerettem, mert tele van biztatással, féltéssel, szeretettel.

Ó, ne félj, ne rettegj, én veled vagyok,
Ím, e szó utamra csillagként ragyog.
Felhők közt, mint napfény, úgy tör át szavad:
Nem hagy el Megváltód, sohasem leszel magad.
Nem, soha magam, nem, soha magam,
Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam.
Nem, soha magam, nem, soha magam,
Az Úr így ígérte ezt meg, soha nem leszek magam.
(Hallelujah! 154,1)

Ennek ellenére - mint minden ember - én is megismertem a félelmet és a rettegést. Félelem a betegségtől, a haláltól, a család elvesztésétől. Létezik egy definiálhatatlan egzisztenciális félelem: az árvaság érzése. Ez a belső nyugtalanság az istennélküliségből fakad. A félelem megeszi a lelket - erről szól R. W. Fassbinder azonos című filmje.

Ezért is csodálatos imádság, melyet az Úr tanított: „Atyánk, aki a mennyekben vagy...” Nem vagyunk árvák, Isten visszafogadott, örökbefogadott minket. Drága volt az ár: az Úr Jézus élete. Aki így szeretett minket, ő mondja ma nekünk: „Ne félj, és ne rettegj!” Szeretlek. Enyém vagy. Az isteni jelenlét kiűzi szívünkből a félelmet, szorongást.

Voltak szakaszai az életemnek, amikor úgy gondoltam: Isten nélkül élek. Ma már tudom, hogy a fenti ének tartalma akkor is igaz volt: „Nem hagy el Megváltód, sohasem leszel magad.” Tekintete kísért magányos útjaimon is. Az Istentől kapott hit nem az érzéseken alapul, hanem Isten hitünktől is független szeretetén. Ő akkor is lát, tud rólam, szeret, ha beborul felettem az ég. Szurokfekete éjszakán is tudhatom, hogy ő lesz a fényes hajnalcsillag (Jel 22,16).

Uram, köszönöm a mai üzenetet. Erre van szükségem nekem és minden embernek. Annyi okunk lenne a félelemre, jelenléted mégis békességet ad nekünk. Töltsd be szívünket Szentlelkeddel, isteni szereteteddel, amely kiűzi a félelmet! Ámen.


Szeverényi János

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

NapiigeÁrpád, valamint Szabin napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
11

De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt. (1Móz 6,8)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által. (Kol 2,6–7)

Olvasmányok: Jel 2,1–7 és Ézs 45,9–17

 

Lelki útravaló a mai napra

Pál apostol itt egy olyan szót használ, mely sokkal erőteljesebb jelentést hordoz, mint az elfogadtátok. Az eredetiben ez egy katonai műszó, amely kizárja azt a lehetőséget, hogy mérlegelni lehetne. Aki volt katona, tudja, hogy a feljebbvalótól kapott paranccsal nem egyetértésre kell jutni, hanem azt mindenféle mérlegelés és elfogadás nélkül végre kell hajtani. Ezért sokkal jobb, ha így fordítjuk: „Amint vettétek Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.”

Majd így folytatja: „Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne...” Életetek ne a sokszori nekibuzdulás keresztyénsége legyen, hanem biztos talajon álljon: gyökerezzen meg Krisztusban, hogy őbelé kapaszkodjatok, belőle szívjátok az életerőt, belőle táplálkozzatok! Ahogyan az élő fa is gyökereivel úgy kapaszkodik az éltető talajba, hogy semmiféle vihar onnét kimozdítani nem tudja. Ha a villám belevág, ágai letörnek, kettéreped, talán tövig ég, de a gyökere benne marad, és hamarosan új hajtást ereszt, mert van miből táplálkoznia. A valóban keresztyén, azaz krisztusi életű ember egész élete az ő tanításában gyökerezik, abból táplálkozik és megdönthetetlenül áll benne. Úgy, hogy semmiféle más bölcsesség, üres hitegetés, vonzónak tűnő tévtanítás el nem tudja távolítani tőle, nem tudja élete fáját kifordítani a krisztusi talajból.

Ennek a hamisítatlan, drága evangéliumnak legyünk a továbbadói, hirdetői szavunkkal és életünkkel, hogy Krisztus sokaknak legyen életük kincse, sokan gyökerezzenek meg és épüljenek fel Őbenne!

Mennyei Atyánk! Áldunk Téged, hogy igéd világosságában megismerhetjük életünk Urát és kincsét, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy igéd által megerősítesz ebben a hitben, hogy senki meg ne téveszthessen minket. Segíts, hogy ebben a hitben megmaradva éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki eljött, aki él, és aki eljövendő! Ámen.


Tamásy Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeJudit, valamint Loretta napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
10

Az Úr pedig ezt mondta [Mózesnek]: Meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. (2Móz 34,10c)

Azután [Jézus] bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. (Mt 4,23)

Olvasmányok: Ézs 26,7–12(13–15) és Ézs 45,1–8

 

Lelki útravaló a mai napra

Az adventi idő a várakozásról és a készülődésről szól. Ilyenkor titkolózunk, szeretteink kedvét keresve készülődünk a megajándékozásukra. Talán még csak gondolatban hangolódunk, de lehet, hogy már valaminek az elkészítésén fáradozunk, vagy éppen a boltokat járjuk, hogy olyasmivel lephessük meg a hozzánk legközelebb állókat, amiben az örömüket lelik. Ilyenkor még minden rejtve van. A karácsonyra készülő ajándékok először valamilyen rejtekhelyre kerülnek, később egy díszes dobozba vagy csomagba, de egészen az ünnepi pillanatig a titkok homálya takarja őket.

Az ajándékozás általunk kialakított gyakorlata Istennél is felfedezhető. Sok minden sokáig rejtve van, nem tárul fel teljességében, egy ideig csak a részletekre derül fény. Az emberként közénk érkezett Istenfiú, Jézus Krisztus emberként járt-kelt Palesztina útjain. Ajándékainak, az általa hozott áldásoknak csak apró morzsáiként tárult fel néhány jel és csoda, melyeket kortársai átéltek, majd feljegyeztek, és az evangéliumokban az utókorral is megosztottak. Persze ezek az apró morzsák - a rászorulókhoz, a segítségre váró emberekhez való odafordulás, a betegségek, a természeti erők, sőt a halál feletti hatalom felvillantása - részlegességük ellenére is joggal lelkesítettek, és adtak reményt. Az adventi idő azonban azt is jelzi, hogy még ez is csak a kezdet. A beteljesedés, az ígéretek teljességre jutása csak ezután következik.

Fel a fejjel! Hamarosan érkezik az Úr!

Uram, Istenem, szerető mennyei Atyám! Olyan szép időszak az advent, a várakozás ideje és a hozzá kapcsolódó készülődés! Az igazán lelkesítő, ha nem a mi készülődésünk és nem a mi ajándékaink kerülnek figyelmünk középpontjába, hanem az, hogy Te is érkezel, és hozzánk is meg szeretnél érkezni. Köszönöm, hogy apró morzsáiban én is megtapasztalhattam már jóságodat. Kérlek, jöjj hozzám is közel, add, hogy találkozhassam veled! Ámen.


Szemerei János

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeNatália, valamint György, Györgyi, Natása, Péter

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
09

Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit éppúgy hallgassátok meg, mint a nagyot! Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Istené. (5Móz 1,17)

( )

Olvasmányok: Ézs 25,1–8 és Ézs 44,21–28

 

Lelki útravaló a mai napra

Múltkor valaki belenyúlt a munkámba. Próbálta megcsinálni, ami rám várt. Mérges lettem, mert éppen neki akartam állni a feladatomnak, és már nem volt lehetőségem rá. Mellőzöttnek éreztem magam, mint akit ügyetlennek néznek vagy tehetetlennek gondolnak. Valaki belenyúlt a munkámba, és egész másként végezte el, mint ahogy elképzeltem. Az én szempontjaimat mintha nem vette volna figyelembe. Ahogy elvégezte helyettem, abból kiderült: egyáltalán nem ismer engem. Úgy éreztem magam, mint a virág, melyet nem engednek kinyílni, mint a gyümölcsfa, amelynek letörik éppen kihajtott rügyeit.

Ma sem szeretnék belenyúlni Isten munkájába. Nem akarom elvégezni helyette, ami az ő feladata és hatásköre. Bár néha nagyon késztet valami, hogy ítéletet mondjak másról, de ítéleteimről hamar kiderülne, mennyire nem ismerem az Atyát. Ma sem szeretnék ítéletet mondani mások felett. Nem szeretném Istent figyelmen kívül hagyni, mintha ügyetlen, igazságtalan vagy tehetetlen volna. Sőt kérem, hogy végezze el az ítéletet. Szolgáltasson igazságot, hogy az ő igazsága érvényesüljön bennünk és köztünk.

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139,23-24)


Bencze András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeMária, valamint Emõke, Marietta napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
08

Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. (Ézs 58,11b)

Jézus így kiáltott: Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. (Jn 7,38)

Advent 2. vasárnapja

Olvasmányok: Lk 21,25–33 és Jak 5,7–8(9–11)

Lekció: Lk 21,25–36
Róm 15,4–13

Igehirdetési ige: Ézs 2,12.17–20

 

Lelki útravaló a mai napra

Pár évvel ezelőtt az év innovációja egy olyan, nagyméretű PET-palack volt vagy inkább hordó, amelynek közepén a hordó hossztengelyénél egy az egész hordón átérő lyuk volt található. A lyukba zsinórt fűzve a palack vagy hordó egy kerékként gurult a zsinórt húzó ember után. „Nagyszerű találmány - írta a National Geographic -, amely forradalmasítja a harmadik világ minennapjait, megkönnyítve asszonyok és leányok sorsát, rengeteg időt és energiát spórolva meg a nehéz korsókat cipelők számára.” A cikket olvasva egyfelől lenyűgözött az emberi találékonyság eme egyszerű és nagyszerű zsenialitása, másrészről gondolkodóba estem. Vajon ezek a lányok és asszonyok mit kezdenek majd a „megspórolt idővel és energiával”?

A találmány, félreértés ne essék, szerintem felér egy Nobel-díjjal. De mégis, gondolkodóba esem: a kerék feltalálása óta vajon mennyi energiát és időt spóroltunk meg? Megyünk a korsónkkal meríteni. Ez az emberi sors. Bár napjainkban már nem kell megtenni kilométereket a vízért, mégis úgy tűnik, minél kényelmesebben jutunk hozzá életünk egyik erőforrásához és alapszükségletéhez, annál több időt fordítunk arra, hogy még több dolgot tekintsünk alapszükségletnek, még több erőforrást mozgósítva, és talán már kicsit a férfi-női szerepekben jobban kiegyensúlyozva, de újabb és újabb „korsókat” keresve magunknak újabb és újabb terheket keresünk feleségeinknek, lányainknak és saját magunknak is.

A samáriai asszony példáján tájékozódva nehéz „a korsó súlya alól kipillantani”, áttérni egy új vágányra, letenni, otthagyni azokat a terheket, amelyeket az ember önszántából vesz magára - és átállni az „élet vizére”.

Jézus egy olyan országról beszél, amely tényleg létszükséglet. Egy olyan országról, ahol azonban nem kell újabb erőforrásokat keresni és azok felosztásán ügyködni, azokért konfliktusokat vállalni, mert mindez ingyen és kifogyhatatlanul áll rendelkezésre, és „árad”. Átjár, éltet, virágoztat.

Ne felejtsd el, hogy ez az Úr nem a szükség, hanem a bőség Istene!

Drága Istenem, köszönöm a bőséget, hogy átjársz, hogy áradsz, át- meg átmosva az életemet, a lelkemet. Kérlek, add élő vizedet! Ámen.


Simon Attila

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeAmbrus, valamint Kenéz napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
07

Küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem… hajlékaidba. (Zsolt 43,3)

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. (1Jn 1,5)

Olvasmányok: Hab 2,1–4 és Ézs 44,1–8

 

Lelki útravaló a mai napra

Isten nemcsak egy kis világosságot szeretne belevinni ebbe a világba, nemcsak egy kis fény szeretne lenni az életünkben, hanem ő maga a világosság. Jézusban egyenesen kijelenti: „Én vagyok a világ világossága...” Tehát nem valami kívánságról vagy követelésről van itt szó, hanem tényről, mely fölött kár vitatkozni, elmélkedni, egyszerűen tudomásul kell venni.

Isten világosság, és be akarja világítani életünk minden részletét. Lehet, hogy egy-egy pillanatban fájdalmas, mint amikor hirtelen fény gyullad a sötétségben. Fájdalmas, amikor leleplez, bűnöket hoz napfényre, amelyek egyébként a jólneveltség, vallásosság, műveltség palástja alatt sokszor egy életen át képesek megbújni, titokban maradni. Mégse zárkózzunk el ennek a világosságnak az áldása elől! Sőt keressük a lehetőséget, hogy odaállhassunk a fényébe, hadd világítson át, hadd fedje föl azokat a még talán nem is tudatos bajokat, károkat az életünkben, azokat a titkos sebeket, melyek miatt nem tudunk igazán boldogok, vidámak, békések, megelégedettek lenni! Segítsen felderíteni életünk bajainak, kudarcainak legmélyebben fekvő okát!

Mert olyan világosság ez, amely nemcsak leleplez, hanem fel is emel, és gyógyítja az életet; nemcsak megláttatja a bűnt, hanem meg is bocsátja annak, aki benne marad! Nemcsak megvilágít, hanem melegít, erősít és tisztít is! Ennek a világosságnak a fényében maradni és járni: ezt jelenti a Krisztus követése.

Kérlek, Istenem, küldd el világosságodat és igazságodat: azok vezessenek engem! Hadd járják át szívem és életem, hogy megújuljak egészen! Add, Uram, az ének szavaival kérve: „Fényességed látnom S országod munkálnom!" Ámen.


Kondor Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeMiklós napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
06

Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. (Zsolt 68,20)

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8,28)

Olvasmányok: Ez 37,24–28 és Ézs 43,22–28

 

Lelki útravaló a mai napra

A gondviselés a hit egyik alapvető kérdése. Hogyan kell a gondviselést helyes módon látni? A legfontosabb a temporalitás. A zsoltáros azt hangsúlyozza, hogy napról napra, vagyis nem nagy távlatokban kell róla gondolkodni, hanem mindennapi szinten. Jézus is arról beszél, hogy: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,34) Mit ért azon Jézus, hogy minden napnak elég a maga baja? A baj ott van. A gondviseléshit nem a bajok tagadása, hanem annak a képviselete, hogy a bajok mértéke az elviselhető szinten van meghatározva számunkra. Miben ragadható tehát meg az Isten gondviselése? Abban, hogy napról napra kiméri a számunkra elhordozható, elviselhető bajok mértékét. De vannak rendkívül nehéz időszakok, amikor az igazságtalanság és az erőszak az egekig hatol. Erre a Prédikátor könyvének szerzője azt mondja: ...ha a bűnösök kerülnek felül, keresni kell az embereket.” (Préd 28,12) A nehéz, különösen válságos időszakban az emberi kapcsolatok a megtartó erő, egyedül a minőségi emberi kapcsolatok, barátságok képesek arra, hogy segítsenek átvészelni az ínséges időket.

Csak részben kapcsolódik ide Pál apostol gondolata, mely az istenszeretet saját életünkre való visszahatásával foglalkozik. Abból indul ki, hogy az Isten iránti szeretet olyan erővel képes átformálni az ember szemléletét, hogy minden tapasztalat olyan alapanyaggá válik, mely javunkat szolgálja, vagyis amelyből belső, lelki értelemben vett „jó” származik.

Hagyd, hogy mások aggódjanak a holnap miatt, de te ereszd el a holnapot, és ragadd meg a ma gyönyörű pillanatait! Engedd Isten érintését a jelenedben felismerhetővé válni mások számára! Szeresd Istent a mában, hogy ő is megragadhasson a múló pillanatban téged mint jelen való teremtményét! Ámen.


Réz-Nagy Zoltán

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."