NapiigeZsombor, valamint Gotfrid, Kolos, Mihály napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
08

Ezt mondták Izráel fiai Sámuelnek: Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket. (1Sám 7,8)

Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. (Jak 5,16a)

Olvasmányok: Jn 18,28–32 és Jób 42,7–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Van-e, aki imádkozik érted? Vannak-e olyan barátaid, akiket meg tudsz kérni, hogy imádkozzanak érted? Tudsz-e arról, hogy valaki időnként az imádságába belefoglal téged is? Hihetetlen jó érzés, amikor az ember néha azt hallja idős nagymamáktól, hogy imádkoznak nemcsak az unokákért, hanem végig is gondolják, hogy kinek is van szüksége arra, hogy könyörgésükbe foglalják a nevét, és ezt esetleg vele is megteszik.

Sámuel Istennek szentelt életet élő ember volt. A próféta szó azt jelenti, hogy `Isten embere`. Milyen jó volt, hogy Izráel fiai tudták, hogy Sámuel a biztos pont, őt szereti az Isten, meg kell kérni, hogy imádkozzon értük, és kiszabadulnak nehéz helyzetükből, még a félelmetes filiszteus sereget is legyőzik.

Te is megharcolod napi harcaidat, megvannak a te filiszteusaid is, a te szorult helyzeteid is. Vajon van-e Sámueled, vagy van-e a közeledben egy mélyen hívő nagymama, akit megkérhetsz, hogy imádkozzon érted? Ha nincs is, legyenek lelki társaid, akiknek megvallhatod nyugodtan a bűneidet, akikkel tudtok egymásért imádkozni, mert így lesz gyógyulásotok. Krisztus arcát lelki társad arcában felfedezheted. Ha épp nincs, legyen ez az imatémád, vagy vedd észre azokat magad körül, akikre nem is gondolsz így. Mindenkinek szüksége van arra, hogy imádkozzanak érte. Te is tedd ezt: imádkozz másokért!

Tanuljunk Luthertől imádkozni. Ő ezt mondja: „...ha az idő és a hely megengedi, minden imádságomban négy csokrot kötök. Először is tanításnak tekintem az imádságot, és megvizsgálom, hogy mit kíván tőlem a mi Urunk. Azután hálaadássá formálom, harmadszor bűnvallássá, negyedszer kéréssé.”

Atyám, add, hogy ma magam mellett kifejezetten tudjak másokra is gondolni az imádságomban, és keressem a lehetőséget, hogy az imádság közösségében lehessek a körülöttem élőkkel! Ezt add meg ma nekem, kegyelmes Atyám! Ámen.


Gerlai Pál

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

NapiigeSzilvia, valamint Márton, Megyer, Szaniszló napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
13

Hatalma kiterjed a föld határáig. (Mik 5,3)

[Jézus Krisztusban] lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. (Kol 2,9–10)

Olvasmányok: Zsid 13,1–9b és Náh 3,1–19

 

Lelki útravaló a mai napra

A mai igék azt hangsúlyozzák, hogy Isten hatalma mindenek felett való. Kiterjed az egész földre, sőt még azon túlra is: nincs olyan erő és hatalom, mely ne lenne neki alávetve. Ő mindenható, előtte nincs lehetetlen. Szavára egykor létrejött a semmiből a világ, és szava ma is életet teremt. Krisztusban emberi testbe öltözött, és megváltó küldetése által megtörte a gonosz erejét.

Tele van a Szentírás olyan történetekkel, amelyek az ő hatalmát, erejét és dicsőségét hirdetik, s a mi életünkben is számtalan olyan helyzet volt (lehetett), amikor rácsodálkozhattunk nagyságára.

Tartsunk önvizsgálatot! Tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten nemcsak hogy szeret minket, gondoskodik rólunk, és elhalmoz áldásokkal, hanem szent és mindenható is? Nagysága indítson arra, hogy elismerjük fenségét, leboruljunk előtte, és hatalmas erejében bízva tegyük le kezébe életünk lehetetlen helyzeteit! Hiszen aki Úr mindenek felett, az képes bármire: megtérésre indíthatja a keményszívűt, megkönyörülhet a szenvedőn, világossá teheti az általa készített utat, elveheti a félelmeket, megerősítheti a reménységet.

Mindnyájan vágyunk arra, hogy teljes életet éljünk, de ezt sokan csak a földi vonatkozásban akarják átélni: boldog családi életben, hivatásbeli sikerek által. A teljesség Jézusban öltött testet (ld. Kol 1,19), és általa lett valósággá a bűnbocsánat, a kegyelem, az új élet és az üdvösség. Milyen jó az, hogy ilyen Urunk van, és ilyen életet kínál!

„Szóljon az ének, áldás, dicséret Néked, Örökkévaló! / Nemzetek, népek, ifjak és vének imádjanak, Mindenható! / Hirdessék neved fenségét mennyen és földön, / Énekeljék, hogy szent az Úr örökkön! / Zengjék egy szívvel hatalmad, / Mert jó és kegyelmes vagy, mi Istenünk, ó Mindenható!” (Ifjúsági ének)


Hulej Enikő

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeJónás és Renátó, Aba, Krisztián, Kunó, Márton

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
12

Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. (Ez 34,11)

Amikor [Jézus] látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. (Mt 9,36)

Olvasmányok: Jer 18,1–10 és Náh 2,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Ha valaki megfestené a képet, amint juhok legelésznek pásztor nélkül, mindenki számára szembetűnő lenne valami: a hiány. Merthogy sokszor éppen a hiány döbbenti rá az embert, hogy korábban milyen jó dolga is volt. Biztonságérzet, bizalomjáték. Egy mindenkiért, mindenki egyért. A pásztor figyelme, határozottsága, tájékozottsága otthonérzetet teremt a juhoknak. Ha ő nincs, akkor elveszettség, elgyötörtség, káosz és égbekiáltó hiányérzet üti fel fejét közöttük és bennük.

A pásztor léte rendet jelent. A Szentírás azzal, hogy Istenre, majd Jézusra vonatkoztatva is használja a pásztor képét, arról tesz hitvallást, hogy ez a jó rend. Ez a világ rendje. „Az Úr az én pásztorom” - vallja a zsoltáros, és ez a személyes vallomás hitelessé teszi az egész pásztorképet. A személyesség. A felvállalás. Az egyes szám első személy. Enélkül csak egy romantizáló, idilli festmény marad a falon hol hiánnyal, hol hiánytalanul. A fordulópont maga a személyesség. A megszólítottság és a belőle megszülető vallomás: „az én pásztorom”.

A mára kapott kép nem új. Annyira régi, amennyire csak lehet. De mégis új perspektívát adhat azzal, ha a tied, ha az enyém lesz. Pásztorod, pásztorom. A mai nap lehet a rendrakás napja. Amikor megszűnik a káosz, és a hiányérzet helyett megszületik az a bizonyos bizalom, melyet hitnek nevezünk.

Istenem, Jézusom, Uram, Pásztorom! Köszönöm Neked az egyes szám első személyben rejlő erőt. Ámen.


Gáncs Tamás

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeMárton napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
11

Mert ha nem hallgattok az Úr szavára…, akkor ellenetek fordul az Úr, ugyanúgy, mint őseitek ellen. (1Sám 12,15)

Pál írja: De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. (Róm 16,19b)

Olvasmányok: 1Pt 4,7–11 és Náh 1,1–14

 

Lelki útravaló a mai napra

Csak azért se - valahogy így indul a dackorszak a legkisebbeknél. Hiába mondjuk édesanyaként vagy édesapaként, óvónőként vagy tanítóként, hogy ezt tedd, azt ne tedd: csak azért is megteszi a gyermek. Ez a dac, ez az „én jobban tudom” ősidők óta bennünk van. A bűneset története ugyanezt mondja el nekünk. És mégsem figyelünk a történetben arra, hogy mindennek következménye van. Nem számolunk azzal, hogy az Úristen figyelmezteti gyermekeit. És persze meglepődünk, amikor mégis megtörténik a „nem várt”, egyértelmű következmény, mintha ez az Úristen rosszindulata lenne. Pedig magunknak okoztuk a bajt. Pont, mint ahogyan elődeink is megélték. Mégsem tanulunk.

És az Úristen ennek ellenére foglalkozik velünk, foglalkozik a következménnyel. Mert nem hagy elveszni bennünket. Hanem Fiában, Krisztusban nem ellenünk, hanem értünk veszi magára minden bűnünk minden következményét. Ez a kereszt. És ezt a keresztet lehet megtalálnunk, amikor a jót vagy a rosszat kell választanunk, hiszen iránytűként vezet bennünket Krisztusban, hogy merre kell mennünk. Így lehetünk képtelenek arra, amit rossznak tart az Úr.

Kegyelmes Istenünk! Ne nézd engedetlenségünket, ne nézd bűneinket, hanem tégy késszé arra, hogy a jót válasszuk - benned. Tudom, hogy nélküled képtelen vagyok erre a jóra. De benned és veled minden világossá és egyértelművé válhat - a legnehezebb élethelyzetekben is. Ámen.


Aradi András

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeRéka, Andor, András, Andrea, Endre, Leona

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
10

Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. (Zsolt 127,1b)

Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. (1Kor 3,7)

Szentháromság ünnepe után utolsó előttit megelőző (ítélet) vasárnap

Olvasmányok: Lk 17,20–24(25–30) és Róm 8,18–32

Lekció: 1Thessz 4,13–18
Jób 14,1–17

Igehirdetési ige: Lk 11,29–35ZZZ

 

Lelki útravaló a mai napra

Egy svéd bútorgyár nagyszerű termékét vásároltam meg kislányomnak. Gyerekkonyha, az egyszerű fajtából. A doboz kibontása után szemügyre vettem a tartozékokat, és örömmel láttam, hogy nem lesz probléma az összerakása. A kis füzetet, amely pontról pontra megmutatja az összeállítás lépéseit, félreraktam. „Értek én hozzá, ennél bonyolultabbakat is összeraktam már!” - gondoltam magamban. A negyedik lépésnél azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elképzeltem. „Nem baj, van rá jó ötletem!” De semmilyen kézügyesség és rutin sem hozott sikert. „De akkor, hogy kell ezt?!” Tomboltam!

Akkor eszembe jutott az útmutató. Hiszen ennek van leírása is! Kinyitottam. Majd - kislányom nagy örömére - pontról pontra, lépésről lépésre már sikerült összeállítani azt a bizonyos minibútort.

A kis feladat nem volt könnyebb attól, hogy kicsinek tűnt. A könnyű próbatétel - hiába a korábbi tapasztalat - nem vezetett előre. Azt hiszem, ilyen az Isten útmutatásának figyelmen kívül hagyása is. Hiába tevékenykedem nagy erővel és lendülettel, ha kihagyom az ő elképzelését és terveit a számításból. És nem jutok előre, csak izzadok, háborgok, vesződöm őnélküle!

Te kinek engeded meg, hogy beleszóljon az életedbe, hogy tanácsot adjon, segítse munkálkodásod? Te is olyan vagy, mint én voltam? Te is a „majd én jobban tudom”-ember vagy? Akkor próbálkozz csak! És izzadni, vesződni, fáradozni fogsz!

Add át a terveidet, és ő megmutatja a saját elképzeléseit! Kínáld fel készséged, és kreativitást kapsz tőle! Nyújtsd oda erőnléted neki, és ő maga fogja azt megsokszorozni! Bízz benne, mert bármit csinálhatsz, csak Isten „szeretetterve” számít!

Mutasd meg terved, Uram! Ne engedd, hogy amit eddig megismertem belőle, azt érdektelenül vagy fellengzősen félrerakjam! Útmutatásod, áldásod nélkül nincs áldás a növekedésen. Láttasd meg velem tisztán akaratod, hogy ne legyenek, olyan napjaim, melyekre azt mondom: hiábavalók. Tégy készségessé, hogy léted harmóniába kerüljön saját létezésemmel! Ámen.


Benkóczy Péter

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeTivadar napja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
09

Ki irányította az Úr lelkét, ki volt tanácsadója, aki oktatta? (Ézs 40,13)

Nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. (ApCsel 17,29)

Olvasmányok: Péld 3,1–8 és Jób 42,10–17

 

Lelki útravaló a mai napra

A jó bálvány nem látszik bálványnak. Ellenkezőleg. Ha tényleg jó, akkor tökéletesen elhiteti velünk, hogy ő isten, az igazi. Éppen ezért nem célravezető, ha az Ószövetség lapjain próbálunk tájékozódni saját bálványainkat leleplezendő. Mi már nem dőlünk be faragott szobroknak, emberkéz alkotta álisteneknek. Lényegében ugyanez áll a modern, mitológiátlanított ember bálványaira: a pénzre, a sikerre és a testre is. Igaz ugyan, hogy néha ellenállhatatlan erővel hatnak ránk, hogy gyakran hódolunk nekik, de azért tudjuk róluk, hogy csak bálványok, istenpótlékok.

Akkor járunk jó nyomon - ha ez egyáltalán lehetséges -, ha a magunk elképzeléseit vesszük górcső alá. Azt, hogy mit tartunk jónak, szentnek, igazságosnak, méltányosnak, hogyan képzeljük a rendet, miben látjuk mindannyiunk javát. Mindazt, amit Istennel asszociálunk. Ez a mi istenünk.

Egyetlen példa. A bűnbeesés történetében még a kígyó szájából halljuk: ha esztek belőle, olyanok lesztek, mint Isten... Alig néhány fejezettel később, Bábel készülő tornyát látva már Isten beszél úgy, mintha féltené tőlünk hatalmát, mintha ez lenne az egyetlen, az igazi gondja.

A kísértő nem csak elhiteti velünk, ami nem igaz, nemcsak rábír dolgokra, melyeket nem szabadna megtennünk; istenképünket sem hagyja érintetlenül.

Istenem, bocsásd meg, hogy minduntalan a saját képemre formállak, hogy így látlak és így láttatlak másokkal is! Add, hogy ne Te légy az enyém, inkább én legyek a Tiéd! Ámen.


Cserháti Sándor

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

NapiigeRezsõ, valamint Csenger napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
07

Mi jövevények és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. Napjaink olyanok a földön, mint a múló árnyék. (1Krón 29,15)

Jézus mondja: Az én Atyám házában sok hajlék van. (Jn 14,2)

Olvasmányok: 1Kor 14,26–33 és Jób 40,6–41,3; 42,1–6

 

Lelki útravaló a mai napra

Nagyon nagy ajándék hazajönni. Ajándék, ha tudom, hogy van egy olyan hely, ház, lakás, ahol otthon vagyok. Tudom, nagyon sokan értékelik, és sokan kevésbé értékelik ezt. És tudom, hogy sokan hiányolják a hajlékot. Az, hogy ki hogyan viszonyul a hajlékhoz itt, e földön, még változhat. De bízom benne, hogy változik a mennyei hajlékhoz való viszonyunk is.

Óvodások közötti hittanórán hangzott el egy hatéves kislány szájából: „De jó, hogy mi járhatunk hittanra!” Bennem pedig az fogalmazódott meg, hogy ha egy hatéves kislány szíve hálás az Isten szaváért, ott már Jézus jelen van az ő kis szívében, és már most tud a mennyei hajlékról, és szeretne részese lenni.

Isten igéje arról beszél, hogy sok hajlék van a mennyben, és Isten mindenkit hív és vár oda. Isten országának hajléka készen áll! Ezért a hajlékért maga Jézus Krisztus szenvedett és küzdött, hogy mi az ő nevében átvehessük azt. A földön egy-egy hajlék megszerzéséért rengeteget kell küzdeni, dolgozni, spórolni. Isten hajlékát „csak” elfogadnunk és átvennünk kell Jézus Krisztus által.

A mennyekben, a mennyekben
Vár öröm végtelen.
Nem némul el az énekszó.
Zeng, ujjong szüntelen.
Ott színről színre lát a szem,
És ékességben látja fenn
Ég és föld Istenét.

[...]

Megnyerni mennynek örömét
Készíts el, Jézusom!
Te értem hullott véredért
Vár engem irgalom.
Mi jó most áment mondani,
És mindörökké áldani
Ég és föld Istenét!

(EÉ 527,1.5)


Tamásy Zsóka

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."