napi imaKiscell Kedves AnyjáhozKiscell 280 éves alapítása

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Beküldte:
Pipics Csaba Pipics Csaba, 07/05/2019 07:43 PM
Júl
09
napi ima Kiscell Kedves Anyjához Kiscell 280 éves alapítása
E vidék egy Asszony királysága...
Napi ima Kiscell Kedves Anyjához
 
Urunk, Istenünk,
Te megdicsőítetted Fiad Édesanyját,
ezt a celli szentélyt pedig áldásoddal halmozod el.
A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására
szabadíts meg a fenyegető földi veszedelmektől,
hogy kegyelmeddel eljussunk az örök boldogságra.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. Ámen
 
1739. július 9 Kiscell alapítása 280 éves
Ez az imádság Mariazell-ből való, Mária közbenjárását kérve, Krisztushoz szól.
 

KisMáriaCell legendafiliációja

1739. július 9-én érkezett meg Dömölkre, Koptik Odó bencés szerzetes Máriacellből, a pannonhalmi főapát megbízására, hogy felvirágoztassa a dömölki apátságot, és az itt élők lelkipásztora legyen. Koptik magával hozta, fából faragott kedves máriacelli Mária-szobor másolatát. Ám az eredetileg Sághegyre tervezett kápolna megépítését, az akkori kegyúr Gróf Erdődy György nem engedte, mert a birtok per alatt állt. A Szűzanyához fordult segítségért, imája meghallgatásra talált. A szerzetes apátsági területen a dömölki apátsághoz ¾ fertájóra távolságra a mocsaras lápos vidékből kiemelkedő területet találta alkalmasnak. Megérkezvén a szobrot egy farönkre tette és kis fakápolnát épített köré. („Maria in der Zelle”) A kút ásása közben történ baleset csodás gyógyulásának hírére kétségtelen, hogy az óriási méreteket öltött zarándoklatok hatására, hamarosan a vidék hitéletének központjává vált.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imák ebben a kategóriában

Ökumenikus IMAHÉT„Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk”Nagylelkűség: elfogadás és adás

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Ökumenikus IMAHÉT „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” Nagylelkűség: elfogadás és adás

ApCsel 28,8–10

„Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.”

Zsolt 103,1–5 Mt 10,7–8

Magyarázat

Ez a történet adással és elfogadással van tele: Pál nem mindennapi emberségben részesült a szigetlakóktól. Meggyógyította Publiusz apját és másokat is. Miután mindenüket elveszítették a viharban, a kétszázhetvenhat befogadott ember bőséges ellátást kap, amikor útnak indulnak. Keresztényekként nem mindennapi emberségre hívattunk. De ahhoz, hogy adjunk, először meg kell tanulnunk elfogadni – Krisztustól és másoktól. Gyakrabban, mint gondolnánk, más, tőlünk különböző emberek emberséges, jószándékú cselekedeteinek elfogadói vagyunk. Ezek a cselekedetek az Úr nagylelkűségére és gyógyítására mutatnak. Mi, akiket az Úr meggyógyított, felelősek vagyunk azért, hogy továbbadjuk azt, amit kaptunk.

Imádság

Életadó Istenünk, hálát adunk könyörületes szereteted ajándékáért, amellyel megnyugvást adsz és megerősítesz. Imádkozunk, hogy egyházaink mindig nyitottak legyenek, hogy elfogadják egymástól ajándékaidat. Add nekünk a nagylelkű szeretet nyitottságát, amikor együtt járjuk a keresztény egység útját. Fiad nevében kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkMegtérés: szívünk és elménk megváltozása

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Megtérés: szívünk és elménk megváltozása

ApCsel 28,3–6

„Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten.”

Zsolt 119,137–144 Mt 18,1–6

Magyarázat

A helybeliek rájöttek, hogy Pált tévesen bélyegezték meg gyilkosként, így megváltoztatták véleményüket. A különös esemény a viperával lehetővé teszi a szigetlakók számára, hogy másképp lássák a dolgokat. Így felkészítheti őket arra, hogy Pál által Krisztus üzenetét hallják. Keresztény egységünk és megbékélésünk keresése során gyakran szembesülünk azzal a kihívással, hogy mit gondoljunk mások hagyományairól és kultúrájáról. Ez folyamatos Krisztushoz térést követel azért, hogy az egyházak megtanulják leküzdeni mások fenyegetésként való felfogását. Ennek eredményeképpen el fogjuk vetni mások lenézését, és közelebb kerülünk az egységhez.

Imádság

Mindenható Istenünk, bűnbánó szívvel fordulunk hozzád. Miközben őszintén törekszünk igazságodra, tisztíts meg minket mások igazságtalan elítélésétől, és vezesd egyházadat, hogy növekedjen a közösségben. Segíts elengedni félelmeinket, hogy jobban megértsük egymást és a közöttünk lévő idegent. Az Igaz, a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."