IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Felhasználói imák és imakérések.

"Testvérek, mindnyájan ugyanannak a fának vagyunk a levelei: minden leválás arra a nagy könyörületre emlékeztet bennünket, amelyet az imádságban táplálnunk kell egymás iránt. Imádkozzunk egymásért: ez jót fog tenni nekünk, és jót fog tenni mindenkinek!" - Ferenc pápa

Ha úgy gondolja, hogy egyedül van és nincs kivel megosztania örömeit, gondjait, amelyeket szívesen megosztana másokkal, akkor ossza meg a szándékait és küldje be imakérését!

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. 

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

Ima Máriáhoza betegekért

Békesség Istentől

Reggeli ima19 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/16/2021 06:21

Máj
16
Ima Máriához a betegekért

Ó, Mária, Isten Anyja, mi Anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik itt jelen vannak, vagy az otthonaikban, illetve a kórházakban szenvednek.

Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak.

Ó, betegek üdvössége, bizalommal Hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt Tőled.

Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg Szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.

Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a pestistől, amelyet ma más néven hívnak: rák, AIDS … Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esdd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IsteniIrgalmasság Rózsafüzére

Békesség Istentől

Reggeli ima23 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/07/2021 05:56

Máj
07
Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Ima közben legyen előttünk az áldást osztó Jézus kegyképe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

(Egy lehetséges imaszándék az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér ima mondásához:

Jézusom, kérlek, fogadd el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámat mindazokért, akik mostantól a következő Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámig meghalnak. Indítsd őket igaz bűnbánatra, és add meg nekik Szent Kegyelmeddel, hogy Irgalmasságod mérhetetlen Kincsét felismerjék, és hálás szívvel elfogadják, ezáltal az örök kárhozattól megmeneküljenek. )

A KERESZTRE: Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

A NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánljuk Neked a Te mindenekfelett szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, - Akit mi is oly nagyon szeretünk -
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért - és az egész világ bűneiért.

A KIS SZEMEKRE: Ó, Atyánk! Az Ő fájdalmas szenvedéséért bocsáss meg nekünk, irgalmazz a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek,
- és az egész világnak!

ZÁRÓ IMA: (háromszor)
Szent Istenünk, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk,
- és az egész világon! Ámen.

KÖNYÖRGÉS: Urunk, Jézus Krisztus, áldj és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az Igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen Irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságosságoddal kéne szembesülniük. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

CSALÁDFELAJÁNLÓ IMAJÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

Békesség Istentől

Reggeli ima22 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/01/2021 04:46

Máj
01
CSALÁDFELAJÁNLÓ IMA JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen Szeretetedet, irántunk való Jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszontszeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk Szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk Neked magunkat.

A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona!

Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a Te Szentséges Szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!

Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a Te Szent Szíved pártfogását! Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat! Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket! Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!

Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák Atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett! Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot, és örökre együtt legyünk a Te Szentséges Szívedben! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzatok akollegámért!

M. Léna

Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: M. Léna | 04/11/2021 08:38

Ápr
11
Imádkozzatok a kollegámért!

Kedves Testvérek!

Szeretném imádságaitokat kérni kollegámért, aki covidos lett, hogy az Úr mielőbb gyógyítsa meg és a családja többi tagja egészségesek maradjanak!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."