IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Felhasználói imák és imakérések.

"Testvérek, mindnyájan ugyanannak a fának vagyunk a levelei: minden leválás arra a nagy könyörületre emlékeztet bennünket, amelyet az imádságban táplálnunk kell egymás iránt. Imádkozzunk egymásért: ez jót fog tenni nekünk, és jót fog tenni mindenkinek!" - Ferenc pápa

Ha úgy gondolja, hogy egyedül van és nincs kivel megosztania örömeit, gondjait, amelyeket szívesen megosztana másokkal, akkor ossza meg a szándékait és küldje be imakérését!

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. 

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

Gyógyulásért

Incze Mária

Reggeli ima74 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Incze Mária | 08/06/2021 03:56

Aug
06

Kérem szépen imádkozzanak az apukám gyógyulásáért. Köszönöm szépen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Zsolt alkoholistáértpárjáért családjaikért

Vero Nika

Reggeli ima36 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Vero Nika | 07/23/2021 11:15

Júl
23

Zsoltért elsősorban

rendkívül súlyos alkholista

most se jött haza inkább iszik és krvazik :(

kérem imájukat h elmenjen elvonóra
és sikeresen le tudjon szokni

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Alacoque SzentMargit Jézus Szentséges Szívének önfelajánlása

Békesség Istentől

Reggeli ima58 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 06/04/2021 02:18

Jún
05
Alacoque Szent Margit Jézus Szentséges Szívének önfelajánlása

Felajánlom és átadom Uram Jézus Krisztus Szentséges Szívének önmagamat és életemet, minden tettemet, nehézségemet és szenvedésemet, minden szeretetemet és munkámat, hogy egész valóm és mindenem csak arra szolgáljon, hogy az Ő Szentséges Szívét dicsőítse és szeresse.

Szilárd elhatározásom, hogy egészen az Övé legyek, mindent Iránta való szeretetből tegyek, és mindenről lemondjak, ami nem tetszhet, vagy ellenáll Neki.

Ezért Téged választalak Szentséges Szent Szív egész Szeretetemnek, életem Védőjének, üdvösségem Biztonságának, gyengeségem és állhatatlanságom Orvosságának, és Engesztelésnek életem minden bűnéért.

Ó Szelíd és Jóságos Szív! Légy Menedékem halálom óráján! Légy megigazulásom Isten előtt, és hárítsd el a büntetést, amelyet igazságos Haragja szabna rám.

Ó szerető Szív, Beléd helyezem minden bizalmamat! Félek az én gyengeségemtől és gonoszságomtól, mert minden kitelik tőlem, de a Te Szeretetedtől mindent remélek. Töröld el bennem mindazt, ami nem tetszik Neked, vagy ellenáll Neked. Hassa át a Te tiszta Szereteted olyan mélyen a szívemet, hogy soha el ne tudjalak felejteni, és soha ne legyek képes Tőled elválni.

Üdvözítőm, minden Szeretetedre kérlek, írd be nevemet Szentséges Szívedbe! Boldogságom és dicsőségem legyen a Te szolgálatodban élni és halni! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Kérő ima

Korsós Tamara dalma

Reggeli ima39 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Korsós Tamara dalma | 06/04/2021 01:59

Jún
04
Kérő ima

Kedves Testvérem!

Szeretnék imát kérni a családtagjaimért és a páromért, hogy békességben, lelki egészségben és hitben éljenek!

Isten áldása legyen veletek!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az IsteniIrgalmasság Rózsafüzére

Békesség Istentől

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/18/2021 03:58

Máj
18
Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Ima közben legyen előttünk az áldást osztó Jézus kegyképe.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

(Egy lehetséges imaszándék az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér ima mondásához:

Jézusom, kérlek, fogadd el az Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámat mindazokért, akik mostantól a következő Isteni Irgalmasság Rózsafüzér imámig meghalnak. Indítsd őket igaz bűnbánatra, és add meg nekik Szent Kegyelmeddel, hogy Irgalmasságod mérhetetlen Kincsét felismerjék és hálás szívvel elfogadják, ezáltal az örök kárhozattól megmeneküljenek. )

A KERESZTRE: Miatyánk… Üdvözlégy… Hiszekegy…

A NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánljuk Neked a Te mindenekfelett szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, - Akit mi is oly nagyon szeretünk -
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért - és az egész világ bűneiért.

A KIS SZEMEKRE: Ó, Atyánk! Az Ő fájdalmas szenvedéséért bocsáss meg nekünk, irgalmazz a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek,
- és az egész világnak!

ZÁRÓ IMA: (háromszor)
Szent Istenünk, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk,
- és az egész világon! Ámen.

KÖNYÖRGÉS: Urunk, Jézus Krisztus, áldj és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az Igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen Irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságosságoddal kéne szembesülniük. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ima Máriáhoza betegekért

Békesség Istentől

Reggeli ima18 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Békesség Istentől🙏🙏🙏🙏 | 05/16/2021 06:21

Máj
16
Ima Máriához a betegekért

Ó, Mária, Isten Anyja, mi Anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik itt jelen vannak, vagy az otthonaikban, illetve a kórházakban szenvednek.

Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak.

Ó, betegek üdvössége, bizalommal Hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásunkért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt Tőled.

Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg Szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.

Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a pestistől, amelyet ma más néven hívnak: rák, AIDS … Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esdd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."