IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon. Oszd meg a szándékodat az imafalon és küld be imakérésed! Kattints és Imádkozz!

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára."  Júd 1, 20-21

Felhasználói imák

Keresztes Szent János:A lélek éneke

Savanya Mária

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 01/23/2020 09:45

Jan
23

Istenét a hit által megismerő lélek örvenedező éneke Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van.

1. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van.

2. (Az élet sötét éjjelében jól ismerem a hit által az üde forrást, bár éjszaka van.)

3. Nem tudni hol, mert eredet nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van.

4. És szépségéhez nincs hasonló semi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van.

5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna, s nem senki átlábalni rajta, bár éjszaka van.

6.Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy inden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van.

7. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak, bár éjszaka van.

8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik, bár éjszaka van.

10. (Tudom, hogy az egyetlen élő vízben három lakik és egyik a másikából er ed, bár éjszaka van.)

11. Az örökforrás, titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van.

12. Ím, e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár északa van.

13. Azt az eleven forrást mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Szentáldozás után

Hrtyan Pál dánnielné

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Hrtyan Pál dánnielné | 01/17/2020 07:50

Jan
17

Gyógyíts meg engem, működj bennem, sugározz belőlem. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Könyörgés

Olah Gyula

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Olah Gyula | 01/04/2020 11:20

Jan
04

Útazásért és áldásért

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Fekszi Valéria

Fekszi Valéria mária

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Fekszi Valéria mária | 11/18/2019 06:19

Nov
18

Ó, Atyám,köszönöm neked Tomi,Csilla,Péter nevű gyermekeimet. Családom iránti szereteted és családomban élő szeretet jelei ők.Bocsásd meg ha nem mindig voltam jó anya,ha sokkal többet törődtem testi,mint lelki jólétükkel,ha elhanyagoltam őket életük valamely területén,ha nem megfelelő módon szerettem őket,ha nem teljesítettem jogos elvárásaikat,ha nem sikerült kialakítanom igazi baráti kapcsolatot velük.Bocsánatot akarok kérni gyermekeimtől is mert megbékélten akarok élni,hiteles szeretetközösségben,ami csak állandó,kölcsönös megbocsátás révén sikerülhet.Felajánlom neked Tomi, Peti, Csilla nevű gyerekeimet, hogy Szentlelked árassza el őket világosságával és vezesse életüket ezen a szakaszán.Számtalan tényező,de az én nevelői feladatom és tanúságtételem hiányosságai miatt is,meggyengült keresztény életük és elerőtlenedett a hitük,lankadt jámborságuk,sőt talán teljesen hiányzik.Nem akarok ítélkezni,de úgy érzem,rossz útra tévedtek,mely tévedésekhez és legtöbbször elkerülhető szenvedésekhez vezet.Küld,ó Atyánk,Jézus nevében,Mária és Szent József közbenjárására a megtérés lelkét Tomi Péter fiaim és Csilla lányom szívükben,hogy vegyék észre szeretetedet és az én anyai szeretetemet is,ébredjenek rá bűnösségükre érezzenek őszinte bűnbánatot s folyamodjanak a kiengesztelődés szentségéhez,az imádsághoz,Isten segítségéhez,hogy komolyan a megtérés útjára lépjenek ,mely előre viszi őket a személyes megszentelődés útján.És még a szívem többi szándékaiért is kérek közbenjáró imát.Az Atya a Fiú,és Szentlélek nevében. Ámen!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Avillai NagySzent Teréz: Tiéd vagyok...

Savanya Mária

Reggeli ima29 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Savanya Mária🙏🙏 | 11/04/2019 08:15

Nov
04

Tiéd vagyok, neked születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 1. Magasságos Fönség, örök Bölcsesség, Jóságos Jósága lelkemnek; Isten, Magasságos, Lény, Jóság: Nézd a nagy hitványságot Ki ma neked a szeretetet így énekli meg: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 2. Tiéd vagyok, mivel megteremtettél, Tiéd, mivel megváltottál engem, Tiéd, mivel szenvedtél értem, Tiéd, mivel meghívtál engem, Tiéd, mivel vártál engem, Tiéd, mert nem vesztem el: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 3. Mit parancsolsz, tehát, jó Uram, hogy cselekedjen ily hitvány teremtmény? Milyen feladatot adtál neki, e bűnös rabszolgának? Látsz engem itt, édes szerelmem, édes szerelmem, látsz engem itt: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 4. Látod itt szívem, tenyeredbe helyezem én: testem, életem és lelkem, bensőm és szeretetem, Édes Jegyes és Megváltó, neked magam felajánlottam Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 5. Adj nekem halált, adj nekem életet; adj egészséget vagy betegséget, tiszteletet vagy megvetést adj nekem; Adj nekem háborút vagy békét, gyengeséget vagy bőséges erőt, mindenre azt mondom, hogy igen: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 6. Adj nekem gazdagságot vagy szegénységet, adj vigasztalást vagy vigasztalanságot adj nekem örömet vagy szomorúságot adj nekem poklot vagy adj nekem mennyet, édes élet, fátyol nélküli nap: egészen megadom magam. Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 7. Ha akarod, adj nekem imádságot, ha nem, adj nekem szárazságot, ha bőséget és áhítatot, és ha nem, terméketlenséget. Magasságos Fönség, csak itt találok békét: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 8. Adj nekem, tehát, bölcsességet, vagy, szeretetből, tudatlanságot; add nekem a bőség éveit, vagy éhséget és nélkülözést, adj sötétséget vagy világos napot Forgass meg engem itt vagy ott: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 9. Ha akarod hogy megpihenjek akarok pihenni szeretetből; ha parancsolod nekem dolgozzam, meghalni dolgozva akarok: Mondd hol, hogyan és mikor; Mondd, édes Szerelmem, mondd: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 10. Add nekem a Kálváriát vagy a Tábort, sivatagot vagy termékeny földet; legyek Jób a szenvedésben, vagy János ki kebleden pihen; legyek gyümölcsöző szőlő, vagy terméketlen, ha beteljesül így: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 11. Legyek a bilincsekbe vert József, vagy Egyiptom kormányzója, vagy kínt szenvedő Dávid, vagy a már felmagasztalt Dávid. Legyek az elmerült Jónás, vagy az ki onnan megszabadult: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? 12. Hallgassak vagy beszéljek, teremjek gyümölcsöt vagy ne teremjek, mutassa nekem sebem a törvény, élvezzem a gyengéd Evangéliumot; legyek fájdalomban vagy élvezetben, egyedül Te élj énbennem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem? Tiéd vagyok, Számodra születtem: Mit parancsolsz, hogy legyen belőlem?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

hála

Suto Agota

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Suto Agota🙏🙏 | 10/30/2019 09:13

Okt
30

Hálás vagyok a gyógyulásomért,szeretteimért ,közbenjáróimért és a Szentlélek vezetéséért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

gyógyulás

Suto Agota

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Suto Agota🙏🙏 | 10/24/2019 04:52

Okt
24

Imádkozzunk hogy elmúljon a betegségem.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ági

Suto Agota

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Suto Agota🙏🙏 | 10/09/2019 12:23

Okt
09

Kérek imát helyes életmódért,egy jó gyónásér és a családomért,szeretteimért.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."