IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!
Változó frissítés

Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

Oszd meg a szándékodat az imafalon és küld be imakérésed!

"De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben," Júd 1, 20

 

IMAFAL - Imádkozzunk egymásért!

Felhasználói imák

A lenti útmutató alapján küld be imakérésed. Az Úr szereti az imádkozó szíveket, ezért imádkozz te is az üzenőfalon található kérésekért. Lehet, hogy már csak a te imád hiányzik ahhoz, hogy valakinek a kérése meghallgatásra találjon.

De ti, szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára." Júd 1, 20-21

Ökumenikus IMAHÉT„Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk”Nagylelkűség: elfogadás és adás

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26
Ökumenikus IMAHÉT „Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk” Nagylelkűség: elfogadás és adás

ApCsel 28,8–10

„Történt pedig, hogy Publiusz apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal.”

Zsolt 103,1–5 Mt 10,7–8

Magyarázat

Ez a történet adással és elfogadással van tele: Pál nem mindennapi emberségben részesült a szigetlakóktól. Meggyógyította Publiusz apját és másokat is. Miután mindenüket elveszítették a viharban, a kétszázhetvenhat befogadott ember bőséges ellátást kap, amikor útnak indulnak. Keresztényekként nem mindennapi emberségre hívattunk. De ahhoz, hogy adjunk, először meg kell tanulnunk elfogadni – Krisztustól és másoktól. Gyakrabban, mint gondolnánk, más, tőlünk különböző emberek emberséges, jószándékú cselekedeteinek elfogadói vagyunk. Ezek a cselekedetek az Úr nagylelkűségére és gyógyítására mutatnak. Mi, akiket az Úr meggyógyított, felelősek vagyunk azért, hogy továbbadjuk azt, amit kaptunk.

Imádság

Életadó Istenünk, hálát adunk könyörületes szereteted ajándékáért, amellyel megnyugvást adsz és megerősítesz. Imádkozunk, hogy egyházaink mindig nyitottak legyenek, hogy elfogadják egymástól ajándékaidat. Add nekünk a nagylelkű szeretet nyitottságát, amikor együtt járjuk a keresztény egység útját. Fiad nevében kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkMegtérés: szívünk és elménk megváltozása

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Megtérés: szívünk és elménk megváltozása

ApCsel 28,3–6

„Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten.”

Zsolt 119,137–144 Mt 18,1–6

Magyarázat

A helybeliek rájöttek, hogy Pált tévesen bélyegezték meg gyilkosként, így megváltoztatták véleményüket. A különös esemény a viperával lehetővé teszi a szigetlakók számára, hogy másképp lássák a dolgokat. Így felkészítheti őket arra, hogy Pál által Krisztus üzenetét hallják. Keresztény egységünk és megbékélésünk keresése során gyakran szembesülünk azzal a kihívással, hogy mit gondoljunk mások hagyományairól és kultúrájáról. Ez folyamatos Krisztushoz térést követel azért, hogy az egyházak megtanulják leküzdeni mások fenyegetésként való felfogását. Ennek eredményeképpen el fogjuk vetni mások lenézését, és közelebb kerülünk az egységhez.

Imádság

Mindenható Istenünk, bűnbánó szívvel fordulunk hozzád. Miközben őszintén törekszünk igazságodra, tisztíts meg minket mások igazságtalan elítélésétől, és vezesd egyházadat, hogy növekedjen a közösségben. Segíts elengedni félelmeinket, hogy jobban megértsük egymást és a közöttünk lévő idegent. Az Igaz, a te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Az ImaapostolságFELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Az Imaapostolság FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGAI

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Napi felajánlásunk bekapcsolódik Jézus nagy felajánlásában és önátadásában, amit az eukarisztiában ünnepelünk.

Az Imaapostolság felajánló imádsága

Atyám, felajánlom Neked mai napomat, imáimat, gondolataimat, szavaimat, tetteimet és szenvedésemet Fiaddal Jézus Krisztussal egységben, aki az Eucharisztiában folyamatosan felajánlja magát a világ üdvösségéért. Legyen a Jézust vezető Szentlélek az én vezetőm és erőm ma egész nap, hogy tanúságot tehessek szeretetedről. Mariával, Urunk és az Egyház édesanyjával a Szentatya e havi imaszándékáért is imádkozom: (itt felidézzük a havi imaszándékot)

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Irgalmas Atyám, köszönöm, hogy jelen vagy mindenbennapi életünk során. Segíts, hogy együttműködhessek Veled egy egységesebb világ építésében. Ezen a világot átölelő imahálózaton a pápa szándékára imádkozva felajánlom neked napomat az Egyházért és a komoly kihívásokért, melyekkel küzd az emberiség.

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat  

Atyám, köszönöm végtelen szeretetedet, irgalmadat irántam és az egész világ iránt. Köszönöm, hogy gyermeked és Fiad barátja lehetek. Köszönöm, hogy élek és …. Jézusom, Szíved végtelen szeretetére és irgalmára bízom önmagam, egész napom találkozásait, munkáit, örömeit és nehézségeit. Jézus, bízom benned! Szentlelked vezessen és töltsön el. Mária, oltalmadra bízom magam, és veled imádkozom a Szentatya e havi szándékáért….

Az Imaapostolság felajánló imádsága változat 

Itt vagyok Atyám. Tudom, hogy Te mindig velem vagy. Önmagamat Fiadra, Jézusra bízom, aki minden nap önmagát adja értünk az Eucharisztiában. Szentlelked erősítsen engem, hogy az Evangéliumot tudjam élni mindenben, amit mondok vagy teszek a mai napon. Neked adom a mai napot, minden munkát, találkozást, imádságot, örömet és szenvedést, mindent. Máriával, az Egyház édesanyjával imádkozom az Egyház küldetésért, és a Pápa e havi imaszándékáért.

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet és akaratomat, emlékezésem. Mindazt, amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Én visszaadom, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen felettem korlátlan úr rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékodul: szeretnem Téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, és minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Istenem! Felajánlom neked a mai nap miden cselekvését a szándékokért (ford. havi imaszándékok) és Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.

Istenem! Kérem magam számára és azok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből fogadjuk el e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkVendégszeretet: nem mindennapi emberség bemutatása

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Vendégszeretet: nem mindennapi emberség bemutatása

ApCsel 28,1–2; ApCsel 28,7

„Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart… Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusznak a birtoka, aki befogadott minket, és három napon át nagyon barátságosan megvendégelt.”

Zsolt 46 Lk 14,12–24

Magyarázat

A tengeri vihar megpróbáltatásai és megrázkódtatásai után a sziget lakói felajánlották segítségüket a partra vetetteknek, akik így megtapasztalták a nem mindennapi emberséget. Az ilyen emberség közös emberségünkre mutat. Az evangélium azt tanítja, hogy amikor a bajban lévő emberekről gondoskodunk, Krisztusiránt tanúsítunk szeretetet (vö. Mt 25,40). Továbbá amikorszeretetteljes emberséggel fordulunk a gyengékhez és kisemmizettekhez, Isten szívéhez hangoljuk szívünket, hiszen nála különleges helyük van a szegényeknek Az idegenek fogadása, legyenek más kultúrájúak vagy más hitűek, bevándorlók vagy menekültek egyrészt azt jelenti, hogy magát Krisztust szeretjük, másrészt pedig azt, hogy úgy szeretünk, mint Isten. Keresztényként arra hívattunk, hogy álljunk elő a hitben, és azokat is érjük el Isten mindenre kiterjedő szeretetével, akiket nehezen tudunk szeretni.

Imádság

Istenünk, aki az árvák, az özvegyek és az idegenek Istene vagy, töltsd el szívünket odaadó vendégszeretettel. Nyisd meg szemünket és szívünket, amikor arra kérsz bennünket, hogy etessünk, ruházzunk és látogassunk meg téged. Segíts, hogy egyházaink részt vegyenek az éhség, a szomjúság és az elszigeteltség megszüntetésében és az akadályok leküzdésében, amelyek útját állják minden ember elfogadásának. Jézus, a te Fiad nevében kérünk, aki legkisebb testvérünkben is jelen van közöttünk Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

KeresztesSzent János:A lélek éneke

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.pngBeküldte: Savanya Mária

Beküldte:
Savanya Mária Savanya Mária, 01/23/2020 09:45 AM
Jan
23

Istenét a hit által megismerő lélek örvenedező éneke Tudom, hogy forrás fakad titkosan, bár éjszaka van.

1. Ez örök forrás rejtőzik szemünktől, barlangnak sűrű mélységében tör föl, bár éjszaka van.

2. (Az élet sötét éjjelében jól ismerem a hit által az üde forrást, bár éjszaka van.)

3. Nem tudni hol, mert eredet nincsen, ám ami van, ered belőle minden, bár éjszaka van.

4. És szépségéhez nincs hasonló semi, az ég és föld szokott belőle inni, bár éjszaka van.

5. Tudom, hogy nincs legmélye, hol szaladna, s nem senki átlábalni rajta, bár éjszaka van.

6.Hogy tisztaságát semmi nem zavarja, hogy inden fény a fényét tőle kapja, bár éjszaka van.

7. Tudom, belőle óriás erek folynak, eget és poklot, embert záporoznak, bár éjszaka van.

8. Tudom, az ér, mi sodrából kiválik, mindenható, akárcsak ő, e másik, bár éjszaka van.

10. (Tudom, hogy az egyetlen élő vízben három lakik és egyik a másikából er ed, bár éjszaka van.)

11. Az örökforrás, titkos útját járva, élő kenyérben életünk kínálja, bár éjszaka van.

12. Ím, e sötétben látja a teremtmény, hogy oltsa szomját, vizét fölkeresvén, bár északa van.

13. Azt az eleven forrást mire vágyom, az élet kenyerében megtalálom, bár éjszaka van.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkErő: a kenyér megtörése az útra

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
23
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Erő: a kenyér megtörése az útra

ApCsel 27,33–36

„Addig pedig, amíg virradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt: Ma a tizennegyedik napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan nekibátorodtak, és ők is enni kezdtek.”

Zsolt 77 Mk 6,30–44

Magyarázat

Pál hívása az étkezésre buzdítás azoknak, akik a hajón vannak, hogy erőt gyűjtsenek ahhoz, ami rájuk vár. A kenyér elfogadása magatartásuk megváltoztatását jelzi. A hajón lévő emberek a kétségbeeséstől eljutottak a bátorságig. Az eukarisztia vagy úrvacsora ehhez hasonlóan ennivalót ad az útra, és mindannyiszor az Istenben való életre vezet. Erőssé tesz minket. A kenyér megtörése – a keresztény közösség életének ésistentiszteletének középpontja – felkészít a keresztény szolgálat iráni elkötelezettségre. Várva várjuk azt a napot, amikor minden keresztény ugyanahhoz az úrvacsorai asztalhoz telepedhet, és erőt meríthet az egy kenyérből és az egy pohárból.

Imádság

Szerető Istenünk, Fiad Jézus Krisztus megtörte a kenyeret, és megosztotta tanítványaival a poharat szenvedésének előestéjén. Add, hogy egyre szorosabb közösségben növekedhessünk. Pál és a korai keresztények példáját követve adj nekünk erőt, hogy az együttérzés, a szolidaritás és a harmónia hídjait építsük. A Szentlélek erejével, Fiad nevében kérünk, aki azért adta életét, hogy mi élhessünk. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ökumenikus IMAHÉTNem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunkBizalom: Ne félj, csak higgy!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
22
Ökumenikus IMAHÉT Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk Bizalom: Ne félj, csak higgy!

ApCsel 27,23–26

„Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak! Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk.”

Zsolt 56 Lk 12,22–34

Magyarázat

A vihar közepette Pál bátorítása és reménysége ellentmond útitársai félelmének és kétségbeesésének. Közös elhívásunk, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyünk, ami maga után vonja az ellentmondás jelét. A szorongással teli világban arra hívattunk, hogy Isten szerető gondviselésében bízva reményt mutassunk. Keresztény életünkben azt tapasztaljuk, hogy Isten minden látszat, kitérő ellenére célhoz vezet. Nem fogunk megfulladni vagy elveszni, mert az Ő megingathatatlan szeretete örökké tart.

Imádság

Mindenható Istenünk, személyes szenvedésünk arra indít minket, hogy kiáltsunk fájdalmunkban és összeránduljunk félelmünkben, amikor a betegséget, az aggódást vagy szeretteink halálát megtapasztaljuk. Taníts, hogy bízzunk benned. Az egyházak, amelyekhez tartozunk, hadd legyenek gondviselő jóságod jelei. Tégy minket Fiad igaz tanítványaivá, aki igéd meghallására és egymás szolgálatára tanított minket. Bizalommal kérjük ezt Fiad nevében és a Szentlélek ereje által. Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Berecz SKOLASZTIKAemlékmise2020 január

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21
Berecz SKOLASZTIKA emlékmise 2020 január
 
- Skolasztika nővér elment az Alföld népéhez, hogy a világ Megváltójáról szóló örömhírt elvigye nekik, hitükben megerősítse és Jézushoz vezesse őket. Így mutatkozott meg életében az Isten és felebarátai iránti szeretete.
- „Igaz ember hitből él!” – mondja a Szentírás. Aki hívő keresztény akar lenni, annak hitből kell élnie. Skolasztika nővér e tekintetben is fényes példával járt elöl. Minden ügyében élő hite nyilatkozik meg. Hite, cselekedetekben gazdag hit volt.
- Szívének minden parányi indulatára gondosan vigyázott, és készen állt, ha kísértés jelentkezett. Mély alázatosságában mindig Istennél keresett menedéket. Kitartott az imádságban, minden nehézség közepette.
- Szent Benedek leánya, Skolasztika nővér naponta építette a világot imádsággal, a munka, a szellem erejével.
- Szent Benedek egyszerű tanítása átragyog egész életén:
  „Ne szomorkodj, hanem dolgozzál!”
 
Drága Jézus!
Segíts, ahogy Skolasztika nővér derűs, mosolygós lényét követve fáradhatatlanul munkálkodjunk, mindig másokért! Ámen
 
Skolasztika nővér gondolatai
 
A Szentlélek Úristen most napról-napra katonáskodásra, a Krisztus Király zászlaja alatt való harcra tanít, edz bennünket. [I. 8/1]
Vessétek le önakaratotokat s öltsétek fel az engedelmesség kiváló és erős fegyverzetét. [I. 8]
S végül imádsággal, jópéldával, nagylelkű áldozatos szeretettel építsem testvéreim lelkében is - és a reámbízottak - és mindazok lelkében, kikkel hivatásom teljesítésében érintkeznem kell - építsem, szépítsem Krisztus házát! [II. 28/6]
 
Papp Anna elmélkedése
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldjön be egy imát!

Ima küldéséhez kérem jelentkezzen be!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."