Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 május

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01

Evangelizációs: a laikusok missziójáért, hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve, napjaink kihívásainak szolgálatában, eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

Ima

Úr Jézus 
A tanítványokra bíztad a missziót, hogy az evangéliumot hirdessék az egész világon. 
Az Egyház, sokféleképpen teljesíti ezt a küldetést papok, hívők és laikusok révén. 
Ebben a hónapban imádkozom minden laikusért, hogy lelkesedéssel és kreativitással vigyék el az egyház jelenlétét családjaik és munkatársaik számára. Különös módon kérem azokat a laikusokat, akik felelősségteljes pozícióval rendelkeznek, hogy intézményeik jövőjét az Ö akaratának megfelelően irányítsák. 
Mi Atyánk ...

Gyakorlati útmutató

 • Beszéljétek meg, hogy a laikusok küldetése a keresztény közösségben inkább egy belső szolgálatnak minősül-e, vagy ha a világon való jelenlétük révén keresztelkedett tagokként teljesítik küldetésüket.
 • Hogyan tervezik a közösségi menetrendeket, találkozókat és kezdeményezéseket? Szükséges-e a laikusoknak, hogy túl sok személyes és családi idejüket használják a lelkipásztori tevékenységekhez? Milyen egyensúlyt lehet tenni?
 • Támogasson egy gyülekezetet a gondolkodás és megosztás a közösségben elkötelezettebb laikusokkal arról a tapasztalatairól, hogy lehet átülteti az evangéliumot a mindennapi környezetükbe.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 április

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

Egyetemes: a gazdasági felelősséggel bírókért

Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék és új utakat tudjanak nyitni.

Imádság

Jó Atyánk, Te teremtetted ezt a világot 
és átadtad a gyermekeidnek, 
hogy a kezük és leleményességük révén éljenek a gyümölcséből. 
Közös otthonunk 
az a hely, ahol már elkezdjük élni a Mennyország boldogságát, 
mint a gyermekeiteket, testvéreiteket egymásnak. 
De ebben a világban annyi diszkrimináció van, 
annyi kizárás, és kevesen vannak sok birtokában. 
Együtt a pápa világméretű imádkozó hálózathoz 
ajánljuk napjainkat, szavainkat és tetteinket, 
hogy a gazdaságért felelősek 
tudják, hogyan gondolkodjanak és válasszanak ki olyan terveket, 
amelyek nem hagynak senkit a közjó margóján.

Mi Atyánk ...

Gyakorlati útmutató

 • Tudjunk meg többet azokról az országokról, ahol a gazdagok és a szegények közötti nagyobb egyensúlyhiány van, és keresük meg, mi vezet ezekhez a helyzetekhez.
 • Támogassuk a közösségben vagy otthon olyan lehetőségeket, amelyekkel gazdasági okokból (munkanélküliség, sérülékenység, szegénység stb.) kirekesztett emberek élvezhetik az embereket.
 • Személyesen és közösen töltsünk el időt az imádságra, szem előtt tartva azokat, akik a világ nagy döntéseit meghozzák, és megkérik Istentől, hogy engedje el a Lelküket, hogy új utakat találjanak a befogadó gazdaság felépítéséhez.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 március

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01

Evangelizációs: a lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért

Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét mind személyes, mind közösségi szinten.

Ima

Minden jóság Atyja, 
küld el mindannyiunknak 
a Szentlelket, a megértés és a bölcsesség kegyelmét, 
amely segít abban, hogy hálával és a jövőbe tekintő reménységgel nézzük a folyamatokat. 
Segíts bennünket megszabadulni attól, hogy elbátortalanodjuk és mindenfajta ellenállástól megszabaduljunk, 
és bátorságot és kreativitást ahhoz, 
amire az egyháznak és a világnak leginkább szüksége van. 
Növeld bennünk a megkülönböztetés vágyát, 
hogy közösségeink legyenek az egység és a párbeszéd helyei, 
a jótékonyság tanúi, és nagylelkűséggel reagálhassunk 
arra, amit minden pillanatban kívánunk. 
Mi Atyánk...

Gyakorlati útmutató

 • Kérjünk ebben a hónapban, hogy meditáljunk a jelen eseményein, személyes és közösségi szinten, és felismerjük azokat a módokat, ahogyan Isten beszélni akar. Hála Istennek, ami jól megy, ami gyümölcsöt hoz ... Értékeljük, hogy min kell változtatni ...
 • Kérdezd meg a belső szabadság kegyelmét, félelem nélkül mondj el olyan állításokat, amelyek megakadályozhatják a valódi megkülönböztetési folyamatot, például: "mindig is megtörtént" vagy "már nem érdemes".
 • Szervezd meg a közösségben vagy az intézményekben az imádság pillanatát, és osszd meg a megkülönböztetés előnyeit, miként hozhat ötleteket a jövőbeli cselekvésre. Milyen konkrét lépéseket kell megtenni, és milyen lehetőségeket lehet adni ezeknek a folyamatoknak?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 február

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01

Egyetemes: a korrupció ellen 

Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.

Ima

Kegyelmes Atya, 
te vagy az igazság forrása. 
Fiam Jézus jött, hogy megmutassa nekünk, hogy az igazi hatalom 
egy alázatos és érdeklődő szolgálatban van, 
más emberek érdekeit tartja előbbre a sajátja előtt. 
Ebben a hónapban arra szeretném kérni, hogy küldje el Szentlelket 
mindazoknak, akik kormányzati felelősséggel tartoznak 
a társadalomban, az intézményekben, az egyházban, 
hogy Jézus példáját követve élhessék 
a küldetésüket a szabadsággal és az igazsággal, 
maradjanak távol minden korrupciótól, 
és mindig védjék a legsebezhetőbbeket.

Mi Atyánk...

Gyakorlati útmutató

 • Magabiztos az Isten kegyelmében, amely megérinti mindazok szívét, akik hozzá fordulnak, külön-külön vagy csoportosan, mindazokért, akik polgári, politikai vagy vallási hatalommal rendelkeznek, hogy ne engedjék maguknak, hogy uralják a korrupciót.
 • Vizsgáljam meg az én országom állampolgárságával kapcsolatos felelősségemet. Tisztában vagyok azzal, hogy van olyan társadalmi jóság, amelyben én is felelős vagyok?
 • Másokkal folytatott interakcióimban előnyös helyzetben vannak-e a fölényeimmel kapcsolatban, vagy felelősségteljesen használom-e az átadott hatalmat, mint feletteset, főnököt, hogy szolgáljam a rábízott személyeket, mindenekelőtt a jót?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 január

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01

Evangelizációs: vallási kisebbségeiért Ázsiában 
A keresztények és más vallási kisebbségek az ázsiai országokban, képesek legyenek a teljes szabadságban való hitük gyakorlására.

Ima

A jóságostya atyja, 
a Szentatyával és világszerte imádkozó hálózatával együtt 
imádkozom minden Ázsiában 
élő testvéreinkért, azokért, akik követik fia Jézust és azokat is, akik 
más vallásokon keresztül őszinte szívből keressenek. 
Különösen imádkozom mindazokért, akik nehézségekbe ütköznek 
a szabadságukba vetett hitük megtartásában, 
vagy akik elnyomottak és kirekesztettek, mert hisznek magukban. 
Legyen a Szentlélek az összes vezető szívével, 
hogy megvédje és elősegítse a vallásszabadságot az egész világon. 
Mi Atyánk...

Gyakorlati útmutató

 • Ebben a hónapban megpróbálok többet megtudni az ázsiai vallási kisebbségekről, jobban megismerni őket, valamint a vallásszabadság helyzetéről. Ez segíthet nekem, hogy imádkozzam a pápa eme ima szándékához.
 • A mai nagy társadalmi, kulturális és politikai kérdésekben megpróbálom tájékoztatni magamat az értékekről, amelyeket az egyház ebben az ügyben javasol? Megerősítem a koherenciával és igazsággal kapcsolatos hitemet, még akkor is, ha félreértem és kritizáltam? Engedélyezem magamat, hogy a kulturális környezet, amely körülvesz, családon, munkában vagy kapcsolatomban, a hitem szabad kifejezésében? Beszélek Jézusról, az egyházról, félelem és szégyen nélkül?
 • Milyen javaslatokat vagy kezdeményezéseket tesznek az imádságra és a gondolkodásra a közösségünkben, hogy segítsünk másoknak megérteni, hogy társadalmunk korlátozhatja szabadságunkat a keresztényeket mondani és cselekedni?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."