Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fogyatékkal élőkért2023 december

Napi Ima90 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A fogyatékkal élőkért 2023 december

A fogyatékkal élőkért

Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket!


Imádság 

Isten, a mi Atyánk.
A korunkban elterjedt leselejtezés kultúrája
nem tekinti az embert a legértékesebbnek,
akit tisztelni és védeni kell, különösen,
ha szegényekről vagy fogyatékkal élőkről van szó.
Kérünk téged ma mindazok befogadására,
akiknek fizikai vagy szellemi korlátaik vannak.
Segíts nekünk az élet kultúrájának előmozdításában,
amely folytonosan megerősíti minden egyes ember méltóságát,
különösen a fogyatékkal élők védelmét.
Legyen a befogadás az a szikla, amelyen a civil intézmények
programokat és kezdeményezéseket építenek,
hogy senki se maradjon ki.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi viselkedésünk


Legyenek a fogyatékkal élők a középpontban

 
„Mélyen legbelül az embereket, különösen, ha szegények vagy fogyatékkal élők, már nem tekintik olyan legfőbb értéknek, amelyet tisztelni és védeni kell.” (Ferenc pápa)
 
Ismerkedj meg a különböző fogyatékossággal élő embereket kiszolgáló intézményekkel, és kérdezd meg magadtól, hogy együtt tudnál-e működni valamilyen módon.
 

Értékeljük őket

 
„Megnőtt a minden ember méltóságának ismerete, ami bátor döntésekhez vezetett arra, hogy bevonjuk a fizikai és/vagy szellemi korlátoktól szenvedőket is.” (Ferenc pápa)
 
Értékeld nagyra a környezetedben lévő embereket, különösen a testi vagy szellemi fogyatékossággal élőket.
 

Erősítsük a tehetségüket.

 
„Segítsétek elő az olyan élet kultúráját, amely folytonosan megerősíti minden egyes ember méltóságát, különösen a fogyatékkal élő férfiak és nők védelmében, bármilyen korú és társadalmi helyzetűek legyenek is.” (Ferenc pápa)
 
Tedd lehetővé, hogy az emberek megmutathassák tehetségüket, és ne szoríts háttérbe másokat, különösen, ha gyengék vagy fogyatékkal élők.
 

Fogadjuk be őket

 
„A befogadás legyen az a „szikla”, amelyre a civil intézmények a programokat és kezdeményezéseket építik, hogy senkit se rekesszenek ki, különösen azokat, akik a legnagyobb nehézségekkel küzdenek.” (Ferenc pápa)
 
Te is bevonsz másokat a mindennapi tevékenységeidbe, még akkor is, ha vannak köztetek különbségek? Munkálkodj azon, hogy a nehézségekkel küszködők is lehetőséget kapjanak a ragyogásra.
 

Vegyenek részt aktívan

 
„Ahhoz, hogy társadalmunkat „még jobban újjáépítsük”, szükséges, hogy a legnehezebb helyzetben lévők befogadása az aktív részvételük előmozdítását is magában foglalja.” (Ferenc pápa)
 
Kezdeményezd, hogy a fogyatékossággal élőket képességeiknek megfelelően vonják be a közösségi életbe és a közösségedbe, és egyúttal üdvözöld a tehetségeiket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért2023. november

Napi Ima109 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A pápáért 2023. november

A pápáért

Imádkozzunk a Szentatyáért, hogy küldetésének gyakorlásában a Szentlélek segítségével továbbra is a rábízott nyáj mellett tudjon állni!


Imádság 

Jézus Krisztus, Jó Pásztor.
Amikor Péter fogoly volt,
az egyház szüntelenül imádkozott érte.
Tisztában voltak azzal, hogy imáik életben tartják őt.
Ma arra kérünk benneteket, hogy imádkozzatok a Szentatyáért.
Azért, amit a szívében hordoz, és imádkozzatok azért, ami aggasztja.
Növekedjen az Egyház iránti szeretetünk
és fogadjuk el az összes egyházak közösségének élén álló
Róma püspökének a tisztánlátását, aki
az ő mindent átfogó tekintetével segít felismernünk a
Szentlélek tevékenységét.
Ámen.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi viselkedésünk


Imádkozzunk Péter utódjáért

„Fontos, hogy az emberek imádkozzanak a pápáért és a szándékaiért. A pápa kísértésnek van kitéve és körbe van kerítve. Csak népének az imádsága tudja megszabadítani  őt." (Ferenc pápa)

Imádkozz Ferenc pápáért és a szándékaiért.


Érezzünk együtt az Egyházzal

„Az egység egy olyan elv, ami az ima által valósul meg, mert az ima teszi lehetővé, hogy a Szentlélek beavatkozzon, reményt nyisson, és a nehézségek során is megőrizze az egységünket.”  (Ferenc pápa)

Imádkozol a közösségedért, mindenkiért az Egyházban, azokért is, akiket nem kedvelsz?


Fogadjuk el Róma püspökének megkülönböztető szavát

„Amikor az evangélium ellensúlyozza a bizonyosságot, prófécia keletkezik. Csak az válik prófétává, aki megnyílik Isten meglepetései előtt. Itt van tehát Péter és Pál, próféták, akik messzebbre látnak. Péter az első, aki hirdeti, hogy Jézus „a Messiás, az élő Isten Fia”.” (Mt 16,16) (Ferenc pápa)

Tanuld meg megkülönböztetni azokat a döntéseket, amelyeket nem értesz az Egyházban vagy a közösségedben. Fogadd őket nyitottan és tapintatosan, és segíts bennük, amivel csak tudsz.


Cselekedjünk jóhiszemű előfeltételezéssel.

„Gondoskodunk az Egyház egységéről imádságunkkal? Imádkozunk egymásért? Mi történne, ha többet imádkoznánk és kevesebbet beszélnénk, ha egy kicsit jobban visszafognánk a nyelvünket?”  (Ferenc pápa)

Gondoskodsz-e közösségedben és az egész Egyházzal való egységről? Gyorsan kritizálsz, vagy el tudod fogadni a gyengeségeket? Imádkozz Ferenc pápáért és az egész Egyházért.


Támogassuk őt küldetésében

„Az újonnan született Egyház kritikus időszakon ment keresztül, majd Pétert is letartóztatták. A közösség tanácstalannak tűnt, és mindenki féltette a saját életét. Ebben a tragikus pillanatban azonban senki sem menekült el. Senki sem gondolt arra, hogy épségben kijusson. Senki sem hagyta magára a többieket, hanem mindenki együtt imádkozott.”  (Ferenc pápa)

Te támogatsz másokat a konfliktusok és ellentmondások nehéz pillanatai során? Vagy visszahúzódsz és kritizálod a többieket? Imádkozz és légy híd a közösségi konfliktusokban.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A Szinódusért2023. október

Napi Ima145 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A Szinódusért 2023. október

A Szinódusért

Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

 

Imádság 

Szentlélek, az egység forrása,
az Egyházban nagy szükségünk van
a meghallgatásra és a párbeszédre.
Nyisd meg a fülünket
hogy szívesen adjuk az időnket arra,
hogy meghallgassunk másokat, és
hogy meghallgassunk Téged testvéreinkben,
és a kölcsönös figyelem által;
hogy közösség-teremtők legyünk, azaz olyan
Általad vezetett férfiakká és nőkké váljunk, akik
a világ peremvidékei felé nyitott Egyházként lépnek fel.
Ámen

 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


Megallgatás és párbeszéd

Hallgass és hallgass meg minket. Ez a legértékesebb és leggyümölcsözőbb ajándék, amit egymásnak nyújthatunk. Mi keresztények elfelejtjük, hogy a meghallgatás szolgálatát az bízta ránk, aki par excellence a meghallgató, akinek munkájában való részvételre hivatottak vagyunk. (Ferenc pápa) 

Keressük meg a belső és külső csendet, hogy meghalljuk testvéreinket a mindennapokban.


Életmód

A közösség nem stratégiák és programok eredménye, hanem a testvérek közötti kölcsönös meghallgatásra épül. Mint egy kórusban, az egység nem egyformaságot vagy egyhangúságot követel, hanem sokszínűséget és a hangok sokféleségét, polifóniát. (Ferenc pápa) 

A közösség és a másokkal való együtt járás szerinti a közösségetek stílusát? Hogyan növekedhet a közösségetek ebben az értelemben?


A továbblépés módja

Imádkozni nem azt jelenti, hogy szavakat mondunk. Nem, imádságban lenni azt jelenti, hogy megnyittjuk a szívünket Jézus előtt, közelebb kerülünk Jézushoz, beengedjük Jézust a szívünkbe és érezzük a jelenlétét. (Ferenc pápa) 

Az imádságban mint az Úr jelenlétére nyitott életmódban maradsz? Érzed, hogy az imádságod javítja a kapcsolataidat és a létezésed módját?

 

Imádság és megkülönböztetés

Az ima nélkülözhetetlen segítség a lelki megkülönböztetéshez, különösen akkor, ha a szeretetünket is magába foglalja, lehetővé téve számunkra, hogy egyszerűen és bizalmasan szólítsuk meg Istent, mintha egy barátunkhoz beszélnénk." (Ferenc pápa) 

Időt fordítasz-e arra, hogy együtt imádkozz a közösségeddel, hogy megszervezd az apostoli tevékenységedet, hagyva, hogy az Úr ösztönözzön téged?

 

A Szentlélekre való nyitottság

"Annak tudatában, hogy egy olyan közösségben veszünk részt, amely megelőz és magába foglal minket, újra felfedezhetjük a szimfonikus egyházat, amelyben mindenki a saját hangján énekelhet, másokét ajándékként elfogadva, hogy megnyilvánuljon az egész harmóniája, amelyet a Szentlélek komponál" (Ferenc pápa) 

Érzed, hogy valóban részt veszel egy nagyobb közösségben, ahol mindenki növekszik az imádságban és hallgat az Úr Lelkére? Vagy a részvételed csak házimunka és parancs teljesítés"?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima123 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért 2023. szeptember

A társadalom peremén élőkért

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!


Imádság

Szentlélek, a szegények Atyja.
Hogyan nyújthatunk valódi és konkrét megoldást
a szegények millióinak, akik gyakran
csak közönnyel találkoznak?
Milyen utat kell járnunk
a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése
és az oly sokszor lábbal tiport
emberi méltóság helyreállítása érdekében?
Győzd le cinkos egyénieskedésünket,
és segíts bennünket, hogy olyan fejlesztési folyamatokat
keltsünk életre, amelyben mindenki képességeit értékelik,
hogy az egymást kölcsönösen kiegészítő hatáskörök
és karizmák sokfélesége
közös cselekvési tervhez vezessen.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

 
Fogadjuk be a periférián élőket.
 
„Ti az Egyházban nem a periférián vagytok. Ti az Egyház szívében vagytok. Az Egyházban senki se érezze magát kívülállónak vagy kirekesztettnek. Ez nem csak egy mondás, hanem az Egyház létformája.” (Ferenc pápa)
 
Mennyire vagy együttérző a legszegényebbek iránt? Tudsz osztozni azáltal, hogy adsz magadból, és elfogadod tőlük azt, ami az övék és amijük van?
 
 
Lássunk és hallgassunk meg!
 
„Ez az erős „együttérzés” Jézus és az asszony között, valamint az a mód, ahogyan Jézus a felkenést értelmezte, ellentétben Júdás és a többiek botrányos látásmódjával, termékeny utat nyit a Jézus, a szegények és az Evangélium hirdetése között fennálló elválaszthatatlan kötelékről való elmélkedés számára.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan nézed és hallgatod meg az életedben lévő kirekesztetteket? Kérd Jézust, hogy adja neked az Ő tekintetét és együttérző fülét.
 
 
Vegyük észre mások gazdagságát.
 
„Meg kell nyílnunk a peremvidékek felé, felismerve, hogy még azok is, akik a periférián vannak, még azok is, akiket a társadalom elutasít és megvet, Isten nagylelkűségét képviselik.” (Ferenc pápa)
 
Megbecsülöd a testvéreid és nővéreid tehetségét? Még a legszegényebbekét és a legegyszerűbbekét is? Határozd el, hogy növekedni fogsz ezen a téren.
 
 
Vegyünk részt a feladatokban
 
„A szegények szolgálata hatékonyan ösztönöz a cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket az emberiség eme túl gyakran névtelen és néma, mégis a segítségért könyörgő Megváltó arcának lenyomatát magán viselő részének a felemelkedéséhez és támogatásához.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan sikerül integrálnotok és megnyitnotok az ajtókat a legkiszolgáltatottabbak előtt, és aktív részévé tenni őket a közösségeteknek?
 
 
Nyújtsunk segítséget egymásnak
 
„A szegények nem lehetnek csupán azok, akik kapnak; olyan helyzetbe kell hoznunk őket, hogy tudjanak adni, mert jól tudják, hogyan viszonozzanak. A szegények gyakran tanítanak minket szolidaritásra és megosztásra.”
 
Milyen szellemben éled meg a szolidaritást? Osztozol másokkal, vagy te csak az adakozó vagy a másokkal való kapcsolatodban?
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az Ifjúsági Világnapért2023. augusztus

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az Ifjúsági Világnapért 2023. augusztus

Az Ifjúsági Világnapért

Imádkozzunk, hogy a Lisszaboni Ifjúsági Világnap segítse a fiatalokat abban, hogy az evangéliumot megéljék és életükkel tanúságot tegyenek róla!

 

Imádság

Uram Jézus, a te irgalmas Szívedre bízunk minden fiatalt,
hogy eleséseik ellenére vágyakozzanak arra, hogy Téged kövessenek.
A világnak szüksége van a ti erőtökre,
lelkesedésetekre és szenvedélyetekre.
Imádkozzunk, hogy a keresztségben nekik ajándékozott
új életet felvállalva az új idők prófétái legyenek,
akik reménységgel telve ébrednek
és elindulnak a damaszkuszi úton, hogy tanúságot tegyenek
azokról a cselekedetekről, amelyeket Te elkezdtél megvalósítani bennük.
Ámen

 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk


Éljünk az Evangélium szerint

„Milyen veszélyesek és milyen károsak azok a szokásaink, amelyek miatt elveszítjük a csodálatunkat, a elragadtatásunkat vagy a lelkesedésünket a testvériség és az igazságosság evangéliumának megélése iránt!” (Ferenc pápa) 

Határozd el, hogy megváltoztatod bizonyos szokásaidat, és ténylegesen az Evangélium szerint élsz.


Fogadjuk be az Urat az életünkbe

„A történelem sötétségében Ő a fény, Aki megvilágítja a szív és a világ éjszakáit, Aki legyőzi a sötétséget és úrrá lesz minden vakságon. Nekünk is van vakság a szívünkben. Mi is az élet sötétségében gyakran elmerülő utazók vagyunk. Az első dolog, amit tennünk kell, hogy Jézushoz megyünk.” (Ferenc pápa) 

Bezárom magam az öröm forrásait elapasztó melankólia sötétségébe, vagy Jézus elé megyek, és felajánlom Neki az életemet? Keresem Őt, elkiáltom Neki szükségleteimet vagy átadom neki a keserűségemet?


Engedjük, hogy Ő ránk találjon

„Meghívok minden keresztényt, bármilyen helyen és helyzetben is van, hogy haladéktalanul újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis hozza meg a döntést, engedi, hogy Ő megtalálja, hogy minden nap szüntelenül próbálkozik.” (Ferenc pápa) 

Tégy konkrét elhatározást arra, hogy ebben a hónapban gyakran találkozol személyesen Jézus Krisztussal.

 

Keljünk fel és induljunk el sietve

„Keljetek fel és tegyetek bizonyságot örömmel arról, hogy Krisztus él! Terjesszétek az Ő szeretetének és üdvözítésének üzenetét társaitok között, az iskolában, az egyetemen, a munkahelyeteken, a digitális világban, mindenütt.” (Ferenc pápa) 

Gondolkodj el azon, hogyan tégy tanúságot az életeddel arról, hogy Krisztus él.

 

Szolgáljuk a küldetésünket

„Ha valaki valóban megtapasztalta Isten megmentő szeretetét, nincs szüksége sok felkészülési időre ahhoz, hogy elmenjen és hirdesse azt. Nem kell sok tanfolyamra vagy hosszú útmutatásra várnia.” (Ferenc pápa) 

Sokaknak van szükségük körülötted a tanúságtételedre. Rendelkezésre állsz a misszióra? Hogyan tudod terjeszteni Jézus Krisztus örömhírét magad körül?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért2023. július

Napi Ima143 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az eucharisztikus életért 2023. július

Az eucharisztikus életért

Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék életük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsolatokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való találkozásra!

Imádság

Jézus, az Élet Kenyere!
Minden alkalommal, amikor
az Eucharisztiában részesülünk Benned,
eljössz, hogy új tartalommal töltsd el gyengeségeinket,
és emlékeztetsz minket arra,
hogy mennyire értékesek vagyunk a Te szemedben.
E szentség gyakori vétele által
egyre jobban eggyé válunk Veled,
és hasonulunk a Te életmódodhoz,
a Te készségedhez, hogy megtörd magad,
amikor Önmagadat adod testvéreidnek,
és a Te képességedhez arra,
hogy a rosszra jóval válaszolj.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Az Eucharisztia ünneplése

„Nem feledkezhetünk meg arról a nagyszámú keresztényről, akik a világ minden táján és a történelem kétezer éve folyamán a végsőkig kitartottak az Eucharisztia védelméért; és hányan kockáztatják még ma is az életüket, hogy részt vehessenek a vasárnapi Szentmisén. „Vasárnap nélkül nem tudunk élni.” Ha nem ünnepelhetjük az Eucharisztiát, akkor nem tudunk élni, és keresztény életünk meghalna.” (Ferenc pápa)

Van valami, amin javítani tudnál a napi vagy vasárnapi Szentmisén való részvételedben?


Hallgassuk Isten Igéjét

„Isten Igéje táplálja és megújítja a hitünket. Helyezzük vissza imádságunk és lelki életünk középpontjába! Az Ige legyen a középpontban, amely feltárja előttünk, hogy milyen Isten, és az Ő közelébe vonz bennünket.” (Ferenc pápa)

Tudatosítsd magadban azt a valóságot, hogy Isten Igéje az ima lényeges része.


Osztozzunk az Ő életében

„Az Eucharisztia gyógyít, mert Jézussal egyesít bennünket. Elsajátítjuk Általa az Ő életmódját, azt a képességét, hogy lemond önmagáról és testvéreinek adja magát, és azt a készségét, hogy a rosszra jóval válaszoljon. Bátorrá tesz arra, hogy kilépjünk önmagunkból, és szeretettel forduljunk mások gyengesége felé, ahogyan Isten teszi velünk.” (Ferenc pápa)

Kinek van szüksége körülötted a jelenléted, a társaságod kenyerére?


Engedjük átalakítani magunkat

„Minden alkalommal, amikor magunkhoz vesszük az Élet Kenyerét, Jézus eljön, hogy új tartalmat adjon gyengeségeinknek. Emlékeztet minket arra, hogy az Ő szemében értékesebbek vagyunk, mint gondolnánk. Azt mondja nekünk, hogy örül, ha megosztjuk Vele gyengeségeinket. Megismétli nekünk, hogy az Ő irgalmasságát nem riasztják a hiányosságaink.” (Ferenc pápa)

Imádságodban megosztod Vele a gyengeségeidet, teljes bizalommal az Ő irgalmában és abban a képességében, hogy át tudja alakítani az életedet?


Nyíljunk meg a küldetés felé

„Ez az Eucharisztia logikája: befogadjuk Jézust, Aki szeret minket és meggyógyítja gyengeségeinket, azért, hogy egész életünkben szeressünk másokat és segítsünk nekik gyengeségeikben.” (Ferenc pápa)

Mennyire állsz készen arra, hogy együttműködj az együttérzés küldetésében, amelyre Jézus hív téged?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért2023. június

Napi Ima128 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kínzás eltörléséért 2023. június

A kínzás eltörléséért

Imádkozzunk, hogy a nemzetközi közösség konkrétan kötelezze el magát a kínzás eltörlése mellett, és nyújtson támogatást az áldozatoknak és családjaiknak!
 

Imádság

Irgalmasság Atyja, te arra hívsz minket,
hogy könyörületesek legyünk minden testvérünkkel,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vesz az életük.
Adj nekünk hús-vér szívet a törékenységgel szemben,
hogy emberi családként örökre felszámoljuk a kínzást.
Add nekünk a te világosságodat,
hogy szívünkben és elménkben tudatára ébredjünk annak,
hogy egyetlen állam vagy személy sem nézheti el ezt a gyakorlatot,
hogy semmi sem igazolhatja ezt az eltévelyedést,
hogy a kínzás színtiszta gonoszság, amely elembertelenít bennünket..
Segíts minket, hogy megtaláljuk az emberségesség útjait
a közös élet biztonságos tereinek kialakítása által,
hogy tiszteletben tartsuk az emberi méltóságot,
és a világot a Te Fiad, Jézus szemével szemléljük.
Add, hogy szavainkat, tetteinket és vágyainkat mindig
a bőséges élet ösztönözze, amelynek megélésére
és megosztására meghív bennünket a Szentlélek.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


A személy méltósága

„Napjainkban is kínoznak embereket; sok foglyot azonnal megkínoznak, hogy szóra bírják őket... Ez szörnyű! Napjainkban is vannak férfiak és nők túlzsúfolt börtönökben; úgy élnek - már bocsánat - mint az állatok. Mostanában is előfordul efféle kegyetlenség.” (Ferenc pápa)

Ismerkedj meg és szerezz tapasztalatot a környékeden működő börtönlelkészségről, és próbáld meg lehetőségeidhez mérten támogatni azt.

 

Fogadjuk el a másikat

„Oly sok ember szenved: a betegek, a háborúban lévők, a hajléktalanok, az éhezők, azok, akiket kételyek kínoznak az életükben, akik számára hiányzik a boldogság, a megváltottságuk tudata, vagy akik saját bűneik súlyát érzik.” (Ferenc pápa)

A beszélgetések során igyekezzünk gyengéden és szeretettel a másik szemébe nézni.

 

Nézzünk új módon, irgalommal

„Mindannyian bűnösök vagyunk. De Jézus szeret minket, Ő szeret bennünket. Mi tehát ne bűnösökként, hanem Isten gyermekeiként cselekedjünk, Jézus Atyjának gyermekeiként. Mondjunk mindannyian együtt egy imát értük, a világban napjainkban annyi szörnyűséget, annyi rosszat elszenvedőkért.” (Ferenc pápa)

Amikor bántanak vagy kellemetlenség ér minket, kérdezzük meg magunktól: Hogyan tekintene erre a helyzetre az Úr?

 

Szólítsuk a nevükön őket

„Imádkozzunk hát azért a sok férfiért és nőért, akiket ma a világ annyi országában kínoznak; az ott állatokként összezsúfolt foglyokért.” (Ferenc pápa)

Nevezzük meg azokat az embereket, akikért imádkozunk, írjuk fel a nevüket a lelki jegyzetfüzetünkbe vagy a határidőnaplónkba, és tartsuk az emlékezetünkben őket ebben a hónapban.

 

Hallgassunk oda a hangjukra

„Imádkozunk minden ma a világban élő Jézusért: az éhezőkért, a szomjazókért, a kétkedőkért, a betegekért, az egyedül lévőkért, azokért, akiket annyi kétség és bűntudat súlya nyom. Ők sokat szenvednek. Imádkozzunk a sok beteg, ártatlan gyermekért, akik fiatal koruktól kezdve hordozzák a keresztjüket." (Ferenc pápa)

Forduljunk feléjük figyelemmel, és hallgassuk meg szeretettel és törődéssel azokat, akiknek szükségük van erre.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért2023. május

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházi mozgalmakért és csoportokért 2023. május

Az egyházi mozgalmakért és csoportokért

Imádkozzunk, hogy az egyházi mozgalmak és csoportok minden nap újra felfedezzék evangelizációs küldetésüket, és saját karizmáikat a világ szükségleteinek szolgálatába állítsák!


Imádság

Köszönjük, Atyám, hogy a küldetéshez
az ajándékok és karizmák sokféleségében
életet adtál nekünk a Te Lelked által.
Szeretnénk hűséggel és odaadással megélni keresztségünket,
mindennapi életünkben tanúságot téve az evangéliumról.
Segítsd egyházi mozgalmaidat és csoportjaidat,
hogy a szolgálat és a másoknak való odaadás
gyümölcsöző terepei legyenek.
Éljen minden tagjuk a testvérei iránti szeretettel
és az ő szolgálatukra készen.
Itt, a Pápa Világméretű Imahálózatában
különösen imádkozunk az EYM, az
Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom
fiataljaiért és gyermekeiért,
hogy minden nap Jézusi módon éljenek,
tanúságot téve Krisztusról az Eucharisztiában,
élő eucharisztiaként mindenki számára nyitottan,
a világ szükségleteit szolgálva.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Legyünk nyitottak a világ szükségletei iránt.

„A világi hivatás mindenekelőtt a családban való szeretet valamint a társadalmi és politikai életben való szeretet: konkrét, a hitre alapozott elkötelezettség egy új társadalom építésére. Éljünk a világ és a társadalom sűrűjében, hogy annak sokféle területén szolgáljuk az evangelizációt.” (Ferenc pápa)
 
Részt veszel az egyházi küldetésben, a plébániádon, mozgalmadban, csoportodban a legelesettebbek szükségleteinek szolgálatára?
 

Használjuk ki a helyi lehetőségeket.

„Mindig hasznosabb, ha a hitet együtt éljük meg, és szeretetünket egy közösség életén belül fejezzük ki, megosztva szeretetünket, időnket, hitünket és gondjainkat más fiatalokkal. Az Egyház sokféle teret kínál a hit közösségben való megélésére, mert együtt minden könnyebb.” (Ferenc pápa)
 
Nyílt küldetésben éled meg a hited, vagy azoknak a szükségleteire tekintettel, akikkel közösségben élsz?
 

Álljunk rendelkezésre

„A Szentlélek arra akar bátorítani bennünket, hogy lépjünk ki önmagunkból, szeretettel öleljünk át másokat, és az ő javukat keressük.” (Ferenc pápa)
 
Mielőtt cselekszel, kérdezd meg magadtól: mi jót tehetek itt és most másokért?
 

Térjünk vissza a forráshoz.

„„Isten szeret téged.” Nem számít, ha már hallottad, szeretnélek emlékeztetni erre: Isten szeret téged. Soha ne kételkedj ebben, függetlenül attól, ami az életben veled történik. Minden körülmények között végtelenül szeret téged.” (Ferenc pápa)
 
Fordíts időt az evangélium által való imádkozásra, hogy Jézus Krisztus élete átjárjon téged.
 

Szolgáljunk

„Barátaim, ne várjatok a holnapra, hogy energiátokkal, merészségetekkel és kreativitásotokkal közreműködjetek a világ átalakításában... Mert „ha adtok, akkor kaptok”, és a jó jövőre úgy tudtok a legjobban felkészülni, ha a jelenben jól: odaadóan és nagylelkűen éltek.” (Ferenc pápa)
 
Vegyél részt egy egyházi mozgalom vagy csoport szolgálatában, vagy támogasd azokat, akik ezt teszik.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért2023. április

Napi Ima122 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az erőszakmentesség kultúrájáért 2023. április

Az erőszakmentesség kultúrájáért

Imádkozzunk az erőszakmentesség kultúrájának elterjedéséért, hogy az államok és a polgárok egyre kevesebbszer nyúljanak a fegyveres megoldáshoz!
 

Imádság

Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme, szelíd és alázatos szívű,
taníts minket, hogy a szívünk olyan legyen, mint a Tiéd.
Küldd el Szentlelked gondolatainkba,
hogy ne engedjük, hogy elcsábítson minket a konfliktusok kultúrája.
Az Ő perzselő Szeretete gyújtsa lángra szívünket
és vezessen minket a találkozás és az erőszakmentesség kultúrájához,
ami váljon láthatóvá döntéseinkben,
tetteinkben és a másokkal való törődésben.
Segíts nekünk megtalálni azokat a módokat,
amelyek által az erőszakmentesség meg tud valósulni
mindennapi életünkben, gondolatainkban,
a testvéreinkhez intézett szavainkban és cselekedeteinkben.
Adj nekünk bátorságot, hogy minden nehézséggel szemben
békésen, a találkozásra, a párbeszédre, a különbözőség elfogadására
és az erőszakmentességre törekedve éljünk.
Jézus Szíve, adj nekünk a Tiédhez hasonló szívet! Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Erőszakmentesség

„Békét kívánok minden férfinak, nőnek, fiúnak és lánynak, miközben azért imádkozom, hogy minden ember Isten- képmás és hasonlatosság voltát meglátva hatalmas méltósággal felruházott szent ajándékokként ismerjük el egymást. Különösen konfliktushelyzetekben tartsuk tiszteletben legmélyebb méltóságukat, és éljünk erőszakmentesen.” (Ferenc Pápa)

Fordíts egy kis időt rá, és tekints a nehézségekre új szemszögből. Ne siess.

Ne rivalizáljunk

„Ha az erőszak eredete az emberek szívéből indul ki, akkor elengedhetetlen, hogy az erőszakmentesség útját elsősorban a családon belül járjuk.” (Ferenc Pápa)

Ha úgy érzed, hogy megbántottak, próbáld megérteni a másik személy viselkedésének az okait.

Ne ártsunk másoknak

„Az erőszakmentes viselkedés egy módja annak, hogy ténylegesen megmutassuk, hogy az egység valóban fontosabb és gyümölcsözőbb, mint a konfliktus. A világon minden szorosan összefügg egymással.” (Ferenc Pápa)

Mielőtt reagálnál, döntsd el, hogy az, amit mondani vagy tenni készülsz, árthat-e a másiknak. Ne árts.


Ne ellenségeskedjünk

„Aki befogadja Jézus Örömhírét, felismeri saját erőszakosságát, és engedi, hogy Isten irgalmassága meggyógyítsa, és a megbékélés eszközévé válik.” (Ferenc Pápa)

Ha bizalmatlan vagy, ne szakítsd meg vagy gyengítsd a kapcsolatot a másik emberrel, hanem javítsd a kommunikációt.

Mondjunk le a visszavágásról

„Amikor az erőszak áldozatai legyőzik a bosszú kísértését, az erőszakmentes béketeremtő folyamatok leghitelesebb szereplőivé válnak.” (Ferenc Pápa)

Bízz és cselekedj jóhiszeműen. Néha jobb, ha elárulnak, mint ha nem bízunk az emberekben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért2023. március

Napi Ima137 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A bántalmazás áldozataiért 2023. március

A bántalmazás áldozataiért

Imádkozzunk azokért, akik az egyházi közösség tagjai által elkövetett sérelmek miatt szenvednek: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és szenvedésükre!


Imádság

Atyám, aki könyörületes és irgalmas vagy.
Fogadd szereteteddel az egyház tagjai által
akiknek apáknak, anyáknak,
lelkipásztoroknak és testvéreknek kellett volna lenniük
elkövetett
bántalmazás borzalmai által okozott károkat elszenvedőket.
Adj nekünk irgalmas szívet ezzel az emberi nyomorúsággal szemben;
nagy szívet, hogy meghallgassuk a szenvedőket;
tárt karokat, amelyek nem fáradnak bele az ölelésbe;
világos megkülönböztető képességet a fájdalmak megválaszolására;
bőséges balzsamot sebeik begyógyítására.
Gondoskodjunk a szenvedőkről,
legyünk szamaritánusok és tartsuk nyitva a vendégfogadót.
Segíts nekünk, hogy segítsünk az Egyházban
visszaélést elszenvedő vagy elszenvedett testvéreinknek!
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e Világméretű Imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspököm
e havi imaszándékáért.
Ámen


Erdő Péter bíboros imája
Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk!
Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során. 
Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban
megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!
Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen
békében és önzetlen szeretetben.
Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk,
a Boldogságos Szűz Mária, valamint
a magyar szentek és boldogok közbenjárására 
Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 
legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve 
egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, 
reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve
eljussunk az örök hazába.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Nyissunk tereket a bántalmazást elszenvedők számára

„Legyen mindig szemünk előtt a kicsinyek ártatlan arca, emlékezve a Mester szavaira: „Aki megbotránkoztat csak egyet is ezek közül a kicsik közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger fenekére vetnék”” (Ferenc pápa).

Fogadd a szívedbe a közeledben szenvedőket, különösen a visszaélés áldozatait.


Figyeljünk oda

„Kötelességünk felfigyelni erre a fojtott, néma kiáltásra” (Ferenc pápa).

Szánj időt és teret arra, hogy felfigyelj testvéreid fájdalmára.


Öleljük magunkhoz

„„Vesztegess időt” a meghallgatásra. A meghallgatás meggyógyítja a sérülteket, és kigyógyít minket magunkat is az önzésünkből, a távolságtartásból, a „nem rám tartozik”, az irgalmas szamaritánus példázatában lévő pap és levita hozzáállásából.” (Ferenc pápa)

Hozzájárulsz ahhoz, hogy a bántalmazás bármely formájának áldozatait befogadják és segítsenek rajtuk?


Válaszoljunk a fájdalomra

„Legyen az Egyház célja az, hogy a bántalmazott, kizsákmányolt és elhagyott kiskorúakat megvédje, megóvja és gondozza, bárhol is legyenek” (Ferenc pápa).

Enyhítsd a közeledben lévők szenvedését.


Gyógyítsuk a sebeket

„Az Egyháznak fel kell tennie a kérdést [...] hogyan védjük meg a gyermekeket; hogyan kerüljük el az ilyen visszaéléseket, hogyan kezeljük és hogyan integráljuk újra az áldozatokat; hogyan erősítsük meg a szemináriumi képzést. Törekednünk kell arra, hogy az elkövetett hibákat lehetőséggé alakítsuk át arra, hogy ezt a csapást ne csak az Egyházból, hanem a társadalomból is kiirtsuk” (Ferenc pápa).

Ajánld fel a közelségedet és az együttérzés konkrét gesztusait azoknak, akik a közeledben visszaéléstől szenvednek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért2023. február

Napi Ima113 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az egyházközségekért 2023. február

Az egyházközségekért

Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé váljanak a leginkább rászorulók számára!


Imádság

Testvérekként jövünk Hozzád, Urunk,
egy plébániai közösség testvéreiként.
Törékenyek vagyunk, és nem mindig vagyunk közösségben.
A közösségek közösségévé kell válnunk
amely mindig az embert állítja a középpontba,
elfogadva mindegyiküket úgy, ami és amije van.
Küldd el Lelkedet hogy igazi keresztény közösséget építsünk,
amely a közös hitből, a testvériség megéléséből születik,
és befogadja a leginkább rászorulókat.
Segíts minket, Atyám, hogy az élénk részvétel színtereit,
és missziós lelkülettel átitatott közösséget építsünk.
Add meg nekünk a kegyelmet, hogy olyan plébániai közösséggé váljunk,
amely evangelizál, és engedd, hogy evangelizáljanak minket a legszegényebbek,
annak jeléül, hogy minden szeretet és remény Belőled fakad.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Legyen közösség

Legyen a plébánia „a közösségek közössége, szentély, ahová a szomjazók inni mennek, azért, hogy tovább járhassanak; és az állandó missziós küldetés központja" (Ferenc pápa).

Használd fel ezt a hónapot arra, hogy időt fordíts az imádságra és hited plébániai közösségeddel való megosztására.
 

Az emberek legyenek a középpontban

„Ennek előfeltétele, hogy (a plébánia) legyen valóban kapcsolatban az otthonokkal és a város életével, és ne váljon az emberektől elválasztott, takaros felépítéssé, vagy önmagát szemlélő, kiválasztott csoporttá.” (Ferenc pápa)

Hogyan kerülhetne a plébánia közelebb az otthonokhoz, az iskolákhoz és a közelében lévő más csoportokhoz?
 

Álljon a hit szolgálatában

„Egy plébániának olyan helynek kell lennie, amely sok hívő számára a belső keresésük vágyott célját jelenti, és azt a helyet, ahol az irgalmas Krisztus arcával és egy befogadó egyházzal találkozhatnak." (Ferenc pápa)

Milyen konkrét intézkedéseket tudnál javasolni a plébániádnak, hogy javítsa evangelizációs tevékenységét?
 

Álljon a testvériség szolgálatában

„A plébánia, mint mindenki számára nyitott „szentély”, amely arra hivatott, hogy kivétel nélkül mindenkit elérjen, emlékeztessen arra bennünket, hogy a szegényeknek és a kirekesztetteknek mindig kiváltságos helyet kell biztosítanunk az Egyház szívében.” (Ferenc pápa)

Hogyan tudnál közreműködni a hozzád közel álló, a plébánia környezetén belüli vagy kívüli egyet nem értők közötti kapcsolatok erősítésében?


Álljon a leginkább rászorulók szolgálatában

A plébániai közösség a szegények Egyházzal való emberi és személyes találkozásának első helye. Hogyan tudnál javítani a szolgálatodon és segíteni a leginkább rászorulókon?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért2023. január

Napi Ima131 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A nevelőkért 2023. január

A nevelőkért

Imádkozzunk, hogy a pedagógusok hiteles példát adjanak azáltal, hogy versengés helyett testvériségre tanítanak és különösen is segítik a legkiszolgáltatottabb fiatalokat.


Imádság

Jézus, jó Mester, ahogy az evangéliumbeli ifjú nevezett téged,
életed a szeretet és az elfogadás élő tanúságtétele volt.
Összhangoddal arra tanítottál minket,
hogy a szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia.
hogy hiteles tanúságot tegyünk az Atya szeretetéről a világban.
Az evangéliumban Téged szemlélve megértjük, hogy
csak azt tudjuk másoknak közvetíteni, amit magunk megtapasztaltunk.
Ezért kérünk téged, hogy segítsd a nevelőket,
hogy stílusuk a tiédhez hasonló legyen;
konkrét magatartásukkal és szavaikkal egyaránt
a testvériséget, a kölcsönös tiszteletet és
a különbözőségek értékességét kommunikálják.
A te Szereteted Lelke ültesse beléjük
azt módot, ahogyan Te a legsérülékenyebbekkel is együtt vagy.
Segítsd őket, hogy egy Benned gyökerező és az emberiség felé nyitott
méltóságteljes életük legyen.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk


Tégy tanúságot az életeddel


„Ma minden egyes ember identitását és méltóságát meg szeretnénk védeni, és az új nemzedékeket megtanítani mindenki megkülönböztetés nélkül való elfogadására. Ezért a nevelés arra kötelez bennünket, hogy a másikat olyannak fogadjuk el, amilyen, nem pedig olyannak, amilyennek én szeretném, hogy legyen, anélkül, hogy bárkit is elítélnénk vagy elmarasztalnánk.” (Ferenc pápa)

Az életmódod Jézus Krisztus tanítványának meggyőződését és hitét tükrözi?


Összhang
 

„Számunkra az önismeretben, a saját testvérünk, a teremtés és a Transzcendens megismerésében összefoglalható integrált képzés sokat jelent. Nem rejthetjük el az új nemzedékek elől az élet értelmére rámutató igazságokat.”

Összhangban van a másokkal, a világgal és az Úrral való kapcsolatod azzal, amit másoktól megkövetelsz?


Éld meg a testvériséget
 

„Ma, minden eddiginél jobban, hogy egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket egy széles körű nevelési szövetség érdekében, hogy olyan érett embereket képezzünk, akik le tudják győzni az elkülönültséget és az ellentéteket, és képesek újraépíteni a kapcsolatok szerkezetét egy testvéribb emberiség érdekében.”

Mit tehetnél ebben a hónapban, hogy jobban szeresd és szolgáld a testvéreidet?


Segítsd a legkiszolgáltatottabbakat
 

„Ha a múltban a nők, a kiskorúak és a leggyengébbek jogait nem is tartották mindig tiszteletben, napjainkban elköteleztük magunkat amellett, hogy határozottan megvédjük ezeket a jogokat, és megtanítsuk az új nemzedékeket arra, hogy legyenek a hangtalanok hangja.”

Fordítasz időt azoknak a környezetedben lévőknek a képzésére és oktatására, akiknek erre szükségük van?


Kommunikálj örömmel
 

„Nevelj mindenkit a maga egységében, azaz fejben, kézben, szívben és lélekben, hogy azt gondolják, amit éreznek és tesznek; hogy amit gondolnak és tesznek, azt érezzék; amit éreznek és gondolnak, azt tegyék meg.”

Örömmel élsz a mindennapi követelmények szerint?

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."