Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa imaszándéka
Havonta frissül

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság)

Kilencvennyolc országban több mint 35 millió ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába (imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és az emberiség nagy szükségleteiért, amelyeket a Szentatya havonta egy imaszándék formájában állít elénk.

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA2019 március

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2019 március

Evangelizációs: A keresztény közösségek jogainak elismeréséért

Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségek - különösen azok, amelyek üldöztetést szenvednek -, érezzék Krisztus közelségét és jogaikat tartsák tiszteletben.

Ima

Kedvesség Istene, a 
Te Fiad, Jézus üldöztetést és erőszakot szenvedett el, 
hogy megmutassa a világnak az evangélium 
igazságát, az igazságot, amely irritálja a világ hatalmát. 
Sok keresztény és tanítványaid közössége
ellentmondás jele marad, ezért üldöztetik őket. 
Add meg nekünk a kegyelmet, hogy egyesüljünk 
a testvéreinkkel, akiket 
a világ minden táján üldöznek. 
Az imádságunk legyen vigasztalás a nehézségeikben. 
Adj nekünk kegyelmet, hogy félelem nélkül megvalljuk, 
Jézus életmódját és szeretetét. 
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új nap elején. 
A szívemet újra 
a Fiad Jézus szívébe helyezem, 
amit nekem adsz az Eucharisztiában. 
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy barátaid és apostolaid legyünk a küldetésben. 
Kezedbe ajánlom örömeimet és reményeimet, 
tetteimet és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
testvéreimmel közösen, e világméretű imahálózatban.

Javaslatok a hónaphoz

 • Legyünk missziósok ebben a hónapban, hogy a társadalmi hálózatokon keresztül ismertessük a vallási üldözés helyzeteit a világban, különösen a keresztényeket.
 • Támogassuk azokat az intézményeket, amelyek segítenek az üldözött keresztényeknek, és együttműködnek az erre irányuló kezdeményezésekkel.
 • Támogassunk közösségünkben, egy pillanatnyi imádságot az üldözött keresztény közösségekért, és együttesen tükrözzük azokat az aktuális körülményeket, amelyek ellenzik az emberi és keresztény értékeket.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA2019 február

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2019 február

Egyetemes: Az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban.

Ima

Uram, Atyám, 
sokszor tehetetlennek érezzük magunkat a gonosszal szemben, 
amikor a világ ereje meghaladja képességeinket. 
Segíts nekünk, hogy ne hagyjuk legyőzni a lelkesedést, 
hanem legyünk nyitottak a Szentlélek iránt,
és kreatívak a saját körülményeink között.
Soha ne hagyjuk abba a testvéreink szemébe nézni, akik szenvednek, 
és mindig érezzük magunkat felelősségteljesnek. 
Imádkozzunk és konkrét cselekedeteink,
legyenek a közelség és a szeretet jelei.
Mi Atyánk…

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen a napon is. 
Helyezd szívemet újra
Fiad, Jézus szívébe, 
amit nekem adsz az Eucharisztiában. 
Küld el Szentlelkedet, 
hogy barátaid és apostolaid legyünk a küldetésben. 
Kezedbe ajánlom örömeimet és reményeimet, 
tetteimet és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
testvéreimmel közösen, a pápa világméretű imahálózatában.
Máriával együtt felajánlom neked ezt a napomat
az egyház küldetéséért 
és a pápa imaszándékaiért ebben a hónapban.

Javaslatok a hónaphoz

 • Helyezd magad olyan intézmények szolgálatába, amelyek az emberkereskedelem helyzeteiben elkötelezettek, és gazdaságilag vagy önkéntes szolgálattal segítik őket
 • Megbeszélés a családodban vagy egy közösségben, néhány konkrét kezdeményezés az ilyen helyzetekben élő személyek segítésére.
 • Szervezd meg a plébánia közösségedben vagy más csoportokban, az emberkereskedelem áldozataiért való imádság pillanatát, amelyben mindenki megosztja a témával kapcsolatos információkat.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA2019 január

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2019 január

Evangelizációs: A fiatalokért

Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.

Ima

Kedvesség Atyja, 
köszönöm a fiatalok lelkesedését és örömét. 
Bennük találom az álmot, az idealizmust 
és az erőt, hogy ez a világ békésebb és igazságosabb hely legyen. 
Áraszd ki Szentlelkedet közösségeinkre, 
hogy több generáció találkozóhelyei legyenek, 
és együtt legyenek veletek, és ünnepeljék a jelenlétüket közöttünk.

Lehet, hogy a fiatalok lelkesedése az egyházban egy új missziós szellem motívuma, amelyet az öröm jelez, különösen azok között, akiknek erre a leginkább szükségük van; a legszegényebbek, a leginkább hátrányos helyzetűek, azok, akik elvesztették a reményt. 
Ebben a hónapban imádkozom a fiatalokért, akik részt vesznek az  Ifjúsági Világtalálkozón Panamában és a gyümölcseiért, az egyházért, e nagyszerű találkozóért.

Ámen.

A hónapra vonatkozó javaslatok:

 • Vegyen részt a Ifjúsági Világtalálkozón, vagy kísérje ezt az eseményt imádságban, különösen a béke rózsafüzérének imádságán keresztül, amelyet a "Kattints és Imádkozz" is támogat.
 • A közösség lelkipásztori vezetőinek találkozása, felkérve a fiatalokat, hogy együtt gondolkodjanak a közösség életében való konkrét részvételükről.
 • Ebben a hónapban próbálj meg az evangélium örömének hirdetőjévé válni azokkal, akiknek a leginkább szüksége van a saját környezetükben, családjukban, barátságukban és munkájukban.

„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA2018 december

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
01
Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA 2018 december

Evangelizációs: A hit továbbadásának szolgálatáért

hogy azok, akik a hit továbbadásának szolgálatában állnak, megtalálják a kultúrákkal folytatott mai párpeszéd megfelelő nyelvezetét.

Imádság

Atyám, itt vagyok. 
Tudom, hogy mindig velem vagy. 
A szívemet a Te Fiad Jézus szívébe helyezem, 
aki nap mint nap életet ad az Eucharisztiában. 
A Szentlélek erősítsen meg, hogy hirdessem az evangéliumot minden szavammal és tettemmel. 
Felajánlom neked ezt a napot - minden imádságom, tettem, 
örömöm és szenvedésem - mindazt, ami én vagyok. 
Mária, az egyház anyja, imádkozom 
az egyház küldetésére, az imádság minden apostolára 
és a pápa szándékaira ebben a hónapban. Ámen.

Javaslatok a hónaphoz

 • Ebben a hónapban szánjunk időt arra, hogy tükrözzük a közösségedben a közösségben való hit közvetítésének módjairól, az általam használt nyelvről, a felhasznált módszerekről és pedagógiákról, valamint arról, hogyan jut el a fiatalokhoz.
 • Segítsen másoknak a családjában és a közösségben, hogy felkészüljenek a karácsonyra, megfontolva Isten Igéjét, és imádkozzon az imádsághoz és a liturgikus idő központi témájához.
 • Tölts el időt a családdal és a barátaiddal, hogy beszéljenek és gondolkodjanak el a karácsony jelentőségéről, a jászol jelentőségéről és Jézus jelenlétéről mindenki életében, különösen otthon.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 október

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01
Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA 2018 október

Evangelizációs: Az Istennek szentelt küldetésért,

hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

Ima

Atyám, itt vagyok. 
Tudom, hogy mindig velem vagy. 
A szívemet a Te Fiad Jézus szívébe helyezem, 
aki nap mint nap életet ad nekünk az Eucharisztiában. 
A Szentlélek erősítsen meg az evangéliumi életben, amit teszek és mondok. 
Felajánlom neked ezt a napot - minden imádságom, tevékenységem,
örömöm és szenvedésem - mindazt, aminek birtokában vagyok. 
Mária, az egyház anyja, imádkozom 
az Egyház küldetéséért, az imádság minden apostoláért 
és a pápa szándékaira ebben a hónapban. Ámen.

Javaslatok a hónaphoz

 • Tovább informálódom a szegény népességű vallási küldetésről olyan helyeken, ahol nem mindig jelennek meg a hírekben.
 • Látogasson meg ebben a hónapban egy vallási misszionáriusi közösséget, közel ahhoz, ahol élsz, hogy megértsd a karizmát a küldetést, és a lehetőségeid szerint nyújts nekik segítséget.
 • Szervezd meg az imádság idejét a közösségedben, azon hívők hivatásainak növelése érdekében, akik felszentelik magukat mások szolgálatában és a nekik segítőknek.

 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 augusztus

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Egyetemes: A családokért,

hogy a politika és a gazdaság súlyos döntései az egész emberiség nagy kincseként oltalmazzák a családokat.

Ima

Mennyei Atyám,
A házasság szentségén keresztül az egyház az emberi szeretetben, a jelenlét jele. A házastársak gyümölcsöző szeretete egy példa arra, hogy mi mindannyian hívjuk gyermekeinként: az élet létrehozásához. 
A család az élet, a remény, a jövő és a közösség helye. 
Emiatt imádkozom ebben a hónapban, Ferenc pápa és a pápa világszerte imádkozó hálózatával közösen, minden család számára, hogy politikai és gazdasági támogatást kaphassanak küldetésük teljesítéséhez. 
Különösen imádkozom azokért, akik nagyobb nehézségekkel élnek, hogy a Lélek az erősségük és vigaszuk legyen.

Mi Atyánk...

Javaslatok a hónaphoz

 • Kövesse a Dublinban a családok találkozóját, amely augusztus 21-25. között zajlik. A találkozó következtetéseit, az ott megfogalmazott felhívásokat és a látogatás során Ferenc Pápának kijelentéseit tartalmazza.
 • A családodban konstruktív módon gondoskodj a kapcsolatokról, hidakat, gyógyító sebeket hozva létre, gondoskodva azokról, akik nagyobb nehézségekkel vagy betegségekkel küzdenek.
 • Keressen információt az olyan országokban vagy más országokban létező társadalmi, politikai és gazdasági cselekvésekről, amelyek védik a családot. Amennyire csak lehetséges, küzdj ezekért a saját országainkban.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 július

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

Evangelizációs: A papokért és lelkipásztori küldetésükért,

hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

Ima

Uram Jézus, 
hatalmas kedvességedben nagy gazdagságú 
embereket hívtál a betakarításod munkatársaivá. 
Értékelem ezeknek a férfiaknak a példáit, akik közösségeik szolgálatában állnak, élő példák az evangélium értékeinek.
Különösen azokért a papokért imádkozzunk, akik nagy nehézségekkel, magányossággal, fáradtsággal és visszautasítással szembesülnek, hogy legyen erejük, és minden keresztény kísérje el lelkipásztorát szükségleteik idején.

Mi Atyánk...

A hónap kihívásai:

 • Imádkozz a papokért, különösen azokért, akik magányosak vagy bátortalanul imádkoznak azon szándékukért, ahogy a pápa világméretű hálózatában és a társadalmi hálózataiban javasolja.
 • Kérdezd meg a lelkipásztrod vagy a közösségedért felelős személyt, hogy rendben van e, ha segítségre van szüksége, hogy megerősítsd a közelségedet hozzá és a küldetését.
 • Ha pap vagy vallásos vagy, kérdezd meg magadtól, hogy az Úr valóban a béke és a remény forrása. Ha szükséges, keressetek lelki segítséget és útmutatást.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 június

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
01

Egyetemes: A közösségi médiáért

Hogy a közösségi média előmozdítsa a szolidaritást és mások tiszteltét a maga különbözőségében.

Imádság

Isten Atyánk,
adj gyermekeidnek képességet és kreativitást,
hogy ez a világ egy közösség legyen.
Ma könnyű egyesíteni a különböző helyekről és kultúrákból származó embereket.
Segíts nekünk kihasználni az emberi leleményesség lehetőségeit,
hogy egy szolidárisabb világot építsünk, közelebb egymás küzdelmeihez,
egy olyan világot, amely elfogadja a különbségeket, és ahol az igazságosság a béke és az igazság uralkodik.
Küld el nekünk a Szentlelkedet, hogy mindannyian elvégezhessük saját részünket
a közösségi média jóra való használatának előmozdításában.
Mi Atyánk ...

Kihívások a hónapban

 • Fedezzünk fel jó projekteket az evangelizációban a közösségi hálózatokon, és próbáljuk meg előmozdítani az egyház javaslatait ezen a téren.
 • Célunk pozitív és a konstruktív hozzáállás a közösségi hálókon, olyan tartalmak megosztása, amelyek elősegítik a szolidaritást és a tiszteletet, az igazságot és a jó gondolkodást.
 • Figyeld meg, hogyan hatnak az evangelizációs projektek az emberekre a közösségi hálózatokon, milyen érvek és megbeszélések a legnépszerűbbek, és milyen aggodalmakat fedeztek fel.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 május

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
01

Evangelizációs: a laikusok missziójáért, hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve, napjaink kihívásainak szolgálatában, eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

Ima

Úr Jézus 
A tanítványokra bíztad a missziót, hogy az evangéliumot hirdessék az egész világon. 
Az Egyház, sokféleképpen teljesíti ezt a küldetést papok, hívők és laikusok révén. 
Ebben a hónapban imádkozom minden laikusért, hogy lelkesedéssel és kreativitással vigyék el az egyház jelenlétét családjaik és munkatársaik számára. Különös módon kérem azokat a laikusokat, akik felelősségteljes pozícióval rendelkeznek, hogy intézményeik jövőjét az Ö akaratának megfelelően irányítsák. 
Mi Atyánk ...

Gyakorlati útmutató

 • Beszéljétek meg, hogy a laikusok küldetése a keresztény közösségben inkább egy belső szolgálatnak minősül-e, vagy ha a világon való jelenlétük révén keresztelkedett tagokként teljesítik küldetésüket.
 • Hogyan tervezik a közösségi menetrendeket, találkozókat és kezdeményezéseket? Szükséges-e a laikusoknak, hogy túl sok személyes és családi idejüket használják a lelkipásztori tevékenységekhez? Milyen egyensúlyt lehet tenni?
 • Támogasson egy gyülekezetet a gondolkodás és megosztás a közösségben elkötelezettebb laikusokkal arról a tapasztalatairól, hogy lehet átülteti az evangéliumot a mindennapi környezetükbe.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA2018 április

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

Egyetemes: a gazdasági felelősséggel bírókért

Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elvessék és új utakat tudjanak nyitni.

Imádság

Jó Atyánk, Te teremtetted ezt a világot 
és átadtad a gyermekeidnek, 
hogy a kezük és leleményességük révén éljenek a gyümölcséből. 
Közös otthonunk 
az a hely, ahol már elkezdjük élni a Mennyország boldogságát, 
mint a gyermekeiteket, testvéreiteket egymásnak. 
De ebben a világban annyi diszkrimináció van, 
annyi kizárás, és kevesen vannak sok birtokában. 
Együtt a pápa világméretű imádkozó hálózathoz 
ajánljuk napjainkat, szavainkat és tetteinket, 
hogy a gazdaságért felelősek 
tudják, hogyan gondolkodjanak és válasszanak ki olyan terveket, 
amelyek nem hagynak senkit a közjó margóján.

Mi Atyánk ...

Gyakorlati útmutató

 • Tudjunk meg többet azokról az országokról, ahol a gazdagok és a szegények közötti nagyobb egyensúlyhiány van, és keresük meg, mi vezet ezekhez a helyzetekhez.
 • Támogassuk a közösségben vagy otthon olyan lehetőségeket, amelyekkel gazdasági okokból (munkanélküliség, sérülékenység, szegénység stb.) kirekesztett emberek élvezhetik az embereket.
 • Személyesen és közösen töltsünk el időt az imádságra, szem előtt tartva azokat, akik a világ nagy döntéseit meghozzák, és megkérik Istentől, hogy engedje el a Lelküket, hogy új utakat találjanak a befogadó gazdaság felépítéséhez.
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."