Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával
Napi több frissítés

A Pápa Imavilághálója PWPN (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság.
https://clicktopray.org

A pápa imavilághálózata katolikusok millióit kapcsolja össze különböző országokból, kultúrákból, társadalmi és egyházi kontextusokból éppen az ima által.

A Pápa Imavilághálója (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság. 98 országban, több, mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. Ezek a kérések az emberiség és egy egyház nagy szükségleteit fogalmazzák meg. Imádságunkban tehát nem csak önmagunkért, szeretteinkért fordulunk Istenhez, hanem figyelmünk Jézus Szívének tágasságával kiterjed az egész világra. Isten elé visszük embertársaink örömeit és bánatait, reményeit és szenvedéseit.

A Pápa Imavilághálója magyarországi felelőse: Hiba György SJ diakónus, aki az Inigo, lelkigyakorlat adó csoporttal együtt dolgozik e területen is.

Többet megtudhatsz a lelkiségéről, történetéről, aktualitásokról a jezsuita honlapon itt: https://jezsuita.hu/a-papa-imavilaghaloja/

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalSZOMBAT

Déli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
13
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal SZOMBAT

A bátor tanúságtétel
   Néha eluralkodik rajtunk az elhagyatottság érzése, különösen a nagy szenvedések idején, de Ferenc pápa emlékeztet minket arra, hogy „még Jézus is elszenvedte ezt a próbát az Olajfák hegyén és a kereszten: „Atyám, miért hagytál el engem?” – mondta Jézus. Néha érezzük ezt a lelki szárazságot; nem kell félnünk tőle. Az Atya gondoskodik rólunk, mert nagy az értékünk az ő szemében. Ami számít, az az őszinteség, az a bátor tanúságtétel, a hit tanúságtétele: „elismerni Jézust az emberek előtt”, és előre menni, jót cselekedni.”
   Ne felejtsd el, mennyire fontos a hit megőrzése és a bátorság, hogy tanúságot tegyél róla, még akkor is, ha nehéz.
   Imádkozd el a hónap imáját Ferenc pápa imaszándékáért.
Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen

(Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelCSÜTÖRTÖK

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel CSÜTÖRTÖK

Szent Benedek nyomában.
   Adj ma hálát Szent Benedekért. Az ő élete és példája révén sok hivatás szerte a világon sokakat inspirált: „Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?” (Mt 19,27-29). Péterhez hasonlóan Benedek is úgy követte az Urat, hogy semmit sem helyezett Krisztus elé. Tudta, hogy csak Tőle kaphat örök életet és reményt.
   Kövesd a nagy szentek nyomdokait, mint a kegyelem által mindenki számára elérhető élet mintáját. Szent Benedek közbenjárásával imádkozd el a felajánló imát:
   Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa e havi imaszándékáért:

hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
Ámen (Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelSZERDA

Reggeli ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
10
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel SZERDA

Fogadd el a hívást!
   Milyen szép egy új napot elkezdeni, és érezni, hogy Isten hívott:
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. (Mt 10,1-7).
   A tanítványokhoz hasonlóan mi is el akarjuk fogadni elhívásodat, és rendelkezésedre akarjuk bocsátani magunkat, hogy elvégezzük azokat a csodákat, amelyeket azok számára terveztél, akik hisznek benned. Mindig készen akarunk állni. „Név szerint elhívattatok. Egyikünk sem véletlenül keresztény, mindannyiunkat név szerint hívtak.” (Ferenc pápa)
Bízd az Úrra ezt a napot a Felajánló imával:

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa e havi imaszándékáért:

hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
Ámen (Az EYM olaszországi csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."