Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával
Napi több frissítés

A Pápa Imavilághálója PWPN (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság.
https://clicktopray.org

A pápa imavilághálózata katolikusok millióit kapcsolja össze különböző országokból, kultúrákból, társadalmi és egyházi kontextusokból éppen az ima által.

A Pápa Imavilághálója (Pope’s Worldwide Prayer Network) hagyományos nevén az Imaapostolság. 98 országban, több, mint 35 millióan imádkoznak együtt azokért az imaszándékokért, amelyeket a Szentatya minden hónapra megfogalmaz. Ezek a kérések az emberiség és egy egyház nagy szükségleteit fogalmazzák meg. Imádságunkban tehát nem csak önmagunkért, szeretteinkért fordulunk Istenhez, hanem figyelmünk Jézus Szívének tágasságával kiterjed az egész világra. Isten elé visszük embertársaink örömeit és bánatait, reményeit és szenvedéseit.

A Pápa Imavilághálója magyarországi felelőse: Hiba György SJ diakónus, aki az Inigo, lelkigyakorlat adó csoporttal együtt dolgozik e területen is.

Többet megtudhatsz a lelkiségéről, történetéről, aktualitásokról a jezsuita honlapon itt: https://jezsuita.hu/a-papa-imavilaghaloja/

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelKEDD

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel KEDD

Megbocsátásra kész szívünk legyen.
Kezdd hálás szívvel a napod, befogadva a mai evangéliumot. „Így tesz mennyei Atyátok is veletek, ha mindegyiktek meg nem bocsát szívből felebarátjának.” (Mt 18:21-35) „A keresztény szeretet legszembetűnőbb vonása az irgalom és a megbocsátás. Szükség van arra, hogy szüntelenül gondoljunk erre, mert sokszor túl nehéz bocsánatot kérni, és sokszor nem vagyunk képesek megbocsátani másoknak. Kérjünk az Úrtól megbocsátásra kész szívet.” (Ferenc pápa) Végezd el a felajánló imát e hónap imaszándékáért:
Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint
Ferenc pápa e havi imaszándékáért,
hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat. Ámen
(Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalKEDD

Déli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal KEDD

Bocsáss meg!
Pihenj meg egy kicsit és gondolkodj el Ferenc pápa ezen elmélkedésén: „Megbocsátás nélkül valójában nincs remény, nincs béke. A megbocsátás a gyűlölet által szennyezett levegőt megtisztító oxigén, ez az az ellenszer, amely gyógyítja a harag mérgeit, ez az az eszköz, amely csillapítja a haragot és meggyógyítja a szív oly sok, a társadalmat szennyező betegségét." Képes vagy megbocsátani? Ajánld fel a délutánod azokért, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért. Elevenítsd fel a hónap imáját erre a szándékra:
„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével elérhetjük a békét.
Ámen”
  (Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelHÉTFŐ

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel HÉTFŐ

Imanap a szinódusért
Az Ország prófétái
Kezdd a napod az Úr iránt nyíltan és készségesen. Ezt halljuk az Ő Igéjében: „egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában.” (Lk 4:24).
Jézus szava időnként szembemegy a megszokottal. Üzenete provokál és kihívást jelent számunkra. Kérd az Urat, hogy bátran és lelkesen hirdesd az Ő örömhírét, még akkor is, amikor úgy érzed, hogy elítélnek és magadra maradsz.
Imádkozz azokért, akik prófétaként a világ különböző részein az életüket kockáztatják az evangéliumért, hogy bátorságukkal és missziós lelkületükkel megtöltsék az Egyházat. Imádkozd el a felajánló imát:
Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint
Ferenc pápa e havi imaszándékáért,
hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat. Ámen
(Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalHÉTFŐ

Déli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal HÉTFŐ

Missziós tanítványok
Jézus arra hív minket, hogy a tanítványai legyünk, és arra küld el bennünket, hogy misszionáriusokként hirdessük mindenkinek az Ő örömhírét. Ez azt jelenti, hogy „hirdessük mindenkor szeretettel, és álljunk készen arra, hogy a hozzánk közel állók elutasítanak bennünket” (Ferenc pápa).

Hogyan éled meg ezt a hívást, és hogyan válaszolsz a jó hír hirdetése során gyakran tapasztalható elutasításra vagy félreértésre?

Erősítsd meg a bizalmad Abban, aki hív, és ne hagyd abba az akadályok láttán. Imádkozd el a hónap imáját az új vértanúkért:
„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével elérhetjük a békét.
Ámen”
  (Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelVASÁRNAP

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggel VASÁRNAP

Imádók
Hálás és bizakodó szívvel ajánld fel a napod az Úrnak nagyböjt e 3. vasárnapján.
Tanítványainak eszébe jutott az Írás szava: „Emészt a házadért való buzgóság.”” (Jn 2:17) Isten igazi imádói nem az anyagi templom őrzői, a hatalom birtokosai vagy a hitbeli tudás birtokosai, hanem azok, akik „lélekben és igazságban” (Jn 4:23) imádják Istent. Éld, oszd meg és terjeszd ezt a jó hírt. Imádkozz azokért, akiket nem értenek meg, sőt üldöznek azért, mert hirdetik ezt az üzenetet, akik életüket adják az evangéliumért. Felajánló ima:
Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint
Ferenc pápa e havi imaszándékáért,

hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat. Ámen (Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalVASÁRNAP

Déli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal VASÁRNAP

Légy tanúságtevő.
Pihenj meg ma délután, hogy találkozhass az Úrral. Jézus Krisztus által Isten és az emberiség találkozik, legyen egész létezésed az Ő testvéreid iránti szeretetének jele. „Építsünk Istennek templomot az életünkben (...) Ha ennek az élő Krisztusnak vagyunk a tanúi, sok ember megtalálja bennünk, a tanúságtételünkben Jézust.” (Ferenc pápa) Milyen hatással vagy másokra? Elősegíti-e az életmódod mások találkozását Jézussal? Imádkozd el Ferenc pápa imaszándékának e havi imáját:

„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen”
  (Paraguayi csapat)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalSZOMBAT

Déli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02
Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappal SZOMBAT

Szeress szabadon.
Ferenc pápa ezt mondja nekünk: „Isten így cselekszik velünk: Szabadon hagy minket, még a hibák elkövetésére is, mert amikor megteremtett bennünket, a szabadság nagy ajándékát adta nekünk. Rajtunk múlik, hogy jól éljünk vele.” Hogyan használtad ki ma a szabadságodat? Olyan szabadság ez, amely valóban felszabadít, vagy negatív módon használod? Fogadd el ma teljes mértékben Isten feltétel nélküli szeretetét, azáltal, hogy keresed a belső szabadságot, hogy betölthesd Krisztus küldetésének rád bízott részét. Imádkozd el a havi imát az új vértanúkért:
„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen”
 (Paraguay csapata)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."