Ferenc pápa imaszándéka

2024 február

Slachta Margit

Margit testvér nyomdokain járva a Nagyböjtben
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

102555 ima található a honlapon, összesen 245222 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima71 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
01

A gyógyíthatatlan betegekért

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Imádság

Urunk Jézus, aki az irgalmas szamaritánus
példázata által arra tanítottál minket,
hogy viseljük gondjukat a szenvedőknek:
Amikor elvesztek a hiteles értékek
és az emberi és keresztényi kötelességek,
a szolidaritás és testvériség,
és az életet csak hatékonysága
és hasznossága szerint értékelik,
egészen azok haszontalannak vagy értéktelennek
tekintéséig, amelyek nem felelnek meg
ezeknek az elvárásoknak,
kérünk téged, hogy mindig fel tudjuk ismerni
Az emberi élet felfoghatatlan értékét
és méltóságát minden helyzetben,
még a bizonytalanságban és törékenységben is.
Alakítsd át szívünk tekintetét,
hogy az együttérzés soha ne hiányozzon belőle,
hogy megtanuljunk meghatódni,
nézni és belemerülni abba, amit látunk,
hogy megálljunk és törődjünk azzal, ami történik,
anélkül, hogy elmennénk mellette.
Kérjük, hogy a halálos betegeket mindig
szakképzett orvosi, pszichológiai
és lelki támogatás kísérje,
és hogy mindig legyen mellettük valaki,
aki közel áll hozzájuk, aki a szemükbe néz,
aki fogja a kezüket, aki gyengédséget mutat
és gondoskodik róluk, hogy méltósággal élhessenek,
és vigaszt nyújtson számukra szeretteik közelsége
földi életük utolsó szakaszában.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

 

Mindennapi viselkedésünk

KÍSÉRJÜK EL

„A beteg ember körül szükség van egy valóban emberi kapcsolati platform létrehozására, amely az orvosi ellátás elősegítése mellett a remény felé is nyit, különösen azokban a határhelyzetekben, amikor a fizikai fájdalmat érzelmi szorongás és lelki gyötrelem kíséri.” (Ferenc pápa)

Milyen hozzáállással tudnál jelenléteddel vagy imáiddal elkísérni egy távozás előtt álló beteget?

 

GONDOSKODJUNK AZ ELESETTEKRŐL

„Amikor betegség kopogtat életünk ajtaján, mindig szükségünk van arra, hogy legyen valaki a közelünkben, aki a szemünkbe néz, aki kézen fog, aki gyengédséget mutat és gondoskodik rólunk, mint az evangéliumi példázatban az irgalmas szamaritánus.” (Ferenc pápa)

Kérd Jézustól az ő könyörületes szívét, és mutasd ki gyengédségedet a rászorulóknak.

 

FOGADJUK SZERETETTEL A SÉRÜLÉKENYSÉGET

„Akiknek együttérző a szívük, azokat megérinti és részt vállalnak az eseményekben; megállnak és odafigyelnek arra, ami történik.” (Ferenc pápa)

Ne menj el mellettük, kapcsolódj azokhoz, akiknek befogadásra és vigasztalásra van szükségük.

 

LEGYÜNK JELEN ÉS ÁLLJUNK RENDELKEZÉSRE

„Arra gondolok, hogy milyen jól működnek a palliatív ellátó egységek, ahol a gyógyíthatatlan betegeket szakképzett orvosi, pszichológiai és lelki támogatás kíséri, hogy méltósággal élhessenek, szeretteik közellététől megvigasztalódva.” (Ferenc pápa)

Gondold át, hogyan tudsz részt venni a gyógyíthatatlan betegek gondozásában.

 

TARTSUK ÉBREN A REMÉNYT

„Kalkuttai Szent Teréz, aki együttérző és osztozó módon élt, és megőrizte az emberi méltóság tiszteletét az élet kezdetétől a természetes halálig, ezt mondta: „Aki az élete során akár csak egyetlen fáklyát is meggyújtott valaki sötét órájában, az nem élt hiába.”” (Ferenc pápa)

Légy te magad is a remény szikrája a szenvedők számára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

A #MaiEvangélium Jézusnak a pusztában való megkísértését mutatja be (Mk 1:12-15). A #Nagyböjt idején mi is meghívást kapunk arra, hogy „belépjünk a pusztába”, vagyis a csendbe és a belső kamránkba, miközben az igazságban hallgatjuk a szívünket.

 

A #Nagyböjt idején vonuljunk vissza a „pusztába”. Teremtsünk időt a csendre, hogy az Úr hangja szólhasson a szívünkhöz, és megőrizze azt jónak. #Angelus

 

A háború mindig vereséget jelent. Ahol harc folyik, ott az emberek kimerülnek. #Imádkozzunk együtt fáradhatatlanul, mert az ima hatékony. Kérjük az Úrtól az elmék és a szívek ajándékát, hogy egészen biztosan a #Béke szolgálatára szenteljük magunkat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A gyógyíthatatlan betegekért2024. február

Napi Ima28 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
30

 

Hogyan nyújthatunk segítséget a gyógyíthatatlan betegeknek?

Ferenc pápa legújabb imaszándéka a Pápa Videó-ban arra emlékeztet bennünket, hogy a gyógyíthatatlan betegeknek joguk van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre. 

Azt is kifejti számunkra, hogy „a gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről”.

Imádkozzunk Ferenc pápával együtt, „hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést”.

Amikor egyesek a gyógyíthatatlan betegségekről beszélnek, gyakran összekeverik a két szót: gyógyíthatatlan és kezelhetetlen. De ezek nem ugyanazt jelentik.

Még akkor is, ha kevés esély van a gyógyulásra, minden betegnek joga van orvosi, pszichológiai, lelki és emberi segítségre.

Néha nem képesek beszélni; néha úgy gondoljuk, hogy nem ismernek meg minket. De ha megfogjuk a kezüket, tudjuk, hogy kapcsolatban vannak velünk.

A gyógyulás nem mindig lehetséges, de mindig gondoskodhatunk a beteg emberről, megsimogathatjuk őt. Szent II. János Pál szokta mondani: „Ha lehetséges, gyógyítsd, de mindenképpen viseld gondját”.

Ekkor jön a képbe a palliatív ápolás (a fájdalmak és egyéb kínzó tünetek enyhítése). Ez nemcsak orvosi ellátást biztosít a betegnek, hanem emberi segítséget és törődést is.

A családokat nem szabad magukra hagyni ezekben a nehéz pillanatokban.

Az ő szerepük meghatározó. Hozzá kell jutniuk a szükséges eszközökhöz, hogy megfelelő fizikai, lelki és szociális támogatást tudjanak nyújtani.

Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Úrangyala imájaNagyböjt első vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

Kedves testvéreim, buongiorno (jónapot kívánok)!

Ma, nagyböjt első vasárnapján az evangélium a pusztában megkísértett Jézust mutatja be nekünk (vö. Mk 1:12-15). Így szól a szövegrész: „Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán.”. Nagyböjtben mi is meghívást kapunk, hogy „a pusztába menjünk”, vagyis a csendbe, a belső világunkba, a szívünkre figyelve, hogy találkozzunk az igazsággal. A pusztában, teszi hozzá a mai evangélium, Krisztus „Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki” (13. v.). Vadállatok és angyalok voltak az Ő társasága. De szimbolikus értelemben a mi társaságunk is: valóban, amikor belépünk a belső vadonba, ott vadállatokkal és angyalokkal találkozhatunk.

Vadállatokkal. Milyen értelemben? A lelki életben, mint rendetlen szenvedélyekre gondolhatunk rájuk, amelyek megosztják a szívet, és megpróbálják birtokba venni azt. Csábítanak, vonzónak tűnnek, de ha nem vigyázunk, azt kockáztatjuk, hogy széttépnek bennünket. Nevet is tudunk adni a lélek e „vadállatainak”: a különböző erkölcstelenségek, a gazdagság utáni sóvárgás, amely a cinkosság és elégedetlenség fogságába ejt bennünket, az élvezetek iránti vágy, amely nyugtalanságra és magányra ítél, a hírnév utáni áhítozás, amely bizonytalanságot és a megerősítés és a kiemelkedés állandó igényét szül – ne feledkezzünk meg ezekről, amelyekkel belül találkozhatunk: a sóvárgás, a hiúság és a kapzsiság. Segítsen bennünket belépni a belső vadonba, hogy kijavítsuk ezeket a dolgokat.

Aztán a pusztában ott voltak az angyalok. Ők Isten küldöttei, akik segítenek minket, akik jót tesznek nekünk: sőt, az evangélium szerint jellemzőjük a szolgálat (vö. 13. v.): a szenvedélyekre jellemző birtoklás pontos ellentéte. Szolgálat a birtoklással szemben. Az angyali szellemek ehelyett a Szentlélek által sugallt jó gondolatokat és érzéseket idézik fel. Míg a kísértések elszakítanak minket egymástól, a jó isteni sugallatok egyesítenek bennünket és engednek harmóniába kerülni: lecsillapítják a szívet, átitatják Krisztus ízével, „a mennyei ízzel”. És ahhoz, hogy megragadjuk Isten sugallatait, csendbe és imádságba kell vonulnunk. A nagyböjt pedig ennek az ideje.

Először is tegyük fel magunknak a kérdést: melyek a szívemben nyugtalanító rendetlen szenvedélyek, a „vadállatok”? Második kérdés: hogy engedem, hogy Isten hangja szóljon a szívemhez, és megőrizze azt jónak, gondolkodom-e azon, hogy egy kicsit visszavonuljak a „vadonba”, próbálok-e ennek helyet szentelni a napomban?

A Szent Szűz, aki megőrizte az Igét, és nem engedte, hogy a gonosz kísértései megérintsék, segítsen bennünket böjti utunkon.

________________________________________________


Az Úrangyala elimádkozása után a Szentatya így folytatta:


Kedves testvéreim!

Immár tíz év telt el a szudáni fegyveres konfliktus kitörése óta, ami nagyon súlyos humanitárius helyzetet okozott. Ismételten kérem a szembenálló feleket, hogy hagyják abba ezt az embereknek és az ország jövőjének nagy károkat okozó háborút. Imádkozzunk, hogy hamarosan megtaláljuk a béke útjait, hogy felépíthessük a szeretett Szudán jövőjét.

Ismét elharapózott a védtelen lakosság elleni erőszak, az infrastruktúra lerombolása és a bizonytalanság a mozambiki Cabo Delgado tartományban, ahol a napokban felgyújtották a Miasszonyunk Afrikáért katolikus missziót Mazezeze-ben. Imádkozzunk azért, hogy visszatérjen a béke ebbe a szenvedő régióba. Ne feledkezzünk meg az afrikai kontinenst és a világ számos más részét vérrel beszennyező konfliktusokról sem: Európa, Palesztina, Ukrajna...

Ne feledjük: a háború mindig vereséget jelent. Ahol háború van, ott a lakosság kimerült, belefáradt a háborúba, amely mindig értelmetlen és eredménytelen, és csak halált, csak pusztítást hoz, és soha nem vezet a problémák megoldásához. Ehelyett imádkozzunk fáradhatatlanul, mert az ima hatékony, és kérjük az Úrtól a magukat egészen a békének szentelő elmék és szívek ajándékát.

Köszöntöm Róma, Olaszország és a világ különböző részeinek híveit, különösen az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat, a Cseh Köztársaság, Szlovákia és Spanyolország különböző plébániáinak neokatekumenális közösségeit, az almendralejói „Carolina Coronado” Intézet diákjait és a „Szolgák nyomában – a világ felé” önkéntes egyesületet. És köszöntöm a téren a növénytermesztőket és az állattenyésztőket!

Ma délután a Kúria munkatársaival együtt megkezdjük a lelkigyakorlatokat. Meghívom a közösségeket és a híveket, hogy szenteljenek különleges alkalmakat arra, hogy összegyűljenek az Úr jelenlétében ebben a nagyböjti időben és a jubileumi előkészület, az „Imádság éve” egész ideje alatt.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2024/documents/20240218-angelus.html

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár1. nagyböjti hét szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

1. nagyböjti hét szerda

OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Isten a pogányokról sem feledkezik meg: Ninive lakói megtérnek, és az Úr megbocsát nekik.
Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz:
„Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, egy napi járásnyira, és hirdetni kezdte: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!”
Ninive lakói hittek Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt (bűnbánati) zsákruhát öltöttek.
Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült.
Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében: „Ember és állat, ökör és juh semmit se egyék, ne legeljen, és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbevitt. Ki tudja, hátha irgalmas lesz és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk!”
Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett.
Ez az Isten igéje.
Jón 3,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenem, te nem veted meg * az alázatos és töredelmes szívet. (19b. vers. - 1 D2 tónus)
Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem! † Mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.
Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem.
Hívek: Istenem, te nem veted meg * az alázatos és töredelmes szívet.
E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
H: Istenem, te nem veted meg * az alázatos és töredelmes szívet.
E: Te a véres áldozatot nem kedveled, * s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet.
H: Istenem, te nem veted meg * az alázatos és töredelmes szívet.
Zsolt 50,3-4.12-13.18-19

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Teljes szívvel térjetek vissza most hozzám, † mondja a mi Urunk, Istenünk, * mert én jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2,12-13 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus bölcsessége felülmúlja Salamonét, tanítása Jónás prófétáét. Hallgatnunk kell az ő szavára!
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.
Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,29-32

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Nagyböjt köznapjaira I.
Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptár(Damiáni Szent Péter)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

2024.02.21. szerda

(Damiáni Szent Péter)

Ninive lakói megtértek a rossz útról

 


Jón 3,1-10

Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt nondta: ,,Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.’’ Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy városa volt Istennek. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!’’ Ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsinyeik egyaránt szőrruhát öltöttek. És amikor a beszéd Ninive királyához eljutott, ő felkelt trónjáról, letette palástját, szőrruhába öltözött és hamuba ült. És közhírré tétette és megparancsolta Ninivében: ,,A királynak és főembereinek rendeletére! Se ember, se állat, se marha, se juh ne egyék és ne legeljen, és vizet se igyék! Öltsön szőrruhát ember és állat, és kiáltson nagy szóval az Úrhoz, és térjen meg mindenki gonosz útjáról és az istentelenségből, ami kezéhez tapad. Ki tudja, hátha visszafordul és megbocsát az Úr, és lelohad haragjának tüze, és nem veszünk el?’’ Mikor látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta Isten a rosszat, amelyről azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk.

Zs 50

A karvezetőnek. Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Batsebával vétkezett. Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint, könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat! Moss egészen tisztára vétkemtől, bűnömtől tisztíts meg engem! Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van szüntelen. Ellened vétkeztem, egyedül ellened, s azt cselekedtem, ami előtted gonosz, hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igzságos a te ítéletedben. Íme, gonoszságban fogantattam, és bűnökben fogant engem az én anyám. Íme, te a szív igazságát szereted; bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél! Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságomat! Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben! Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem! Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem! Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek! Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat! Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet! Hiszen nem kedveled a véres áldozatot, ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked. A töredelmes lélek áldozat Istennek, a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg. Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, hogy felépüljenek Jeruzsálem falai. Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban, ajándékokban, egészen elégő áldozatokban; Akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.

Lk 11,29-32

Amikor a tömeg összesereglett, így kezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás jel volt a niniveiek számára, az Emberfia is az lesz ennek a nemzedéknek. Dél királynője [1 Kir 10,1-10] felkel majd az ítéleten e nemzedék embereivel, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak [Jón 3,5]; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeDAMJÁNI SZENT PÉTER

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

*Ravenna, 1027. +Faenza, 1072. február 22.

Damjáni Péter sokgyermekes család utolsó gyermekeként született Ravennában. Szülei szegény napszámosok voltak, állandóan a nyomor ellen küzdöttek, s korán meg is haltak. A rendkívüli tehetségű Péter iskolai tanulmányait egyik bátyja segítette. Több városban tanult, többek között Faenzában és Pármában, ahol elsajátította a középkor „szabad művészeteit”, köztük az írásbeli és szóbeli kifejezés tudományát.

Kevesen váltak ezzel a vitatkozás olyan mesterévé, mint ő. Nem messze attól a vidéktől, ahol ifjúságát töltötte, volt Fonte Avellana remetesége, ahol elevenen élt egy rendkívüli szent szelleme és emléke: Szent Romuáldé, aki a 10. században számos kolostorban fölszította a régi tüzet, kolostorokat és remeteségeket alapított, s lankadatlanul tanította, hogy nemcsak a kifogástalan erkölcsű élet, hanem az életszentség is lehetséges cél az ember számára.

Damjáni Péter mintegy 28 éves korában belépett Fonte Avellanába. Első írásműve Szent Romuáld életrajza volt. Maga is ebből merítette életének programját: a Romuáld által végbevitt tetteket utánozta, őt tekintette példának. A remeték elöljárójukká választották, és több kolostor apátja arra kérte, hogy írásban vagy szóban adjon tanácsot és szilárd tanítást. Megszervezte Fonte Avellanát, szabályzatot fogalmazott. Akkoriban kezdett lelki könyveket is írni, miközben azokról se feledkezett meg, akik a kolostoron kívül éltek.

Abban az időben rövid időközönként követték egymást a pápák: amikor megválasztották őket, rendszerint már igen agg korban jártak. Az erős tekintély hiánya kedvezett mindenféle visszásságnak. Damjáni Péter, mint az Egyház embere reagált ezekre: a nagyokhoz fordult, intette, szükség esetén korholta őket. A papság elé tárta, milyen súlyos vétek a simónia, vagyis az egyházi hivatalok adása-vétele és a szentségek pénzért történő kiszolgáltatása; teljes szigorúsággal emlékeztetett a papi nőtlenség követelményeire.

Péter nem maradhatott állandóan remeteségében. Tizenöt évvel azután, hogy elrejtőzött, IX. István pápa 1057-ben kinevezte bíborossá, a Róma melletti Ostia püspökévé és grófjává. Ez arra kényszerítette Pétert, hogy az Örök Városba költözzék. Ott egy másik nagy férfiúval került kapcsolatba, akivel különböző zsinatokon már találkozott Rómában: Hildebrand szubdiákonussal, akinek akkoriban igen nagy befolyása volt, s később VII. Gergely néven pápa lett. Ez a két nagy reformer nem járt ugyan mindig ugyanazon az úton bizonyos gyakorlati problémák megoldásában, de összekötötte őket a közös meggyőződés, hogy az uralkodó visszás állapotokat csak az erkölcsök kitartó javításával és az egyházi intézmények megerősítésével lehet megszüntetni. Damjáni Péter azonban azon a véleményen volt, hogy hasznosabban tudna ilyen értelemben munkálkodni, ha remeteségben élhetne. Ezért mind Hildebrandhoz, mind a pápákhoz leveleket és beadványokat intézett, amelyekben kérte fölmentését hivatala alól. Ezt azonban nem kapta meg.

Így hát tovább végezte püspöki munkáját. 1059-ben részt vett egy római zsinaton. Utána Milánóba küldték, mert ott a papság és a nép között szakadás támadt, mivel egy csoport nem volt hajlandó a római zsinat határozatát végrehajtani. Lényegében akörül folyt a vita, hogy mi az értéke a simónia útján szerzett szenteléseknek. Ékesszólása és mérsékelt magatartása révén sikerült az ügyet elrendeznie.

II. Miklós halála után 1061-ben Cadalus néven ellenpápa lépett föl a törvényes pápával, II. Sándorral szemben. Damjáni Péter oly hévvel, olyan tűzzel és oly kemény szavakkal vetette magát a harcba, hogy az időnként még a szeretet határait is sérteni látszott. Kétségtelen, hogy korának szónoki gyakorlata megengedte, de szentünk vérmérséklete is magyarázza az ilyen kemény kirohanásait. A szándék azonban, amely vezette, minden kétségen felül magasztos volt.

Damjáni Péter a szerzetességen belül is folytatta reformáló tevékenységét. Védelmébe vette az önkéntes korbácsolást, ezt az ősi egyházi gyakorlatot, amelynek megengedhetősége mindig vitatott volt.

E harcok után Damjáni Péter végre megkapta az engedélyt, hogy ismét visszavonulhasson. Bíborossága csak néhány évig tartó közjáték lett. 1063-ban visszatért Fonte Avellanába; 1067-ben letette ostiai püspöki hivatalát is. De a következő időkben is nem egy megbízást kellett végrehajtania az Egyház szolgálatában: 1063-ban Clunybe küldték, hogy elsimítson egy viszályt a kolostor és a szomszédos püspök között; 1069- ben pápai legátusként szerepelt IV. Henrik császár mellett Frankfurtban; 1071-ben Montecassinón találjuk. Egyre inkább írni kezdett azon ügyek érdekében is, melyekért addig az élő szó hatalmával küzdött: az Egyház reformjáért, a lelkiélet fejlődéséért és a lelkek istenszeretetéért.

1072. február 22-én halt meg Faenzában, hazatérőben szülővárosából, Ravennából, ahol azért járt, hogy a várost Istennel és az Egyházzal kibékítse, miután a pápa felhatalmazásából föloldotta a kiközösítés alól.

Damjáni Péter egész élete ellentmondásosnak tűnő módon megoszlott a magány keresése és az Egyház nagy problémáiban való tevékeny részvétel között. Remeteségében éppen annyit írt remeték és szerzetesek számára, mint pápáknak, püspököknek, papoknak és laikusoknak. Számos levelet, értekezést, prédikációt és költeményt hagyott ránk, amelyek kiérdemelték számára az egyháztanító címet. Az egységes alapgondolat, amely végigvonul minden megnyilatkozásán, az a meggyőződés: minél többet fáradozik egy keresztény önmaga megszentelődésén, annál inkább hozzájárul Krisztus egész Testének, azaz az Egyháznak épüléséhez. Az egyes keresztényeket úgy szemlélte, mint az egész egy tagját, mely részesül az egész életében, s tevékenysége és imája jelentős az egész számára. Minden hívő -- amint megfogalmazta: „az Egyház kicsinyben” -- képes arra, hogy magában megvalósítsa a Krisztus és az Egyház között fennálló kapcsolat teljességét, a szeretetnek azt a misztikus egységét, amely kibontakozik az egész életében Krisztust követő emberben. A remeteélet ennek a misztériumnak megnyilvánulása, eszköz ennek eléréséhez. Már itt a földön lehetővé teszi, hogy megvalósuljon a mennyei Jeruzsálem élete.

Ünnepét a római kalendáriumba 1823-ban vették föl, február 23-ra. 1969-ben Szent Polikárp ünnepe miatt áthelyezték február 21-re.


Az erőteljes nyelvezetű Damjáni Péter egyháztanító írásaiból árad az Egyház szentségéért lelkesedő, energikus, szinte zordon buzgóság illata. A tollából származó, élesen fogalmazott aforizmák, harcos értekezések és bátor levelek elevenen szemünk elé állítják e nagy ember megragadó jellemét.

Komor színekkel festi korának állapotait: „Egyre mélyebben hempereg a romló világ a mocsárban. A szemérem kihalt, a becsületérzés kialudt, a vallás omladozik. Mindenki azt keresi, ami hasznos neki, a menny utáni vágyódás nélkül, kielégíthetetlenül hajszolják a földi dolgokat. Látjátok, hogy az egész világ hogyan rohan hanyatt-homlok a bűn síkos útján a szakadék felé; hogyan sokasodnak a bűntettek, ahogy a szakadék közeleg. Az egyházias lelkület kimúlt, a papoknak nem fogadnak szót. A lopás, rablás, hamis eskü, fajtalankodás és szentségtörés mindennapos esemény. A legszörnyűbb tettektől sem riadnak vissza, és úgy látszik azért, mert itt vannak azok az utolsó idők, amelyekről az Apostol beszél.”

A lesüllyedt papságnak ezt veti a szemére: „Ó fájdalom! A papsággal már odáig fajultak a dolgok, hogy éppen azok vakítják el az embereket sötét, helytelen tanításukkal, akiknek világoskodniuk kellene a világ előtt! Régen elmúltak azok az idők, amikor a tiszteletreméltó fegyelmet, az illő komolyságot és a papi szellemiséget megtartották. Ma papi összejövetelek alkalmával számtalan tréfát, könnyelmű szójátékot, profán fecsegést és a finom városi élet hízelkedő beszédeit lehet hallani, úgyhogy a papok inkább haszontalan frátereknek és bohócoknak tetszenek, mint az Egyház szolgáinak és Jézus Krisztus fölkentjeinek. Mi vagyunk az oka, hogy a papok iránti tisztelet kipusztul. Életünk, amelynek tükörnek kellene lennie a hívők előtt, rászolgál, hogy a kevés jó lélek sírjon fölötte. A püspököt nem a klerikusok sora követi, mint illene, hanem hadi tábor és parittyás zsoldosok serege. Naponta királyi lakomákat rendez. Amivel a szegényeket kellene táplálnia, azt bohócok kapják. Ahelyett, hogy a szegényeket megajándékozná, barátait tömi tele a püspöki asztalnál. A báránybőrt megvetik, hermelin, nyest és róka prémje kell nekik.”

A szerzetesek kapzsisága ellen így ír: „Pénzsóvárgás és szerzetesség nem fér össze. A kapzsi mehet és építtethet templomot, hirdetheti buzgón az Isten igéjét, naponta bemutathatja a szent áldozatot és távol tarthatja magát a világ zűrzavarától: amíg a pénz szerelmét ki nem oltja magában, erényeinek minden virága száraz marad. Hagyjunk föl a világi pompa hajszolásával, az ékszerek és divatos ruhák halmozásával, vessünk véget az ételben és italban való tobzódásnak! Pénzünk hadd vándoroljon a szegények kezébe! Az legyen a mi kincsünk és nyereségünk, hogy lelkeket szerzünk.”

Bíborostársaihoz így kiált, önmagát sem kímélve: „Én, aki kénytelen vagyok most magamat azok közé számlálni, akik az egyházi hadsereg sátrait őrzik, felemelem nyers hangomat, hogy felriasszam magunkat az álomból; nem is annyira titeket, akik lelkiismeretesen vigyáztok másokra, hanem önmagamat, aki -- ó szégyen -- langyosan és lustán állok a csatamezőn. Gyakran úgy tanul az ember, hogy tanít. Saját szánk ösztönöz minket, hogy azt tegyük, amire másokat biztatunk. Látjátok, kedveseim, hogy a világ a rosszból a még rosszabba zuhan. Akik kereszténynek mondják magukat, csak látszatra azok. Mi, akik prédikációinkban az angyal feladatát vállaljuk magunkra, hirdessük az ilet igéjét szóval és példával. A prédikált szó a nyelvből ered, erejét a prédikáló életmódjától kapja.”

Egy levélben így ír a római egyház kancellárjának: „Ha a Római Szék nem tér vissza a helyes állapotába, az egész világ megmarad a tévedésben. A régi Egyház lelkületéhez való visszatérés feltétlenül szükséges.”

II. Kelemen pápa előtt intő beszédet tartott: „Mit ér, ha azt mondjuk, hogy az Apostoli Széket visszavezettük a sötétségből a világosságra, és közben ugyanabban a sötétségben járunk? Mit használ, ha bőséges eledelünk van elzárva, és közben éhenhalunk? Mit ér, ha éles kard függ az övünkön, de nem húzzuk ki a rohamozó sorok előtt? A mindenható Isten téged állított maga helyett oda, hogy eledelt ossz a népnek. Tebenned adott fegyvert Egyházának az ellenség támadásai ellen. Tőled vártuk, hogy Izrael szabadítója légy! Ezért, Szentatya, törekedj arra, hogy az elvetett és eltiport igazságosságot újra fölemeld!”


Kérünk, mindenható Istenünk, engedd, hogy Damjáni Szent Péter püspököd tanítását és példáját követve semmit se tartsunk előbbrevalónak Krisztusnál, és mindenkor Egyházad szolgálatára törekedve az örök világosság örömeibe eljuthassunk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Tim 4,1–8. Evangélium Mt 5,13–19.Damjáni Szent Péter püspök, egyháztanító

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Damjáni Szent Péter püspök, egyháztanító

Szentlecke 2Tim 4,1–8. Evangélium Mt 5,13–19.

Testvéreim! Idén, 60 hogy ilyen későn kezdődik a nagyböjt, találkozunk néhány olyan szenttel, aki szinte teljesen ismeretlen. Mert más években ilyenkor már nagyböjt van, amikor a szentek kicsit visszahúzódnak a liturgiában.

Ilyen ismeretlen szent a ma ünnepelt Damjáni Szent Péter 61 is, aki valószínűleg ugyanabban az évben született, mint a mi Szent Imre hercegünk. Tehát 1006–1007-et írtak, amikor született, Észak-Itáliában, egy koldusszegény napszámos családban. És mint lenni szokott, ennek a családnak van hét–nyolc–kilenc gyermeke. Péter a legkisebb. Olyan 2–3 éves, amikor előbb a mama, azután a papa meghal. Őt magához veszi az egyik, akkor már házas bátyja, s Péter az emlékeiben följegyezte, hogy bizony kemény kézzel bántak vele. Keserű volt a kenyere minden áldott nap. De volt egy másik bátyja is, Damján, aki pap lett, s amikor megtehette, magához vette a kis Pétert. Ennél a bátyjánál Péter annyira otthonra talált, hogy fölvette a nevét is. Ha magyarul beszélt volna, azt mondta volna, hogy az én nevem ezek után Damjánfi Péter (Damján fia Péter). A latinból átvéve ezt mi úgy mondjuk: Damjáni Péter.

Ez a pap-fivér észrevette, hogy ebbe a Péterbe nem kevés ész szorult. Okos, ügyes. Taníttatta. Péter pedig tanult, és alig 20 évesen iskolát nyitott. Özönlöttek hozzá a növendékek, mert fiatal volt, szimpatikus volt, okos volt, jól tudott tanítani. Egy-két év leforgása alatt meggazdagodott. És akkor a dolgok természetes rendje szerint gondolhatta volna azt is, hogy: „Na, akkor én most elkezdem bepótolni mindazt, ami a gyerekkoromból kimaradt, illetve a szegény testvéreimet fölkarolva rendbe hozom a család ügyeit”.

Nem ez történt. Hanem ez a fiatalember hallja a hívó szót: „Péter! Én tőled sokkal többet várok! Neked sokkal többet készítettem, mint azt, hogy gazdag légy – a pénzben.”

És az egyik napon, amikor a tanítványok az iskolába jöttek, az ajtót zárva találták. Keresik a tanár urat, s kiderül, hogy eltűnt. Nem megölték – eltűnt. Hónapok múlva híre jött, hogy elment remetének.

Éveket töltött a remeteség magányában, s megízlelte, hogy a világ minden hírnevével és gazdagságával szemben az a találkozás, amit a lélek néha már itt a földön is megélhet Istennel, többet ér mindennél. S megér mindent. Azt is megéri, hogy az ember elhagyjon érte mindent.

A műveltségét azonban vitte magával. És ezt a többi remete észrevette: ha ez a Péter szólal meg a vasárnapi szentmisében (mert nem tudjuk mikor, de pappá szentelték), az más, mint a többiek szava. Rábízták tehát a remeték tanítását. És híre ment, hogy ha ez a Péter akár mint pap, akár mint remete az Úristen dolgairól megszólal, másként, jobban szólal meg, mint bárki más.

Egyszer csak futár jön, és a pápától hoz levelet: „Fiam, azt akarom, hogy itt légy mellettem. Tanácsadóm légy és segíts nekem!” Segíts abban a küzdelemben – és akkor írják az 1050-es, 1060-as éveket –, amit a papságért, az Egyházért kell folytatni, mert baj van.62  Majd amikor Péter találkozik a pápával, a pápa közli vele: „Kinevezlek téged püspökké, sőt a bíborosom leszel. A közvetlen munkatársam leszel.”

Tíz évig volt Péter a pápa mellett. Akkor kérni kezdte, könyörögve kérte a pápát, engedje őt vissza a remeteségbe: „Amit tudtam, megtettem – mondta –, s hidd el nekem, szentatyám, ha visszaengedsz a remeteségbe, én ott az imáimmal többet tudok neked segíteni, mint itt, ha ide küldesz, oda küldesz, ezt a levelet írom meg neked, azzal tárgyalok... Többet fogok neked segíteni a remeteségből!” – És a pápa elengedte.

Amikor visszatér a remeteségbe, akkor már ott van a helyén az a Hildebrand, aki két év múlva VII. Gergely 63 néven lett pápa, és megvívta a császárral a nagy harcát. Péter akkor Péter már halott. 1072-ben az Úr elvitte magával. De ránk maradt egy élet, amelyik remete is, püspök is, bíboros is, ismételten szentszéki követ, ismételten tárgyal a pápa nevében, nagyon keményen és nagyon eredményesen, aztán megint eltűnik a világ elől. – Ránk hagyta a példát, hogy az Istenre hallgató lélek és az Isten akaratát követő lélek mennyi áldás forrása az Egyház egészének is, önmagának is.

Segítsen nekünk ez a szent remete meghallani az Úrnak a szavát, amikor hív. Meghallani, amikor parancsol. És megtenni azt, amit az Ő kedvéért bármilyen helyzetben – ma is – meg lehet tenni. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanítóA Megfeszített Krisztus áhítatáról ismert reformer

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Élete (1007–1072)

+ Péter az olaszországi Ravennában született, és kamalduli bencés szerzetes lett a híres Fonte Avellana kolostorban. 1043-ban apáttá választották, de nem vette fel a címet, inkább a „generális perjel” nevet választotta.

+ Ebben az időszakban írta Péter első irodalmi művét: Szent Romualdnak, a kamalduli szerzetesek alapítójának életét. A könyvben Péter megfogalmazza azokat az ideálokat, amelyek saját életét és szolgálatát irányították: hogy felmagasztalja a szemlélődő életet és megreformálja a papságot.

+ Péter úgy vélte, hogy csak a pápaság reformja képes meggyógyítani azokat a szakadásokat és megosztottságokat, amelyek pusztítást okoztak az Egyházban. 1057-ben Ostia bíboros-érsekének nevezték ki, a hierarchián belüli számos hatalommal való visszaélés ellen küzdve a belső megújulásért munkálkodott.

+ Miután a püspökségről lemondott, visszatért a kolostorába. Későbbi írásai a reform szükségességére összpontosítanak, és hangsúlyozzák a liturgia és a szerzetesi élet fontosságát. Olyan emberként ismerték, aki tudott gyengéd és hihetetlenül kemény is lenni, a Megfeszített Krisztus iránti odaadása és Mária anyai szeretete elősegíti a későbbi évszázadok népi áhítatának kialakítását.

+ Damiáni Szent Péter 1072-ben halt meg. Bár hivatalosan soha nem avatták szentté, 1828-ban egyháztanítóvá nyilvánították.

Imádságra és elmélkedésre

„Isten kiválasztottjainak nagy a vigaszuk; a gyötrelmük csak rövid ideig tart. Aztán Isten lehajol, az elesettet bölcsõbe teszi, vigasztaló szavakat suttog. Az ember a szívében reménykedve felemelkedik, és újból elindul a mennyei boldogság dicsősége felé.” Damiáni Szent Péter

Imádság

Mindenható Istenünk, add, hogy
Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító
szavát és példáját követve
mindennél többre tartsuk Krisztust,
mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára,
és egykor eljussunk
mennyei fényességed boldogító örömébe.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentDAMIÁNI SZENT PÉTER PÜSPÖK, EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Damiani Szent Péter remeteként, majd a pápa tanácsadójaként és követeként Jézusról, az Isten Fiáról tanúskodott. Szavával és életével mutatta meg, mit jelent Isten útján járni. Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Ha az ember istenné akar lenni, biztos, hogy saját pusztulásának útjára lépett. De aki alázatosan Krisztus nyomába szegődik, az eljut az örök életre.

1006 körül született. Testvére tanította. Rövid ideig Ravennában tanított, majd kamalduli bencés lett. Nagyon kemény, önsanyargató életet élt. IX. István pápa ostiai püspökké és bíborossá tette. Az Egyház nagy reform-munkájában részt vett. Mint tudós, páratlan felkészültségről tett tanúságot, mint hitszónok, lángoló beszédeivel keltett csodálatot. Csodálatos volt a Szentszék iránti hűsége és engedelmessége. 1072 február 22-én halt meg. Sírja a faenzai cisztercita kolostorban van.
Forrás: Bárdosy Éva, Hankovszky Miklós

kép: Andrea Barbiani: Damján Szent Péter, 1776, Classense Könyvtár, Ravenna

Damjani Szent Péter lángoló Istenszeretete példa számunkra, hogy egyre többet tudjunk Istenről, és mindig készen legyünk a tanúságtételre.

http://www.katolikus.hu/szentek/0221.html

Tudományát és életszentségét magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Az Isten igazságaiban jártas emberek tündökölnek majd, mint a napfényes égbolt, és akik sok embert igazságra tanítanak, csillagként ragyognak mindörökké.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Csak a bűntől mentes lélek jut el az igaz Isten-ismeretre. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel helyesen ismerjük meg az Istent.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki elhoztad nekünk a mennyei Atya üzenetét:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki Egyházadra bíztad az örök élet igéit:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a tökéletességre hívtál minket:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE 2Tim 4, 1-5
Az emberek éppen az eredeti bűn átka következtében szívesebben hajlanak a mesékre, mintsem a józan tanításra. A püspök feladata, hogy szavával és élete példájával állandóan a jót tanítsa és élje.

EVANGÉLIUM Jn 15, 1-8
A véges ember nem tud végtelen értékű cselekedetet létrehozni. Ahhoz, hogy az örök életre értékes cselekedetet tegyünk, szükséges, hogy szoros, élő kapcsolatban legyünk az élet Szerzőjével, Jézus Krisztussal, az igazi Szőlőtővel.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus Egyházát tudós tanítókkal és szentekkel ajándékozta meg, hogy általuk újítsa meg az Egyházat. Kérjük, küldjön új, szentéletű tanítókat. Imádkozzunk közösen:

 1. Adj, Urunk, tudós szenteket Egyházadnak, akik fáradhatatlanok az igazság tanításában.
 2. Adj tanulékony szívet, hogy a szentek példáját kövessük.
 3. Erősíts minket, hogy állhatatosan kitartsunk az igazságban és a tevékeny felebaráti szeretetben.
 4. Engedd, Urunk, hogy mindig hűségesek legyünk földi Helytartódhoz, a Pápához.
 5. Vezess minket, Urunk, a földi élet után szentjeid társaságába.

Urunk, Jézus Krisztus! Egyházad fényes korszakait adták a szent tanítók. Kérünk, adj új szenteket korunknak, akik életük példájával és szavukkal megtanítanak minket tisztelni földi Helytartódat, a Pápát, és elvezetnek bennünket Hozzád. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.


 1. Add, hogy a téged követők szájából csakis áldás szálljon a teremtett világra! Hogy nyelvünk jóvoltából dicséreteddé legyen az egész teremtés! Hallgass meg, Urunk!
 2. Ahogyan Damiani Szent Pétert meghívtad szolgálatra és kiárasztottad rá a Szentlelket, töltsd el népedet, és néped vezetőit Lelked erejével! Hallgass meg, Urunk!
 3. Hogy mindnyájan téged hallgassunk, megértsük az Igét, és minden szavunk az igazságot, a vigasztalást, az örömhírt hirdesse! Hallgass meg, Urunk!
 4. Örvendeztesd meg a nemzeteket is bölcs, kiváló, nem haszonleső vezetőkkel! Hallgass meg, Urunk!
 5. Vigasztaljon és erősítsen meg minket a mai szentmise, amikor hozzánk jössz a kenyér és bor színe alatt! Hallgass meg, Urunk!
 6. Tedd teljessé elhunyt testvéreink életében a lelkipásztorok munkáját: üdvözítsd őket világ Megváltója! Hallgass meg, Urunk!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumZsuzsanna

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
19

Zsuzsanna, moldvai csángók ajkán Susan* napján a szegedi, magyarbánhegyesi és kiskunfélegyházi néphit* szerint megszólal a pacsirta. Jelzi a tavasz közeledését, a természet újjászületését. A kertjében fürdő, Zsuzsannát, az ószövetség jámbor asszonyát az európai katolikus néphit régebben főleg a gyümölcsfák védőszentjeként tisztelte. Ezért ábrázolták almával is. Zsuzsanna halálát örökíti meg Szászfalu (Sásová) híres Zsófia-oltárának (1440) egyik képe.* Feltűnik Bántornya (Turnišče),* és Besztercebánya egyik, több jelenetből álló freskótöredékén (XIV. század).

A hazai Zsuzsanna-játék, tehát a bibliai történet megelevenítése nyilvánvalóan német eredetű. Gyökerei még a középkori rekordáció világába nyúlnak vissza: klerikusok, diákok idézték föl most farsang idején az épületes történetet. Ebből bontakozott ki az idők során a dramatikus Zsuzsanna-játéknak latin, német, magyar, román nyelven való virágzása a történelmi Magyarország területén.

Zsuzsanna már bibliai epikánkban, Batizi András versezetében (1541) is fölbukkan: Az istenfélő Zsuzsanna asszonynak históriája.*

A Zsuzsanna-hagyományt a barokk iskoladrámák is tovább ápolták, és mind a katolikusoknál, mind főleg a protestánsoknál kedvelték.

Adataink szerint az első hazai előadást még Stöckel Lénárd Bártfán rendezte. Német szövege később nyomtatásban is megjelent (1559).* Stöckel szövegkönyve alapján Körmöcön, Kassán (1557) is előadták. Szintén az ő feldolgozása vált a felvidéki evangélikus iskolák ifjúsága körében is népszerűvé. Tudunk más gyökérzetű katolikus változatokról, így nagyszombati (1627), zágrábi (1653), csiksomlyai (1753),* továbbá kolozsvári (1652 unitárius előadásokról is.

Az ártatlanul szenvedő Zsuzsanna úrnapi körmeneteken, barokk misztériumokban, passiójátékokban gyakran tűnik föl a feláldozott Jézus ószövetségi előképeként is. Ennek a kultikus hagyománynak szép magyar példája Juhász Máté minorita A Krisztusnak érettünk való kínszenvedéséről és némely példáiról, mellyek előre árnyékozták és jelentették jövendőbéli kínszenvedését és áratlan halálra menését s megölettetését (1761) c. misztériumának egyik jelenete: Az ártatlan Susánnának hamissan vádoltatásáról és ítéltetéséről (Dan. 13).*

A téma átkerült a népi színjátékok világába, éspedig bányászaink körébe is. Ennek számos régi német párhuzamát ismerjük. (Leoben, Eisenerz). Jó még azt is tudnunk, hogy Zsuzsanna a középkor végén számos német bányavidéken a bányászok egyik védőszentje volt, és főleg tárnákat helyeztek az ő oltalma alá. Az annyiszor magukra maradt bányászasszonyok őt tekintették rágalmak ellen oltalmazójuknak.*

Jánosrét (Lucky pri Kremnici) német bányászai a Zsuzsanna-játékot két változatban is előadták. Sebestyén Gyula Nagybánya környékén, Oláhláposbánya (Lápuşul românesc) szintén német bányászai között is megtalálta a nyomait (1904), A máramarosi Sugatag, Budafalva magyar, vagy talán elmagyarosodott sóbányászai között a múlt század közepén Szilágyi István szintén Zsuzsanna-játékra bukkant. Sajnos, a följegyzett szöveg elkallódott. Morvay Győző 1890 táján Nagybánya környékén szintén magyar nyelvű Zsuzsanna-játékra talált. Nyomában Sebestyén Gyula itt is gyűjtött. Kézirataik sorsa ismeretlen. A felsőbányai magyar Zsuzsanna-játék egyéb darabokkal együtt Budapesten is bemutatásra került (1911).

Végül meg kell még említenünk, hogy Hantz (Haraszti) Gyula 1870 táján a bánáti, békésiekből települt Magyarittebe (Itebej) református faluban magyarnyelvű Zsuzsanna-játékot jegyzett föl, amelyet abban az időben fiúgyerekek a nagyböjtben adtak elő. A szöveg iskolamesteri eredete kétségtelen.*

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységNagyböjt 1. hete – szerda

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
Jón 3,1-10
 
(…) Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy városa volt Istennek. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsinyeik egyaránt szőrruhát öltöttek. És amikor a beszéd Ninive királyához eljutott, ő felkelt trónjáról, letette palástját, szőrruhába öltözött és hamuba ült. És közhírré tétette és megparancsolta Ninivében: „A királynak és főembereinek rendeletére! Se ember, se állat, se marha, se juh ne egyék és ne legeljen, és vizet se igyék! Öltsön szőrruhát ember és állat, és kiáltson nagy szóval az Úrhoz, és térjen meg mindenki gonosz útjáról és az istentelenségből, ami kezéhez tapad. Ki tudja, hátha visszafordul és megbocsát az Úr, és lelohad haragjának tüze, és nem veszünk el?” Mikor látta Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta Isten a rosszat, amelyről azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk.
 
Lk 11,29-32
 
Amikor a tömeg összesereglett, így kezdett beszélni: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás jel volt a niniveiek számára, az Emberfia is az lesz ennek a nemzedéknek. Dél királynője felkel majd az ítéleten e nemzedék embereivel, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.”
 
 
Jézus és Jónás között az a hasonlóság, hogy mindketten Isten hatalmát és az ítélet közelségét hirdették kortársaiknak. Jónás prédikációjára azonban a niniveiek megtértek és pusztulásuk elmaradt, mindenekelőtt magának Jónásnak legnagyobb megrökönyödésére. Ezáltal viszont ők váltak jellé a próféta számára, előre hirdetve Isten minden népre kiáradó irgalmasságát, melyet az idők teljességében Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki szavaival és tetteivel. A niniveieknek így kétszeresen is jelnek kellett volna lenniük Jézus kortársai számára: az őszinte megtérés és Isten pogányokat is üdvözíteni szándékozó kegyelme példáinak.
 
Máté evangéliuma még egy titokzatos összefüggést feltár Jézus és Jónás között, az Úr sírban nyugvására utalva: „Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia három nap és három éjjel a föld szívében.” Íme Jónás jelének teljes gazdagsága! A legsokatmondóbb jel, hiszen felöleli Jézus Krisztus küldetésének egészét: nyilvános működését, melyben az örömhírt hirdette és megszerezte a bűnbocsánatot, és a pogányok részvételét Isten országában, melyet megváltásának egyetemességével előttük is megnyitott.
 
Urunk Jézus, ahol mi jelet követelünk, ott többnyire érzéketlen vakságunkat áruljuk el a Tőled eddig kapott jelek iránt, vagy szándékosan nem akarjuk észrevenni és elfogadni őket. Legtöbbször nem is azt várjuk, hogy e jelek meggyőzzenek, hanem hogy elméleteink helyességét igazolják és szentesítsék megszokott életvitelünket. Adj hát nekünk nyitott szemet és szívet, hogy felismerjük és befogadjuk jeleidet, melyek a Te személyedben egyetlen hatalmas felkiáltójellé válnak, s arra hívnak, hogy szakítsunk bűneinkkel, s életünket egészen átadva Neked eljussunk az igazi boldogságra, az örök életre.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt első hete – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Tudatában lenni Isten ajándékánakNagyböjt első hete – szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Tudatában lenni Isten ajándékának
Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja

Evangélium:
Lk 11,29-32
Amikor a tömeg összesereglett, így kezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás jel volt a niniveiek számára, az Emberfia is az lesz ennek a nemzedéknek. Dél királynője felkel majd az ítéleten e nemzedék embereivel, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszek benned, mert Te vagy az Igazság, és napról napra mélyebben kinyilatkoztatod nekem, hogy mi életem értelme és célja. Bízom benned, mert minden nap vársz rám, kopogtatsz az ajtómon, mindig készen állva arra, hogy megbocsáss és közelebb húzz magadhoz az imádságban és a szentségekben. Szeretlek, mert egész életedet odaadtad értem a kereszten és megtanítottad, hogy mit jelent kiteljesedni a szeretetben.

Kérés: Szentlélek, segíts, hogy a hétköznapokban is odafigyeljek szereteted és jelenléted apró jeleire!

Elmélkedés:
1. Az elégedettség hiánya. Jézus már visszaadta a vakok látását, meggyógyított számos bénát, feltámasztotta a halottat, és démonokat űzött ki az emberekből. Mégis vannak olyanok, akik még mindig kételkednek. Ők még több jelet szeretnének, pedig problémájuk valójában nem a jelekben keresendő, hanem abban, hogy szívük nem akarja elfogadni az Igazságot. Ha jelen van egy ellenállás, vagy az Isten akaratához való alkalmazkodás hiánya, akkor nem jeleket kell keresnünk, hanem meg kell változtatni a szívünket és az akaratunkat, hogy el tudjuk fogadni, amit Krisztus mond és mutat nekünk. Nem azért keresünk olyan gyakran jeleket, mert az Isten elrejtőzik, hanem azért, mert mást akarunk hallani, mint amit mond. Ennek az oka lehet félelem, önzés, vagy a lelki mélység hiánya. Az eredmény mindig az elégedetlenség, a bizonytalanság érzése, vagy a védekezés. A megoldás viszont mindig ugyanaz: meg kell tisztítani a szívet, megváltoztatni a feltételeket és elengedni, amit titkon hallani szeretnénk. Hagyjuk Krisztust uralkodni minden felett és fogadjuk el Őt és az Ő feltételeit!

2. Jónás jele. Ninive megtért, megbánta bűneit, irányt váltottak, és abbahagyták a pusztítást Jónás szavára. Jónás üzenete visszhangzott az egész városban és mindenki, a legjelentéktelenebb embertől a királyig, bűnbánatot tartott és megváltozott. Jónás beszéde Isten közelgő ítéletének a fenyegető jele volt, de egyben jelentette az Ő irgalmát és rengeteg lehetőséget is, amit adott a változásra és a megüdvözülésre. Isten nem a bűnösök halálára vágyik, hanem arra, hogy megváltozzanak és megmeneküljenek. Jónás és a niniveiek esete is rávilágít arra, hogy a bűn önmagában még nem akadály az Isten felé vezető úton. Isten meg tud bocsátani és szentté tudja tenni a bűnöst. A baj inkább a bűn következményeiben rejlik, illetve a hit és a változás megtagadásában.

3. Dél Királynője és Ninive lakói. Megszámlálhatatlan kegyelmet és felülmúlhatatlan áldásokat kaptam már Istentől. Ez a kegyelem a megbánásnak és változásnak milyen gyümölcseit teremte meg már bennem? Ki tudja, hogy azok az emberek, akiket lenézek, nem tartanának-e már előrébb a szentség útján, ha ugyanazokat a kegyelmeket és lehetőségeket kapták volna meg, mint amit én kaptam Istentől. Sokan kevesebb kegyelemmel is többet tettek. Az alázat, megbánás és az Isten iránt érzett hála többet ér, mint a rejtett büszkeség, az önelégültség és a beképzeltség, amit ezzel egy időben érezhetünk. Törekednem kell arra, hogy kimutassam bűnbánatom jeleit minden nap.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm, hogy figyelmeztetsz, és megmutatod nekem a lehetséges veszélyeket. Segíts, hogy a szívem alázattal teljen meg és ráébredjek a változás szükségességére! Segíts, hogy ne azt nézzem, hogy milyen jó vagyok, hanem, hogy még mennyit tudok fejlődni! Taníts meg az alázatosság igazságára!

Elhatározás: Ma nem fogom összehasonlítani magamat másokkal, hanem a nagylelkűségre és az Isten kegyelmeivel való összhangra fogok törekedni.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 1. hete – Szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Evangélium

Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Lk 11,29-32

Elmélkedés

A nagyböjt nem egy kisebb iránymódosítás az életünkben, hanem egy nagy szívbéli és életmódbeli változás, amely egyrészt Isten kegyelmének, másrészt a mi akaratunknak köszönhető. A mai nap jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk, merre halad életünk. Az evangéliumban Jézus felidézi Jónás próféta személyét, akit Isten a pogány Ninive városába küldött, hogy megtérést hirdessen az ott élőknek: „Még negyven nap, és Ninive elpusztul! Ninive lakói azonnal meghallották az üzenetet, hittek Isten küldöttének, böjtöt hirdettek és mindenki megváltoztatta életvitelét. Tették ezt abban a reményben, hogy Isten megbocsát nekik és elkerülhetik a fenyegető veszedelmet, a pusztulást. Megtérésükre Isten válaszolt, mert ő soha nem utasítja el az alázatos embereket.
Ha ezt tették a niniveiek a Jónás által meghirdetett idő kezdetén, mennyivel komolyabban kellene vennünk nekünk, keresztényeknek a bűnbánat és megtérés 40 napos időszakát! Ha ilyen módon válaszoltak Jónás felhívására, mennyivel inkább kell nekünk a Jónásnál nagyobb Jézus bűnbánatra szóló szavát meghallanunk!
Isten minden korban küld embereket, akik figyelmeztető jelként lépnek fel, és átadják nekünk az Úr üzenetét. A nagyböjt napjaiban érdemes meghallanom Isten nekem szóló figyelmeztetését. Érdemes elindulnom az irgalmas Isten felé, aki nem büntetni akar, hanem eltörli bűneimet és megtisztítja lelkemet.
© Horváth István Sándor


Imádság

Mennyei Atyám! Adj nekem önfeláldozó, szelíd szívet, mint a te egyszülött Fiadnak! Add, hogy minden élethelyzetben ki tudjam mondani: Legyen meg a te akaratod! Jézus, köszönöm, hogy előttem jártál az úton, és megmutattad, hogyan lehet Istennek tetsző, tiszta, szent életet élni! Adj nekem erőt és alázatot az engedelmességhez! Szentlélek, jöjj, és taníts, hogy Isten dicsőségére éljek, az ő akaratát cselekedve, mindenkor hitben és alázatban! Köszönöm, Uram, irgalmadat, jóságodat. Segíts, hogy mindig felismerjem akaratodat és a te lelkületeddel szolgálhassak másoknak!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240221.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓNagyböjt 1. hete szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE2024. február

Napi Ima28 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1Kor 16,14) [1]

 

Ebben a hónapban Pál apostol szava és tapasztalata lesz a világosság az utunkon[2].

A korintusi keresztényekhez hasonlóan nekünk is nagy erővel hirdeti, hogy az evangélium lényege a szeretet, az agapé, az érdek nélküli szeretet a testvérek között.

A mostani életige ennek a levélnek a befejező részéből származik, amely részletesen leírja, és minden árnyalatában el is magyarázza, hogy milyen a szeretet: türelmes, jóságos, örül az igazságnak, nem keresi a maga javát…[3]

A keresztény közösségben ily módon megélt kölcsönös szeretet gyógyír a mindig fenyegető megosztottságokra, és a remény jele az egész emberiség számára.

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Érdekes, hogy Pál – ha a görög szöveget nézzük – arra buzdít, hogy minden tevékenységünk folyamán „legyünk a szeretetben”, és ezzel megadja minden cselekedetünk biztos alapját, a feltételét, hogy Istenben lakozzunk, aki a Szeretet.

Hogyan is tudnánk kölcsönösen befogadni egymást, hogy tudnánk mindenkihez így viszonyulni, ha nem tudnánk, hogy előbb Isten szeret minket a törékenységeinkkel együtt is?

Ha újra és újra felszítjuk magunkban ennek a tudatát, akkor leszünk képesek félelem nélkül megnyílni mások felé, és megérteni a szükségleteiket, melléjük állni és megosztani velük anyagi és lelki javainkat.

Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan cselekedett, mivel Ő a mi példaképünk.

„Ő maga elsőként adott: egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek, életet adott mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácsolást Jézus a nagylelkűséggel, a saját igényeink előtérbe helyezését a másokra való odafigyeléssel állítja szembe. A birtoklás kultúrájával szemben az adás kultúráját hangsúlyozza. Nem az a lényeg, hogy sokat vagy keveset tudunk-e adni. Az számít, hogy »hogyan« adunk, mennyi szeretet van a másik iránti figyelmességünk akár egy apró gesztusában is. […] A szeretet lényegre törő: odafigyeléssel, szolgálattal és segítőkészséggel képes a felebaráthoz közeledni. […] Még fontosabb megpróbálni szeretetnek »lenni« mindenki iránt! Akkor megtalálnánk a szívéhez vezető utat, és tudnánk segíteni neki.”[4]

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Ez az ige arra tanít, hogy tisztelettel közeledjünk másokhoz, ne legyen bennünk álnokság, hanem ötletesen tegyük lehetővé, hogy megvalósíthassák legszebb vágyaikat, és így mindenki részét adhassa a közjó megvalósulásához.

Ez segíteni fog, hogy értékeljük a hétköznapi életünk apró eseményeit is: „[…] a házimunkától a földeken vagy a műhelyben végzett munkáig, a hivatali ügyintézéstől az iskolai teendőkig vagy a társadalmi, politikai és vallási felelősségek vállalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá válhat.”[5]

Képzeljük el úgy, mint egy mozaikot, a maga egyszerűségében megélt evangéliumból.

Két szülő meséli: „A szomszédunk közömbös a hit iránt. Elmesélte, hogy a fia börtönbe került, mi pedig vállaltuk, hogy meglátogatjuk. Az előző nap böjtöltünk, kérve a kegyelmet, hogy a megfelelő szavakat tudjuk mondani neki. Aztán kifizettük az óvadékot, hogy szabadon engedjék.”[6]

Egy ifjúsági csoport Bueában (Kamerun délnyugati részén) természetbeni és pénzadományokat gyűjtött, hogy segítsenek a háború miatt az ország más részére elmenekülni kényszerült embereken.[7] Meglátogattak egy embert, aki a menekülés közben elveszítette az egyik karját. Nagyon nehéz elfogadnia ezt a fogyatékosságot, mert ez hirtelen erővel változtatta meg a szokásait. „A látogatásunk reményt, örömet és bizalmat adott neki. Általunk megtapasztalta Isten szeretetét” – meséli Regina. Marita pedig úgy érzi: „Ez után a tapasztalat után tényleg biztos vagyok benne, hogy semmi sem kicsi, ha szeretetből tesszük. Másra nincs is szükség, mert a szeretet mozdítja meg a világot. Próbáljuk ki!”

 

Letizia Magri és az életige csoport gondozásában


[1] Ebben a hónapban az Élet igéje az a mondat, amit a különböző német egyházak egész évre mottónak választottak.

[2] vö. Zsolt 119[118],105. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.

[3] vö. 1Kor 13

[4] C. Lubich, Az élet igéje, 2006. október, Új Város, 2006/10.

[5] uo.

[6] S. Pellegrini, G. Salerno e M. Caporale, Famiglie in azione. Un mosaico di vita, Città Nuova 2022, pp.70-71.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Sohasem sikeresebb a pokolbéli ellenség velünk szemben, amint amikor titokban és alattomban munkálkodik.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta T, mint tanítás, mint tiszteletTEKINTÉLY

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Akinek hatalma van, fordítsa a lelkek javára (MB VIII. 41).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA pünkösdi tűznyelvek

Napi Ima65 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). 

 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk; nem mi szorulunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi nyelv; ez nem a szellem nyelve, mely hódít; ez nem a lélek nyelve, mely éltetően, üdítően akar kihatni. A mi elvünk nem a „l’art pour l’art”; nem az elszigeteltség, hogy ez evangéliumból csak morzsák hulljanak a világnak; hanem legyen az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni… ez pünkösd. 

 

b) „És betelének mindnyájan Szentlélekkel…” Krisztus lelkével teltek be; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elváltozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat támasztott. – Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell felvennünk; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakítanunk. Apostolok lélekből lesznek; papok csak apostoli rokonlelkek lehetnek; kongeniális emberek; lelkük a Szentlélek. Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, mert bennük van a „kézrátétel” által. 

Higgyük azt, hogy bennük van; de energia, elmélyedés, megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük s erejét kifejthessük. 

 

c) Különben pedig mindenkinek való a Szentlélek s napjainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ő az egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Megszoktuk már, hogy a mai világnak a középkoritól való különbségét a gyárkémények és a kőcsipkés tornyával égbeszökő dóm egymás mellé állítása jelképezze. Ez a szimbólum sokat mond annak, aki kultúrák arcáról tud olvasni. A dómok a város szíveiben álltak, napkeltekor feléjük indult a nép; a gyár - bármennyire tolakszik befelé - kénytelen megállni a kültelkeken. Beszél az élet, a lélek ébresztője, orgonaszó és korális (35) volt a nyitványa, istenimádás, áldozat volt a tartalma. Ma melódiáját a gépek zúgása, kattogása adja, merő hangzavar káoszban őrli az élet malma az embert. Mi más volt az élet ritmusa akkor, midőn nappal és az éjjel változását jelezték a tornyok és az éjjeli őrök, az egyházi év a jelen időbe állította a vasárnapok és az ünnepek színes hangulatával az örök ember Krisztusból születő, vele küzdő, szenvedő, feltámadó életritmusát, és ez az élethullám végigáradt a társadalom rétegein, emelte a hétköznapok egyhangúságát, mint a kéziratok iniciáléi a sorok betűseregét.

(Az imádság értékelése...)

35. Korális - A gregorián dallamok egyik elnevezése. Az emberi hang természetes dallamosságában gyökere­ző, modális hangrendszerű, egyszólamú ének, a kö­zépkori műveltség integráns része.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II.János Pál Minden napra egy imaA fogyasztói társadalom

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

A fogyasztói társadalom

A jelen nemzedékben ez nem az emberi lé­tezés felszínén lappangó félelem. A felszínen ezt kompenzálja a modern civilizáció és technika által létrehívott sokféle eszköz. Ezek révén az ember megszabadulhat saját mélységeitől, hogy a homo oeconomicus, a gazdasági ember dimenzióiban élhessen, vagy a homo technicus, a homo politicus, s bizonyos értelemben a homo ludens, a játszó ember dimenziójában is.

Az ember planetáris dimenziójában még sosem volt ennyire tudatában mindazon erőinek, melyeket használ­ni képes és saját szolgálatába állíthat, és sosem használ­ta még ki ezeket ennyire. Ebből a szempontból és eb­ben a dimenzióban az emberi haladásra vonatkozó tétel tökéletesen igazolható.

Olyan országokban és körökben, melyek nagyobb technikai fejlődéssel és nagyobb anyagi jóléttel rendel­keznek, e meggyőződéssel együtt jár olyan magatartás is, melyet általában fogyasztásra irányulónak szoktunk nevezni. Ez része annak a ténynek, hogy az emberi ha­ladásba vetett hit csupán bizonyos mértékig igazolható. Valójában arról van szó, hogy a haladás által kijelölt irány megölheti mindazt, ami legmélyebben és leglé­nyegesebben emberi az emberben.

A fogyasztói magatartás nem veszi figyelembe a teljes igazságot az emberről. Sem a történelmi igazságot sem a társadalmi igazságot, sem a belső és a metafizikai igazságot. Ez inkább menekülés a valóság elől. Az embert boldogságra teremtették. Igen! De az ember boldogsága nem azonos az élvezetekkel! Az ilyen élvezetekben a fogyasztásra orientált ember elveszíti emberségének teljes dimenzióját, a mélyebb érzést és az élet értelmét. így a haladás ilyen iránya megöli, ami a legmélyebben és leglényegibben emberi az emberben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziA szél az, ami összeköt, ami láthatatlan

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
20
Kép: Jonathan Hateley
A szél az, ami összeköt, ami láthatatlan
spárgákkal hurkolja keresztbe-kasul
a levegőt, egybefűzi a világot,
hurcolássza, ami keze ügyébe kerül,
balettozni tanítja a nejlonzacskókat,
helikopterezni a száraz ágakat,
szárnyverdesésre a papírszemetet,
kapálózásra kényszeríti a repülő madarakat,
felhővé habosítja a lusta port.
A szél hordozza a virágok szerelmi postáját,
aki növény nem vigyáz, teherbe esik tőle,
a zsákmányállat illatmintáját a ragadozó
orrába dobja, a ragadozóét meg eljuttatja
a menekülő szaglóhámjára, aztán lelép.
A párzási időszak állati SMS-eit, mailjeit
is ő továbbítja, barcogást, koslatást,
dürrögést és egyéb hanghatásokat,
a területfoglaló dalokkal,
a szülők után sipákoló vagy nyafogó
kölkök, fiókák sirámával körbekerüli a tájat,
a legnépszerűbb és legpraktikusabb
üzenetküldési rendszer erdőn-mezőn.
A szél rettentő festőien tudja lobogtatni
hajunkat, szinte kivetkőztet ruhánkból,
nagy ravasz, édeskés virágillattal
bódítja el a gyanútlan szerelmeseket,
ételszaggal kordítja az éhes gyomrot,
sodródó füsttel jelzi az otthon melegét,
titkokat kürtöl világgá, érzelmes leveleket
kerget vadul, kifordítja az esernyőket,
elgurítja a kalapokat, aki nem vigyáz, annak
bankjegykötegét is elszipkázza nyomtalanul,
beleszív a cigarettákba, zörgeti a bádogot,
feldönti a kerti székeket, hajbókolásra
készteti a fákat, úgy fésülgeti a füveket,
mint szakavatott kutyakozmetikus
a göndör szőrt, felkorbácsolja a hullámokat,
szinte agyonverik szegény partot.
A szél felszít külső és belső tüzet,
a pislákoló lángot eloltja, szikrát vet,
prüszköl, kiseper, felborít, felkavar, átmotoz,
a teremtés titkait susogja füledbe.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértHamvazószerda

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagyböjt 1. vasárnapja

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
18

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése Önismeret IstennelNagyböjt 1. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
16

Útjelző nyilak

A Szent Negyvennap egy kívülről érkező meghívás, hogy elinduljak egy belső útra. Sok embernél egy zarándoklattal kezdődik, másoknál lelkigyakorlattal vagy éppen egy kerékpártúrával. Így van a lelki életben is: senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni…
 

Ha a nagyböjti időszakot olyan embernek kell meghatároznom, aki csak a böjtölést és az önmegtagadást érti alatta, vagy olyannak, aki még nem érzi magát közel Istenhez, de „modern embernek” érzi és tartja magát, akkor azt mondom neki: a nagyböjt „Önismereti Képzés Istennel”. Isten ugyanis arra hív meg, hogy jobban megismerjem Őt és Őáltala magamat is!

A nagyböjti út, a most kezdődő Szent Negyvennap is újabb lehetőség önmagam mélyebb megismerésére. Az emberi tudás eszközei kétségtelenül nagy segítséget nyújthatnak, de a nagyböjti időszaknak az a többlete, hogy a Szentlélekkel és a Szentlélekben járhatok, Aki nemcsak belső mélységeim feltárásában segít, hanem végig is vezet ezen a „képzésen” és nem hagy magamra. Persze ehhez szükséges folyamatosan kérnem és tudatosítanom az Ő Jelenlétét. Önmagam megismerésének útján nem járhatok egyedül, mert akkor nem bírom meg a pusztát.

A puszta lehet ugyan fizikai hely is, ahova elvonulok, hiszen jobban lehetővé teszi a belső utat, de mindenképp egy olyan állapot megélését és átélését jelenti, amelyet csak a Szentlélekkel lehet megbírni és sokszor bizony éppen csak „kibírni”.

Márk evangélista röviden és tömören fogalmazza meg mindezt, amikor kihangsúlyozza, hogy a Szentlélek ösztönzi, a Szentlélek viszi, vezeti Jézust is a pusztába (Mk 1,12).

Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

A Szent Negyvennap egy kívülről érkező meghívás, hogy elinduljak egy belső útra. Sok embernél egy zarándoklattal kezdődik, másoknál lelkigyakorlattal vagy éppen egy kerékpár túrával. Mustó Péter SJ atya mesélte el, hogy amikor fiatalok voltak, az ő bátyja érettségi után négy márkával a zsebében és egy biciklivel elindult egy 200 km-es útra. Eljutott Münchenbe, ahol spanyol állami ösztöndíjat szerzett, megtanulta a spanyol nyelvet és eljutott Madridba, ahol ledoktorált. Nem tudta útja elején ő sem, hogy egy biciklizésből milyen karriert fog befutni… Így van a lelki életben is: senki sem tudja az út elején, mi a feladata, ahhoz el kell indulni…

A különféle képzések és tudományok nagyon fontos segédeszközök önmagam tisztán látásában, de a Szentlélek vezetése és ereje nélkül, gyakorlat nélkül csak az elméleti tudás marad.

Egy ételrecept felolvasása még nem enyhíti az étvágyat.

Az Istennel bejárt önismereti úton nemcsak az akadályokat ismerhetem fel, hanem a félrevezetést is megtapasztalom.

A kísértés rajtam, egész lényemen, a lélek mélyének rétegein keresztül érkezik el tudatomig és közben alattomosan beszivárog gondolataimba, érveléseimbe, tudatalattimba, és egyszer csak úgy jelentkezik, mint egy nagyszerű ötlet. Ez a megtévesztés. S amikor „beöltözik”, keresztet is tehet a nyakába. Nem a hátán hordja, mint az Emberfia, hanem a nyakán. Azaz: ámítóan, kegyesen tud beszélni, érvelni. Ez a sötét erő nem Isten-tagadó, hanem Isten-ellenes!

A kísértést úgy ismerem fel magamban, ha a három félrevezető és megtévesztő szót érzem bensőmben és aztán gyorsan megjelenik gondolati szinten is: HA, AKKOR és KELLENE.

HA a te Istened mindenható Isten, AKKOR neked több pénzed KELLENE legyen, és magasabban KELLENE állnod mások felett. Vagy: HA Isten a te Istened, AKKOR „istenesebben” KELLENE mennie a dolgaidnak. Ilyen és hasonló érzések és gondolatok, amelyekben ez a három szó egymásra épül. HA, AKKOR, KELLENE.

Mindenki maga tudja, hogyan tevődik össze életében ez a három félrevezető szóra épülő megtévesztés, elterelés. Így terelődik el figyelmem a lényegről. Így térek le önmagam helyes megismerésének útjáról.

Járjam a Szentlélekkel ezt az utat. Teremthetek külső körülményeket is, hiszen azok elősegítik a belső út járását. Tegyem ezt Istenért, önmagamért jókedvvel, hogy másnak se menjen el a kedve tőlem. Ne lássák, hanem kívánják meg ezt a fajta böjtölésemet!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja X. fejezetLemondás önmagunkról, alázatosság – 1

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

 

Fejtegeti, hogy mit sem ér a mondottakról lemondani, hacsak le nem mondunk önmagunkról is; s hogy miképpen függ össze ez az erény az alázatossággal.

 

Azt hihetnők, hogy ha egyszer elszakadtunk a világtól és rokonainktól s bezárkóztunk ide, úgy amint azt az eddigiekben mondottuk: mindent megtettünk. Ó nővéreim, ne bízzátok el magatokat s ne aludjatok el, nehogy úgy járjatok, mint az az ember, aki a rablóktól való féltében gondosan bezárja az összes ajtókat s azután szép nyugodtan lefekszik, nem tudva azt, hogy a rablók bent vannak a házában. Hiszen tudjátok, hogy a házitolvaj a legrosszabb. Mi pedig hát bizony csak ilyenek vagyunk s ha nem vigyázunk s nem igyekszünk mindnyájan megtagadni saját akaratunkat – és pedig nagy gondossággal, mert ez mindeneknél nagyobb érdekünk –, akkor bizony sok minden fogja befolyásolni azt a szent szabadságot, amelyre törekszünk. Lelkünk terhelve lesz földdel és ólommal s nem lesz képes fölrepülni Alkotójához.

 

Ezirányban nagyon hasznos, ha mindig szem előtt tartjuk, hogy mily hiúság minden dolog s mily hamar ér véget. Ez a gondolat elvonja szeretetünket ezektől az értéktelen dolgoktól s arra irányítja, ami örökké tart. Gyönge eszköznek látszik, pedig mégis nagy erőt ád a léleknek. Nagyon vigyázzunk arra, hogy amint valamit, akármilyen csekélység is, megszeretünk, azonnal verjük ki a fejünkből és irányítsuk érzelmeinket Istenre. Ő szent Felsége meg fog ebben segíteni minket. Nagy kegyelem reánk nézve, hogy ebben a házban ez nagyobbrészt így történik. De azért mégis csak mindig kemény dolog az, elszakadni önmagunktól és szembeszállni saját énünkkel, mert hát nagyon szeretjük ám önmagunkat.

 

Itt van helyén az igazi alázatosság, mert nézetem szerint ez és a lemondás mindig együtt járnak; olyanok, mint az édes testvérek s nem szabad őket egymástól elszakítani. Ne is az ilyen testvérekre értsétek azt, amit mondtam; ezeket ne tartsátok távol, hanem öleljétek szívetekhez, szeressétek és ne hagyjátok el őket egy pillanatra sem.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Nagyon szerettem a Jó Istent és gyakran adtam neki a szívemet azzal a kis imával, melyre mama tanított, azonban a szép Május egyik napján, vagy méginkább: estéjén egy olyan hibát követtem el, melyet érdemes megemlítenem; komoly okot adott arra, hogy megalázkodjam s úgy hiszem, tökéletes is volt a bánatom. – Miután túl kicsi voltam ahhoz, hogy májusi litániára menjek,Victoireral maradtam, vele végezem el májusi ájtatosságomat az én kis Mária-oltárom előtt, melyet a magam módján díszítettem fel; minden olyan pici volt: gyertyatartók, virágvázák, melyeket két viasz-gyufaszál tökéletesen megvilágított; néha Victoire meglepett két kis pincegyertya-véggel, de ez ritkaság volt. Egyik estén, mikor minden készen állott ahhoz, hogy imádkozhassunk, így szóltam: „Victoire, legyen szíves, kezdje el az „Emlékezzél meg”-et, gyújtom a gyertyát”. Úgy tett, mintha elkezdte volna, de nem mondott semmit s nevetve nézett rám; én, látva, hogy értékes viaszgyufáim rohamosan égnek, rimánkodtam, hogy mondja már az imát, ő azonban csak hallgatott. Ekkor azután felkeltem s elkezdtem rá kiabálni, hogy gonosz és szokott szelídségemből kivetkőzve, teljes erőmből toporzékoltam ... Szegény Victoire-nak elment a kedve a nevetéstől, csodálkozva nézett rám s megmutatta a pincegyertyát, amit hozott nekem ... a harag könnyei után az őszinte megbánás könnyeit hullattam, azzal a szilárd elhatározással, hogy soha többé! ...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kis Szent Teréz utikalauza a hétköznapi életre

Kis Szent Teréz utikalauzaa hétköznapi életre

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

„Az égben ugyanazt fogom kívánni, mint a földön: Jézust szeretni és megszerettetni.” 52

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. augusztus 16. harmadik részI/97-98

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

1962. augusztus 16. harmadik rész

Aznap este azt ígérte, hogy Ő fog éjjel ébreszteni. Ó, milyen boldogság töltötte el szívemet, amikor éjjel megéreztem ébresztő jelenlétét! Olyan gyorsan eltelt a Vele való virrasztás, és most, miközben így elmerültem a Vele való egyesülésben, oly csodálatos dolog történt. Lelkem legnagyobb alázatosságával írom le ezeket. A csendes, nyári éjben, amint így meghitten, hosszan beszélgettünk, egyszer csak megszakadt a Vele való társalgás, és Ő szinte észrevétlenül elment. De előbb házunk előtt hosszan időzött, és éreznem engedte, hogy elgondolkozva áll házunk előtt. És elkezdte nekem sorolni családunk gyermekkori érdemeit, azokat, melyeket én gyakoroltattam gyermekeimmel, mikor ők még kicsik voltak. Érdemül említette a meghitt esti imákat, és külön megjegyezte azt a kis fohászt, amit az esti ima után végeztünk, hogy ez Neki milyen jól esett. Majd hivatkozott arra is, hogy a mi családunk az Ő Szent Szívének van fölajánlva, és még utána sem mozdult, csak állt. Én éreztem áldott, szent jelenlétét, és igen meghatódtam. Annyi megbántással illetjük, és Ő mégis ilyen jóságos. Ő közben így szólt: „Megáldom e házat, mely Szent Szívemnek lett szentelve.” Lélekemelő volt ezt az áldást érezni, melyet házunk előtt hosszan időzve adott családunkra. Utána még mindig nem mozdult, jósággal, fenséggel teljes jelenlétét még sokáig éreznem engedte. Én a meghatottságtól úgy éreztem magam, mint kis parányi, semminél is semmibb, és csak ennyit tudtam mondani: „Menj el tőlem, Uram, mert igen bűnös vagyok.” Ő erre azt válaszolta: „A mi Édesanyánk lekötelez erre Engem. A sok kegyelem, melyet áldásommal együtt házad népére adtam, az Ő kérésére történt, mivelhogy te vagy itt a házban, aki szíved egész vágyával óhajtod az Ő Szívének Szeretetlángját továbbadni.”

Másnap egy ismerősömmel beszélgettem, aki világiként apostolkodik. Az Úr Jézus beszélgetés közben így szólt: 
„Kérdezd meg őt, mit tesz megváltó munkám érdekében. Az esti lelkiismeret-vizsgálatnál nézzen be lelkébe, mit tett ma, mert ha ezt nem óhajtjátok, nehezen juttok el az üdvösségre.”

Utána a Szent Szűz kezdett beszélgetni velem. Arra kért, hogy imádkozzam a visszautasító lélekért, aki nem méltatta arra szent ügyét, hogy kezébe vegye, pedig személyemmel kapcsolatban világosságot nyújtott neki. „Mikor elutasított, tudom, hogy nagyon szenvedtél. Szent Fiam a te megaláztatásaidat, szenvedéseidet egyesíti az Ő határtalan értékű szenvedéseivel. És most készülj fel lélekben és testben is még nagyobb szenvedésekre is, és bármilyen formában és nagyságban is törjön rád, ne hátrálj! Légy alázatos, türelmes és kitartó.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus – Úrangyala – Az angyali üdvözlet – Az Úr angyala köszönté a BoldogságosSzűz Máriát, és ő méhében foganá ...

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhében foganá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaBizonyságtételünk alanya

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

(Jézus mondta:) Aki titeket hallgat, engem hallgat... (Lk 10,16)

Jézus Krisztus azt ígérte, hogy a róla szóló hiteles bizonyságtétel végső alanya mindig ő lesz. Vagyis ő ad gondolatokat, szavakat és szeretetet küldötteinek, hogy helyesen tudják átadni a meghívást az embereknek.

Így szoktuk-e hallgatni az igehirdetést, hogy azt maga Jézus mondja nekünk az igehirdetőn keresztül? És azzal a bizonyossággal szólunk-e mi is róla másoknak, hogy egyszerű szavainkon keresztül Ő maga tud megszólítani embereket? Amikor ez valóban megtörténik, egyedül neki adunk-e dicsőséget? Így hallgatni, így hirdetni az Ő igéjét, és így dicsőíteni Őt - ez következik mai igénkből.

Sok kétség van Jézus mai tanítványaiban is, hogy esetleg nem tudnak jól fogalmazni, bölcsen válaszolni kérdésekre, megfelelően beszélni róla. Jézus első tanítványai közül többen írástudatlanok voltak, s néha nehéz helyzetben kellett helytállniuk. Jézus így biztatta őket: „ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok." (Mt 10,19-20) Ez mára is érvényes, bízzunk ebben!

Amikor elkezdték szolgálatukat, a következőt tapasztalták: „hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel." (Mk 16,20) De az igen művelt Pál apostol sem magától akart szólni, hanem azért imádkozott: „adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat" (Ef 6,19).

Ne tartson tehát vissza bennünket semmi attól, hogy közöljük az Isten szeretetéről szóló jó hírt másokkal! Egy meghívást kell átadnunk, s amikor ezt tesszük, mindig bizonyosak lehetünk abban, hogy maga a meghívó, az Úr Jézus Krisztus szól rajtunk keresztül, s hitet is Ő tud támasztani azok szívében, akikhez küldött.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd „…kijött a halott, ... Jézus szólt nekik:Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” Jn 11,33–44

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

„…kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” Jn 11,33–44

33 Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. 34 Megkérdezte: Hova helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj és lásd meg! 35 Jézus könnyekre fakadt. 36 A zsidók ezt mondták: Íme, mennyire szerette! 37 Közülük néhányan pedig így szóltak: Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne haljon meg? 38 Jézus – még mindig háborogva magában – a sírhoz ment: ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. 39 Jézus így szólt: Vegyétek el a követ! Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. 40 Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? 41 Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. 42 Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. 43 Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! 44 És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd igemagyarázata

(44) „…kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: Oldjátok fel, és hagyjátok elmenni!” (Jn 11,33–44)

Jézus végre cselekvésre szánta el magát. Megrendülten sírt, de parancsot adott a kő elvételére (39), majd hálát adott (41), végül előszólította a halottat. Az egész annyira egyszerűnek tűnik, pedig ekkor Jézus a halál legsötétebb erőivel küzdött meg. Nyilvánvaló, hogy ez jómódú család, még saját sírbarlangja is volt. Talán ehhez mérten tekintélyük volt a környéken, de amikor jött a betegség, belépett életükbe a halál, majd ennek nyomában a gyász, mindez semmit nem ért. Vagyon, biztonság, pénz egy határig jelent bármit is. Az összeverődött, több napig ott ülő, együtt síró és jajveszékelő tömeg sem tehetett semmit, sőt mindez az emberi tehetetlenség látványos beismerése. Az egyetlen megoldás Jézus megjelenése volt. Szenvedett Lázár? Igen. Gyászolt a rokonság? Igen. Aztán jött Jézus, élet és halál ura, és minden új megvilágításba került. Lázár visszatért az enyészet földjére, a nyomorúságok és örömök jelen világába. Visszajött az életbe. Ebbe az életbe, a halandók világába. Visszanyert élete mulandó maradt, mégis jellé lett: azt hirdeti azóta is, hogy ahol Jézus van jelen, ott a megváltoztathatatlan relatívvá válik, és ahol feltárul a hit kapuja, ott új törvényszerűségek érvényesülnek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Miért jött Jézus?Szerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
Miért jött Jézus?
Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. (Mt. 9, 13)
Délután öt óra körül anya és lánya csönget be a parókiára. Emlékharangot kértek. Az adatok felvétele után elkezdtünk beszélgetni. Hívogattam az alkalmainkra, erre szinte kórusban mondták: lelkész úr, mi egyszerű életet élünk. Alig találkozunk emberekkel, nagyon kevés bűnünk van, ami van, azért minket nem ítélhet el az Isten.
Megkérdeztem, hogy napi egy bűnös gondolat, harag, indulat, jószándékú hazugság előfordulhat-e? Igen, kettő is, mondja az idősebb, de ezek nem nagy bűnök. Nézzék! - mondtam, ha napi egy kisebb bűnt szóban, gondolatban, tettben elkövetünk, napi egy esetén évente több, mint 350 bűnt követünk el. Isten Igéje szerint, ha csak egyet is elkövettem, nem mehetek be az Isten országába. A Szentírás azt tanítja, hogy mindenki vétkezett, nincsen igaz ember, egy sem, maguk se kivételek. Nem kell annyira komolyan venni, mondták kórusban és elmentek. Szomorú szívvel néztem utánuk. Azóta is imádkozom értük.
Kedves Testvérem! Te is azt gondolod, hogy a napi egy kis bűn miatt nem zárhat ki Isten az örök életből? Igaznak tartod magad, vagy eljutottál az Ige szerinti helyes önismeretre? Te hiszed és vallod, hogy Jézus érted is jött, bűnösért? (Székely Zsolt Ferenc, Hencida).
****************
Imádság:
Úr Jézus! Bocsáss meg, ha eddig igaznak tartottam magam. Köszönöm, hogy értem, bűnösért is eljöttél, hogy elvedd a bűnöm és add nekem is bűneim bocsánatát és az örök életet. Ámen.
****************
A nap gondolata:
Nagy kérdése ez a mi életünknek: hisszük-e, hogy van bűnbocsánatunk? (Horváth Géza lelkipásztor).
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Szentlélek KILENCED házaspároknak / házaspárokért9.nap – A Szentlélek házanépe

Reggeli ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
10

9. nap – A Szentlélek házanépe

Imádság:

Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket és családjainkat!
És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.
Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul!
És megújítod a Föld színét.

Könyörögjünk!
Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad,
add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalását
mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel
kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Ének:

Jöjj Szentlélek…  (1-2 vsz.)

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

 

Elmélkedés:
Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! – Képzelj magad elé ma egy nagy hálót… alaposan szemléld végig gondolatban… lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, mely megtart… véd… kifog.
"Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13). Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a "Szentlélekkel egységben" imaformulát.
Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!
A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek. A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek… fontos vagy… köszönöm neked… bocsáss meg nekem… maradjunk együtt!
Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke! 
Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaink a családtagjaimmal? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek? 
Az imabeszélgetésben hozzátok az Úr elé mindazokat, akiket szerettek, akikkel egy családba, közösségbe tartoztok… és akikért felelősséggel tartoztok.

Befejező imádság:
Úr Jézus Krisztus, örök Főpap!
Őrizd meg szívünket Szent Szíved oltalmában,
ahol senki sem tud neki ártani.
Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának
ajkainkat, melyek szent Testedet érintik.
Őrizd meg tisztának a szívünket,
melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg.
Ó Jézus! Segíts minket növekedni az irántad való
szeretetben és hűségben, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk.
Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket
megváltoztassuk egymás mélyebb szolgálatára, 
és Téged mindenkivel megszerettessünk.
Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel,
és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen

(Kis Szent Teréz nyomán)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszerda

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

 Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntő1. nagyböjti hét kedd

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
20

https://www.youtube.com/watch?v=lLsWtc6N8yw

1. nagyböjti hét kedd. Élő közvetítés 18- , magyar idő szerint 17- órától.

A kezdésről értesítés kérhető

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365839-848

Napi Ima68 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

AZ EGYHÁZ ÉS A NEM KERESZTÉNYEK

839 "(...) akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve": [331]

Az Egyház viszonya a zsidó néphez. Amikor az Egyház, Isten népe az új Szövetségben saját misztériumát vizsgálja, fölfedezi kapcsolatát a zsidó néppel, [332] "melyhez előbb szólt a mi Urunk, Istenünk". [333] Másként, mint a többi nem keresztény vallásnál, a zsidó hit már válasz Isten kinyilatkoztatására az ó Szövetségben. E zsidó népé "az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övé az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus" (Róm 9,4-5), mert "Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását" (Róm 11,29).

840 Egyébként ha a jövőt nézzük, Isten ószövetségi népe és Isten új népe analóg végpontok felé törekszenek: várakoznak a Messiás eljövetelére (vagy visszatérésére). De míg az egyik várakozás a meghalt és föltámadt Úrnak és Isten Fiának elismert Messiás visszatérésére irányul; a másik a Messiás eljövetelének várása az idők végén, akinek vonásai elfátyolozottak; olyan várakozás, amelyet Jézus Krisztus nem ismerésének vagy tagadásának tragédiája kísér.

841 Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. "Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket." [334]

842 Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal elsősorban az emberi nem közös eredetén és célján alapszik:

"Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét, ugyanaz a végső céljuk is, tudniillik Isten, akinek gondviselése, jósága és üdvözítő terve mindenkire kiterjed, mígnem a választottak összegyűlnek a szent városban." [335]

843 Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy "árnyékban és képekben" ugyan, de Istent keresik. Még nem ismerik Őt, de közel van hozzájuk, hiszen Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Így az Egyház mindent, ami a vallásokban igaz és jó, úgy tekint, "mint előkészületet az evangéliumra, és mint annak ajándékát, (...) aki megvilágosít minden embert, hogy élete legyen". [336]

844 Az emberek vallásos magatartása azonban korlátokat és tévedéseket is mutat, melyek eltorzítják Isten képét:

"Az emberek azonban gyakran, mert a Gonosz rászedte őket, belevesztek okoskodásukba és Isten igazságát hazugsággal cserélték föl azáltal, hogy inkább szolgáltak a teremtménynek, mint a Teremtőnek, vagy Isten nélkül élve és meghalva ebben a világban a végső kétségbeesés fenyegeti őket." [337]

845 Az Atya, hogy minden fiát, akiket a bűn szétszórt és elfordított Tőle, újra összegyűjtse, az egész emberiséget össze akarta hívni Fiának Egyházába. Az Egyház az a hely, ahol az emberiségnek vissza kell nyernie egységét és üdvösségét. Az Egyház a "megbékéltetett világ". [338] Az Egyház az a hajó, amely "az Úr keresztjének árbocán a Szentlélek szelétől dagadó vitorlákkal jól hajózik ebben a világban". [339] És az egyházatyák másik kedvelt képe szerint az Egyház előképe Noé bárkája, mely egyedül ment meg a vízözönből. [340]

"AZ EGYHÁZON KÍVÜL NINCS ÜDVÖSSÉG"

846 Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt kijelentést? Pozitívan fogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség Krisztustól, a Főtől jön az Egyház által, ami az ő teste:

"A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, megsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne." [341]

847 Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát:

"Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget." [342]

848 "Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, [343] az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot" [344] minden embernek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos – Csúcs és forrás 7. HOGYAN TÖRTÉNT A ZSIDÓKHÚSVÉTI VACSORÁJA?

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
16

Az evangéliumokból tudjuk, hogy az Eucharisztia alapítása a zsidóknál ünnepelt húsvéti kultikus jellegű vacsora (Széder-este) keretében történt. Az utolsó vacsora számunkra legfontosabb része az Eucharisztia alapítása, de a keresztényeket is érde­kelheti, hogy Jézus nyilvános működése idején hogyan történt a zsidók húsvéti vacsorája. Az ószö­vetségi Szentírásból és az evangélisták leírásából nem lehet pontosan tudni a zsidó húsvéti vacsora menetét. Ennek a sajátos ünnepi vacsorának leírását a Haggadában, zsidók késő ókori szertartáskönyvé­ben olvashatjuk, amely tartalmazza a húsvéti (pészah), azaz a kovásztalan kenyér ünnepén tartott Széder-este rendjét.

A Széder-est legelején, közvetlenül azt követően, hogy a borra, az első kehelyre elmondják az áldást (kiddust), felmutatták és elfogyasztották az előételt. Az előételek között szerepeitek a macesz (sanyarú­ság kenyere) keserű füvek, saláták, amelyek a rab­szolgaság szimbólumai. A következő rész a legis­mertebb, melyben a családfő a legfiatalabb fiú kérdésére válaszolva (Miben különbözik ez az éjszaka az összes többi éjszakánál?), elbeszéli a hús­vét történetét (Kiv 12,26kk) és megmagyarázza az ünnep értelmét. Azután a Hallel-zsoltárok első részének (Zsolt 113-114.) éneklése közben a máso­dik kehely tartalmát fogyasztották el a jelenlévők. A második kehely után kezdődik a legfőbb rész, az igazi pászkaliturgia: a kovásztalan kenyér, a keserű saláta és a pászkabárány elfogyasztása. Az apa ekkor magyarázza meg - utalva Izrael sorsára az Egyiptomból történt kiszabaduláskor -, miért kü­lönböznek a pászka ételek az egyébként szokáso­saktól. Az étkezést a harmadik kehely feletti áldás, és kehely körbeadása zárta le (vö. az áldás kelyhe). A befejező részben - a Hallel-zsoltárok második részének (115-118.) eléneklése után - a negyedik kelyhet ürítették ki.

Az evangéliumi elbeszélésekből kitűnik, hogy az Eucharisztia alapítása a húsvéti vacsora harma­dik-negyedik részéhez, a főétkezéshez kapcsolódik. A leírások alapján látjuk Jézus alapvetően fontos tetteit; jézus a kenyeret:

1)   kezébe vette;
2)  hálát adott;
3)  megtörte;
4)  tanítványainak adta, mondván...; majd Jézus:
5)  kezébe vette a kelyhet;
6)  hálát adott; és
7) tanítványainak adta, mondván (...).


A tettek után fontosak a befejező szavak is: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". Az Eucha­risztia megünneplésekor az Egyház megismétli Jézus jellegzetes cselekedeteit. Az Egyház Eucharisztiája - a lényeget illetően - megfelel annak a liturgiának, ami kétezer évvel ezelőtt a Coenakulumban, az utolsó vacsora termében történt. Jézus tettei megmutatják számunkra, hogy mit kell ten­nünk, hogy hűségesen teljesítsük Jézus kérését.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R ASZERDA

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21
SZERDA
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz Propr. Mont. S. M.
Vándorló néped Vigasza,
Pusztába indulsz most velünk
Szent negyven nap és éjen át
Éhségünk-szomjunk társaként.
 
2. Hiába kísért majd kenyér,
S hiába minden hatalom,
Magasság, mélység, méltóság
Mert mindez Benned már miénk.
 
3. Dicsérjen Téged himnuszunk,
Magányunk, böjtünk áldjanak,
Megváltó Krisztus, Egy-Fiú
S véled Atyádat, Lelkedet. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 30,15.16
Uram, tebenned bízom, * s azt mondom: Te vagy Istenem, Te vagy, ki sorsom kezedben tartod.
 
12. zsoltár • Az Úrban bízó igaz panasza
Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével. – Róm 15,13
 
Meddig feledkezel el rólam, Uram? * Meddig fordítod el arcodat tőlem?
 
Meddig emészti lelkem a fájdalom, † meddig bánkódom naphosszat szívemben? * Meddig győzedelmeskedik rajtam az ellenség?
 
Tekints rám és hallgass meg, Uram, Istenem! * Tartsd meg szemem fényét, nehogy halálos álomba merüljek!
 
Ne mondhassa ellenségem: „Győztem ellene!” * Ne ujjonghassanak üldözőim, hogyha elesem!
 
Mert irgalmasságodban bíztam, † segítségeden ujjong a szívem, * az Úrnak énekelek, mert jót tett velem.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
30. zsoltár (1-17.20-25)
[A karvezetőnek: Dávid zsoltára.]
 
Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem, * szabadíts meg igaz voltodban!
 
Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
 
Te légy oltalmazó sziklám, * szabadító, erős házam!
 
Hiszen te vagy erősségem és sziklaváram, * neved miatt vezess és irányíts engem!
 
Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon nekem vetettek, * mivel te vagy megmentőm.
 
Kezedbe ajánlom lelkem, * megváltottál, Uram, hűséges Istenem.
 
Te gyűlölöd azokat, akik hiábavaló bálványokat tisztelnek, * de én az Úrban remélek.
 
Irgalmadnak ujjongok és örvendek, * mert tekintetre méltattad kicsiny voltomat.
 
Ismered lelkem szorongattatását, † nem adtál ellenségem kezébe, * lábamnak tágas teret adtál.
 
Könyörülj rajtam, Uram, mert gyötrődöm, † elhomályosult szemem a bánattól, * összetört a testem-lelkem.
 
Mert fájdalomban múlik életem, * sóhajtozásban fogynak el éveim.
 
Nyomorúság törte meg erőmet, * elsorvadt minden csontom.
 
Ellenségeim gúnyt űznek belőlem, † szomszédaim csúfolnak, ismerőseim félnek tőlem, * akik meglátnak az utcán, elfutnak előlem.
 
Szívükben elfelednek, mintha halott lennék, * olyan lettem, mint az összetört edény.
 
Hallom sokak suttogását, körülöttem csupa rettegés, * mert összeszövetkeztek ellenem, ki akarják oltani életem.
 
De én benned bízom, Uram, † azt mondom: Te vagy Istenem, * sorsom kezedben tartod.
 
Ments meg ellenségeim kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem!
 
Ragyogtasd fel arcod szolgád fölött, * irgalmadban ments meg engem! ...
 
Mily nagy a te jóságod, Uram, * melyet azoknak őrzöl, akik félnek téged!
 
Ebben részesíted azokat, akik benned remélnek, * minden ember szeme láttára.
 
Arcod oltalmába rejted őket * az emberek dühe elől.
 
Megvéded őket sátradban * az átkot szóró nyelvektől.
 
Áldott legyen az Úr, aki megmutatta csodálatos irgalmát * az ostromlott városban.
 
Félelmemben így szóltam: * Elvetettél színed elől!”
 
De te meghallgattad könyörgő szavamat, * amikor segítségül hívtalak téged.
 
Szeressétek az Urat, összes szentjei, † megőrzi az Úr azokat, akik hűek hozzá, * de a gőgösöknek bőven megfizet.
 
Legyetek erősek és bátor szívűek, * mindnyájan, akik az Úrban reméltek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
122. zsoltár • A nép az Úrban bízik
A két vak kiáltozni kezdett: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! – Mt 20,30
 
Hozzád emelem szememet, * aki a mennyben lakozol.
 
Amint a szolgák gazdájuk kezét figyelik, * ahogy a szolgáló úrnőjének kezére tekint,
 
Úgy tekint szemünk Istenünkre, az Úrra, * amíg meg nem kegyelmez nékünk.
 
Könyörülj rajtunk, Urunk, könyörülj, * mert a gyalázattal nagyon elteltünk.
 
Mert nagyon megtelt a lelkünk * a gazdagok gúnyolódásával, a dölyfösök büszke gőgjével.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 30,15.16
Uram, tebenned bízom, * s azt mondom: Te vagy Istenem, Te vagy, ki sorsom kezedben tartod.
 
Olvasmány Ez 18,30b-32
Térjetek meg és forduljatok el bűneitektől, ne vigyenek titeket többé romlásba! Vessetek el magatoktól minden bűnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért is halnátok meg, Izrael háza? Nem lelem én örömömet a halálban  mondja az Úr, az Isten. Térjetek meg és éljetek!
 
V Fordítsd el bűneimtől arcodat, Uram,
R Töröld el minden vétkemet. Zsolt 50,11
 
Zárókönyörgés
Urunk, fordítsd magad felé mindnyájunk szívét, hogy tartózkodhassunk mindattól, ami megbánt téged, és így ne haragodat, hanem irgalmadat érezzük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja nyolcadik lépéseA küldetés, amivel Jézus mindannyiunkat megbíz

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket.” Izajás 61:1

A Szív Útja nyolcadik lépése „Az együttérzés küldetése” címet viseli, és arra összpontosít, hogy a „Szív Útja” szelleme miként ösztönöz minket arra, hogy találkozzunk a világgal és a társadalom legsebezhetőbb rétegeivel.

Jézus naponta meghív bennünket a világ iránti együttérzés küldetésébe, és ez nehéz feladat. Ez azt jelenti, hogy mindenkire Jézus szemével kell néznünk, és úgy kell látnunk, ahogy Ő látja őket.

A Pápa Imavilághálója (PWPN) újjáépítését irányító dokumentumok tovább magyarázzák ezt a lépést.

Felhívást kapunk arra, hogy az Atya szeretetteljes tekintetét az emberiségre vessük és Jézus Krisztus Szívével cselekedjünk. Különböző módon küld minket az emberi élet perifériáira, Fiával együtt. Olyan helyekre küld minket, ahol férfiak és nők igazságtalanságot szenvednek, hogy segítsen meggyógyítani és támogatni a megtört szívüket.

Sajnos gyakran a szemünket elözönlik az előítéletek, a rasszizmus vagy a tőlünk eltérő személyekről való képünk. Ezek a hibás tendenciák a világ által terjesztett kísértések, ezért mindennap imádkoznunk kell, hogy ne áldozzuk fel magunkat miattuk. A szeretet és az együttérzés evangéliumi üzenete soha nem korlátozódott bizonyos személyekre. Isten azért jött el, hogy az összes elveszettet megmentse, függetlenül attól, hogy milyen társadalmi helyzetben vannak.

Keresztényként kötelességünk „meggyógyítani a megtört szíveket”, és ez gyakran magában foglalja a társadalom „perifériáira” való eljutást. Ferenc pápa soha nem szűnik meg hangsúlyozni, hogy szükség van erre a nehéz akcióra. 2016-ban a jezsuitákhoz  szólva emlékeztette őket a szív küldetésére Szent Ignácnál.

Járjunk ki együtt – szabadon és engedelmesen – a társadalom peremére, ahová senki más nem megy el, „Jézus tekintetével nézve a világra”, a látóhatárra, a minket szüntelenül meglepő Isten egyre nagyobb dicsősége felé”. Ahogy Szent Ignác emlékeztet minket, a jezsuiták arra hivatottak, hogy „gondolkodjanak és éljenek a világ bármely olyan részén, ahol nagyobb szükség van Isten és a jezsuiták szolgálatára a lelkek megsegítéséért.” [Con. 304] Az a helyzet, hogy „a Társaságnak a világ bármely pontján otthon kell éreznie magát.”

Ez a misszió, a „társadalom peremére” való eljutás, azonban nem a jezsuiták számára fenntartott, hanem minden keresztény alapvető küldetése. Ferenc pápa valóban közös nyilatkozatot írt alá Canterbury érsekével, megerősítve az Evangélium felhívását.

Egyesülünk abban a meggyőződésben, hogy a „világ vége” manapság nemcsak földrajzi kifejezés, hanem egy idézet, amely arra hívja fel az evangélium megmentő üzenetét azoknak, akik a társadalmaink peremére szorultak és a perifériákon élnek.

Ez mindenekelőtt felszólítást jelent arra, hogy más emberekre úgy tekintsünk, ahogyan Isten látja őket. Nem szabad megengednünk, hogy szemünk elé egy „szűrő”  kerüljön, amikor testvéreinkkel találkozunk a világban, ehelyett Krisztus szemével kell keresnünk. Az ő szemével valóságosan láthatjuk az embereket, akik valójában léteznek, és a megérdemelt legnagyobb részvéttel bánunk velük.

Haladjunk előre minden nap, az együttérzés iránti küldetésünk tudatában, még a társadalom peremére is kimenve, hogy Krisztus szeretetét elvigyük.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat

Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat 2024. Megújult tekintettel8. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Biztonság és bizalom

Biztonságra törekszünk, és ezt leginkább akkor éljük át, amikor úgy érezzük, hogy kezünkben tartjuk életünk irányítását. A törvények és előírások megtartása egy ideig szilárd talajt jelent számunkra. Lelki utunkon azonban biztosan elérkezik egy olyan pillanat, amikor ez a talaj kicsúszik a lábunk alól, és csak a hitünkbe kapaszkodhatunk.
Jónáshoz hasonlóan az élet néha minket is a tengerbe vet biztonságérzetünk hajójából, ilyenkor semmit sem tudunk kontrollálni, sötétségbe kerülünk. Csak abban tudunk bízni, hogy Isten tudja, mikor és milyen üzenettel, hol és hogyan jutunk majd ki a szárazföldre. Jézus – akinek a szenvedéstörténete, halála és feltámadása egy jónási történet –, nekünk sem ad más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ezt átélve tudjuk hitelesen közvetíteni az üzenetét.  
 
A mai nap imamódjának a Lectio Divinát ajánljuk.
 

Szentírási idézet

Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint… Ninive lakói hittek Istennek… Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. (Jón 3,2-3.5.10)
„Ez a nemzedék… csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét.” (Lk 11,29)

 

Gyakorlat

Légy ma figyelmes azokra a helyzetekre, ahol szívesen irányítanál, de Isten inkább bizalomra hív!

Zene

 
Alizbar
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."