KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

37200 ima található a honlapon, összesen 61533 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi alapjogokért küzdőkért2021 április

Napi Ima53 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

Egyetemes: Az emberi alapjogokért küzdőkért

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért a diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

Ima

„Az Úr Jézus Krisztus, aki közel áll a szenvedőkhöz, elénk tárja azt a vágyat,
hogy minden emberrel méltósággal bánjanak, tiszteletben tartva a fejlődésükhöz való jogukat, mint az Atya Isten méltó fiai és leányai.
Adjon nekünk lelki erőt és bátorságot, hogy megvédjük a Földet, és a mindenki számára megfelelő élet- és munkakörülményeket.
Különös figyelmet fordítsunk azokra, akik az életüket kockáztatják emiatt;
rázza fel alvó lelkiismeretünket,
és adja meg a kegyelmet, hogy mások fájdalmát a sajátunkként érezzük,
és a valóságot az élet ígéretévé változtassuk.
Ámen.

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Hozzáállás

„Fogadjuk el Ferenc pápa kihívását, amely imaszándékában kifejeződött, hogy bátran és elszántan, szerepünknek megfelelően járuljunk hozzá minden ember alapvető jogainak tiszteletben tartásához és védelméhez, különösen azokhoz, akik„ láthatatlanok.” (Vö. Ferenc pápa , 10.12.18.)

 • Tisztelet az emberi méltóságnak
  „A hit arra ösztönöz bennünket, hogy komolyan és aktívan kötelezzük el magunkat az érdemesség ellensúlyozására az emberi méltóság megsértése esetén.” (Ferenc pápa, 2020. augusztus 12.)
  Az emberek méltóságának tiszteletben tartása igazságosan, nagy átláthatósággal jár, és elősegíti az emberek szakmai, személyes, családi és társadalmi fejlődését. Figyelembe veszi a vásárláskor az elkötelezettséget? Olyan munkavállalók által vásárolt termékeket vásárol, akiknek jogait és méltóságát tiszteletben tartják?
 • Kockáztassunk másokért
  „Bátorságra van szükség, hogy előrelépjen, merész ugrás legyen, hogy álmodozzon és megvalósítsa Isten Királyságát, mint Jézus, és elkötelezze magát egy testvéribb emberiség mellett. Testvériségre van szükségünk: használja ki az esélyeit, hajrá! ” (Ferenc pápa, 2018. augusztus 11.) Szüntesse meg az igazságtalanságokat, amikor szemtanúja lehet nekik, és megvédi azokat, akiket kritizálnak, rágalmaznak vagy elkülönítenek.
 • Lépjünk ki önmagunkból
  „Az a meghívás, hogy Isten és a felebarát iránti szeretetért lépjünk ki önmagunkból, a részvétel, a szolgálat és a közbenjárás lehetőségeként jelenik meg.” (Ferenc pápa, 2020. május 31.) Jézus követése azt jelenti, hogy úgy élünk, mint Ő: megtanuljuk elhagyni magunkat, elmozdulni azok felé, akik távolabbi, elfeledettebbek, akik leginkább vigaszra és segítségre szorulnak, körülötted is.
 • Az egzisztenciális határok megközelítése
  „A misszió új határainak átfogása nemcsak azt jelenti, hogy új területekre megyünk az evangélium elvitele érdekében, hanem korunk új kihívásaival is szembenézünk, mint például a migráció, a szekularizmus és a digitális világ.” (Ferenc pápa, 2018. október 22.) Egzisztenciális határok és perifériák ... Kit találunk ott? Azoknak, akik kívül vannak, nemcsak földrajzilag; ők azok, akiket kizártunk a létünkből. Közeledj valakihez, akitől elhatárolódtál.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Via Crucis gyermekek elmélkedéseivelNAGYPÉNTEK

Napi Ima25 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
02

Bevezetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

Kedves Jézus!

Te tudod, hogy nekünk, gyermekeknek is megvannak a magunk keresztjei, és hogy ezek semmivel sem könnyebbek vagy nehezebbek a felnőttekéinél, hanem valódi keresztek, amelyeknek a súlya éjszaka is ránk nehezedik. Ezt csak Te tudod és Te veszed komolyan. Csak Te.

Csak Te tudod, mennyire nehéz megtanulnom, hogy ne féljek a sötétben és amikor egyedül vagyok.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, amikor nem tudom elterelni a figyelmemet, és reggel teljesen leizzadva ébredek.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, hogy olykor nem vagyok képes szépen beszélni a többiekkel, fürgén gondolkodni és jól mérlegelni.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, ha látom, hogy veszekednek a szüleim, csapdossák az ajtót és napokig nem beszélnek egymással.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, ha a többiek kicsúfolnak és észreveszem, hogy kizárnak az ünnepeikből.
Csak Te tudod, mit jelent a gyermekek számára szegények lenni és lemondani arról, ami megvan a barátaimnak.
Csak Te tudod, mennyire nehéz megszabadulni egy titoktól, ami fájdalmat okoz nekem, s nem tudom, kinek mondhatnám el, mert félek, hogy elárulnak, megvádolnak, nem hisznek nekem.

Kedves jó Jézus, Te hozzám hasonlóan gyermek voltál, Te is játszottál, talán el is estél és megütötted magad; Te is jártál iskolába és esetleg volt néhány feladat, ami nem ment igazán jól; Neked is volt anyukád és apukád, és tudod, hogy néha nincs sok kedvem engedelmeskedni, amikor azt mondják, hogy végezzek el valamilyen feladatot, vigyem ki a szemetet, ágyazzak be és csináljak rendet a szobámban. Te is jártál hittanra és részt vettél az imákon, és tudod, hogy én néha nem nagy örömmel veszek részt ezekben.

Kedves jó Jézusom, legfőképp azt tudod, hogy vannak a világon gyermekek, akiknek nincs mit enniük, nem járhatnak iskolába, akiket kizsákmányolnak és arra kényszerítenek, hogy háborúba menjenek.

Segíts mindennap, hogy hordozzuk a keresztjeinket, ahogyan Te is hordoztad a tiédet. Segíts, hogy egyre jobbá váljunk: olyanok legyünk, amilyennek Te szeretnél látni minket. És köszönetet mondok, mert tudom, hogy mindig közel vagy hozzám és soha nem hagysz el engem, különösen akkor nem, amikor félek; és mert elküldted hozzám őrangyalodat, aki mindennap védelmez és megvilágít engem.

Ámen.

*

I. állomás: Poncius Pilátus halálra ítéli Jézust

Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szabadon akarta bocsátani Jézust.
De azok kiáltoztak: »Feszítsd meg, feszítsd meg őt!« (…)
Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak.
Amint kérték, szabadon bocsátotta azt,
akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe,
Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.
(Lk 23,20–21.24–25)

Elmélkedés

Amikor elsős voltam, az egyik osztálytársamat, Marcót azzal vádolták meg, hogy ellopta a padtársa tízóraiját. Tudtam, hogy ez nem igaz, mégis csöndben maradtam, hiszen ez nem az én gondom volt, ráadásul mindenki őrá mutogatott: bűnös! Miért kellett volna közbeavatkoznom?

Ahányszor csak eszembe jut, mindig újra elszégyellem magam, fáj, hogy így tettem. Segíthettem volna a barátomnak, elmondhattam volna az igazságot és rendet teremthettem volna. Ehelyett úgy viselkedtem, mint Pilátus, és úgy döntöttem, nem teszek semmit. A kényelmesebb utat választottam, és mostam a kezeimet. Ma már nagyon bánom: bátrabbnak kellett volna lennem, hallgatnom kellett volna a szívemre, és segítenem a bajban lévő barátomnak.

Olykor csak annak a hangját halljuk, aki rosszat akar és tesz, miközben az igazság meredek emelkedőn, akadályok és nehézségek árán érhető el. De Jézus ott van mellettünk, készen arra, hogy támogasson és segítsen minket.

A gyermekek imája

Jézus, adj egyszerű és őszinte szívet nekem! Így lesz bátorságom és erőm még a nehézségek közepette is, hogy a te igazságosságod útján járjak: „Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy”. (Zsolt 23,4)

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, áraszd szívünkbe Szentlelkedet és add meg nekünk a Te erődet, mert csak így lesz bátorságunk tanúságot tenni igazságodról, ami az igazságosság és a kiengesztelődés útja.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

A férfiak pedig, akik őrizték, gúnyolták és verték őt.
Letakarták az arcát, és azt kérdezték tőle:
»Prófétálj! Ki ütött meg téged?«
És egyéb szidalmakkal is illették.
(Lk 22,63–65).

Elmélkedés

Az osztályban felváltva olvastuk A sirály és a macska (Lucky és Zorba) című könyvet. Amikor Martinára került a sor, ő összecserélte a betűket, és teljesen értelmetlenek lettek a mondatok. Apránként elkezdtem nevetni, és velem együtt a többiek is. Még most is emlékszem, hogy Martina teljesen elpirult, megbicsaklott a hangja, a szeme pedig könnybe lábadt.

Lehet, hogy nem szándékosan nevettük ki őt, de mégis mekkora fájdalmat okoztunk a kacagásunkkal!

Az üldöztetés nem távoli, kétezer éves emlék: olykor bizony a mi tetteink is elítélhetik, megsebezhetik és eltaposhatják a testvéreinket. Előfordulhat, hogy néha egy kis örömet is okozott az, ha szenvedést okoztunk valaki másnak, mivel emögött a szenvedés mögött elrejthettük a magunk kudarcait.

Jézus megtanított arra, hogy szeressünk, és szeretetében válaszra talál minden szenvedésünk. Mindenre késznek kell lennünk, nehogy rosszat tegyünk a többieknek, sőt jót tegyünk velük!

A gyermekek imája

Jézus, semmi sem választhat el minket a Te szeretetedtől. Tégy képessé minket arra, hogy szeressük a nálunk kevésbé szerencsés testvéreinket!

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, aki elküldted nekünk a halálig engedelmes Jézust, ajándékozd nekünk szeretetet erejét, hogy bátran magunkra vegyük a keresztünket! Ajándékozd nekünk reményedet, hogy felismerjünk Téged életünk legsötétebb pillanataiban is!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

III. állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt

Pedig a mi betegségeinket ő viselte,
és a mi fájdalmainkat ő hordozta;
mi mégis megvertnek tekintettük,
Istentől sújtottnak és megalázottnak.
De őt a mi vétkeinkért szúrták át,
a mi bűneinkért törték össze.
(Iz 53,4-5)

Elmélkedés

Ötödikben én voltam a legjobb matekból, pár perc alatt befejeztem a dolgozatokat, és csakis egyfajta jegyet kaptam, jelest.

Amikor először olvastam, hogy „elégtelen”, azt gondoltam, megsemmisültem, egy váratlan bukás súlyát éreztem magamra nehezedni, egyedül voltam, és senki nem vigasztalt meg.

Ez a perc mégis a növekedésem eszközévé vált: szüleim otthon megvigasztaltak, megérezhettem a szeretetüket; újra felkeltem, és egyre szorgalmasabban tanultam.

Ma már tudom, hogy mindennap meginoghatunk és el is eshetünk, de Jézus mindig ott van, hogy felénk nyújtsa a kezét, magára vegye keresztjeink súlyát és felélessze bennünk a reményt.

A gyermekek imája

Jézus, elestél a súlyos kereszt alatt, amelyet hordoztál. Én is gyakran elesem és megütöm magam. Oltalmazz engem az utamon és add meg nekem az erőt, hogy Veled együtt hordozzam a terheimet!

Könyörögjünk

Urunk, magadra vállaltad szenvedéseinket és osztoztál azokban egészen a keresztfáig, amely összetör és megaláz. Ne hagyj magunkra minket a keresztjeink súlya alatt, amelyek néha túl nehéznek tűnnek!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

IV. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk!”
Jézus azt felelte neki: „Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!”
Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit mond!”
(Jn 2,3–5)

Elmélkedés

Amikor az anyukámra gondolok, magam előtt látom kedves arcát, érzem ölelésének melegségét és megértem, milyen nagyon szeret engem.

Mindenhová elkísér, a fociedzésekre, az angolórára és a vasárnap délelőtti hittanra. Este segít megcsinálni a házi feladatot még akkor is, ha fáradt; és amikor éjjel rosszat álmodom, odajön mellém, megnyugtat és várja, hogy újra elaludjam. 

Ha bármi gondom, kérdésem van, vagy egyszerűen csak rossz gondolatok gyötörnek, mindig meghallgat és közben mosolyog rám. A legborzalmasabb pillanatokban pedig semmit sem kell mondanom, elég, ha ránézek – ő rögtön megért és segít, hogy túljussak minden fájdalmon.

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy el tudjuk fogadni Máriának, égi édesanyánknak az ölelését.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, add, hogy meglássuk Mária szeretetteljes tekintetét, és így mindannyian megszabaduljunk a belső magánytól s megpihenhessünk annak az anyai ölelésében, aki Jézusban minden embert átölelt és szeretett.

Általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

*

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Miközben elvezették, megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót,
aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.
(Lk 23,26)

Elmélkedés

Nyáron együtt játszottam a házunk előtt a közelben élő barátaimmal. Néhány hónapja új szomszédok költöztek mellénk, akiknek van egy velem egyidős fiuk. Ő azonban nem játszott együtt velünk, mivel egyáltalán nem értette a nyelvünket.

Egy nap észrevettem, hogy messziről néz minket. Szeretne velünk játszani, csak épp nincs bátorsága hozzá, hogy megkérdezze. Odamentem hozzá, bemutatkoztunk, és meghívtam, hogy jöjjön velünk focizni. Walid azóta az egyik legjobb barátom, ráadásul ő lett a csapatunk kapusa.

Ha messziről nézünk valakit, akkor először a külsejét vesszük észre, aztán meglátjuk, hogy férfi-e vagy nő, apránként megfigyeljük az arcvonásait. Ám csak akkor ismerjük fel benne a testvérünket, ha megnyitjuk a szívünket Jézus előtt.

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy szeretettel fogadjam el minden magányos és kirekesztett testvéremet, akikkel utam során találkozom!

Könyörögjünk

Urunk, add, hogy felismerjünk téged a legutolsó emberben is, akikkel utunkon találkozunk; adj bátorságot ahhoz, hogy enni adjunk az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadjuk az idegent, felöltöztessük a ruhátlant és ápoljuk a beteget, és add meg mindennek a boldogságát is, hogy minden testvérünkben Téged fogadjunk be és Veled találkozzunk.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VI. állomás: Egy asszony kendőt nyújt Jézusnak

Akkor az igazak megkérdezik majd tőle:
„Uram, mikor láttunk téged éhezni (…) vagy szomjazni, (…) mint idegent (…)
vagy mezítelenül, (…) betegen vagy fogságban?”
A király így válaszol majd nekik:
„Bizony, mondom nektek:
amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül,
nekem tettétek”.
(vö. Mt 25,37–40)

Elmélkedés

Aznap játszanom kellett a bajnokság legfontosabb meccsén. Megmutathattam, mennyire jó vagyok. Az öltözőben ideges és rémült voltam, ám amikor kimentem a pályára, megláttam a nézők között Marcót, a legjobb barátomat, aki nem szereti a focit, mégis eljött, hogy támogasson engem. Ez volt az első alkalom, hogy eljött megnézni, hogy játszom, és sajnos veszítettünk.

Miközben lezuhanyoztam, szomorú és csüggedt voltam. Ám amikor kijöttem az öltözőből, ott találtam a barátomat: rám várt és egy üveg narancslé volt a kezében. Együtt maradtunk egy kicsit. Ez az óra és a narancslé elviselhetőbbé tette az egészet, a vereség pedig már nem is volt olyan keserű emlék.

Egy találkozás, egy tekintet megváltoztathatja az egész napunkat és betöltheti az egész szívünket. Egy barát szenvedő arcában, de akár egy idegenében is, ott van Jézus arca, aki ugyanazon az úton jár, mint én… Lesz bátorságom, hogy odalépjek hozzá?

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy találkozzon a tekintetünk a legnehezebb percekben, és így bátorítást merítsek szeretetedből.

Könyörögjünk

Urunk, add, hogy evangéliumod irgalommal teli fénye enyhítse a minket gyötrő elhagyatottságot és bűn sebeinek a fájását!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt

Ő, aki bűnt nem cselekedett, s álnokságot sem találtak szájában (…).
A mi bűneinket maga hordozta testében a fán,
hogy a bűnöknek meghalva igaz életet éljünk.
(1Pt 2,22.24)

Elmélkedés

Negyedikben mindenáron én akartam lenni az évzáró előadás főszereplője. Mindent megtettem azért, hogy elnyerjem a szerepet, sokszor felmondtam a szöveget a tükör előtt. A tanárnő azonban úgy döntött, hogy Giovanninak adja a szerepet. Ő egy olyan gyerek, aki mindig magában volt.

Akkor azt éreztem, hogy megaláztak, haragudtam önmagamra, a tanárnőre és Giovannira. Az előadás jól sikerült, s ettől kezdve Giovanni is jobban megnyílt az osztály közösségében.

A csalódásom arra szolgált, hogy segítsek valaki másnak. A tanárnő döntése annak adott lehetőséget, akinek tényleg szüksége volt rá.

A gyermekek imája

Jézus, tégy engem szereteted eszközévé, add, hogy meghalljam azok fájdalmas kiáltását, akik nehéz körülmények között élnek, és így megvigasztalhassam őket!

Könyörögjünk

Urunk, te ugyanúgy a földre rogytál, mint bárki más. Add meg az erőt, hogy felkeljünk, amikor már kedvünk sincs hozzá.

Növeld bennünk a bizonyosságot, hogy a fáradtság és a levertség idején mindig képesek legyünk tovább menni, az oldalunkon Veled.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VIII. állomás: Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal

Nagy népsokaság követte őt,
köztük asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta.
Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt:
„Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok!
Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!”
(Lk 23,27–28)

Elmélkedés

A testvéremmel együtt egész délután videojátékokat játszottunk. Amikor eljött az este, az anyukánk megkérdezte, megcsináltuk-e a házi feladatot? Mindketten rávágtuk: „Hát persze, anyu!” Rögtön a szobánkba mentem, és elkezdtem megírni a házit, de a testvérem a tévét nézte a díványon.

Másnap ő nem ment iskolába, mert úgy tett, mint akinek fáj a hasa. Amikor hazaértem, bementem a szobánkba, és elbeszélgettünk arról, ami történt: hibáztunk, amikor hazudtunk az anyukánknak, és amikor ő úgy tett, mintha fájna a hasa. Azt tanácsoltam neki, hogy rögtön csináljuk meg a házit. Segítettem neki, hogy pótolja a kimaradt leckét. Amikor a végére értünk, együtt játszottunk egész délután.

Nehéz dolog kijavítani egy testvér hibáját, mégis szükség van rá. Bátorságra, egyszerűségre és tapintatra van szükség hozzá.

A gyermekek imája

Jézus, Te betöltötted a szívünket kedvességgel és érzékenységgel. Tégy képessé arra, hogy őrzői legyünk legkisebb testvéreinknek!

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, tégy minket irgalmasságod hiteles tanúivá! Add, hogy szavaink és tetteink mindig a testvér iránti szeretet őszinte és ingyenes jelei legyenek!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

[Jézus mondja:] Bizony, bizony mondom nektek:
ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad,
de ha meghal, sok termést hoz.
Aki szereti életét, elveszíti azt,
és aki gyűlöli életét ezen a világon,
megőrzi azt az örök életre.
(Jn 12,24–25)

Elmélkedés

Az elmúlt évben nem látogattuk meg a családdal a nagyszüleimet; a szüleim azt mondják, ez veszélyes, megfertőzhetnénk őket a Coviddal. Nagyon hiányoznak!

Ugyanígy hiányoznak a barátnőim a röplabdaedzésről és a cserkészcsapatból. Gyakran érzem egyedül magam. Az iskola is zárva van. Korábban előfordult, hogy nem szívesen mentem oda. Most azonban egyszerűen csak szeretnék bemenni az osztályba, hogy lássam a társaimat és a tanárnőket.

A magány szomorúsága néha elviselhetetlen. Úgy érezzük, hogy mindenki elhagyott minket. Mintha már nem is tudnánk nevetni. Jézushoz hasonlóan a földre rogyunk.

A gyermekek imája

Jézus, örök fényünk, kérlek, ragyogj fel újra, amikor elveszem a sötét gondolataimban és eltávolodom Tőled!

Könyörögjünk

Urunk, aki úgy mentél fel a Kálváriára, mint az áldozati bárány, világosítsd be ezt a sötét éjszakát, nehogy elvesszünk ebben a nehéz időszakban!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

X. állomás: Megfosztják Jézust a ruháitól

[A katonák] azután keresztre feszítették, a ruháit pedig elosztották,
sorsot vetve rájuk, hogy ki mit kapjon.
Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól:
„Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek”.
(Mk 15,24; Jn 19,24b)

Elmélkedés

A szobám polcairól rengeteg baba nézett le rám, mindegyük másmilyen. Minden családi ünnepen kaptam egy újabbat, és én nagyon szerettem a kis barátnőimet.

Vasárnap, a mise végén kihirdette a plébános, hogy játékokat gyűjtenek a koszovói menekült gyermekeknek. Amikor hazamentem, ránéztem a babáimra, és ezt gondoltam: „Tényleg szükségem van rájuk?” Szomorúan kiválasztottam párat, a legrégibbeket, amelyekhez nem kötődtem annyira. Összekészítettem a dobozt, hogy a következő vasárnap elvigyem a templomba. Este azonban az az érzésem támadt, hogy nem tettem eleget. Lefekvés előtt pakolni kezdtem: a doboz tele lett, a polcok pedig üresek. 

Ha megválunk a fölöslegestől, az megvidámítja a lelket és megszabadít az önzéstől. Jobb adni, mint kapni.

A gyermekek imája

Jézus, virrassz a szívem fölött, tedd szabaddá az anyagi javak rabságától! Segíts, hogy ne csak a fölöslegesből, de a szükségesből is tudjak ajándékozni.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, hidald át a távolságokat, tégy nagylelkűvé minket, hogy megosszuk gondviselésed ajándékait a testvéreinkkel.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

XI. állomás: Jézust a keresztre szögezik

A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt:
„Másokat megmentett, mentse meg most magát,
ha ő a Krisztus, az Isten választottja!”
A katonák is gúnyolták őt.
Odamentek, ecettel kínálták, és azt mondták:
„Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!”
(Lk 23,35–37)

Elmélkedés

Karácsony napján elmentünk a cserkészekkel a Szeretet Misszionáriusaihoz [Teréz anya nővéreihez], hogy ebédet osszunk a rászorulóknak. Lemondtunk arról, hogy a családunkkal töltsük az ünnepet.

Amikor a vonaton ültünk, arra gondoltam, hogy mennyi mindent elvesztettem: Maria nagymamám házi tésztáját, a közös bingózást, a karácsonyi kalácsot, a tűznél felbontott ajándékokat…

Hazatérve az emberek arcára gondoltam, akiket kiszolgáltunk, a nevetésükre és a történeteikre… A gondolat, hogy egy békés ünnepi pillanatot csempésztem az életükbe, felejthetetlenné tette ezt a karácsonyt.

Jézus arra tanít minket a kereszten, hogy fölajánljuk magunkat és szolgáljunk szeretettel.

A gyermekek imája

Jézus, ments meg minket a gőgünktől és az előítéleteinktől, add, hogy a szívünk megnyíljon a többi ember előtt!

Könyörögjünk

Urunk, add meg a kegyelmet, hogy ne maradjunk a bűneinkhez szögezve! Segíts, hogy minden gyöngeségünk ellenére is észrevegyük a mindig új lehetőséget kereszted erejének a felragyogtatására, amely életet és reményt ad.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

A hatodik óra körül [déltájban] sötétség támadt az egész földön, a kilencedik óráig.
A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt.
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!”
E szavakkal kilehelte a lelkét.
(Lk 23,44–46)

Elmélkedés

Nemrég az egyik órán a maffia áldozatául esett gyerekekről volt szó. Írtam is egy dolgozatot erről a témáról. Ezt kérdeztem: Hogyan lehet ilyen borzalmas dolgokat tenni? Helyes-e, ha megbocsátjuk ezeket a dolgokat? És én képes lennék erre?

Jézus mindenkinek üdvösséget ajándékozott, amikor meghalt a kereszten. Nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket, akikben megvan az alázat és a bátorság a megtérésre.

A gyermekek imája

Jézus, Te azt mondtad: „nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre” (Lk 15,7). Adj erőt megbocsátani!

Könyörögjünk

Úr Jézus, Te meghaltál a kereszten értünk. Fogadd el életünk, amely örök és végérvényes adományként kapcsolódik a Tiédhez.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Mikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József,
aki maga is tanítványa volt Jézusnak.
Odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.
Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki.
(Mt 27,57–58)

Elmélkedés

Űrhajósokhoz hasonlító emberek szálltak ki a mentőautóból, védőfelszerelésbe burkolózva, kesztyűben, maszkban és szemvédőben. Elvitték a nagypapámat, aki pár napja már nehezen lélegzett.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttam a nagypapámat. Pár nappal később a kórházban halt meg. Úgy gondolom, a magánytól is szenvedett. Nem tudtam fizikailag közel lenni hozzá, elbúcsúzni tőle és vigasztalni őt. 

Mindennap imádkoztam érte, így el tudtam kísérni őt ezen az utolsó földi utazásán.

A gyermekek imája

Köszönjük Neked, Jézus, hogy kereszthaláloddal nekünk ajándékoztad a remény erejét.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, add, hogy érezzük vigasztaló és kiengesztelő közelségedet egészen addig a percig, amikor gondviselésed ajándékaként elszólítasz minket, hogy eggyé váljunk Veled!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

XIV. állomás: Jézus testét a sírba helyezik

József fogta a testet, begöngyölte tiszta gyolcsvászonba,
és betette sziklába vágott, saját, új sírboltjába.
A sír bejáratához egy nagy követ hengerített és elment.
(Mt 27,59–60)

Elmélkedés

Kedves Jézus, Sarának hívnak, tizenkét éves vagyok, és köszönetet szeretnék mondani Neked azért, hogy ma megtanítottad, hogyan tegyek jót szereteted nevében. Megtanítottad, hogy Rád bízva magamat leküzdjek minden szenvedést; úgy szeressem a másik embert, mint a testvéremet; hogy az elesés után felkeljek; hogy szolgáljam a többieket; hogy megszabaduljak az előítéletektől; hogy felismerjem, mi a lényeges és legfőképpen hogy mindennap egyesítsem életemet a Tiéddel.

Ma végtelen szereteted gesztusának hála megtanultam, hogy a halál nem jelenti mindennek a végét.

A gyermekek imája

Jézus, segíts, hogy soha ne hagyjunk fel az imáinkkal, amikor elnehezül a szívünk sírod sziklája előtt.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, amikor nehéz helyzetekkel találkozunk életünk útján, add meg nekünk a húsvét, a halálból a feltámadásra való átmenetel reményét.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

Záróimádság

Urunk, jóságos Atyánk, idén is megemlékeztünk Fiad, Jézus keresztútjáról, és a gyermekek szavaival, imáival tettük ezt. Te magad állítottad őket az Országodba való bemenetel példájaként elénk.

Segíts, hogy olyanná váljunk, mint ők: kicsinyekké, mindenre rászorulókká, az életre nyitottakká. Add, hogy visszanyerjük a tekintet és a szív tisztaságát.

Kérünk, áldj és oltalmazz meg minden gyermeket, hogy növekedhessenk korban, bölcsességben és kegyelemben, hogy megismerjék és kövessék a jónak azt az útját, amelyet elterveztél mindenki számára. 

Áldd meg a szüleiket és mindazokat, akik együtt munkálkodnak velük ezeknek a gyermekeknek a nevelésében, hogy mindig egyesülve érezzék magukat veled, amikor életet és szeretet adnak.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Fordította: Török Csaba
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2021/documents/ns_lit_doc_20210402_via-crucis-meditazioni_en.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUM

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Ezek az evangélium igéi.  
Jn 20,19-31

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Kezdőének:
Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja. (1Pét 2,2)
vagy
Örüljetek dicsőségteknek, adjatok hálát Istennek, aki meghívott titeket a mennyek országába, alleluja. (4Ezdr 2,36-37)

Könyörgés:
Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
Azokban a napokban: A hívő sokaság egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bővelkedtek a kegyelemben.
Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, az apostolok lába elé tette, és szétosztották mindenkinek, szükségéhez mérten.
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,32-35

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 6. tónus.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad.
Mondják, akik félik az Urat, * mivel irgalma örökké megmarad.
Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult, * az Úrnak jobbja fölemelt engem.
Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit.
Megfenyített az Úr és megpróbált, * de nem adott halálra engem.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé.
Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta.
H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zsolt 117,2-4.16ab-18.22-24

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből
Testvéreim! Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten szülötte; aki pedig a szülőt szereti, szereti a szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük az Istent, és eleget teszünk parancsainak. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek.
Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek igazság.
Ez az Isten igéje.
1Jn 5,1-6

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. * Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” Jn 20, 29 – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem?” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!”
Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 20,19-31

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára!
Lektor:
1. Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen hit kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve eljussunk az örök boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Prefáció:
HÚSVÉTI PREFÁCIÓ I.
Húsvét szent titka

A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk.

Az Úr legyen veletek.
H.: És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
H.: Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H.: Méltó és igazságos.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, – midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, a Húsvéti Bárány.
Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, – halálunkat halálával MEGtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, – (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)

Áldozási ének:
Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, és ne légy hitetlen, hanem hívő, alleluja. (Vö. Jn 20,27)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, mindenható Istenünk, hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje szüntelenül megmaradjon lelkünkben. Krisztus, a mi Urunk által.


Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárHÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

(Az isteni irgalmasság vasárnapja)(Szent Szaniszló)

A hívők összessége szívében és lelkében egy volt


ApCsel 4,32-35

A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, s az eladott dolgok árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt.

Zs 117

ALLELUJA! Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló! Mondja hát Izrael, hogy jó, hogy irgalma örökkévaló! Mondja hát Áron háza, hogy irgalma örökkévaló! Mondják hát, akik félik az Urat, hogy irgalma örökkévaló! Szorongatásomban segítségül hívtam az Urat, s az Úr meghallgatott és tágas térre vezetett. Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem? Az Úr az én segítőm, s én lenézhetem ellenségeimet. Jobb az Úrhoz menekülni, mint emberben reménykedni. Jobb az Úrhoz menekülni, mint fejedelmekben reménykedni. Mind körülvettek engem a nemzetek, de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! Körülvettek, bizony körülvettek engem, de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! Körülvettek engem, mint a méhek, föllobbantak, mint a tűz a bozótban, de az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! Meglöktek, bizony meglöktek, hogy elessem, de az Úr megsegített engem! Az Úr az én erőm és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Ujjongás és diadal szava hangzik az igazak sátraiban: ,,Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja fölmagasztalt engem, az Úr jobbja győzelmet szerzett!’’ Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Az Úr nagyon megfenyített engem, de nem engedett át a halálnak. Nyissátok meg előttem az igazság kapuit, hadd lépjek be rajtuk, hogy dicsérjem az Urat. Ez az Úr kapuja, az igazak lépnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem, és szabadítóm lettél. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr műve ez, csodálatos a mi szemünkben. Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta! Nyújts, ó Uram, segítséget, adj, ó Uram, jó sikert! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldunk az Úr házából titeket. Az Úr Isten világosított meg minket. Álljatok sort az ünnepi lombokkal, egészen az oltár szarváig. Istenem vagy te, hálát adok neked, Istenem vagy te, magasztallak téged. Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.

1Jn 5,1-6

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti azt, aki szült, szereti azt is, aki tőle született. Arról ismerjük meg, hogy szeretjük Isten szülötteit, ha Istent szeretjük, és parancsait teljesítjük. Mert az az Isten szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez az a győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk. Ki más győzi le a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek az, aki tanúskodik arról, hogy a Lélek igazság.

Jn 20,19-31

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: ,,Békesség nektek!’’ Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.’’ Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.’’ Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. A többi tanítvány elmondta neki: ,,Láttuk az Urat!’’ Ő azonban így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalára nem helyezem, én nem hiszem!’’ Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt: ,,Békesség nektek!’’ Azután azt mondta Tamásnak: ,,Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!’’ Tamás azt felelte: ,,Én Uram és én Istenem!’’ Jézus erre azt mondta neki: ,,Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.’’ Jézus még sok egyéb jelet is művelt tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket pedig azért írták le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és a hit által az ő nevében életetek legyen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT SZANISZLÓ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

*Szczepanowo, 1030/1035. +Krakkó, 1079. április 11 .

A hagyomány szerint Szent Szaniszló püspök és vértanú a krakkói egyházmegye területén fekvő Szczepanowóban született. Családja a lovagok közé tartozott, de nem voltak gazdagok. Születésének pontos dátumát nem tudjuk.

Gyermekkorát szülőföldjén töltötte, iskoláit valószínűleg a krakkói bencéseknél kezdte. Nevelői észrevették képességeit, ezért az akkori Európa egyik szellemi központjába, Ličge-be küldték. Itt végezte a teológiát.

Hazatérve rövidesen kitűnt szellemi és lelki kiválósága, ezért a krakkói püspök, Lamberto Zula székesegyházi kanonokká nevezte ki. 1070- ben, amikor a püspök meghalt, a klérus, a nép, sőt maga a fejedelem, II. Bátor Boleszláv (1058--1080) is őt kívánta utódnak. II. Sándor pápa ki is nevezte Krakkó püspökévé, és 1072-ben fölszentelték. Szaniszló volt a második olyan krakkói püspök, aki nem a bencés szerzetesek közül, hanem a világi klérusból került ki. Ez pedig annak a folyamatnak volt része, amellyel a bencés szerzeteseket lassan- lassan visszaszorították a lengyel egyház kormányzásából.

Püspöksége nagyon kedvező körülmények között indult. A király támogatta, s így Szaniszló az egyházmegye térítését véghez tudta vinni. A reformszellemet, amelyet Ličge-ből, azaz a nyugati egyházból hozott magával, a papság körében meg tudta szerettetni, és ennek megfelelően sikerült megújítania a klérust.

Az évek múlásával azonban a király és a püspök közötti barátság egyre inkább elhidegült, majd ellenségeskedéssé fajult, míg a király meggyűlölte a püspököt. Nemsokára nyílt összeütközésre került sor, és Szaniszló püspök kiközösítette Boleszlávot. A király válaszul megölette embereivel a Szent Mihály-templom oltáránál Szaniszlót. Sőt, nemcsak meggyilkolták, hanem meg is csonkították, miként a felségárulókat szokták, azaz levágták kezét, lábát.

A templom melletti temetőben temették el, de már 1088-ban kiemelték, és átvitték a krakkói Wawel-székesegyházba. A sírjánál azonnal megnyilvánult a hívők tisztelete, főleg a szegények részéről, akiknek atyja volt életében.

Szentté avatását 1229-ben indították el és 1253-ban zárult le. IV. Ince pápa Assisiben hirdette ki. Ünnepét május 7-i dátummal 1594-ben vették föl a Római Kalendáriumba. 1969-ben áthelyezték április 11-re, amely napon a krakkói káptalan halottaskönyve szerint vértanúságot szenvedett.


Istenünk, kinek tiszteletéért Szent Szaniszló püspököt az üldözők kardja halálra sújtotta, kérünk, segíts, hogy vértanúd példája szerint mindhalálig megvalljuk a hitünket!

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK, VÉRTANÚ

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Előkelő családban született 1030 körül Krakkó mellett. Gniezno-ban, majd Franciaországban tanult. Előbb falusi plébános volt, azután 1072-ben Krakkó püspöke lett. Szülei halála után a szegények között elosztotta örökségét: a szegények "atyja" volt. Szigorú életet élt, és elvárta a papságtól és a főnemesektől is a hitbeli és erkölcsi példamutatást.

II. Boleszláv királyt bűnös élete miatt többször figyelmeztette. A király hamis tanút állított a püspök ellen, de Isten csodával mentette ki az alaptalan vádaskodásból. Szaniszló félelem nélkül intette a királyt, végül kiközösítette kicsapongó életmódja miatt. A felbőszült király gyilkos dühében - szentmise közben - maga végzett a püspökkel 1079 április 11-én. A szent vértanú holttestét a krakkói székesegyházban helyezték el.

http://www.katolikus.hu/szentek/0411.html

Vértanúságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Választható olvasmányok

Jel 12,10-12a
A vértanúk nem kímélték életüket mindhalálig, Krisztusért.

Jn 17, 11b-19
A világ gyűlölte őket.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A vértanú vére megtermékenyíti az Anyaszentegyház életét. Vértanú lelkületű főpapokért és papokért imádkozzunk együtt:

 1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy akaratod szerint vezesse híveidet.
 2. Ajándékozd a vértanúk hitét és erejét főpapjainknak és papjainknak, hogy bátran képviseljék az igazságot.
 3. Hívj szolgálatodra ifjakat, akik készséggel szentelik Neked magukat.
 4. Alakítsd szívünket alázatossá, hogy lelkivezetőink irányítását engedelmes lélekkel kövessük.
 5. Engedd, hogy a szent vértanúk érdemeiért mi is eljussunk Országod dicsőségébe.

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a vértanúk erőssége. Kérünk, Szent Szaniszló vértanú püspök közbenjárására adj hősies lelkületű főpapokat és papokat, akik életük példájával egyre közelebb vezetnek minket Hozzád, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje de la Salle Szent János (1651-1719) Keresztény Iskolák testvéreinek alapítójaA tanárok védőszentje

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
07

Élete

+ János egy gazdag családban született Rheims-ben, Franciaországban, és csak tizenegy éves korában kapta meg az irodai tonzúrát. 15 évesen a székesegyház kanonokjának nevezték ki. (A székesegyház kanonokjai egyházmegyei papok voltak, akiknek az volt a felelőssége, hogy minden nap elénekeljék az isteni hivatalt a székesegyházban.)

+ 1678-ban pappá szentelését követően János teológiai doktori címet szerzett, de nem volt meghatározott szolgálati területe. Katedrális kánonként kényelmesen élt.

+ Egy véletlenszerű meghívás eredményeként Jánost nevezték ki a szegény fiúk szabad iskolájának adminisztrátoraként. Az iskola növekedésével ösztönözte arra, hogy létrehozza a testvérek tanításának rendjét a fiúk oktatása érdekében. Ez egy új vallási közösség megalapításához vezetett: a Keresztény Iskolák testvéreihez.

+ János úgy látta, hogy testvérei „Krisztus követei a fiataloknál”, és a tanároknak szóló utasításai és kézikönyvei, különös tekintettel a Keresztény Iskolák magatartásával vezetővé tették őt az oktatás területén.

+ de la Salle Szent János 1719. április 7-én, nagypénteken hunyt el. 1900-ban szentté avatták, a tanárok védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Az évek során a De la Salle keresztény testvérek több tagját tisztelték szentként és áldottként. A boldoggá avatás miatt fontolóra vehető James testvér („Santiago”) Miller. 1944-ben a wisconsini Stevens Point-ban született, és misszionáriusként szolgált Guatemalában, amikor ott meggyilkolták 1982-ben. Ha többet szeretne megtudni James testvérről és boldoggá avatásának okáról, látogasson el a www.lasalle.org/hu/who -ve-mi / lasallian-szentség / br-santiago-molnár / .

Imádságra és elmélkedésre

„ A hit első hatása az, hogy erősen kötődünk Jézus Krisztus tudásához, szeretetéhez és követéséhez, valamint a vele való egyesüléshez.” - de la Salle Szent János

Hivatások

Ha többet szeretne megtudni a De la Salle keresztény testvérekről, látogasson el a www.brothersvocation.org oldala.

Ima

Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támassz Egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumVince

Napi Ima18 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
05

Vince, azaz Ferreri Szent Vince (1357–1419) dominikánus szerzetes. Híres szónok, aki Európa nyugati országaiban nagy hatással hirdette a bűnbánatot. Már 1458-ban szentté avatták.* Különösen betegek fordultak hozzá gyógyulásért, vigasztalásért és kerestek enyhülést a Szent Vince vize néven emlegetett szentelményben (aqua Sancti Vincentii pro infirmis).

Középkori hazai kultuszát homály borítja. Magától értetődik, hogy hírét a barokk időkben elsősorban a dominikánusok terjesztették. Füssy Pius rendtárs, aki főleg Vasvárott működött, két művével is szolgálja a Vince tiszteletét. Életrajzot ír róla (1749). Épületes szándékkal íródott a Ferrarius Szent Vintzéhez való hét pénteki ájtatosság is.*

Följegyezték Vincéről, hogy missziós körútjain főleg a végső dolgokat: halált, utolsó ítéletet, az örök evangéliumot prédikálta szívesen. Vácott a fehérek templomában,* vagyis a hajdani dominikánus egyházban látható oltárképén (1782) rendi habitusban, de szárnyakkal, mintegy az Ítélet angyalaként, előhírnökeként tűnik föl. Bal kezében nyitott könyvet tart: TIMETE DEUM & DATE ILLI HONOREM. Magyarul a teljes bibliai mondat: Féljétek Istent és dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok őt: az ég, a föld, a tenger és vízforrások alkotóját (Jel. 14, 7). Fölül angyal fújja a harsonát, alul halottak fekszenek. Az elkárhozottakat az ördög lándzsával döfi át, többen könyörögve Krisztus felé nyújtják karjukat.

A vízszenteléssel, illetőleg szentelt vízzel való meghintéssel együttjáró Szent Vince-áldást dominikánusok kezdeményezték, illetőleg osztották. Tartalmazza a Rituale Romanum is. Jámborabb szombathelyi hívek még századunkban is vittek haza belőle.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE Én vagyok a jó pásztor a jó pásztor életét adjaa juhokért (Jn 10,11) 2021. április

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11)

A bibliai kultúra képei, a pásztorok nomád életének nyugodt ritmusa úgy tűnik, nagyon távol áll a mi hatékonyságra és versengésre törekvő mindennapjainkétól. Ennek ellenére mi is szükségét érezzük, hogy megálljunk, megpihenjünk valahol, és találjunk valakit, aki elfogad úgy, ahogy vagyunk.

Jézuson azt látjuk, hogy ő kész mindenki másnál jobban befogadni minket, felüdülést kínál, sőt kész az életét is odaadni bármelyikünkért.

János evangéliumának ebben a hosszú fejezetében, ahol ez az életige szerepel, Ő arról biztosít bennünket, hogy Isten minden egyes ember életének történetében ugyanúgy jelen van, ahogy azt a próféták szava által Izraelnek megígérte. [1]

Jézus a pásztor, a vezér, aki ismeri és szereti juhait, az ő megfáradt és gyakran eltévelyedett népét. Ő nem egy idegen, aki nem törődik a nyájjal, nem is egy rabló, aki lopni jön, nem is egy bandita, aki leöli és szétszéleszti a nyájat vagy egy kereskedő, aki pusztán érdekből cselekszik.

 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Jézus biztosan a tanítványait tekinti nyájának, azokat, akik megkapták a keresztség ajándékát, de nem csak őket. Jézus minden embert ismer, nevén szólít, és mindenkiről gyengéden gondoskodik.

Ő az igazi pásztor, aki az igazi életre vezet, és értünk jön minden egyes alkalommal, amikor eltévelyedünk[2]. Sőt még az életét is odaadta, hogy beteljesítse az Atya akaratát, hogy eljussunk a személyes közösségre vele, és helyreálljon közöttünk a bűntől halálosan megsebzett testvériség.

Mindannyian felismerhetjük Isten hangját. Halljuk meg, amikor hozzánk fordul, és kövessük bizalommal! Főleg pedig biztosak lehetünk a szeretetében, hogy megért és feltétel nélkül megbocsát nekünk Ő, aki azt mondja:

 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Amikor legalább egy kicsit megtapasztaljuk az ő csendes, de határozott jelenlétét az életünkben, akkor felébred a szívünkben a vágy, hogy ezt megosszuk másokkal, törődjünk többet velük, fogadjuk be őket. Jézus példájára megpróbálhatjuk jobban megismerni a családtagjainkat, a munkatársainkat, a szomszédokat, és odafigyelhetünk a mellettünk élők igényeire.

Engedjük szabadjára a szeretetünk fantáziáját, vonjunk be másokat, és hagyjuk, hogy minket is bevonjanak mások. A magunk kicsinységében, így mégis hozzájárulhatunk egy nyitott és testvéri közösség építéséhez, amely türelemmel és bátran oda tud állni sokak mellé.

Erről az evangéliumi mondatról elmélkedve, Chiara Lubich így ír: „Jézus nyíltan beszél önmagáról: »Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.« (Jn 15,13) És mindvégig kész is erre az áldozatra. Az Ő szeretete ajándékozó szeretet, mely valóban kész feláldozni, odaajándékozni életét. […] Isten tőlünk is (legalább a szándékot és az elhatározást illetően) olyan szeretetet, olyan tetteket kér, melynek mértéke az ő szeretete. […] Csak az ilyen szeretetet nevezhetjük keresztény szeretetnek: mely nemcsak valamiféle szeretet; nem egy máz csupán, hanem olyan szeretet, amely még az életét is kockára teszi. […] Ha így teszünk, keresztény életünkben minőségi ugrás, nagy minőségi ugrás fog bekövetkezni. És látni fogjuk, hogy sok – a föld különböző pontjain élő – férfi és nő csatlakozik majd Jézushoz, mert vonzza őket az ő hangja.”[3]

 

Letizia Magri

 

[1] vö. Ez 34,24-31

[2] vö. Lk 15,3-7; Mt 18,12-14

[3] C. Lubich, Az élet igéje 1997. április, Új Város 1997/4.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA mindent leküzdő hozzáállás

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

A mindent leküzdő hozzáállás

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek…” (1Péter 1:5–6)

Victor és Mildred Goertzel 1962-ben végezték a kiválóság bölcsőjének nevezett híres kutatásukat, melyben több mint 400 sikeres ember családi hátterét vizsgálták. Azt keresték, hogy milyen kora gyermekkori tapasztalatok járultak hozzá ahhoz a rendkívüli teljesítményhez, melyet ezek az emberek elértek.

Kutatásukba bevontak olyan embereket, mint például Einstein, és még sok más híres és csodált embert. Az ő hátterük valami nagyon érdekes dolgot bizonyított. Háromnegyedüknek nehéz gyermekkora volt, nélkülözésben éltek, kettészakadt családokban vagy bántalmazó szülők gyermekeként. Egynegyedük valamilyen testi fogyatékkal élt. Azoknak a legtöbbje, akik híres írók lettek, végignézték, hogy szüleik egyik krízisből a másikba keveredtek. A kutatás végén erre a következtetésre jutottak: a hátrányok kompenzálására való törekvés fontos tényező volt a személyes siker elérésében. Ezekben az emberekben egy dolog közös volt: a mindent leküzdő hozzáállás.

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5:4).

Ha hiszel Istenben és önmagadban, akkor véghez tudsz vinni olyan dolgokat, melyeken magad is meglepődsz. Talán éppen a ma olyan rettenetesnek tűnő problémák indítanak el a holnapi nagyszerűség felé.

A Biblia ezt így fogalmazza meg: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre” (1Péter 1:5–7).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszéd Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, és a szeretetre
meg a kegyelemre gondolok, amit Isten áraszt rám.
A maga képére és hasonlatosságára teremtett.
Szállást vett nálam.

Szabadság

Vajon felismerném, ha Isten mondani akarna nekem valamit?
Észrevenném, ha biztatni akarna, vagy valami feladattal szeretne megbízni?
Kegyelemért imádkozom, hogy félretegyem, ami foglalkoztat,
és megnyíljak Isten üzenetének befogadására.

Szerető figyelmesség

Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
hatalmadnak és szeretetednek.

Isten igéje

Jn 20, 19-31

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A bátor és hűséges Tamás elvonult, hogy magában gyászoljon, és így lemaradt az Úrral való találkozásról. Elszigetelődéséből és bosszankodásából megérezhetünk valamit, mikor azt mondja: "Hacsak ... nem hiszem". Amikor a hívő közösségtől elszakadtam, éreztem már én is így. Olyankor van a legnagyobb szükségem barátaim társaságára és a hit támogató erejére, amikor bánat ül a szívemen.
 • Két példát látunk arra, hogyan lép be Jézus barátai életébe. Be tud lépni hozzám is? Kivel azonosulok ezekben a jelenetekben? Kételkedem, mint Tamás? Valami jelre várok, mielőtt elköteleződöm az új világ, a feltámadás világa mellett?
 • Hagyom, hogy Jézus a fülembe súgja: „Boldog leszel, ha eldöntöd, hogy hinni fogsz!” Hinni benne azt jelenti, hogy átadom neki a szívem is, nemcsak a fejem. Nem nagy kérés ez részéről, hisz ő már nekem adta a szívét.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységHÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

ApCsel 4,32-35

A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, s az eladott dolgok árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt.

 

1Jn 5,1-6

Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti azt, aki szült, szereti azt is, aki tőle született. Arról ismerjük meg, hogy szeretjük Isten szülötteit, ha Istent szeretjük, és parancsait teljesítjük. Mert az az Isten szeretete, hogy parancsait megtartjuk; és az ő parancsai nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. Ez az a győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hitünk. Ki más győzi le a világot, mint aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek az, aki tanúskodik arról, hogy a Lélek igazság.

 

Jn 20,19-31

(…) Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött a zárt ajtón át, megállt középen, és így szólt: „Békesség nektek!” Azután azt mondta Tamásnak: „Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás azt felelte: „Én Uram és én Istenem!” Jézus erre azt mondta neki: „Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.” (…)

 

A víz és a vér csak a Lélek tanúskodása által lehet Jézus Krisztus eljövetelének eszközévé. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán vizében, mikor alámerült bűneink tengerébe, végső nyomorúságunkban is vállalva bennünket, a Lélek lebegett fölötte, és tanúskodott róla, hogy ő az Isten egyszülött Fia, aki e világba jött. Amikor a kereszten szent vérét ontotta, s meghalván átadta Lelkét a kereszt alatt álló Máriának és Jánosnak, ugyancsak a Lélek tanúskodott róla, s elővételezve már itt megtörtént a pünkösdi esemény és az Egyház születése. Figyeljünk fel arra is, hogy amikor a katona lándzsája megnyitotta oldalát, „onnan vér és víz folyt ki.” Annak, aki ezt látta – a szeretett tanítványnak – azért igaz a tanúsága, mert a pünkösdi Lélek elnyerése után a Szentlélek tárta fel előtte és rajta keresztül előttünk is Krisztus halálának értelmét: Isten egyszülött Fia a mi üdvösségünkért halt meg, annyira valós halállal, hogy oldalából vér és víz (vérsavó) folyt ki.

 

A víz, a vér és a Lélek hármas tanúságában felvázolódik a beavatás szentségeinek valósága. A keresztség vizében a Lélek cselekvő tanúsága által eljött hozzánk Jézus Krisztus, és isteni természetéből részesített minket. A szentmise konszekrációjában újra csak a Lélek által válik a kenyér és a bor Jézus szent testévé és vérévé, hogy a szentáldozásban új és egyedülálló módon ismét eljöjjön hozzánk, feltámadott testével, melyen a Tamásnak megmutatott szent sebeket viseli.

 

Feltámadott Jézusunk, add kegyelmedet, hogy élő hittel és reménységgel járuljunk a Szentlélek erejéből születő szentségekhez. Kérünk, segíts, hogy általuk már itt a földön megtapasztaljuk, hogy legyőzetik a halálba és kárhozatba igyekvő világ, és bennünk és közöttünk is megvalósul az az új, szeretetben fennálló világ, melyet a jeruzsálemi ősegyház közösségében felragyogtattál nekünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés A távolság megtapasztalása Húsvét másodikvasárnapja az Isteni irgalmasság vasárnapja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Evangélium:
Jn 20,19-31
Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: "Láttuk az Urat!" De kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem." Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás fölkiáltott: "Én Uram, és Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek." Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében.

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszek irántam való szeretetedben és kegyelmedben, ezért jöttem ma eléd. Tudom, hogy ezen az elmélkedésen keresztül megtapasztalhatom szeretetedet és eltelhetek kegyelmeddel azért, hogy beteljesíthessem azt a szerepet, amelyet a megváltás tervében nekem szántál. Tudod, hogy gyenge vagyok, és néha úgy érzem, hogy feladom. Ugyanakkor tudom, hogy számíthatok nagylelkű kegyelmedre, amellyel támogatod a bátorságomat és a szeretetemet. Részemről küzdeni fogok azért, hogy jól kihasználhassam ezt a veled töltött időt.

Kérés: Jézus Krisztus, engedd, hogy megismerjem a szívedet!

Elmélkedés:
1. Az Ő szíve. Ebben a szentírási részben, Krisztus belehelyezi magát abba a megtapasztalható távolságba, amely elválasztja Őt Tamás ujjától és kezétől. Arra hívja ezt az apostolt, hogy kétségekkel harcoljon azért, hogy elérje az Ő oldalát és kapcsolatba kerüljön Szent Szívével, amely csordultig van irgalommal. Nincs többé kétség a Megváltó feltámadott testében, de nincs kétség az Ő irgalmát illetően sem, amelyet a bűnök bocsánatáról megígért. Tamással együtt, kerüljünk mi is érinthető közelségbe Krisztus szívével, és nézzünk keresztül az Ő megnyitott oldalán, hogy megláthassuk az a szívet, amely annyira szeret minden lelket.

2. Az én szívem. Nem csupán megérinteni akarjuk Krisztus szívét, hanem arra is meg akarjuk kérni az Urat, hogy Ő is érintse meg a szívünket. Csakúgy, mint a leprások, akik eldeformálódott testüket mutatták Krisztusnak, hogy érintse és gyógyítsa meg őket, ugyanúgy mutassuk meg neki a mi eldeformálódott lelkünket, kérve az érintést és a gyógyulást. Boldog Faustisna Kowalska nővér, az Isteni Irgalmasság apostola azt mondaná, hogy ehhez csak annyi szükséges, hogy hagyjuk a szívünket félig nyitva, és Isten megteszi a többit. Mutassuk meg az Ő „szent ujjának” azt, amit meg kell érintenie kegyelmével, különösen a gyónás szentsége által.

3. Minden szív. Krisztusban a legfőbb szomjúság gyakran találkozik a legfelháborítóbb hálátlansággal és sértéssel a lélek részéről. A Szent Szív ezt Alacoque Szent Margit Máriának mondta el. Elmagyarázta neki, hogy számára a legkínzóbb fájdalmat az emberek hálátlansága okozza. Törekedjünk arra, hogy közelebbi kapcsolatba hozzuk a lelkeket ezzel a szomjazó szívvel, az imáink, az apostoli erőfeszítéseink és a felajánlásaink által.

Ferenc pápa így fogalmazott 2020-ban ezen a vasárnapon: Csak ő hiányzott, Tamás. De az Úr megvárta. Az irgalmasság nem hagyja magára, aki lemaradt. Most, amikor a világjárványból való lassú és fáradságos újrakezdésre gondolunk, épp ez a veszély fenyegethet: elfeledkezni arról, aki lemaradt. Fennáll a veszély, hogy egy még rosszabb vírus támad meg bennünket, a közömbös önzőségé. Ennek a vírusnak az átadása azzal a gondolattal kezdődik, hogy az élet akkor lesz jobb, ha nekem jobb lesz, hogy akkor lesz minden rendben, ha számomra rendben mennek a dolgok. Innen indulunk, és odáig mehetünk, hogy válogatunk az emberek között, leselejtezzük a szegényeket, feláldozzuk a lemaradókat a haladás oltárán.
Ez a világjárvány azonban emlékeztet bennünket arra, hogy nincsenek különbségek és határok a szenvedők között. Mindannyian törékenyek, mindannyian egyformák, mindannyian értékesek vagyunk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm a szeretetről és az irgalmasságról adott példádat, amelyet a tanítványoknak való megjelenésed és Szent Tamáshoz való kedvességed által adtál nekünk. Legyen tele az én szívem hálával és maradjon közel a Te szerető, irgalmas érintésedhez!

Elhatározás: Imádkozni fogok egy ismerősömért, hogy tapasztalja meg Isten irgalmát a gyónás szentsége által. Ha lehet, közvetlenül segítek valakinek, hogy ez megtörténjen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Jn 20,19-31

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.” A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Elmélkedés

A húsvéti hit
A húsvétvasárnapi evangélium a hajnali eseményeket írta le, a mai pedig azt, ami ugyanazon a napon este történt. Mária Magdolna, Péter és János reggel hiába keresték az Urat, csak az üres sírt láthatták. Este viszont maga az Úr jelenik meg övéinek, megmutatja, hogy új életre támadt.
A húsvéti hithez vezető út mindig hosszú és összetett. Senki nem mondhatja, hogy természetes vagy magától értetődő. Mert a húsvéti hit, a feltámadásba vetett hit Isten ajándéka, és nem mi határozzuk meg, hogy Isten kit és mikor ajándékoz meg ezzel a hittel. A húsvéti hit útjába sokszor akadályok kerülnek, amelyek mégsem leküzdhetetlenek. A formálódó krisztusi közösség nem rohan, hanem csak lassan halad a hit útján. Olyan ütemben, ahogy Isten feltárja az ő titkait és megnyitja a közösség tagjainak lelki szemét és értelmét. A közösség hite Krisztus megjelenésein alapul, és a Feltámadottal való találkozások formálják, erősítik.
Jézus váratlanul jön, még csak be sem kopog a zárt ajtón, egyszerűen csak megjelenik apostolai körében. Elsősorban nem az arcáról ismerhető fel, hanem a sebeiről, amelyeket a kereszten szerzett, s amelyek megdicsőült testén is látszanak. Tamás apostol nem részese az első élménynek, neki nyolc napig várnia kell az új jelenésre. Közben persze ő nem tudja, hogy mikor fog az Úr újra megjelenni és teljesíteni az ő vágyát. Ő még kételkedik, hitetlen. Ezért mondja: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” Kételkedése nyolc napig tart. Az Úr újbóli megjelenése eloszlatja kételyeit. Láthatja, megérintheti a sebhelyeket, amelyek számára egyértelmű bizonyítékok. Tamás hitetlensége teljesen érthető. Nem könnyű kitartani, hűségesnek lenni a vesztes, a legyőzött, az emberi gonoszság által keresztre feszített Krisztus mellett. Nem könnyű hinni az ő feltámadásában. Nem könnyű hinni azoknak, akik azt állítják, hogy látták az Urat. Tamás apostol számára is hosszú a húsvéti hithez vezető út és akadályokkal van tele.
És Tamás megadja magát az Úrral való találkozáskor. Látja a jeleket, a sebhelyeket és ez elég számára. Már nem ragaszkodik a maga igazához, hanem félreteszi kételkedő gondolatait. Megadja magát a bizonyítékok láttán és megvallja hitét. Elfogadja igazságként, hogy az Úr él, feltámadt a halálból.
Korunkban sokan ésszerűtlennek tartják a hitet és szembeállítják egymással az emberi értelmet és a hitet. Azt gondolják, hogy a dolgok értelme pusztán emberi értelemmel is mindig felismerhető és nincs szükség a hitre. E téves gondolkodás hátterében többek között az áll, hogy az emberi gondolkodás és megismerés célja, hogy az ember felfedezze a dolgok értelmét, pedig valójában minden megismerésünkkel az igazságot keressük. Értelmünk és hitünk egyaránt a legfőbb igazságnak, Istennek a megismerésére törekszik. A tudás utáni vágyunk semmit nem ér az igazság megismerésének vágya nélkül. Kutatásaink és kereséseink semmit nem érnek, ha nem állunk meg a felfedezés pillanatában. Emberi erőfeszítéseink és tevékenységeink mit sem érnek, ha nem a szeretet irányítja őket. Emberi gondolkodásunk semmit nem ér az Istentől kapott bölcsesség nélkül.
Boldogok vagyunk, ha megkaptuk a húsvéti hit ajándékát! © Horváth István Sándor

Imádság

Urunk Jézus, te megengedted Tamásnak, a kételkedő apostolnak, hogy a kereszten szerzett sebeidet megérintse. Engedd, hogy sebeidet megérintve bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valóban élsz, feltámadtál a halálból. Azzal a szándékkal érintjük meg oldalsebedet, hogy meggyógyíthasd hitetlenségünket, eloszlasd kételyeinket és megerősítsd feltámadásodba vetett hitünket. Add, hogy ez az érintés hitet ébresszen bennünk! Egyedül te vagy képes lelki sebeink gyógyítására és bűneink megbocsátására. Úgy szemléljük sebeidet, mint az irgalom forrását és a szeretet jelét!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210411.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓHúsvét 1. hete – péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
09
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Uram, Téged csak az veszíthet el, aki eltávolodik Tőled.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

A Szentatya misét mondott a Szent Péter templom konfessziója fölött a bolsevizmus-üldözte orosz kereszténységért. Maga az a tény, hogy a Szentatya ilyen módon siet az üldözöttek, vértanuk segítségére, azok­nak segítségére, akik nem tartoznak a látható Egyházhoz, mert elszakadásukkal elvesztették az Összekötő kapcsot Szent Péter utódjával és azáltal a látható Egyházzal, rend­kívüli jelentőségű. A tények maguk nemcsak azáltal fon­tosak, ami bennük és általuk történik, hanem azáltal is, ami bennük kifejeződik. Mert vannak egyszer, csupasz té­nyek, melyek világok sorsát döntik el; de nincs igazi ben­ső tartalmuk, nincs kifejező erejük, lehetnek brutális dur­va tények, de nincs lelkük. Az, hogy a Szentatya miséz az orosz keresztényekért, mint tény, a maga tény-voltával alig emelkedik a világtörténelmi események nívójára. Hogy benső hatása mi lesz, mit számít a világok sorsát in­téző Gondviselés előtt ez a szentmise, az az Isten titka.
De ott van a misztérium kapcsa, — a keresztségé — mely összefog ortodoxot, szakadárt, az elszakadás után is. E szentségi jegy megadja a Krisztus testéhez tartozást, és en­gedte meglátni ezt a láthatatlan valóságot.

(Római levél II.)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál pápa breviáriuma

Szent II. János Pál breviáriumaKrisztus járja az élet útjait

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Isten terveiben nincsenek véletlenek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

II. János Pál Minden napra egy imaSzent Szaniszló püspök és vértanú

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

A történelem szerint Szent Szaniszló „a lengyelek védőszentje". Ez tény, aminthogy az is, hogy a lengyel püspöki kar mindenekelőtt az erkölcsi értékrend védő­szentjének ismerte el. Ennek oka, hogy életének és ha­lálának etikai ékesszólása van, akárcsak annak a ha­gyománynak, mely nemzedékek során nyert kifejezést Lengyelországban, a Piast-uralkodóház, a Jagellók, a választott királyok Lengyelországától kezdve napjain­kig.

Az erkölcsi értékrend védőszentjének címe, mellyel Szent Szaniszlót felruháztuk, mindenekelőtt kapcsolat­ban áll az erkölcsi törvény egyetemes elismerésével, vagyis Isten törvényének elismerésével. Ez a törvény mindenkit kötelez, akár alattvalók, akár uralkodók. Ez erkölcsi norma, és az ember értékének lényeges ismér­ve. Csak ha ebből a törvényből, vagyis az erkölcsi törvényből indulunk ki, tisztelhetjük és ismerhetjük el az emberi személyiség méltóságát. Tehát a társadalmi rend szempontjából az erkölcs és a törvény alapvető feltétel. Az államok és nemzetek a törvényre épülnek, nélküle pedig elpusztulnak.

A lengyel püspöki karnak jelenlegi szolgálatában és küldetésében különös figyelmet kell fordítania az egész lengyel kulturális örökség ügyére. Mindannyian tudjuk, ezt a kulturális örökséget milyen nagy mértékben átjár­ta a kereszténység világossága. Azt is tudjuk, hogy a kultúra a nemzeti azonosság legelső és legalapvetőbb bizonyítéka.

Amennyiben a lengyel püspöki kar Szent Szaniszló küldetésének folytatója, bizonyos mértékig meg is különbözteti a történetéből fa­kadó kegyelem, s ilyen módon nyilvánvaló és pótolhatatlan működé­sének e területén.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pio atya breviáriuma

Pio atya breviáriumaA lélek próbái

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Légy nyugodt, mert minél erősebbek az ellenség támadásai, annál közelebb van Isten a lelkedhez. Erre gondolj és töltekezz fel jól ezzel a nagy és megerősítő igazsággal.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiHúsvéthétfői gondolatok

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
06

KEDVES TESTVÉREK!

A II. Vatikáni Zsinaton hangzott el és nagyon is fontos szó volt a párbeszéd. Ha a keresztények számára fontos, hogy az evangéliumot tovább adják, akkor természetesen szóba kell elegyedniük a környezetükben élő emberekkel, meg kell hallgatniuk őket, ismerniük kell az életüket és elfogadható módon az evangéliumot is képviselniük kell. Hívőknek és nem hívőknek tudniuk kell szót érteniük egymással, hogy megismerjék és megértsék egymást, egymás nézeteit. Ennek a párbeszédnek a jegyében a Zsinat alatt keresztény és marxista tudósok többször is párbeszédet folytattak egymással. Ezeket a párbeszédeket a német Paulusgesellschaft, a Szent Pál Társaság szervezte és Csehországban, Mariánské Lazné-ban került rájuk sor. A párbeszédeket a magyar marxista folyóirat, a „Világosság” is ismertette. Ez nem volt természetes, ne felejtsük el, hogy az 1960-as évek közepén jártunk.

Ezeken a párbeszédeken részt vett a francia egyetemi tanár, Roger Garaudy, aki akkor már komolyan érdeklődött a kereszténység iránt. Egy alkalommal ezt mondta: „A feltámadt Krisztus a szabadság tökéletes ábrázolása.” A Zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: Jézus küldetése az volt, hogy „halála által semmivé tegye azt, akinek hatalma van a halálon – azaz az ördögöt –, és szabaddá tegye azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak” (Zsid 2,14-15). Jézus Krisztus nemcsak magáért, de értünk is feltámadt. Részesei lehetünk az Ő feltámadásának. Ha a biológiai halál ennek a földi életnek mindig része marad is, de Jézus feltámadása által megváltozhat a viszonyunk elsősorban Istenhez, de a halálhoz is. A szabadság, amit Krisztus hozott el nekünk éppen ezt a teljes terjedelmében megváltozott, megújult életet jelenti, aminek teljessége lesz Jézus Krisztus második eljövetelekor az Isten országa, a teljesen megújult, igazi célját elérő teremtés. Garaudy mondatához egy megjegyzést azért érdemes hozzáfűzni: a feltámadott Jézus Krisztus nem ábrázolása a szabadságnak. Az ábrázolás valakinek az elképzelése. Krisztus feltámadása nem elképzelés, ami lehet bármilyen szép, de csak valakinek a gondolatában létezik. Jézus Krisztus feltámadása tény, emberi történelmünk legboldogítóbb valósága. Keresztényekként nem elképzelésben, hanem megtörtént eseményben hiszünk. A hit természetesen nem a tényre vonatkozik, mintha azt kétségbe lehetne vonni, hanem arra, hogy Jézus feltámadásának óriási jelentősége van számunkra. A hitben éppen azt éljük át, hogy Jézus Krisztus személye, halála, feltámadása, tanítása egész emberi sorsunk, jövőnk kulcsa.

Az egyik ilyen párbeszéd után Garaudy hazánkba is eljött. Egy újságíró megkérdezte, hogy ő hisz-e Jézus Krisztus feltámadásában? A válasza az igen volt. Az újságíró következő kérdése az volt, hogy miért hisz benne? A válasza: „Azért hiszek benne, mert ettől az eseménytől emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy előtte élt.”

Ez hallatlanul fontos mondat. Jézus halálával és feltámadásával egészen új életstílus valósult meg, mégpedig élet a szeretetben. Csak egy példa: Kolosszéban élt egy gazdag keresztény, akinek rabszolgái voltak. Az egyik megszökött tőle, és Rómába, az ott fogságban levő Pál apostolhoz menekült. Az apostol hatására keresztény lett. Az apostol visszaküldte a gazdájához. A neki írt levélben ezt olvassuk: „Talán azért távozott el tőled egy időre, hogy visszakapd őt mindörökre, már nem mint rabszolgát, hanem többet, mint szolgát, mint szeretett testvért. Számomra nagyon is az, de mennyivel inkább neked, emberileg is, az Úrban is” (Filem 1,15-16). Értjük? A feltámadott Jézusba vetett hit a legnagyobb forradalom, mert vérontás és erőszak nélkül meg tudja változtatni a társadalmat olyan mértékben, hogy aki eddig rabszolgám volt, aki fölött uralkodhattam, aki annyira ki volt nekem szolgáltatva, hogy büntetlenül meg is ölhettem, ha akartam, most már Krisztusban és Krisztus által szeretett testvérem. És ez érvényes az egész életre, annyira, hogy Jézus az utolsó vacsorán főpapi imájában ezt kérte a mennyei Atyától, amikor azokért imádkozott, akik a tanítványok szavára hinni fognak Benne, vagyis értünk is: „Én bennük, és te bennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és hogy úgy szereteted őket, ahogy engem szerettél” (Jn 17,23). Jézus biztos abban, hogy az ő tanítását hitelesíteni nem a tudósok, nem a művészek, nem is a politikusok fogják, hanem azok a hívei, aki a belé vetett hitük erejével képesek annyira szeretni egymást, ahogy Jézus szerette őket – élete föláldozásáig. Pontosan ezt látta meg Garaudy: Jézus feltámadt, mert emberek egy csoportja egészen másképp kezdett el élni, mint ahogy eddig élt. Végül is Jézus feltámadását nem az üres sír igazolja, hanem az a tény, hogy ennek erejében képesek emberek fölülmúlni önmagukat, ösztönös önzésüket és így megváltoztatják a világot. Ez hitelesíti a mi életünk súlyát is. Kérdés: mert hiszek Jézus feltámadásában, már ma másképp élek, mint tegnap éltem? Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Zárt ajtón keresztülHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08

Húsvétvasárnap este a tanítványok együtt voltak és félelmükben zárva tartották az ajtót. Jézus megjelent nekik. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Majd rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Jézus teremtő gesztussal az apostolokra lehel és a bűnbocsánat szolgálatával bízza meg őket. Az apostoli egyház ma is fontos feladatának és küldetésének tartja ezt a megbízatást. Azért is, mert korunk emberének a bűnnel kapcsolatban két súlyosan téves vélekedése is van. Az első az, hogy nincs bűn. Vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. A második pedig az, ha mégis megtapasztalom a bűnt, akkor nincs bocsánat.

Az első tévedést költői tömörséggel József Attila fogalmazza meg az Én nem tudtam című versében.

Én úgy hallgattam mindig, mint 

mesét

a bűnről szóló tanitást. Utána

nevettem is - mily ostoba beszéd!

Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!”

A bűnről szóló „mese” minden bizonnyal Ádám és Éva bibliai elbeszélésére utal, akik az emberiség állapotát meghatározó ősbűnt elkövették. „Tudni akarták a jót és a rosszat”. A tudni jelentésű héber jada szó azonban azt is jelenti, hogy meghatározni. A bűnben az ember akarja megszabni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az öntörvényű ember Isten helyét foglalja el, Istent játszik. Próbálkozása azonban fájdalmas kudarccal végződik. Kiderül, hogy meztelen, vagyis kiszolgáltatott és magányos. Önistenítése folytán megtörik a harmónia Isten és ember, férfi és nő, valamint az ember és a teremtett világ között. A bűn természetét feltáró szentírási igazság nem valami tőlünk távoli és idegen szabály. Példázza ezt Nietzsche bölcselete, amely szakítani akart a gyengék és gyávák hunyorgó csordaerkölcsével. Filozófiája Isten halálát hirdeti. Szerinte ez teszi lehetővé és szükségessé a magának törvényt hozó „Übermensch”, az „emberfölötti ember” megjelenését. A víziójához kapcsolódó, istentelen ideológiákon alapuló 20. századi rendszerek azonban nem az emberek boldogságát valósították meg, hanem több mint száz millió ember halálát és tömegek mérhetetlen szenvedéseit. A bűnről szóló tanítás tehát történelmi léptékben sem mese, nevetséges, ostoba beszéd. A magukat bátraknak álcázó gátlástalanok bűnei nyomán mindig vér és könnyek fakadnak.

A történelmi múlt szörnyűségeinél azonban sokkal közelebbről érint bennünket a bűn személyünket sértő valósága vagy a saját bűnösségünk megtapasztalása. Amikor valaki nekünk árt, vagy ha saját tetteink súlyos következményeivel szembesülünk, akkor a bűnnel kapcsolatos másik téves vélemény kísért meg bennünket, az, hogy nincs bocsánat. Legalábbis arra, amit ő velem szemben megtett, arra nincs. Vagy a magában csalódott ember még mélyebb kétségbeesése, mely szerint rajtam már senki sem segíthet. József Attila a Tudod hogy nincs bocsánat című költeménye ebbe a drámába ad bepillantást.

Tudod, hogy nincs bocsánat,

hiába hát a bánat.

Légy, ami lennél: férfi.

A fű kinő utánad.

Nietzsche és Freud ateizmusa még úgy vélte, hogy csak az Istentől megszabaduló ember lehet boldog igazán. József Attila sorai keserű bánattal leleplezik le ennek az illúziónak a kórképét:

Atyát hivtál elesten,

embert, ha nincsen isten.

S romlott kölkökre leltél

pszichoanalízisben.”

A bocsánat híján kialakult kétségbeejtő helyzet mélypontja a költő megfogalmazásában ez:

s lásd, soha, soha senki

nem mondta, hogy te jó vagy.”

Pedig az ember legmélyebb és legfontosabb vágya az, hogy valaki kimondja rá, hogy jó, hogy vagy, szerethető és szeretni képes ember vagy.  A Biblia első oldalán, a Teremtés könyvében éppen ez a kijelentés ismétlődik refrénszerűen: „és Isten látta, hogy jó”. Az ember teremtése után pedig mintegy nyomatékosítva újra elhangzik, hogy „és Isten látta, hogy nagyon jó az, amit alkotott”.

Ezért nem véletlen, hogy amikor a feltámadt Jézus a zárt ajtón keresztül megjelenik a félelmükben bezárkózó tanítványoknak, akkor békességet hoz és az Atyától jövő küldetését rájuk bízva a Szentlelket adja meg nekik a bűnök bocsánatára.

Az Isten irgalmasságával való személyes találkozás számunkra is azzal kezdődik, hogy a „nincs bűn” és „nincs bocsánat” zárt ajtóin keresztül egyszer csak megjelenik a feltámadt Jézus és így köszönt: „Békesség neked!” Ebben én, bűnös ember is kezdem felfogni és elhinni a teremtő Atya nekem is szóló szavát: „jó, hogy vagy”. A Krisztus megbocsátó szeretetének leheletével kiárasztott Szentlélek pedig egyszerre tesz képessé arra, hogy tisztán halljam és lelkesen hirdessem a tőle jövő és feléje vonzó jó hírt: örülök, hogy vagy, akarom, hogy légy!

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Én Uram, én Istenem!

Nem könnyű megvívnunk a hit harcát. Tamás apostolhoz hasonlóan sokszor minket is gyötör a kételkedés. A feltámadt Jézus segítségével azonban úrrá lehetünk fölötte, és mi is hittel borulhatunk le Jézus előtt.

„Tamás nem volt velük, amikor eljött Jézus. – olvastuk az evangéliumi szakaszban. – Nyolc nap múlva ismét együtt voltak tanítványai, és Tamás is velük volt. (Jn 20, 24-29) Ekkor Jézus Tamást – aki az apostolok szavára nem hit az Ő föltámadásában -, felszólítja arra, hogy szent sebeit megérintse.

Tamás bizonyítékokat keresett hite alátámasztására. Jézus ezért nem rója meg. Nem azt mondja: „hunyd be a szemed, és úgy higgy!”, hanem: „Gyere ide és lásd! Tessék, itt vagyok. Nézd, érintsd sebeimet. De aztán ne légy hitetlen, hanem hívő!”

Ez a jelenet annyira emberi, s mégis annyira csodálatos -, különösen a tapintás érzékének megigazulása, s egyben az a szolgálat, melyet az értelemnek és a hit-születés csodájának tesz. Szent lehet az érintés, mert Jézus Krisztusban a halálon túlra, az Atyaisten dicsőségébe vezető út kezdete lett. Az a tapintás, amelyet Isten a Szentlélek kiárasztásával megtisztít, nem csalódhat, mert kapcsolatban van az értelemmel és az akarattal, melyeket átszőtt, fölemelt a természetfeletti világba a hit, a remény és a szeretet.

Jézus felszólítására, hogy ujját tegye oldalának sebébe, Tamás ezt feleli: „Én Uram, én Istenem!” Embert lát maga előtt, de az Istent vallja meg. Vagyis ez az érintés, ez a tapintás belső, értelmi, és a kegyelem sodrába került létfontosságú érintkezés lett.

De nemcsak megpillantja Jézus igazi kilétét, nemcsak magáénak vallja, hanem kifejezi apostoltársainak, hogy most már ő is hisz. Az Úr Jézus megjelenése előtt súlyosan vétett ellenük, amikor örvendező híradásukra kijelentette, hogy nem hisz, nem fogadja el tanúságtételüket.

Tamás hitvallása egyben a legmélyebb szeretet megnyilatkozása is, hiszen nemcsak fölismeri Jézust, hanem magáénak is vallja: „Én Uram, én Istenem!” Ez az enyém a legszorosabb kapcsolatot jelenti Jézus és Tamás között, mert nem azt mondja: én testvérem, én barátom, én mesterem - hanem én Uram, ami egy zsidó szájából a teremtő Istent, az Örökkévalót jelenti, aki a nemlétezésből hozta elő szerető akaratával az embert. Hogy micsoda mélységeket takar ez a vallomás, azt Tamás majd vértanú halálával mondja ki véglegesen Jézusnak és Egyházának.

Nem kevésbé fontos esemény az sem, hogy Jézus Tamást beiktatja a föltámadást tanúsító apostolok közé. Ezzel új módon teszi őt a közösség részévé. Megfigyelhetjük János evangélista megjegyzését: amikor az Úr először megjelent az apostoloknak, Tamás nem volt velük, és nem is hitt nekik.

Amíg közösségben élt apostoltársaival, hite felülmúlta a tizenegyét. Jézust utolsó jeruzsálemi útja előtt apostolai le akarták beszélni arról, hogy fölmenjen Jeruzsálembe, hogy vállalja a szenvedést. Tamás volt az egyetlen, aki kijelentette: „Menjünk fel mi is és haljunk meg Vele együtt!” (Jn 11,16).

Volt azonban egy hét, amikor az ő hite is megrendült. Oka: kiszakadt apostoltársainak közösségéből. A többi tíz együtt maradt és imádkozott az utolsó vacsora termében. Egymást erősítették az ima segítségével. Tamás otthagyta a közösséget. Egyedül ődöngött az utcákon. Társai nélkül akarta megoldani hitproblémáját. Ő nem imádkozott. Nyalogatta sebeit. Sajnálkozott önmagán. Isten nélkül akarta megoldani problémáját. Így nem lehet! Ima nélkül a hit összeomlik. Akkor nyerte vissza hitét, amikor újból bekapcsolódott az imakórusba, az apostolok közösségébe.

A hit nemcsak a mi erőlködésünk eredménye. Nemcsak erény, hanem kegyelem is, Isten ingyenes ajándéka is! Akik abbahagyják az imádságot, gyakran meggyengül a hitük is. Hiszen az ember számára az ima az a csatorna, amin keresztül Isten az ő kegyelmét eljutathatja hozzánk. Ezért amikor kételyek gyötörnek akkor is imádkoznunk kell, akkor is ki kell tudnunk mondani legalább annyit az evangéliumi apa szavával, hogy: „Hiszek, Uram, segíts az én gyenge hitemen, hitetlenségemen!” (Mk 9,24)

Tamás története meg kell értesse velünk, hogy távol lenni ettől az apostoli közösségtől, a Krisztus által alapított Egyháztól annyi, mint távol lenni az igazi húsvéti hittől, mint ahogy teljes húsvéti hitre jutni csak ebbe a közösségbe beiktatva lehet; amint Mária Magdolna és az emmauszi tanítványok példája is mutatja, akik szintén csak az apostolok közösségében érik el a hit teljességét. Ne feledjük, Jézus azért halt meg, hogy Isten szétszóródott fiait egybegyűjtse. Egyházat alapítva: szent vére áldozatából fakadó bűnbocsánattal, a húsvéti megjelenésekben.

A hithez ma is szükségünk van közösségre. Maszek módon hinni: fából vaskarika! Magántanulóként a hittételekből le lehet vizsgázni, de hívőnek maradni a közösség ereje nélkül lehetetlen! A szentmisén, a különböző lelkiségi találkozókon, vallásos összejöveteleinken keresztény testvéreink hite erősít. A mi hitünk pedig fellobbantja társaink hit-mécsesét. A bűn következmény nemcsak Istennel, hanem egymással való szakítás is. Most, hogy Istenhez szabad utunk van Jézus Krisztus által, egy új emberiség alakul, amelynek középpontja Krisztus, tengelye pedig a Krisztusban öntudatosan hívők közössége, akikben új, közös, isteni természet van. Tamás apostolt a Feltámadott nem- csak magának akarta megnyerni, hanem a többi apostolnak is. A János-evangélium ősi változata Jézusnak ezzel a tettével zárul: az Egyház magjának eggyé tételével és megszilárdításával, hogy felkészülten várja Pünkösd napját. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Gyógyító sebekHúsvét 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

1. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. (ApCsel 4,32–35)

A jeruzsálemi egyház példája olyan, mint az ifjú házasok mézeshetei. Állandó viszonyítási pontja a hit és a szeretet tüzének. Elkötelezettségük konkrét tettekben nyilvánult meg. Ez minden későbbi nemzedéknek eligazításul szolgálhat.

2. És ez a győzelem – győzelem a világ felett – a mi hitünk. (1Jn 5,1–6)

Aki a hit szemével szemléli és éli életét, valójában már győzött az elvilágiasodott életszemlélet felett. Hitünk oka és megalapozója a feltámadt Krisztus.

3. Nyújtsd ki a kezedet… (Jn 20,19–31)

Szent János leírása szerint a húsvétot követő nyolcadik napon Jézus újra „eljön”. A megszeppent várakozók gyülekezetében, zárt ajtók mögött egyszercsak megjelenik, és megmutatja sebhelyes kezeit és oldalát. Leheletével a Szentlelket árasztja rájuk, békét hoz, és apostolaira bízza a bűnbánat szentségét. E szokatlan feltárulkozással korántsem akar semmit bizonygatni, inkább hitet ébreszt. Tamásban is. Aki ki tudja miért, nem volt jelen az első húsvéti találkán.

Tamás a különutas. A maga módján hívő, durcás keresztény iskolapéldája lemarad a találkozásról, és most saját, testre szabott bizonyítékra tart igényt. Igaz, mai ésszel mentegethetnénk: ő a karakteres, aki nem hisz el mindent oly könnyen. Nem ad a kósza hírekre és pletykákra.

Ajánlatos kételkedni, ha van bennünk alázat. Helyénvaló feltételezni, hogy megismerésünk állandó javításra szorul. Aki fejlődni akar, állandóan frissíti tudását. De kételyünk lehet önbecsapó is: ha a megismert igazság ellen tusakodunk, ha különbejáratú csodát várunk, ha igazunkat igazságként kisajátítjuk, s ettől nem tágítunk. Amikor félresöpörjük mások tanúságtételét, megátalkodunk a gyanakvások, az előítéletek és az általunk kialakított skatulyák börtönében.

A hit viszont bizalmon alapszik. A bizalmat a szeretet élteti. Jézus nem zárkózik el Tamás kérése elől, de nem is csinál rendszert belőle. Egy kicsit lepirítja „tamáskodó” tanítványát, de a többieket is neveli. Hagyja, hogy Tamás megérintse sebeit, hiszen azok gyógyító sebek, a megváltás örömhírét hordozzák. Nem kellene félnünk a sebek, a vér látványától, s akkor több hittapasztalatban lenne részünk. Jézus sebei azonosságát igazolják. A folytonosságot, hogy ugyanaz a Megváltó van köztünk, megdicsőülve, mentesen az anyag törvényeitől, mint aki a kereszten értünk vérét, életét adta.

A feltámadott nem lett újra a Föld polgára. Övéi között él tovább a Szentlélek által. Jelenlétét itt a földön, az általa szent leheletével létrehozott közösségben „tapogathatjuk ki”. Legyen helyén az eszünk és higgyünk a saját szemünknek, hisz egyházában mindenkit boldognak mond, akik vele nem érintkezhettek úgy, mint Tamás és társai. Jézus nem tesz különbséget azok között, akik vele együtt ettek és ittak, és azok között, akik tanítványai szavára hinni fognak benne. Kegyelme mindenkit képesít, hogy hite olyan szilárd alapokon álljon, mint azoké, akik fizikailag is látták őt.

A mi hitünk sem kevésbé értékes, mint a Tamásé. Sőt. Tulajdonképpen minden földi hitet mások tanúbizonyságán keresztül kaptunk. Ugyanígy van a természetfelettivel is. Emberi ész képtelen lett volna ilyet még kigondolni is, mint amit Jézus feltámadása jelent: adva van a bizonyosság, hogy életünk igazi értelme a feltámadás és örök élet! Nem enyészünk el a halállal. Jézus feltámadása a miénknek is záloga.

„Ugye, összerezzennénk, ha hallanánk hangját: Békesség nektek! Mert a béke vágya erős azokban is, akik a feltámadással mit sem tudnak kezdeni. Azokban is erős, akik a napokban kellemes ünnepeket kívántak egymásnak és nekünk. Egyáltalán nem kellemes ez a feltámadás! Felrúgja egész kispolgári világunkat, szokásainkat, búfelejtő ivászatainkat. Aki viszont közel engedi magához Jézust, azt ő is egészen közel engedi magához, mint Tamást. Érinthető, tapintható valóssággá válik” – írja keserédes humorral Kiss Ulrich jezsuita.

Amikor sebeket és halált látunk, hívjuk a feltámadottat, aki bennünket is vár a nyitott templomajtón belül. A közösségben, ahonnan Tamás is hitét kapta. Ne hagyjuk, hogy a kényelem, a félelem legyőzzön, otthon tartson, hanem legyünk mások apostolai, és kiáltsuk világgá: feltámadt, alleluja!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedéseKrisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
04

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Ezzel az örömhírrel köszöntik keleti testvéreink egymást és köszönthetnénk mi is egymást mindnyájan ezekben a napokban, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik hittel valljuk, hogy ő a mi egyetlen Megváltónk és Üdvözítőnk.

Jézus feltámadása azt jelenti, hogy meg vagyunk váltva, Jézus által van megoldás életünk kérdéseire, van értelme életünknek, áldozatainknak, és van értelme szenvedéseinknek is.
Jézus által Isten belépett az emberiség történelmébe, a mi életünkbe. Ő azt kívánja tőlünk, hogy minden testvérünknek közvetítsük az örömhírt, hirdessük evangéliumát: Isten a mi Atyánk, bűneink ellenére is szeret minket, megbocsát, gyermekévé fogad, meghív országába és földi életünk után hazavár az örök életre.
Ez az örömhír a keresztény hívő világnézet alapja, ami meghatározza és átalakítja egész életünket, az élet értelméről vallott felfogásunkat, értékrendünket, jellemzi gondolkodásmódunkat, döntéseinket és választásainkat.

Jézus örömhíre nemcsak imádságra szólít fel, nemcsak templomba, szentmisére hív, hanem arra is felszólít, hogy a mindennapi életben is hitünk tanítása szerint éljünk, mind a családban, mind a társadalomban, akár amikor kötelességeinket teljesítjük, akár amikor szabad időnket töltjük.
Hívő világnézetünk eligazítást ad nekünk az élet valamennyi fontos kérdésében, legyen az kultúra vagy nevelés, egészségügy vagy szociális gondoskodás, gazdaság vagy kereskedelem, közlekedés vagy közigazgatás… Nyilvánvaló, hogy ezekben a kérdésekben nem lehet mindenki szakember, de ezért van az egyházi tanítóhivatal, amelyre oda kell figyelnünk, amikor életünk egy-egy fontos kérdésében döntünk, állást foglalunk.

A mindennapi életben sokféle gondunk-bajunk van, sok minden okoz kisebb vagy nagyobb nehézséget. Ám ha egy kicsit is elgondolkodunk, könnyen beláthatjuk, hogy a mindennapi gondjainknak, még anyagi, gazdasági problémáink mögött is legtöbbször erkölcsi problémákkal találkozunk, az emberek önzésével, türelmetlenségével, szeretetlenségével, hűtlenségével. Röviden fogalmazva, a saját magunk vagy a mások bűnével. Ha pedig mindennapi gondjaink forrása a bűn, akkor az emberiség problémáit csak a bűnbánat és a megbocsátás meghirdetője, a feltámadt Jézus tudja megoldani.

Ezért rossz úton járnak mindazok, akik a tudomány, a technika vagy a gazdasági fejlődéstől várják a megoldást. Igen, szükség van ezekre is, de ezek nem pótolják az erkölcsi megújulást, a megtérést és a bűnbocsánatot.
Egyházunk, mint gondos édesanya rendszeresen figyelmeztet lelkiismereti kötelességeinkre. Különösképpen a nagyobb ünnepek alkalmával: karácsony, húsvét, pünkösd táján arra szólítja fel Krisztus titokzatos testének tagjait, vagyis minket, hogy vegyünk részt a lelkigyakorlatokon, végezzük el szentgyónásunkat, és rendszeresen járuljunk a szentáldozáshoz, mert csak így lehet részünk lelki megújulásban. Ezért volt örvendetes dolog látni, hogy a háromnapos lelkigyakorlatba többen is bekapcsolódtak, elvégezték szentgyónásukat és szentáldozáshoz járultak…
 
Igaz, hogy Jézus követőitől hitet és áldozatot kíván. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ne törődjünk a mindennapi élet gondjaival. Igenis, tudatosan vállalnunk kell akár az üldöztetést és a vértanúságot, ahogy az üldözött keresztények ma is teszik a világ minden pontján. Igen, kötelességünk, hogy életünket, mindennapjainkat, keresztény elveink és értékeink alapján rendezzük be.

A feltámadt Jézus minden embert megszólít, mint a sírnál az asszonyokat, és nem maradhatunk vele szemben közömbösek: vagy hiszünk benne és követjük Őt, vagy ellene szegülünk hívásának, illetve küldő szavának: siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek…  

Nyilvánvaló, hogy senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy hívő keresztény legyen. De a mindennapok közepette tanúskodnunk kell azáltal, hogy komolyan vesszük hitünket és valljuk, hogy emberi problémáinkra is hitünk tanítása alapján találunk megoldást. Ha visszatekintünk kereszténységünk kétezer éves történelmére, akkor minden emberi gyarlóság ellenére egyértelmű, hogy az igazán hitük szerint élő keresztények mennyi jót tettek embertársaiknak, különösen az arra rászoruló árva, szegény, beteg és elhagyatott embereknek.  
Amikor mi Isten Országát akarjuk építeni, akkor ezzel minden ember igaz javát akarjuk szolgálni, hiszen Isten Országának alaptörvénye a szeretet, a megbocsátás.

Jézus Krisztus feltámadt, és minket is feltámaszt. Kérjük, kegyelmével vezessen minket, hogy mindig világosan lássuk, mit kíván tőlünk az ő követése, hogy mindig legyen erőnk küzdeni a jóért és legyőzni a kísértéseket, hogy mindig örömünket leljük követésében. Kérjük, adjon erőt életünk keresztjének hordozására, adja, hogy mindig hűségesek legyünk hozzá, és eljuthassunk országába.

Éppen ezért ajánljuk magunkat, plébániai közösségünk tagjait és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk, Krisztus Anyja, az Esztelneki Madonna oltalmába.
Ő, aki elkísérte Fiát a fájdalmas úton, Ő, aki a kereszt tövében állt Fia halála órájában, Ő, aki bátorította a születendő egyházat, hogy éljen az Úr jelenlétében, vezesse el szívünket a kínszenvedés titkától a húsvéti titokig. Afelé a fény felé, amely Krisztus Feltámadásából tört elő és megmutatta a szeretet, az öröm, az élet végleges győzelmét a rossz, a szenvedés, és a halál felett.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplójaHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap), beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki. Láttuk az Urat. De ő így szólt: Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: Nyújtsd ki az ujjadat, és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezdet, és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem! Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Jézus még sok csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Jn 20, 19-3

MottóBékesség nektek!

Zaklatott lélek

Shalom. Ez mindennapos köszöntés Izraelben, olyannyira, hogy a szótár „szia”, „szervusztok” jelentését is megadja. Szekularizálódott, mint a bajor „Grüss Gott”, amelyet akár ateisták is elmormolnak köszönésképpen. Jézus azonban valóban békét kívánt tanítványainak, és nem is akármilyent: Áldott békét, Isten békéjét, amit csak az Úr adhat. És a tanítványoknak szüksége volt erre a békére. Félelem, harag és tehetetlenség hármas béklyója bénította őket. Krisztus megszabadítja őket. Ennek nyitánya a Béke, az áldás, ami most rájuk köszönt. Ez előfeltétele, hogy a Feltámadott Úrral, és így a feltámadással találkozhassanak. Zaklatott lélekkel ez nem lehetséges. Ezért is kezdünk minden meditációt valamilyen gyakorlattal, amitől el- és lecsendesedünk. Ha ez megtörtént, Jézus egyszerre közénk lép. Velünk van. János Tamással illusztrálja, hogy ez mennyire fontos, Ő kimaradt a béke gyakorlatából, megtapasztalásától az első alkalommal. Lehetőséget kap, hogy pótolja a mulasztást. És lám, Jézus boldognak mondja, mert lát. Mi is akkor látunk, ha előbb beengedjük a csendet, ha kiűztük a nyomasztó gondokat. Erre a húsvét a legjobb alkalom.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 20,19–31Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

„Vegyétek a Szentlelket”

János evangéliumában két jelenést beszél el, az egyik a közösségnek szól, a másik Tamás apostolnak, aki nem volt részese az előző jelenésnek. Jézus jelenései nem öncélú történetek, amelyek csak a közösség vagy az egyén találkozását mutatják be a nyilvánvalóan természetfelettivel. Jellegük merőben eltér a szellemjárások leírásától. Jézus megjelenésének rendkívüli jelegét igazolják, de ugyanakkor valamilyen cselekedet kapcsán kétségkívül bizonyítják, hogy nem a képzelet játékáról van szó. Az első történetből számunkra nem világos, hogyan győzte meg Jézus a tanítványokat valóságos jelenlétéről. Más hasonló elbeszélésekben valamit eszik Jézus, és a maradékot a jelenet résztvevőinek adja. Talán ez a hiányosság köti össze a két elbeszélést. Tamás bírálja a többi apostolt, hogy nem eléggé elővigyázatosak, így a képzelgéseik csapdájába eshetnek. Tamás később megkapja a kézzelfogható bizonyítékot Jézus valóságos jelenlétére a sebek érintése által.

Ezeknek a történeteknek azonban nem egyszerűen az a szerepük, hogy Jézust igazolják, hanem beszámolnak a hit megszületéséről, a feltámadást kísérő optimista hangulatról, sőt arról a feladatról, amit a tanítványok kapnak. Jézus feltámadásával műve nem fejeződik be, hanem a tanítványokon keresztül folytatódik. Jézus barátainak a misszióját a Szentlélek is segíti. Küldetésüknek nemcsak az eszkatologikus öröm továbbadása lesz a tárgya, hanem Isten nevében a bűnök megbocsátása is. János elmondja, hogy Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, de ő ezekből csak néhányat jegyzett fel, hogy igazolja a feltámadást.

Feltűnő az a lelki változás, amelyen az őskeresztény közösség ment át Jézus feltámadása után. A feltámadás előtt egy tanuló, útkereső közösséget látunk Jézus környezetében, tagjai ragaszkodnak hozzá, de csak rendkívüliségének a megőrzésére összpontosítanak. Elbűvöli őket a Mester beszédeinek újszerűsége, vallási tanításának egyszerűsége, de csak mérsékelten éreznek magukban missziós indíttatást. Az evangélisták számára ez a közösség jó terepül szolgál, hogy begyűjtsék az információkat Jézus tanításáról és tetteiről. Ugyanakkor a félelem és a rettegés végigkíséri ennek a közösségnek az életét, mert Mesterüket állandóan bírálják a farizeusok és az írástudók. A zsidó keresztény közösség tagjainak lelkesedését, tevékenységét megkötik a hagyományos vallási tekintélyek korlátozó intézkedései. Az új tanítás felkavarja őket, néha „magukon kívül vannak a csodálkozástól”, néha megállapítják, „Így még senki sem beszélt”, de fogalmuk sincs arról, hogy ez a tanítás valójában előkészület egy nagy áttörésre Isten és az ember viszonyában, az üdvösség történetében, a bűn és az erény harcában, a vallási szemléletben.

A feltámadás utáni jelenésekben azonban mindez a feszültség felszabadul. A közösség tagjaiban a lelkesedés oly erős, hogy szinte mindegyik kész Jézus nyomába lépni, a feltámadás ilyen értelem- ben is megsokszorozza Jézust. A tanulási folyamat végén megszü- letik bennük az elkötelezettség és a tettre készség.

Úgy gondolom, hogy sokszor ez marad ki a mi vallási tanulási folyamatunkból. Ismereteket szerzünk, már tudjuk, kicsoda Jézus, megismertük a tanítását, de az „Örömhírből” sok hívő számára csak eligazító jellegű vallási tan marad. Pedig János és a többi evangélista célja egyértelmű, amikor kijelenti: „Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.” Az apostol nem puszta tant, akar adni, igazságra vezérlő kalauzt írni, hanem az a célja, hogy ez a lelkes, aktív keresztény hit éljen bennünk. Akkor beszélhetünk győzelemről és hitről, amely megváltja a világot.

A félelemmel teli tanítványok imája

Mester! Láttuk, ahogy vertek, meggyaláztak, végül megöltek. Mi most mégis hozzád imádkozunk, hiszen a sírod üres! Bárcsak igaz lenne, amit most még csak remélni is alig merünk! Bárcsak igaz lenne az, hogy legyőzted a halált, és Isten olyan dicsőségre emelt téged, amilyenről álmodni sem mertünk! Urunk, félünk, és össze vagyunk törve! Félünk a zsidóktól, ettől a hálátlan tömegtől, amely oly kegyetlenül bánt veled! Félünk, hogy a mi vérünk is kell nekik! Mi lesz velünk nélküled? Eddig te voltál nekünk a minden! És most nem vagy sehol! Védj meg minket, Urunk! Szabadíts meg minket ebből a szorongattatott helyzetből! Biztonságot nyújtó jelenlétedre vágyunk! Eddig  hozzád menekültünk minden bajból. Most nem tudunk hova futni. Rettegünk a jövőtől is, mivel az élet nélküled üres és értelmetlen. Ha valóban élsz, kérünk, védj meg minket! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTMi nem hallgathatunk arról amit láttunk hallottunk

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Miről hallgatunk,és miről beszélünk? Ma mi is a téma?

Jézus feltámadása?erről beszél mindenki?Egy hete volt húsvét.Mi sem hallgathatunk arról amit hitünkben megtapasztaltunk.Erről beszélünk mindenhol?Jézus feltámadása a legnagyobb örömhír,és nem tudunk róla a végletekig beszélni?Ha betegek vagyunk sokan kérik az imát.Miért is kérik?Mert"mégis,hátha"van valami benne?Nem hittel bizalommal kérem a jó Istent hogy hallgasson meg?Nem vakmerő bizalom az,ha bizalommal kérem!A hit hegyeket mozgat."Ha hozzám kiáltasz,meghallgatlak!"Ma mire hallgatunk?Milyen Istenképünk van?A Szentlélek aki az apostolokra rá szállt újjult erővel töltötte el őket.Ez a Szentlélek jön el a bérmálás szentségében,ez a Szentlélek jön el a papszenteléskor,a lélek ereje látogatja meg a betegeket.Nincs külön ilyen meg olyan!Mária a Szentlélek által fogantatott.Ugyanaz a Szentlélek.A folyton megújítani akaró Lélek!Ezért,akit valóban a Szentlélek irányít,az már nem tud hallgatni!Nem tud csendben lenni,mert az a tűz ami belé oltatott,az nem hagyja nyugton."Krisztus szeretete sűrget minket"Nincs időnk!Veszetegetni való időnk!Újra Jézus elé kell menni,újra onnét kérni erőt,a mai kor összes probélmájára!Hittel,szivvel kérjünk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Íme, hitünk szent titka!15. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Minden szentmisében a miséző pap az átváltoztatás és úrfelmutatás után így szól hozzánk: „íme hitünk szent titka". Az Eucharisztiát a „hit titkának" nevezzük, ugyanis egyedül a hit által érthetjük meg Jézus szentségi jelenlétét, hiszen a" rest érzéket a merész hit szárnyai pótolják" (Aquinói Tamás). A ministránsok csöngetése is figyelmeztet bennünket, hogy „az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Oh, különös, szent, nagy titok!" (Babits M., Eucharisztia). Istennek legyen hála, az Oltáriszentség nem egy érthetetlen és félelmetes titok, hanem olyan, mint a rózsafüzér imádság: egyszerre örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titok.

Örvendetes számunkra az, hogy az Úr nem ment el teljesen, itt maradt közöttünk. Babits Mihály költői szavai szerint ez „különös, szent, nagy titok". Örülünk annak, hogy Jézus az Oltáriszentséget azért alapította, hogy a kenyér és bor színében velünk maradjon, és templomainkban bármikor találkozhassunk vele, s így könnyebben megtapasztalhassuk az Ő létét és jelenlétét. Annak is örülhetünk, hogy a kenyér és bor színében lelki táplálékot ad tanítványainak, hogy Ő bennünk, mi pedig Ő benne élhessünk.

Fájdalmas titoknak is mondhatjuk az Eucha risztiát, mert minden szentmise Krisztus szenvedésére és megváltó áldozatára emlékeztet bennünket, hiszen átváltoztatáskor halljuk Jézus szavait: „ez az én testem, mely értetek adatik, ezt az én vérem, mely értetek kiontatik". Katolikus hitünk szerint a szentmise áldozat. Jézus úgy adja áldozatul testét üdvösségünkért, ahogyan az ószövetségben áldozatul adták a bárányt. Jézus úgy ontja értünk vérét, ahogyan kiontatott egykoron a bárány vére engesztelésül. Hittel valljuk, hogy minden szentmisében jelenvalóvá válik Krisztus golgotai áldozata, amely tökéletes és a mennyei Atya előtt kedves és elfogadott áldozat, mégpedig azért, hogy mi mindnyájan Krisztus áldozatához kapcsoljuk a saját áldozatunkat, és azután elégséges kegyelmet merítsünk életünk áldozatainak vállalásához.

A szentmise dicsőséges titoknak is mondható, hiszen az Oltáriszentség az örök élet záloga. A szentáldozásban már most azzal a Krisztussal találkozunk, akivel majd a mennyországban, az üdvösség állapotában végérvényesen együtt, leszünk. Éppen ezért a keresztény ember, élete végén, amikor ebből az életből távozik, úgy veszi magához az Oltáriszentséget, mint szent Útravalót, hiszen maga az Úr Jézus mondotta: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6,54).

Mindezt, ezeket a szempontokat olyan szépen összefoglalja a zsolozsma Aquinói Szent Tamástól származó antifónája: „Ó szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta, felidézzük szenvedésének emlékét, bensőnket kegyelem, tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik" (Úrnap, vesperás antifóna).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3651680-1690

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

2. Cikkely

A KERESZTÉNY TEMETÉS

1680 Valamennyi szentségnek, főként a keresztény beavatás szentségeinek célja Isten gyermekének végső húsvétja, mely a halál által belépteti őt az Ország életébe. Akkor teljesedik be, amit hitben és reménnyel vallott: "Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet". [14]

I. A keresztény ember utolsó húsvétja

1681 A halál keresztény értelme a mi egyetlen reményünk, Krisztus halála és föltámadása húsvéti misztériumának fényében nyer kinyilatkoztatást. A keresztény ember, aki Jézus Krisztusban hal meg, ekkor kiköltözik a testből, hogy otthon legyen az Úrnál. [15]

1682 A keresztény ember számára a halál napja szentségi életének végén a keresztségben megkezdett új születés beteljesedését nyitja meg, a Fiúnak a Szentlélek kenete által hozott képmásához való végső "hasonulást", és az Ország lakomáján való részvételt -melyet az Eucharisztia elővételezett-, akkor is, ha még szüksége van a végső tisztulásra, hogy a menyegzői köntöst magára ölthesse.

1683 Az Egyház, mely Anyaként a keresztény embert földi vándorlása során szentségileg ölében hordozta, elkíséri őt útjának végéhez, hogy átadja "az Atya kezébe". Krisztusban az Atyának ajánlja kegyelme gyermekét, és reménnyel telve veti el a test magvát a földben, mely dicsőségben fog föltámadni. [16] E fölajánlást a legtökéletesebben az eucharisztikus áldozatban ünnepeljük; az azt megelőző vagy követő áldások szentelmények.

II. A TEMETÉS SZERTARTÁSA

1684 A keresztény temetés az Egyház liturgikus cselekménye. Az Egyház szolgálata egyrészt az elhunyttal való hatékony közösséget akarja kifejezni, másrészt részesíteni akarja a temetésre összegyűlt közösséget e szertartásban, és hirdetni akarja neki az örök életet.

1685 A különböző temetési szertartások a keresztény halál húsvéti jellegét fejezik ki, és megfelelnek minden egyes régió körülményeinek és hagyományainak, még a liturgikus szín tekintetében is. [17]

1686 A római liturgia temetési rendje három temetési típust javasol a végzés helyének (családi ház, templom és temető) megfelelően és a jelentőség szerint, melyet ezeknek a család, a helyi szokás, az adott kultúra és a népi jámborság tulajdonít. Egyébként a temetés lefolyása minden liturgikus hagyományban azonos, és általában négy fő mozzanatot tartalmaz:

1687 A közösség köszöntése. A szertartást hívő köszöntés kezdi. Az elhunyt hozzátartozóit a "vigasztalás" (az Újszövetség értelmében: a Szentlélek ereje a reménységben [18] ) szavával köszöntik. Az összegyűlt imádkozó közösség "az örök élet igéit" is várja. A közösség egy tagjának halála (halálának évfordulója, hetedik vagy harmincadik napja) olyan esemény, mely kiválthatja, hogy a hívők "e világ" távlatai fölé emelkedjenek és a föltámadott Krisztusba vetett hit igazi távlatainak vonzásába kerüljenek.

1688 Az igeliturgia különösen gondos fölkészülést igényel temetéskor, mert a jelenlévők lehetnek templomba ritkán járó hívők és az elhunytnak nem keresztény barátai is. A homíliának különösen a dicsérő gyászbeszéd műfaját kell kerülnie, [19] és a keresztény halál misztériumát a föltámadott Krisztus fényében kell megmutatnia.

1689 Az eucharisztikus áldozat. Amikor a szertartás a templomban történik, a keresztény halál húsvéti valóságának központja az Eucharisztia. [20] Az Egyház ekkor kifejezi az elhunyttal meglévő hatékony közösségét: fölajánlja az Atyának a Szentlélekben Krisztus halálának és föltámadásának áldozatát, és könyörög, hogy gyermekét tisztítsa meg bűneitől és azok következményeitől, s vegye föl az égi menyegzős lakoma húsvéti teljességébe. [21] Az így ünnepelt Eucharisztia által tanul a hívők közössége, különösen az elhunyt családja közösségben élni azzal, aki "az Úrban hunyt el", magához véve Krisztusnak testét, akinek az elhunyt élő tagja, ezért imádkoznak érte és vele.

1690 A búcsúvétel (a latin nyelvekben "adieu", "addio", "adiós"=Istenhez) az elhunyttól azt jelenti, hogy az Egyház "Istennek ajánlja" őt. "Végső búcsúvétel, mellyel a keresztény közösség elköszön tagjától, mielőtt testét kiviszik vagy eltemetik." [22] A bizánci hagyomány ezt az elhunytnak adott búcsúcsókkal juttatja kifejezésre:

Ezzel a végső köszöntéssel "énekelünk, mert kilépés történt ebből az életből és elmenetel, de azért is, mert közösség és egyesülés történik, amennyiben a halottak egyáltalán nem szakadnak el egymástól; ugyanis valamennyien ugyanazt az utat tapossuk, és ugyanazon a helyen vagyunk; és soha nem szakadunk el egymástól, mert Krisztusnak élünk és most Krisztussal egyesülünk, Hozzá megyünk, (...) s valamennyien együtt leszünk Krisztussal." [23]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaHeródes

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. (Lk 23,9)

Jézus Krisztus születésekor Nagy Heródes volt Galilea fejedelme, halála idején a fia, Heródes Antipász. Feltűnő, hogy amikor nagypénteken Pilátus átküldte Jézust Heródeshez kihallgatásra, Jézus egyetlen szót sem szólt hozzá. Vajon miért?

Heródes többször hallotta Isten igéjét Keresztelő Jánostól, de nem vette komolyan. János nagy erővel prédikált, nevén nevezte az emberek bűneit, és bűnbánatra, megtérésre hívta őket. Heródesnek is megmondta: „Nem szabad a testvéred feleségével együtt élned." Emiatt az említett asszony elérte, hogy Jánost börtönbe vessék. Heródes ezután is tisztelte őt, Isten prófétájának tartotta, de annak, amit mondott, nem engedelmeskedett. Márpedig aki megveti Isten igéjét, az Istent veti meg. A végén - akarata ellenére - Keresztelő János gyilkosa lett Heródes, lefejeztette őt. Egy alkalommal Jézust is figyelmeztették, hogy Heródes meg akarja öletni (Lk 13,31). Aki megöli magában Isten igéjét, az képes mások életét is kioltani.

Most mégis örül Heródes, hogy látja Jézust, mert „azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára". Most sem igét akar hallani, ami segíthetne rajta, hanem mutatványt akar látni. Jézus azonban nem mutatványos, hanem Szabadító. S aki a korábban elhangzott igét semmibe vette, nem kap újat addig, míg annak nem engedelmeskedik. És Jézus hallgat.

Mit teszünk mi a hallott igékkel? Nagy kegyelem, ha Isten szól hozzánk a Biblián vagy szolgáin keresztül. Mi az az egy bűn, amivel talán még mindig nem szakítottunk, mint Heródes? Mi lehet az oka, ha nem szól Isten? Hálásak vagyunk-e, amikor szól? Tudjuk-e, hogy egyszer utoljára fog szólni?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett (14) „Mózes követeket küldött KádésbólEdóm királyához…” (4Mózes 20,14–29)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

(14) „Mózes követeket küldött Kádésból Edóm királyához…” (4Mózes 20,14–29)

Mózes és Áron nem mehettek be az Ígéret Földjére, mert amikor víz fakadt a sziklából az Úr hatalma által, magukra irányították a figyelmet és nem az Istennek adtak dicsőséget. Egy pillanatnyi gyarló megingás, és Isten ezt úgy értékelte, hogy Mózes és Áron nem hittek Őbenne igazán és nem tartották Őt szentnek Isten népe előtt (20,12). A legnagyobbak életében is vannak tévedések, de akiknek sok adatott, attól többet is kérnek számon (Lukács 12,48). Miként értékelhet bennünket az Isten? 

Mózes elfogadta, jogosnak tartotta a büntetést, nem perlekedett az Úrral, és ezután csakis az Úr megtartó kegyelmébe kapaszkodott. Mózes bizonyossággal tudta, hogy noha e-világban nem mehet be az Ígéret Földjére, de Isten szeretetétől, kiválasztó kegyelmétől senki nem választhatja el őt (Róma 8,38–39). Ez a bizonyosság elég volt arra, hogy tovább vezesse népét, amíg teheti, amíg Isten engedi, a neki kimért rész szerint (14). Ez a bizonyosság újra hitvallóvá tette őt, és mindenkor Isten szabadító cselekvéséről szólt (15–16). Ez a bizonyosság erőt adott neki ahhoz, hogy többször is, magát megalázva, kérlelje a testvérnépet, Edómot, adják ki az engedélyt az országukon való békés áthaladáshoz, a „Királyok útján” (17–19). Ez a bizonyosság nem csüggesztette el Mózest akkor sem, amikor, fárasztó vargabetűvel, ki kellett kerülniük Edóm országát, mert nem kaptak áthaladási engedélyt a „testvérektől”; sőt, azok fegyverrel vonultak ki ellenük (20–21). Ez a bizonyosság vértezte fel őt akkor is, amikor meghalt Áron, az Ígéret Földjének határán, az Úr szava szerint, és a fia, Elázár vette át Áron papi szolgálatát; hiszen az Úr ügyét viszik tovább nélkülünk is (22–29). 

Mózest megbüntette az Úr, de nem vetette el. Mózesnek közben megerősödött a bizonyossága, és noha e-világban nem érhetett célhoz, nem teljesedhetett ki a küldetése, mégis tette még nagyobb hűséggel a dolgát, ameddig csak tehette, mint aki világosan látja a célt és a számára kimért rövid időt; mint aki látta a láthatatlant (Zsidókhoz írt levél 11,27). Áldott legyen az Isten, hogy minden nyomorúságunk ellenére, mi is csak így tehetünk, az Úr kegyelmében maradva: „itt” mindig az Ígéret Földje előtt, de hitünkben már úgy, mintha az Ígéret Földjén lennénk. A többi részlet, csakis az Úrra tartozik; még azok a vívódások is, amelyeket közben átéltünk, mert csakis az Úr ismeri azokat a gyötrelmeket, amelyek bennünket értek (14), és amelyek ellenére Ő mégis megtartott bennünket a bizonyosságban! Ne is fárasszunk ezekkel másokat. Áldjuk az Urat hűségéért, és amikor ránk zuhanna a fáradtság, könyörögjünk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és GondolatNe látszatra…

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10
Ne látszatra…
„Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek.” (Efézus 6:6-7)
Ez még akkor történt, amikor a mobiltelefonok épphogy csak megjelentek kis hazánkban.
Forgalmas utcán, jól öltözött, üzletember kinézetű fiatalember mobiltelefonnal a fülén járkált.
Nem messze tőle egyszer csak rosszul lett valaki. Mindenki segítségért kiáltott.
Segítő szándékú emberek azonnal hozzá fordultak, hogy legyen szíves gyorsan mentőt hívni.
Ekkor derült ki, hogy csak egy műanyag játéktelefont szorongatott emberünk, ami csak látszatra olyan, mint egy telefon.
Milyen fontos a látszat!
Már a gyermek is tudja, anya mit szeretne látni. Mihelyt belép a szobába, a kiadott lecke fölé hajol, felnéz, és úgy tesz, mintha gondolatai a lecke körül járnának,
s közben lába közé szorítva, vagy a könyv alá csúsztatva épp hogy csak elsötétül az okostelefon képernyője. Látszatra minden rendben. Készül a házi. De mégsem.
Tud ilyet a felnőtt is. „Alibi papírköteg” a kézbe, s tesz egy kört a munkatársak között, s ügyintézés címen „hírszerzésre indul”.
Belép a főnök, kedves mosoly felé, s jól, előre begyakorolt mozdulattal tünteti el a képernyőről az éppen háttérben futó passziánszt. /számítógépen, egyedül játszható kártyajáték/
Mennyi kifinomult módszerünk van arra, hogy tevékenységünkben fenntartsuk a látszatot!
Szépítünk, szőnyeg alá seprünk, nagyokat nyögünk a telefonba, panaszkodunk, felnagyítunk,
A látszat nem a valóság.
Kinek akarunk tetszeni? Mit akarunk bizonyítani?
Munkád, amit végzel, szolgálhatja Isten dicsőségét. Luther egyszer azt mondta, még egy tehenészlány is végezheti munkáját az Ő dicsőségére.
Ma kérlek gondold végig Pál tanácsát, s ezután ne látszatra szolgálj, mintha embereknek akarnál tetszeni,
hanem Krisztus szolgáiként cselekedd Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgálj, és nem mint embereknek!
Így vedd fel a telefont, így beszélj az ügyfeleddel, … takarítsd ki a lakást… műveld a kertet… rendezd irataidat, teendőidet...
Biztos vagyok benne, hogy Istennél meg lesz a jutalma.
(Nagy György, Mátészalka-Kertváros)
****************************
Imádság:
Uram! Bocsásd meg életemnek minden látszat-dolgát. Őszintén, igazán, neked tetszően szeretnék élni. Segíts és vezess ebben! Ámen
*****************************************************
A nap gondolata:
Krisztus eledele az volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, tekintet nélkül arra, hogy ezért korona vagy kereszt várt-e Rá.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti)Leó és Szaniszló, valamint Glória, Laura, Leona

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! (Zsolt 62,11b(külső hivatkozás))

Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. (Mt 6,21(külső hivatkozás))

Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti)

Olvasmányok: Jn 20,19–20(21–23)24–29(külső hivatkozás) és 1Pt 1,3–9(külső hivatkozás)

Lekció: Jn 20,19–29(külső hivatkozás)
Ézs 40,25–31(külső hivatkozás)

Igehirdetési ige: 2Kor 4,10–14(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Kincs, ami nincs. Illetve csak úgy tűnik, mintha lenne. Vagyon, tárgyak, birtokolható javak, a mulandóság hírvivői. Sokan mindent megtesznek a semmiért. Kevesen vannak, akik a keskeny utat szeretik, és a tű fokán még éppen hogy épen átférnek. Ez a kincs látványos, zajos, hatalmas. És képes arra, hogy pótcselekvéssé silányítsa az emberi létezést. Amikor a kincs a cél, nem pedig a cél a kincs. De van egy jézusi alternatíva is. Csendes, szerény, kicsiny, amely tétet ad a mondatainknak, tetteinknek.
Kincs, ami van. Filmcím helyett valóság. Ami meghatároz, ami befolyásol, ami viszonyítási pont a döntésekben. Kincs, ami a miénk lehet. Mindenkié. Nem kell hozzá titkos térkép, de még lakatlan sziget vagy kalózhajó sem. Kincs, ami nem megörökölhető, nem megvásárolható, nem kikényszeríthető vagy kiprovokálható. Mert ez a kincs: van. Isten adja. Nem kell érte lobbizni vagy ismerni valakit, aki ismer valakit, aki elintézi, hogy megkapjuk. Isten adja. Ő mondja ki. Az ő szava. Ami ma lehet, hogy éppen rajtad keresztül szólal meg. „Van örök kincsünk becsesebb?” Nincs. Jézus nem véletlenül mondja, hogy igazán azok boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igéjét. Akik megbecsülik a kincset. A kincset, ami van. Szívügy ez. Kincskeresők, sorakozó!

*

Urunk, Istenünk! Ne hagyd, hogy elhiggyük, hogy a látszat és a valóság ugyanaz. Éleslátást kérünk, nehogy aranynak nézzük, ami valójában bizsu. Ámen.

Szerző: Gáncs Tamás

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőHúsvét 2. vasárnapja

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

https://youtu.be/3sRa0Nmu5kc

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Bevezető

Szent Tamás apostol kételkedéséről értesít a mai evangélium. A kételkedést és a hitet mi is sokszor átéljük. Amikor kételkedünk, nyílt lelkünk ablakai bezárulnak, amikor pedig hiszünk, megnyílnak. Amikor kitárulnak lelkünk ablakai, a remény éltető friss fuvallatával telnek meg lelkünk vitorlái. Az Úr Jézus el akar jönni hozzánk a legnagyobb zárkózottságunkban is, akár kételkedésből, akár kétségbeesésből származik az. Megérint bennünket jóságos szavával és életadó kenyerével. Hívjuk őt közénk, személyes életünkbe, hogy szeretete leheletével megszabadítsa lelkünket minden elzárkózástól.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus megváltott bennünket. A megváltottság hitével kérjük őt bizalommal!

1.   Bátorítsd Urunk Egyházadat, hogy nyitott szemmel nézze a ma világát, és segítsd, hogy békét hirdető szavadat érthető módon, világos szavakkal tudja hirdetni.

2.   Áldd meg mindazokat, akik türelemmel, megértő módon gondoskodnak a kétségbeesett, meghasonlott, csalódott emberekről.

3.   Jöjj be Urunk az ingadozó, beszűkült lelkek elzárt világába, hogy Szentlelked gyógyítsa és tágítsa szűk világukat.

4.   Add, hogy mi keresztények áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak, és minket igényelnek.

Feltámadt Üdvözítőnk, aki békét akarsz ajándékozni nekünk és általunk, teljesítsd jóságosán kéréseinket ma és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges Rózsafüzérvasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki gondolatainkat igazgassa!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki szavainkat vezérelje!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki cselekedeteinket kormányozza!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki halottaiból feltámadott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Mennybe fölment.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János Hogy miért nem ismersz fel,mikor a parton állok?

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10
Hogy miért nem ismersz fel,
mikor a parton állok?
Mert el vagy foglalva a halfogással,
szíved hozzáragad a kézzelfogható
dolgokhoz, sáros leszel, mint krumpli a földben.
Egy madár repülése neked madárrepülés,
egy ember a parton csak ember a parton,
a hal a hálóban csak hal, semmi más.
Így aztán hiába üzengetek virággal,
felhővel, állatokkal, emberekkel,
ha nem nézel be a látszat mögé,
a felszínen maradsz, magadat
is bezárod, nincs itt semmi látnivaló.
A világra táblát teszel ki: ÉRDEKLŐDÉS
HIÁNYÁBAN ZÁRVA. És mit csinálsz,
ha nem kapod meg jeleimet? Gyűjtögetsz,
élményeket, skalpokat, részvényeket,
lefutott kilométereket, leadott vagy
felemelt kilókat, tudományos fokozatokat.
Vissza az őskorba, amikor aki a legtöbb
bogyót gyűjtötte, az volt a legnagyobb király.
És pontosan mennyi leadott kilót, doktori címet,
eladási százalékot és menő cipőt
viszel majd magaddal a sírba?
Pont annyit, amennyivel jöttél.
Ott vannak a kudarcaid, azokat is
elém tologatod, ki se látszom mögülük.
Hogy a fenébe nem fogtál semmit
egész éjszaka? Ez nem ér, okleveles
mesterhalász vagy, évtizedes
tapasztalattal, neked jár a zsákmány!
Közben senki semmit nem kap
alanyi jogon, csak mert szép meg okos,
hanem minden ajándék, hála érte…
Külön hála a nagy semmiért, az üres hálóért,
mert abban találkozol saját határaiddal,
azzal, hogy mennyire rám vagy utalva.
Ez a legjobb, ami történhet veled, velünk!
Hozzám vagy nőve, mintha sziámi
ikrek lennénk, se rendesen járni,
se boldogulni nem tudsz nélkülem.
Ha elmegyünk együtt bulizni, megteheted
hogy pokrócot terítesz rám, egybenőtt feledre,
én meg kedvesen csendben maradok.
És az első lánnyal, akit felkérsz táncolni,
mikor akarod közölni, hogy bocsi,
ketten vagyunk?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Az Isteni Irgalmasság litániája Az Isteni Irgalmasság vasárnapján

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Az Isteni Irgalmasság litániája

             Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből a lelkiatya összeállította az Isteni Irgalom litániáját, amelyet magánimaként bárki használhat, mert sok nyelven megjelent már egyházi jóváhagyással.

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

 

Mennybéli Atya Isten,

Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiú Isten,

Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen,

Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten,

Irgalmazz nekünk!

 

 

Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,

Bízunk benned!

Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,

Bízunk benned!

 

 

Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.

Kegyelmez nekünk!

Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.

Hallgass meg minket!

Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.

Irgalmazz nekünk!

 

 

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz!

 

 P. Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.

H. Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.

 

Könyörögjünk!

            Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét-kincsei kimerít hetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat

Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat 53. nap A zarándok (John Bateson-Hill)A feltámadt Jézus üzenetének hordozói

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

A feltámadt Jézus üzenetének hordozói

Jézus nyilvános működése kezdetén azt látta küldetésének, hogy Izrael elveszett juhainak hirdesse az örömhírt, 

most úgy látja, hogy ez a küldetés az egész földre kiterjed.

Jézus követőinek küldetése egyetemes.

Az egyetemes szabadulás hirdetése, a szerető Isten megismertetése,

akinek a terve számunkra öröm és élet.

Sőt, örök élet!

De azután néhányan azok közül, akik követték őt, és látták életének, halálának és feltámadásának jelentős eseményeit, kételkedni kezdtek.

A kétely részükről – és részünkről is – érthető.

Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen!

 

Előkészület: Először csendesedj el, majd ajánld fel az imaidődet Istennek, és kérd, hogy mindaz, amit gondolsz, érzel és elképzelsz, Isten dicsőségére legyen. 

Ajándék: Kérd, amire vágysz! Javaslat: Kérj erőt és lelkesedést, hogy el akard vinni Krisztus üzenetét a mai világba!

Belehelyezkedés a jelenetbe: Elképzelheted magad a galileai tenger mellett, amint hallgatod Jézust, hallod parancsát és ígéretét.

 

Napi szentírási idézet (Mt 28,16-20)

 A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták, leborultak előtte, de néhányan kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.”

 

Imabeszélgetés: Beszélgess Jézussal a saját szavaiddal! Mit kér tőled, mit tegyél?

Záróima: Fejezd be egy kötött imával, például az Úr imájával, a Miatyánkkal.

https://youtu.be/uUYc4L5D1O8

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."