KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

93142 ima található a honlapon, összesen 221888 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima122 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01

A társadalom peremén élőkért

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!


Imádság

Szentlélek, a szegények Atyja.
Hogyan nyújthatunk valódi és konkrét megoldást
a szegények millióinak, akik gyakran
csak közönnyel találkoznak?
Milyen utat kell járnunk
a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése
és az oly sokszor lábbal tiport
emberi méltóság helyreállítása érdekében?
Győzd le cinkos egyénieskedésünket,
és segíts bennünket, hogy olyan fejlesztési folyamatokat
keltsünk életre, amelyben mindenki képességeit értékelik,
hogy az egymást kölcsönösen kiegészítő hatáskörök
és karizmák sokfélesége
közös cselekvési tervhez vezessen.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk

 
Fogadjuk be a periférián élőket.
 
„Ti az Egyházban nem a periférián vagytok. Ti az Egyház szívében vagytok. Az Egyházban senki se érezze magát kívülállónak vagy kirekesztettnek. Ez nem csak egy mondás, hanem az Egyház létformája.” (Ferenc pápa)
 
Mennyire vagy együttérző a legszegényebbek iránt? Tudsz osztozni azáltal, hogy adsz magadból, és elfogadod tőlük azt, ami az övék és amijük van?
 
 
Lássunk és hallgassunk meg!
 
„Ez az erős „együttérzés” Jézus és az asszony között, valamint az a mód, ahogyan Jézus a felkenést értelmezte, ellentétben Júdás és a többiek botrányos látásmódjával, termékeny utat nyit a Jézus, a szegények és az Evangélium hirdetése között fennálló elválaszthatatlan kötelékről való elmélkedés számára.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan nézed és hallgatod meg az életedben lévő kirekesztetteket? Kérd Jézust, hogy adja neked az Ő tekintetét és együttérző fülét.
 
 
Vegyük észre mások gazdagságát.
 
„Meg kell nyílnunk a peremvidékek felé, felismerve, hogy még azok is, akik a periférián vannak, még azok is, akiket a társadalom elutasít és megvet, Isten nagylelkűségét képviselik.” (Ferenc pápa)
 
Megbecsülöd a testvéreid és nővéreid tehetségét? Még a legszegényebbekét és a legegyszerűbbekét is? Határozd el, hogy növekedni fogsz ezen a téren.
 
 
Vegyünk részt a feladatokban
 
„A szegények szolgálata hatékonyan ösztönöz a cselekvésre, és lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb eszközöket az emberiség eme túl gyakran névtelen és néma, mégis a segítségért könyörgő Megváltó arcának lenyomatát magán viselő részének a felemelkedéséhez és támogatásához.” (Ferenc pápa)
 
Hogyan sikerül integrálnotok és megnyitnotok az ajtókat a legkiszolgáltatottabbak előtt, és aktív részévé tenni őket a közösségeteknek?
 
 
Nyújtsunk segítséget egymásnak
 
„A szegények nem lehetnek csupán azok, akik kapnak; olyan helyzetbe kell hoznunk őket, hogy tudjanak adni, mert jól tudják, hogyan viszonozzanak. A szegények gyakran tanítanak minket szolidaritásra és megosztásra.”
 
Milyen szellemben éled meg a szolidaritást? Osztozol másokkal, vagy te csak az adakozó vagy a másokkal való kapcsolatodban?
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

#ImádkozzunkEgyütt az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is! #Imaszándék #ClickToPray

https://www.youtube.com/watch?v=2JfxktabmyE

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima35 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
29

 

Az imaszándékról

Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!
 
Ferenc pápa mindig arra bátorít minket, hogy álljunk a peremre szorultak és kirekesztettek mellé, azok mellé, akik soha nem kerülnek a címlapokra.
 
A szeptemberi imaszándékot tartalmazó videóban, amelyet a Pápa Világméretű Imahálózata készített, a Szentatya egy olyan kérdést tesz fel nekünk, amely nem hagyhat minket hidegen.
 
„Hogyan engedhetjük meg, hogy a „leselejtező kultúra” – amelyben férfiak és nők milliói a gazdasági javakhoz képest semmit sem érnek – uralja az életünket, a városainkat, az életmódunkat?
 
És folytatva, így kérlel bennünket: „Fejezzük be, hogy a társadalom peremére szorultakat láthatatlanoknak tekintsük, akár szegénység, akár függőség, mentális betegség vagy fogyatékosság miatt”.
 
Hallgassuk meg figyelmesen az üzenetét, és tegyünk meg mindent, amire képesek vagyunk, hogy a „leselejtező kultúrát” „befogadó viselkedéssel” váltsuk fel.
 

A Szentatya szavai a videóban
 
Egy hajléktalan, aki az utcán hal meg, soha nem szerepel a keresőprogramok vagy a hírműsorok vezető helyein.
 
Hogyan jutottunk el a közöny ilyen szintjére?
 
Hogyan lehetséges, hogy hagyjuk, hogy a „leselejtező kultúra” – amelyben férfiak és nők milliói a gazdasági javakhoz képest semmit sem érnek – hogyan lehetséges, hogy hagyjuk, hogy ez a viselkedés uralja az életünket, a városainkat, az életmódunkat?
 
Merevvé válik a nyakunk attól, hogy félrenézünk, hogy ne kelljen látnunk ezt a helyzetet.
 
Kérem, hogy ne nyilvánítsuk láthatatlannak a társadalom peremére szorultakat, legyen szó szegénységről, függőségről, mentális betegségről vagy fogyatékosságról.
 
Összpontosítsunk arra, hogy elfogadjuk őket, hogy befogadjuk mindazokat, akiknek erre szükségük van.
 
A „befogadó kultúra” a vendégszeretet, menedéket, otthont, szeretetet, emberi meleget nyújtó viselkedés.
 
Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa katekézise Az apostoli utazás Marseille-bea „Rencontres Méditerranéennes” alkalmából

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

Kedves testvéreim!

A múlt hét végén Marseille-be utaztam, hogy részt vegyek a Rencontres Méditerranéennes (Mediterrán Találkozók) záró rendezvényén, amelyen a mediterrán térség püspökei és polgármesterei voltak jelen, számos fiatallal együtt, a jövőre való nyitott kitekintésük érdekében. Valójában a Marseille-ben megrendezett esemény a „Remény mozaikja” címet kapta. Ez az álom, ez a kihívás: hogy a Földközi-tenger visszanyerje hivatását, hogy a civilizáció és a béke kísérleti terepe legyen.

Mint tudjuk, a Földközi-tenger a civilizáció bölcsője, és a bölcső az életért van! Nem tűrhetjük, hogy sírgödörré váljon, és azt sem, hogy a konfliktusok helyszíne legyen. A Földközi-tenger a civilizációk összecsapásának, a háborúnak, az emberkereskedelemnek a teljes ellentéte. Pontosan az ellentéte, mert a Földközi-tenger a kommunikáció eszköze Afrika, Ázsia és Európa között; észak és dél, kelet és nyugat, személyek és kultúrák, népek és nyelvek, filozófiák és vallások között. Természetesen a tenger mindig egy mélység, amelyet valamilyen módon le kell küzdeni, és akár veszélyessé is válhat. De vizei az élet kincseit őrzik; hullámai és szelei mindenféle hajót hordoznak.

Kétezer évvel ezelőtt keleti partjáról indult el Jézus Krisztus evangéliuma. Természetesen ez [az evangélium hirdetése] nem varázsütésre történik, és nem is egyszer s mindenkorra teljesedik ki. Ez egy olyan utazás gyümölcse, amelyben minden nemzedék arra hivatott, hogy egy részt megtegyen, olvasva annak az időnek a jeleit, amelyben él.

A marseille-i találkozóra a 2020-ban Bariban és tavaly Firenzében tartott hasonló találkozók után került sor. Ez nem egy elszigetelt esemény volt, hanem egy továbblépés azon az úton, amely a Giorgio La Pira, Firenze polgármestere által az 1950-es évek végén szervezett „mediterrán kollokviumokkal” kezdődött. Ez egy újabb lépés arra, hogy ma válaszoljunk a VI. Szent Pál által a Populorum progressio enciklikájában elindított felhívásra, hogy előmozdítsuk „egy emberségesebb világközösség létrejöttét, ahol mindenki adhat és kaphat, és ahol egyesek fejlődését nem mások kárára vásárolják meg”. (n. 44).

Mi lett a marseille-i esemény eredménye? Ami kiderült, az egy olyan szemlélet a Földközi-tengerről, amelyet egyszerűen emberi szemléletnek neveznék, nem ideológiai, nem stratégiai, nem politikailag korrekt és nem instrumentális; nem, emberi, azaz képes mindent az emberi személy elsődleges értékére és sérthetetlen méltóságára vonatkoztatni. Aztán ugyanakkor egy reményteljes kilátás is előbukkant. Ma ez meglepő – amikor az embertelen helyzeteket átélők, vagy azokban osztozó emberek tanúságtételeit halljuk, és ők maguk is „reményvallomást” tesznek. És egy testvéri szemléletet is.

Testvérek, ez a remény, ez a testvériség nem „párologhat el”; nem, inkább meg kell szervezni, hosszú, közép- és rövid távú akciókkal konkretizálni kell, hogy az emberek teljes méltósággal választhassák meg, hogy kivándorolnak-e vagy sem. A mediterrán térségnek a remény üzenetének kell lennie.

De van egy másik, kiegészítő szempont is: vissza kell adni a reményt európai társadalmainknak, különösen az új generációknak. Valójában hogyan fogadhatunk be másokat, ha mi magunk nem látjuk a jövőt? Hogyan tudnak a reményben szegény, magánéletükbe zárt, saját bizonytalanságuk kezelése miatt aggódó fiatalok megnyílni a másokkal való találkozás és a megosztás felé? Az individualizmustól, a fogyasztói társadalomtól és az üres meneküléstől sokszor megbetegedett társadalmainknak meg kell nyílniuk, lelküket és szellemüket oxigénnel kell feltölteni, és akkor képesek lesznek a válságot lehetőségként értelmezni és pozitívan kezelni.

Európának vissza kell szereznie a szenvedélyt és a lelkesedést. Mondhatom, hogy Marseille-ben szenvedélyt és lelkesedést találtam: a város lelkipásztorában, Aveline bíborosban; a papokban és a felszentelt személyekben; a jótékonyságnak és az oktatásnak szentelt hívő laikusokban; Isten népében, amely nagy melegséget mutatott a Vélodrome stadionban tartott szentmisén, köszönöm mindannyiuknak és a köztársasági elnöknek, akinek jelenléte tanúsította, hogy egész Franciaország figyelt a marseille-i eseményre. A Szűzanya, akit Marseille népe Notre Dame de la Garde néven tisztel, kísérje a Földközi-tenger népeinek útját, hogy ez a régió azzá váljon, amire mindig is hivatott volt - a civilizáció és a remény mozaikjává.

__________________________________________

Különleges üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a mai audiencián részt vevő angol nyelvű zarándokokat és látogatókat, különösen a Norvégiából, Hollandiából, Dél-Afrikából, Indiából, Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkező csoportokat. Külön üdvözlöm a Pápai Észak-Amerikai Kollégium diakónus osztályát, családjaikkal és barátaikkal együtt. Mindnyájatokra a mi Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem. Isten áldjon meg benneteket!

____________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves testvéreim és nővéreim! Nemrégiben Marseille-ben tett látogatásom egybeesett a mediterrán országok civil és vallási vezetőinek, valamint sok fiatalnak a jelentős találkozójának a befejezésével. A Találkozó témája, „A remény mozaikja”, a szabadság reményére utalt, amely a migránsokat arra ösztönzi, hogy veszélyes utakat vállaljanak, de arra is, hogy Európának is szüksége van a jövőjébe vetett megújult reményre. A mediterrán térség, amely három kontinenst és sokféle kultúrát foglal magába, különösen a kényszermigrációk idején arra hivatott, hogy „a civilizáció és a béke műhelye” legyen egy emberibb és testvéribb világ szolgálatában. A találkozó ezért megerősítette mind a kivándorláshoz való jog, mind a ki nem vándorláshoz való jog tiszteletben tartásának fontosságát, valamint a jelenlegi migrációs minták fényében a biztonság, a befogadás és az integráció megfelelő struktúráinak sürgős szükségességét. Különösen a fiatalok segítsenek összeállítani a „remény mozaikját”, amely a mediterrán világ jelenét és jövőjét jelenti, és lássák ezt a reményt tükröződni a messziről jött testvéreik arcán.

 

Forráshttps://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2023/documents/20230927-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár​​​​​​​25. évközi hét szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

25. évközi hét szombat

 

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Isten prófétája meglátja és leírja az eljövendő Megváltó dicsőségét.
Országa felmérhetetlen és boldog ország lesz.

Zakariás próféta így mondja el látomását:
Fölemeltem tekintetemet,
és látomásban láttam egy férfiút,
akinek kezében mérőzsinór volt.
Megkérdeztem tőle:
„Hová mégy?”
Azt felelte: „Megmérem a szent várost, Jeruzsálemet,
hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága.”
Akkor az angyal, aki hozzám beszélt, elindult,
és egy másik angyal jött eléje.
Az előző így szólt hozzá:
„Siess, és mondd el ennek az itt álló ifjúnak:
Nem övezi majd fal Jeruzsálemet a benne lakó emberek
és állatok sokasága miatt.
Ezt mondja az Úr:
Magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek a dicsősége.
Örülj és ujjongj, Sion leánya, mert íme, eljövök, hogy nálad lakjam.
Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon, és az ő népévé lesz – mondja az Úr.”
Ez az Isten igéje.
Zak 2,5-9,14-15a

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor. 10d. vers.
Előénekes: Halljátok az Úr szavát, nemzetek, * a távoli szigeteken is hirdessétek:
„Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, * és őrzi, miként nyáját a pásztor.”
Hívek: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
E: Mert az Úr Jákobot megváltotta, * és kiszabadította a zsarnok kezéből.
Eljönnek és örömükben ujjonganak Sion hegyén, * az Úr javaiért hálát adni jönnek.
H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
E: A leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, * az ifjak és öregek velük vigadnak.
Gyászukat örömre fordítom, * fájdalmukban megvigasztalom és felvidítom őket.
H: Az Úr úgy őriz minket, * miként nyáját a pásztor.
Jer 31,10.11-12ab.13

ALLELUJA
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * s az evangéliumban felragyogtatta az örök életet. Vö. 2Tim 1,10b – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus újból megjövendöli szenvedését.
Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.”
De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 9,43b-45

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Szentatyánkért Ferenc pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárSZENT JEROMOS

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

2023.09.30. szombat: SZENT JEROMOS

Így szól az Úr: jövök már, és itt fogok lakni

 


Zak 2,5-9a.14-15a

Aztán felemeltem szememet, és íme, egy férfit láttam, kinek kezében mérőzsinór volt. Megkérdeztem: ,,Hová mégy?'' Azt mondta nekem: ,,Jeruzsálemet megmérni, hogy lássam: mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága?'' Ekkor az az angyal, aki bennem beszélt, elindult, és egy másik angyal jött elébe, és ennek ő azt mondta: ,,Siess, szólj annak az ifjúnak és mondd: Fal nem övezi majd Jeruzsálem lakóit, oly sok lesz benne az ember és az állat, és én, -- mondja az Úr, -- tüzes fal leszek számára körös-körül, és dicsőségére leszek benne. Ujjongj és örvendj, Sion leánya, mert íme, én majd eljövök és benned lakom, -- mondja az Úr. -- Azon a napon majd sok nemzet csatlakozik az Úrhoz és az én népemmé lesznek, és én majd nálad lakom; és te majd megtudod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.

Jer 31,10-13

Halljátok az Úr igéjét, nemzetek, hirdessétek messze a szigeteken, és mondjátok: ,,Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját!’’ Mert megváltotta az Úr Jákobot, és kiváltotta őt a nála erősebb kezéből. Eljönnek és ujjonganak Sion magaslatán, odaözönlenek az Úr javaihoz: a gabonához, musthoz és olajhoz, a fiatal bárányokhoz és borjakhoz. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem epedeznek már tovább. Akkor majd örül a szűz a körtáncban, ifjak és öregek együtt. ,,Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom és megörvendeztetem őket bánatukban.

Lk 9,43b-45

Ekkor mindnyájan elcsodálkoztak Isten nagyságán. Mivel mindannyian csodálkoztak azon, amit tett, ő így szólt tanítványaihoz: ,,Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, mert az Emberfiát az emberek kezébe adják.’’ Ők azonban nem értették ezt a beszédet. El volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, de nem merték őt kérdezni e beszéd felől.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT JEROMOS áldozópap és egyháztanító

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

*Stridon, 347 körül +Betlehem, 419/420. szeptember 30.

Jeromos (Hieronymus) 347-ben, a Dalmácia és Pannónia határán fekvő Stridon városában született. Szülei ugyan keresztények voltak, de őt kiskorában nem keresztelték meg. Iskoláit szülővárosában kezdte, s mindjárt az első időkben kitűnt, hogy tehetséges, de fegyelmezetlen, nehezen kezelhető, büszke lélek lakik benne. Eleven ésszel és jó gondolkodókészséggel volt megáldva, ám rendkívül érzékeny, szenvedélyes, gyanakvó és rátarti jellem volt. Egész fiatalon Milánóba, majd Rómába küldték retorikát és filozófiát tanulni. Róma, a birodalom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjú lelkét. 

Tanulta az emelkedett, művészi latin nyelvet, féktelen kíváncsisággal falta a latin klasszikusokat, akik nyelvezetére, gondolkodására is nagymértékben hatottak. Később csak azért bírálta Cicerót, mert elhatározta, hogy megszabadul a hatásától. Valójában azonban mestereitől soha nem tudott teljesen elszakadni. Róma és a klasszikus írók annyira beleivódtak emlékezetébe, hogy a latin szerzőkkel szemben nem tudta megtartani azt a derűs nyugalmat, amellyel a kappadókiai atyák tudtak bánni a klasszikus görög szerzőkkel. 

A megfeszített tanulás sem akadályozta Jeromost abban, hogy kivegye részét a szórakozásokból. Úgy tűnik, e szórakozásokba is természete féktelenségével vetette bele magát: később Kalkisz pusztájában gyötrik is az emlékképek, melyeket ez időtájt szedett össze. 

Mély és tartós barátságot kötött Bonosiusszal és Rufinusszal, s velük együtt látogatta a katakombákat, hiszen Róma a vértanúk városa is volt. 

Jeromos lelke azonban sokkal igényesebb volt annál, semhogy a felszínes szórakozás és a világi tudomány ki tudta volna elégíteni. 366 nagyböjtjének kezdetén Bonosiusszal együtt fölvételét kérte a katechumenok közé, és húsvétkor Liberius pápa megkeresztelte őket. Ezzel új életet kezdett. 

Nem sokkal húsvét után elindult Gallia felé, de csak Trierig jutott. Itt újra tanulni kezdett, s egyszer csak fölfedezte a szerzetesi életet. Elhatározta, hogy visszatér Itáliába, mégpedig Aquilejába, és ott elmélkedő-aszketikus életet kezd: „Ott majd lesz rá idő, hogy Isten dolgaival foglalkozzam.” Bármennyire kételkedett elhatározása komolyságában a családja, barátaival együtt Chromatius szerzetes vezetésére bízta magát. 

A kis szerzetesi közösség életének középpontjában a Szentírás tanulmányozása állt. Ám ez az idilli állapot nem tartott soká, mert „kitört egy vihar” -- mondja később Jeromos, és a közösség szétszóródott. Ő maga a próbatétben is állhatatos maradt, és bátorságát nem veszítette el. Útra kelt, hogy keletre menjen, ahol -- mint tudta -- a pusztákban virágzó szerzetesi közösségek éltek. A könyvtárát és a Rómában készített följegyzéseket azonban magával vitte. Utazása szakítást jelentett a családjával, ami a szívében mély sebet ütött. Később ezt írta Héliodorosznak: „Nekem pontosan azokat a fájdalmakat kellett átélnem, amelyektől te annyira félsz.” 

Keleti tartózkodása alkalmat adott Jeromosnak arra, hogy Antiochiában tökéletesítse Szentírás-ismeretét, Tiberiásban pedig megtanuljon héberül. Ezután elvonult Kalkisz pusztájába, hogy a remetékhez csatlakozva magányban, virrasztásban, vezeklésben és munkában éljen. 

Csak éppen összes természetes adottsága ellenkezett ezzel az életformával. Súlyos vívódás kerítette hatalmába, őrlődött a szelleme és a lelke, azaz kulturális és vallási érdeklődése között. „Amikor Izaiás prófétát olvastam, meg kellett állapítanom: ťMily bárdolatlan beszéd ez, és milyen hanyag stílus!Ť S miután virrasztva végigimádkoztam egy éjszakát, visszatértem Vergiliushoz, Ciceróhoz és Platónhoz.” 

Egyszer azonban volt egy álma, amelyben azt a figyelmeztetést kapta, hogy még egyáltalán nem él keresztény életet. Ezen lelke mélyéig megdöbbent. Különféle kísértések is próbára tették, s főleg könnyelmű római életének képei jártak vissza a képzeletébe.

És ez még nem volt minden. Az ariánus vita és az antiochiai egyházszakadás a pusztákon is végigviharzott, és fölkorbácsolta a remeték lelkét is. A szerzetesek között pártok alakultak: „Zsákba öltöztünk, és hamut szórtunk a fejünkre, de kiközösítettük a püspököket” -- írja később ironikusan. Végül belefáradt a vitákba, és nem akarván többé tudni a „piszkos, műveletlen és perlekedő szerzetesekről”, visszatért Antiochiába. 

Paulinus, a város püspöke pappá akarta szentelni. Ehhez Jeromos csak azzal a föltétellel adta beleegyezését, hogy hű maradhat szerzetesi hivatásához és megőrizheti mozgási szabadságát. Szentelése után hamarosan útra is kelt: 380/381-ben Konstantinápolyban tartózkodott és a város könyvtárában dolgozott. Nagy hatással volt rá Nazianzi Szent Gergely, aki „ezt az ércből való lelket” föllelkesítette Origenész iránt. Első lelkesültségében le is fordított Origenésztől huszonnyolc homíliát, de később alábbhagyott a lelkesedés, sőt, hátat is fordított neki. 

Közben Damazusz pápa kieszközölte a császárnál, hogy 382-re zsinatot hívjon össze. Paulinus püspököt Jeromos kísérte el a zsinatra, melynek végeztével könyveivel és jegyzeteivel együtt Róma felé vette útját. Ekkor harmincöt éves volt, és nagy feladat várt rá: Damazusz pápa, aki maga is művelt szellem volt, bevonta legszűkebb munkatársi körébe és megtette a titkárjává. Hamarosan még ennél is fontosabb feladattal bízta meg: az evangéliumok latin fordítását kellett átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem egyszerűen szövegvizsgálat, fordításrevízió volt, hanem fordítás is; és nem korlátozódott csupán az evangéliumokra, hanem idővel kiterjedt az egész Szentírásra, és húsz éven át foglalkoztatta Jeromost, aki ebben a munkában minden tehetségét és addig szerzett tudását az Egyház szolgálatára szentelte. 

Hamarosan közismertté vált Rómában, és voltak olyanok, akik Damazusz pápa utódát látták benne. Közben azonban néhány római matróna és úrnő kérte a lelki vezetését, és ezek a nők gyermekien szomjas érdeklődéssel fordultak hozzá a Szentírással kapcsolatos kérdéseikkel is. Jeromos az Aventinuson épült luxusvillában magyarázta nekik a Szentírást. Fegyelmezett buzgósága vonzotta ezeket a lelkeket, akik éppen emiatt biztonságban érezték magukat Jeromos vezetése alatt. Közéjük tartozott Paula, Marcella és Eustochium. De minél feddhetetlenebb volt Jeromos, a városban annál több pletyka keringett róla. Amikor rosszallóan megkérdezték, miért csak nőket tanít, így válaszolt: „Kevesebbet foglalkoznék nőkkel, ha férfiak többet érdeklődtek volna nálam a Szentírás felől!” 

Bizonyos római körök, főleg a lanyhább lelkületű római papság zokon vette a művelt szerzetestől, hogy belegázol addig zavartalanul űzött játékaikba, s ezenfelül még arra is kényszeríti őket, hogy az addig megszokott szentírási szövegek helyett egy új fordítás használatával vesződjenek. A pápa Jeromos iránti megbecsülése és jóakarata azonban egyelőre olyan védelmet biztosított számára, hogy végső soron mindenkinek tiszteletben kellett őt tartania. 

A körülötte kialakuló ellenséges légkörben azonban Jeromos nem volt egészen ártatlan. Félreértéseivel a legjobb kezdeményezéseket is zátonyra futtatta, s lobbanékony, vitára hajló természete, csipkelődő, sőt nem egyszer gúnyos stílusa sok ellenséget szerzett. 

Amikor Damazusz pápa meghalt és utóda nem biztosított már számára védelmet, Jeromos elhagyta Rómát, és testvérével együtt újra keletre ment. Néhány római hölgy is követte barátnőikkel és szolgálóikkal együtt. Betlehemben telepedtek meg, ahol Jeromos két kolostort alapított: egyet a férfiak számára, ezt ő maga irányította; egyet pedig a nők számára, s annak vezetését Paulára bízta. 

Ekkor egy hosszú, irodalmi téren nagyon termékeny időszak következett, amely harmincöt esztendeig tartott. A tudósnak segítségére volt nagy könyvtára és sok följegyzése, melyeket a korábbi évek utazásai során gyűjtött. 

Mindenekelőtt eredeti nyelvből lefordította a Szentírásnak majd minden könyvét. Ez önmagában olyan teljesítmény, amellyel kivívta magának a kortársak bámulatát. Megteremtette azt az alapszöveget, amelyet Vulgata néven a latin egyház egészen a legutóbbi időkig hivatalos szentírási szövegként használt. 

Mikor a fordítással elkészült, hozzáfogott a szövegek magyarázatához. E magyarázatok rendkívül gazdag lelki és régészeti tudásról tanúskodnak; teológiai tartalmuk már szegényesebb, a formájuk pedig egészen laza. Ennek magyarázata az, hogy Jeromos tudományosan művelt, az átlagosnál jóval olvasottabb, de nem teológus és nem misztikus szellem. Ezért kellett szakítania Origenésszel is. 

Történeti írásai, főleg a De viris illustribus (A kiváló férfiakról) című munkája sok érdekes adatot tartalmaz. Ránk maradt százötvenhét levele is, melyek szerint a legváltozatosabb kérdésekkel fordultak hozzá tanácsért. E levelek Jeromost úgy mutatják be, mint szigorú aszkétát, keménykezű lelki vezetőt, aki metsző iróniáját mindvégig megőrizte, ugyanakkor mélyen meg tudott rendülni és tudott forró könnyeket is sírni. 

Munkával töltött magányából nemsokára teológiai harcba szólították a körülmények, nevezetesen a ciprusi Szalamisz város püspöke, Epifaiosz. A püspök összeállított egy eretnekség-gyűjteményt, melynek a Méregszekrény címet adta, s ennek fiókjaiba helyezte el az általa ismert és eretneknek ítélt tanításokat és tételeket. E szekrény hatvannegyedik fiókjába tette Origenészt. Az ünnepelt alexandriai tanítóval szemben olyan vádakat hozott fel, amelyekkel egész Palesztinát fölháborította. E viták hullámai oly magasra csaptak, hogy Jeromos is beavatkozott, mégpedig Origenész ellenében. Ezáltal a jeruzsálemi püspökkel éppúgy szembekerült, mint korábbi barátjával, Rufinusszal. A harc elkeseredett vita formájában zajlott, s csak egyszer szakította félbe egy fegyverszünet-féle. Közben az egész Egyház, főleg Szent Ágoston, botránkozva figyelte e háborút. Jeromos olyan hévvel harcolt, hogy még Rufinus halála (411) sem tétette le vele a tollat. 

Életének utolsó éveit fájdalmas szenvedések tisztítótüzében töltötte. Egészsége meggyengült, látása egyre inkább romlott, és egymás után elvesztette hűséges kísérőit. Ehhez járultak a nyugtalanító politikai események: a barbár gótok betörtek Itáliába, s 410-ben elfoglalták és kifosztották Rómát. A Város pusztulását -- a városét, amelyben a világ úrnőjét látták -- a kortársak olyan fájdalommal szemlélték, mint korábban a zsidók Jeruzsálem pusztulását. Jeromos lelke mélyéig megrendült: „Rómát ostrom alá fogták. Sírás fojtogat, miközben diktálok. A várost, amely az egész világ felett uralkodott, elfoglalták!” 

412 körül portyázó szaracénok veszélyeztették a betlehemi kolostorokat, s egy napon sietve menekülnie kellett. Aztán még egyszer föllángolt a pelagianizmus elleni harc, és Jeromos teljes szenvedélyességével kivette belőle a részét. Csak az eretnekség legyőzése nyugtatta meg: utolsó levelében Ágostonnak gratulál a győzelemhez. 

Az évek múlásával Isten lassan mindentől megfosztotta, és Jeromos kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez: „Aki a halálra gondol, az hamarosan mindent megvet”. Kimerülten és vakon tért meg Urához 419. (vagy 420.) szeptember 30-án. Élete szakadatlan harc volt. 

Önmagát úgy jellemzi, hogy „filozófus, rétor, grammatikus és dialektikus egyszerre, továbbá három nyelvnek; a hébernek, görögnek és latinnak ismerője”. Különösen ez utóbbi háromnyelvűség, a héber ilyen szintű ismerete volt akkoriban rendkívüli. 

Élete végéig megőrizte a legszigorúbb aszkézis gyakorlatait, de elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. Ha vitatkozott, bántó éllel is tudott fogalmazni. 

A római hölgyek kissé meg tudták szelídíteni ezt a heveskedő aszkétát azzal, hogy saját szakterületén, a Szentírás kérdéseiben szóra bírták. Tudományosságát elismerték, és néha nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ezt az elismerést személyes célja szolgálatába állítsa. S ha tanítványai felé nem is tudta képviselni az evangéliumi szelídséget, ezek a nők a maguk intuitív módján megérezték, hogy Jeromosban minden keménység és szigor ellenére nagyon érzékeny és finom lélek lakik. 

Munkáiban olykor védekezés nélkül föltárja saját gyengeségeit, s ezzel különösen is hat olvasóira. Munkabírása, a Szentírás szolgálatába állított tudásszomja, önmagával szemben tanúsított szigora föltétel nélküli tiszteletet parancsol. Az Egyház iránti szeretete és soha meg nem ingó igazhitűsége mindenkihez közel hozta ezt a tudós aszkétát. Utolsó éveinek szenvedései megtisztították, s Isten elvezette lelkét a tökéletességhez. 

Az 5. századi források 420. szeptember 30-ra, Betlehembe teszik temetése napját. Rómában a 8. század óta ünneplik. 


A szent egyháztanító életéről elsősorban a saját írásaiból ismerünk meg jellegzetes részleteket. 

Leírja egy látomását, amely nagyon megrendítette, amikor már a szíriai pusztaságban élt, de még a klasszikus szerzők szerelmese volt: „Lélekben a Mindenható bírói széke elé ragadtattam. Olyan világosságba kerültem, hogy a szememet nem mertem fölnyitni. Kérdés hangzott felém, hogy milyen hitű vagyok. ťÉn keresztény vagyokŤ -- feleltem. ťNem az igazat mondod --válaszolta az, aki a bírói széken ült --, te Cicero híve vagy, nem pedig keresztény. Ahol a kincsed, ott van a szíved is!Ť” Erre semmi védekezést nem tudott fölhozni, s az ostorcsapások alatt, melyeket az Örök Bíró ítélete szerint mértek rá, jajgatva fogadkozott: „Uram, ha még egyszer világi könyvet veszek a kezembe olvasásra, akkor foglak megtagadni téged!” -- E látomás után természetesen még foglalkozott profán irodalommal, de már egészen a Szentírás felé fordult érdeklődése. 

A pusztában igen heves kísértések érték. A római táncos mulatságok emlékei makacsul visszatértek képzeletébe: „Ó, amikor a pusztában éltem, abban az elhagyatottságban, ahol csak a remeték találtak otthonra, ahol perzselőn tűzött a nap, milyen sokszor képzeltem azt, hogy újra Rómában vagyok, az ottani szórakozások közepette! Táncoló lányok körében láttam magam. Arcom összeaszott a böjtöléstől, de kiaszott testemben lángok lobogtak, és a szenvedély tüze hevítette egy majdnem holt ember testét. Annyira jutottam, hogy éjjel és nappal hangosan kiáltoztam, és szünet nélkül vertem a mellemet. Féltem a cellámtól, mert az ismerte az én gonosz gondolataimat. Szomorúsággal és önmagam iránti haraggal eltelve hatoltam egyre mélyebben a sivatagba.” 

Amikor már újra Rómában élt, szigorú erkölcsi prédikációi miatt néhányan megnehezteltek rá és ellenségei lettek. Mivel ellenállhatatlan vonzerővel prédikált a szüzességről, a pogányok attól kezdtek félni, hogy elnéptelenedik a város. A szigorú aszkéta keményen ostorozta az özvegyeket, akik „feltűnést keresve, pompás öltözékben sétálnak az utcákon föl és alá, mintha nem is veszítették volna el a férjüket, hanem a következőt keresnék!” Ostorozta a „finomkodó klerikusokat, akik gondosan kiöltözve illatfelhőbe burkolóznak. Kényesen ápolt hajjal és gyémántgyűrűvel az ujjukon járják az utcákat, óvakodva cipőik beszennyezésétől, miközben mint országos hírnökök viszik a pletykákat házról házra”. Különösen azokra öntötte ki a haragját, akik a jámborság köpenyébe burkolózva a legszörnyűbb gazságokat vitték végbe. 

Egy napon meghalt Blaesilla, Paula asszony leánya, aki mértéktelen buzgalommal gyakorolta az aszkézis különböző formáit. A nagy pompával megrendezett temetésen Paula nem bírta elviselni a fájdalmat és összeesett. Többen Jeromost hibáztatták a leány haláláért s az anya fájdalmáért, mire ő „könnyek és fájdalmak közepette” búcsút vett Rómától és lerázta a lábáról Babilon porát. 

Betlehemben végre békés körülmények között a munkának szentelhette minden idejét. Kolostorának szerzetesei könyvek másolásával foglalkoztak. Ő maga több írnoknak diktált, olykor naponta ezer sornyi anyagot. A többiek sokszorosították a szövegeket, de az írás közben elvétett szavak miatt Jeromos elég sokszor neheztelt rájuk. Közben állandóan tovább tanult: rabbi Bar Anina tanította a kaldeus nyelvre és vezette tovább a héber nyelv ismeretében. A csendes kolostor hamarosan zarándokhely lett, s a zarándokok mind szerettek volna magukkal vinni egy levelet vagy más szöveget a híres mestertől. Olyanok is voltak, akik írnokot hoztak magukkal, hogy minél hosszabb szövegeket másoltathassanak maguknak. Dürer híres metszete, a „Szent Jeromos a házában” mutatja, hogy a középkorban hogyan képzelték a szent életét. 

Ebben az időben történt -- mondja a legenda --, hogy egy sánta oroszlán baktatott be a kolostorba. Az összes testvér rémülten szaladt szét, Jeromos azonban elébe ment, és úgy fogadta mint kedves vendégét. Akkor az oroszlán nyögve tartotta a mancsát Jeromos elé, és látszott, hogy belelépett egy hatalmas tövisbe. Jeromos kihúzta a tövist, majd kötést tett a sebre, s ettől kezdve az oroszlán úgy ragaszkodott hozzá, mintha csak a macskája lett volna. 

Hatalmas méretű irodalmi munkásságának természetesen voltak bírálói is. Sokan inkább „szép, hibátlan kéziratokat” szerettek volna tőle, mint mindig új, de olykor javításokkal zsúfolt lapokat. Ezért egyszer így panaszkodott: „Ha gyékényt fonnék, vagy pálmarost-szövetet szabnék, senki nem szapulna, senki nem dorgálna. Most azonban, hogy az Üdvözítő szavait magyarázom, maradandó eledelt készítek és a szent könyvek ösvényét szeretném megszabadítani a bozóttól, kétfelől is verik az arcomat.” 

Ezekielhez írt kommentárjában rejtőzik egy egyéni megjegyzése, amelyből megláthatunk valamit az öreg tudós szenvedéséből: „Mécsesem pislákoló fénye mellett diktálom ezt a néhány oldalt. A szent szöveg magyarázata enyhíti egy kissé lelkem szomorúságát, mert a lelkem nagyon háborog. A külső szorongatásokhoz járul még koromnál fogva meggyengült és vaksággal fenyegető látásom, valamint az a nehézség, hogy e gyér világosságnál olvassam ki a héber szöveget, amelynek írásjelei olyan kicsinyek, hogy még a teljes napvilágnál sem könnyű megfejteni őket.” 


Istenünk, ki Szent Jeromos áldozópapodba odaadó és minden áldozatra kész szeretetet oltottál a Szentírás iránt, kérünk, add, hogy néped is megtalálja Igédben az élet forrását, és egyre többet merítsen belőle!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Tim 3,12–17 Evangélium Mt 5,14–19Szent Jeromos áldozópap, egyházatya

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Testvéreim! Szent Jeromos a négy nagy nyugati egyházatya közé tartozik, és születése szerint valószínűleg ő az első. 420-ban halt meg. Szülei keresztények voltak, de az akkori kor szokása szerint nem kicsi korában keresztelték meg, hanem 18–20 éves, amikor Rómában – a mai fogalmak szerint mint egyetemista – megkeresztelkedett.

Jeromosnak hallatlan jó érzéke volt a szóhoz. Kezdetben irodalmárnak és rétornak készült, de egyszer csak rájött, hogy mit ér az én szavam? Főleg az örök élet szempontjából mit ér az én egész tudományom, ha nem hallom meg, hogy mit mond az én Uram, Istenem?!

Azután egy ideig remete volt, majd pappá szentelték és Damazusz, a pápa észrevette, hogy ebben a fiatal papban nem közönséges lélek lakik, nem közönséges kegyelmeket fogad be és használ föl. – Maga mellé vette titkárnak. És látván a papok meg a zsolozsmázó szerzetesek helyzetét, látván, hogy hány fajta fordításban használják a Szentírást, megbízta Jeromost: nézd meg ezeket a fordításokat, azután próbálj meg készíteni egy kicsit jobbat.

Jeromosnak ez lett élete főműve. Előbb a zsoltároskönyvet, azután az evangéliumokat, majd a teljes Szentírást lefordította. Amikor Damazusz pápa meghalt, akkor ő a negyvenes éveiben járt. Nagyon komoly esélye volt, hogy őt válasszák meg Damazusz utódául. Nem őt választották, az új pápának pedig nem volt érzéke az irodalmi dolgokhoz, nem érezte annyira fontosnak a fordítást, mint Damazusz, ezért Jeromos jobbnak látta elmenni Rómából.

Betlehembe ment, mert addigra kiérlelődött benne a fölismerés, hogy a Szentírás is a megtestesülés egy formája: amikor leírják az isteni szót, vagy az Írásból fölolvassák Isten igéjét, a láthatatlan és végtelen Isten szólal meg emberi nyelven. Ezért nem mindegy, hogy mi hangzik, amikor fölolvassák a Szentírást.

Betlehemben a Születés barlangja fölé épített bazilika oldalához építette a maga celláját. Ott élt, ott dolgozott 40 éven át.

És ráhagyta az Egyház tudósaira, a Szentírás magyarázóira, fordítóira a példát, hogy milyen komoly, milyen összeszedett lelket kíván az Isten igéje. Még attól is, aki csak olvassa. Hát még attól, aki fordítja!

A kortársak szerint Jeromos nem könnyű természetű ember volt. Sőt olykor kíméletlennek tűnt, mert nála az igen igen, a nem nem volt, ahogy a Szentírásból tanulta. Másoktól is ezt várta el. Mindenesetre szent lett, aki nagyon szerette az Úr Krisztust. Félig vak volt, amikor még mindig úgy érezte, hogy az Úr kedvéért nem teheti le a tollat, és diktálni kezdett. És az Egyház tanítója lett. Mind a mai napig.

Ajánljuk az ő oltalmába mindazokat, akik ma az Egyházban a Szentírás fordításával foglalkoznak, vagy a Szentírást tanítják, hogy úgy közeledjenek Hozzá, ahogy Isten szavához közeledni kell, s amikor átadják, akkor a teljes Szentírást adják át. Ugyanakkor szentek tudjanak lenni, hogy megértsék azt, amivel foglalkoznak, az Írást. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító A szentírástudósok védőszentje (342–420)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Élete

+ Jeromos Észak-Olaszországban született és jó nevelést kapott. Megtanult latinul írni és megszerette a klasszikusokat. 374-ben a Szentföldre utazott, és Calchisban egy szerzetescsoporthoz csatlakozott. Ez idő alatt tanult meg héberül.

+ A Szentírás konstantinápolyi tanulmányozása után Jeromos Rómába ment, ahol Szent Damazusz pápa titkáraként dolgozott.

+ 384-ben Betlehemben telepedett le, ahol Szentírástanulmányozása nagy gyümölcsöket termett. A Biblia latinra fordításán kívül számos kommentárt írt a Szentíráshoz, és Szent Paula vezetésével apácák egy csoportjának lelkivezetője lett.

+ 410 és 412 között Jeromos félretette tanulmányait, hogy védelmet és gondozást nyújtson azoknak a római menekülteknek, akik Betlehemben kerestek menedéket a Szaracének Palesztinába való betörése után. Abban az időben ezt írta: „Nem tudok mindenkin segíteni, de velük szomorkodom és sírok. Teljes mértékben részt veszek abban a tevékenységben, amelyet a jótékonysági szolgálat rám ró, félretettem Ezékielhez fűzött kommentáromat és szinte az összes tanulmányt. Ma ugyanis a Szentírás szavait tettekre kell váltanunk, és ahelyett, hogy szent szavakat mondanánk, szerintük kell cselekednünk.”

+ Jeromos 420-ban halt meg. 1298-ban egyháztanító lett. A Szentírást tanulmányozók és tanítók védőszentjeként tisztelik.

Lelki bónusz

Szent Jeromos latin nyelvű bibliafordítása annak a megbízásnak az eredménye, amelyet Szent Damazusz pápa adott neki 382-ben az Egyház által akkor használt „régi latin” evangéliumok felülvizsgálatára. Jeromos fordítása a latin „Vulgáta” néven vált ismertté, és az Egyház hivatalos bibliafordítása volt (kisebb változtatásokkal) 1979-ig, amikor kihirdették a Nova („Új”) Vulgátát.

Idézet

„Hogyan is élhetnénk a Szentírás ismerete nélkül, amelyen keresztül megtanuljuk megismerni Krisztust magát, aki a hívők élete?”

A szent a művészetben

Szent Jeromos a képeken gyakran durva külsejű remete vagy bíborosnak öltözött. A legtöbb mű a Szentírás másolatával és a lábánál fekvő oroszlánnal ábrázolja.

Imádság

Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe 
bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. 
Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, 
és megtaláljuk benne az élet forrását. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT JEROMOS

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Jeromos 345-ben született a dalmáciai Stridonban. Jómódú keresztény szülei Rómába küldték tanulni. Ott ke rész telkede tt meg. Egy ideig Trierben, majd Aquileában tartózkodott, azután Keletre ment. Majd két évig Aleppo közelében szerzetesek között lakott. Itt kezdte tanulni a héber és a görög nyelvet. Pappá szenteltette magát és egy ideig Rómában Damazusz pápa titkára volt. 385-ben elhagyta Rómát és Betlehemben telepedett meg. Itt egy férfi kolostort és három női kolostort irányított. Legfőbb tevékenysége azonban a Szentírás latinra való lefordítása volt (Vulgata). Számos bibliamagyarázatot is írt. Heves természet, nagy tudásszomj és a Krisztus és az Egyház iránti szeretet voltak jellemző tulajdonságai. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai e korszak történetének. Meghalt 420. szeptember 30-án.

A mai Németország területén, Trier környékén ismerkedett meg a remete élettel, majd a keleti remeteséggel barátkozott. 374-ben Antiochiában súlyos beteg lett, utána két évig igen szigorú remete életet élt, és görögöt, hébert, valamint arámot tanult. 382-ben Rómába ment, már mint pap Damazusz pápa titkára lett. Latin nyelvű Szentírás-fordítást kellett készítenie, ezenkívül széleskörű és hatásos lelkipásztori munkát végzett. Női szerzetesi közösséget is igyekezett keleti mintára szervezni, emiatt irigyei támadtak, áskálódások, vádaskodások céltáblája volt. Egyiptomba, Izraelbe, végül Betlehembe ment, itt kolostort épített. A Születés Barlangja közvetlen szomszédságában élt, tovább tanulta a hébert, éjszakánként egy rabbi 1-1 aranyért tanította. Szentírás fordítást készített, fordítását Vulgata néven ma is használja az Egyház. Sokat olvasott (Szent Ágoston szerint: minden megírt könyvet elolvasott!) Kemény küzdelmet folytatott a tévtanitókkal: szerzetesi életről, papi szüzességről, Szűz Mária méltóságáról, a szentek, és az ereklyék tiszteletéről, a krisztusi kegyelem szükségességéről. A pelagiánusok gyújtogatása elől futva menekült. Jó emberei egymásután meghaltak körülötte. Mindezek ellenére töretlen szellemi erővel dolgozott, boldog halált élt 420. szeptember 30-án. A Maria Maggiore templomban nyugszik, Rómában. A négy egyházatya egyike.

Jeromos a Biblia fordító. Neki köszönhetjük a mai fordítások alapját képező vulgáta fordítást. Szeretnénk napról napra kezünkbe venni a Szentírást. Szeretnénk napról napra tanulni Istentől, megerősödni Isten üzenete által.

http://www.katolikus.hu/szentek/0930.html

Választható olvasmányok

2Tim 3,14-17
Minden írás, amelyet Isten sugalmazott, jól használható a tanításra.

Mt 13,47-52
Minden írástudó újat és régit hoz elő kincseiből.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumJeromos egyházatya

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Jeromos egyházatya, a későbbi magyar föld fia († 420). Betlehemi remeteségében ő fordította az akkori latin köznyelvre (vulgata versio) a Szentírást. Egyszer egy sebzett oroszlán jött hozzája. Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért a szentet oroszlánnal szokták ábrázolni.*

Jeromos az ókori Stridon szülöttje, amelyet a kutatás Csáktornya (Čakovec) muraközi városkával azonosít. Itt emelkedett a Zrínyiek vára is. A pálosok Jeromos tiszteletére emelt temploma (1446) hajdan jeles búcsújáró hely volt.* Az a körülmény, hogy a majdani magyar haza szülöttje volt, továbbá, hogy a betlehemi barlangban remetéskedett és megírta a rend szellemi ősének, Remete Szent Pálnak életrajzát, Jeromost pálosaink körében különösen tiszteltté tette. A pálos Báthori László Jeromos szellemi ösztönzésére fordította magyarra a Bibliát.* Életrajzát Orosz Ferenc rendtárs írta meg magyarul: Szent Jeronimus. Egyedül valóságnak ékessége. Az az Thebaisbéli dütsőséges Szent Pál pátriárkának, remeték fejedelmének és mesterének élete és halála.

 

A pálosok gyulai (1327), nagyfalusi (1325?), nagyváradi (1335, 1730) kolostorainak* Jeromos volt a patrónusa. Az esztergomi főszékesegyház egyik középkori tornyát Jeromos tiszteletére szentelték.*

Jeromos hazai kultuszához a róla elnevezett és az ő szellemében munkálkodó hieronimita rend megtelepedése is hozzátartozik. A manapság Selmecbányához tartozó Szélakna (Windschaft, Pjerg) telepen működött (1735 – 1786). Selmecbányának egyébként már a középkorban is volt Jeromos-kápolnája.*

Jeromos gótikus táblaképei olykor az egyházatyák társaságában tűnnek föl: Bakabánya (Pukanec, 1480), Esztergom (Keresztény Múzeum, 1494), Szepeshely (Spišské Pohradie, 1470, 1490), Szmrecsány (Smrečany, 1510) szárnyasoltárain.*

Jeromos-oltára volt (1483) a pozsonyi Szent Lőrinc-templomnak.*

Gótikus faszobrait őrzi: Besztercebánya (Borbála-oltár, 1509), Kassa (1480), Kisszeben (Sabinov, Egyházatyák oltára, 1510), Lándok (Lendek, 1500), Szepeshely (Mária koronázása-oltár, 1499), Szepesszombat (Spišska Sobota, Szent Miklós-oltár, 1503).*

 

A tridenti zsinat után a négy nyugati egyházatya: Ambrus, Ágoston, Gergely, Jeromos a megújhodott barokk ikonográfiában a protestánsoktól tagadásba vett szenthagyományt jelképezi.* Odakerülnek – esetleg csak ketten-ketten – lehetőség szerint a főoltárra, szószékre, vagy a templom más jelentős helyére.

A szombathelyi szeminárium könyvtártermének freskóján: Ágoston kezében égő szívvel, Gergely galambbal, a Szentlélek jelképével, Ambrus méhkassal, Jeromos oroszlánnal, amint gyermekeket tanít. Középen a Szentháromság, egy angyal mutat rá, bal kezében kígyóval körülcsavarodott tükröt tart (1791).*

Nyilvánvalóan a Tridentinum szellemisége ihlette Hidor (1768, Baranya) Jeromos-titulusát is.

 

A Kazinczy-kódexben (1526) olvastatik egy igön szép példa: mely igön jó az Szent Jeromimusnak ájtatossággal szolgálnia és ű képét az szüzeknek cellájokba tartania.* Eszerint volt egy szépséges apáca, aki buzgóságával, szentségre törekvésével tűnt ki. A pokolbeli ördög ezt megirigyelte és egy ifjat égő szerelemre gerjesztett a szűz apáca iránt. Már halálra akarta emészteni magát, előbb azonban egy ördöngős emberhez fordult segítségért. Ez egy ördögöt idézett meg, aki az ifjat éjszakának évadján az apáca cellájába próbálta vezetni. A gonoszt azonban Jeromosnak a cellában függő képe visszarettentette. Egy másik ördög is hasonlóképpen járt. Az ördöngős most egy harmadik ördögöt is fölidézett. Ez fortélyosabb volt és kiáltozni kezdett: ha őt Jeromos menni hagyja, ide soha nem tér vissza. A szép apáca, ki akkoron imádságba iresködik vala, meg a többiek is az ördögöt vallomásra kényszerítették. Jeromos tüzes láncokkal kötözte meg. Kérte az apácákat, könyörögjenek szabadulásért a szenthez, soha nem fogja megkísérteni őket. Ezek magasztalták Jeromost, az ördög pedig csakugyan elenyészett. Felsüléséért az ördöngősön akart bosszút állani, aki azonban szintén Jeromos oltalmáért könyörgött. Erre az ördög, mint a füst, eloszlott. Az ifjú a bujaság tüzét nem tudván magában eloltani, felakasztotta magát.

Ez példából azért elérthettitök, mely igön jó ez dicsőségös Szent Jeromimosnak szolgálnotok és képét cellátokban tartanotok.

 

A magyar, illetőleg hazai néphagyomány Jeromosnak, a nagy bibliaismerőnek és írásmagyarázónak egy ponyvairodalmi látomást, nyilván idegen nyelvből való átköltést (1851) tulajdonít: Egy szép ének, melyben Szent Jeromos doktor az utolsó ítéletkor leendő rettenetes csudákat bizonyítván, melyeket régen az Úr Isten neki, mint kedves tanítványának, megjelentett, ekképpen magyarázza azokat.*

 

A versezet először a világ végének, utolsó tizenöt napjának jeleit sorolja föl: 1. megáradnak a tengerek, 2. leapadnak, 3. förtelmes, ordítozó állatok jönnek elő, 4. a vizek lángot vetnek, 5. a füvek és fák vérrel folynak, 6. a világ épületei összeomlanak, 7. a nap megáll, 8. a föld megindul, 9. a hegyek elolvadnak, egyenes lesz a világ, 10. az emberek rettenetükben nem találnak nyugalmat, 11. a koporsók megnyílnak, 12. a világ az Antikrisztusnak hódol, 13. az élet elmúlik, 14. a mindenség lángba borul, 15. a nap kialszik. Most megjelenik Mihály arkangyal, trombitájának szavára minden ember feltámad, harminchárom évesnek látszó testbe öltözik. Előhozzák a nagy számtartó könyveket, majd következik az utolsó ítélet:

 

Jertek pedig, akik engem ismertetek,
A nektek készített országot nézzétek,
S hogy ennél is nagyobb legyen dicsőségtek,
Örökkön örökké velem örvendeztek…
 
Azonnal megnyílnak egeknek ajkai,
Abba bemenését nagy szívvel várói,
S az őrzőangyalok lesznek udvarlói,
Világ üdvösségét óhajtván szentjei.
 
Bűnösöknek mondja: távozzatok tőlem,
Áthozottak, szemben nem lesztek énvelem.
Nem adatik nektek soka már kegyelem,
Kik semmi jót soha nem tettetek velem.
 
Mezítelen voltam, meg nem ruháztatok,
Mikor szomjúhoztam, italt nem adtatok,
És hogyha éheztem, ételt nem adtatok,
Azért mindörökké tűzben égni fogtok…
 
Jól meggondold ember ezek változását,
Némelyeknek pokol felé utazását,
Némelyek egekben felmagasztalását,
Vesztöket azoknak, ezek vídulását…
 
Mi oltalmunk legyen szent véred hullása,
Kálváriahegyre kereszted vonása,
Keresztfán érettünk tett sok sóhajtása,
Boldogságos Szent Szűz sűrű zokogása.*
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 25. hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Zak 2,5-9a.14-15a
 
Aztán felemeltem szememet, és íme, egy férfit láttam, kinek kezében mérőzsinór volt. Megkérdeztem: ,,Hová mégy?” Azt mondta nekem: ,,Jeruzsálemet megmérni, hogy lássam: mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága?” Ekkor az az angyal, aki bennem beszélt, elindult, és egy másik angyal jött elébe, és ennek ő azt mondta: ,,Siess, szólj annak az ifjúnak és mondd: Fal nem övezi majd Jeruzsálem lakóit, oly sok lesz benne az ember és az állat, és én, – mondja az Úr, – tüzes fal leszek számára körös-körül, és dicsőségére leszek benne. Ujjongj és örvendj, Sion leánya, mert íme, én majd eljövök és benned lakom, – mondja az Úr. – Azon a napon majd sok nemzet csatlakozik az Úrhoz és az én népemmé lesznek, és én majd nálad lakom; és te majd megtudod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.
 
Lk 9,43b-45
 
Ekkor mindnyájan elcsodálkoztak Isten nagyságán. Mivel mindannyian csodálkoztak azon, amit tett, ő így szólt tanítványaihoz: ,,Jegyezzétek meg jól ezeket a szavakat, mert az Emberfiát az emberek kezébe adják.” Ők azonban nem értették ezt a beszédet. El volt rejtve előlük, hogy fel ne fogják, de nem merték őt kérdezni e beszéd felől.
 
 
Jézus csodái, isteni hatalmának kinyilvánítása rajongást vált ki a tanítványokból. Felismerni vélik benne a nagy hatalmú Messiást, akinek dicsőséges országáról jövendöltek a próféták: „Sok nemzet csatlakozik az Úrhoz, és az én népemmé lesznek.” Ő viszont ahelyett, hogy élvezné ezt a felé áradó rajongó tiszteletet, ismét a rá váró szenvedésről kezd beszélni, ami azok után, ami történt, teljességgel illogikusnak, sőt botrányosnak hat.
 
Jézus nem tartott igényt arra, hogy csodálják. Ismerte, hogy mi lakik az emberben, és tisztában volt azzal, hogy meddig tart ez a csodálat: a válságos órában Júdás elárulta, Péter megtagadta, a többiek magára hagyták. Jézus nem félt csalódást okozni tanítványainak, hogy azután majd ne kelljen végképp csalódniuk. Hiszen éppen ez a meg nem értett kijelentése volt az, amelyet emlékezetükbe idézve Húsvét után elvezette őket a teljes megértésre. A csodálatra nem lehet tartós kapcsolatot építeni itt a földön, emberek között sem. Az igazi szeretetben a rajongást lassan a feltétel nélküli elfogadás váltja fel, amely a szeretett másik Istenhez tartozásán alapul. A személy misztériuma, az a titok, hogy ki is ő az Istennek, az értelem számára felfoghatatlan. A szeretet azonban végső soron mindig erre a titokra mutat és ez elé állít, nem értelmi belátást, hanem hitet és reményt kívánva tőlünk. És ebben a titokban valamiképpen benne foglaltatik a szenvedés és a halál is, amely nélkül nem lehet közünk Krisztushoz és a krisztusi szeretethez.
 
Urunk Jézus, ne engedd, hogy a rajongás és a lelkesedés elhomályosítsa tisztánlátásunkat, ne engedd, hogy azt higgyük, lehet krisztusi módon élni áldozatvállalás és kereszthordozás nélkül, ne engedd, hogy csupán emberi módon gondolkodjunk Rólad és Tőled kapott küldetésünkről, s ne a Te mennyei Atyád tervei szerint. Add meg, kérünk, kegyelmesen, hogy miközben látjuk isteni hatalmad csodálatos megnyilvánulásait, és hálát adunk értük, készséges szívvel vállaljuk azt, ami ránk vár a Te szenvedésed teljessé tételéből, Titokzatos Testednek, az Egyháznak javára.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonötödik hét – szombat

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés A kegyelem befogadásaÉvközi huszonötödik hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A kegyelem befogadása
Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító

Evangélium:
Lk 9,43b-45
Ő azonban figyelmeztette őket: „Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.” De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.

Bevezető ima: Uram, a lelkek megmentése iránti megújult buzgósággal fordulok feléd. Hiszek benned, és irántam való szeretetedben. Taníts, hogy életemen átvilágítson katolikus hitem, és segíts, hogy hitemet terjesszem a világban. Növeld hitemet, reményemet, és szeretetemet, hogy Szent Pállal együtt kiálthassam: „Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.” (Gal 2,20)

Kérés: Urunk Jézus, adj nekem erős hitet, hogy ne csak érzelmileg, hanem erényesen is válaszoljak a kegyelmekre, amikkel életemben elhalmozol.

Elmélkedés:
1. Fizetni a kegyelemért. Az evangélium arról számol be, hogy a Jézust kísérő tanítványok csodálkoztak azon, amit tett. Isten működése az én életemben kegyelem. A kegyelem Isten ajándéka, emberi oldalról nem érdemelhetjük ki azt. Krisztus azonban itt azt mondja nekünk, hogy nem helyes azt gondolni, hogy az embernek sosem kell „fizetnie” a kapott kegyelemért. A fizetés első fajtája a figyelmesség. „Véssétek szívetekbe, amit most mondok!” Figyelmesnek lenni fáradságos. Ha nem figyelek, elszalaszthatom azt a kegyelmet, amit nekem szán. Krisztus mindannyiunkat figyelmeztet, hogy mindenki, aki Őt követi, nemcsak boldog pillanatokat fog megélni. Lesznek olyan idők is, amikor a Krisztushoz való hűség azt fogja jelenteni, hogy nem csak saját érzelmeink csalhatnak meg minket, hanem mások bűnei is kárt okoznak nekünk.

2. Meg nem fizetett kegyelem. A fizetség másik aspektusa az, hogy a kegyelemért fizetni kell. Krisztus megfizette azt az árat. „Az Emberfiát az emberek kezére adják.” A megváltás nem lesz ingyen. Az üdvösségnek nagy ára lesz. Lukács beszámol arról, hogy a tanítványok „nem értették meg ezt a beszédet.” El volt rejtve előlük, hogy fel nem fogják, „Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.” Jézus tanítványai csodálkoztak a tettei fölött, de azt nem látták világosan, hogy Jézus ezekért a tetteiért életével fog fizetni. Én értem-e, hogy tartozom Istennek? Tudom-e, hogy mennyivel tartozom neki? Vagy talán titokban mégis azt gondom, hogy minden ingyen van. Milyen gyakran gyónom meg a bűneimet? Milyen gyakran keresem bűneim bocsánatát? Felfogtam-e, hogy Isten tőlem is elvárhat egy áldozatot? Hogyan is írta Szent Péter: „A szeretet sok bűnt eltakar.” (1.Pét. 4,8) Talán arra fog kérni Krisztus, hogy úgy éljek, ahogy Ő, és segítsek a hálátlan és bűnös emberiséget megváltani.

3. Mártírhalál. A hit középpontja az, hogy a Krisztusban való hit a kereszthez vezet. Krisztus nem szeretné, hogy egyszerűen csak „követője” legyek, abban reménykedik, hogy apostolként küldhet engem a világba, Ezért késznek kell lennem tettei utánzására, és a hitemről való nyilvános tanúságtételre. A „tanú” szó eredetileg görögül az evangéliumokban „mártírt” jelent. Mártírok azok, akik a hitükért valamilyen árat fizetnek, - kicsit vagy nagyot- akár a testvéri szeretet apró cselekedeteivel, akár úgy, hogy vérüket adják Krisztusért. Ha félelemmel tölt el ez az elvárás, Szent Pál erőt ad nekem „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.” (Gal 6, 14) Jézus megengedi, hogy részt vegyek a megváltásban azáltal, hogy meghív: hitben válaszoljak az Ő csodálatos tetteire: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Urunk, engedd felismernem akaratodat! Segíts, hogy nagylelkűen és bátran válaszoljak neked! Ne engedd, hogy visszariadjak attól, hogy egészen a tökéletes önátadásig hűséges legyek hozzád! A Te igád édes, és a Te terhed könnyű, ha mindennapi keresztemet szereteteddel veszem magamra. Segíts a lelkek megmentéséért fáradoznom!

Elhatározás: Ma végrehajtok egy szeretetcselekedetet valakiért, aki nem szimpatikus nekem, vagy nagylelkűen és felelősségteljesen fogok szembenézni egy nehéz helyzettel.

Ferenc pápa imaszándéka  2023. szeptember hónapra:

A társadalom peremén élőkért: Imádkozzunk azért, hogy a társadalom peremén, embertelen életkörülmények között élőkről az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 25. hét – szombat

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Evangélium

Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe, amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felől.
Lk 9,43b-45

Elmélkedés

Jézus több alkalommal is beszélt tanítványainak elközelgő szenvedéséről és haláláról, előre megjövendölte azt. Ők azonban nem értették meg szavait, mert a messiási uralkodásról alkotott elképzeléseikhez nem illett az, hogy a Messiásnak szenvednie kell majd az emberektől. Egy dicsőségesen uralomra jutó uralkodót vártak, aki a római fennhatóság alól felszabadítja a népet. Az emberi elképzelések egészen mások voltak, mint a mennyei Atya szándéka, aki a szenvedő szolga engedelmességét kérte a megváltásért.
Az apostolok nem értik Jézus szenvedésre vonatkozó szavait, amikor pedig mindez bekövetkezik, azaz elfogják és halálra ítélik, akkor elmenekülnek. Ekkor sem értik, hogy miért történhet meg ez azzal az emberrel, akit Messiásnak tartottak. Mesterük kereszthalála olyan esemény, amely megdöbbenti őket, hitük meginog, és csak a feltámadás megtapasztalása adja meg nekik az erősítést.
Naponta olvasom Jézus tanítását, amely útmutatást ad számomra. Lelkesedésem addig biztosan tántoríthatatlan, amíg valamilyen szenvedés nem ér vagy próbatétel elé nem kell állnom. Az Úr keresztjének szemlélése megérteti velem, hogy a szenvedések árán győzedelmeskedik a szeretet. Így volt ez Krisztus esetében, és rám is ugyanez vonatkozik, aki követője vagyok.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te meghívsz minket, hogy téged kövessünk és vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled tanuljunk és szolgálatodba álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként ugyanaz a sorsunk, mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem akarjuk kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könnyebbnek tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat, hogy azok szerint éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert hisszük, hogy türelemmel viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és az örökké tartó boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20230930.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓSzent Mihály arkangyal

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE2023. szeptember

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.” (Zsolt 145[144],2)

 

Az ige, amely ebben a hónapban a figyelmünk középpontjába kerül, hogy segítsen az utunkon, tulajdonképpen egy ima. A 145. zsoltár egyik részlete. A zsoltárversek Izrael népének egyéni és közösségi vallásos élményeit tükrözik történelmének és életének viszontagságai közepette. A versben megfogalmazott imádság panasz, könyörgés, hálaadás és dicsőítés formájában száll fel az Úrhoz. Elmondja mindazokat az érzéseket és viselkedéseket, amelyekkel az ember kifejezi kapcsolatát az élő Istennel.

 

A 145. zsoltár alaptémája Isten királysága. A zsoltáros személyes tapasztalatából kiindulva magasztalja Isten nagyságát: „Nagy az Úr és dicséretre méltó” (3), dicséri jóságát és egyetemes szeretetét: „Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott” (9), és elismeri hűségét: „Az Úr hűséges minden szavában, és jóságos minden művében” (13b), és egy minden élőlényt átfogó kozmikus énekkel fejezi be: „Szám hirdeti az Úr dicséretét. Minden test áldja szent nevét mindörökkön örökké!” (21) 

 

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.”

 

A modern ember mégis sokszor elveszettnek érzi magát, az a benyomása, hogy magára maradt. Attól fél, hogy a napjait a véletlen irányítja, csak céltalan és értelmetlen bolyongás az egész.

Ez a zsoltár viszont megnyugtató, reményteljes üzenetet hordoz: „Isten az ég és a föld teremtője, hűségesen őrzi a népével kötött szövetséget, igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad és támogatja az éhezőket, megszabadítja a foglyokat. Megnyitja a vakok szemét, felemeli az elesetteket, szereti az igazakat, megóvja az idegeneket és támogatja az árvákat és az özvegyeket.” [1]

 

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.”

 

Ez az életige mindenekelőtt arra hív, hogy ápoljuk a személyes kapcsolatunkat Istennel. Fogadjuk be fenntartás nélkül szeretetét és irgalmát, és figyeljünk oda a misztériumra, hallgassunk a hangjára. Ebben áll minden ima lényege. Ezt a szeretetet azonban nem lehet elválasztani a testvér iránti szeretettől. Ezért minden alkalommal, amikor utánozzuk az Atyaistent a testvérek iránti konkrét szeretettel, különösen is az utolsók, a kivetettek, a magányosok iránt, akkor az ő jelenléte kézzelfoghatóvá válik a hétköznapi életünkben. Chiara Lubich, amikor egyszer meghívták egy buddhista összejövetelre, hogy tanúságot tegyen keresztény tapasztalatáról, így foglalta azt össze: „… a tapasztalatom lényege ebben áll: minél inkább szeretjük az embert, annál inkább megtaláljuk Istent. Minél inkább megtaláljuk Istent, annál inkább szeretjük az embert.” [2]

 

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.”

 

Van egy másik útja is, hogy megtaláljuk őt. Az utóbbi évtizedekben az emberek egyre inkább tudatában vannak az ökológiai problémának. A változások előmozdítói főként a fiatalok. Szerényebb életmódot javasolnak, a fejlődési modellek újragondolását, kérik, hogy bolygónkon minden ember egyenlő jogon férhessen hozzá a vízhez, az ételhez és a tiszta levegőhöz, és alternatív energiaforrásokat keresnek. Így az ember helyrehozhatja a kapcsolatát a természettel, és egyben dicsőítheti Istent, mert megtapasztalhatja az ő gyengéd gondoskodását a teremtett világ iránt.

Venant M. tapasztalata, hogy már gyerekkorában Burundiban, a szülőhazájában hajnalban mindig a madarak énekére ébredt, majd az őserdőn át, több tíz kilométert kellett megtennie, hogy eljusson az iskolába. Nagyon közel érezte magához a fákat, az állatokat, a patakokat, a dombokat és ugyanígy a társait. Közel érezte magához a természetet, sőt egynek érezte magát a környezettel, ahol a teremtmények a Teremtővel harmóniában élnek. Ennek tudata dicsőítéssé alakult benne, és nem csak egy pillanatra, hanem az egész napon át.

De megkérdezhetnénk, hogy a mi városunkban mi a helyzet? „Modern városaink emberi kéz építette betonrengetegjében a nagy zaj közepette ritkán látjuk, hogy megőrizték volna valahol is a természetet. Mégis elég a kék égre tekinteni a felhőkarcolók között, elég egy sugara a napnak, amely még a börtön falai közé is behatol, elég egy szál virág, egy rét, egy gyermek arca, hogy Istenre gondoljunk.”[3]

 

Augusto Parody Reyes és az életige csoport gondozásában

 


[1] II. János Pál, Általános kihallgatás, 2003. július 2., a 145. Zsoltárról

[2] M. Vandeleene, Io, il fratello, Dio nel pensiero di Chiara Lubich, Città Nuova, Roma 1999, p. 252.

[3] C. Lubich, Conversazioni, in collegamento telefonico, a cura di Michel Vandeleene (Opere di Chiara Lubich 8.1; Città Nuova, Roma 2019) p. 340.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Szívemben zenét érzékelek, de hang nélkül, összhangot hallok, de dallam nélkül; mégis oly kellemesnek érzem azt, hogy semmi sem hasonlítható hozzá a világon.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Krisztus követése Negyedik könyv 17. Krisztust lángoló szeretettel és hevesvonzódással kell magunkhoz vennünk I.

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A tanítvány szava:

I. Igen nagy áhítattal, lángoló szeretettel, szívem egész vonzalmával s buzgóságával kívánlak magamhoz venni téged, jó Uram, ahogy kívánt téged sok szent, sok áhítatos lélek a szentáldozásban, azok, akiket életszentségük miatt leginkább kedveltél, és akikben a legtüzesebb áhítat élt.
Ó Istenem, örök szeretet, minden javam, fogyhatatlan boldogságom, szeretnélek a legesleghevesebb vágyakozással, a legeslegméltóbb tisztelettel fogadni, amelyet valaha valamelyik szent érzett vagy érezhetett.
És bár méltatlan vagyok arra, hogy az áhítatnak efféle érzései fölébredjenek bennem, mégis neked ajánlom szívemnek minden érzését, mintha bennem magamban mindaz a nagyszerű vágyakozás egyszerre lángra lobbant volna.
De ugyanakkor mindazt, amit az istenfélő lélek fölfoghat, kívánhat, nagy tisztelettel és belső odaadással mind neked ajánlom, áldozom.
Semmit sem akarok magamnak megtartani, hanem inkább magam s mindenem szeretném önként és szíves-örömest neked adni.
Uram, Istenem, teremtőm és megváltóm, akkora vonzódással, tisztelettel, dicsérettel és tisztességgel, akkora hálával, odaadással és szeretettel, akkora hittel, reménnyel, tisztasággal szeretnélek ma magamhoz venni téged, amekkorával méhébe fogadott és óhajtott szentséges anyád, a dicsőséges Szűz Mária, amikor alázatosan és áhítattal felelt az angyalnak, aki a megtestesülés örömhírét jelentette neki: íme, az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.
És amint a te boldog előhírnököd, a szentek között az a legkiválóbb, Keresztelő Szent János vígan fölujjongott a Szentlélek örömében, amikor közeledtél, pedig még anyja méhében volt, majd később, mikor meglátta az emberek között járó-kelő Jézust, mélyen megalázta magát és áhítatos örömmel mondta: a vőlegény barátja, aki áll és hallja őt, örvendve örvend a vőlegény szaván, úgy szeretnék én is nagy és szent vágyaktól lángra gyúlni, és neked magamat egész szívvel bemutatni.
Azért minden istenes ember szívének ujjongását, tüzes szeretetét, lelki elragadtatását és természetfölötti megvilágosodását, meg mennyei látomását fölajánlom neked és bemutatom velük együtt mindazt az erkölcsi teljesítményt és dicséretet, amellyel bármi teremtmény az égen és a földön megtisztelt vagy eztán meg fog tisztelni – magamért és mindazokért, akik magukat imámba ajánlották, hogy mindenek méltón dicsérjenek és örökre magasztaljanak.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Ha tudnák az emberek, hogy a szenvedés és önmegtagadás mily nagy segítségünkre van a legfőbb javak megszerzésében, akkor sohasem keresnének vigasztalást.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólHiggyetek bennem!

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

„Meg ne háborodjék szívetek. Hisztek az Istenben; bennem is higgyetek… Ha különben volna, megmondottam volna nektek” (Ján. 14,1). 

 

a) Jézus a föltétlen bizalmat s ragaszkodást köti tanítványainak szívére. Bízzatok bennem, higgyetek nekem; nem csallak meg; ha nem így volna, mint ahogy tanítottalak, megmondtam volna nektek. – A világban sok megrendülés van. Könnyes szemmel nézünk föl sokszor Krisztusra, midőn sötétség és kétség vonul végig lelkünkön. Ezzel szemben a mi kötelességünk: „Meg ne háborodjék szívetek”. Álljunk a passzió előestéjének hangulatába; Jézus búcsúzik, szeretete kínná teszi az elválást; átöleli barátait és megmossa lábaikat, azután testét-vérét emlékül hagyja és fölemelve szemeit az égre, elmondja hattyúdalát; szétlebbenti a jövő sötét fátyolát, biztosítja tanítványait szeretetéről… nem érezzük-e, hogy nem kételkedhetünk benne? 

 

b) E hangulatos szent estén tárja ki Krisztus legőszintébben szent szívét; tartózkodás nélkül szemeink elé állítja a legfőbb igazságokat és legédesebb vigaszokat. Lelkét, misszióját, szeretetét le akarta tenni bizalmas, hű szívekbe; amit eddig titkolt, azt most előadja; „Ezeket pedig nektek kezdetben nem mondottam, mivel veletek valék, de most immár ahhoz megyek, aki engem küldött”, most tehát szívetekre kötöm, ami a legszükségesebb; s mi az? Kérlek, ne szakadjatok el tőlem. 

 

c) Ha nem volna így, megmondtam volna nektek; megmondanám most, mert elmegyek. Véres kereszthalál előtt állok; nem csallak meg; megmondtam volna nektek. A szeretet őszinteségével és az áldozat erejével biztosítlak titeket, hogy igazat mondtam; még egy bizonyítékot nyertek a föltámadásban, hogy halálom meg ne zavarjon. Kell-e nekünk más bizonyíték, s nem talál-e szívünk teljes megnyugvást? Ismételjük néha: Ha nem volna így, megmondta volna nekünk. Hiszek neki, mert szeretett engem. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív Lovagja

Maximilian Mária Kolbe a Szeplőtelen Szív LovagjaMinden munkánk értéke szándékunk tisztaságától füg

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Imádkozz sokat, és légy alázatos, így éred el a legtöbb eredményt minden munkában.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikus iskola erkölcsi világképe

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A katolikus iskola erkölcsi világképe

Az egész ember fejlődése, az oktatás lelki dimenziója és a szülők bevonása az oktatásba mindig is központi jelentőségű volt a katolikus iskolák erkölcsi világképében. Ez különösen igaz volt az általános iskolára, amelynél még szorosan kötődik egymáshoz a család, az iskola, a helyi közösség és az egyházközség. Nem hi­ányzott a középiskolák esetében sem ez a kapcsolat, ahol gyakran az egyházkerület adja az iskolai lelkészt, mivel az iskola egyben olyan hitbéli közösség is, ahol a középpontban az Oltáriszentség áll, s ahol lehet, a lelki­pásztor közössége újabb kapcsot jelent az iskola és a helyi egyházközség között.

A katolikus iskolák azonban tudják, hogy folytonos igény mutatkozik a változtatás és javítás iránt, és ezért minél jobban ki akarják használni az elérhető lehetősé­geket, hogy saját szerepüket és identitásukat kiteljesít­sék. S jól tesszük, ha e ponton belegondolunk abba, pontosan mi is a katolikus iskola célja, milyen az iden­titása.

Ilyen emlékeztetőül szolgálhat az a dokumentum, amelynek címe „A katolikus iskola”, s melyet a Szent­szék keresztény oktatással foglalkozó Szent Kongregá­ciója adott ki 1977. márciusában. „A katolikus iskola” — mondja a dokumentum — „az egész ember fejlesz­tésének elkötelezettje, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték kiteljesül és egységbe forr. Ebben rejlik az iskolák specifikusan katolikus jel­lege. Az a kötelessége, hogy az emberi értékeket saját jogukon kiművelje, s összhangba hozza azokat azzal a küldetéssel, hogy minden ember javát szolgálják, Krisztus alakjából ered. Az iskola feladata alapvetően a kultúra és a hit, valamint a hit és az élet összeegyeztetése.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #jóéjtpusziA korabeli zsinagógákba ...

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29
A korabeli zsinagógákba még a római hatalom
sem törhetett be fegyveres erővel, történészek
elmondása szerint ott csak a karddal felszerelkezett
templomi őrség tartóztathatott le bárkit,
ha erre parancsot kapott. Na most, mikor Jézus
már kihúzta a gyufát, és az egyházi hatalom
kezdte őt rossz szemmel nézni, kiküldtek pár
ilyen hatósági embert, hogy fogják el őt
a zsinagóga kellős közepén, fényes nappal.
Ők meg szépen szóltak neki: gyerünk, öcsém,
le vagy tartóztatva, semmi feltűnés, menni kell.
Ja, nem.
Meg van írva, hogy az őrök visszatértek
dolguk végezetlen, és indoklásként annyit bírtak
mondani, hogy nem tudták az illetőt letartóztatni,
mert ember még soha nem beszélt, úgy, ahogy ő.
Mi van?
Képzeljük el Kovács II. József törzsőrmestert
és beosztottját, amint visszatérnek az őrsre,
és jelentik, sajnos a jelzett személyt nem fogták el,
mert úgy beszélt, hogy nem lehetett letartóztatni.
Igen.
Hogyan lehet letartóztathatatlanul beszélni?
Egy mohamedán embernek megjelent Krisztus,
mire ő elment a helyi keresztény lelkipásztorhoz,
mondván, szeretne megkeresztelkedni.
Az illető óvatosságra intette, gondolja át még egyszer,
hiszen muszlim országban ilyesmiért halálbüntetés jár,
mire az illető figyelmesen ránézett, és megállapította:
„Aha, akkor te még nem találkoztál vele, ugye?”.
Ugye, van élményünk erről a letartóztathatatlan erőről,
erről a szó szoros értelmében lefegyverző jelenlétről?
Szemlélődő imákból ismerem ezt az elsöprő
személyes intenzitást, egyes igék meg annyira
jelenvalóvá teszik, hogy sokadik hallásra is
ritkán állom meg könnyek nélkül. Ha például
oda érünk: „nem vagyok méltó, hogy hajlékomba
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul
a szolgám”, vagy hogy „Péter, János fia, szeretsz
te engem?”.
Honnan jön ez a hatalom igazából?
A sűrűsödési pont az odaadottságban lehet.
Ott, ahol Jézus, a látható, és az Atya, a láthatatlan,
eggyé válnak, már nem külön létezők.
És abban, ahogy ez az odaadottság
egyre mélyebbé és teljesebbé válik az életidőben.
Miközben Jézus párhuzamosan megnyitja a másik
„átjárót” is, és maradéktalanul odaadja magát
egy-egy pillanatban tanítványainak, a szamáriai
asszonynak, a vérfolyósnak vagy a századosnak,
Zakeusnak vagy Simon farizeusnak vagy egy vaknak.
Hát, ezt a kétfelé odaadottságot élni,
hogy tudjunk letartóztathatatlanul
vagy feltartóztathatatlanul beszélni…
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértÉvközi 25. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 25. vasárnap

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 25. vasárnap

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Az Atya akarataÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Példabeszéd a szőlőskertről

A két fiúról szóló – hallatlanul egyszerűnek és világosnak tűnő – példabeszéd mégis emberségünk talán legbonyolultabb és legtitokzatosabb valóságára tapint rá: akaratunk szabadságára. A képességeinket súlyosan megsebző bűn hatása az is, hogy az igazat gyakran összetévesztjük a tévessel vagy hazuggal, a jót és a szeretetre méltót pedig a gonosszal és az utálatossal. Ezért akaratunknak biztos és vonzó iránytűre van szüksége.
 
Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését!

A két fiúról szóló példabeszéd kapcsolatokkal szembesít bennünket. Nem csak az apa és fiai viszonyával, hanem a gondolatok és a szavak, a beszéd és a tettek kapcsolatával. Olyan relációkkal amelyek nem eleve meghatározottak, hanem szabadok és elevenek. A gondolatok és szavak, a beszéd és a cselekedetek lehetséges kapcsolatainak világa ezért fontos és izgalmas.

 Az evangélium két szélső érték közé helyezve vázolja fel ezt a viszonyrendszert. A pozitív pólus a szavak és az életvitel teljes igazsága. A negatív véglet a tévedés és a hazugság ártalmas, sőt gyilkos gonoszsága. A két fiúról szóló beszéd közvetlen szövegösszefüggése ennek az értékskálának néhány lényeges elemét villantja fel.

Előzményként a főpapok és a nép vénei a Jeruzsálembe bevonuló Jézus hatalmának illetékességére kérdeznek rá. Jézus, a provokatív kérdést János keresztségének eredetére vonatkozó feladvánnyal viszonozza. János személye ugyanis a szavak és az életmód egybevágó igazságát képviseli. A megkérdezettek ezzel szemben megértették, hogy a Mester átlátja helyzetük ellentmondásosságát. Ha elismernék, hogy János keresztsége a mennyből eredt, akkor hinni kellett volna neki. Ha azt felelnék hogy az emberektől való volt, akkor meg a Jánost prófétának tartó nép haragjától kellene félniük. Egy taktikai hazugságba menekülve ezért azt válaszolják, hogy „nem tudjuk”. Álságosságukat indirekt módon leleplezve Jézus sem mondja meg nekik, hogy honnan van a hatalma.

A két fiúról szóló – hallatlanul egyszerűnek és világosnak tűnő – példabeszéd mégis emberségünk talán legbonyolultabb és legtitokzatosabb valóságára tapint rá: akaratunk szabadságára. Szabad akaratunkra, amely lényegileg különböztet meg bennünket az állatok ösztöneitől. Szabadságunkra, ami nem jelent mindenféle kötöttségtől való mentességet, de lehetővé teszi a szabad állásfoglalást. Akaratunk szabadságára, amely szabadság valamitől és szabadság valamire. Szabad akaratunkra, amely a bűn általi megsebzettségünk miatt, elhomályosult értelmünkkel együtt, rosszra hajló akarattá vált. Ezért nem magától értetődő Keresztelő János igaz útjának követése. Ezért lehetséges a két fiú történetét követő példázatban a szőlőművesek gyilkos gonoszsága. De ezért előzhetik meg a mennyek országában a János hatására megtért vámosok és utcanők azokat a képmutatókat, akik hazudott tudatlansággal palástolják a megtérés elől elzárkózó akaratukat.

A gondolatok és szavak, a beszéd és a tettek váltójánál elhelyezkedő akarat végső soron az ember és Isten akaratának titkához vezet. A skolasztikus filozófia tanítása szerint az értelem az igazságot, az akarat a jót célozza meg. Aquinói Szent Tamás az értelem szerepére, az igazság megismerésére és megélésére helyezi a hangsúlyt. A „doctor subtilis”-nek vagyis éleselméjű doktornak nevezett, ferences Johannes Duns Scotus az akaratra koncentrál. Elgondolását a következőképpen támasztja alá. Az értelem és az akarat jelentőségének mérlegelésekor azt kell megvizsgálni, hogy melyiknek a tökéletessége magasabb rendű, illetve hogy hibás működésük esetén melyiknek vannak súlyosabb következményei. A skót franciskánus szerint az értelem helytelen működése a tévedés, az akaraté a bűn. Mivel a bűn nagyobb baj, mint a tévedés ezért az akarat fontosabb mint az értelem. A tökéletességek rangsora felől közelítve pedig azt állapítja meg, hogy az értelem helyes működése az igazsághoz vezet, míg az akarat célba érése a szeretet. Márpedig Jézus evangéliuma kétségtelenül a szeretet örömhíre. János apostol szerint is „Szeretet az Isten”.  Pál szeretethimnusza is azt állítja, hogy a hit a remény és a szeretet közül a legkiválóbb a szeretet.

Mégsem lenne célszerű egymás ellen fordítani az értelmet és az akaratot vagy az igazat és a jót. Hiszen kölcsönösen egymásra utaltak. Nem véletlenül mondja a latin bölcsesség: „ignoti nulla cupido”! Vagyis „az ismeretlenre vágyni sem tudunk”. Inkább XVI. Benedek pápának van igaza, aki a két képesség kölcsönös egymásra utaltságát hangsúlyozta. Saint-Thierry Vilmos mély intuíciójából indul ki, mely szerint „amor ipse intellectus est” – vagyis „a szeretet maga is ismeret”. Ezért csak azt tudom igazán megismerni, akit szeretek. És azt tudom valóban szeretni, akit ismerek. 

A képességeinket súlyosan megsebző bűn hatása azonban nem csak az, hogy kevésbé világosan értünk és gyengébb az akaratunk. Hanem az is, hogy az igazat gyakran összetévesztjük a tévessel vagy hazuggal, a jót és a szeretetre méltót pedig a gonosszal és az utálatossal. Ezért akaratunknak biztos és vonzó iránytűre van szüksége. Az Úr imájában a „legyen meg a te akaratod” fohászt, sokszor az elkerülhetetlen szenvedéseket elfogadni kész bizalom imájaként éljük meg. Pedig ez – eredendően és végső soron – az Isten minden ember üdvösségét akaró szeretetére való örömteli ráhagyatkozás kérése. Az apja akaratának mégis engedelmeskedő fiú képe a Szentlélek kenetét hordozó egyszülött Fiú felé irányítja a figyelmünket, aki öröktől fogva tudta, hogy Atyja szeretett szőlőskertje az emberiség. A rábízott munka vágyott gyümölcse pedig Isten szétszóródott népének üdvössége. Atyjának szeretetből engedelmeskedve azért áldozta életét, hogy szent akaratával együttműködve mi is termést hozhassunk az örök életre.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva Fiam, menj ki a szőlőmbe!Évközi 26. vasárnap

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

1. Amikor a bűnös elfordul a bűntől… megmenti életét.
(Ez 18,25–28)

A próféta azzal vigasztalja népét, hogy Isten előtt senki nincs elveszve. Egész életünk erkölcsi küzdelem, hiszen minduntalan visszaesünk a bűnbe, de fel is állhatunk és vissza is térhetünk hozzá. Ő kész újra megbocsátani. A megtérés pedig személyes tett. Helyettünk nem térhet meg senki.

 

2. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból…
(Fil 2,1–11)

Szent Pál apostol kérése erkölcsi gyenge pontunkat érinti. A másoknak tetszeni akarás, a magamutogató kivagyiság, az elismerés és az azonnali visszajelzések utáni vágy mindannyiunkban ott feszül, és könnyen megmérgezi a legjobb, hivatásból végzett munkánkat is. Nemcsak a média által felkapott és futtatott sztárok nem tudnak nélküle élni, hanem sokszor az átlagembert is elbűvöli önmaga dicsőítése. Az apostol alázatra és Isten előtt helyes önértékelésre akar rávezetni. Alázat nélkül nem leszünk képesek hibáink beismerésére, gyengeségeink elfogadására, de szeretetre, lemondásra és engedelmességre sem. Ahogy Jézus Krisztus lemondott isteni dicsőségéről értünk és az Atya iránti engedelmességből, úgy az őt követőknek is szüntelen meg kell tanulniuk ezt az önkiüresedést. Ez a keresztény lelkiélet alaptörvénye.

 

3. Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. (Mt 21,28–32)

A két testvérről szóló példázat csak Szent Máténál lelhető fel. Jézus „hagyományos” ellenfeleinek, a főpapoknak és a nép véneinek mondja válaszul, akik a hatalmát firtató kérdéssel próbálták zavarba hozni. Ugyanannak az apának a két fiáról van szó. Az első megígéri, hogy kimegy a szőlőbe, de mégsem teszi, a második viszont eleinte dacosan ellenszegül, de aztán meggondolja magát, és engedelmeskedik.

A klasszikus magyarázat szerint az engedelmes fiú zsidókat, a dacosan engedetlen pedig a pogányokat jelképezi. De a példázat olyan kérdéseket is felvet, amelyekre a ma emberének sürgetően válaszolnia kell. Mi a fontosabb: a szó vagy a tett? Az elmélet vagy a gyakorlat? Elég-e pusztán a szavak mágikus erejével takaróznunk, és megbabonáznunk még Istent is? Mi felel meg jobban az ember hivatásának: engedelmeskedni vagy lázadni az erkölcsi és más törvények ellen? Mikor vagyunk igazak:  ha annak látszunk, vagy ha bűneinkből igyekszünk megtérni?

A pökhendi modern ember a nagy szavak és ígéretek mámorában él. Nem engedelmeskedni akar, hanem érvényesülni. Jó „marketinggel”, a reklámok agymosásával, helyezkedéssel, a szavak csűrés-csavarásával nemcsak áruit, hanem saját magát is képes eladni, és egyáltalán nem törődik az erkölcsi igazsággal, a lelkében szunnyadó isteni hívással. Nehezen mozdítja szívét a szeretet tetteire.

Isten mindenkit hív szőlőjébe. Ott dolgozni nem lehet alku tárgya. Nem nyugtathatjuk magunkat a vallásos gyermekkor hátterével, sem az egyházi nyilvántartás biztonságával. Szent Fiában mindennap szól és sürget, hogy legyünk munkatársai országának szőlőskertjében. Minden Demosthenésnél szebben beszél a tett – mondja Petőfi. Ráadásul mindannyiunkban ott lakik az engedelmes és az engedetlen fiú egyaránt. A végítéletnél pedig az Úr nem dogmatikai tesztet fog velünk íratni, hanem hitünket tettekkel kell bizonyítanunk: éheztem és ennem adtatok

Jézus vallása a tettek vallása. Ha tetteink nem támasztják alá Jézust megvalló hitünket, igaz voltunktól dagadó öntudatunk csak arra lesz jó, hogy palástoljuk lustaságunkat, önzésünket, azt, hogy gyakorlatilag ellenszegültünk evangéliumának. A bennünk lévő kettősséggel állandóan meg kell küzdenünk. Még mindig jobb, ha bűnösségünkre ráébredve időben megtérünk, és újult élettel tettekre váltjuk az igét, mintsem csak formailag, szánkkal magyarázkodjunk magunk és Isten előtt, hogy mi hiszünk benne.

Jézus példázata csak két lehetőséget említ. De vannak még más variációk is: nincs kedvem, és nem is megyek. Szívesen, uram – és megyek is. Vannak, akik állandóan kísérleteznek, belefognak sok mindenbe, sokszor egyszerre több vasat tartva a tűzben sehová sem köteleződnek el. Vannak, akik beállnak ugyan a munkába, de csak kelletlenül, ímmel-ámmal „kapirgálják” életük szőlőskertjét, és nem hajlandók ott „mélyszántást” végezni, mindent beleadva dolgozni. Csak a fizetség lebeg a szemük elől, és másokra kacsintgatva, állandóan számítgatnak, vajon megéri-e? Egy idő után azonban kínossá válhat, ha valaki folyton fogadkozik, tervezget, ábrándozgat, a döntést pedig elhalasztja. Mennyivel jobb lenne – az Úrnak és szőlőjének is –, ha a sok szövegelés, fontolgatás helyett csendesen nekiállnánk, és igaz fiaiként tennénk a dolgunkat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója Nem hallgat ránk!Évközi 26. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Nem hallgat ránk!

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! A fiú azt válaszolta: Nincs kedvem! – de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram! –menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték: Az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek: A vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki! Mt 21, 28-32

MottóNincs kedvem!

Engedelmesek

Máté semmit se mond arról, hogy a szőlősgazda fiai milyen korúakHallgatói azonban magukra ismerhettek: vagy kamaszok voltak, vagy kamaszok szülei. Hisz kamaszok olyan szeszélyesek, hogy bár az imént igent mondtak valamire, most nemet mondanak ugyanarra. És fordítva. Függetlenségükre kényes „felnőttnek” hiszik magukat, majd eszükbe jut, hogy engedelmességgel tartoznak atyjuknak. Vagy épp engedélyt akartak kérni az esti bulira, de ehhez – jut eszükbe – az apa jókedve, engedékenysége hasznos lenne. A történettel Jézus az is mondja közvetve hallgatóinak, hogy még gyerekek, szeszélyesek, és nem megfontolt felnőttek. S lehet, hogy mi is találva érezzük magunkat? Mondjuk tehát, hogy szívesen, és meg is tesszük?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Évközi 26. vasárnap Mt 21,28–32„Nem megyek…, de később meggondolta és kiment”

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

„Nem megyek…, de később meggondolta és kiment”

Ezt a történetet szívesen alkalmazzuk a zsidók és a pogányok viszonyára. Minden okunk megvan rá, hiszen Jézus korában ellenfelei, a farizeusok és írástudók leginkább azt bírálták, hogy a Mester nem kizárólag a választott nép fiaihoz beszél.

Ebből a szempontból a legzseniálisabb a példázatban az, hogy mindkét fiú ugyanattól az Atyától származik, így nem mondhatják Jézus ellenfelei, hogy a pogányok nem Isten gyermekei.

Máté talán a saját közösségében mást is felfedezett. Jézus tanításának elfogadása néha csak elvben történt meg. Az elméleti egyetértést nem követte tett. Gyanítom, ezt a példázatot azért őrizték meg, hogy a problémát orvosolni tudják. És ezért olyan kellemetlen ezt a konkrét történetet végighallgatni manapság is.

Az antik elképzelés szerint a gondolkodás központja a szív. Ha az ember valamit szívében elfogad, akkor természetesen követi is azt. A modern ember a gondolkodás központjának az agyat tekinti. A belátott igazság ebben az esetben nem jelent követett igazságot is. Szétvált a tudományos és az emberi meggyőződés. Tág tere maradt az ideológiáknak. Sőt az irodalom is népszerűsítette azt az irodalmi hőst, aki másként gondolkodik, mint ahogyan cselekszik. Művészileg ugyanis sokkal izgalmasabb bemutatni egy ellentmondásos egyéniséget, mint ábrázolni egy jó vagy rossz embert. Ráadásul a példabeszéd nyomán vagy csak úgy, magunktól is felfedeztük, az ember soha nem olyan egysíkú, hogy igent és nemet tudna mondani. Inkább a kettő között vívódik. Sőt azt is megkérdőjelezhetjük, hogy egy cselekedet igazán értékes-e, ha ellentmondásos gondolatok kísérik. De azért az mégis vízválasztó, hogy az ember tetteiben engedelmeskedik-e Istennek, vagy sem.

Jézus, mikor a végítéletet leírja, soha egyetlen dogmatikus tesztet nem említ, amellyel ítélet előtt megvizsgálná a híveket. Nem kell hittan-kérdésekre felelnünk. Hitvallásunkat tettekkel bizonyítjuk. Vajon az utolsó ítéleten elmondhatja-e majd rólunk Jézus, hogy „Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom (…) Nem volt ruhám és felruháztatok” (Mt 25,35–36)? Jézus vallása nem elmélet, nem a hittételek vallása, hanem a példaértékű tettek vallása.

Velenyetyinov felismerte, „nehéz élni, ha semmit sem csináltunk, hogy megszolgáljuk helyünket az életben.”

Érdekes, hogy ezzel a problémával Jakab apostolnak is foglalkozni kellett (Jak 2,14), ezért kérdezte meg közösségétől: „Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek?” (Jak 2,14). És válaszolt is: „Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet” (18b).

A bizonytalankodó fiú imája

Jézusom! Előtted állok, úgy, ahogy vagyok. Te látod a lelkem legféltettebb titkait, legtitkosabb bűneimet. Tudod azt is, mit miért teszek, még ha én nem is tudom megmagyarázni. Miért mondok igent, ha aztán elfelejtkezem ígéretemről? Miért nem mondok mosolyogva igent hívásodra, kérdéseidre? Miért nem természetes, hogy a te utaidon járjak? Miért nem állok azonnal készen, hogy eszközöd legyek?

Jézusom! Előtted állok, ismersz engem. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Átadom neked magam. Amen.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátLégy önmagad!

Napi Ima34 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
30
Légy önmagad!
Ezeken a tájakon kissé zordabb az idő, mint odahaza. Az aratás még tart. Az utolsó tábla búzák még állnak. Szeretek közöttük járni, mint régen, még akkor is, ha sehol egy búzavirág, sehol egy pipacs. Itt ugyanis kívülről mindennek tökéletesnek kell látszania…
Ahogy a minap egy búzatábla mellett elmentem, és kezemet – mint otthon is mindig – végighúztam a megtelt kalászokon, arra lettem figyelmes, hogy egy-egy búzaszál szokatlanul nagyra nőtt. Két-három fejjel volt magasabb a többinél. Csodálkozásom már-már csodálatba csapott át, amikor az egyikük megszólalt:
„Szerinted csak azért, mert magasabb vagyok a többinél jobb is vagyok talán?
Csak mert hosszabb lettem, mint ők, előkelőbb is vagyok esetleg?
Csak mert termetesebbre nőttem náluk, magasabbrendű is vagyok netán?
Csak mert nagyobb vagyok, többet érek, mint ők?
Nézz meg engem alaposabban!
Értékem nem a fizikai megjelenésem, a külsőm, a méretem, az alkatom, a kinézetem, a származásom, a fajtám.
Értékem egyes egyedül a termékenységem!
Kenyér leszek mások számára!
Lásd, nem lettem se rózsafa, se mamutfenyő.
Se tigrisliliom, se tölgy.
Viszont nem is kell azzá lennem ahhoz, hogy termékeny legyek.
Termékeny pedig akkor vagyok, ha egészen az vagyok, aki vagyok.
Ha önmagam vagyok.
Így vagyok jó, így vagyok szép, és így vagyok értékes!
Te is lehetsz jó, szép és értékes, ha hagyod, hogy kibontakozzanak a bölcsődbe helyezett talentumaid.
Ha nem azon panaszkodsz folyton, ami fékez és gátol életutadon.
Ha magadat bátran olyannak mutatod, amilyen vagy.
Ha önmagaddá válsz!
Ha Isten rólad szőtt álmát megvalósítod!
Ha engeded, hogy a benned lévő jó növekedjék, kifejlődjön és kivirágozzon…
Így leszel termékeny!
Így leszel szép!
Így leszel jó!
Így leszel nagy!
Így leszel értékes!”
Eddig is szerettem a ringó búzatáblákat, de most még jobban szeretem őket. Ugyanis egy fontos tanítással lettem gazdagabb: Légy önmagad, mert akkor vagy jó, akkor vagy szép, akkor vagy termékeny és értékes!
Mások kenyere!
Imre atya
2023-08-28.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus – Úrangyala – Az angyali üdvözlet – Az Úr angyala köszönté a BoldogságosSzűz Máriát, és ő méhében foganá ...

Déli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhében foganá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Bódás JánosVan úgy...

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

A BIBLIÁM

Bódás János: Van úgy...

Van úgy, hogy rámnehezül minden bűnöm,
s úgy érzem, borzad, aki rám tekint,
el kellene a földről menekülnöm,
de sehol egy bíztató fény nem int,
s bárkihez mennék, követ vetne rám…
s asztalomon, mint százszor, most megint
ragyogni kezd, mint Nap, a Bibliám.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaŐszi napsugarak

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

...elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak... (Zsid 9,27)

Lassan közeledik az ősz, az érett gyümölcsök, a színesedő lombok az elmúlásra emlékeztetnek. Mit tanít a Biblia az elmúlásról és életünk őszéről?

Felix Salten Bambi című regényében két falevél beszélget erről. Úgy vélik, az emberek nem szeretnek erre gondolni, inkább a megszépített múltat emlegetik, halogatják a szembenézést azzal, hogy egyszer mindnyájunk földi élete befejeződik. Sokan félnek ettől. Miért? Mit tudhatunk erről bizonyosan?

Tudhatjuk, hogy életünknek ez a szakasza egyszer véget ér. Vagy azért, mert meghalunk, vagy azért, mert Jézus Krisztus második eljövetele elérkezik.

Tudhatjuk, hogy életünknek csak ez a szakasza ér akkor véget, mert a létünk folytatódik. Aki itt Jézussal járt, vele tölti az örökkévalóságot, aki itt nélküle élt, nélküle kell eltöltenie azt is.

Mivel nem tudjuk, mikor ér véget a földi élet, most kell felkészülni az örökkévalóságra. Felelős ember ezt nem halogatja és nem mulasztja el. Felkészülni azt jelenti, hogy rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Ha a kapcsolat nem jött még létre, akkor keressük Őt és a vele való közösséget, ha már létrejött, naponta erősítjük azt.

És Isten igéjéből biztosan tudhatjuk azt is, hogy mi van a halál után „...elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik..." Aki Jézusban hisz, az akkor már nem megy ítélelre, mert annak az ítélete végrehajtatott a Golgotán Jézus halálakor. Aki őbenne nem hisz, az maga szenvedi el bűnei ítéletét, ami a kárhozat.

Ezért fontos, hogy idejében keressük a vele való kapcsolatot, s ránk is érvényes legyen: „ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe (Jn 5,24). Így nincs mitől félnünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata „ megismerve Péter hangját, beszaladt, hírül adta,hogy Péter áll a kapu előtt.” ApCsel 12,6–19

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

„[Rodé] megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt.” ApCsel 12,6–19

6 Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter – két bilinccsel megkötözve – két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. 7 És íme, az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában; oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: Kelj fel gyorsan! És lehulltak a bilincsek Péter kezéről. 8 Ezt mondta neki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel sarudat! Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: Vedd fel a felsőruhádat, és kövess engem! 9 Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. 10 Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. 11 Ekkor Péter magához tért, és így szólt: Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből és mindabból, amit a zsidó nép várt. 12 Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt és imádkoztak. 13 Amikor megzörgette az ajtót, odament egy Rodé nevű szolgálóleány, hogy megtudja, ki az. 14 Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. 15 De azok azt mondták: Elment az eszed! Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: Az ő angyala az! 16 Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. 17 Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt: Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek! Azután kiment, és más helyre távozott. 18 Amikor megvirradt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. 19 Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Azután lement Júdeából Cézáreába, és ott tartózkodott.

Az Ige mellett – Bella Péter igemagyarázata

(14) „[Rodé] megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt.” (ApCsel 12,6–19)

Péter egy angyal segítségével csodálatos módon kiszabadul a börtönből, majd csatlakozik az övéihez. Nagy esemény történik, az apostol megmenekül! Akár ennyiben is össze lehet foglalni, ami itt történik. De ez így kevés. Ez a rész sok személyes rezdülést és érzelmet enged látni. Zavarodottság, elhamarkodott mondatok, kirobbanó öröm, csodálkozás, értetlenség. Ahogy Péter csak megy az eseményekkel, lehulló rácsokon és bilincseken át, és utólag döbben rá, mi történt vele. Ahogy Rodé hirtelen örömében ki sem nyitja az ajtót, hanem rohan szólni az imádkozóknak, hogy Péter itt van. Ahogy azok, akik Péter szabadulásáért imádkoztak, letorkolják, hogy az nem lehet. Ahogy Péter kénytelen tovább zörgetni, és amikor végre beengedik, alig tudja elmondani – az elszabadult örömben – magát a csodát. Ez a csoda emberekkel történik, olyanokkal, mint mi. Nincsenek felkészülve a csodára, mert nem lehet felkészülni rá, Isten megmentő munkája mindig nagyobb és gazdagabb, mint az ember gondolja. És ez így van jól. Esetlenségünkben is átéljük Isten csodáit, közben hol sikerül felfognunk, átélnünk, ami történik, hol csak megyünk a történések után. De az eredmény ugyanaz, mindig, mint itt: a dicsőség Istené, az öröm a miénk. Lehet továbbmenni, és vinni Jézus Krisztus örömüzenetét.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat GátszakadásSzombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Gátszakadás
„Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia… A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. (2Thessz. 2:2 és 7)
A 2 Thesszalonikai levél 2. részében egy soha nem látott áradatra, sőt egyenesen egy gátszakadásra figyelmeztet Pál apostol. Ezt az áradatot a gonosz idézi elő, és hatalmas pusztítást visz végbe, mielőtt Jézus visszajövetelével véglegesen eltöröltetne. Sokan gondolkoztak már azon, hogy mire is gondolhatott Pál, mikor arról ír, hogy ezt a szennyes áradatot most még valaki feltartóztatja. Isten Szentlelke megerősíti számunkra, hogy mi, Jézus megváltott gyermekei is, mindnyájan egy-egy kő vagyunk abban a gátrendszerben, mely jelenleg még ellentart a szennyes áradatnak, mely fékezi pusztító erejét, és védelmet ad. Ez az ellentartás egyben lehetőséget is biztosít arra, hogy hirdessük a szeretet evangéliumát, ébresszünk, intsünk és buzdítsunk a Krisztus útján való járásra.
Ne hagyjuk, hogy kimozdítsanak bennünket a helyünkről. Igyekezet ugyanis van, hogy kibillentsenek bennünket a hitünk adta stabilitásból. Mindenféle furcsa hírek és rémhírek látnak napvilágot folyamatosan. Az emberi szívekben a bűn következtében ott lapuló elégedetlenséget folyamatosan szítják. Folyamatosan igyekszik a gonosz az éppen aktuális divatos frázisok pufogtatása által előbb provokálni, majd érzékenyíteni az istentelen dolgok iránt. Később pedig rábírni bennünket elvtelen kompromisszumok meghozatalára, végül a teljes behódolásra. Ha egyre inkább azt érzed, és már el is hiszed, hogy nem érdemes szólni semmiért, kár az ár ellen küzdeni, akkor már csak idő kérdése, mikor hagyod ott az őrhelyed, mikor hagyod ott a gátat. Kiálts az Úrhoz, hogy el ne szakadj Tőle!
Úgy érzed, hogy meg-megcsúszik, már alig tart a gát? Te tarts ki, mert aki időt nyer, életet nyer. Igaz ez a szó szoros értelmében. Míg nem söpör el mindent a sátáni szennyes ár, addig életeket menthetünk. A férjed, feleséged, gyermeked, unokád, a szomszédod, a munkatársad, a barátod, a barátnőd életét.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mivel egy-egy kő önmagában nem tud ellenállni az árnak, nemcsak magunkra kell figyelnünk, hanem a mellettünk lévő kövekre is. Össze kell kapaszkodnunk, erősíteni kell egymást. Nem szabad esélyt adni arra, hogy bárki is kilazulva, elsodródva elhagyja az őrhelyét. Mindenkire szükség van ahhoz, hogy - amíg lehet - mentsük, ami és aki menthető Krisztus missziói parancsa értelmében.
Nem mindegy, hogy milyen állapotban van a gát. Ha nem is fogjuk tudni a végtelenségig blokkolni mi, emberek a gonosz áradatot, de amíg lehet, amíg erőnkből telik, tegyük ezt, kérve Isten Szentlelkének vezetését és erejét, és vigyázva egymásra is, ne hagyjuk, hogy kimozgassanak bennünket a helyünkről. De ha végül mégis átszakad a gát, elszabadul az ár, mi akkor is bízhatunk Jézus megtartó erejében. (Pálfi Zsuzsanna, Győr)
***
Imádság:
Urunk, te jól tudod, hogy milyen kísértések között élünk, mekkora nyomás nehezedik ránk, hogy elengedjük magunkat, és hagyjuk, hogy sodorjon bennünket is az ár. Adj erőt, hűséget, hogy - amíg lehet – lehet, végezzük a lélekmentés szolgálatát, és testvéreinkkel együtt ellentartsunk a szennyes árnak. Tarts meg bennünket Jézusunk, hogy soha el ne sodródjunk, soha el ne szakadjunk Tőled. Ámen.
*****
A nap gondolata:
Ne becsüld alá sem a szennyes áradat pusztító, sem pedig Jézus megtartó erejét.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeJeromos, valamint Honória, Hunor, Örs napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Napi igék

Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. (Péld 15,16)

Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van... (Zsid 13,5a)

Olvasmányok

1Móz 16,6b-14Mt 20,29-34

 

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Nem rajongok a fogyasztói társadalomért. Azt látom, hogy kínálatával, reklámjaival, megtévesztő manipulációival azt hiteti el velünk a világ, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha sok, nagyon sok pénzünk van, hatalmas házban lakunk, a legújabb okostelefonnal sétálunk, új és méretes autónk van... Az ezekért való hajsza képes tönkretenni bennünket. Közben azok, akik arról készítenek tananyagot, előadást, hogy miként lehetünk gazdagok, valóban dúskálnak a pénzben, mert mi képesek vagyunk fizetni a mindent megoldó képletekért. Mostanában inkább a minimalista életmódra törekszem. Elég, amim van. A legnagyobb kincsem, hogy leülhetek Jézus lábához, és hallgathatom őt, ahogyan Mária tette. Elégedett vagyok.

Nem magamtól fedeztem fel ezt a boldogságot. Jézus ültetett le, és ma is Jézus ültet maga mellé, ő beszélget velem, ő beszél hozzám, hogy felfedezzem az élet igazi értékeit. Különleges öröm, amikor észreveszem, hogy nem egyedül ülök ott. Vannak mások is, akik rátaláltak Jézusra, akikre Jézus rátalált. Ebben a közösségben igazán jól érzem magam. Egymást erősítjük. Minden vágyam az, hogy minél többen üljünk Jézus lábánál, és hallgassuk őt. Hiszem, hogy Jézus szava most is átformálja a világot, és képes változást előidézni bennünk.

*

Köszönöm, Uram, hogy mindenem megvan, amire szükségem lehet. Asztalomon kenyér, van mit innom, vannak ruháim, van fedél a fejem felett. Te adj hálás szívet, hogy elégedett legyek azzal, amit adtál nekem. Add, hogy jól tudjak gazdálkodni javaimmal, hogy azoknak is juttassak gazdagságomból, akiknek nem adatott ennyi jó. Ámen.

Szerző: Heinemann Ildikó

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez -Elsőszombatra Harmadik nap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicsérjünk, magasztaljunk, és közbenjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük azzal a dicsérettel, amellyel Téged a boldog angyali Karok, minden szentek a mennyben és hű szolgáid a földön buzgalommal magasztalnak. Egyesítjük mindenekelőtt azzal az egyedülálló dicsérettel, amellyel Téged a Legszentebb Háromság megtisztel. Téged dicsőítenek, Isten kiválasztott Leánya, Mátkája, Isten Anyja. Ne feledkezz meg rólunk, akik Hozzád sóhajtozunk, és nagy bizalommal kiáltunk e siralom völgyéből. Eszközöld ki Istentől számunkra azokat a kegyelmeket, amelyeket e kilencedben kérünk.

Harmadik nap:

Mária Szeplőtelen és isteni szeretettől lángoló Szíve! Te vagy az égő lámpás, amelyet maga a Szentlélek gyújtott lángra, és szeretetének olajával táplált: a Te Szívedben a szent Tűz soha nem aludt ki. Gyújtsd lángra a mi lanyha szívünket is az isteni szeretetnek azzal a Tüzével, amely a Te Szívedben oly nagy lánggal égett.

Üdvözlégy…

 
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről
 
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
 
Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szív a szeretetben Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, megfeszített Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének képmása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szentség kincsesháza Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorkodók erőssége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, csüggedők felemelője Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden tévtanítást szertefoszlat Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsőséges Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Anyánk Szíve Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szív Könyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatlanul betöltötte,
a mi szívünket is lángra gyújtsa!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Te a Boldogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el,
add meg nekünk és mindenkinek - aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -,
a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk.
Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 25. hét – szombat

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

https://www.youtube.com/watch?v=9aUjvHsHksg

25. évközi hét szombat Élő közvetítés 18- , Magyarországon 17- órától.

A kezdésről értesítés kérhető

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mt 21,28-32)Évközi 26. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
27

Bevezető

Minden vasárnap egy újrakezdés. Isten maga jelölte ki számunkra ezt a napot, amikor meghív bennünket, hogy vele együtt ünnepeljük meg az újrakezdést. Tiszta lapot tesz elénk, amelyre felírhatjuk jó elhatározásunkat, a megbékélés szándékát. A vasárnap válaszvonal, ami megszünteti azt, ami rossznak indult, aminek keserű íze volt, ami Istentől eltántorított. Ez a nap arra való, hogy lélekben erősödjünk, hogy egymásnak örvendezzünk, hogy újból és újból felfedezzük az Úr Jézushoz és egymáshoz való tartozásunkat. A vasárnap közösséget teremt és önmagunk felülvizsgálatára késztet. Ezért kezdjük lelkiismeret-vizsgálattal.

Hívek könyörgése

A kölcsönös szeretet és bizalom jegyében forduljunk kéréseinkkel mennyei Atyánkhoz!

1. Imádkozzunk azokért a jószándékú emberekért, akiknek nemcsak jó ötleteik vannak, hanem erejük, bátorságuk és kitartásuk is van ahhoz, hogy szándékaikat tettekre váltsák.

2. Imádkozzunk képviselő-testületünkért, hogy annak minden tagja átérezze azt a felelősséget, amit egyházunkért magára vállalt.

3. Imádkozzunk a misemulasztókért, akik még nem ébredtek tudatára annak, hogy a szentmise Isten imádásának legfontosabb része.

4. Imádkozzunk azokért, akik az evangélium szellemében élnek, hogy maradjanak állhatatosak Isten szeretetében, és legyenek jó példájukkal a gyengék bátorítói.

5. Imádkozzunk azokért, akik a mai napon álltak az örök bíró elé, jussanak Isten színelátásara.

Jóságos Istenünk! Te vagy minden élet teremtője és a kegyelmek osztogatója. Segíts bennünket, hogy a szeretet és igazság útján mindvégig megmaradjunk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 36577-90

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30

... TOVÁBB ÉL AZ APOSTOLI JOGFOLYTONOSSÁGBAN

77 "Annak érdekében, hogy az evangélium az Egyházban mindig épen és elevenen megmaradjon, az Apostolok Püspököket hagytak hátra utódként azáltal, hogy átadták saját Tanítóhivatalukat." [41] Ugyanis "a sugalmazott könyvekben különleges módon kifejeződő apostoli igehirdetést az idők végezetéig szakadatlanul meg kellett őrizni". [42]

78 Ezt az élő, a Szentlélekben történő továbbadást a Szentírástól különböző, de vele szorosan összefüggő Hagyománynak nevezzük. Általa "az Egyház a maga tanításában, életében és istentiszteletében megörökíti és az összes nemzedéknek továbbadja mindazt, ami ő maga, és mindazt, amit hisz". [43] "Az egyházatyák mondásai tanúskodnak e hagyomány éltető jelenlétéről, melynek gazdagsága átárad a hívő és imádkozó Egyház gyakorlati életébe." [44]

79 Így az önközlés, melyet az Atya Igéje által a Szentlélekben valósított meg, jelenvaló és tevékeny marad az Egyházban: "Isten, aki egykor szólt, megszakítás nélkül beszélget szeretett Fiának menyasszonyával, és a Szentlélek, aki által az Egyházban és az Egyház által a világban fölhangzik az evangélium élő szava, bevezeti a hívőket a teljes igazságba, és az Ő műve, hogy Krisztus igéje elevenen él bennük". [45]

II. A hagyomány és a Szentírás közötti kapcsolatról

EGY KÖZÖS FORRÁS...

80 "A Szenthagyomány és a Szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ugyanabból az isteni forrásból fakadván mindkettő, egyesülnek és azonos cél felé tartanak." [46] Mindkettő annak a Krisztusnak misztériumát jeleníti meg és teszi termékennyé az Egyházban, aki megígérte, hogy övéivel marad "minden nap a világ végéig" (Mt 28,20).

... A TOVÁBBADÁS KÉT KÜLÖNBÖZŐ MÓDJA

81 "A Szentírás Istennek a Szentlélek sugalmazására írásba foglalt szava."

"A Szenthagyomány Isten szavát, melyet Krisztus Urunk és a Szentlélek bízott az apostolokra, sértetlenül származtatja át ezek utódaira, hogy igehirdetésükkel az igazság Lelkének fényénél hűségesen őrizzék, kifejtsék és terjesszék." [47]

82 Ennek következtében az Egyház, melyre a kinyilatkoztatás továbbadása és értelmezése bízatott, "a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bizonyosságát nem egyedül a Szentírásból meríti. Ezért mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell elfogadni és tisztelni." [48]

AZ APOSTOLI HAGYOMÁNY ÉS AZ EGYHÁZI HAGYOMÁNYOK

83 A Hagyomány, amelyről itt beszélünk, az Apostoloktól ered, és azt adja tovább, amit ők Jézus tanításából és példájából kaptak, és amire a Szentlélek tanította őket. A keresztények első nemzedéke ugyanis még nem rendelkezett írott újszövetségi Szentírással, és maga az Újszövetség tanúskodik az élő Hagyomány folyamatáról.

E Hagyománytól meg kell különböztetni azokat a teológiai, egyházfegyelmi, liturgikus vagy a jámborsághoz tartozó "hagyományokat", melyek az idők folyamán a helyi egyházakban keletkeztek. Részleges formák ezek, melyekben a nagy Hagyomány a különböző helyekhez és korokhoz alkalmazkodó sajátos kifejezési formáit nyerte el. A Hagyomány fényében az egyházi Tanítóhivatal irányítása alatt e hagyományok megőrizhetők, változtathatók vagy el is hagyhatók.

III. A hitletétemény értelmezéséről

A HITLETÉTEMÉNY AZ EGYHÁZ EGÉSZÉRE VAN BÍZVA

84 A hitletéteményt, [49] amit a Szenthagyomány és a Szentírás tartalmaz, az apostolok az egész Egyházra bízták. "Hozzá ragaszkodva Isten egész szent népe pásztoraival egységben állhatatosan kitart az Apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban, úgy hogy az átadott hit megtartásában, gyakorlásában és megvallásában egyedülálló összetartozás valósul meg a főpapok és a hívők között." [50]

AZ EGYHÁZ TANÍTÓHIVATALA

85 "Isten írott vagy áthagyományozott Igéje hiteles magyarázatának feladata egyedül az Egyház élő Tanítóhivatalára bízatott, mely tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja", [51] tudniillik a Péter utódával, Róma püspökével közösségben lévő püspökökre.

86 "Ez a Tanítóhivatal nem áll Isten Igéje fölött, hanem Neki szolgál, csak azt tanítva, amit áthagyományoztak, amennyiben isteni parancs alapján és a Szentlélek segítségével ezt áhítatosan hallgatja, szentül őrzi, hűségesen kifejti, és mindazt, amit kinyilatkoztatásként, hogy higgyük, elénk ad, a hitnek ebből az egyetlen letéteményéből meríti." [52]

87 A hívők emlékezvén Krisztusnak apostolaihoz intézett szavára: "Aki titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16), [53] a tanítást és a törvényeket, melyet pásztoraik különféle formákban adnak eléjük, tanulékonyan fogadják.

A HIT DOGMÁI

88 Az egyházi Tanítóhivatal Krisztustól kapott teljes tekintélyével él, amikor dogmákat határoz meg; azaz amikor a keresztény népet visszavonhatatlan hívő elfogadásra kötelező formában terjeszt elő olyan igazságokat, amelyeket az isteni Kinyilatkoztatás tartalmaz, vagy az ilyen igazságokkal szükségszerűen összefüggő igazságokat definitív módon előad.

89 Lelki életünk és a dogmák között szerves kapcsolat van. A dogmák hitünk útját megvilágító és biztonságossá tevő fényforrások. És viszont: ha életünk igaz, értelmünk és szívünk nyitott lesz a hit dogmái fényének befogadására. [54]

90 A dogmák összefüggéseit és összetartozását Krisztus misztériuma kinyilatkoztatásának egészében lehet megtalálni. [55] Nem szabad megfeledkezni arról, hogy "a katolikus tanításhoz tartozó igazságoknak rendje, vagyis `hierarchiája' van, mert különböző módon kapcsolódnak a keresztény hit alapjához". [56]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Ite, missa est!39. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

A latin nyelvű szentmise végén a pap a híveket ezekkel a szavakkal bocsátja el: „Ite missa est”, melynek magyar jelentése a következő: „Menjetek, küldetésetek van!” Sajnálatos módon ritkán gondolunk arra, hogy ennek a felszólításnak komoly üzenete van. A miséző pap arra figyelmeztet bennünket, hogy minden szentmisében küldetést kapunk: a szentmise tovább folytatódik a mindennapi életben, élni és tovább kell adni, amit kaptunk a szentmise közösségében. „Az Eucharisztiának akkor valósul meg a lényege és értelme, ha az embereket és világukat a szeretet és szolgálat közösségeivé alakítja át” (Cebui Eucharisztikus Kongresszus, 18.).

A szentmise elbocsátó szavai Jézus szavaira emlékeztetnek bennünket: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21; 17,18). Az „amint” és „úgy” szavak arra utalnak, hogy bennünk és általunk az a küldetés folytatódik, amit a megtestesült Fiú kapott az Atyától. A küldetés abban áll, hogy szavaink, tetteink és életünk által láthatóvá és megtapasztalhatóvá tesszük annak a Jézus Krisztusnak a személyét és tanítását, akivel találkoztunk a szentmise közösségében.

Az Egyház nem zárkózhat be az utolsó vacsora termébe. Az emmauszi tanítványok történetből (Lk 24,13-35) is jól látható, hogy az eucharisztikus „kenyértörés” tapasztalatából fakad az örömhír továbbadása. Az evangéliumot hirdetni kell minden népnek (Mt 28,19).

Az Eucharisztia régen és napjainkban is az Egyház küldetésének forrása. Már a 2. századi szentségi életről tanúskodó Traditio apostolica is ezt hangsúlyozza: „Amikor pedig a szertartás befejeződött siessen ki-ki jót cselekedni, tetszeni Istennek és helyesen élni. Buzgón ragaszkodva az Egyházhoz tegye ki-ki, amit tanult, és haladjon előre a jámborságban” (21. p.). Szent Ágoston, Egyházunk nagy tanítója pedig így fogalmazott: „Ha tehát Krisztus teste és tagja vagytok, akkor a ti misztériumotok itt van az Úr asztalán [ ] legyetek azzá, amit láttok, és vegyétek, amik vagytok” (Vö. Sermo, 272). Arra figyelmeztet bennünket, hogy legyünk azzá, amit, illetve akit magunkhoz vettünk a szentáldozásban. Hitből fakadó kötelességünk, hogy mindazt megvalósítsuk, életté váltsuk, mindazt, amit láttunk és hallottunk a szentmise közösségében. Ez a keresztény hivatás és küldetés rövid megfogalmazása.

A mai eucharisztikus teológia is egyre inkább hangoztatja a szentmise és a keresztény küldetés kapcsolatát. Ez volt a 2016-os Cebui Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is az alapgondolata: „Az Eucharisztia az Egyház küldetésének csúcsa és forrása”. Az Eucharisztia megünneplésekor „Krisztusból táplálkozva és magunkhoz véve az üdvösség kelyhét egészen sajátos módon kerülünk párbeszédbe a Szentháromság életével; amikor kilépünk a szentmisére összegyűlt gyülekezetből, arra kapunk küldetést, hogy folytassuk ezt a szentháromságos párbeszédet az életről és az üdvösségről a szeretetteljes szolgálat formájában a szegények, a kirekesztettek, a távolba szakadtak szolgálatában” (40. p.)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R ASZOMBAT

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
SZOMBAT
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 33,23
Az Úr megváltja * szolgáinak lelkét, és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
 
33. zsoltár • Az Úr az igazak üdvössége
Ti már megtapasztaltátok, hogy milyen jó az Úr! – 1Pét 2,3
 
Minden időben áldom az Urat, * mindenkor dicsérett zengi ajkam.
 
Az Úrban dicsekszik lelkem, * hallják meg és örvendjenek mind a szegnyek!
 
Magasztaljátok velem az Urat, * dicsérjk együtt nevét!
 
Kerestem az Urat, és ő hallgatott szavamra, * megszabadított mindattól, amitől rettegtem.
 
Tekintsetek rá és arcotok felragyog, * és nem borítja szégyen tbbé.
 
Meghallgatta az Úr a szegényt, amikor hozzá kiáltott, * megszabadította minden bajból.
 
Az Úr angyala védelmezi azokat, akik flik őt, * s megmenti őket.
 
Ízleljétek és lássátok, hogy milyen j az Úr, * boldog az az ember, ki őbenne bzik.
 
Féljétek az Urat, ti szentjei, * kik félik őt, nem szenvednek hiányt semmiben.
 
Szűkölködnek a gazdagok s heznek, * de akik az Urat keresik, nincs hiányuk semmi jban.
 
Jöjjetek gyermekeim, halljátok szavamat, * az Úr félelmére tanítlak titeket.
 
Ki az az ember, aki letet akar, * és jó napokat kíván ltni?
 
Őrizd meg a rossztól nyelvedet, * és csalárdságot ne szóljon ajkad!
 
Fordulj el a rossztól és tedd a jót, * keresd a békét s járj a nyomban!
 
Az Úr szeme ltja az igazat, * füle meghallja kiáltó szavát.
 
De elfordítja arcát azoktól, akik gonoszat tesznek, * eltörli a földről emlkük.
 
Meghallgatja az Úr azt, aki hozzá kiált, * és kimenti minden gyötrelmből.
 
Közel van az Úr azokhoz, akik bűnbánó szvűek, * szabadulást hoz azoknak, akik megtört lelkűek.
 
Sok szenvedés vr az igazra, * de az Úr mindenből kimenti.
 
Megőrzi minden csontját, * egyetlen egy meg nem trik.
 
Saját gonoszsága vgez a bűnössel, * megbűnhődik, aki az igazat gyűlli.
 
Az Úr megváltja szolgái lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bznak.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
124. zsoltár Az Úr népének őrzője.
Békesség és irgalom, Isten választott népének. – Gal 6,16
 
Aki az Úrban bízik, olyan mint a Sion hegye, * nem inog meg az, megmarad örkké.
 
Jeruzsálemet hegyek övezik, † az Úr így veszi krül npét, * most és örökkn-örkké.
 
Ne uralkodjék az igazak földjén a gonoszság jogara, * nehogy az igaz is erőszakra nyújtsa kezét.
 
Tégy jót, Uram, a jkkal, * és azokkal, akik igazszvűek.
 
De akik hajlanak a hamis utakra, † űzze el az Úr a bűnösökkel együtt őket. * Békesség legyen Izraelnek!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
Antifóna Zsolt 33,23
Az Úr megváltja * szolgáinak lelkét, és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak.
 
Olvasmány I. hét 1Kor 15,58
Legyetek állhatatosak és rendíthetetlenek, szeretett testvéreim! Fáradjatok minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló.
 
V Istené a hatalom, és nálad van, Uram, az irgalom.
R Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.    Zsolt 61,13
 
Zárókönyörgés
Irgalmas Istenünk, add meg nekünk, hogy akik megsértettük isteni parancsaidat, és így elveszítettük a paradicsom boldogságát, rendelkezéseid megtartása által visszatérhessünk arra az útra, amely az örök boldogságra vezet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja A társadalom peremén élőkért2023. szeptember

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
e havi imaszándékáért: hogy a társadalom peremén,
embertelen életkörülmények között élőkről
az intézmények ne feledkezzenek meg, és sose utasítsák el őket!

Ámen

Imádság

Szentlélek, a szegények Atyja.
Hogyan nyújthatunk valódi és konkrét megoldást
a szegények millióinak, akik gyakran
csak közönnyel találkoznak?
Milyen utat kell járnunk
a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdése
és az oly sokszor lábbal tiport
emberi méltóság helyreállítása érdekében?
Győzd le cinkos egyénieskedésünket,
és segíts bennünket, hogy olyan fejlesztési folyamatokat
keltsünk életre, amelyben mindenki képességeit értékelik,
hogy az egymást kölcsönösen kiegészítő hatáskörök
és karizmák sokfélesége
közös cselekvési tervhez vezessen.
Ámen
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

Családomért

Reggeli ima30 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Kuruczné nagy Gabriella | 09/13/2023 06:48

Kuruczné nagy Gabriella
Szep
13

Jézusom és Szűzanyám!

Könyörgök hozzátok férjemért, beteg nagylányomért, rossz útra tévedt kisfiamért, rákos rokonomért és mélyebb hitemért, gyógyulásomért!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."