KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

68013 ima található a honlapon, összesen 157395 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A kis- és középvállalkozókért2022. augusztus

Napi Ima35 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Egyetemes: A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Hozzáállás a mindennapokban

Támogasd a kisvállalkozásokat

„Nagyon sokféle paraszti és kisvállalkozói élelem-előállítási rendszer létezik, amelyek ma is a világ lakosságának nagyobb hányadát látják el élelmiszerrel, kisebb mértékben használják fel a földterületet és a vizet, kevesebb hulladékot termelnek, legyen szó akár kis mezőgazdasági telkekről, gyümölcsösökről, akár vadászatról, vadon termő növények gyűjtéséről vagy kisipari halászatról.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) A kistermelőktől és vállalkozóktól vásároljuk meg, amire szükségünk van.
 

Segíts

„Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges legyen a foglalkoztatás, elengedhetetlen olyan gazdaság előmozdítása, amely kedvez a termelői sokféleségnek és a vállalkozói kreativitásnak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hozd nyilvánosságra és népszerűsítsd a lakóterületeden lévő kistermelők és vállalkozók tevékenységét.
 

Dolgozz jól

„A munka szükségszerű, hozzátartozik az élet értelméhez ezen a földön, út az éretté váláshoz, az emberi kibontakozáshoz és a személyes önmegvalósításhoz.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 128) Végezd jól a munkád, bármilyen kicsi legyen is az, és segítsd testvéreidet az övékében.
 

Keresd a megoldásokat

„A hatóságoknak joga és felelőssége, hogy a kistermelőknek és a termelői sokszínűségnek egyértelmű és erős támogatást nyújtó intézkedéseket hozzanak.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik válság idején kisvállalkozásukkal az alapvető szolgáltatásokat biztosítják? Például a pékeknek, gyógyszerészeknek, a mezőgazdaságban … dolgozóknak.


Működj együtt másokkal

„A vállalkozói tevékenység nemes hivatás, amelynek célja, hogy gazdagságot hozzon létre és mindenki számára jobbá tegye a világot; nagyon termékeny módja lehet azon térség fejlesztésének, ahová telephelyeit építi, különösen, ha megérti, hogy a munkahelyteremtés a közjó szolgálatának nélkülözhetetlen része.” (Ferenc pápa, Laudato Si, 129) Kerülj közelebb a lakóhelyeden lévő kisvállalkozókhoz, és ismerd meg a helyzetüket, hogy figyelemmel kísérd őket és felismerd a segítségnyújtás lehetőségeit.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

Azért vagyunk a világon, hogy szeretetteljes kapcsolatban éljünk Istennel, hogy vállaljuk a határozott döntések merészségét, hogy belevessük magunkat a szeretet csodálatos kockázatába.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO üzenete A kis- és középvállalkozókért2022 augusztus

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
02


Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

A világjárvány és a háborúk következtében a világ súlyos társadalmi-gazdasági válsággal néz szembe. Ezt még mindig nem vesszük észre!
A leginkább érintettek között vannak a kis- és középvállalkozások.
Üzletek, műhelyek, takarító vállalkozások, szállítmányozó vállalkozások és még sokan mások.
Akik nem szerepelnek a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb listáin, és a nehézségek ellenére munkahelyeket teremtenek, eleget téve társadalmi felelősségüknek.
Azok, akik a közjóba fektetnek be ahelyett, hogy adóparadicsomokban rejtegetnék a pénzüket.
Ők mindannyian hatalmas kreatív kapacitást szentelnek annak, hogy alulról felfelé haladva változtassák meg a dolgokat, ahonnan mindig a legjobb kreativitás származik.
Bátorsággal, erőfeszítéssel, áldozattal fektetnek be az életbe, jólétet, lehetőségeket és munkát teremtve.
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Általános kihallgatás Katekézis: Időskor, a beteljesülés felé vezető idő„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek”

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Katekézis az időskorról: 16. „Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek.” Időskor, a beteljesülés felé vezető idő

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Most az utolsó időskornak szentelt katekézisnél tartunk. Ma Jézus követőitől való búcsújának megindító bensőségességébe lépünk be, amelyet János evangéliuma mesél el részletesen. A búcsúbeszéd ezekkel a vigasztaló és reménykeltő szavakkal kezdődik: „Ne legyen nyugtalan a szívetek.” ( Jn 14:1„Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (14:3) Gyönyörűek az Úrnak ezek a szavai.

Nem sokkal korábban Jézus azt mondta Péternek: „később követni fogsz” (13:36), emlékeztetve őt arra, hogy a hite milyen törékenységen fog keresztülmenni. A tanítványok számára hátralévő életszakasz elkerülhetetlenül a tanúságtételük törékenységén és a testvériség próbatételein való járás lesz. De a hit izgalmas áldásaival való találkozás is lesz ez: „Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz.” (14:12) Gondoljatok bele, milyen nagy ígéret ez! Nem tudom, hogy teljesen belegondolunk-e, hiszünk-e teljesen ebben! Nem tudom, néha azt hiszem, hogy nem.

Az időskor a várakozásra való megható és örömteli tanúságtételnek megfelelő időszak. Az idős férfi és nő várakozik, várják a találkozást. Idős korban a hit cselekedetei, amelyek minket és másokat Isten országához közelebb visznek, már túl vannak a fiatalság és az érettkor erején, szavain és késztetésein, de pontosan ez által teszik még átláthatóbbá az élet igazi céljának ígéretét. Mi az élet igazi célja? Egy, az Istennel közös asztalnál, Isten világában való hely. Érdekes lenne látni, hogy a helyi egyházakban van-e konkrét utalás arra, hogy az Úrra való várásnak ezt a különleges szolgálatát újjáélesztené – ez egy szolgálat, az Úrvárás szolgálata –, amely az idős ember egyéni karizmáit és közösségi tulajdonságait ösztönzi.

Az elszalasztott lehetőségek miatti csüggedéstől felemésztett időskor levertséghez vezet önmagában és másokban. A szelíden, a valódi élet iránti tisztelettel megélt időskor ezzel szemben végleg eloszlatja azt a tévhitet, hogy az Egyház a világi körülményekhez alkalmazkodik, azt gondolva, hogy ezzel végérvényesen irányítani tudja annak tökéletesedését és teljessé válását. Amikor megszabadulunk ettől az elbizakodottságtól, az Isten által nekünk adott öregedés ideje már önmagában is egyikévé lesz azoknak a „nagyobb” műveknek, amelyekről Jézus beszél. Tulajdonképpen olyan feladatról van szó, amelyet Jézus nem kapott: halála, feltámadása és mennybemenetele tette lehetővé számunkra! Emlékezzünk arra, hogy „az idő magasabb rendű a térnél.” Ez a beavatottá válás törvénye. Életünk nem önmagában lévő, egy képzeletbeli földi tökéletességbe burkolózó: arra hivatott, hogy túllépjen, áthaladjon a halálon – mert a halál átmenet. Valóban, a mi biztos helyünk, a célunk nem itt van, hanem az Úr mellett, ahol majd örökké lakunk.

Itt, a földön kezdődik el „noviciátusunk” folyamata: az élet tanítványai vagyunk, akik ezer nehézség közepette megtanuljuk értékelni Isten ajándékát, tiszteletben tartva a felelősséget, hogy megosszunk és gyümölcsöt hozzunk mindenki számára. A földi élet ideje ennek az átmenetnek a kegyelme. Az idő megállításáról való képzelgés – az örök fiatalság, a korlátlan jólét, vágy az abszolút hatalomra – nemcsak lehetetlen, hanem tévhit is.

Földi létünk az élet kezdetének az ideje: ez az élet, de egy teljesebb élet felé vezető, egy teljesebb élet kezdetéhez vezető élet; amely csak Istenben talál beteljesülést. Kezdettől fogva tökéletlenek vagyunk, és tökéletlenek is maradunk egészen a végéig. Isten ígéretének beteljesedésében a kapcsolat fordított: Istennél ránk váró tér, amelyet Jézus a legnagyobb gondossággal készít elő számunkra, magasabb rendű halandó életünk idejénél. Tehát: az időskor közelebb hozza e beteljesülés reményét. Az időskor már végérvényesen ismeri az idő értelmét, és annak a helynek a korlátait, ahol kezdetünket éljük. Ezért bölcs az időskor: az idősek ezért bölcsek. Ezért hiteles, amikor arra biztat, hogy örüljünk a múló időnek: ez nem fenyegetés, hanem ígéret. Az időskor nemes, nem kell szépíteni ahhoz, hogy megmutatkozzon a nemes volta. Talán akkor következik az álcázás, amikor hiányzik a nemesség. Akkor hiteles az időskor, ha arra hív, hogy örüljünk az idő múlásának: de az idő múlik… Igen, de ez nem fenyegetés, hanem ígéret. A hit tekintetének mélységét újra felfedező időskor természeténél fogva nem konzervatív, ahogy mondani szokták! Isten világa egy végtelen tér, amelyben az idő múlásának már nincs súlya. Jézus éppen az Utolsó Vacsorán e cél felé vetítette előre magát, amikor így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.” ( Mt 26:29) Előre mutatott. Igehirdetésünkben a Paradicsom gyakran jogosan tele van boldogsággal, fénnyel, szeretettel, de talán hiányzik belőle egy kis élet. Jézus a példázataiban úgy szólt Isten országáról, hogy több életet adott bele. Vajon mi már nem vagyunk képesek erre? A folytatódó élet…

Kedves Testvéreim, az Úr várásában megélt időskor a hit beteljesült „apológiájává” válhat, amely mindenki számára megalapozza a mindenkire érvényes reménységünket. (vö. 1Pt 3:15) Mert az időskor világossá teszi Jézusnak a szent város felé vetített ígéretét, amelyről a Jelenések könyve beszél (21-22. fejezet). Az időskor az az életszakasz, amely a legalkalmasabb annak az örömhírnek a terjesztésére, hogy az élet a végső beteljesüléshez vezető út kezdete. Az időskor ígéret, az ígéretet tanúsítja, és a legjobb még csak most jön. A legjobb még hátravan: ez olyan, mint az idős hívők üzenete: a legjobb még hátravan. Isten adjon mindannyiunknak erre képes öregkort! Köszönöm.

________________________________

Különleges köszöntés

Üdvözlöm a mai audiencián részt vevő angolul beszélő zarándokokat és látogatókat. Rátok és családjaitokra a mi Urunk Jézus Krisztus örömét és békéjét kérem. Isten áldjon meg benneteket!

_________________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves Testvéreim! Az időskorról szóló katekézisünk folytatásában most Jézusnak a tanítványaihoz intézett, Szent János utolsó vacsoráról szóló beszámolójában megtalálható búcsúszavait tekintjük át. ( Jn 14:1-3) Halála előestéjén Urunk a hitben való kitartásra buzdítja a tanítványokat, és biztosítja őket, hogy helyet készít nekik az Atya házában. Az első tanítványokhoz hasonlóan Krisztus követői is minden korban örömmel várják az ígéret beteljesedését. Az időskor különösen termékeny időszak lehet az evangélium által hirdetett reménység üzenetének tanúságtételére. Az idősek derűs hitükkel és Krisztus ígéreteibe vetett bizalmukkal megmutathatják nekünk, hogy földi időnket valami sokkal nagyobbra, az örök életnek Urunk és minden szent társaságában a mennyei Jeruzsálemben megélt örömére való felkészülésként éljük meg. Az évek múlása így áldássá, nem pedig fenyegetéssé válhat, és annak a jó hírnek a tanúsítójává, hogy az élet minden szakaszában egy önmagán túlmutató teljesség felé mutat, amely Isten kegyelmi ajándéka szeretett gyermekeinek.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220810-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár19. évközi hét szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

19. évközi hét szombat

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Mindenki a saját cselekedetei jutalmát vagy büntetését veszi el.
Prófétája által figyelmezteti népét az Úr:
Mi dolog az, hogy közmondásként hajtogatja egész Izrael:
„Az apák ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle?”
Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr, az Isten –, nem ismételgethetitek többé ezt a mondást Izraelben.
Itt minden élet az enyém: az apák élete éppúgy az enyém, mint a fiak élete.
Aki vétkezett, az hal meg!
Aki igaz ember, az megtartja a törvényt, az igazsághoz szabja tetteit, és nem eszik a pogányokkal a hegyeken, nem emeli szemét Izrael házának bálványaira; nem gyalázza meg embertársa feleségét, nem közeledik tisztulása idején asszonyhoz; senkit sem nyom el, visszaadja az adósnak a zálogot, semmit sem vesz el erőszakkal, kenyerét megosztja az éhezővel, ruhájával betakarja a mezítelent; nem kölcsönöz uzsorakamatra, és nem fogad el ráadást; tartózkodik a rossztól, igazságosan ítél az emberek között, törvényeimhez igazodik, és hűségesen megtartja parancsaimat; az ilyen ember valóban igaz, és biztosan életben marad – mondja az Úr.
De ha jámbor apának fia lesz olyan gonosz, hogy vért ont, és ezek közül bármit elkövet, mivel mindezeket az utálatos tetteket elkövette, halállal hal meg, és a vére rajta lesz! Ezért mindenki fölött a maga útjai szerint ítélkezem – mondja az Úr, az Isten.
Izrael háza, térjetek meg, és forduljatok el bűneitektől, ne vigyenek titeket többé romlásba! Vessetek el magatoktól minden bűnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket!
Miért is halnátok meg, Izrael háza?
Nem lelem én örömömet a halálban – mondja az Úr, az Isten.
Térjetek hát meg, és éljetek.
Ez az Isten igéje.
Ez 18,1-10.13b.30-32

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Istenem, kérlek téged: * teremts bennem tiszta szívet! (Vö. 12a. vers. – 1 D2 tónus)
Előénekes: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.
Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Hívek: Istenem, kérlek téged: * teremts bennem tiszta szívet!
E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem.
Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek.
H: Istenem, kérlek téged: * teremts bennem tiszta szívet!
E: Te az áldozatban kedved nem leled, * s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet.
H: Istenem, kérlek téged: * teremts bennem tiszta szívet!
Zsolt 50,12-13.14-15.18-19

ALLELUJA
Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Vö. Mt 11,25 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megáldja a gyermekeket.
Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket.
Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!”
Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 19,13-15

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az Egyház édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az Egyházban!
Lektor: 1. Katolikus Egyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Szentatyánkért Ferenc pápáért, N. megyésfőpásztorunkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Papi hivatásokért és lelkipásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért és a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. A szárazföldi, a tengeri és a légi úton lévőkért, a bányákban vagy más veszélyes munkahelyeken dolgozó embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
(6. E világból elköltözött N. testvérünkért [nővérünkért] és minden tisztuló lélekért könyörögjünk az Úrhoz!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!)
Pap: Urunk, Istenünk, Te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri, és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesítsd hozzád forduló híveid kívánságát, és hallgasd meg kéréseinket, melyeket a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve eléd terjesztünk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárszombat: BOLDOG XI.INCE PÁPA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

2022.08.13. szombat: BOLDOG XI.INCE PÁPA

(Szent Ponciánusz és Hippolitusz, Boldog Aviánói Márk)

Mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, térjetek hát meg, és éljetek

 


Ez 18,1-10.13b.30-32

Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Mi dolog az, hogy közmondássá lett közöttetek Izrael földjén az a mondás, amely így szól: ,,Az atyák ették meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle?'' Életemre mondom, én, az Úr Isten: Nem lesz számotokra többé közmondás ez a mondás Izraelben! Íme, minden lélek az enyém; miként az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém; amely lélek vétkezett, az hal meg. Mert ha egy férfi igaz lesz, jog és igazság szerint jár, nem eszik a hegyeken és nem emeli szemét Izrael házának bálványaira, nem gyalázza meg társának feleségét és nem közeledik havi tisztulásban szenvedő asszonyhoz, nem nyom el senkit sem, visszaadja a zálogot az adósnak, semmit sem vesz el erőszakkal, kenyerét odaadja az éhezőnek és ruhájával betakarja a mezítelent, nem kölcsönöz kamatra és nem fogad el ráadást, elfordítja kezét a gonoszságtól és igazságos ítéletet hoz az emberek között, parancsaim szerint jár és megtartja ítéleteimet, hogy igazságot cselekedjék: az ilyen ember igaz, és biztosan életben marad, -- mondja az Úr Isten. -- Ha azonban a gonosz fiút nemz, aki vért ont és ezek közül bármit elkövet, kamatra ad és ráadást fogad el: vajon élni fog-e? Nem fog élni! Mivel mindezeket az utálatos dolgokat elkövette, halállal hal meg, s az ő vére rajta lesz! Azért tehát mindenkit a saját útjai szerint ítélek majd meg, Izrael háza! -- mondja az Úr Isten. -- Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot minden gonoszságtok fölött, és nem lesz romlástokra a gonoszság. Vessétek el magatoktól minden törvényszegésteket, amit elkövettetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért is halnátok meg, Izrael háza? Mert nem akarom én a halandó halálát, -- mondja az Úr Isten; -- térjetek meg, hogy éljetek!

Zs 50

A karvezetőnek. Dávid zsoltára, amikor Nátán próféta eléje járult, miután ő Batsebával vétkezett. Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint, könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat! Moss egészen tisztára vétkemtől, bűnömtől tisztíts meg engem! Mert elismerem gonoszságomat, és bűnöm előttem van szüntelen. Ellened vétkeztem, egyedül ellened, s azt cselekedtem, ami előtted gonosz, hogy igaznak bizonyulj beszédedben, és igzságos a te ítéletedben. Íme, gonoszságban fogantattam, és bűnökben fogant engem az én anyám. Íme, te a szív igazságát szereted; bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem. Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! Add, hogy örömet és vidámságot halljak, hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél! Fordítsd el bűneimtől arcodat, töröld el minden gonoszságomat! Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben! Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem! Add vissza nekem üdvösséged örömét, és készséges lélekkel erősíts meg engem! Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket, hogy hozzád térjenek az istentelenek! Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem, hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat! Uram, nyisd meg ajkamat, hadd hirdesse szám dicséretedet! Hiszen nem kedveled a véres áldozatot, ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked. A töredelmes lélek áldozat Istennek, a töredelmes, alázatos szívet, Isten, nem veted meg. Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal, hogy felépüljenek Jeruzsálem falai. Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban, ajándékokban, egészen elégő áldozatokban; Akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.

Mt 19,13-15

Akkor kisgyermekeket vittek oda hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzon, de a tanítványok elparancsolták őket. Jézus azonban azt mondta: ,,Hagyjátok a kisgyerekeket, ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.’’ Rájuk tette a kezét, és továbbment onnan.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeBOLDOG XI. INCE PÁPA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

BOLDOG XI. INCE PÁPA

*Como, 1611. május 19. +Róma, 1689. augusztus 12.

A Comóból származó Odeschalchi Benedek nagyon gyors és sikerekben gazdag egyházi pályát futott be. Kezdetben katonatiszt akart lenni, Nápolyban jogi doktorátust szerzett, majd elhatározta, hogy pap lesz. 1645-ben, mindössze harmincnégy esztendősen bíboros lett. Közismert volt példás élete: tisztasága, egyszerűsége, fáradhatatlan jótékonysága. A harmincéves háború utolsó éveiben Ferrarában volt pápai követ. Miközben a mindenfajta népből való csapatok átvonultak a velencei köztársaság területén és nyomorgatták az egyébként is éhező népet, Benedek „a szegények atyja” nevet vívta ki magának. XIV. Lajos királlyal és udvarával szemben mindvégig a pápa oldalán állt, amit a király nem felejtett el neki. 1670-ben ugyanis, mikor a pápaválasztáson Odeschalchi kapta a legtöbb szavazatot, vétót jelentett be és megakadályozta megválasztását. Hat évvel később, mikor ismét konklávét tartottak, a választás újra Odeschalchira esett. Két hónapig tartottak a tárgyalások, míg XIV. Lajos hozzájárult a koronázáshoz. XI. Ince ilyen körülmények között foglalta el Szent Péter székét.

A pápa Versailles erkölcstelen légkörével szemben az élő lelkiismeret volt. Isten törvényeit képviselte, és útjáról sem hízelgéssel, sem fenyegetésekkel nem tudták letéríteni. Védte az Egyház szabadságát a király önkényével és az állam mindenhatóságával szemben. Kitért minden diplomáciai fogás elől, és egyetlen felség, a felséges Isten előtt hajolt meg. A korabeli laza erkölcsi fölfogást, melyet teológusok és erkölcstan-professzorok is védelmeztek, hatvanöt tételben foglalta össze és ítélte el. A keresztényektől erőik teljes megfeszítését kívánta a törvény megtartása és üdvösségük érdekében. Ilyen tételekről volt szó: „Isten nélkülünk akar működni bennünk, ezért minden egyéni cselekedet rossz, amit valaki magától végez. A lelki élet abban áll, hogy elhagyva mindent, Istenre hagyatkozik az ember, mellőzve a bűnbánatot, a szentek tiszteletét, az imádságot; még a kísértésekkel sem kell törődni.” A pápa ilyen kérdésekben nem volt elnéző a híres római lelkivezetővel, de még a pápai szenátus tagjával sem: a spanyol Molinát bebörtönöztette, Petrucci bíborosnak pedig vissza kellett vonnia tanítását.

Legnagyobb összecsapása a francia királlyal, XIV. Lajossal volt. A harc nem az Egyház hatalmi vagy területi követelései, hanem szabadsága körül folyt. Amikor két francia püspök -- akiket a király elmozdított hivatalukból, mert nem ismerték el beavatkozási jogát -- Rómába föllebbezett, Ince úgy látta, lépnie kell, hogy megakadályozza Franciaország fokozatos elszakadását Rómától. Három hivatalos levelet küldött a királynak, mondván: szeretné megőrizni őt az ég haragjától, de semmi áron sem hajlandó álláspontján változtatni, s inkább hajlandó az igazságért mindent elviselni. A király válasza az volt, hogy összehívta a francia papságot, s a gyűlésen megfogalmazták az úgynevezett Gallikán Artikulusokat, melyekben leszögezték a francia egyház függetlenségét a pápával szemben. Kinyilvánították, hogy a király világi dolgokban teljesen független az egyházi hatalomtól, s a pápának nincs joga a király letételére.

A pápa hatalmát az egyetemes zsinatok és a gall egyház szokásai korlátozzák, s tanítás dolgában is, ha dönteni akar, szüksége van az egész Egyház beleegyezésére. A pápa így kezdte válaszlevelét: „Anyám fiai ismét reám támadtak”, és teljes határozottsággal elutasította a törvénycikkeket. A pápai tiltakozás rendkívüli hatást váltott ki a hívő francia nép körében. A nép zöme ugyanis nem állt az udvar által kinevezett püspökök oldalára, de a király hatalmi kormányzásával szemben nem merték nyíltan megvallani fölfogásukat. A király a püspökjelölteket meg akarta esketni a négy törvénycikkre, a pápa ellenben megtagadta a kinevezéshez való hozzájárulást, így nem kevesebb mint harmincöt püspöki szék maradt hamarosan betöltetlen. Amikor a francia küldöttek egyre követelőzőbben léptek föl Rómában, a pápa kiközösítéssel válaszolt, s közölte a királlyal, hogy rá is vonatkozik az egyházi büntetés. XIV. Lajos végül is engedett, de csak két évvel Ince halála után.

Ha a pápa föltétel nélkül engedett volna a királynak, s főként támogatta volna I. Lipót császár elleni támadásait, talán megnyerhette volna a Napkirály segítségét saját nagy célja szolgálatára. A pápa életének nagy célja ugyanis, melyért halála pillanatáig küzdött, az volt, hogy megszabadítsa a török veszedelemtől a Nyugatot. Ez nemcsak az egykori fiatalember romantikus terve volt, aki szívesen szállt volna hadba a török ellen, hanem mint pápa, ebben látta az egyetlen ellenszerét annak a veszedelemnek, amely Isztambul felől leselkedett a kereszténységre. Ince megválasztásával majdnem egyidőben ugyanis új nagyvezír került az oszmán haderők élére, Kara Musztafa, kinek terveiről szörnyűségeket regéltek. Meg akarta hódítani Pozsonyt, Bécset, Prágát, majd Németországon keresztül el akarta érni a Rajnát, hogy leszámoljon XIV. Lajossal, majd Itáliába vonulva legyőzze Rómát, és szultáni istállóvá alakítsa a Szent Péter-templomot. 1683 tavaszán mintegy 160.000 fős török sereg indult el, hogy Thököly csapatai segítségével megdöntse a Habsburgok birodalmát, s utána diadalmas hadjáratokat folytasson nyugat és dél felé.

A pápa tudott erről a veszedelemről. Többéves tárgyalással sikerült I. Lipót és Sobieski János lengyel király között létrehoznia a szövetséget, melyhez később Velence és Olaszország is csatlakozott. Franciaországtól csak szép szavakat és a tervei meghiúsítására folytatott titkos aknamunkát kapott. Lajos király fölbujtotta a törököket Ausztria ellen; megpróbálta minden áron távol tartani a lengyel királyt a szövetségből, s a maga oldalára állítani a legerősebb német választófejedelmeket, pl. Brandenburg és Bajorország fejedelmeit. Közben a pápa fáradságot nem ismerve dolgozott a keresztény erők összefogásáért, és minden módon próbálta megteremteni a hadviselés anyagi feltételeit.

XI. Ince pápa személyes odaadása, melyet a papság általános lelkesedése kísért, az egész világot fölrázó intelmek s a szüntelen imádság végül nem maradt eredménytelen. A török sereg július 12-én elérte és ostrom alá vette Bécset. A császár, a lengyel király és a birodalmi rendek, valamint a királyi Magyarország egyesült serege, mely a Bécs melletti Kahlenbergen táborozott, két hónap múlva fölszabadította a várost. A törökök teljesen fölbomlott hadrendben menekültek, s kb. tízezer embert veszítettek.

A győzelem alkalmából veretett éremre a pápa ezt íratta: „A te jobbod, Uram, lesújtott az ellenségre”. Örök időkre elrendelte, hogy hálaünnepként szeptember 12-én Mária nevét ünnepeljék a keresztények a Nyugat megszabadulása emlékére. Néhány ütközet erejéig próbáltak a törökök ellenállni, de a győztes hadjárat folytatódott, s egymás után szabadult föl Esztergom, Buda, Belgrád. A pápa keresztes hadjárata a törökök ellen így teljes sikert aratott.

Ince pápa 1689. augusztus 2-án halt meg. A 18. század végén indították el boldoggáavatási eljárását, melyet a franciák tiltakozása miatt félbe kellett szakítani, így a boldoggá avatásra csak 1956. október 7-én kerülhetett sor.


Istenünk, ki Boldog XI. Ince pápát megerősítetted, hogy biztosítsa Egyházad szabadságát, győzelmet arasson a hit ellensége fölött, s a hívekben megújítsa az erényes életet, közbenjárására, kérünk, engedd, hogy mi is erős hittel diadalmaskodjunk a gonosz lélek cselvetésein, és elnyerjük Tőled az örök élet jutalmát!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Ef 6,10–20. Evangélium Jn 17,1–11Loyolai Szent Ignác pap, a jezsuita rend alapítója

Napi Ima16 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Testvéreim! Loyolai Szent Ignácban megcsodáljuk azt, hogy mire képes a kegyelemmel az ember. Megcsodáljuk azt, hogy egy nagyon alkalmatlan – legalábbis szerintünk és világi szempontok szerint alkalmatlan – történelmi helyzetben mit tud a kegyelem egy emberrel létrehozni.

Ugyanis Szent Ignác 1491 és 1550 között élt. A történelemnek ezek az évtizedei a világ nyugati végén, Spanyolországban óriási fölszabadulásnak és fölvirágzásnak az ideje. Hispánia, Spanyolország 700 év után végre fölszabadult az iszlám hatalma alól, kiűzték az arabokat, és fölfedezték Amerikát. Ez ott és akkor olyan kulturális, gazdasági, vallási fölbuzdulást és föllendülést hozott, amit addig Spanyolország soha nem látott.

Közben Luther Németországban, Kálvin Franciaországban és Svájcban elindítja a reformációt. Magyarországon elérkezik 1514, a nagy parasztlázadás ideje, azután jön 1526, és kezdődik a török világ.

Ezek után az első, amin el kell csodálkoznunk az, hogyan lehetséges, hogy ez az Ignác nem Amerika egyik fölfedezője vagy legalábbis meghódítója lett, mint annyi más kortársa. Vagy miért nem ő a harmadik nagy reformátor?! Minden adva volt, hogy az legyen. És nem az lett!

Hanem rendalapító lett – és ez a második, amit megcsodálunk Ignácban –, mert olyan fölismerések születtek meg, olyan adottságok koncentrálódtak kegyelemként benne, amiből megszületett az új kor szerzetesrend-típusa. Ami korábban nem volt!

Mindehhez adva van egy élet, mely pompásan indul. Ignác főnemesi családban születik, a sok gyerek közül ő a legfiatalabb, éppen ezért őt a papa arra szánta, hogy majd elmegy a királyi udvarba, apród lesz, azután lovag lesz, ... azután ki tudja, hogy a királynak milyen magasrangú tisztviselője lesz?! Mert a családi birtok már biztosítva van. – A kis Ignác el is indul a madridi királyi udvarban mint apród. De mocorogni kezd benne, hogy nem királyi főtisztviselő lesz, hanem ő alighanem Spanyolország hadvezére lesz. Katona lesz.

Lett is! Alig 20 éves, és már Pamplona várának egyik főtisztje.

Azután háborúskodás zajlik, ostrom éri Pamplonát, s ez a ragyogó reményekkel a fővezérséget megcélzó lélek megsebesül. Lesántul. Amikor az orvosok megmondták neki, hogy hosszú folyamat lesz, amire meggyógyul, s alighanem a lába nem fog hajlani, Ignác fölfogta, hogy a katonai karriernek vége.

Azután a betegágyon elindul a megtérése. Olvassa Jézus életét, olvassa a szentek életét, és kezd játszadozni a gondolattal: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit csinált a Szent Ferenc? 219 – Ezen aztán órákig elgondolkodott. Vagy máskor: mi lenne akkor, ha én azt csinálnám, amit a Domonkos csinált?

Ezekből a kezdetben unaloműző, játékos gondolatokból egyszer csak hangzani kezdett feléje a hívás: „Csináld meg azt, amit a Ferenc! Csináld azt, amit a Domonkos!” – És amikor talpraállt, nem a katonaság felé indult el vissza, hanem elment Montserratba, meggyónt, azután elment Manrézába, és ott megpróbálkozott azzal, amit a Ferenc meg a Domonkos csinált.

Egy barlangban elkezdett aszkétaként élni. S egyszer csak kivilágosodott előtte: Uram, Istenem, ez az egész világ az Istené! A mennyország az Isten udvara, vára, a világ pedig a váralja. És itt bajok vannak! Mert a hírek akkor is jártak, eljutottak hozzá. Hallotta, hogy mi történik Németországban, mi történik Párizsban, mit csinál Kálvin, mit csinál Luther, mi történt Mohácsnál. Ezeket ő hallotta, és összeálltak benne az adatok, hogy az Egyházat, az Isten világát támadások érik, s elhódítanak területeket, mégpedig nem kicsinyeket! Ugyanakkor hallotta azt is, hogy Amerikában emberek élnek, az a földrész lakott, és nem ismerik Krisztust.

Akkor megszületett a szívében a fölismerés: nekem azért kellett megsebesülnöm, hogy ne Spanyolország fővezére legyek, hanem a lelkek rendjében állítsak föl egy olyan csapatot Krisztus számára, amelyik védekezni tud és meg tudja védeni a megtámadottakat, illetve hódítani tud.

Ebből született a jezsuita rend. Ami azért teljesen új jelenség a szerzetesség történetében, mert nem klauzúrás kolostorhoz kötött közösség – még csak a zsolozsmát sem imádkozták közösen, mindig kötelezően –, hanem Ignác arra jött rá, hogy a papoknak a szellem fegyvereivel és a tudománynak a fegyvereivel is fölruházva föl kell készíteniük a fiatalokat, még mielőtt megfertőződnének. Illetve a meggyőzés eszközeivel el kell magyarázni a felnőtteknek, hol van az igazság.

És hatott. Párizsban egyetemista, amikor néhány társa fölfigyel Ignácra, és kezdik kérdezgetni: mit csinálsz te tulajdonképpen? S egyszer csak öten az egyetemista társai közül fölfogják, hogy itt valami hatalmas dologról van szó. Többről, mint Spanyolország fővezérségéről, többről mint egy királyságról. És társai lettek.

A kegyelem csodákat tud művelni az emberrel. Hálát adunk Szent Ignácért az Úrnak, meg a jezsuitákért, akik annyi jót tettek nálunk is, meg tesznek szerte a világban Szent Ignác szellemében. Védik a megtámadottakat, és hódítanak az igazság fegyverével.

Azután egy villanásnyira érdemes arra is gondolnunk: ugyanaz a kegyelem, amivel ő így együttműködve 65 éves korában szentként halt meg, ugyanaz a kegyelem szólongat mindegyikünket. Imádkozzon értünk Szent Ignác, hogy el ne felejtsük: az Istenhez tartozunk! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Boldog XI. Ince pápa (1611-1689)„Magyarország megmentője”

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Élete

+ Comoban született egy gazdag előkelő kereskedőcsalád gyermekeként. Rómában és Nápolyban jogi tanulmányokat végzett.

+ Szent életű bíborosként élt Rómában. Egyszerűsége, szent jelleme miatt nagy népszerűségnek örvendett.

+ 1676-ban választották meg pápának. Ekkor az eladósodott pápai kincstárat újjászervezte, és intézkedései eredményeként néhány éven belül a kiadások és bevételek mérlege újra pozitívumot mutatott.

+ 1684 januárjában XI. Ince létrehozta a törökellenes Szent Liga nemzetközi katonai koalícióját. Ennek segítségével 1686. szeptember 2-án sikerült Budát visszafoglalni, és a XVII. század végére felszabadítani a magyar területeket.

+ Tisztelete rögtön halála után terjedni kezdett, s már 1714-ben megkezdődött a kanonizációs eljárása, ennek véghezvitelét azonban a francia udvar megakadályozta. Boldoggá avatására csak 1956-ban került sor.

Imádság

Istenünk, te Boldog XI. Ince pápát csodálatos lelkierővel ruháztad fel, hogy Egyházad szabadságát megvédje és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közbenjárására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentBOLDOG XI. INCE PÁPA

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Ince pápa nagylelkűsége, tisztasága, lelkiismeretessége, egyszerűsége négyszáz év távlatából is ragyog. A török elleni küzdelemben sok érdeme volt, mind Bécs, mind Buda felszabadításában. Ezeket a győzelmeket a Szűzanyának köszönte meg.

Az itáliai Comóban született 1611. május 19-én. Családi nevén Odescalchi Benedeknek hívták. Először a katonai pályát választotta, de az Egyház szolgálatában kötelezte el magát, 31 éves korában már bíboros. Ferrarai legátusként a szegények atyjaként emlegették. 1650-től novarai püspök. 1676-ban választották pápává. Kitűnt nagylelkűségével, jámborságával, tisztaságával, lelkiismeretességével, egyszerűségével. Hazánk egyik legnagyobb jótevője, a török iga alól való felszabadítás mozgatója és lelke. Élete fő céljának a keresztény Európa, de főként Magyarország megmentését tekintette. Míg erre hatalmas összegeket költött, maga a legszegényebben élt. Buda visszafoglalásának napját, (1686.) szeptember 2-át az egész katolikus világra kiterjedően Szent István magyar király ünnepévé rendelte. Szentéletű főpap volt, aki erélyesen küzdött az egyháziak világiassága ellen, kereste a protestánsokkal való kibékülés lehetőségét, rendszeresítette a hitterjesztést a pogányok között. A magyar hála és kegyelet megemlékezéseként szobra ott áll a budai várban.

http://www.katolikus.hu/szentek/0813-126.html

Választható olvasmányok

1Kor 4,1-5
Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak intézőit.

Jn 21,15-17
Legeltesd bárányaimat! Legeltesd juhaimat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumRadegundis

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Radegundis (középkori hazai misenaptárainkban aug. 11.) néven és ugyane napon két szentet is tisztelnek: egy thüringiai származású frank királynét, aki Poitiers városában kolostort alapított, és apácaként fejezte be életét († 587).* A másik egy jámbor augsburgi szolgálólány, aki a XIII. században élt.*

A régi Magyarországon a bajor – osztrák szakrális táj kisugárzásaként Radegundis királynét két német ajkú, most Burgenlandhoz tartozó falu választotta védőszentül. Az egyik Nagyhőflány (Gross-Höflein) kápolnája, a másik Alsólászló (Unterloisdorf) temploma.

Mohl Adolf* a hőflányi kápolna alapítását a karoling időkbe, a helyi néphagyomány pedig Szent István királyunk korába helyezi. Leopold Schmidt, aki a kápolnáról és titulusáról önálló könyvecskét írt,* cisztercita lehetőségeket emleget: a patrocinium az alsóausztriai borvidék hajdani jelentős Radegundis-kultuszával függ össze. Ezt a szent királyné ünnepének naptári helye, a szőlőérés döntő szakasza magyarázza, igazolja.

A kápolna, melyet a középkorban temető övezett, évszázadokon át a falubeli forrással, illetőleg fürdővel is összefüggött. Nyilván tehát balnea animarum* is volt egyúttal. Ismeretes, hogy jámbor középkori szokás szerint a haldoklók lelki üdvösségéért hozzátartozóik számos helyen fürdőalapítványokat tettek. Ebből a szegények, koldusok közvetlenül a halál után, esetleg még évfordulókon is megfürödtek, de ugyanakkor ott nyomban meg is vendégelték őket. Erre a helyi gyakorlatra abból az 1613-ból származó mondai jellegű följegyzésből következtethetünk, amely szerint a halott lelkek a régi temetőből fehér öltözékben, égő gyertyával ide a kápolnába mentek, később pedig visszatértek sírjukba.*

Már a XV. században virágzott a faluban egy Radegundis-céh (Radegundis-Zöch anders Gotts-Leichmans-Zöch). Ebből nyilvánvaló, hogy a kápolna úrnapi kápolnául is szolgált, tehát régebbi szakrális hivatása új elemmel is bővült.

A kápolnát 1630 táján a kegyúr, Esterházy Miklós nádor újjáépíttette. Oltárára nyilván ekkor került Radegundis képének helyére a kismartoni kegyszobornak, az Esterházy-nemzetség palladiumának mása.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 19. hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12
Ez 16,1-15.60.63
 
Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, és mondd neki: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemhez: Gyökered és nemzetséged Kánaán földjéről való; atyád amorita volt, anyád pedig hetita. Amikor megszülettél, születésed napján nem vágták el köldökzsinórodat, sem vízzel nem mostak meg, hogy egészséges légy, sem sóval nem dörzsöltek be, sem pólyába nem takartak. Senkinek a szeme sem volt irántad részvéttel, hogy e dolgok közül bármit is megtegyen neked irántad való könyörületből, hanem kivetettek a föld színére, mert megutáltak születésed napján. Én pedig elmentem melletted, és láttam, hogy összetaposnak véredben, és így szóltam hozzád, amikor véredben fetrengtél: ,,Maradj életben!'' Mondom: így szóltam neked, amikor véredben fetrengtél: Maradj életben! Megsokasítottalak, mint a mező füvét, és te megsokasodtál, megnőttél, fejlődésnek indultál és eljutottál az asszonyi szépséghez; emlőd megduzzadt és szőrzeted kinőtt; de meztelen voltál és szégyenkeztél. Ekkor elmentem melletted és megláttalak, és íme, itt volt a te időd, a szerelem ideje. És rád terítettem ruhámat és befödtem szégyenedet; megesküdtem neked és szövetségre léptem veled, -- mondja az Úr Isten, -- s az enyém lettél. Megmostalak vízzel, megtisztítottalak véredtől és megkentelek olajjal. Sokszínű ruhába öltöztettelek és sarut adtam neked kék bőrből; bisszussal öveztelek és finom ruhába öltöztettelek. Felékesítettelek ékszerrel: karperecet adtam karodra, láncot nyakadra, gyűrűt adtam szád fölé, függőket a füledbe és díszes koronát a fejedre. Arannyal-ezüsttel ékesítetted magadat, és te bisszus-, tarka- és sokszínű ruhába öltöztél; lisztlángot, mézet és olajat ettél, igen-igen szépséges lettél és királyságig vitted. Neved eljutott a nemzetek közé szépséged miatt, mert tökéletes voltál ékességemben, amelyet rád adtam, -- mondja az Úr Isten. -- De te elbizakodtál szépséged miatt és parázna lettél hírneved miatt; paráznaságra adtad magadat minden arramenőnek, hogy az övé légy. De mégis megemlékezem szövetségemről, amelyet ifjúságod napjaiban veled kötöttem, és örök szövetséget kötök veled. hogy emlékezzél és szégyenkezzél, és szégyenedtől ki se nyithasd többé szádat, amikor mindent megbocsátok neked, amit elkövettél’’, -- mondja az Úr Isten.
 
Mt 19,3-12
 
Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: ,,El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?’’ Ő ezt felelte: ,,Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, férfinak és nőnek alkotta őket?’’ Aztán így folytatta: ,,Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.’’ Erre azt mondták neki: ,,Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni és úgy kell elbocsátani?’’ Azt válaszolta nekik: ,,Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét -- hacsak nem paráznaság miatt --, és mást vesz el, házasságot tör.’’ Tanítványai erre azt mondták neki: ,,Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.’’ Ő azt felelte nekik: ,,Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.’’

 

A mai Olvasmány Izrael népéről szól, de magunkra, saját, eredeti bűnben fogant életünkre is érthetjük. Hiszen az Isten ellen fellázadt emberiséghez tartozunk, és a Paradicsomon kívül, a vad mezőn születtünk. Azonban a mi Urunk elhaladt mellettünk, gyöngéden fölénk hajolt, s így szólt hozzánk: Élj! Megszeretett minket, és az Énekek énekét dalolta lelkünknek. Nem a régi Paradicsomba, hanem az örökkévaló isteni szerelem húsvéti kertjébe helyezett: megmosott a keresztség fürdőjében, felkent az üdvösség és kiválasztottság olajával, szent testével és vérével táplált, és saját Lelkéből adott nekünk, hogy egy életet élhessünk vele... De mi elbíztuk magunkat, s ha nem tagadtuk is meg nyíltan az életszövetséget, melyet kötött velünk, nemegyszer megfeledkeztünk róla, és úgy éltünk, mint keresztjének ellenségei. 
 
Ő azonban mindig mellettünk maradt, készen arra, hogy megújítsa és beteljesítse a szövetséget, melyet ifjúságunk hajnalán kötött velünk. Lelkünk mélyén visszhangzik szava: „Akarom, hogy gyógyulj meg, akarom, hogy tisztulj meg, akarom, hogy láss, akarom, hogy járj, akarom, hogy örökké élj, mert én mindörökre veled akarok lenni, árva, szegény lélek, akinek nincs és nem is lehet más Istene, csak én, akit véremen másodszor vettem meg magamnak.” 
 
Urunk Jézus, hűséges Jegyesünk, köszönjük nem múló irgalmadat, feltétel nélküli szeretetedet, mellyel feloldozol, felemelsz és újjáalkotod bensőnket. Átérezve méltatlanságunkat, szégyenkezve állhatatlanságunk és utálatos bűneink miatt kérünk, ne szűnj meg újra és újra felszítani lelkünkben kegyelmedet, hogy mi is hűségesek maradjunk Hozzád, s így képesek legyünk egy életen át kitartani választott házastársunk mellett vagy a mennyek országáért vállalt szüzességben is, mert egyetlen szerelem van, amely a Te szívedből forrásozik, s abból itatsz bennünket.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenkilencedik hét – péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

Jelenlét

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Add, hogy szívem eggyé váljon a tiéddel.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet,  hogy szabad legyen a lelkem. Tisztítsd meg szívemet, hogy örvendezve éljek szeretetedben.

Tudatosítás

Ahogy veled vagyok, Uram, rájövök, mennyi áldást kapok tőled. A szeretetre, a nevetésre gondolok az életemben, s szívem megtelik hálával. 

Isten igéje

Mt 19,3-12
Akkor odamentek hozzá a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték tőle: »El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?« Ő ezt felelte: »Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, ‘férfinak és nőnek alkotta őket’? (Ter 1,27) És így szólt: Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz’ (Ter 2,24). Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.« Erre azt mondták neki: »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adniés úgy kell elbocsátani?« (MTörv 24,1}. Azt válaszolta nekik: »Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét – hacsak nem paráznaság miatt –, és mást vesz el, házasságot tör.« Tanítványai erre azt mondták neki: »Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.« Ő azt felelte nekik: »Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a mennyek országáért. Aki meg tudja érteni, értse meg.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Nem minden kultúrában tartják a szerelmet a házasság alapjának. Van, ahol gazdasági vagy örökösödési alapon házasodnak. Nehéz megértenünk a farizeusok kérdését, mert szinte eldobható használati tárgyként beszélnek a feleségről. Jézus tisztán látja, mennyi szenvedést okoz az asszonyoknak ez az állapot, ezért igyekszik elmagyarázni a házasság valódi értelmét: az nem más, mint Isten népe iránti szeretetének és végtelen elköteleződésének tükörképe.
  • Azt is világosan megmondja, hogy nem mindenki érzi hivatásának a házasságot. Különféle módokon fejezhetjük ki Isten iránti életre szóló szeretetünket. Ami igazán számít, az a hűség Istenhez, és Isten hűsége az egész teremtett világhoz. Gondolkodj el, milyen elköteleződéseket vállaltál életed során, nyilvánosan vagy csak magadban. Hogyan fejezik ki ezek Isten hűségét irántad?

Imabeszélgetés

Mi minden kavarog lelkemben, mialatt imádkozom? Békesség van bennem? Gond nehezedik rám? Közömbösséget érzek? Elképzelem, hogy Jézus itt ül vagy áll mellettem, és megosztom vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az IstentÉvközi tizenkilencedik hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent
Boldog XI. Ince pápa

Evangélium:
Mt 19,13-15
Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket.
Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.

Bevezető ima: Uram, Jézus, minden áldás forrása! Erősítsd meg hitemet! Bízom szeretetedben és gondviselésedben; erősítsd meg a bizalmamat! Töltsd el Önmagaddal a szívemet, hogy szeretetedet át tudjam adni másoknak, akik barátságodat és irgalmadat még nem ismerik.

Kérés: Uram, Jézus, szívek tisztasága, alakítsd szívemet a Te Szíved szerint!

Elmélkedés:
1. „Menjetek innen, gyerekek, terhemre vagytok!” Az evangéliumnak ez a szakasza Krisztusnak a házasságról és a szüzességről szóló tanítása után következik. Ahogy néhányunknál előfordul, úgy az apostolok szíve is elcsüggedt egy kicsit, és zúgolódtak a követelmények ellen, melyeket egy keresztény házasság támaszt. Ebben a pillanatban egy sereg gyereket láttak feléjük közeledni, és türelmetlenül azt mondták, mint oly sokan mások is: „Menjetek innen, gyerekek, terhemre vagytok!” De a mi Urunk nem akarta, hogy ezeket a gyerekeket - vagy bármely gyereket - ez okból bárki megszidja, legkevésbé pedig, hogy a saját apostolai tegyék ezt. Nyitott vagyok az életre? Az élet harcai és fordulatai szkeptikussá és cinikussá tettek az Egyháznak az életről és a szeretetről szóló tanításával szemben?

2. A gyerekek: Isten nagy ajándékai. Teréz anya mondta egyszer: „Amerikának nincs szüksége intelmeimre ahhoz, hogy felismerje, hogy milyen csapdába vezette a nagy nemzetet a Roe v. Wade esetében hozott döntés. (E döntés által vált az abortusz legálissá az Egyesült Államokban 1973-ban.) A terhesség megszakításához való ún. jog egy gyereket, aki minden ajándék közül a legnagyobb, tett vetélytárssá, zavaró tényezővé és teherré. Különösen az anyáknak szól a korlátlan uralom a saját, tőlük fizikailag függő fiaik és lányaik önálló élete felett. És ennek a gátlástalan hatalomnak az engedélye által sok nő van kitéve férjük vagy más partnerük jogtalan és önző követelményeinek. Az élethez való jog feltétel nélküli és nem magyarázható senkinek, a szülőknek vagy egy uralkodónak tetszése szerint sem.” Úgy tekintek minden gyerekre, mint Isten ajándékára?

3. A tisztaság értéke. Urunk többek között azért akarta megáldani a gyerekeket, hogy megőrizzék életüknek tisztaságát és ártatlanságát, melyet Ő oly nagyra értékelt. Milyen nehezünkre esik Isten akaratának szépségét meglátni életünkben, ha gondolataink nem tiszták, és cselekedeteink nem erényesek. Ha nem vagyunk erényesek, minden háború és az önzés jogosnak és szükségszerűnek tűnik fel. Vissza tudom vezetni szívem tisztátalanságára legújabb türelmetlenségemnek és másokkal szembeni barátságtalanságomnak okát? Kötelezem-e magam arra, hogy gondolataimban, kívánságaimban és tetteimben tiszta és erényes legyek? Ez a kötelezettség nem marad jutalom nélkül. „Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent.” (Mt 5,8)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm Neked mai tanításodat, melyben felismerem a gyerekek és a tisztaság iránti szeretetedet. Segíts, hogy a gyerekeket ezen a világon mindig a Te ajándékodként fogadják! Add, hogy a felnőttek tanuljanak a gyermekektől, akik még önzetlenül és engedelmesen cselekszenek.

Elhatározás: Ma a világ árváiért és a tönkrement családokért akarok imádkozni, különösen azokért, akiket a legjobban elfelejtettek.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 19. hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Evangélium

Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, majd továbbindult.
Mt 19,13-15

Elmélkedés

Jézus gyermekek iránti magatartása az evangélium témája. Amikor szeretettel fogadja a gyermekeket, korának szokásaival ellentétesen cselekszik. Magatartásán az apostolok elcsodálkoznak, hiszen abban az időben a felnőttek nem hallgattak a gyermekek véleményére, s gyakorlatilag nem érintkeztek egymással a korosztályok. A bölcs felnőttek és az oktalan gyermekek között olyan szakadék húzódott, amelyet csak a felnőtté válás életkorának elérésével lehetett átlépni. E régi szokást ismerve érthetővé válik számunkra, hogy az apostolok miért igyekeztek Jézustól távol tartani a gyermekeket, akik megzavarhatták volna tanítói munkájában vagy éppen pihenésében. Jézus magához hívja a gyerekeket, hogy kifejezze irántuk érzett szeretetét és megáldja őket.
Jézus ráteszi kezét a gyermekekre – olvassuk az evangélium leírásában. Ez a mozdulat azonban nem a csodáknál alkalmazott kézrátétel, amikor érintésére megszűnnek a testi betegségek vagy kiűzetnek a lelket megszállva tartó gonosz lelkek. Nem is az az erőteljes mozdulat, amely képes lecsendesíteni, elnémítani a háborgó tengeri vihart. Itt áldásról van szó, Isten Fiának áldásáról, amelyben szintén erő rejlik. Istengyermeki lelkületünkhöz annak elismerése is hozzátartozik, hogy szükségünk van mindennapjainkban Isten áldására.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus, készséges szívvel hallgatjuk szavadat, amellyel követésedre hívsz minket. Nem akarunk süketként viselkedni, mint akik nem hallják, nem értik szavadat. Keressük saját boldogságunkat és mások életét is boldogabbá szeretnénk tenni. Add, hogy szavadban felismerjük az örök életre vezető igazságot! Erősíts minket, hogy mindig veled éljünk, veled járjuk életünk zarándokútját, s végül megérkezzünk az Atya örök országába.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20220813.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 19. hét péntek

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 augusztus Uram ha vét ellenem testvérem, hányszor kell nekimegbocsátanom? Talán hétszer? (Mt 18,21)

Napi Ima19 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” (Mt 18,21)

“Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?” (Mt 18, 21)

 

Máté evangéliumának 18. fejezete igazán velős, mivel itt Jézus útmutatást ad a nem rég megszületett közösségen belül megélt kapcsolatokra vonatkozóan. Péter kérdése felidézi, amit Jézus nem sokkal korábban mondott: „Ha a testvéred vétkezik ellened…”[1] Jézus beszél, mond valamit, és Péter kisvártatva félbeszakítja, mintha ráébredne, hogy nem értette jól, amit a Mestere mondott. És föltesz egy kérdést, az egyik legfontosabbat a tanítványi úton. Hányszor kell megbocsátani?

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

A hit útján járva is sok kérdés merül fel. A hívőknek sincs birtokukban minden válasz, de a kérdések ellenére hűségesek maradnak. Péter kérdése nem az Isten ellen elkövetett bűnök megbocsátására vonatkozik, hanem inkább arra, amikor egy testvér a másik testvérrel szemben elkövet valamit. Péter jó tanítványnak gondolja magát, aki hétszer is megbocsát.[2] És nem vár Jézustól ilyen gyors, és minden korábbi biztonságát megingató választ: „Mondom neked, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.” (Mt 18,22) A tanítványok ismerték Káin vérengző fiának, Lámechnek a történetét, akit hetvenhétszer bosszulnak meg.[3] Jézus épp erre utal, és a határtalan bosszúval szemben elénk állítja a végtelen megbocsátást.

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Nem arról van szó, hogy mentsünk fel valakit, aki folyamatosan megbánt, hanem inkább arról, hogy a szívünkben újra és újra bocsássunk meg. Az igazi megbocsátás szabaddá tesz, és többnyire fokozatosan alakul ki. Nem érzelem és nem is felejtés kérdése, hanem egy döntés, amelyet nekünk, hívő embereknek nem csak akkor kell meghoznunk, ha újra és újra megbántanak, hanem akkor is, valahányszor a megbántás eszünkbe jut. Ezért kell hetvenhétszer megbocsátanunk.

Chiara Lubich ezt írja: „Jézus válasza tehát elsősorban a keresztények közötti, illetve ugyanazon közösség tagjai közötti kapcsolatokra vonatkozik. Vagyis mindenekelőtt azokkal kell így viselkedned, akik testvéreid a hitben; a családban, a munkahelyen, az iskolában, vagy – ha tartozol ilyenhez – egy közösségben. Tudod, hogy milyen gyakran vissza akarjuk fizetni a sértést egy annak megfelelő tettel vagy szóval. Tudod, hogy a jellemek különbözősége, vagy az idegesség miatt, vagy más okokból mennyire gyakori, hogy olyan személyek között, akik együtt élnek, hiányzik a szeretet. Ne feledd hát, hogy csak a megbocsátásnak egy folyton megújított magatartása képes fenntartani a békét és az egységet a testvérek között. Mindig meglesz benned a kísértés, hogy testvéreid hibáira gondolj, hogy visszaemlékezz múltjukra, hogy másnak akard őket, mint amilyenek… Meg kell szoknod, hogy új szemmel nézz rájuk, hogy újnak lásd őket: hogy fogadd el őket mindig és azonnal olyannak amilyenek, akkor is, ha nem bánják tetteiket.”[4]

 

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?”

Mindannyian a „bocsánatot nyertek” közösségébe tartozunk, mert a megbocsátás Isten ajándéka, amelyre mindig szükségünk van. Folyamatosan rácsodálkozhatunk az Atya végtelen irgalmára, aki megbocsát, ha mi is megbocsátunk.[5]

Vannak helyzetek, amikor nem könnyű megbocsátani: politikai, szociális vagy gazdasági helyzetekből fakadó ügyek, ahol a megbocsátás közösségi méreteket ölthet. Sok ember példáját látjuk, akik a legkeményebb körülmények között is meg tudtak bocsátani az őket támogató közösség segítségével.

Osvaldo Kolumbiában él. Halálos fenyegetést kapott és látta, ahogy megölték a testvérét. Ma egy olyan gazdaszövetség elnöke, ahol a fegyveres harcokban egykor közvetlenül részt vett embereket foglalkoztatnak.

„Könnyű lett volna újabb erőszakkal válaszolni a bosszúra, de én nemet mondtam – beszéli el Osvaldo. Nagyon-nagyon nehéz megtanulni a megbocsátás művészetét, de a fegyver és a háború soha nem lehet megoldás az életünkre. Az átalakulás útja más, közel kell jutnunk a másik ember lelkéhez, de gőggel és hatalommal ez lehetetlen, alázatra van szükség, és ez a legnehezebben felépülő erény.”[6]

 

Letizia Magri

 

[1] Mt 18,15

[2] A hetes szám a teljességet jelenti: Isten hét nap alatt teremti a világot (vö. Ter 1,1-2,4). Egyiptom földjén hét bő esztendő volt és hét szűk esztendő (Ter 41,29-30).

[3] „Ha Kaint hétszer bosszulják meg, Lámechet hetvenhétszer.” (Ter 4,24).

[4] C. Lubich, Az élet igéje 1981. szeptember

[5] vö. Miatyánk imádság, Mt 6,9-13

[6] A békét egységnek hívják: Chiara Lubich stratégiája, szerk. Maddalena Maltese, Città Nuova, Roma, 2020, p.37.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetDolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

Dolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

„És lesznek ketten egy testté.” (Máté 19:5)

Dr. Joyce Brothers egyszer így viccelődött: „A férjem és én soha nem gondoltunk a válásra… gyilkosságra néha igen, de válásra soha!” Összeházasodni könnyű; jól működő házasságban élni nehéz. Hogyan lehet jó a házasságotok? Ha beazonosítjátok a megoldandó problémákat, dolgoztok rajtuk, a többivel pedig megtanultok együtt élni! Horkolás, végtelen meccsnézés, a kommunikáció hiánya, piszkos zoknik szertehagyva a padlón, bevetetlen ágy – házastársad szokásai talán az őrületbe kergetnek. Jézus azonban azt mondta: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!” (Máté 19:6).

Hogyan kell hát kezelni a felmerülő konfliktusokat?

1) A problémát támadjátok, ne egymást!
2) Ne emeld fel a hangodat, maradj higgadt, így nagyobb valószínűséggel fog rád figyelni a házastársad.
3) Válaszd ki a legalkalmasabb időt a kérdés kezelésére, ne olyankor hozakodj elő vele, amikor a gyerekek éhesek, vagy mindketten fáradtak vagytok.
4) Ne feledd, hogy a férfiak és a nők másképp látják a dolgokat! Tehát, amikor a házastársad kifejti a nézőpontját, ne sóhajtozz és ne forgasd a szemed! Alkalmazd a házassággondozók „aktív hallgatásnak” nevezett módszerét: az átfogalmazva visszakérdezés segít megbizonyosodni, hogy jól értetted a másikat. Fejezd ki, hogy értékeled a véleményét, igyekezz pozitív visszajelzéseket adni!
5) Lesznek idők, amikor mindkettőtöknek engednie kell.
6) Válogasd meg a szavaidat! „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják” (Efezus 4:29). „Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is” (1Thesszalonika 5:11). „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak” (Efezus 4:32). „Imádkozzatok egymásért” (Jakab 5:16). „Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk” (Zsidók 10:24). „Egymás terhét hordozzátok” (Galata 6:2). „Legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők” (Róma 12:10).
Dolgozz azért, hogy jó házasságod legyen!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Úgy rendezd a benső embert, hogy annak rendje a külső emberre is kiáradjon.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Névtelen nem filozófus, mégis úgy érzem, hogy maga is végső okát keresi annak, miért maradt meg a hét vezér nomád népe Pannóniában; miért nem vándorolt tovább, mint annyi elődje, a Duna-Tisza kö­zéről és Pannóniából át az Alpokon a Pó síkságára, on­nét is tovább a nagy tenger irányába. Pedig kalandozásiban eljutott Szicíliáig és Spanyolországig, vagy Keletre Bi­zánc kapujáig.

Honnét e józan belátás a nomád népben, mely mindig visszatartotta a végzetes továbbköltözéstől, melynek a ma­gyar föld szürke ege és hosszú tele jobb volt Itália napfé­nyes, meleg, fagytalan világánál és nem költözött át oda, hogy a gótok, longobárdok, normannok sorsára jusson? A magyarság mégis le tudta győzni magában ezt a dél felé űző vágyat, mely ép úgy elpusztította azokat, kiket hatal­mába kerített, mint ahogy a gyertyafény pusztítja el a beléje hulló bogarakat.

Az érzéseket rendszerint nem a józan belátás, hanem az erősebb érzés győzi le. Hogy Álmos és Árpád népében volt kellő külpolitikai tájékozódás, hogy számoltak a lehetősé­gekkel, azt nem akarjuk tagadni; és hogy a józan belátás tiltotta a tovább költözködést, az világos.

(Pannónia szépsége)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Ablak a Végtelenre

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Az ember nagysága pont az, hogy Isten nem rabszolgának vagy egy eszköznek tekint minket, hanem szabadon meghív mindannyiunkat, hogy a társai, a munkatársai legyünk a világ továbbteremtésében.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA püspök nincs egyedül

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

A püspök nincs egyedül

A püspökök... tudják, milyen sok pap függ tőlük, s azt is, hogy ők mennyire függenek a papoktól. Együtt és nem egyedül kapták a megbízatást, hogy hirdessék az Evangéliumot és felépítsék Krisztus Testét... mint testvérek és munkatársak.
A II. Vatikáni Zsinat és hatályba lépett dokumentu­mai sokat tettek azért, hogy megmutassák a szerzetesek igazi helyét a helyi egyházak apostoli munkájában... a pasztorális tevékenység egyeztetésében s annak biztosí­tásában is, hogy a férfi és női szerzetesek hatalmas munkáját megfelelően hasznosítsák az Evangélium iránti megosztott felelősségben, „hogy az Úr szava ter­jedjen” (2 Tesz. 3:1). ...És mit várunk a laikusoktól? Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy a laikus apostoli küldetés megnövekedett hatóköre különös erő forrása Isten népe lelkipásztorainak számára is. A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyosan kifejtette, a laikus közös­ség milyen mértékben járul hozzá az egész Egyház jó­létéhez.
Mindebben óriási feladat hárul a püspökökre. Nehéz felelősséggel járó szolgálat ez, de Krisztus jelenléte és a helyes mértékben megosztott felelősség, melyet a kö­zösség vállal, több mint elég ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket, valamennyi püspököt, hogy nem vagyunk egyedül.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziAz az én parancsom,

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11
Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást.
Ami nem jelenti, hogy mostantól aztán
mindenkit irtó cukimukinak, édes pofának
láttok majd, csupa aranyember közt
szlalomoztok, akiket nem lehet nem ölelni.
Nem, az emberek, akiket szeretnetek kell,
ugyanolyan önzőek, fafejűek, agresszívak,
meggyőzhetetlenek, értetlenek és
megbízhatatlanok lesznek, mint eddig voltak.
Pontosan mint… bocsi… ti magatok.
Csakhogy jó hír: ti meg fogtok változni.
Cél azt is szeretni, aki nem igazán szerethető.
Nem kell feleségül venni, nyakába borulni,
együtt pecázni vagy egy tálból cseresznyézni vele.
Van, akit már békességgel elviselni is hőstett,
van, akivel néha találkozni, és nem kijönni
a sodrotokból, világrekordnak minősül.
Bizony ez is szeretet, nem csak a szimpátián
alapuló, érzelemtől fűtött, nagy kalandok.
És nem arra gondolok, hogy fogcsikorgatva,
izzadságszagúan nyögjetek a CSAKAZÉRTIS
szeretés terhe alatt, nem strébereket keresek,
hanem barátokat. Akik szelíden reagálnak,
ha kóstolgatják őket, mert tudják, hogy ez
nem szájkarate-verseny. Akik nem a másik
jó véleményére hajtanak, hanem az Atyáéra,
és nincs vesztenivalójuk, mert biztosan tudják,
hogy az Atya mindig szeretni fogja őket,
bármit is tegyenek. Ezért nem tesznek bármit.
Ezért szeretik úgy embertársaikat,
ahogy az Atya szereti őket, előre, feltétel nélkül,
türelmesen. A hülyeséget nem szereti,
az elkövetőjét mindig. Nem akar megváltoztatni
erőszakkal, de örül, ha egy-két dologban
tudunk előre lépni. Azért szeressetek mindenkit,
mert erre kaptatok parancsot, de nem olyan
parancsot, mint egy gép vagy szolga vagy katona.
Hogy lehet parancsra szeretni? Úgy, hogy a parancs
maga a szeretet. Szeretni annyi, mint örülni annak,
hogy a másik létezik, nem azért, mert ez nekünk jó.
Lehet, hogy még neki se jó. Lehet, hogy szeretne
inkább nemlenni. De csak mert nem tudja, mekkora
kincs, hogy van. Lehet, hogy sosem jön rá, ami szomorú,
de nem ok arra, hogy én is elfelejtsem.
Ne mondjam neki, talán csak ideges lesz tőle.
Bánjak úgy vele, hogy rájöjjön, ha akar.
 
Kép: Reinhilde De Bruyne
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima52 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 19. vasárnap

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
06

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Jézus tüzeÉvközi 20. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

Jézus örömhírében egyszerre ragad meg bennünket az evilági, emberi valóság és az isteni eredetiség. A teremtett világban és az Ószövetségben elkezdődő kinyilatkoztatással való folytonosság és a csak általa és benne megjelenő újdonság. Így van ez a tűzre utaló rövid és talányos kijelentésében is. „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.”

A tűz megismerése és felhasználásának képessége kétségtelenül fontos szerepet játszott az emberi civilizáció kialakulásban, fennmaradásában és fejlődésében. A tűz lehet veszélyes és félelmetes, de hasznos és kellemes is. Szörnyű a vulkánkitörések, a villámok és tűzvészek pusztító ereje, de az életet szolgálja a világításra, melegítésre és az ételkészítésre szolgáló tűz. Az emberiség fejlődése során is megmaradt ez a kettősség. A megolvasztott fémekből készültek a mindennapi tevékenységeket megkönnyítő használati tárgyak, de az egyre nagyobb tűzerővel rendelkező egyre pusztítóbb fegyverek is.

A tűz nemcsak a hétköznapi életben, hanem az ember lelki világát tükröző irodalmi művekben is fontos szerepet játszik. Az embereknek tüzet hozó Prométheusz mitológiai alakja és sorsa is kettős. A pogány, görög világ, amely megálmodta, egyszerre kelt bennünk rokonszenvet és megütközést. A velünk, földi halandókkal sorsközösséget vállaló, és értünk emberekért áldozatot vállaló, lázadó titán a legmélyebb vágyainkat érinti meg. De az emberekre irigy, olimposzi istenek, akiktől a tüzet el kell lopni, ráadásul ezt kegyetlen büntetéssel torolják meg, csak elutasítást érdemelnek.   

A költészetben a tűz gyakran a szerelemre utal. Gondoljunk csak Petőfi verses tündérmeséjének, a János vitéznek, kedves soraira. A tüzesen sütő nyári napsugárra, mely fölöslegesen tűz a juhászbojtárra, mert

 „Szerelem tüze ég fiatal szivében,

Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.”

Nagy László Tűz című versében ez a gyönyörűség minden jó forrása és foglalata. A fagyok felett győzedelmeskedő életé. Az unalomba vénülő közönyt nem tűrő érdeklődésé. Az anyagiasságot felülmúló emberségé. A megalkuvást nem ismerő becsületé. A diktatúrák vörös tilalmai ellen lázadó piros, tündéri ifjúság örök ünnepéé.

„tűz
te gyönyörű,
jegeken győztes-örömű,
ne tűrd hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!”

A Szentírásban is tetten érhető a tűz több jelentésrétegű valósága. Hordozhatja az élő Isten kinyilatkoztatását ugyanakkor lehet a szent Isten tisztaságot követelő megnyilvánulása. Máskor pedig pusztító tűz, ami Istennek a bűnnel és a megátalkodott bűnössel szembeni kérlelhetetlenségét fejezi ki.

A tűz jele az Ábrahámmal kötött szövetség óta ott fénylik Isten választottaival való viszonyában (Ter 15,17). Ennek a bibliai kinyilatkoztatásnak azonban semmi köze a természetfilozófiákhoz vagy a tüzet istenítő vallásokhoz. Izrael hitében a tűz nem egy imádandó természeti elem, hanem jel, amelyen túl kell haladni, hogy találkozzanak Istennel. Jahve mindig személyes párbeszéd révén mutatkozik meg akkor is, ha „a tűz alakján keresztül” szól.

Jézus egy új korszakot nyit meg, ami a tűzzel kapcsolatos kijelentéseiben is tetten érhető. Nem olyan tűzzel keresztel, amilyet Keresztelő János gondolt. Ellenállt a Mennydörgés Fiainak, akik tüzet akartak lehozni az égből a barátságtalan szamaritánusokra. Másként teljesítette be János jövendölését. Kereszthalála és feltámadása volt az ő Lélekben és tűzben való keresztsége. Ebbe kellett bemeríttetnie. Ennek tüzét hozta a földre. Ezt akarta lángra lobbantani.

Az Egyház ebből a tűzből él. Krisztus áldozatának erejéből tüzesíti át a világot. Ez kezdett izzani az emmauszi vándorok szívében, amikor a Feltámadottal beszélgettek az úton (Lk 24,32). Ez szállt le Pünkösdkor az összegyűlt tanítványokra. (ApCsel 2,3). Mennyei tűz ez. Elsősorban nem az ítéleté, hanem az istenjelenéseké, a teofániáké. Beteljesíti a Lélekkel és tűzzel való keresztséget (ApCsel 1,5). Annak a Léleknek a tüze, aki a szeretet maga. Az Énekek éneke ezt mondja róla: „A szeretet Jahve lángja. Tengernyi víz sem tudja kioltani a szerelmet. (Vö.: Én 8,6k). A pünkösdi események megmutatják, hogy mi a küldetése: átalakítani azokat, akiknek minden nemzetben el kell terjeszteniük a Szeretet, a Lélek nyelvét.

A keresztény élet e titkos áldozat tűzének jegyében áll. Ez már nem Mózes égő, de el nem égő csipkebokrának tüze és több, mint az Izajás ajkát megtisztító parázsé. A három személyben egy Isten emésztő tüze, amelyben a mi életünk is Istennek tetsző okos áldozattá, szellemi istentiszteletté válhat.

A zseniális francia polihisztor, Blaise Pascal 1654. november 23-a éjszakáján találkozott ezzel a tűzzel. Emlékeztető feljegyzését, a híres Memorial-t élete végéig házikabátjába varrva hordta.

„TŰZ”
„Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene,
nem a filozófusoké és a tudósoké. 
Bizonyosság. Bizonyosság. Átélés. Öröm. Hála.  
Jézus Krisztus Istene.
A te Istened az én Istenem.
Öröm. Öröm. Öröm. Örömkönnyek…
Jézus Krisztus.
Jézus Krisztus.
Add, hogy soha el ne szakadjam tőled…”
 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 19. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
07

Bevezető

A mai, évközi 19. vasárnap evangéliumában nekünk mondja majd Jézus: „Éberen várjátok az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”

Ez nem ijesztgetés! Nem élet-kedvkioltás! Nem lebénítás, hanem tettre késztetés! Az emberi sors reális láttatása. Az örök célját ismerő ember, emberhez méltó szép életre való buzdítása.

Vagy vannak közöttünk olyanok, akik másképp értelmezik Jézus eme mondatát? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Kirie litánia

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy életünkből hiányzik az éberen várakozás lelkülete. Uram irgalmazz!

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg halogató életvitelünket. Krisztus kegyelmezz!

Urunk Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy végső óránkra való várakozásunkat sokszor nem az éberség, hanem a tétlenség jellemzi. Uram irgalmazz! 

Evangélium után

A várakozás és éberség szükségességéről szólt a mai evangéliumban az Úr Jézus.

A várakozás jól ismert élet-érzés. Életünkben sokféle formában találkozunk ezzel az érzéssel. Várakozunk az autóbusz és villamos megállóban, a pályaudvaron, a postaablaknál, az orvosi rendelőben.

A fiatalok várják, hogy felnőttekké legyenek, a munkában el-fáradtak, hogy boldog nyugdíjasok lehessenek. A betegek a gyógyulást, a szenvedők a szenvedésektől való szabadulást.

Várjuk a kánikula végét, a levegőt megtisztító, s földet megtermékenyítő esőt.

Az életben mindenki mindig vár valamit, egy olyan állapotot, ami jobb a jelenleginél, ami boldogabbá tesz. Ha az ember már semmit sem vár az élettől, akkor azt, értelmet-lennek és céltalannak tartja. S ha nem hívő, az már önmagában is tragikus, s könnyen választja a tragikus véget, s eldobja az életet önmagától.

Vagy hatalmába keríti a legyőzhetetlen szomorúság, a pánik-szerű menekülés ebből a kilátástalan állapotból, de hová?

A munkába? Az élvezetekbe? Az alkohol és kábítószer világába?

A hívő, keresztény ember is várakozó ember. Ő is várja mindazt, amiről az imént említést tettünk. Ő azonban hiszi és vallja, hogy az élet sohasem válhat értelmetlenné és céltalanná. Tudja, hogy ebben a földi életben sohasem érhetjük el a teljesen gondtalan, s boldog állapotot.

A hívő várakozásainak, vágyainak végső beteljesedésére vár, egy olyan békére és boldogságra, amelyet ez a világ nem adhat, mégis hozzátartozik életünkhez, mégis igaz várakozással fordulunk feléje. Ez a várakozás nem valami meseszerű ábrándra irányul, hanem magára az Úr Istenre.

Az Úr Isten állandóan közeledik felénk. Még akkor is, ha a látszat egészen más. Még akkor is, ha a mögöttünk hagyott század emberisége ezerféleképpen akadályozta és akadályozza, amikor a legsúlyosabb vétkeket követte el, s követi el szinte folyamatosan ellene.

Kezdve a múlt század legvéresebb istenellenes forradalmától, a haláltáborokon, borzalmas világégéseken, a legszörnyűbb emberiségellenes bűnökön: Hirosimán és Nagaszakin át, az állandósult közel-keleti embertelenségeken át, napjainkban a föld számos helyén történő népirtásáig, az orosz-ukrán háborúig.

Ezek látva, reményvesztettek is lehetnénk, sőt kétsége is eshetnénk, ha nem ismernénk az élet által számtalanszor igazolt szentírási szavakat: „Ahol elhatalmasodott a bűn, ott túláradt a kegyelem.” Isten kegyelme, miként a múltban, úgy a jelenben és jövőben is megtisztítja a földszínét minden gonoszságtól, nemcsak a bukott ideológiáktól, hanem a helyükbe lépő mai divatos, embert, nemzetet, kultúrát semmibevevő ideológiától is.

Az Úr Isten nem a tőke hatalmának minden népre történő kiterjesztéséért fáradozik, hanem szüntelenül azon, hogy az emberek közreműködésével, a te és az én közreműködésemmel beteljesítse a teremtés művét, és kiárassza a megváltás kegyelmét minden emberre. Egészen addig a napig, amikor majd visszatér Krisztus és megdicsőíti a mindhalálig hűségeseket.

Mi hívő keresztények végső soron Urunkat, Jézus Krisztust várjuk. Őt, aki eljön majd a végítélet napján, és eljön végóránkon.

De vajon valóban várjuk Őt? Vagy talán azt mondogatjuk: Még van időnk! De Mennyi? Ha temetőben járunk, és a sírkeresztek feliratait böngésszük, ezt olvashatjuk: Élt 8 évet, 17 évet, 56 évet, 89 évet …

Egyszer nekünk is állítanak majd egy fejfát. Az első számot, hogy mikor születtünk, már most ráírhatjuk, de a másik dátumot, halálunk dátumát, még nem, az még ismeretlen számunkra. De ez mégsem tehet bennünket közömbössé a véget, s életünk alakítását illetőleg.

A gyümölcsfát elsősorban nem virágáért, nem zöldleveleiért ültetjük, hanem ízletes gyümölcseiért. Ha közeledik az ősz, a levelek lehullnak, és a gyümölcsök kezdenek virítani a fán. Ki törődik a levéllel? A gyümölcs a fontos!

Az életünk évei is lehullnak életünk fájáról. Törődjünk azzal, hogy jó gyümölcsöt teremjünk.

Hogy mikor lesz a szüret, az aratás? Az első, második, vagy a harmadik őrváltáskor: Nem tudjuk!

Ma felénk hangzanak Üdvözítőnk figyelmeztető szavai: „Éberen várjátok hát az Ember Fiát, mert megjöhet olyan órában, amikor nem is gondoljátok.”

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Tüzet hoztam!Évközi 20. vasárnap

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

1. Ölesd meg ezt az embert, mert… megbénítja… a harcosok kezét… (Jer 38, 4–6. 8–10)

A próféta nem bátorít háborúskodásra. Látszólag megadás, amit képvisel. Ezért vetik a kiszáradt vízverembe. De Jeremiás a korszellem ellenére is Isten szavát hirdeti és nem fél a következményektől.

 

2. Váljunk szabaddá minden tehertől… (Zsid 12, 1–4)

A keresztény belső szabadságának Krisztus a forrása.

 

3. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon… (Lk 12, 49–53)

Amikor évekkel ezelőtt prédikációs gondolataimat „olvasható” formában szavakba próbáltam önteni, még nem is gondoltam arra, hogy Isten igéjét, örömhírét „közhírré tenni” milyen kínnal, belső gyötrődéssel, feszültséggel jár. Egyik atyai jóbarátom pár napja villámpostán a következőket írta erről: „Lelkiismeret vizsgálatom során arra jutottam, hogy igazából a műfajjal van bajom… Ahogy idézgetem az emlékeimet, arra jöttem rá, hogy már nem érdekel az igehirdetésnek az okossága, a teológiája, az ún. mélysége-magassága – milyen érdekes, hogy a magyarban e kettő egyet jelent! – hanem a szószéken álló ember szívlobbanása. Ez lehet bármennyire együgyű, ha kicsap belőle a beszélő őszinte istenszerelme, akkor elsírom magam…”

Az apostol meg azt mondja: legyetek tüzes lelkületűek, az Úr az, akinek szolgáltok! Isten az igehirdető-elmélkedő szolgának nemcsak tudását, agyát, ismereteit veszi birtokba, hanem egész emberi lényét, karakterét, érzéseit és szívdobbanását. Ettől lesz a szó prófétai, ettől lesz a tanítvány lánglelkű. Ekkor érződik szavaiból a belső izzás, jelezve, hogy szíve lángol az Úrért.

A mai evangéliumban Jézus szokatlan mély vallomással, hangos elmélkedéssel tárja fel megváltói titkát: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. A tűz őselem. Minden kultúra, vallás, néphagyomány szinte szent félelemmel tekint rá. Jelzi az elevenséget, a férfiasságot, a tisztítás és a pusztítás jelképe egyben. Nemcsak kultusztárgy, hanem emberré válásunk eszköze (például tűzcsiholás), hiszen hasznos és szelíd: fényt áraszt, segítségével megfő vagy megsül a táplálék. De riasztó és félelmetes is, ahogyan villámként lecsap az égből, leégeti az erdőt, vagy vulkánként kitör. Csak a drágafémek birkóznak meg vele: kiolvasztja belőlük a salakot, elhamvasztja a szemetet. Éget és melegít, rombol és megújít. Az ószövetségben is tűzben jelenik meg az Úr, mint a négy szent betű (JHVH-Én Vagyok, az Aki Van) kinyilatkoztatója, tűz emészti meg a bálványokat és a kárhozat tüze is az örök pusztulás jelképe. Mindez az ember belső világában is leképeződik: a szenvedélyek tüze, a lelkesedés tüze vagy épp a szenteket körülölelő dicsfény.

Jézus szóhasználata arról árulkodik, hogy Isten szeretetének tüzét hozza a világba, amely egyértelművé teszi a jó és rossz közötti különbséget, illetve azt is, ki melyik pártján áll. Jézus Krisztus a Szentlélek tüzét árasztja egyházára, miután ő maga megmártózik a tűzkeresztségben, a szenvedésben és a kereszthalálban.

Isten világában a tűz és a víz nem kioltják, hanem kiegyenlítik, átjárják, feloldják egymást végtelen nagy szeretetben. Jézus tehát nem átkot szór a világra, hogy bárcsak a tűz felemésztené…, hanem kinyilatkoztatja belső vágyát, szent türelmetlenségét: bárcsak mihamarabb megvalósulna a földön Isten országa. Lángra akarja lobbantani szívünket, hogy napi döntéseinkben is „tüzet fogjunk” tőle, és merjük belevetni magunkat az élet áramlásába. Ne féljünk a kudarcoktól, ne olcsó kompromisszumokkal, langyos kiegyezésekkel, gerinctelen megalkuvásokkal vegetáljunk, csakhogy túléljük, hanem merjünk kockáztatni.

Erre utal a békéről szóló felhívása is: azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást…

Itt sincs ellentmondás a feltámadt Krisztus vagy a karácsonyi angyalok békéje és a jézusi „békétlenség” között. Mert aki Jézus szolgálatába szegődött, leghamarabb saját családtagjai előtt kell tanúságot tennie. Jézus követése nem tűri el a minden áron való, gyáva, „békés” kiegyezést, a bűnnel való cinkosságot. A szeretet tüze, a Jézus iránti lelkesedés határozott döntés, tanúságtétel. Nem a rothadás, a sunyi lapulás mozdulatlan békéje, hanem élet, küzdelem. Olyan erőtérben, ahol bátran, emberi szempontoktól szabaddá válva, félelem nélkül, hitelesen és egyértelműen mellette döntünk. A bajkeveréstől való hamis félelem, az álnok tolerancia nem Jézus ügyét szolgálja. Sőt, egyenesen erkölcstelenség és árulás. Jézus tehát arra biztat, ne lankadjunk a bűn elleni harcban. Tegyük félre a kishitűséget, szabaduljunk meg az óvatoskodás rabságától és vigyük győzelemre a szeretet, az igazság, a jó uralmát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója SzembenállásÉvközi 20. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Szembenállás

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkeresztelkednem. Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” Lk 12,49-53

Mottó: Mennyire vágyom, hogy ez beteljesedjék!

 

Lángra lobbanjon

Milyen ritka is az evangéliumokban, hogy Jézus belelkesedik! Annál meglepőbb, hogy miért is lelkesedik? Nem többségre vágyik. Kettő három ellen, három kettő ellen: mintha az eredmény mindegy volna! Döntést akar, döntést vér tőlünk, egyértelmű döntést. Akár szeretteinkkel szemben is. Nekik is dönteniük kell. Jézus mellett vagy ellen. Az ellentétek kisimítása, ugye, ezt várjuk tőle? A konfliktusok mindenképp kerülendő? Éljenek a kompromisszumok? Hát nem – mondja Jézus. Akkor sem, ha ez „politikailag nem korrekt.” A tűzoltók sürögnek forognak, de ez a láng kiolthatatlan. Akarod a keresztséget?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 13,22–30 „Kevesen vannak, akik üdvözülnek?”Évközi 21. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Évközi 21. vasárnap

Lk 13,22–30 „Kevesen vannak, akik üdvözülnek?”

Lukács a mai Evangéliumban különböző témákat gyűjtött egybe, kérdéstöredékeket a Jézus környezetében élő tanítványok emlékezetéből. Ezek a kérdések és válaszok nem az eredeti helyszínen és időben hangzottak el, hiszen jelentőségük az evangélium megírásakor túlnőtt az egyszeri esemény különlegességén. Jézus válaszainak emléke új jelentőséget nyert a tanítványok emlékezetében és Lukács írásaiban is. A 23. versben az aggódó ember kérdez az üdvösségről. A „Kevesen vannak?” érdeklődése mögött személyes aggodalom húzódik meg. Az igazi kérdés inkább ez: „Én üdvözülök-e?” Jézus erre válaszol. Kiderül, hogy az üdvösség nem végeredmény, hanem út. A jó tanács pedig így hangzik: „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni!” De ez a jó tanács csak bevezet egy másik példázatot, amelyben központi probléma a házba való bejutás. Ennek a kulcsa, vajon megismer-e a ház ura? Vagyis ránk ismer-e az Isten? Ehhez nem elegendő a felületes találkozás, hanem szükséges az Istennel való találkozás nyomán született nagy döntés. Akkora és olyan jelentőségű, mint amelyet Ábrahám, Izsák és Jákob tett. Jézus azok elé, akik a pátriárkáktól való vérségi leszármazással kérkedtek, a pátriárkák Isten-élményét és üdvösséget előkészítő döntéseit állította. Ábrahám nem kérdezte, kevesen vannak-e, akik elhiszik Isten ígéreteit, hanem rátette az életét.

Az evangéliumban fölvetett kép némileg módosult az üdvösség elvesztésének veszélyére építő középkori bűnbánati prédikációk hatására. Amire Jézus nem válaszolt, arra válaszoltak a prédikátorok: kevesen üdvözülnek, csak a kiválasztottak üdvözülnek. A veszély illusztrálására élénk képekben festették le a kárhozottak pusztulását, akik „úgy hullanak a pokolba, mint ősszel a legyek.” Ezek a prédikátorok megfeledkeztek arról, hogy Jézus azért jött, hogy meghalljon a bűnösökért. Sőt arról is megfeledkeztek, hogy az evangélium nem az ítélet tényéről akar részleteket közölni, hanem a téma kapcsán útravaló jó tanácsokat akart adni. Tanácsokat az életre vezető emberi magatartásról. Az emberek többsége a gyengébb ellenállás irányába sodródik, a széles utat választja, azt az életet, amelyet törvény nem korlátozza. A lukácsi történet párhuzama is megtalálható a Máté-evangélium 7. fejezetének 13. versében, ahol ugyanez a mondat kifejezetten jó tanácsként, és nem fenyegetésként hangzik el.

A Jézus-ismeretnek is szimbolikus jelentése van a történetben. Ez az üzenet nem elméleti tanítás csupán, hanem a gyakorlati életet formáló szemlélet és tevékenység. Isten a tettekről ismeri fel az övéit. Nevezhetünk valakit fizikai, vérségi alapon valakinek a gyermekének. De egy jeles költő, művész kapcsán az embereket mindig az érdekli, vajon a fia méltó volt-e az apjához. Képes volt-e hasonló teljesítményekre, vagy csupán édesapja nevét viselte.

Lukács evangéliumát pogány keresztényeknek szánta, ezért a mai evangéliumi szakaszt inkább pasztorációs indíttatású beszédnek, és nem fenyegető kijelentésnek tekintjük. A pogány közösségek nagy megértést tanúsítottak környezetük erkölcsi visszásságaival szemben. Sőt olykor maguk is elfogadták azok helytelen etikai szemléletmódját. Pálnak sokat kell küzdenie azért, hogy ez a magatartás megváltozzon. Talán Lukács emlékeit ezek a konfliktusok is segítettek felidézni, és ez a hagyomány ebben az összefüggésben új jelentőséget nyert. És azóta is megmarad az Egyház tagjainak számára értékkövető jó tanácsnak, amelyet nekünk is napról napra újra át kell gondolni, hogy megtaláljuk a helyes döntések szűk ösvényét.

A szűk kapun bemenők imája

Hálát adunk neked, Istenünk, hogy a te Városod kapuit nem zárják be sem éjjel sem nappal! Áldott vagy te, akinek menyegzős vacsorájára a Föld minden népe hivatalos. Áldunk téged, hogy a te menyegződ nem étel és ital bősége, hanem öröm a Szentlélekben! Áldalak téged, mert te vagy az első és az utolsó, az élő, aki átöleled a mindenséget! Hadd lakjam a te házadban életem minden napján! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólSzent igénytelenség

Napi Ima40 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
05

a) „Ne aggódjatok éltetekről, mit egyetek, sem testetekről, mibe öltözzetek… Tekintsétek az égi madarakat; nem vetnek, nem aratnak… Nézzétek a mezei liliomokat… nem munkálkodnak és nem fonnak” (Máté 6,25). Dolgozni, ez az első evangélium, melyet a Teremtő hirdetett. Ez nagyságunk s uraságunk útja, tévedéseink kiigazítója, kételyeink oldozója; s Krisztus ezzel nem ellenkezik, hanem elítéli azt a lázas, önző, egoista kegyetlenséget, melyben az ember töri magát s tönkretesz mást; azt az aggódó, versenyző, izgalmas gazdasági harcot; azt az esztelen gazdagodási vágyat, mely minél többet akar, s ezáltal szétszedi saját lelke szépségét s a világ harmóniáját. Minek fokozni az igényeket ételben, ruházatban? Van-e szebb élet, mint az egyszerű, énekes s virágos természet? Ha nagylábon éltek s mástól minél többet elragadtok, krízis lesz a vége. Ez a hajsza nem az evangélium programmja; „gazdagodjatok”, ez nem evangélium, hanem „dolgozzatok s lelkiek legyetek”. Nagylábon való életért az evangélium nem szavatol; a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosok legyünk.

 

b) Kivált apostolaitól kívánja ezt az Úr. Tudjatok morzsákból élni! „Wer von Brodsamen nicht leben und für ein Schwert nicht alles entbehren kann, ist nicht geschickt zum Dienst der Wahrheit”. Mi lesz az evangéliumból, ha az apostolok pénzt keresnek? Az egyszerű élet, az igénytelenség adja a „pondus Evangelii”-t, az erkölcsi komolyságot. Lesznek mindig, kik az evangéliumért minden egyebet odaadnak. Valamint a harcos, midőn a tárogató szól, kibontakozik nejének s gyermekeinek karjaiból, elhagyja házát s otthonát: úgy az apostoli ihletű lelkek is tudnak lemondani mindenről s tarisznya s bot nélkül nekiindulni a világnak. Ez Jézus gondolata s kívánsága!

 

c) „Mondom pedig nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem volt így felöltözve, mint egy ezek közül.” Elragadtatással nézi az Úr Jézus azt az isteni pompát, melybe a mezei virág van öltözve. Szereti s élvezi s dícséri a szépséget; van lelke hozzá, mely isteninek látja azt. „Ha pedig a mezei füvet, mely ma vagyon s holnap kemencébe vettetik (miután avar, kóró, pozdorja lett belőle), az Isten így ruházza, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűeket!” Az Isten minket tehát szebben ruház; ad szép természetet, isteni vonásokat a kegyelemben, mintáz, alakít a segítő malaszt finom illetéseivel, fölséges érzéseket sző lelkünkbe: miért nem bízunk szerető művészetében?! Ijeszt tán a környezet, a sokféle kudarc, az üres szépség? Igen, el lehet rontani a szép lelket s üressé tenni szépségét, de az ne zavarjon; kórók, avar dacára kifeslik a napsugárban a mezei virág! Hordozzam lelkemben kincsemet, az Istent, éljem át kegyelmét; lesz harmat, lesz virág, lesz olaj, lesz illat a lelkemen; de óvom is e virágot s lelkesülök érte jobban, mint Salamonnak s az egész történelemnek pompájáért, mert íme én több vagyok ezeknél!

 

d) „Tekintsétek az égi madarakat… nem vetnek, nem aratnak.” Ime a szárnyaló madár, a természetnek ünnepnapi köntösbe öltözött kegyeltje; földet, létet arra használ, hogy emelkedjék és szárnyaljon. Emelkedni… töltekezni… imádkozni. De az emelkedés s a repülés nagy energia. Mily fölséges látvány az ég mélyein úszó sas! Mi kell tehát nekünk? 1. Függetleníteni a lelket a lelkiek lángoló szeretete által. Úgy szeretni, hogy el ne hanyagoljuk magunkat, még ha gondok ostromolnak is. 2. Úgy nevelni magunkat s másokat, hogy kevés igényünk legyen. Jézus így nevelte apostolait, s mégis kérdezni merte: szenvedtetek-e hiányt valamiben? úgy-e nem? 3. Nagy bizalom és megnyugvás Istenben: többször átélvezni a 90. zsoltárt: „Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének oltalmában marad”.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Május havának sugárzó ünnepein, a mi drága Máriánk fogadalomtételének és fátyolfelvételének ünnepein: menyegzőjének napján boldogan koszorúzta meg a család legifjabbja az elsőszülöttet.  De ezután már megpróbáltatásnak kellett következnie ... Az előző év májusában Papa lábait hűdéses bénulás érte, akkor igen nyugtalanok voltunk, de az én drága Királyom erős természete hamarosan legyőzte a bajt s félelmünk eloszlott; azonban a római utazás alatt nemegyszer észrevettük, hogy fáradékony, hogy nem olyan vidám, mint máskor ... Mindenekfelett azt vettem észre, hogy mennyit haladt a tökéletesség terén; Szalézi Szent Ferenc példájára elérkezett oda, hogy természetes hevességén is úrrá legyen, odáig, hogy a világ legszelídebb természetű emberének látszott ... A földi dolgok láthatóan alig érintették, könnyen felülemelkedett az élet bosszúságain, a Jó Isten végül elárasztotta vigasztalással; napi szentséglátogatásai alatt szeme gyakran könnyekkel telt meg s arcáról égi boldogság sugárzott ... Mikor Léonie eljött a Vizitációból, nem bánkódott; nem tett szemrehányást a Jó Istennek, amiért nem hallgatta meg imáit, melyekkel hivatást kért drága leánya számára, még valamiféle örömmel is ment érte, hogy hazahozza ...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - II. füzet 1963. augusztus 1. – péntekII/109

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Lelki, testi szenvedések gyötörtek. Az Úr Jézus kérlelt, éppen tésztagyúrás közben: „Fogadd el, bármennyire is fáj ez a sok szenvedés. Tudod, oly sok kegyelmet kapsz, hogy sok lélek évtizedek folyamán kap ennyit, mint te. Légy nagyon hálás ezért! Anyám Szeretetlángja az, mely szüntelenül lekötelez. Sokat hangoztatom, Ő különös kegyeltjei közé választott téged.” Munka közben, ahogy beszélgetett, még több mindent mondott. Közben családtagjaim több ügyes-bajos dologgal jöttek hozzám, és az Úr Jézus elhallgatott. Ő a végtelen figyelmesség. Három óra előtt húsz perccel éppen órámra néztem, s közben az Ő kínhalálára gondoltam. Egy alkalommal panaszkodott nekem, hogy halála előtt húsz perccel voltak legkínosabb szenvedései. Még ugyanaznap estefelé így szólt: „Ugye, most már nem kételkedsz abban, hogy a megváltás munkásai közé választottalak? Sok missziós pap sem tud többet tenni, mint te. Áldozataid állandó megújítása és folytonos erőlködésed igen kedves Nekem. És Belém vetett élő hited, ez az, ami lelkedet állandó üdeségben tartja, és a kegyelmek bőségére befogadóképessé teszi. Így, kislányom, csak Engem szolgálj!” Ezt mondja az Úr Jézus mindazoknak is, akik áldozatot hoznak az Ő megváltó munkájában. Az első csütörtök és első péntek mindig a szenvedések különös napjai. Az Úr Jézus fokozottan elárasztja lelkemet ezeken a napokon. Ma így szólt: „Sok az aratnivaló, de kevés a munkás, főleg az, aki szívvel-lélekkel áll be munkásaim közé. Ugye, érted? Ne csak ímmel-ámmal tegyétek azt, amit tesztek! Égjen, mint a csipkebokor, mely égett, de el nem égett. Ilyen áldozat kell Nekem, mely soha el nem ég, és szeretettől lángoló tüze Hozzám felér.”

1963. augusztus 4.
Ezt is az Úr Jézus külön kérésre kellett nyomatékosan leírnom. „Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Őhatártalan anyai szeretetéért.” Még aznap mondta ezt is. „Add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek, s ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a Földre árasztani.”
1967. III. 13. – Kért, adjam át. Még ugyanaznap az Úr Jézus: „Kislányom, a püspök atyához többé már nem küldelek, ez a harmadik és utolsó kérésem hozzá. Most lelkiatyádról mondok még egyet s mást. Ő azok közé a lelkek közé tartozik, akiket a rejtett, belső szenvedések érdemei által a vértanúság hősies szenvedéseiért a jól kiérdemelt jutalommal várok. A szenvedők között ő a legtöbbet viseli el.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Örvendetes RózsafüzérSzombat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki hitünket növelje!
... Aki reményünket erősítse!
... Aki szeretetünket tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Akit Te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
... Akit Te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
... Akit Te, Szent Szűz a világra szültél.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
... Akit Te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaKinek az életét éled?

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

...én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. (Jn 10,17)

Valaki ezt mondta: elköltöztem otthonról, végre a magam életét akarom élni - s otthagyta a családját, sok problémát hagyva maga mögött. Másvalaki: nekem túl nagy megkötöttség a házasság, kiszálltam, a magam életét akarom élni, hetente egyszer találkozom a gyerekekkel, s nekem ez így jó.

Mindnyájan úgy születünk, hogy önmagunkat szeretjük a legjobban, s másoktól is azt várjuk, hogy szeressenek bennünket. S amikor valaki rádöbben, hogy másokat szeretni csak önmagunk rovására lehet, akkor megriad. Senki sem akarja feláldozni magát, hanem a házasságban is azt várja, hogy őt dédelgessék. S ha ez kölcsönös, mindketten egyedül maradnak.

Milyen messze van ettől Jézus programja: én odaadom az életemet, senki sem veszi el, én magamtól adom oda! S annak, hogy ő odaáldozta az életét, az lett a gyümölcse, hogy sokunknak jut belőle, s ő sem lett szegényebb.

Aki másokért felelősséget vállalt, úgy is rákényszerül arra, hogy áldozatot hozzon. S aki ez ellen tiltakozik, sose lesz boldog. Mert mások boldogságának a romjain nem épülhet fel senkinek a boldog élete. De ha valaki Jézus rendelkezésére bocsátja a maga életét (megtagadja magát), az megkapja Jézusét, amelyet aztán már könnyű a tőle kapott szeretettel szétosztani. Ekkor már nem én élem a magam (szegényes, nyomorult, önző) életét, hanem ő éli bennem a magáét, s hatalmat ad arra, hogy letegyem a sajátomat örömmel. Aki mindenáron a maga életét akarja élni, abban nem élheti Krisztus a magáét. Amilyen távol áll tőlünk ez a készség: leteszem az életemet másokért, olyan távol állunk mi Jézustól. Aki ragaszkodik a magáéhoz, el fogja veszíteni. Aki átadja neki, többet kap helyette: örök életre tartja meg azt (Jn 12,25).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd (25) „… meztelenek voltak: ...de nem szégyellték magukat.” (1Móz 2,4b–25)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

„… meztelenek voltak: az ember és a felesége is, de nem szégyellték magukat.”
1Móz 2,4b–25

4b Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, 5 még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. 6 Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. 7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény. 8 Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 9 Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. 10 Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze; onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. 11 Egyiknek Písón a neve. Ez megkerüli Havílá egész földjét, ahol arany van. 12 Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. 13 A második folyónak Gíhón a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. 14 A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assúr keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. 15 Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. 16 Ezt parancsolta az Úristen az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, 17 de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. 18 Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 19 Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. 20 Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 21 Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 22 Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. 23 Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 24 Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. 25 Még mindketten meztelenek voltak: az ember és a felesége is, de nem szégyellték magukat.

Az Ige mellett – Hodossy-Takács Előd

(25) „… meztelenek voltak: az ember és a felesége is, de nem szégyellték magukat.” (1Móz 2,4b–25)

Egy új, a Szentírás első oldalain eddig még nem szereplő kifejezéssel találkozunk ebben a szakaszban: „nem jó” (18). Eddig csak ennek ellenkezője fordult elő: Isten valamennyi alkotását jónak ítéli a szöveg, most viszont az Úr a magányos emberre tekint, és látja, ez így nem jó. Aztán jön a mély, Isten adta álom. Az Úr kivesz valamit Ádámból, aki majd magához tér, meglátja társát, Isten alkotását, és már tudja: véget ért a magány ideje. Ádám szavaiból éppúgy, mint Isten szándékából férfi és nő ősharmóniája árad, még akkor is, ha se Isten, se a nő nem szól egy szót sem. A férfi megkönnyebbült öröme, test-a-testből felismerése olyan, mintha Ádám nem is tudná biztosan, felébredt-e már, vagy még álmodik. Csodálatos békesség árad ezekből a sorokból. Kiszolgáltatottan, sérülékenyen, de mégis harmóniában és nyugalomban élt az emberéletadó urával, a szégyen érzése nélkül. Egy darabig. Az a mély intimitás, ami az együtt-teljes emberpár és Isten között fennállt, mindazt biztosította, amit a bűneset tragédiája óta keresünk. A bűn által még meg nem rontott emberi természetben csak tiszteletre méltó elemek voltak, ahogy Kálvin mondta, minden gyalázatosság ezután következett.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Lehetséges? Lehetséges!Péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12
Lehetséges? Lehetséges!
„JÉZUS rájuk tekintett, és ezt mondta: »Az embernek lehetetlen, de az ISTENnek nem, mert az ISTENnek minden lehetséges.«” (Lk 18:27)
Olvastam egy történetet, aminek az volt a lényege, hogy a leghíresebb, legképzettebb építészek sem tudtak a búza paramétereivel egyező ¬ ezt ők nem tudták ¬ épületet tervezni. Azt mondták, hogy az lehetetlen.
Tetszett a történet az olvasásakor is, de nem tudtam, hogy ilyen mély nyomot hagyott bennem. A közelmúltban kétszer is nagyobb távot sétáltam közvetlenül búzamező mellett. Teljesen másképpen néztem rá, mint ez idáig, ISTEN csodálatos teremtményeként. A búzamezők ezt megérezhették, mert olyat mutattak meg magukból, amit eddig nem (májusi kalászba szökkent élénk zöld állapotukban voltak). Szavakkal nem lehet visszaadni azt a látványt, és atmoszférát. Talán egy kicsit kifejezi, hogy olyan volt, mintha polaroid szemüvegen át láttam volna. Olyan élénk zöld volt, hogy az élet sugárzott belőle, szinte tapintani lehetett. A kalászok halványabb zöldek voltak, hol kicsit szürkébb, hol kicsit halvány sárgább árnyalatban, attól függően, hogy lengedeztek a szélben. Ami közös volt bennük, hogy nagyon éles kontúrral látszottak a magjai, a legapróbb bajszai is, mégis egy egészet képezve. Nem tudom megmondani, hogy a csend áradt belőlük erősebben, vagy a békesség, mindkettőt vágni lehetett.
Rögtön eszembe jutott a fenti történet, és kicsit tovább gondoltam.
Nem egy szál búzát láttam, hanem több ezret, milliót. Feltételezem, hogy egy szál búza jobban ki van téve az elemeknek, mint egy egész mező, egymást megtámasztva, tartva, nyomva vissza az eredeti állapotba.
A másik gondolatom, hogy ha ISTEN egy alkotását a sok közül, mint a búza, ilyen csodálatosra teremtette, mennyivel inkább mi, emberek.
Eszembe jutott a következő ige is: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18:20)
Csodálatos dolog, hogy mi lesz a búzaszemekből, ¬ táblává válva ¬ mivé alakulnak, és mi mindenen mennek keresztül, mire meghozzák a gyümölcsüket.
Nem maradt más hátra, minthogy képzeljük el mi, emberek egymással összefogva, egyetértésben, egymást támogatva, milyen csodálatos dolgok véghez vitelére vagyunk képesek ¬ ISTEN eszközeként ¬ JÉZUSsal az oldalunkon.
(Jeczkó Zsolt)
***********
Imádság:
Uram, hálatelt szívvel mondok köszönetet ezért a tanításért, add, hogy ne legyen hiábavaló. Add, hogy minél többen legyünk képesek egy lenni az ezerből, millióból és rád tekintve berzenkedés nélkül végezni a nekünk szánt feladatokat. Ámen!
***********
A nap gondolata:
Aki meg akarja tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. (Lk 17:33)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeIpoly, valamint Ince, Vitália napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13
Napi igék

Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. (Ézs 50,6)

Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! (Jn 1,29b)

Olvasmányok

Fil 2,(13)14-18Jn 10,31-42

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Ézsaiás sorait olvasva nem tudok nem Jézus szenvedéstörténetére gondolni. Annyira megrázóak a leírt szavak, hogy valósággal beléjük borzong az ember. Szinte kézzelfogható a fájdalom, a kín, mindaz a megaláztatás, amelyet Jézus értünk szenvedett el.

Emlékszem, amikor először láttam a Mel Gibson-féle Passiót, épp ezek a véres, kegyetlen részletek voltak, amelyek a leginkább megviseltek. Addig egyfajta idealizált kép élt a fejemben Jézus vallatásáról és kereszthaláláról. De mind a film, mind pedig ez az ige rámutat arra, hogy bizony valódi volt minden: a vér, a fájdalom és a kínok is. Ennek ellenére mégsem tehetetlenséget sugároz felém ez az ige, nem gyengeséget és kiszolgáltatottságot, nem egy vesztes Jézus képe rajzolódik ki előttem, hanem épp ellenkezőleg, mérhetetlen erőről tesz tanúbizonyságot.

Jézus nem menekül el, nem futamodik meg, még az arcát sem takarja el, hanem vállalja a megpróbáltatásokat, sőt a halált is. Mindezt azért, mert szeret bennünket. Persze sok helyen olvashatunk arról, hogy mennyire törődik az emberekkel, hogy milyen fontosak vagyunk neki, de ez az áldozatvállalás minden határon túlmegy. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy nincs olyan élethelyzet, amikor ne számíthatnánk rá, hiszen ő már bizonyította, hogy mennyire fontosak vagyunk számára.


*

Úr Jézus Krisztus! El sem tudom képzelni azt a szenvedést és megaláztatást, amelyet értünk vállaltál. Sőt még a te mérhetetlen szeretetedet sem bírja felfogni az elmém. Egyszerre vagyok hálás, és fog el a borzongás, amikor kereszthalálodra gondolok. Azt érzem, hogy nem vagyok méltó erre a hatalmas áldozatra, mégis hálát adok, hogy te felvállaltad mindezt, hogy mi megmenekülhessünk. Ámen.

Szerző: Csadó Balázs

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoraszombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 19. hét csütörtök

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
11

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Lk 12,49-53)Évközi 20. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Évközi 20. vasárnap

 

(Lk 12,49-53)

 

Bevezető

A tűz az életnek és a halálnak a jelképe. Amikor az életet jelképezi, értékes adománya Istennek. Ilyenkor melegít, világít, éltet. Az Úr Jézus abban jelöli meg küldetését, hogy tüzet gyújtson a földön: az isteni szeretet tüzét, amelyet evangéliuma és kereszthalála lobbant lángra. A tűz azonban nemcsak éltet, hanem pusztít, éget, rombol is. A biblia beszél olyan tűzről, amelynek lángja soha ki nem alszik, és a kárhozottaknak kínzó szenvedést okoz. Tudjuk, hogy ez azoknak jut osztályrészül, akik életük utolsó órájában is szembehelyezkednek Istennel. A tűz ilyen értelemben a lelki halál szimbóluma. Amikor ma az evangéliumban a tűzről hallunk, az Úr Jézus irántunk való szeretetére kell gondolnunk.

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Forduljunk bizalommal a szeretet lángoló tűzhelyéhez, hogy a mi szívünket is eltöltse annak melege és világossága!

1.   Urunk! Áraszd Egyházadra Szentlelkedet, hogy annak világánál megismerhesse minden nép igazságaidat és törvényeidet.

2.   Töltsd el szereteted tüzével szentatyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindenkor jó példával járhassanak a nyáj élén.

3.   Urunk! Szentlelked harmata oltsa ki a földön mindenütt az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk tüzeit.

4.   Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz vallásosság lángját.

Urunk, Jézus Krisztus! Te az első pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon ma is híveidben, és megdicsőítse Atyádat a mennyben, most és örökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652683-2690

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

IMÁDSÁGRA VEZETŐK

A TANÚK FELHŐJE

 

2683 A tanúk, akik előttünk mentek be az Országba, [30] főleg azok, akiket az Egyház "szenteknek" ismer el, életük példájával, írásaikkal és mai imádságaikkal közlik az imádság élő hagyományát. Látják Istent, dicsérik Őt, és nem szűnnek meg törődni azokkal, akiket a földön hagytak. Amikor bementek "Uruk örömébe", "sok fölé" [31] állították őket. Közbenjárásuk Isten tervének a legmagasabbrendű szolgálata. Imádkozhatunk és kell is imádkoznunk azért, hogy értünk és az egész világért közbenjárjanak.

 

2684 A szentek közösségében az egyházak történelme folyamán különböző lelkiségek fejlődtek ki. Isten emberszeretete egy tanújának személyes karizmája továbbadható volt, mint Illés "lelkéé" Elizeusnak [32] és Keresztelő Jánosnak, [33] hogy a tanítványok ennek a léleknek [34] részesei legyenek. Bizonyos lelkisége van különféle liturgikus és teológiai mozgalmaknak is, és a hit inkulturációjáról tanúskodik bizonyos emberi és történeti környezetben. A keresztény lelkiségek részesei az imádság élő hagyományának, és a hívők számára szükséges vezetők. Gazdag sokféleségükben tükrözik a Szentlélek tiszta és egyetlen világosságát.

"A Lélek valóban a szentek helye. A szent viszont a Lélek sajátos helye, és odaadja magát, hogy Istennel lakjék, és az Ő templomának hívják." [35]

AZ IMÁDSÁG SZOLGÁI

 

2685 A keresztény család az imádságra nevelés első helye. A házasság szentségére épülve a család "családi egyház", melyben Isten gyermekei "mint Egyház" tanulnak meg imádkozni és kitartani az imádságban. A család mindennapi imádsága főleg a kisgyermekek számára első tanúja az Egyház élő emlékezetének, melyet a Szentlélek türelmesen ébresztget.

 

2686 A fölszentelt szolgák is felelősek Krisztusban testvéreik és nővéreik imádságra neveléséért. A Jó Pásztor szolgáiként arra vannak fölszentelve, hogy Isten népét az imádság élő forrásaihoz vezessék: Isten Igéjéhez, a liturgiához, az isteni erények életéhez és Isten "mai napjához" a konkrét körülmények között. [36]

 

2687 Számtalan szerzetes egész életét az imádságnak szentelte. Az egyiptomi puszta szerzeteseinek korától kezdve remeték, szerzetesek és szerzetesnők szentelik életüket Isten dicsőítésére és az ő népéért való közbenjárásra. Imádság nélkül az Istennek szentelt élet nem maradhat fönn és nem terjedhet; az imádság a szemlélődés és a lelki élet egyik élő forrása az Egyházban.

 

2688 A gyermekek, a fiatalok és a felnőttek katekézise arra irányul, hogy Isten igéjét a személyes imádságban átelmélkedjék, a liturgikus imádságban megjelenítsék és bensőleg magukévá tegyék, hogy egy új életben gyümölcsöt hozzon. A katekézis a népi jámborság értékelésére és támogatására is szolgálhat. [37] Az alapvető imádságok kívülről tudása az imádságos élet elengedhetetlen támasza; de az is fontos, hogy ezen imádságok értelmét ízlelni megtanulják. [38]

 

2689 Az imádkozó csoportok vagy az "imádság iskolái" ma az imádság megújulásának jelei és eszközei az Egyházban, amennyiben a keresztény imádság igaz forrásaiból merítenek. A közösségre törekvés az igazán egyházi imádság egyik jele.

 

2690 A Szentlélek egyes híveknek adja a bölcsesség, a hit és a megkülönböztetés ajándékát az imádság mint közjó érdekében (lelkivezetés). Azok a férfiak és nők, akik ebben az adományban részesülnek, valóban szolgái az imádság élő hagyományának:

Ezért a tökéletességre törekvő léleknek Keresztes Szent János tanácsa szerint "nagyon kell ügyelnie arra, hogy kinek a kezeire bízza magát; mert amilyen a mester, olyan a tanítvány, és amilyen az atya, olyan a gyermek". Továbbá: a vezetőnek nemcsak "bölcsnek és okosnak kell lennie, de tapasztalatokkal is rendelkeznie kell. (...) Mert ha nem tapasztalt a tisztán és igazán lelki dolgokban, nem fogja tudni vezetni a lelket, aki Istentől különleges kegyelmeket kap, sőt meg sem fogja érteni őt." [39]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás A SZENTMISE KÖNYÖRGÉSEI32. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
08

A liturgia Isten dicsőségét és az ember üdvösségét szolgálja. Ezzel együtt, ezt a kettős célt nem kizárva tanít és nevel is minket. A liturgiában nemcsak az Isten szava, hanem a szentmise imádságai is taníta­nak bennünket. Az imádságok közül kiemelkedik három könyörgés: a kollekta (az első könyörgés), az áldozati adományok fölötti könyörgés (oratio super oblata) és az áldozás utáni könyörgés (postcommunio). Mindhárom könyörgésnek sajátos funkciója van az Eucharisztia megünneplésében. Éppen ezért a taní­tásukat csak a liturgiában betöltött jellegzetes sze­repük figyelembe vételével lehet összefoglalni.

A szentmise első könyörgésének latin elnevezé­se (collecta) már önmagában is utal e könyörgés sajá­tosságára (vö. RMÁR 54). A legvalószínűbb magya­rázat szerint azért kapta az imádság ezt a nevet, mert ezen könyörgésben a miséző pap mintegy összefog­lalja a hívő közösség imádságait, s a pap azt a nép nevében az Úr elé terjeszti. A „könyörögjünk” felszó­lítás utáni csend és a végén az „Ámen” akklamáció által csalatkozik és azonosul a közösség a könyör­géssel. A könyörgés értelme és szerepe tehát az,

hogy mindannyian, vagyis a pap és a hívek együtt állunk az Isten színe elé, és a miséző pap nevünk­ben és helyettünk Jézus Krisztus által a Szentlé-lekben az Atyához terjeszti kéréseinket (vö. RMÁR 32). Ez a könyörgés utal a napi liturgia sajátos misz­tériumára. Éppen ezért az Eucharisztia teológiája szempontjából nincs különösebb jelentősége.

Míg a kollekták Isten kegyelméért könyörögnek az ünnepre való összefüggésben, de minden Eucha­risztikus vonatkozás nélkül, addig a felajánlási könyörgés lényege szerint az Eucharisztiára irányul (RMÁR 77). Egy-két kivételtől eltekintve nem talá­lunk benne utalást a napi liturgiára. Ez az imádság az áldozati adományok előkészítéséhez és felajánlá­sához kapcsolódik. Sajátos funkciójából következik, hogy a felajánlás céljáról, az eucharisztikus áldozat lényegéről tanítja az eucharisztikus közösség tagja­it. Többféle szerepe is van ennek az imádságnak. Egyrészt lezárja az áldozati adományok előkészíté­sét, másrészt szoros kapcsolatban van az eucharisz­tikus imádsággal, amit közvetlenül bevezet. Tartal­milag számunkra azért is fontos, mert sok esetben elővételezi az áldozás utáni könyörgések témáit, hiszen már a felajánló könyörgésben is imádkozunk azért, hogy majd gazdagon részesüljünk a szentál­dozat gyümölcseiben.

Az áldozás utáni könyörgés nemcsak hálaima a szentmisén elnyert kegyelmekért, hanem kérő imádság, amelyben azt kérjük, hogy az Úr az Eucha­risztia megünneplését   fordítsa lelkünk  javára.

Egyrészt azt kérjük, hogy a szentség ereje vezes­sen minket földi életünkben, másrészt, hogy egy­kor az örökkévalóságban élvezhessük annak tel­jességét, amit most a szent színek alatt zálogként kaptunk. A Római Misekönyv általános rendelke­zései (RMÁR 89) egyértelműen megfogalmazzák az utolsó oráció rendeltetetését: „Az áldozás utáni könyörgésben a pap az ünnepelt misztérium gyü­mölcseiért esedezik”. Azért imádkozunk, hogy az Eucharisztia, ez a „szentség”, a „mennyei eledel”, a „szent lakoma” és a „szent áldozat” váljék testünk és lelkünk javára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Tóth Sándor:Pieta

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13

Tóth Sándor: Pieta
Est-órán a Szent Szűznél

Csillag-mécses világánál jöttem Hozzád, Mária,
Fáradt fejem lehajtani, Vigasztalás Asszonya.
Hó-magányban, át az erdőn, Hold-ív vándora kísért,
szél a bükkösök sorával zsoltárhangokat cserélt.
Fölemelem tekintetem, keresem a fényedet,
amely könnyít éjszakámon, s forrásodhoz elvezet.
Szomjazó virágok arca, mitől mindig felderül
virág-ember árvasága, szeretetté fényesül.
Keresem a virágaid, száraz kórót tép a szél,
nyári vizek tükre-fodrán jeget kopácsol a tél.
Dermed idebenn is, látod, lelkem ékes hajlama,
oldozd sugaras kezeddel, Napba öltözött Anya.
És a szavak tőre élét tompítsd,
országunk szívét önfiától át ne döfje.
Gyűlöletnek késhegyét távoztasd e néptől messze,
Már eleget szenvedett.
Megalázva idegentől rótta csak az éveket,
melyek most már mély kongással jelzik, utunk hol vezet:
barbár vörös egek alól, s keresünk reményeket.
Még magányos erdeinkben zarándoklunk éjszaka,
ám az úton elénk sietsz, Reménységünk Csillaga.
Kitárod kék köpönyeged, hová bízón térhetünk,
miként elődeink hitték, összetéve két kezünk.
Közbenjáró szavad által Szent Fiad, ki ránk tekint,
megbocsájtja vétkeinket, s megenyhíti mind a kínt.
Megnyitja a benső forrást, hitet támaszt, lelkeket,
és a sívó gonoszságban megőrzi az életet.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SSZOMBAT

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
13
SZOMBAT
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
Világot bölcsen alkotó!
Küzdelmünk, harcunk, jöjj segítsd,
Hogy Krisztus áldott szent nevét
Hirdesse tiszta életünk!
 
2. Hatalmas Úr vagy, szent, erős,
Hogy néked éljünk, te adod,
Törvényt te szabsz, a jó úton
Követni téged megtaníts!
 
3. Utunkon les ránk sok veszély,
Lábunk ha botlik, adj erőt,
Járásunk így lesz biztosabb,
S gyorsabbra fogjuk lépteink.
 
4. Ó boldog cél, hol béke már,
S valódi nyugvás vár reánk,
S örömnek égi kútfején
Hívőid szomja elcsitul.
 
5. Háromság, minden földi szív
Epedve szomjan érted ég,
Kiket megváltott nagy kegyed,
Nem múló kincsed hadd vegyék!
Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 74,8
Istentől jön az ítélet: * ő megalázza az egyiket, s a másikat fölmagasztalja.
 
74. zsoltár • Az Úr a legfőbb bíró
Hatalmasokat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosakat. – Lk 1, 52
 
Hálát adunk, Istenünk, hálát adunk néked, † és segítségül hívjuk nevedet, * elbeszéljk csodatetteid.
 
„Amikor megszabom idejét, * én meghozom igaz ítéletem.
 
Megrengjen bár a föld és minden lakója, * oszlopainak ereje tőlem való.
 
A kevélyeknek azt mondom: Ne legyetek kevélyek! * a bűnösöknek: Fejeteket föl ne emeljétek!”
 
Ne hordjátok fejeteket magasan, * az Isten ellen vakmerőn ne szóljatok!
 
Mivelhogy nem keletről, nem nyugatról, * nem a hegyekből jön a felmagasztalás, nem a sivatagból.
 
Istentől jön az ítélet: * megalázza az egyiket s a másikat fölemeli.
 
Mert serleg van az r kezében, * színig töltött bor pezseg benne.
 
Abból tölt az r, † a seprejéig ki kell inniuk; * belőle iszik a fld minden bűnöse.
 
Ám én örökk ujjongok, * Jákob Istenének zsoltárt zengek.
 
Letöröm a bűnösk hatalmát, * és magasra emelkedik az igaz feje.
 
Dicsőség az Atyának s Fiúnak * s Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most s mindenkor * és mindörökkn-örökké. men.
 
1. antifóna Zsolt 74,8
Istentől jön az ítélet: * ő megalázza az egyiket, s a másikat fölmagasztalja.
 
 
2. antifóna MTörv 32,9
Az Úr osztályrésze lett * az ő választott népe, és örökségül jutott néki Jákob.
 
Ószövetségi ének (MTörv 32,1-12) • Mózes imája
Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk gyűjti szárnya alá csibéit. – Mt 23,37
 
Egek, halljátok, amit szlok, * hallja a fld szám igéit.
 
Tanításom esőként csepegjen, * harmatként hulljon szlásom.
 
Mint zápor a sarjadó fűre, * mint esőcsepp a rtre.
 
Mert segítségül hívom az r nevét: * Dicsőítsétek Istenünket!
 
Tökéletesek Isten tettei, * igazságos minden tja.
 
Hűséges az Isten, hamisság nincs benne, * igaz ő és őszinte.
 
Mégis vétkezett ellene, † és gyalázata miatt nem fia tbbé * a gonosz és romlott nemzedék.
 
Ezzel fizetsz-e az rnak, * oktalan és balga nép?
 
Nem atyád-e ő, ki magának teremtett, * megalkotott és fnntart tged?
 
Emlékezz vissza az ősi napokra, * gondolj csak át minden nemzedéket;
 
Kérdezd meg atyádat, s elmondja nked, * kérd véneidet, s ők elbeszélik:
 
Amikor a Fönséges szétválasztotta a npeket, * amikor elosztotta dám fiait,
 
A népek határait megszabta * Izrael fiainak szma szerint.
 
Az Úr osztályrésze lett az ő npe, * Jákob az ő röksége.
 
Rátalált a pusztában, * a kietlen sivatagban, a borzalom helyén.
 
Felkarolta és gondját viselte, * óvta, mint a szeme fnyét.
 
Mint a sas, mely repülni tanítja fiait, * ott lebeg flöttük.
 
Kiterjeszti szárnyát, fölkapja őket, * s tulajdon szrnyán hordozza.
 
Népét egyedül az Úr vezette, * idegen isten nem volt vele.
 
Az ország magaslatain hordozta, * a föld gyümölcsvel tplálta.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. men.
 
2. antifóna MTörv 32,9
Az Úr osztályrésze lett * az ő választott népe, és örökségül jutott néki Jákob.
 
3. antifóna Zsolt 116,1-2
Dicsérjétek és hirdessétek, * az Urat minden népek, mert nagy irántunk az Úr irgalma.
 
116. zsoltár • Felhívás Isten dicséretére
A pogány népek irgalmassága miatt magasztalják Istent. – Róm 15,8
 
Dicsérjétek az Urat, minden npek, * hirdessétek őt, minden nemzetek!
 
Mert nagy az ő irgalma irántunk, * és mindörökké megmarad hűsége.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
3. antifóna Zsolt 116,1-2
Dicsérjétek és hirdessétek, * az Urat minden népek, mert nagy irántunk az Úr irgalma.
 
Olvasmány III. hét Fil 2,14-15
Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
 
Válaszos ének Zsolt 85,11
Taníts meg, Uram, utadra, * hogy igaz ösvényeden járjak.
Irányítsd úgy a szívem, hogy szent nevedet féljem. * hogy igaz...
Dicsőség az Atyának... Taníts meg, Uram...
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Evangéliumi ének (Jn 15,12-17) • A szeretet parancsa
 
Ez az én parancsom: Szeressétek egymást, * amint én szerettelek benneteket.
 
Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, * aki barátaiért életét adja.
 
Ti barátaim vagytok, * ha megteszitek, amit meghagyok nektek.
 
Már nem mondalak titeket szolgáknak, * mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura.
 
Barátaimnak mondalak titeket, * mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atymtól hallottam.
 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, * s arra rendeltelek, hogy munkátokkal maradandó gyümlcsöt hozzatok.
 
Akkor mindent megad nektek az Atya, * amit nevemben krtek tőle.
 
Szeressétek egymást! * Ez az én parancsom.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
4. antifóna Jn 15,16
Én választottalak benneteket * s arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt, alleluja.
 
Könyörgések III. hét
Testvéreim, Istenünk Szűz Máriát, Krisztus édesanyját minden égi és földi teremtmény elé helyezte. Bizalommal imádkozzunk mennyei Atyánkhoz:
     Tekints boldogságos Anyánkra, s hallgass meg minket, Urunk!
 
Irgalmasság Atyja, hálát adunk neked, mert Máriát anyánkká és példaképünkké tetted;
– közbenjárása által szenteld meg szívünket!
Te Máriát szavadra figyelő, hűséges szolgálóddá tetted;
– közbenjárására a Szentlélek gyümölcseit ajándékozd nekünk!
Te adtál erőt Máriának Szent Fiad keresztje alatt, és föltámadásakor örömmel töltötted el;
– közbenjárására enyhítsd szenvedéseinket,
és erősítsd (a névnapját ünneplő N. testvér/atya és) mindannyiunk reményét!
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés III. hét
Istenünk, üdvösségünk forrása és kezdete, engedd, hogy életünkkel mindig megvalljuk dicsőségedet, és dicséretedet egykor örökre hirdethessük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás III. hét
Ismerjétek meg Krisztus föltámadásának erejét, legyetek hozzá hasonlók halálában, hogy eljussatok a halálból való föltámadásra!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja - Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz imádsága alapján2022 augusztus

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
10

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére.

A kis- és középvállalkozókért

Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

Imádság

Uram Jézus,
egy új világról álmodunk,
amelyben a munka a méltóság forrása,
a fejlődés és a gazdasági megélhetés forrása
mindenkinek, megkülönböztetés nélkül.
Te ismered a munka valóságát, keménységét,
az egyszerű munka fáradtságát és örömét.
Segítsd a vállalkozókat a te Lelkeddel,
különösen a kisvállalkozókat, akiket a válság a legsúlyosabban sújt,
hogy módot találjanak arra, hogy továbbra is
tisztességes munkához jussanak, hogy segítsék őket közösségeikben,
és fenntartható gazdaságot teremtsenek,
amely segíti az Atya Országának építését.
Ámen

Felajánló ima

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért:
„Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.”  és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére.
Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön, azáltal hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen
 

Az Imaapostolság felajánló imája, Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."