KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

44111 ima található a honlapon, összesen 82868 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az Egyház megújulásáért2021 augusztus

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Egyetemes: Az Egyház megújulásáért

Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Imádság

Jézus Krisztus, az Egyház ura és feje, aki azt akarod, hogy Egyházunk hűséges legyen hozzád és a példaképed legyen, kérünk téged, hogy Egyházunk késedelem nélkül hirdesse az evangélium örömét. Küldd el Lelkedet fölé, tedd engedelmessé és elérhetővé, hogy cselekedetek, ima és megkülönböztetés által a megtérés igaz útját járja, elmélyítve állandó missziós hivatását, és elérjen minden helyet és minden népet az evangélium fényével és az Atya szeretetének vigaszával.

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

Magatartás

Szeressétek az egyházat
"Az Anyaszentegyház a gyengédség útját járja; ismeri a bölcsesség, a csend, az együttérző és halk tekintet nyelvezetét." (Ferenc pápa) Szeretni fogom az Egyházat a Krisztussal való személyes ima konkrét cselekedetein keresztül és a környezetemben élők iránti szolgálat által.

Engedjük meg, hogy átalakuljunk
"A lelkipásztori megújulást megkövetelő struktúrák reformja azt jelenti, hogy mindannyian egyre inkább misszionáriusokká válnak." (Ferenc pápa) Engedjük meg magunknak, hogy kreatív módon inspirálók legyünk a közösségünkben, családunkban és munkahelyünkön való evangelizálásban.

Különböztessük meg és válasszuk a legjobbat
"Különböztessük meg a hangok között, hogy melyik az Úr hangja, az Ő hangja, amely a feltámadásra, az életre vezet bennünket." (Ferenc pápa) Győződjünk meg arról, hogy megőrizzük azt a belső hozzáállást, amely meghallgatja a szívünkben visszhangzó érzéseket, hogy felismerjük azt, ami megnyitja a szívünket a szeretetre és az együttérzésre, és azt válasszuk.

Éljünk mély barátságban Jézussal
Jézus egész élete, a szegényekkel való bánásmódja, tettei, következetessége, mindennapi nagylelkűsége és egyszerűsége, végül teljes önátadása mind értékes. Mindez megszólítja az életünket." (Ferenc pápa) Ebben a hónapban válasszunk egyet a négy evangélium közül, és olvassuk el az elejétől a végéig, lassan, mindennap, párbeszédbe és barátságba lépve Jézus Krisztussal.

Legyetek elérhetőek Krisztus küldetése számára
A szíved tudja, hogy az élet nem ugyanaz nélküle; ez az a felfedezés, az a dolog, ami segít élni és reményt ad, amit meg kell ismertetned felebarátaiddal, szabaddá téve magad a szeretetteljes szolgálatra ott, ahol szükség van rád.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30

Az #EmberkereskedelemElleniVilágnapon, arra kérek mindenkit, hogy az áldozatokkal együtt dolgozzunk azon, hogy az emberkereskedelem rendszerét a gondoskodás gazdaságává alakítsuk át. #CareAgainstTrafficking #EndHumanTrafficking #TalithaKum

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa A közélet békéjéért2021 július

Napi Ima45 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

https://youtu.be/gjaOjJ1oqkU

Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk.

A Biblia azt mondja, hogy aki barátot talál, az kincset talált.
Szeretnék mindenkit arra hívni, hogy lépjen túl a baráti csoportjain, és építse ki a társadalmi barátságot, amely annyira szükséges a jó együttéléshez.
Különösen nagy szükségünk van arra, hogy megújuljon a találkozás a legszegényebbekkel és a legsebezhetőbbekkel, a periférián élőkkel. És el kell határolódnunk a populizmustól, amely kihasználja az emberek szorongását anélkül, hogy megoldásokat kínálna, és olyan misztikumot javasol, amely nem old meg semmit.
Menekülnünk kell a társadalmi ellenségeskedéstől, amely csak rombol, és magunk mögött kell hagynunk a "polarizációt".
Ez nem mindig könnyű, különösen ma, amikor politikánk, társadalmunk és médiánk egy része arra törekszik, hogy ellenségeket teremtsen, hogy legyőzze őket a hatalmi játszmában.
A párbeszéd az út a valóság újfajta látásához, hogy szenvedéllyel élhessük meg a kihívásokat, amelyekkel a közjó építése során szembesülünk.
Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági, vagy politikai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk, hogy a párbeszéd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá váljunk, férfiak és nők, akik mindig segítő kezet nyújtanak, és ne maradjon meg az ellenségeskedés és a háború terepe.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa homíliája: A nagyszülők és az időseknem kidobható élethulladékok!

Napi Ima17 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

Rino Fisichella érsek szavai a szertartás elején:

Testvéreim, kedves nagymamák és nagypapák, ti joggal Ferenc pápát vártátok. A pápa köszönt majd benneteket, amikor az Angelust imádkozza. Tudjátok, hogy ezek a napok a lábadozás napjai számára, és azt szeretnénk, ha nem erőltetné meg magát túlságosan, hogy ezeket az utolsó napokat pihenéssel tölthesse, s így teljesen visszanyerje erejét és folytathassa pásztori szolgálatát.

Ferenc pápa homíliája (melyet Rino Fisichella érsek olvasott fel):

Testvéreim, öröm és megtiszteltetés számomra, hogy felolvashatom Ferenc pápa homíliáját, melyet erre az alkalomra írt.

Amikor leült tanítani, Jézus „fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé; így szólt Fülöphöz: »Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?« (Jn 6,5). Jézus nem szorítkozik arra, hogy tanítson, hanem hagyja, hogy az emberek életének éhsége megszólítsa őt. És lecsillapítja a tömeg éhségét azáltal, hogy szétosztja az öt árpakenyeret és a két halat, amit egy fiútól kapott. A végén, mivel több kenyérdarab is megmaradt, azt mondja tanítványainak, hogy szedjék össze őket, „hogy semmi se vesszen kárba” (Jn 6,12).

Ezen a napon, melyet a nagyszülőknek és az időseknek szentelünk, ezzel a három mozzanattal szeretnék foglalkozni: Jézus látja a tömeg éhségét; Jézus kiosztja a kenyeret; Jézus a megmaradt darabok összegyűjtését kéri. Három mozzanat, melyet három igével foglalhatunk össze: lát, megoszt, őriz.

Az első ige a lát. János evangélista az elbeszélés elején kiemeli ezt a részletet: Jézus felemeli szemét, és meglátja az éhes embereket, akik sokat gyalogoltak, hogy találkozhassanak vele. Így kezdődik a csoda, Jézus tekintetével, aki nem közömbös vagy elfoglalt, hanem észreveszi a fáradt emberiséget kínzó éhséget. Aggódik értünk, törődik velünk, csillapítani akarja élet, szeretet és boldogság utáni éhezésünket. Jézus szemében Isten tekintetét látjuk: ez egy figyelmes tekintet, amely észrevesz bennünket, fürkészi szívünkben hordozott várakozásainkat, látja a fáradozást, a fáradtságot és a reményt, amellyel előrehaladunk. Ez a tekintet meg tudja ragadni minden ember szükségletét:

Isten szemében nincs névtelen tömeg, hanem csak az egyén a maga éhségével. Jézusnak szemlélődő tekintete van, vagyis képes megállni a másik ember élete előtt és olvasni benne.

A nagyszülők és az idős emberek is ilyen tekintettel néztek életünkre. Gyermekkorunk óta így gondoskodnak rólunk. Egy áldozatos élet után nem voltak közömbösek velünk szemben, nem foglalták el magukat, tudomást sem véve rólunk. Figyelmes, gyengéd szemmel követtek bennünket. Amikor növekedtünk, és úgy éreztük, hogy nem értenek meg bennünket, vagy féltünk az élet kihívásaitól, ők észrevettek minket, meglátták változó szívünket, rejtett könnyeinket és titkos álmainkat.

Mindannyian nagyszüleink térdéről indultunk, akik ölükben tartottak bennünket. És ennek a szeretetnek is köszönhetjük, hogy felnőttek lettünk.

És mi hogyan tekintünk a nagyszülőkre és az idősekre? Mikor volt utoljára, hogy meglátogattunk egy idős embert, vagy felhívtunk valakit, hogy éreztessük vele közelségünket és engedjük, hogy szavai megáldjanak bennünket? Szenvedek, amikor olyan társadalmat látok, amely rohan, mindig elfoglalt, közömbös, túl sok mindennel foglalkozik, és képtelen megállni egy pillantásra, egy üdvözlésre, egy simogatásra.

Félek attól a társadalomtól, amelyben mindannyian egy névtelen tömeg vagyunk, és már nem vagyunk képesek feltekinteni és felismerni egymást. A nagyszülők, akik életünket táplálták, most ránk éheznek: a figyelmünkre, a gyengédségünkre.

Hogy közel érezzenek magukhoz bennünket. Nézzünk rájuk, ahogyan Jézus is ránk néz!

A második ige a megoszt. Látva ezeknek az embereknek az éhségét, Jézus enni akar adni nekik. De ez egy fiatalember ajándékának köszönhetően történik, aki felajánlja öt kenyerét és két halát. Olyan jó, hogy ennek a csodás eseménynek a középpontjában, mely annyi felnőttnek – mintegy ötezer embernek – volt hasznára, egy fiú, egy fiatalember áll, aki megosztja azt, amije van!

Ma új szövetségre van szükség fiatalok és idősek között, meg kell osztani az élet közös kincsét, együtt kell álmodnunk, le kell győznünk a generációk közötti konfliktusokat, hogy mindenki számára készítsük a jövőt.

Az életnek, az álmoknak és a jövőnek e szövetsége nélkül az éhhalál veszélye fenyeget bennünket, mert szaporodnak a megszakadt kapcsolatok, a magány és az önzés különféle formái, a bomlasztó erők. Társadalmainkban nemegyszer feláldoztuk az életet annak az elképzelésnek az oltárán, hogy „mindenki maga boldoguljon”. De ez megöl! Az evangélium arra buzdít, hogy osszuk meg, amik vagyunk és amink van: csak így lakhatunk jól! Sokszor felhívtam már a figyelmet arra, amit Joel próféta mond erről (vö. Joel 3,1): fiatalok és öregek együtt. A fiatalok, a jövő prófétái, akik nem felejtik el a történelmet, amelyből származnak; az idősek, a soha nem fáradó álmodók, akik átadják tapasztalataikat a fiataloknak anélkül, hogy útjukba állnának. Fiatalok és idősek, a hagyomány kincse és a Lélek frissessége. Fiatalok és idősek együtt. A társadalomban és az Egyházban: együtt.

A harmadik ige az őriz. Miután ettek, az evangélium megjegyzi, hogy a kenyérből sok volt a maradék. Jézus pedig meghagyja: „Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba” (Jn 6,12). Isten szíve ilyen: nemcsak többet ad nekünk, mint amennyire szükségünk van, de még arra is ügyel, hogy semmi se vesszen el, egyetlen falat se.

Egy falat kenyér kicsinek tűnhet, de Isten szemében semmi sem eldobható. Pláne senki sem eldobható.

Prófétai felhívás ez, melynek visszhangra kell találnia bennünk és a világban: gyűjtsétek össze, őrizzétek meg, vigyázzatok rá! A nagyszülők és az idősek nem kidobható élethulladékok! Ők azok az értékes kenyérdarabkák, amelyek életünk asztalán maradtak, és amelyek még táplálhatnak bennünket olyan illattal, amelyet elvesztettünk: „az irgalom és az emlékezés illatával”. Ne veszítsük el az emlékezetet, amelynek az idősek a hordozói, mert mi ennek a történelemnek a gyermekei vagyunk, és gyökerek nélkül el fogunk sorvadni! Ők vigyáztak ránk növekedésünk során, most a mi dolgunk, hogy vigyázzunk életükre, enyhítsük nehézségeiket, meghallgassuk igényeiket, megteremtsük a feltételeket, hogy napi teendőiket könnyebben el tudják végezni, és ne érezzék magukat egyedül. Tegyük fel magunknak a kérdést:

Meglátogattam-e a nagyszüleimet? Családom vagy környezetem idős tagjait? Meghallgattam-e őket? Szántam-e rájuk egy kis időt?”

Őrizzük őket, hogy semmi se vesszen el: semmi az életükből és az álmaikból! A mi dolgunk, hogy ma megelőzzük a holnap bánkódását afelett, hogy nem fordítottunk elég figyelmet azokra, akik szerettek bennünket és életet adtak nekünk.

Testvéreim, a nagyszülők és az idősek jelentik az életünket tápláló kenyeret. Legyünk hálásak figyelmes tekintetükért, amellyel észrevettek bennünket, térdeikért, amelyekkel ölükben tartottak, kezükért, amellyel kísértek és felemeltek, a játékokért, amelyeket játszottak velünk, és a simogatásokért, amelyekkel vigasztaltak bennünket! Kérem, ne feledkezzünk meg róluk! Szövetkezzünk velük! Tanuljunk meg megállni, elismerni őket, meghallgatni őket! Sose dobjuk el őket! Őrizzük őket szeretetben! És tanuljuk meg megosztani velük az időt! Jobbakként fogunk kijönni belőle. És együtt, fiatalok és idősek, jóllakunk majd az osztozás Isten áldotta asztalánál!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUM

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Abban az időben amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.”
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”
„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.”
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.”
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”
Ezek az evangélium igéi.  
Jn 6,24-35

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárÉvközi 18. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Kezdőének:
Istenem, jöjj segítségemre, Uram, siess, segíts meg engem! Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj! (Zsolt 69,2.6)

Könyörgés:
Urunk, boldogan vallunk téged teremtő és gondviselő Istenünknek. Oltalmazd mindenkor híveidet: újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket őrizd meg jóságosan. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
A Szin pusztában Izrael egész közössége zúgolódott Mózes és Áron ellen. Izrael fiai ezt mondták nekik: „Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel. Ti pedig ide hoztatok minket a pusztába, hogy az egész közösség éhen vesszen.”
Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: „Íme, én kenyeret hullatok nektek az égből. A nép menjen ki és gyűjtsön magának egy napra valót belőle. Így akarom próbára tenni, hogy követi-e parancsomat. Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Közöld velük: ma este húst fogtok enni, és holnap reggel jóllakhattok kenyérrel. Erről fogjátok megtudni, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.” És valóban: estére fürjcsapat jelent meg, és ellepte a tábort. Reggel pedig harmatozó felhő ereszkedett alá a táborra. Amikor a harmatozó felhő felszállt, a puszta talaján valami finomszemcsés dolog maradt, olyan, mint a dér a földön. Izrael fiai meglátták és kérdezgették egymást: „Mi ez?” Nem tudták ugyanis, hogy mi az. Mózes így szólt hozzájuk: „Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek enni.”
Ez az Isten igéje.
Kiv 16,2-4.12-15

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. 2. tónus.
Előénekes: Hallottuk Isten nagyszerű tetteit, * amint atyáink elmondták nékünk.
Hirdetjük a jövő nemzedéknek az Úr dicsőségét és erejét, * a csodákat, amelyeket véghezvitt.
Hívek: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.
E: Parancsot adott a felhőknek odafönn, * és az ég kapuit megnyitotta.
Eledelül mannát hullatott, * mennyei kenyeret adott nékik.
H: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.
E: Angyalok kenyerét ette az ember, * eledelt küldött nékik bőséggel.
Bevezette őket szent hegyére, * a hegyre, melyet jobbja szerzett nékik.
H: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.
Zsolt 77,3.4bc.23-24.25.54

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiábavalóságokon járatják az eszüket. Ti nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben? Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény.
Ez az Isten igéje.
Ef 4,17.20-24

ALLELUJA
Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.”
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”
„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.”
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.”
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 6,24-35

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Könyörögjünk, testvéreim, az irgalmas Istenhez, aki Krisztus által táplálja éhező lelkünket!
Lektor:
1. Add, Urunk, hogy mindig éhezzük és szomjazzuk a Te igazságodat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Az Oltáriszentség gyakori vétele táplálja és erősítse a keresztény népet!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A földi jólétért való küzdelem ne oltsa ki a népekben az örök üdvösség vágyát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A szenvedők vigasztalást, a bajbajutottak segítséget nyerjenek a szentáldozásból!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. A szent Útravaló által megerősítve távozzunk a földi életből!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Istenünk, nélküled senki sem lehet igazán boldog, és senki sem üdvözülhet. Tekints irgalmas szemmel hozzád könyörgő népedre, és engedd úgy boldogulni a földön, hogy elnyerje az örök életet! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Áldozási ének:
Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk; minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benne. (Bölcs 16,20)
vagy
Így szól az Úr: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. (Jn 6,35)

Áldozás utáni könyörgés:
Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket. Oltalmazz minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.


Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

(Liguori Szent Alfonz, A hét Szent Makkabeus testvér)

Én hullatok nektek kenyeret a mennyből


Kiv 16,2-4.12-15

Zúgolódott ekkor Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondták nekik Izrael fiai: ,,Bárcsak meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ettünk kenyeret! Miért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy éhen veszítsétek ezt az egész sokaságot?’’ Azt mondta erre az Úr Mózesnek: ,,Íme, én majd kenyeret hullatok nektek az égből! Menjen ki a nép, és szedjen egy-egy napra valót, hogy próbára tegyem, vajon törvényem szerint jár-e el, vagy sem. ,,Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Mondd nekik: Estére húst fogtok enni, reggel pedig jóllaktok kenyérrel, hogy megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek!’’ És történt este, hogy fürjek szálltak fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmat szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró, mozsárban tört dologhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér. Amikor Izrael fiai meglátták, azt mondták egymásnak: ,,Man-hu?’’, ami azt jelenti, hogy: ,,Mi ez?’’ Nem tudták ugyanis, hogy micsoda. Mózes pedig azt mondta nekik: ,,Ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek.

Zs 77,3-54

Amiket hallottunk és megismertünk, s atyáink elbeszéltek nekünk, nem titkoljuk fiaik elől, elbeszéljük a jövendő nemzedéknek. Hirdetjük az Úr dicséretét, hatalmát, és csodáit, amelyeket végbevitt. Bizonyságot állított Jákobnak, törvényt adott Izraelnek; Megparancsolta atyáinknak, tanítsák meg rá fiaikat, hogy megtanulja a következő nemzedék, a születendő gyermekek. Keljenek fel, és hirdessék fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne feledjék el az Isten műveit, és parancsait teljesítsék! Ne legyenek olyanok, mint atyáik, az a pártütő és lázongó nemzedék; A nemzedék, amelynek szíve nem volt kitartó, és lelke nem volt hű Isten iránt. Efraim fiai felajzották és kilőtték íjukat, de a harc napján hátat fordítottak. Nem tartották meg Isten szövetségét, és törvényét nem akarták követni. Elfelejtették tetteit, a csodáit, amelyeket megmutatott nekik. Atyáik előtt csodákat művelt, Egyiptom földjén, Tánisz mezején. Széthasította a tengert és átvezette őket, a vizeket szinte tömlőbe fogta. Nappal a felhőben vezette őket, s egész éjjel a tűz fényében. Kősziklát hasított fel a pusztában és bőséges áradattal itatta őket. Patakokat fakasztott a kősziklából és folyamként ömlesztette a vizet. Mégis egyre csak vétkeztek ellene, haragra ingerelték a Fölségest a pusztában. Megkísértették szívükben Istent, amikor kedvük szerint ennivalót kértek, s így beszéltek Isten ellen: ,,Tud-e Isten’’ -- mondták -- ,,asztalt teríteni a pusztában?’’ Íme megütötte a kősziklát és vizek folytak, patakok áradtak. ,,De vajon tud-e kenyeret is adni, és húst szerezni népének?’’ Amikor ezt az Úr meghallotta, haragra gerjedt: Tűz gyulladt fel Jákob ellen, és harag szállt Izraelre, mert nem hittek Istenben, és segítségében nem reméltek. Ekkor ő parancsot adott fenn a fellegeknek, és megnyitotta az egek ajtóit. Ennivalóként mannát hullatott nekik, és mennyei kenyeret adott: angyalok kenyerét ette az ember; Bőségesen küldött nekik ennivalót. Déli szelet támasztott az égen, és hatalmával elhozta a délnyugati szelet. Annyi húst hullatott rájuk, mint a por, s annyi szárnyast, mint a tenger fövenye: hullottak táboruk közepére, körös-körül sátraik köré. Ettek és nagyon jóllaktak, mert megadta nekik, amit kívántak. De még fel sem hagytak torkosságukkal, még szájukban volt az étel, amikor Isten haragja felgerjedt ellenük, agyonsújtotta kövéreiket, leterítette Izrael választottait. Mindamellett ismét csak vétkeztek, és nem hittek csodatetteinek. Ezért hiábavalóságban enyésztek el napjaik, és rettegésben esztendeik. Ha pusztította őket, hozzá fordultak, megtértek és virradatkor hozzá folyamodtak. Megemlékeztek arról, hogy Isten az oltalmazójuk, s a fölséges Isten a megváltójuk. Szerették őt szájukkal, hazudtak neki nyelvükkel, mert szívük nem volt egyenes hozzá, és nem voltak hűek szövetségéhez. De ő irgalmasan megbocsátotta bűneiket, és nem pusztította el őket. Haragját gyakran elfordította és nem öntötte ki egész bosszúságát. Megemlékezett arról, hogy nem egyebek testnél, olyanok, mint az elszálló s vissza nem térő lehelet. Hányszor lázongtak ellene a pusztában, haragra ingerelték őt a sivatagban! Újra meg újra kísértették Istent, és fellázadtak Izrael Szentje ellen. Nem emlékeztek meg kezéről, arról a napról, amelyen megváltotta őket a szorongatásból. Véghezvitte jeleit Egyiptomban és csodatetteit Tánisz mezején. Vérré változtatta folyóikat, ihatatlanná tette patakjaikat. Legyet bocsátott rájuk és emésztette őket, és békát, hogy romlást hozzon rájuk. Odaadta termésüket a vándorsáskáknak, és munkájuk gyümölcsét a szöcskéknek. Szőlőiket megverte jéggel, szederfáikat dérrel. Odavetette állataikat a jégesőnek, jószágukat a tűznek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, bosszúját, haragját, szorongatását, gonosz angyalok csapását. Szabad utat engedett haragjának, nem kímélte meg lelküket a haláltól, dögvésszel vetett véget életüknek. Megölte Egyiptom földjének minden elsőszülöttjét, erejük zsengéjét Kám sátraiban. Mint juhokat kihozta népét, mint nyájat vezette a pusztában. Biztonságban vezette őket, nem féltek, de ellenségeiket tenger borította el. Elvitte őket a szent helyre, a hegyre, amelyet jobbja szerzett.

Ef 4,17.20-24

Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van: vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére [Ter 1.26] igazságban és valódi szentségben teremtetett.

Jn 6,24-35

Amikor tehát a sokaság meglátta, hogy nincs ott sem Jézus, sem a tanítványai, beszálltak a bárkákba, és Jézust keresve Kafarnaumba mentek. Amikor megtalálták őt a tengeren túl, azt mondták neki: ,,Mester, mikor jöttél ide?’’ Jézus azt felelte: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Kerestek engem, de nem azért, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek. Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg pecsétjével.’’ Erre azt kérdezték tőle: ,,Mit tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük?’’ Jézus azt felelte: ,,Isten tette az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.’’ Erre megkérdezték tőle: ,,Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van: ,,Égi kenyeret adott enni nekik''’’ [Kiv 16,4]. Jézus ezt válaszolta: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adta nektek az égből való kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak.’’ Ekkor azt mondták neki: ,,Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!’’ Jézus azt felelte nekik: ,,Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeLIGOURI SZENT ALFONZ

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

LIGOURI SZENT ALFONZ

*Marianella (Nápoly mellett), 1696. szeptember 27. +Pagani (Nápoly mellett), 1787. augusztus 1.

Ligouri Alfonz Mária régi, nemes nápolyi családból származott, nyolc testvér között ő volt a legidősebb. Atyja ellentengernagyi rangban szolgált a királyi hajóhadnál, az ő kívánságára Alfonz jogot tanult. Még nem volt tizenhét éves, amikor tanulmányait kiváló eredménnyel bevégezve a polgári és egyházi jog doktora lett. Kétéves gyakornokság után önálló ügyvédként kezdett működni és egymás után nyerte meg a rá bízott pereket.

Huszonhét évesen vállalta el a gravinai herceg milliós értékre menő perét a toszkánai nagyherceggel szemben -- és ezt a pert elvesztette. Ettől úgy megrendült, hogy elhagyta a jogászi pályát, és elhatározta, hogy pap lesz. Először az oratoriánusok közé akart lépni, de ezt atyja konokul megakadályozta. Ezért világi pap lett. Teológiai tanulmányai végeztével felszentelték, és Nápolyban kezdett lelkipásztorkodni, nagyon modern módon. Belépett egy világi papokból álló missziós társulatba. E társulat szellemének megfelelően szorgalmazta a lelkipásztorok mellett segítő hívek kiképzését. A hagyományos kereteken kívül is hitoktatásokat tartott a tudatlan népnek, és megszervezte a szegények és betegek gondozását. Prédikációiban nagyon világosan, tárgyilagosan és egyszerűen beszélt, annyira, hogy a kor barokk cirádáihoz szokott füleknek elviselhetetlennek tűnt a stílusa. Ám épp komoly, egyszerű és tárgyilagos tanításával vonzotta maga köré a férfiakat.

Ez a sokoldalú tevékenység azonban annyira igénybe vette a szervezetét, hogy súlyos beteg lett, és hosszabb időre fel kellett hagynia a munkával. Alfonz ekkor harminchat éves volt, és most következett élete második nagy fordulata. Lábadozásának idejét egy Scala nevű kis hegyi városban töltötte, az Amalfi-öböl felett. Észrevette a hegyi pásztorok és parasztok mérhetetlen elhagyatottságát, akiket soha nem kerestek fel papok, noha a püspöki székhely mindössze két óra járásnyira volt a vidéktől. Elhatározta, hogy segíteni fog ezen a nyomorúságon. Hosszas gondolkodás és imádság után ő, aki korábban a nagyváros lelkipásztora volt, úgy határozott, hogy szerzetet alapít, amelynek rendeltetése a vidék elhagyatott népének lelki gondozása lesz. Így alakult meg 1732-ben a Redemptoristák, a Megváltóról nevezett missziós papok társulata. Csakhogy ez a korszak, amelyben a racionalizmus és az államegyháziság szelleme uralkodott, mindennek kedvezett, csak egy új rend születésének nem. Alfonz azonban állhatatosan küzdött terve megvalósulásáért. Mint jogász megtalálta a formát, mellyel a Nápolyi királyság területén megindíthatta az új társulatot. S akkor is, amikor a helyzet teljesen kilátástalan volt, mert két első társa cserbenhagyta, sőt a szószékről nyilvánosan gyalázták mint a gőg példaképét és annak mintáját, hogyan alázza meg Isten a felfuvalkodottakat, ő hűséges maradt felismert küldetéséhez.

A Redemptoristák kongregációja 1749-ben nyerte el a pápai jóváhagyást, és hamarosan -- különösen amikor Hofbauer Szent Kelemen az Alpoktól északra fekvő országokba is elvitte a rendet -- az Egyház legnagyobb újkori férfi szerzetévé fejlődött, amely mind a mai napig tevékenykedik, főleg népmissziókban és lelkipásztorkodásban.

A nők számára Alfonz szemlélődő rendet alapított. Ezek az apácák, akik a Redemptorisszák nevet viselik, számbelileg jóval kevesebben vannak, mint a redemptoristák, de a rendjük ma is széles körben elterjedt.

A Redemptoristák alapításának lebonyolítása általánosan jellemző Alfonz cselekvésmódjára: soha nem teljesen kidolgozott tervekkel lépett elő, hanem nyitott szemmel figyelte a konkrét igényeket, és azoknak megfelelően cselekedett. A megoldásokat mindig az apróságokkal kezdte. Így például amikor kiderült, hogy a kongregációba lépő laikus testvérek gyakran teljesen műveletlenek, azonnal összeállított számukra egy számtankönyvet és egy kis olasz nyelvtant, hogy a nyelvi alapismereteket is megszerezhessék.

A mezőkön és a szőlőhegyeken gyakran hallotta a dolgozó emberek énekét. Felfigyelt rá, hogy a nép mennyire szeret énekelni, s milyen szép dallamaik vannak, de mennyire silányak, olykor erkölcstelenek szövegeik. Ezért szövegeket írt a népi dallamokhoz, sőt, maga is komponált dallamokat, melyeket a nép átvett! Így anélkül, hogy különösebb irodalmi törekvései lettek volna, helyet kapott az itáliai irodalomtörténetben mint népdalköltő, és dalai ma is élnek a nép ajkán. Az egyik dala, a Tu scendi dalle stelle, (A csillagok közül szállsz le) mint karácsonyi ének él a hegyi dudások között, de felhangzik nagyzenekari feldolgozásban is.

A szükség tette Alfonzot moralistává is. Úgy akarta ugyanis, hogy a kongregáció tagjai mint igazi misszionáriusok ne csupán népszerű szónokok legyenek, hanem az egyes emberek lelkipásztori gondozásában, főleg a gyóntatószékben, alapos felkészültséggel tudjanak dolgozni. Ezért nagy gondot fordított munkatársai teológiai, különösképpen pedig erkölcstani képzésére. Igen ám, de a meglévő kézikönyvek hosszadalmasak voltak és Alfonz úgy ítélte, hogy nem is elég alaposak. Ezért hozzáfogott egy erkölcstani tankönyv megírásához. Többéves munkával átdolgozta az egész erkölcstant. Munkájához nagy segítséget nyújtott jogi műveltsége, pontos fogalmazási készsége, továbbá az a sok tapasztalat, amelyre mint nagyvárosi lelkipásztor, népmisszionárius és lelkigyakorlat-vezető tett szert. Ezt a saját növendékei ,,házi használatára'' szánt munkát az egyszerűség kedvéért nem kézzel másoltatta a hallgatókkal, hanem Velencében, Reimondininél kinyomatta. Ezzel -- megint csak eredeti szándékától függetlenül -- megalkotta az újkori erkölcsteológia klasszikus művét, amely magában foglalta az előző századok lelkipásztori ismereteit. Józan középutat tartott a rideg janzenizmus és a gátlástalan lazaság között, s így irányadó lett a következő századok moralistái és lelkipásztorai számára. Kétségtelen, erkölcstana kazuisztikus, azaz sok konkrét esetet tárgyal, de ez mindannyiszor elengedhetetlen, ha egy szerző az élet közelében akar maradni.

Hasonló jellegű számos kisebb lélegzetű munkája is, amelyekkel nagy hatással volt a népi jámborság alakulására. Ezekben is kora szükségleteit elégítette ki. Már ügyvéd korában tagja volt a Mária- kongregációnak, és kedves volt számára az oratoriánus, illetve jezsuita lelkiség. A kor igényeinek megfelelően válogatta ki a lelki élet fontos elemeit, és népszerű formába öltöztette azokat. Így írta egymás után sokáig keresett műveit, mint pl. Az imádság erős fegyvere, A megélt Krisztus-szerelem, Az örökkévalóság fényében való élet, Mária dicsősége, és mindenekelőtt: Látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál.

Alfonz központi gondolata az Isten megváltó szeretete iránti csodálattal telt hála. Nem véletlen, hogy alapítását is a Megváltóról nevezte el. Egyébként a ferencesekre jellemző áhítatos tisztelet a kisded Jézus jászolánál, a Krisztus megváltó halála feletti elmélkedések, az eucharisztikus jelenlétért kifejezett hála, a Megváltó édesanyjának, Máriának szüntelen tisztelete éppen úgy ebből az alapgondolatból fakadtak, mint az a fáradhatatlan tevékenység, amellyel Alfonz -- amellett, hogy kiadásra készítette elő tudományos és népszerűsítő munkáit, és irányította az egyre nagyobb méreteket öltő szerzetet -- arra is talált időt, hogy népmissziókat és lelkigyakorlatokat tartson. De tett egy fogadalmat, mely szerint soha, egyetlen órát sem enged üresen elfutni, hanem minden idejét Krisztus megváltói művének szolgálatába állítja.

Végezetül még a püspökség terhe is a vállára nehezedett. Jóllehet a mi fogalmaink szerint a Santa Agata dei Goti egyházmegye, amelyet Alfonz hatvanhat éves korában vett át, nem volt nagy, mégis utolsó erejét is kiszívta belőle, mert egyik kortársa szerint ez az egyházmegye olyan, mint ,,egy mindenféle vadállattal teli lepedő'', amit Szent Péter látott. Ezt kellett Alfonznak rendbe hoznia. Püspökségét tizenhárom évig viselte, de közben sokat betegeskedett. Hetvenkét éves volt, amikor a köszvény is gyötörni kezdte. Ennek következtében lett olyan, ahogy általában a művészek ábrázolják: vékony, kicsit meggörbült öregember. Betegágyát könyvekkel bástyázta körül, és az ágy végébe egy órát állíttatott, hogy az figyelmeztesse: életének minden percét Isten országa javára kell szentelnie. Többször kérte a püspökség alóli felmentését, de a pápa ezt válaszolta: ,,Boldog vagyok, ha Ligouri püspök a betegágyból kormányozza egyházmegyéjét.'' Csak hetvenkilenc évesen kapta meg az engedélyt, hogy elbúcsúzzon az egyházmegyétől, és visszatérjen redemptorista testvérei közé.

És ekkor még tizenkét év állt előtte! Ezeket az éveket Nápolytól délre, a Pagani melletti kolostorban töltötte, s az idő múlásával gyarapodó szenvedések egyre inkább megérlelték. Súlyos lelkiismereti kételyek gyötörték olykor. Ilyen perceiben a környezet riadtan hallgatta az öregember nyöszörgő imádságát: ,,Istenem, ne taszíts el magadtól, hiszen a pokolban nem szerethetlek téged!''

Mások számára azonban mindvégig megmaradt a világosan látó, határozott, jó tanácsadónak. És hű maradt hozzá humora is, amely rá mindig jellemző volt. Akkor is, amikor a kolostori közösség lustálkodó hétalvói bírálták amiatt, hogy a munkától kimerült testvéreinek nyugalmat, böjtöt és gyógyteákat rendelt. Vagy amikor öreg, a plébánia ellátására már képtelen papokat, akik lemondani nem akartak, finoman úgy mozdított ki a helyükből, hogy kinevezte őket székesegyházi kanonoknak.

1787. augusztus 1-én halt meg, kilencvenegy éves korában, rendtestvérei körében, Paganiban. XVI. Gergely pápa 1839-ben szentté, IX. Pius pápa pedig 1871-ben egyházdoktorrá avatta. Ünnepét még 1839- ben bevették a római naptárba, augusztus 2-re. 1969-től augusztus 1-én ünnepeljük.


Azon a napon, amelyen Ligouri kapitány elsőszülött fiát -- hét másik neve mellett! -- Alfonz Máriának megkeresztelték, látogatóba jött a házhoz Jeromosról nevezett Ferenc, egy szent jezsuita. A boldog szülők azonnal hozták az újszülöttet, hogy áldja meg. Ferenc karjába vette a gyermeket, megáldotta, és ezt mondta az ámuló szülőknek: ,,Ez a gyermek magas kort ér meg, igen öreg, több mint kilencvenesztendős lesz. Püspök lesz belőle, és nagy dolgokat visz majd végbe az Üdvözítőért!'' Ez a prófécia egy csöppet sem nyerte meg az apa tetszését.

Alfonz édesanyjától a jámborságot, atyjától a hevesvérűséget örökölte. Mindkettőről tanúskodik gyermekkorának egyik jelenete: a Boccia-kertben több gyermek játszott, és hívták maguk közé Alfonzot is. Ő szabadkozott, mert nem ismerte a játékot, de aztán engedett az unszolásnak, és -- kockajátékról lévén szó, amelyet a gyermekek pénzben játszottak -- dobásról dobásra nyert. Az egyik, akitől elnyerte a pénzét, bosszúsan a szemére vetette, hogy becsapta őket, mert lám csak, mennyire érti a játékot, nyilván azért tagadta, hogy annál jobban kifoszthassa őket. Alfonz erre fölkiáltott: ,,Micsoda? Hogy egy pár nyomorult fillérért Istent bántsam?'' -- azzal a többiek lábához csapta a pénzt, és elfutott. Este pedig a játszótársak látták, hogy egy bokor előtt, melynek ágára egy Mária-képet függesztett, térden állva imádkozott.

Miután a fiatal ügyvéd hétéves pályafutása alatt egyetlen pert sem vesztett el, elvállalt egy birtokpert két herceg között, amelyben új tapasztalatra kellett szert tennie. Heteken át készült, és nagy önbizalommal indult a tárgyalásra. A jelenlévők mind ünnepelve fogadták, csak az ellenfél ügyvédje volt fagyos és néma. Arcán a kétség és a csodálkozás váltakozott. Amikor pedig a tárgyalás elkezdődött, a nagyherceg ügyvédje így szólt: ,,Uram, a dolog egész másként áll, mint ahogy ön azt véli. Az akták között van egy bizonylat, amely az ön állításának ellenkezőjét bizonyítja. Erről egy pillantással meggyőződhet.'' ,,Mutassa nekem azt a papírt!'' -- mondta Alfonz még mindig magabiztosan. A másik ügyvéd átnyújtotta neki, és valóban a papíron ott állt egy mondat, mely szerint a vitatott birtok nem az új nápolyi, hanem alongobárd alkotmány hatáskörébe tartozik. Ezt bizony Ligouri doktor elnézte! Később elmondta: ,,Százszor is átvizsgáltam minden iratot, de erre az egyetlen mondatra nem figyeltem.'' Mikor tévedésére rájött, elfehéredett. Néhány pillanatig némán állt, majd elfogódottan, kissé reszkető hangon mondta: ,,Uram, igaza van, tévedtem.'' Azzal megsemmisülten elhagyta a bírósági termet, és soha többé nem tette be oda a lábát.

Ezután a kétségek időszaka következett. Hogyan folytassa tovább az életét? Gyakran imádkozott a tabernákulum előtt, és szinte naponta áldozott, de nem jött világosság. Ekkor belső indítást kapott arra, hogy keressen fel egy gyógyíthatatlan beteget és legyen a szolgálatára. Alighogy belépett a házba, titokzatos fény ragyogta körül. Úgy tűnt neki, hogy a ház forogni kezd körülötte, és a szívében megszólalt egy hang: ,,Hagyd el a világot, és add nekem magad!'' Először azt hitte, képzelődés az egész, de mikor elhagyta a házat, ugyanez megismétlődött. Ekkor a templomba sietett, és a Szűzanya képe előtt ígéretet tett arra, hogy követni fogja ezt a hangot. S mint annak idején Loyolai Szent Ignác, leoldotta oldaláról a kardját és ott hagyta Mária képe előtt az oltáron, annak jeléül, hogy búcsút mond a világnak.

Azzal a szándékkal, hogy pap akar lenni, atyja kíséretében felkereste az érseket. ,,Micsoda? Az ön fia akar pap lenni?'' -- kérdezte az érsek. Az apa így felelt: ,,Bárcsak ne így volna, de ha már egyszer a fejébe vette!'' De atyja sokáig nem akarta tudomásul venni fia áldozatát. Ismételten megesett, hogy amikor Alfonz már pap volt és Nápolyban működött, ha apja távolról meglátta, sírva fakadt és elfordította tőle a fejét. Egy este azonban apja éppen hazafelé ment a királyi udvarból. A templomból, amelyben éppen Alfonz prédikált, kihallatszott fiának hangja. Belépett a templomba és megrendült. Fia szavai, melyek oly egyszerűen és mégis oly meggyőző erővel hangzottak, szíven találták. És amikor Alfonz este hazament, atyja elébe sietve ezzel fogadta: ,,Fiam, nagy hálával tartozom neked. Ma este megismertettél Istennel. Megáldalak, ezerszer megáldalak azért, hogy ezt a szent hivatást elfogadtad!''

A buzgó lelkipásztornak egy napon egy apáca elmondta, hogy látomást látott: az Üdvözítő jelent meg előtte, jobbján Assisi Szent Ferenccel, a balján pedig Alfonzzal. És az Üdvözítő azt akarja, hogy Alfonz vegye át a Legszentebb Üdvözítőről nevezett társulat vezetését. Alfonz püspöke isteni jelet látott a dologban, mások azonban heves szemrehányásokat tettek Alfonznak, amiatt, hogy engedi, hogy egy oktalan ,,látnoknő'' befolyásolja. Azzal vádolták, hogy bizonyára a mindenfelől tapasztalt megbecsülés a fejébe szállt. Egyik testvére azt mondta neki: ,,Téged nem Isten vezet, hanem egy apáca vezet félre!''

Egyszer népmisszióba ment néhány paptársával együtt, akiket sikerült megnyernie, hogy gyóntatóként kísérjék el. Úgy utaztak, hogy Alfonz öszvéren lovagolt, a többiek pedig kocsiban ültek. Mikor a faluhoz közeledtek és az emberek látták őket, úgy vélték, hogy az öszvéren a többiek szolgája ül. Amidőn a szabad ég alatt ez a ,,szolga'' prédikálni kezdett, ámulva súgtak össze a hallgatók: ,,Ha már a szakácsuk így tud prédikálni, hogyan fog beszélni a többi!'' Prédikációi elérték, hogy az Istennel történt kiengesztelődés, a gyónás után az emberek egymással is nyilvánosan kibékültek.

Közismertté vált egy amalfi özvegy esete: Valaki megölte a fiát, és az asszony sokáig őrizte fiának véres ruháját, hogy ezzel is táplálja bosszúvágyát. Miután meghallgatta Alfonz prédikációját a kiengesztelődésről, zokogva tette le a ruhát a Megfeszített lábához, és kijelentette, hogy szívében nem őriz többé gyűlöletet.

Alfonz hatvanöt éves volt, amikor egy napon Paganiban a redemptorista kolostor kapuján a pápai nuncius küldötte zörgetett, és a kolostor elöljáróját kereste. Amikor bevezették Alfonz szobájába, ezekkel a szavakkal hajolt meg előtte a küldött: ,,Püspöki méltóságod legengedelmesebb szolgája!'' Alfonz megdöbbenve kérdezte: ,,Mit mond??!'' Erre a küldött: ,,A pápa kinevezte önt Agata dei Goti püspökévé'' és átadta a kinevező okmányt. Alfonz azonnal tollat ragadott, és minden ellenérvét összefoglalta levelébe, melyet ezzel az intelemmel adott át a küldöttnek: ,,Soha többé a szemem elé ne kerüljön ilyen szerencsétlen hírrel! A halálomat okozná!'' De a pápa változatlanul kitartott szándéka mellett, s ettől Alfonz úgy megbetegedett, hogy az utolsó kenetet is feladták neki.

Mint püspök egy percig sem kímélte magát, de sokat követelt munkatársaitól is. Titkára ezt írta egyik levelében: ,,Hallani akart valamit Atyánkról. Tudja meg, tőlünk, házbeliektől erényesebb életet kíván, mint amilyet ő maga él. Az embernek nincs ideje sem enni, sem aludni. Egy pillanatnyi nyugalmunk nincsen. A kezünk tele van munkával, és nem tudjuk, hogyan járhatnánk a kedvében.'' Egy másik munkatársa megállapította: ,,Ugyancsak megalapozott erényekre van szüksége annak, aki örömét akarja lelni a püspökkel való huzamos együttlétben!'' Az egyik esperes pedig így panaszkodott: ,,Buzgó püspökért imádkoztunk, de ez a mostani megöli magát.''

A szent egyházdoktornak sok baja volt a királyi cenzorokkal, akik műveit a kinyomtatás előtt átvizsgálták. Amikor az egyik cenzor állandóan azzal a kifogással állt elő, hogy tudós és jámbor ember létére miért idéz olyan kritikátlanul forrásokból, ezt válaszolta neki: ,,Sebaj, ha valamit az ember ki akar nyomatni, csak arra vigyázzon, hogy a dühtől meg ne pukkadjon. Ha azt a könyvet, amelyből idéztem, én írtam volna, akkor volna miben kételkednie!''

Amikor már nagyon öreg volt, s a munka, a szenvedés és a betegség már meggörbítette, fájdalmas baleset érte a kocsijával. Akkor eltökélte, hogy püspöki udvartartásának ezt az utolsó maradványát is felszámolja, és eladja a lovakat. A testvért azonban, akinek vásárra kellett mennie a lovakkal, így intette, mielőtt elindult: ,,A lovak miatt, amelyeket áruba bocsátok, egy fikarcnyi aggályom sincs. Arra azonban hívd föl a figyelmet, hogy az egyiknek fáj a foga, és sem zabot, sem szénát nem tud rágni. A másik, az öregebb holdkóros, és időről időre földhöz veri magát. Ilyenkor, ha fel akarják állítani, a fülénél kell megragadni.'' Ha a testvér mindezt valóban elmondta a vevőknek, aligha adott túl a lovakon.


Istenünk, ki újra meg újra megajándékozod Egyházadat a szentekkel, akik példát mutatnak az erényes életre, kérünk, add, hogy Ligouri Szent Alfonz példáját követve mi is buzgón munkálkodjunk a lelkek üdvösségéért, és a mennyben elnyerhessük jutalmadat!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentLIGOURI SZENT ALFONZ MÁRIA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Alfonz 1696-ban született Nápolyban. Jogot tanult és már 16 éves korában doktorátust szerzett mindkét jogból. Ügyvéd lett. De belátta, hogy ebben a foglalkozásban néha igázságtalan üggyel is meg akarják bízni. Ezért felhagyott ezzel a pályával és 30 éves korában pap lett. Rendet alapított (redemptoristák), hogy a szegény népréteg lelki és vallási elmaradottságát megszüntesse. Sok lelkipásztori munkája közben még írt is sokat. Több mint 100 írásművet hagyott az utókorra. 1762-ben püspökké nevezték ki. Meghalt 1787. augusztus 1-én.

A bűnösök és lanyha keresztények is tömegesen tértek meg hatására. A népmissziók szolgálatára társulatot szervezett. XIV. Benedek pápa - látva áldozatos működésüket - jóváhagyta, és Redemptorista szervezet néven terjedt el.

Később engedelmességből elfogadta a püspöki kinevezést. Egyházmegyéjében minden plébánián missziót tartott, megszüntette az egyházi visszaéléseket: sokat tett a papság életszentségének és képzettségének érdekében. 79 éves korában visszamehetett szerzetébe, és azt vezette, még ágyhoz kötötten is. 94 éves korában halt meg; 1839-ben szentté, 1871-ben egyháztanítóvá avatták. Legnevezetesebb műve a Theologia Moralis, melyet a gyóntatók számára írt. Ma is népszerűek az Oltáriszentség és Szűz Mária dicsőítésére írt imái.

http://www.katolikus.hu/szentek/0801.html

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 317.

Méltán imádkozzuk a Zsoltáros szavával a szentmise Kezdőénekében:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, a bölcsesség és értelem lelkével töltötte be őt az Úr, a dicsőség ruháját adta reá!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Isten nem ítéli el a jó szándékú embert. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy megszabaduljunk a büntető ítélettől.

KYRIE-LITÁNIA

Jézus Krisztus, Aki eljöttél, hogy a világ Üdvözítője legyél:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a bűn testében jöttél el, hogy mindenben hasonlóvá legyél hozzánk, a bűnt kivéve:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megszabadítottál minket a bűn és halál törvényétől:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE Róm 8, 1-4
A lélek törvénye, amely a Krisztus Jézusban való életből fakad, megszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől, hogy a megigazulás törvénye teljesedjék rajtunk.

EVANGÉLIUM Mt 5, 13-19
Jézus példabeszéde figyelmeztet arra, hogy jellé, példaképpé kell válnunk az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteinket, és dicsőítsék érte a mennyei Atyát.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, mennyei Atyánkat, adja kegyelmét, hogy Szent Alfonz példájára a mi cselekedeteink is szüntelenül Isten dicsőségét szolgálják.

  1. Add, Urunk, hogy a világ dicsősége helyett a Te szolgálatodban leljük örömünket.
  2. Add, hogy egész életünk a szeretet szolgálata gyakorlásában legyen egyre tökéletesebb.
  3. Világosítsd meg Szentlelkeddel értelmünket, hogy mindig felismerjük az akaratod szerinti helyes cselekvés módját.
  4. Adj engedelmes akaratot, hogy Szent Alfonz példájára mi is engedelmes lélekkel fogadjuk földi helytartód, a pápa rendelkezéseit.
  5. Add, Urunk, hogy földi életünk minden percét kihasználva juthassunk Szent Színed elé.

Gondviselő Atyánk! Egyházadat újra és újra szentekkel áldod meg, hogy az idők viharaiban életük példájával és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítsák az embereket. Kérünk, adj új szenteket Egyházadnak, akik Szent Alfonz példája szerint egész életükkel a kegyelem gazdagodását és az emberek üdvösségét mozdítják elő. Krisztus, a mi Urunk által.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Liguori Szent Alfonz Mária püspök, egyháztanító és a redemptoristák alapítójaAz ízületi gyulladásban szenvedők védőszentje

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Életútja

+ Alfonz 1696-ban született az olaszországi Nápolyban. Miután néhány évig ügyvédként dolgozott, felhagyott karrierjével, és 1726-ban pappá szentelték.

+ Thomas Falcoia püspökkel együtt Alfonz új misszionárius kongregációt alapított, hogy a szegények között dolgozzanak. A helyi papság ellenállása és az első tagok közötti nézeteltérések ellenére 1749-ben elfogadták a Legszentebb Megváltó Kongregáció (a redemporisták) életszabályát.

+ Alfonz számos teológiai és áhítatos művet írt. A tehetséges prédikátorként is tisztelt Alfonzot Sant'Agata dei Goti püspökévé nevezték ki, de 13 év után lemondott, hogy folytathassa munkáját redemporis testvéreivel.

+ Miután több éven át gyengülő ízületi gyulladástól szenvedett, Liguori Szent Alfonz 1787-ben meghalt. 1839-ben szentté avatták, 1871-ben pedig az egyház doktorává nyilvánították.

+ Szent Alfonzot az erkölcsteológusok és az ízületi gyulladásban szenvedők védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

"Aki önmagában bízik, az elveszett. Aki Istenben bízik, az mindent megtehet." - Liguori Szent Alfonz

Érdemes tudni

Két amerikai redemptoristát tisztelnek a szentek között: Neumann Szent János, Philadelphia negyedik püspöke, és Boldog X. Seelos Ferenc missziós pap, aki New Orleansban szolgált lelkipásztorként, amikor meghalt.

Hivatások

Ha többet szeretne megtudni a Redemptorista Atyákról és Testvérekről, látogasson el a www.redemptoristvocations.com weboldalra.
Ha többet szeretne megtudni a Redemptorista apácákról, látogasson el a https://www.redemptoristinenuns.org honlapra.

Imádság

Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguori Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumVasas Szent Péter

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Vasas Szent Péter a szegedi eredetű Lányi-kódexben a tizedszedésre emlékeztető Kepegyontó Szent Péter, az Érdy-kódexben Szent Péter vasaszakadása, a Winkler-kódexben Szent Péter vasaszakadatja (festum S. Petri ad vincula): Péter apostol börtönből való csodálatos kiszabadulásának (Apostolok Cselekedetei 12, 1 – 11) ünnepe.

 

Heródes Agrippa börtönbe veti Pétert, de miért ottan közel vala az húsvétnap szent ünnepi, kit oktávig tisztölnek vala, halasztá halálát az ünnepnek utána. Azonközben az hű keresztyének nagy buzgósággal és szünetlen imádkoznak vala érette, kiszabadojtaná őket. Íme azért mikoron Szent Péter nagy kénnak és sírásnak készsége miatt elszunnyadott volna, Úristennek angyala hozzá jöve nagy fényességgel és feltaszigálá őtet, mondván: kelj fel hamar, vond fel te nadrágodat és övedözzél be és jöjj utánam. Mikoron azt tette volna, kivivé őtet és megszabadojtá az fogságból. Ennek azért emléközetire üli anyaszentegyház ez mai szent ünnepöt*.

Elmondja még az Érdy-kódex, hogy I. Sándor pápa azt tanácsolja a fejedelem Balbina nevezetű golyvás lányának, hogy Péter apostol béklyóinak megcsókolásával keressen gyógyulást. Így is tett, és baja elmúlt.

Utána Szent Péter nevében nagy szentegyházat rakának, kit Szent Alexander pápa megszentöle, és Szent Péternek köteleit odahelyhöté tisztösséggel és nevezé az kötelekről ad vincula sancti Petri. Hol ott nagy sok népeknek gyüleközeti lészen ez mai napon és Szent Péter apostolnak kénos köteleit apolgatván (csókolgatván), kérvén ő bűneiknek bocsánatfát, dicsőséges Szent Péter apostolnak fogságának érdeméért. Hova nagy sok számtalan bulcsúkat is engedtenek különb-különb szent pápák.

 

A templomszentelés napja (aug. 1.) egy pogány császári ünnepen, annak helyettesítésére történt (ut solemnitas piscatoris obfuscaret solemnitatem imperatoris).*

 

Még egy jellemző legendát olvashatunk az Érdy-kódexben, amely megmagyarázza, hogyan válhatott Vasas Szent Péter a testi-lelki betegek patrónusává: vala Ottó nevű császárnak rómaságban egy tiszttartója, kiben erdeg vala. Hallván a császár Szent Péter apostol köteleinek nagy érdemes voltát, kihozatá, hogy az erdengesnek nyakának vetnék. Nagy hitnek okáért János pápa vettete más láncot nyakában és semmi irgalmat nem látának lenni. Mikoron másodszor az bizony láncot nyakában vetötték volna, ottan az pokolbeli szellet nem birhatá az nagy terhet, de kiáltással kiméne belőle és dicséré Úristent. Péter oldó-kötő hatalmával megszabadít mind a lelki, mind a testi bilincsből, a bűn-okozta betegség gyötrelmeiből.

 

Nézetünk szerint Péternek e Vasas-titulusát viselte az a középkori szegedi ispotály, amelyre Mátyás király egyik oklevelében (1458) magistratus hospitalium Sancti Petri apostoli néven utal, és amelyet a hozzátartozó Szent Péter-templommal együtt az Árpád-korban nyilván még a johanniták alapítottak. Az Érdy-kódex előadásából ugyanis világosan kitűnik, hogy Péter apostol ünnepei közül ez az egyetlen, amelyet a betegápolással, ispotályalapítással kapcsolatba lehet hozni. Másfelől pedig Szeged népének mindjárt bemutatandó barokk Vasas Szent Péter-hagyományai szinte szükségszerűvé teszik azt a föltételezést, hogy a kultusznak Szeged városában évszázados előzményei voltak. Az ünnep más hazai patrociniumairól nem is tudunk.

Érdemes azonban előbb megemlítenünk, hogy a szegedi békét (1444) éppen Vasas Szent Péter napján kötötték: Ulászló király az Evangéliumra, a török pedig a Koránra tett esküt, hogy tíz esztendeig meg is tartják. Pár nap múlva, már Szent Domonkos ünnepén Julián pápai követ érvelésére a király mégis kihirdette a háborút. Az egykorú följegyzések szerint estére kelvén Szegedet és környékét hatalmas földindulás rengette meg, sok ház rombadőlt. A lehangolt nép ebben Isten ujját látta.*

Az 1738. évi pestisjárvány, népiesen gugahalál idején a szegedi betegek elkülönítője (lazarethum) a mai Szent Rókus-templom táján, akkor még lakatlan területen állott. A vész elmúltával Szeged népe a barokk időkre jellemző módon megfogadta, hogy Vasas Szent Péter napját száz esztendőn át a legnagyobb ájtatossággal fogja megünnepelni.

 

Még Szeged Szeged Várossa marad – mondja* egy régi prédikáció – kiss Asszony havának – (= augusztus) első napját megelőző napon mindnyáján böjtöllyenek. Ugyan Kiss Asszony havának első napján pedig, úgymint Vasas Szent Péter napján, az egész Városnak lakossai, akiktül lehet, egy díszes rendben vett Bútsújárással ezen fenn álló Kápolnához, akár minemű viszontagságos idő legyen, zengedező énekléssel, buzgó imádsággal, illendő tisztelettel Szent Missére és hét nyelven hirdetendő Isten Igéjének hallgatására esztendőnként egyben gyülekezzenek, seregessen meg jelennyenek, hogy Isten ő Szent Felsége, valamint buzgó Eleinknek könyörgésekre megszüntette a mirigyes dög halált, úgy ez után is mindenféle veszélyektül, de kivált e féle tsapástul oltalmazza meg Nemes Városunkat.

 

Az ünnepet Szeged népe az első világháborúig meg is tartotta, miközben a fogadalmat 1838-ban újabb száz esztendőre megújította. 1938-ban azonban a templom akkori, a néphagyomány és a helyi múlt iránt érzéketlen papja már nem gondoskodott a meghosszabbításról. Az ünnep, illetőleg fogadalom emlékezetét napjainkban már csak a közeli Vasas Szent Péter utca, továbbá az új Rókus-templom homlokzatának Vasas Szent Pétert és Rókust együttesen ábrázoló domborműve tartotta fönn.

A laikussá vált szegedi néphagyomány mindenesetre napjainkig emlékezik a hajdani ünnepre. Még mindig akad öregasszony, aki megböjtöli a nap vigíliáját. A tanyán, tehát Szeged kirajzott körében az öregek alig dolgoznak, a napot félünnepnek tekintik. Egy jellemző hiedelem szerint a pajtában tűz üt ki, a jószág pedig elhull, ha e napon méltatlanul ünnepelnek.

A napot a mi ismereteink szerint már alig tartják számon: Lendvavásárhelyen, Gyöngyöspatán Vasas Szent Péter hetében nem szabad a szőlőben járni, mert különben a szemek lehullanak a fürtről.* Az összefüggés képzetsora már nem világos. Vásárosmiskén Vasas Péter napján vetik a kerékrépát.

Vasas Szent Péter volt a pécsi állami börtön kápolnájának patrónusa.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2021 augusztus Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek,az a legnagyobb a mennyek országában (Mt 18,4)

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

„Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.” (Mt 18,4)

Ki a legnagyobb, ki a leghatalmasabb, ki a győztes a társadalomban, az egyházban, a politikában, a piaci életben?

Ez a kérdés húzódik meg a kapcsolatok mögött, irányítja a döntéseket és meghatározza a stratégiákat. Ez az uralkodó logika, és észrevétlenül is eszerint gondolkodunk, amikor pozitív és hatékony eredményeket szeretnénk elérni a környezetünk javára.

Máté evangéliuma bemutatja Jézus tanítványait, akik befogadták a mennyek országának üzenetét, és szeretnék megtudni, hogyan lehetnek Isten új népének főszereplői: „Ki lesz a legnagyobb?”

Jézus most is egy váratlan válasszal áll elő: egy kisgyermeket állít a csoportosulás közepére, és ezt a tettét félreérthetetlen szavakkal meg is magyarázza.

 

„Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.”

A versengő és saját magával megelégedő mentalitással szemben Jézus a társadalom leggyengébb alanyát állítja elénk, azt, aki nem dicsekedhet megvédendő szerepekkel, aki mindenben függő helyzetben van, és spontán módon mások segítségére bízza magát. Ez azonban nem a passzivitásról szól és nem is arról, hogy le kell mondanunk a felelős és javaslattevő magatartásról, hanem inkább arról, hogy amit teszünk, azt akarattal és szabadon vigyük végbe. Jézus azt kéri, hogy legyünk kicsivé, hogy szándékosan és teljes odaadással határozottan váltsunk irányt.

 

„Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.”

Így írja le Chiara Lubich az evangéliumi gyermek jellegzetességeit: „[…] a gyermek bizalommal hagyatkozik apjára és anyjára, hisz a szeretetükben. […] A hiteles keresztény olyan, mint amilyen a gyermek, hisz Isten szeretetében. Határtalan bizalommal van a mennyei Atya iránt, karjaiba veti magát. […] A gyermekek mindenben szüleiktől függenek. […] Mi is, mint »evangéliumi gyermekek«, mindenben az Atyától függünk, […] Ő tudja, hogy mire van szükségünk, és még mielőtt kérnénk tőle, már meg is adja. Még Isten országát sem mi hódítjuk meg, hanem az Atya kezéből kapjuk ajándékként.”

Chiara azt is aláhúzza, hogy a gyermek teljesen az apjára hagyatkozik, és mindent tőle tanul meg. Így „az »evangéliumi gyermek« mindent Isten irgalmába helyez, elfelejti a múltat, nap mint nap új életet kezd, nyitott a Szentlélek sugallataira, mindig kreatív. A gyermek egyedül nem tud megtanulni beszélni, szüksége van valakire, aki megtanítja. Jézus tanítványa […] mindent Isten igéjéből tanul meg, egészen addig, mígnem az evangélium szerint fog beszélni és élni.

A gyermek utánozni szokta az apját. […] Így tesz az »evangéliumi gyermek« is: mindenkit szeret, mert az Atya »fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek«; elsőként szeret, mert Ő már akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk; ingyen, érdek nélkül szeret, mert a mennyei Atya is így tesz.” [1]

 

„Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.”

Vincent és családja Kolumbiában nagyon szigorú megszorítások közt élte át a járvány és a karantén próbatételét. Így ír erről: „Amikor megkezdődött a szükségállapot, hirtelen nagyon megváltoztak hétköznapjaink. Feleségem és a két nagyobb gyermekem vizsgára készült az egyetemen, miközben a legkisebb képtelen volt megszokni az online oktatást. Senkinek nem volt ideje a másikkal foglalkozni. Ezt a robbanásig feszülő káoszt látva arra gondoltam, itt a lehetőség, hogy megtestesítsük a szeretet művészetét, amit az evangélium szerint rendezett »új életünk« kapcsán gyakorolni szeretnénk. Rendet tettem a konyhában, ebédet készítettem, és elkezdtem megtervezni az étkezéseket. Nem vagyok gyakorlott szakács, és a takarítás sem az erősségem, de láttam, hogy ezzel csökkenhetne a mindennapos szorongás. Aztán, ami egyszeri szeretet cselekedetnek indult, hónapokon át tartott. Amikor a többiek is teljesítették vállalásaikat, beálltak takarítani, elrakni a ruhát és rendet tenni. Együtt állapíthattuk meg, mennyire igazak az evangélium szavai, és hogy a találékony szeretet megsúgja, hogyan kerül minden egyéb a helyére.”

Letizia Magri

 

[1] C. Lubich, Az élet igéje 2003. október, Új Város 2003. 10. szám.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetIsten vissza tudja adni

Napi Ima15 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24

Isten vissza tudja adni 

„Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát (…) kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.” (Jób 42:10)

Az enyhén fogalmazva kiszámíthatatlan zeneszerző, Händel pályája során nagy mélységeket és magasságokat élt meg egyik kudarctól a másikig.

Abban az időben még nem lehetett csődöt jelenteni, pedig 1741-re Händel teljesen eladósodott. A börtön elkerülhetetlennek tűnt, hacsak valami csoda nem történik. Úgy döntött, hogy egy búcsúkoncerttel befejezi pályafutását, és ötvenhat évesen csődtömegként örökre felhagy a zeneszerzéssel. Ám minden megváltozott, amikor egy barátjától kapott egy librettót, mely Jézus életéről szólt a Bibliából válogatott igék alapján.

Händel belevetette magát a komponálásba, és megdöbbentő módon a Messiás oratórium első részét hat nap alatt, a második részt kilenc nap alatt, a harmadik részt további hat nap alatt megírta. Lázas ütemben dolgozott, egyetlen ellenállhatatlan cél vezérelte. A szolgák az ételt az ajtaja előtt hagyták, mert féltek megzavarni. Ám egyszer egyik szolgája bemerészkedett, mire a zeneszerző felrezzent, és könnyes szemmel így kiáltott: „Azt hiszem, láttam magam előtt az egész mennyet és magát a nagy Istent!” Éppen akkor fejezte be a híres Halleluja kórust. Micsoda visszatérés!

A Biblia tele van ehhez hasonló történetekkel. Jób könyvének első negyvenegy fejezete leírja mindazt, amit elveszített: az egészségét, a gazdagságát és a családját. Aztán az utolsó fejezetben ezt olvashatjuk: „Az Úr pedig jóra fordította Jób sorsát (…) és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt (…) Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt” (Jób 42:10,12).

Amit Isten megtett Jóbért és Georg Friedrich Händelért, azt meg tudja tenni érted is, ha az életedet az Ő kezébe teszed.

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizennyolcadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Isten jelenléte

Segíts, Uram, hogy megnyíljak most Feléd,
tegyem félre világi gondjaimat.
Töltsd fel gondolataimat békességeddel, szereteteddel.

Szabadság

Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

Szerető figyelmesség

Hogy érzem ma magam?
Milyen a kapcsolatom Istennel? És másokkal?
Van valami, amiért hálás vagyok? Megköszönöm.
Bánok valamit? Bocsánatot kérek.

Isten igéje

Jn 6, 24-35

Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, hogy kerültél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” „Az tetszik Istennek – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” De ők így folytatták: „Hadd lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre azt mondta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!” „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

  • "Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek." Akárcsak Jézus idejében, ma is kemény felhívás, hogy ne a romlandóért dolgozzunk, hanem a maradandóért. Versenyszellemben élő, materialista világunk az ellenkező irányba halad, arra ösztönöz, hogy múló vágyainkat elégítsük ki, és ne foglalkozzunk azzal, ami tartós. Bölcsességért imádkozom, hogy helyesen válasszak az elmúló és a megmaradó között, és bátorságért, hogy mindig azt tegyem, amiről tudom, hogy fontosabb.
  • „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.” Ebben a hosszú beszédben halljuk először Jézustól ezt a komoly kijelentést. Elmélkedem az ünnepélyes szavakon, imádkozom, hogy megértsem őket, és hogy teljes szívvel hinni tudjak Jézusban.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi tizennyolcadik vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Kiv 16,2-4.12-15
Zúgolódott ekkor Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Azt mondták nekik Izrael fiai: „Bárcsak meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ettünk kenyeret! Miért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy éhen veszítsétek ezt az egész sokaságot?” Azt mondta erre az Úr Mózesnek: „Íme, én majd kenyeret hullatok nektek az égből! Menjen ki a nép, és szedjen egy-egy napra valót, hogy próbára tegyem, vajon törvényem szerint jár-e el, vagy sem. „Hallottam Izrael fiainak zúgolódását. Mondd nekik: Estére húst fogtok enni, reggel pedig jóllaktok kenyérrel, hogy megtudjátok, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek!” És történt este, hogy fürjek szálltak fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmat szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró, mozsárban tört dologhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér. Amikor Izrael fiai meglátták, azt mondták egymásnak: „Man-hu?”, ami azt jelenti, hogy: „Mi ez?” Nem tudták ugyanis, hogy micsoda. Mózes pedig azt mondta nekik: „Ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek.
 
Ef 4,17.20-24
Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok és róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van: vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt; újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett.
 
Jn 6,24-35
Amikor tehát a sokaság meglátta, hogy nincs ott sem Jézus, sem a tanítványai, beszálltak a bárkákba, és Jézust keresve Kafarnaumba mentek. Amikor megtalálták őt a tengeren túl, azt mondták neki: „Mester, mikor jöttél ide?” Jézus azt felelte: „Bizony, bizony mondom nektek: Kerestek engem, de nem azért, mert jeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. Ne azért az eledelért fáradozzatok, amely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek. Őt ugyanis az Atyaisten jelölte meg pecsétjével.” Erre azt kérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Isten tetteit cselekedjük?” Jézus azt felelte: „Isten tette az, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.” Erre megkérdezték tőle: „Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van: »Égi kenyeret adott enni nekik.«„ Jézus ezt válaszolta: „Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adta nektek az égből való kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak.” Ekkor azt mondták neki: „Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!” Jézus azt felelte nekik: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.”

 

Nem az a baj, hogy éhezünk, hanem hogy beérjük a romlandó eledellel, a mulandó szeretettel. Jézus az élet kenyere, mert az ő szeretete nem romlik meg, nem múlik el, és soha nem változik gyűlöletté, sem közömbösséggé. Senki és semmi nem képes betölteni szeretetvágyunkat, táplálni legbensőbb életünket, csak Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, hogy ő maga legyen a mi életünk. Amikor a szentáldozásban szent testét és vérét magunkhoz vesszük, a kenyérrel és borral testünket táplálja, előre hirdetve, hogy testünk is az örökkévalóságra van rendelve, szentségi jelenlétével pedig lelkünket élteti.
 
Jézus minden egyes áldozáskor belép emberi életünkbe, hogy felvegyen az ő isteni életébe. Vagyis a szentáldozás nem egy percig tart csupán, hanem egész nap, egész héten át folyamatosan történik velünk és bennünk, szakadatlanul, mint maga az élet. Belebocsátkozunk-e ebbe a kozmikus történésbe? Míg a földi kenyérért dolgozunk, viselve a nap terhét és hevét, ne feledjük: a világ nagy átváltozása megkezdődött, mégpedig odabenn, a lelkünk mélyén. Ne a környezetünktől: az egyházi és világi vezetőktől, a házastársunktól, a főnökünktől vagy a többi embertől várjuk, hogy életünk megváltozzék, és jobbá legyen. Nekünk kell megváltoznunk az élet kenyere által, s belülről átalakulva átalakítanunk mindeneket.
 
Urunk, Jézus Krisztus, Te nem ítéled el bennünk a testi éhséget és szomjúságot, mely teremtett mivoltunkhoz, fizikai valóságunkhoz tartozik, sem lelkünk éhségét és szomjúságát, amikor jó szóra, megértésre, elfogadásra vágyakozunk, s arra, hogy szerethessünk és szeretve legyünk. Amikor ez az éhség és szomjúság fokozódik bennünk, ne engedd, hogy bizalmatlankodni és vádaskodni kezdjünk, mint Izrael népe a pusztában. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy szívvel-lélekkel ráhagyatkozzunk vezetőnkre, aki már nem Mózes, hanem Te magad vagy, s szereteteddel az oltáron végbemenő konszekrációnál is csodálatosabb és hatalmasabb módon saját képmásodra akarsz átváltoztatni minket és általunk az egész világot.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés - Jézus többet ad, mint amit mi elképzelünk -Évközi tizennyolcadik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Evangélium:
Jn 6,24-35
Amikor tehát a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek - felelte Jézus -, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött.”
„Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint írva van: „Égi kenyeret adott enni nekik”. Jézus ezt válaszolta: „Bizony, bizony mondom nektek: Nem Mózes adta nektek az égből való kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere az, amely a mennyből szállott le, és életet ad a világnak.” Ekkor azt mondták neki: „Uram, mindenkor add nekünk ezt a kenyeret!” Jézus azt felelte nekik: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.”

Bevezető ima: Szentlélek Úristen! Világosíts meg ebben az elmélkedésben, hogy tisztán láthassam, mit szeretnél mondani nekem. Kérlek, segíts, hogy mindig keressem és meg is találjam Isten igazságát, amikor imádkozom. Add, hogy mindig rád hallgassak, és ne higgyek el semmit, ami nem a Te igazságod. Te vagy az Igazság!

Kérés: Uram, kérlek, add meg a kegyelmet, hogy ha nem kapom meg Istentől azokat a csodákat, amiket én szeretnék, akkor is feltétel nélkül higgyek a Te szeretetedben és bízzam benned!

Elmélkedés:
1. „Milyen jelet viszel végbe, hogy lássuk és higgyünk neked?” A tömeg jelet kér Jézustól, és ez furcsa. Nem ugyanennek a tömegnek adott enni előző nap öt kenyérből és két halból Jézus? (vö. Jn 6,1-14) Nem ők mondták erre, hogy „Bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra”? Nem kellett Jézusnak elmenekülnie előlük, mert királlyá akarták tenni? (vö. Jn 6,15) Hogyan felejthették el ilyen gyorsan a következtetéseket, amikre előző nap jutottak? Mindenük megvolt ahhoz, hogy hinni tudjanak Jézusban, mégis újabb jelet kértek tőle. Néha én is ugyanilyen vagyok. Milyen sokszor megtapasztalhattam már Isten gondoskodását az életemben! Abban a pillanatban, amikor megtörténtek, örömmel fogadtam őket. Talán hálás is vagyok olyankor, de gyakran ezt sem mutatom ki eléggé. És még ha meg is köszönöm Istennek, amit értem tett, a következő nap talán már el is feledkezem róla... Minden este gondoljam ezért végig hálásan Isten aznapi ajándékait, és ez sokat fog segíteni az Úr iránti bizalmam és szeretetem növekedésében!

2. A tömeg még mindig értetlen. A tömeg a Szentírásból idézi Jézusnak, hogy „ennivalóként mannát hullatott nekik, és mennyei kenyeret adott.” (Zsolt. 78,24) A saját anyagi hasznukat nézik, és azt akarják, hogy olyan csodát tegyen Jézus, ami által minden nap táplálékhoz jutnak, ahogyan a manna is negyven éven át táplálta ősatyáikat a pusztában. De Jézus nem akarja a mindennapi kenyérért végzett munka alól felmenteni az embert. Ellenkezőleg, az Ő országát éppen e mindennapi fáradságos cselekedeteinken keresztül kívánja felépíteni! Ő nem azért tesz csodát, hogy földi kenyérrel tápláljon, hanem azért, hogy a vele való lelki kapcsolat kenyerét adja nekünk. Ennek segítségével ővele végezhetjük minden tevékenységünket! Ő bennünk él, és átjárja isteni szeretetével mindazt, amit vele együtt cseleszünk.

3. Jézus mindig jobbat ad annál, mint amit mi kérünk. Még több földi kenyeret kérnek tőle, és Jézus valami sokkal jobbat ígér nekik – kenyeret a lélek táplálására. Jézus mindig ezt teszi. A hétköznapi életből kiindulva a beszélgetést felemeli a lelki szintre. Mindannyian tapasztalatból tudjuk, milyen nagy szükségünk van a mindennapi kenyérre. Jézus ezt a tapasztalatunkat használja fel arra, hogy megértesse velünk: legalább ennyire, sőt, még inkább szükségünk van a „mennyei kenyérre”, amely a lelkünket táplálja. A tömeg tegnap evett és tegnap jóllakott. Ma ismét éhesek, és ezért felkeresik Jézust, remélve, hogy kapnak tőle valami mannához hasonlót, ami minden nap táplálja őket, hogy ne kelljen többé aggódniuk a mindennapi éhség miatt. Jézus túlmegy ezen, és egy eljövendő kenyérről beszél nekik, a kenyérről, ami lelkileg fogja táplálni őket, hogy többé ne kelljen lelkileg éhezniük. Valami sokkal jobbat ad nekik, mint amit kértek tőle: saját testének kenyerét.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, oly gyakran előfordul, hogy csak a földi, anyagi érdekeimre gondolok... Oly sokszor nem ismerem fel jelenlétedet, kegyelmeidet a nap folyamán. Segíts, kérlek, hogy jobban törődjek a lelki dolgokkal és kevésbé legyek önző. Meg akarok szabadulni ettől a rövidlátástól! Vágyom arra, hogy mind jobban felismerjelek téged, és minél többször találkozzam veled!

Elhatározás: Ma időt szakítok arra, hogy meglátogassam Jézust az Oltáriszentségben. 

A pápa imaszándéka  2021. augusztus hónapra: 

Az Egyház megújulásáért: Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a kegyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi tizennyolcadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Evangélium

Abban az időben: Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”
„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek – őt ugyanis az Atya igazolta.”
Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.”
Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.”
Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”
Jn 6,24-35

Elmélkedés

Elégedettség vagy teljesség?
A mai evangélium előzménye a csodálatos kenyérszaporítás, amely esemény alkalmával nagy számú nép, több ezer ember lakott jól a Jézus által adott kenyérből a pusztában. Minél látványosabbak a csodák, annál inkább keresik az emberek az újabbakat, ezért Jézus egyre nehezebben tud velük szót érteni. Világosan látja, hogy milyen ok vezeti a népet. Ettek a kenyérből, most még több kenyérre vágyakoznak és mellette még nagyobb szenzációra. Az emberek szenzáció-éhségét azóta sem lehet csillapítani semmiféle csodával, semmilyen rendkívüli dologgal. Jézus viszont nem akar belemenni ebbe a játékba, nem mutat újabb csodajelet azok számára, akik ezt kérik tőle. A beszélgetést lelki irányba igyekszik terelni, elkezd tanítani az örök élet kenyeréről. Miközben a jelenlévők újra és újra visszagondolnak az előző nap csodájára, tehát visszafelé, a múlt felé tekintenek, ő a jövő felé néz, egy jövőbeli eseményről beszél. Azt állítja, hogy majd az Emberfia olyan kenyeret fog adni, „amely megmarad az örök életre.”
Erre az ígéretre az a reakció a nép részéről, hogy bizonyítékot akarnak, egy újabb csodát. Ez azt mutatja, hogy Jézust tulajdonképpen eszközként akarják felhasználni saját vágyaik teljesítéséhez. Ha éhesek és kenyeret kívánnak tőle, akkor adjon kenyeret. Ha szomjasak, adjon rögtön vizet. Ha terhesnek tartják a rómaiak uralmát, akkor szabadítsa meg a népet az elnyomástól. Ezek az elképzelések a korabeli elvárásokat tükrözik a Messiással szemben. Mi ugyan nem egy messiás-váró korban élünk, de ugyanez a kísértés nálunk is jelentkezik. Mégpedig abban a formában, hogy Istent felhasználjuk kéréseink teljesítésére. Ha egészségért imádkozunk hozzá, akkor kerüljön el minket mindenféle betegség. Ha szegénynek tartjuk magunkat és gazdagságra vágyunk, akkor Isten adjon nekünk nagy vagyont. És persze csodálkozunk és felháborodunk, amikor Isten nem teljesíti ezeket a vágyainkat. Jó volna végre megértenünk, hogy Jézus nem napi öt zsemlét és két sült halat akar nekünk adni, hanem az örök élet kenyerét. Jó volna megértenünk, hogy azt szeretné, ha a földi dolgok tekintetében az isteni gondviselésre bíznánk magunkat. Jó volna végre felismernünk, hogy a tanítványi élet nem napi háromszori ingyenes étkezést jelent, hanem a szeretet jócselekedeteinek, az irgalmasság tetteinek gyakorlását részünkről.
Úgy tűnik, hogy az egykori hallgatóság kezd valamit megérteni és felébredt bennük a vágy, hogy elfogadják Isten ajándékát. Már nem követelőzőek, hanem elfogadóak. Ekkor mondja Jézus: „Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.” Ez a kijelentés új távlatokat nyit az ember számára, legalábbis a lelki javakra vágyakozó emberek számára, akik nyitottak Isten és az ő szeretete előtt. Ha Jézus Istentől származik, akit ő Atyjának nevez, akkor képes minket elvezetni az Atyához, bekapcsolni minket Isten szeretetébe. Egyedül Isten közelében találjuk meg életünk biztonságát.
Befejezésül még egy gondolat: Isten nem az elégedettség, a megelégedettség érzését akarja bennünk kelteni, hanem a teljesség érzését. Ha naponta zsemléket osztogatna, akkor néhány darab után azt mondanánk, hogy elég, ne adjon többet, mert képtelenek vagyunk többet enni. Ha anyagi javakat, pénzt, vagyont adna, akkor viszont soha nem mondanánk, hogy elég, birtoklási vágyunk betöltetlen maradna. Isten egészen mást ad nekünk, önmagát. Jézus önmagát adja nekünk az Oltáriszentségben. És a vele való egyesülés a szentáldozásban nem az elégedettség, hanem a teljesség érzése.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál! Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben! Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged és tanításodat életre váltsuk! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210801.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 17. hét péntek

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Jó tevékenységeidben és szent gyakorlataidban legfőbb ellenségedként kerülj minden langyosságot és lustaságot.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

A lelki egység a legnagyobb földi érték. Egy szívvel, egy lélekkel ugyanazt szeretjük, ugyanazt keressük, ugyanahhoz ragaszkodunk; ugyanúgy érzünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Vedd el a reményt, s a türelem megszűnik lé­tezni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta K, mint katekizmus, mint kegyelemKATEKIZMUS, KATEKISTÁK, HITOKTATÓK

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Az oratóriumi hitoktatás sok gyermek számára az egyetlen mentség lehetősége (MB XIV 541).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II.János Pál Minden napra egy imaLiguori Szent Alfonz

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Szent Alfonz megalapította a redemptorista rendet, hogy hirdesse Isten igéjét „a legelhagyatottabb lelkek" számára. A II. Vatikáni Zsinat bölcsen döntött úgy, hogy a vallási élet hiteles megújulása nem képzelhető el anélkül, hogy vissza ne térnénk a „forrásokhoz". Is­meritek azokat a normákat, melyeket a zsinati atyák fektettek le ebből a szempontból: „Az alapítók és az egészséges hagyományok szellemének és céljainak hiteles tolmácsolását és megőrzését kell végrehajtanunk mindannak érdekében, amit az egyes intézmények öröksége megjelenít."

Ennek tudatában ...középpontba kell állítanunk a mai, a világon folyó evangelízáció pontos jelentését... meg kell vizsgálnunk, kiket tekinthetünk „szegénynek" és „elhagyatottnak" a mi társadalmi körülményeink kö­zött, hogy meghatározzuk a legfontosabb tennivalók körét, mely felé missziós tevékenységünket irányíthat­juk, mindig tiszteletben tartva az indokolt pluralizmus elvét. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük az értel­metlen energiapazarlást és megőrizzük azt a jellegét a rendnek, melyet Szent Alfonz adott neki - s amelyet Isten népe oly nagyra értékelt évszázadokon át. Ebből a szempontból különösen arra a lehetőségre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy új ösztönzést adjunk a hagyományos misszióknak... Ha az elvárások szerint végezzük őket, a modern gondolkodásmóddal össz­hangban, akkor ezek a missziók nélkülözhetetlen esz­közei lesznek a keresztény élet folyamatos és erőteljes megújításának. Amint jól tudjátok, Szent Alfonz na­gyon bízott bennük.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pio atya breviáriuma

Pio atya breviáriumaAz alázat: igazság

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Az Úr lassan ráébreszt bennünket arra, hogy kik is vagyunk. Fölfoghatatlan számomra az, hogy egy intelligens és tudatos lény hogyan tud gőgös lenni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó Fogadd el házasságodat!

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Ő kezdte! Akkor is, most te vagy a soron, kezdd el -- megújult szívvel -- újra szeretni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima34 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 17. vasárnap

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
24
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziSzia, Uram, én vagyok az a csávó

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31
Szia, Uram, én vagyok az a csávó,
hogy is magyarázzam, izé, diktáljam be
talán a személyi számomat,
hogy be tudjál azonosítani?
Hahó, Uram, van keresztlevelem
meg elsőáldozási emléklapom,
tanítottam egyházi intézményben,
a plébános ismer, tud mellettem tanúskodni,
ministráltam is, igaz, néha meghúztam
a lányok copfját.
Figyu, Uram, szoktam járni templomba
meg imádkozni is otthon és közösségben,
nem csalok, nem lopok, nem hazudok
vagy csak alig, igyekszem szépen élni,
bár bűneim is vannak egy kisebb kazallal,
de mellékelhetem hozzájuk iktatószámmal
a vonatkozó mélységes bűnbánataimat,
lehívhatod az adatbázisból a videókat,
biztos van az univerzumnak egy ilyen
funkciója, megnézheted a statisztikákat,
talán nem vagyok a legjobbak között,
de úgy a középmezőnyben.
Helló, uram biztosan sok a dolgod,
nem tudom milyen ez a rendszer,
regisztrálni kell vagy időpontot kérni,
valami sorszámot, biztos vannak nálam
súlyosabb esetek, rászorulóbbak,
nem sürgős meg nem fontos a dolog,
de azért szeretnék beszélni
vagy legalább mailezni veled.
Hogy mondod, Uram? Szeretnéd
meggyógyítani a jobb vállamat,
mert tudod, hogy pont ott fáj?
Váó, akkor a mindenhatóság
nem csak városi legenda?
Hogy mondod? Én vagyok
a szemed fénye, szeretnél átölelni,
és a vállamra teríteni palástodat?
Itt álltál mellettem végig,
csak nem figyeltem rád?
Lehidalok!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Fülöp László örömhíre

Fülöp László örömhíreÉvközi 14. vasárnap

Reggeli ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
04
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 17. vasárnap

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése A szabadság kenyereÉvközi 18. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
29

A jóllakásra és csodajelre vágyó nép figyelmét Jézus magasabb rendű táplálékra irányítja. A szabadságról és életről szóló tanítás azonban nem könnyen emészthető kenyér. Ezért zúgolódott már az egyiptomi szolgaságból az ígért szabadság földje felé tartó nép is így: „Inkább haltunk volna meg az Úr keze által Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk és jóllaktunk kenyérrel” (Kiv 16,3).

Dosztojevszkij A Karamazov testvérekben a nagy inkvizítor és Jézus találkozásáról szóló fejezetben az emberi szabadság örök titkáról és buktatóiról elmélkedik. Az író belső vívódását az is érzékelteti, hogy Ivan poémáját Aljosa iszonyattal hallgatja.

A Sátán, a félelmetes és okos szellem, az önmegsemmisítés és a nemlét szelleme olyan kérdéseket tesz fel a pusztában Jézusnak, amelyekben találkozik az emberi természet minden megoldatlan történelmi ellentmondása és kifejezi a világ és az emberiség egész jövendő történetét. Ha evilági bölcseknek – kormányzóknak, főpapoknak, tudósoknak, filozófusoknak és költőknek kellene három emberi mondatban megfogalmazniuk valamit, amelyek erőben és mélységben ehhez foghatók lennének, aligha lennének képesek erre.

A negyven napi böjt után a pusztában megéhező Jézus kísértései a kövek kenyérré változtatása, a világi hatalom és gazdagság birtoklása, végül a vakmerő hit. A kenyér, a hatalom és a feltétlen hit nem önmagukban rossz dolgok. A kísértések lényege, hogy a Sátán arra akarja rávenni Jézust, hogy a maga javára használja isteni erejét, tőle fogadjon el hatalmat és neki bizonyítsa feltétlen hitét.

Dosztojevszkij a Krisztus által hozott szabadság és az emberek által óhajtott illuzórikus szabadság örök feszültségébe helyezi a megkísértés eseményeit.

Adj kenyeret, és az emberiség hálás és engedelmes nyájként iramlik utánad, bár örökké rettegni fog, hogy leveszed róluk a kezed és éhezni fognak. A földi kenyér nevében támad majd a föld szelleme az Isten ellen, és néhány évszázad múlva a saját bölcsességének és tudományának a szájával azt fogja hirdetni, hogy nincs Isten, nincs bűncselekmény, tehát vétkesség sincs, csak éhes emberek. De végül ráeszmélnek, hogy a szabadság és a mindenki számára elegendő földi kenyér együtt elképzelhetetlen számukra, mert ők soha nem tudnak megosztozni egymással.

A valódi szabadságot elviselni nem tudó emberek mihamarabb és kényszeresen bálványaik meg ideológiáik előtt akarnak meghajolni. Kenyéradójuknál is jobban tisztelik azt, aki Istent megkerülve hatalmába keríti és elzsongítja a lelkiismeretüket, mert az ember a nyugalmat többre becsüli, mint a jó és a gonosz megkülönböztetésének szabadságát. A földi eszmék és narratívák kitalálói pedig béketűréssel tudomásul veszik az emberek gyöngeségét és azt is hagyják, hogy bűnt kövessen el, de csak az ő engedélyükkel és feloldozásukkal.

Jézus nem csodák sokaságával akarta leigázni az embert és nem csodaszülte, hanem szabad hitre és szeretetre áhítozott. Ezért nem vetette le magát a templom párkányáról és nem szállt le a keresztről. A szenzációéhes ember ezért aztán teremtett magának evilági, saját csodákat, és szemfényvesztők, kuruzslók meg csalók varázslatai előtt hajbókol.

A lelkiismeret szabadságát elviselni nem tudó emberek hagyják meggyőzni magukat arról, hogy akkor lesznek szabadok, ha az Istent a világból kirekesztők javára lemondanak a szabadságukról és meghódolnak előttük. Csak mentsék meg őket önmagunktól. Ideológusaik bebizonyítják nekik, hogy gyöngék és szánalomra méltó gyermekek, de az infantilis boldogság mindennél édesebb. Munkára kényszerítik őket, de szabad óráikban gyermeki játékká alakul az életük. Szeretni fogják őket, mert megengedik nekik, hogy vétkezzenek. Lelkiismeretük leggyötrőbb titkait odahozzák nekik, ők pedig megmentik őket a személyes és szabad döntés nagy gondjától és gyötrelmétől.

Dosztojevszkij száznegyven évvel ezelőtti vívódó gondolatai a valódi jézusi szabadság és a látszatszabadság megalkuvásainak különbségeiről ma is érvényesek. A nagy kérdés az, hogy vajon van-e bennünk elég bátorság, bizalom és hit arra, hogy az örökké divatos és korrekt illúziók kísértései helyett merjük a szabadság és az élet mennyei kenyerét, Jézust választani?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 18. vasárnap

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Bevezetés

Az evangélium beszámolója szerint, Jézus, a tanításáért lelkesedő hallgatóság éhségét csodás módon elégítette ki.

Az apostolok finoman felhívták figyelmét a közelgő alkonyatra és az emberek elbocsátására. Hadd menjenek a közeli falvakba, és ott szerezzenek maguknak élelmet. Jézus azonban másképpen döntött. Elhatározta, hogy Ő vendégeli meg lelkes hallgatóit. Hogy hogyan, azt az evangéliumi szakaszban fogjuk hallani. 

Kirié litánia

Urunk, Jézus! Bocsásd meg az éhezők iránti eddigi gyenge szolidaritásunkat. Uram irgalmazz

Urunk, Jézus! Bocsásd meg, hogy oly ritkán dobunk pénzt a Szent Antal kenyere perselybe. Krisztus kegyelmezz!

Urunk, Jézus! Add, hogy napról napra erősödjék bennünk a szolidaritás a szegénységi küszöb alatt élők iránt. Uram irgalmazz! 

Evangélium után

Mily öröm lehetett Jézus számára, hogy nemcsak néhányan, hanem ezrek és ezrek hagyták abba a munkájukat, hogy hallgassák tanítását. Megértették az üzenetet: "Keressétek először Isten országát, és a többiek hozzáadatnak ehhez”. Mivel azonban nemcsak igével él az ember, ők is megéheznek. Éppen indulni akarnak, de Jézus szeretete útjukat állja. Akik ilyen nemes éhséggel fogadták tanításának kenyerét, megérdemlik, hogy testi éhségüket is kielégítse.

Jézus józanul nézi az emberi életet. Tudja, hogy az anyagi nyomorúság éppen olyan akadálya az evangelizációnak, mint a gazdagság.

Mindkettőre vannak példák! Ott vannak a jóléti, fogyasztói társadalmak, társadalmi rétegei. S ott vannak a szegény, elmaradt, s eladósodott országok éhező, nélkülöző társadalmi rétegei.

Templomainkból épp úgy hiányoznak a leggazdagabb rétegekhez tartozók, mint a szegénységi küszöb alatt élők S ez utóbbiakból bőven vannak a világban,

Az Isten igéjét szóval és életpéldájával hirdető keresztényeknek kenyéradó szeretettel kell segíteni éhező felebarátaikon. Így lesz az evangélium nemcsak üdvösséget szerző, hanem kenyeret adó tanítás!

Szánom a sereget, mondotta Jézus, és ez a szeretet ösztönözte a kenyérszaporítás csodájára! Igaz, hogy nekünk nincs ilyen hatalmunk, de arra megvan a lehetőségünk, hogy megosszuk kenyerünket a rászorulókkal.

Ha testvérként tekintenénk az éhező népekre, éhező honfitársainkra, akkor, akár életszínvonalunk csekély csökkentése árán is, de segíthetnénk rajtuk. A jóléti népek szégyene, hogy milliók halnak éhen napjainkban is! És még tragikusabb az, hogy ezek közül minden harmadik gyermek! Nálunk is mennyi, egyre több, az éhező gyermek!

Isten megadja nekünk a mindennapi kenyeret, de ránk bízta és bízza szétosztását! A "'Ti adjatok nekik enni" krisztusi parancs minden kor minden emberének szól. Elsősorban nekünk, Jézus tanítását megvalósítani igyekvőknek. Jézus nyíltan megmondta, hogy a föld nincs arra berendezve, hogy milliomosak legyünk! Épp ezért senkinek sincs joga: hazárdjátékot űzni az emberiség kenyerével.

Ma túlontúl sok az éhező ember: A TV képernyőjén, olykor-olykor 1áthatunk lelkiismeretet ébresztő képsorokat: csont-bőr embereket, földön fekvő már mozdulni sem tudó, elerőtlenedett gyermekeket és aggokat. Sokan idézik ilyenkor, Madách sorait: „Sok az eszkimó, s kevés a fóka!” Valóban azonban nem erről van szó, mert a föld sokkal több embert is tudna táplálni, ellátni élelemmel, a mai termelési technikával, mint amennyien élünk a földön!

Hát akkor miről?

Az együttérzés, a szolidaritás hiányáról!

Ha annak a napi sok milliárd dollárnak pár %-át az éhezők megsegítésére, és kenyéradó munka-helyek megteremtésére fordítanák, amit háborúkra és országok megszállására fordítanak, akkor nem lenne éhező e világban.

De hol van a világ mai, milliárdos vezetőiben a humánus gondolkodás és a szolidaritás érzület? Sajnos az Úr Jézus által szívtelen gazdagoknak mondottakban, miként a múltban, úgy napjainkban is óriási defektus ez!

Az Úr Jézus nem ok nélkül kiáltott jajt a szívtelen gazdagokra, akik nem akarják meglátni a szegény Lázár nyomorúságát. És ma is jajt kiáltana mindazokra, akik csak a profitot nézik és nem törődnek az emberrel, azzal, hogy minden ember, emberhez méltó életet tudjon élni.

Nem megvonni kell a családoktól a különböző támogatásokat. S a betegektől a gyógyszertámogatást. A szociális otthonokban élőktől a normatív támogatás egy részét. Arra hivatkozva, hogy eddig igazságtalanul kapták azokat. S a legszegényebbnek juttatni csak segélyeket. Egyébként is, nem segélyekből kell, hogy élje élet az ember, hanem arcának verejtékével biztosított munkájából.

A kenyéradás napjainkban az emberiségnek a legnagyobb problémája, és megnyugtató megoldása nélkül nem reménykedhetünk a terrorizmus megszűnésében, a béke és a biztonság megszületésében.

Az Úr Jézus napjainkban nem szaporítja meg kenyerünket és halunkat sem. Nem tesz csodát. Ránk bízza a kenyéradó szeretet gyakorlását, mert önző, kapzsi világunkban ez a legcsodálatosabb emberi cselekedet. Legyünk büszkék arra a képességünkre, hogy Jézushoz hasonlóan kenyéradó szeretettel fordulhatunk éhező embetársaink felé.

Ha csak egy darab kenyeret is adunk az éhező testvéreinknek, vagy egy pohár vizet a szomjazó testvérünknek, máris enyhítettünk a világ, s honfitársaink nyomorán. Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Veszendő eledelÉvközi 18. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

1. A manna (Kiv 16,2–4.12–15)

A manna csodálatos égi kenyér volt, de fontosságát a nép eltúlozta. A zsidók emlékezetében égi eledelként maradt meg, olyannyira, hogy holmi jézusi kenyérszaporítást már nem tartottak akkora csodának.

2. Új élet Krisztusban (Ef 4,17–20–24)

Régebben a pap az efezusi levél mai szakaszát imádkozta, amikor a karinget felöltötte. Már a keresztségben beöltöztünk az új, kegyelmi életbe, amelyet Krisztus hozott el nekünk megváltása árán.

3.  Ne veszendő eledelért fáradozzatok… (Jn 6,24–35)

A kenyérszaporítást követő napon az emberek tódulnak Jézus után, mert ettek a csodás kenyérből, és szeretnék, ha a csoda megismétlődne. Eszükbe jut, amikor Mózes idejében Isten mannával táplálta népét. A manna azonban nem adott örök életet.

Jézus önmagát nevezi élő kenyérnek. Meglepő és felfoghatatlan egyszerre. A kafarnaumiak eddig a mélységig nem jutnak el. „A klasszikus történet – amelyet Kerényi Lajos idéz – szerint amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, négy férfi beszélgetett az egyik utcasarkon. Egyre közeledett a hozsannázó tömeg. Az egyik beszélgető elcsukló hangon rebegte: nézzétek, jön az áldott. Ő gyógyította meg a leányomat. Hozsanna. A másik azt mondta: Én is ott voltam a lakodalomban, amikor elfogyott a bor. Ő, Jézus a vízből csodálatos bort varázsolt. Éljent kiáltok, ha ideér. A harmadik férfi azért magasztalta a szamárháton érkező messiást, mert ott volt az ötezer között, és evett a megszaporított kenyérből. A negyedik sötét arccal csak ennyit mondott: Én pék vagyok. Nagyszerű ember az a Jézus. Láttam saját szememmel, hogy halottat támasztott fel, én mégsem halleluját fogok kiáltani, hanem hogy feszítsék meg. Mert ha ő kerül uralomra, nem fogom tudni eltartani négy gyermekemet és feleségemet. Ő a semmiből ad kenyeret.

Jellemző racionalista, Istentől elszakadt világunk gondolkodásmódjára, amely még az egyházba is minduntalan beszüremlik… A 90-es évek elején Erdély-szerte emlékszünk a hirtelen pálfordulásokra, amikor a nyugatról érkezett segélycsomagok miatt, később meg a magyar igazolványok miatt egyszerre csak megteltek a templomok. Sokan addig maradtak hívők, amíg hasznuk volt belőle.

Vannak, akik ma is szemfényvesztésnek, csalásnak ítélik meg Isten csodáit, kegyelmi segítségét. Azt mondják, nem kell komolyan venni, mert lefokozza az emberi alkotóképességet. Mások meg azért lesznek újra vallásosak, mert azt hiszik, könnyebb lesni a potyát, és önzésüket vallásos mázzal önthetik le. A mindenkori lelki haszonlesőket, konjunktúra-lovagokat képviselik, akik az égből pottyant mannát „éhezik”, pedig a manna csak a pusztában volt érvényes… Az ilyen emberek szeretnek szerepelni egyházi rendezvényeken, fontoskodnak, lelkiznek, és jó pénzért biztos tippeket adnak életvezetésből. Még az egyházi szolgálattevőket is könnyen utolérheti a kísértés, hogy a felelősséget a gondviselésre hárítsák. Észre sem veszik, hogy az egyedüllét elmagányosodást, az elmélyült csend kényelmességet szülhet… Olyanok is bőven vannak, akik nem érzik a lelki értékek súlyát: ha amúgy is ingyen van, az egyház tegyen velük kivételt, kössön kompromisszumot. Kialkudnák a minél olcsóbb lelki szolgáltatást, hogy akár leszállított áron is hozzá lehessen jutni, hiszen a papot ezért fizetik…

Az ilyen és hasonló gondolkodású emberek elmennek a lényeg mellett. Összetévesztik az ajándékot az ajándékozóval, Istent és kegyelmét csak segédeszköznek vélik, amely jól jön a szerencséhez és a boldoguláshoz.

Jézus egyszerre „kiábrándít” és tanít. Azt akarja, menjünk hozzá, őt éhezzük és szomjazzuk. Tisztázza gondolataink és szívünk téves indítékait. A kenyéren és a földi eledelen túli mélyebb mélységet, a belénk teremtett Isten utáni vágyat szólítja meg és tölti be. Amikor végre megértjük, hogy igazi, tartós, méltósággal teli boldogságot, valódi életet csak benne és általa élhetünk. Amikor kenyérré válunk mások számára. Ahogyan ő ehető, éltető kenyérré válik bennünk. Igéje és feltámadt-üdvözítő teste révén az eukarisztiában. Általa leszünk képesek önmagunkat adni a szeretetben, a megbocsátásban, a halálig tartó önzetlenségben, hogy mi is életet fakasszunk, mint egy szelet kenyér.

A mindennapi betevő falat utáni rohanás címén nem egyszer olyan eledelek, dolgok után törtetünk, amelyekre nincs is szükségünk. Jézus viszont arra figyelmeztet: ne legyünk konzum-idióták. Ehelyett inkább alakítsuk ki a Jézusból élő lelkületet kis és nagy közösségeinkben egyaránt. Nem önmagában a fogyasztás miatt, hanem hogy életünk legyen. Mert ő örök manna, a szentáldozásban már miénk lett. Egyszerre táplálék és ígéret.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedése "Még a port is rázzátok le lábatokról…”Évközi 15. vasárnap

Napi Ima29 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
11

Szentírási rész: Mk 6,7-13
 

Az Úr Jézus miután megmutatta tanítványainak, hogy hogyan tanítja a népet és támasztja alá tanítását csodajelekkel, kezdve saját neveltetési helyén, Názáretben – ahol csak kevés csodát, gyógyítást művelt a hit hiánya miatt –, folytatva a környék városain, falvain, azután elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
A folytatásba bevonja az Írás magyarázatában külön ki nem képzett tanítványait, akiket apostoloknak, vagyis küldötteknek nevez, hogy kettesével tegyenek hasonlóképpen, mint ő. Egyszerre ad nekik általuk korábban nem tapasztalt hatalmat a tisztátalan lelkek fölött, és inti őket szegénységre, szerénységre, egyszerűségre, vagyis arra, hogy az Istenre hagyatkozva hirdessék Isten országát, s közben figyelmezteti őket, hogy ne számítsanak mindenhol örömujjongásra, kedvező fogadtatásra.

„Abban az időben, Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik…”  

 


Az első olvasmányban (Ám 7,12-17) Ámosz próféta hangsúlyozza, hogy Isten hívta meg őt, hogy prófétáljon: „Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek!«”. Ez a motívum jelenik meg a mai evangéliumi részletben is (Mk 6,7-13), amelyben az evangélista így fogalmaz: „Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket”. Tehát Isten az, aki meghívja és küldi választottait, hogy tegyenek tanúságot az evangéliumról: az örömhírről. Jézus nem egyedül akarta a világot megtéríteni, hanem munkatársakat választott ki magának. Azt akarta, hogy ők is részt vegyenek a megváltás művében.
A születendő Egyház első lépései ezek. A megváltás működésbe lép. Sokat tanulhatunk belőle. A tanítványok csoportja Jézusra figyel, az ő üzenetét fogják közvetíteni egy felkészületlen világba. Küldetésre indulnak. Ott kell hagyniuk, ami eddig biztonságot nyújtott számukra: lakóhelyet, munkahelyet, pénzt, minden tulajdonukat. Bízniuk kell Jézusban, hogy tudja, mit csinál; és szükségük van azok jóindulatára is, akikhez mennek. Cserébe Jézus megosztja velük gyógyító erejét, és hatalmát a gonosz felett.
Ha pontosabban megfigyeljük az evangéliumi részletet, Jézus nem üres kézzel küldte őket szét, hanem hatalmat adott nekik. Tehát az Úr nem csupán tanítását bízza apostolaira, hanem ahhoz is hatalmat ad, hogy betegeket gyógyítsanak és kiűzzék az emberekből a gonosz lelkeket.

„Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit…”


Az Úr Jézus a kettesével küldött apostolokat tanácsokkal, sőt inkább utasításokkal látja el. A küldő meghatározza saját elvárásait a küldöttekkel szemben, akik ezeket a követelményeket kötelesek betartani. Az utasítások arra vonatkoznak, hogy mit vihetnek magukkal és mit nem, azaz ruházatukon és egy vándorboton kívül ne vigyenek magukkal semmit.
Jézus azért kéri küldötteitől ezt a szegénységet és eszköztelenséget, mert ő maga is ilyen egyszerűen járt tanító útjai során. Azt kéri, hogy csak az ő tanítását és a tőle kapott hatalmat vigyék magukkal. Ez azt jelenti, hogy a küldöttnek nem fűződik hozzá semmi érdeke a tevékenységéhez. Nem lesz tőle se gazdagabb, se híresebb, nem tesz szert nagyobb befolyásra.
Az apostol szegénysége a függetlenség, a szabadság kifejezője. Az „egyetlen fontos”, vagyis Isten ügyének a megélése. Lényege, kapcsolatba hozni az embereket Istennel
A szegénység ezt a személyes kapcsolatot szolgálja. Egyszerre kifejezése és feltétele a szabadságnak, az ideológiáktól, a rejtett céloktól, a hátsószándékoktól való mentességnek. A szegénység célja az, hogy segítse az egyént szabad személyes kapcsolatba lépni Istennel.
Minden küldetés, misszió Jézus ügyének szolgálatát jelenti. Az a tény, hogy a küldöttek ilyen feltételekkel is vállalták megbízatásukat, azt mutatja, hogy mennyire megbíztak Mesterükben. Ez a tökéletes bizalom elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki Krisztus küldetésében járjon, az ő tanítványa legyen. Az Egyház életében ez a bizalom és a gondviselésre hagyatkozás minden korban jellemezte azokat, akik az Úr hívását meghallották és vállalkoztak az apostoli feladatra.
Az apostolt vállalt szegénysége arra kényszeríti, hogy bízzék, bizalommal legyen Isten után az emberek iránt, még akkor is, ha egyesek durván visszaélnek ezzel a bizalommal. Bízzon, hogy lesz, aki befogadja, és ellátást ad neki. Együtt élni így emberekkel azt is jelenti, hogy szolidáris velük: osztozik a sorsukban. És azt is magával hozza az apostolban élő bizalom, hogy megnyílnak előtte a szívek. Azért talál nyitott ajtókra, mert korábban megnyíltak előtte a szívek. A bizalom bizalmat szül. A bizalom szül bizalmat.
A befogadó pedig, aki szívet és ajtót nyitott az apostolnak, az arról is tapasztalatot szerez, hogy képes a jóra, képes jót tenni, jó van benne. Megtapasztalja, hogy tud változtatni a dolgokon, igenis van hatóköre, amelyen belül van ráhatása a világra. Nem tudom az egészet megváltani, de abban a térben, ahol van hatásom, tudok jót tenni. Munkatársa vagyok a jónak. Így a vendégszeretet az Istennel való találkozás alkalmává válik. Elérkezett Isten országa az én világomba.

„Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról…”


Mindez, vagyis az apostolok szétküldése, Jézus sikertelen názáreti fellépése után történik, erről szólt a múlt vasárnapi evangéliumi szakasz: „Senki sem próféta a maga hazájában” (Mk 6,1-6). Mesterük kudarca Názáretben önmagában is figyelmeztetés az akkori apostolok és mai küldöttek számára, hogy ne számítsanak mindenhol örömujjongásra, kedvező fogadtatásra. Ezt tudatosítják bennük Jézus szavai is: „Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük” (Mk 6,11).
Nagyon lényeges tény, hogy Jézus nem agitálni, kampányolni küldte tanítványait. Soha nem akart, és ma sem akar erőszakkal meggyőzni senkit, hogy kövesse őt. Ezért meghagyta a tanítványoknak, hogy ahol nem fogadják őket szívesen, azt a helyet hagyják el. „Még a port is rázzátok le lábatokról, tanúságul ellenük” - mondja. A zsidók valahányszor pogány földről szent földre léptek, lerázták a port a lábukról. Ezzel jelezték, hogy mindent elutasítanak, ami tisztátalan. Ez a mondat valami olyasmit is jelent: az üzenetet átadtam, hogy mit kezdesz vele az a te felelősséged. Én figyelmeztettelek, a többi a te dolgod.
Szent Lukács evangéliumában egy kis magyarázatot is találunk a gesztus mellé: „Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt; tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa” (Lk 10,11). Nem tapadnak a kudarchoz sem. Ez is a szegénység, a függetlenség, a szabadság része.

Barsi Balázs ferences atya, volt magiszterem mondja ezzel kapcsolatosan: "Aki valóban elhivatott, s aki küldetést kapott az Úrtól – és ki ne kapna a Krisztus-hívők közül? –, az „nem ér rá” azzal foglalkozni, hogy meghatározza elfoglalt helyét valamely hierarchiában, hogy besorolja magát ilyen-olyan csoportba, kategóriába, a kisebbek vagy nagyobbak közé. Kizárólag azzal van elfoglalva, hogy menjen és cselekedjen, engedelmeskedve egy néha édes, máskor nagyon is keserű, de így is, úgy is ellenállhatatlan belső unszolásnak. Minél eredetibb ez a küldetés, annál kevésbé jut eszébe, hogy valami hasonlóságot keressen másokkal, és próbáljon megfelelni egy címkéhez kötődő különféle elvárásoknak.
Legfeljebb egy-egy kritikus pillanatban, fáradtság vagy sikertelenség esetén merül föl benne a kérdés: mit csinálok rosszul, mivel váltam méltatlanná ahhoz a küldetéshez, melyet az Úrtól kaptam? Ilyenkor jól teszi, ha Ámosz próféta példája szerint cselekszik, vagyis nem abból indul ki, hogy micsoda ő, milyen szerepet, tisztséget tölt be az Egyházban, a családban, hanem elhívásának eseményére emlékezik vissza, arra a találkozásra, amelyben maga az Úr szólította meg és küldte őt.
Ez a találkozás Urunkkal mindegyikünk életében tökéletesen eredeti és páratlan. A felszínen lehet hasonlóság két ember elhívása és küldetése között, a mélyben azonban minden egyes szólítás más és más. Ahol nincs jelen más, csak „én és az én Teremtőm” (J. H. Newman), ott valami egészen különleges, teljes mértékben testre szabott módon jelentkezik az isteni hívás.
Nem az Úrtól kapott feladatokra, még kevésbé az elért eredményekre kell figyelnünk, hanem ezt a benső, mélységes mély találkozást kell újra meg újra emlékezetünkbe idéznünk, különösen is válság idején. Csakis az Úrral való személyes kapcsolat megerősítése és elmélyítése lehet a megoldás, amikor szavainkat kiforgatják, legjobb szándékkal véghez vitt cselekedeteinket félremagyarázzák, közeledésünket elutasítják, esetleg teljesen ellehetetlenítenek abban, amit teszünk. Nem szabad kétségbeesnünk. Védekeznünk sem kell, valószínűleg úgyis hiábavaló volna. Az Úr maga áll ki értünk és mellettünk, ha nincs más ambíciónk, mint vele maradni és még szorosabbra fonni a hozzá fűző köteléket. Elég minden erőnkkel arra koncentrálnunk, hogy hűségesek maradjunk ahhoz a hivatáshoz, melyre az Úr a legszemélyesebb módon választott ki még mielőtt megszülettünk volna, s amelyet tudtunkra adott meghívásunk napján.”

Azonban apostolnak, küldöttnek lenni nem pusztán annyit jelent, hogy a meghívott kap valamilyen feladatot és azt egyszerűen teljesíti anélkül, hogy hatással lenne rá. A küldetés a küldött teljes létét érinti, egész személyét átírja, alakítja, formálja. Igaz, hogy viszi az üzenetet, de ez valójában azzal jár, hogy üzenetté válik ő maga is, amíg át nem adta az üzenetet. 


Az a hivatásunk – küldöttként arról szól a létünk, az életünk –, hogy kapcsolatba hozzuk Istennel az embereket. Döbbenetes Jézus belénk vetett bizalma, hisz mindannyiunkat arra küld nap, mint nap, hogy elvigyük a jó hírt azoknak, akik életünk részét képezik. De ezt csak akkor tudjuk tenni, ha közben a saját életünkben megnyílunk az Isten jelenlétére, ha hagyjuk, hogy Isten, Isten legyen az életünkben. Akkor tudjuk ezt tenni, ha nemcsak hirdetjük a jó hírt, hanem, ha mi magunk válunk a jó hírré.
Ne feledjük, megkeresztelt emberként mindannyian küldöttek vagyunk, akiknek az a hivatásunk, hogy Krisztus művét folytatva szolgáljuk Isten országa ügyét és annak terjedését a világban. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója Egyszer jóllalkni!Évközi 18. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?” „Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus -, nem azért kerestek, mert csodajelet láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.” Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”  „Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.” De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.” Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!” „Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.” . Jn 6, 24- 35

MottóMit tudsz tenni?

 

TEHETETLENSÉG

Milyen kihívó, szinte pimasz a kérdés! Pedig oly ártatlanul kezdődött! „Mester, mikor jöttél ide?” Mit is akartak ezzel mondani? Keresték, majd megtalálták. De mintha nehezteltek volna rá, hogy keresniük kellett, hogy nem rendelkezhettek fölötte kényükre-kedvükre.

Jézus ezért a tulajdonképpen értelmetlen kérdésre nem is válaszol, hanem leleplezi motivációjukat. Ők csak jól akarnak lakni, semmi többet! Pedig Jézus ajánlata ennél sokkal nagyvonalúbb! Örök életre érvényes ajánlatot tesz nekik, romolhatatlan eledelt. És örülnek neki? Nem, hanem saját logikájuk szerint nem ajándékot akarnak, hanem kiérdemelni azt. Jézus nem sértődik meg, hanem konkrét utat mutat, hogy mit tegyenek. Csak hinniük kell, De az is nehezükre esik. Régi emlékeikre hivatkoznak, és azok mögé sorakoznak fel. Jézus még mindig nem sértődik meg, hanem kinyilatkoztatja a mostantól fogva örök ajánlatot: „Aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”  Mondhatunk erre nemet?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Tempfli Imre Katáng barát

Dr. Tempfli Imre atya Katáng barátIgazán hontalan…

Napi Ima13 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Igazán hontalan…
„Itthon” vagy.
Lakásodat, házadat belaktad. Igaz, hogy keményen megdolgoztál érte, de van mit aprítanod a tejbe.
Családod van, munkahelyed, új barátok, ha kevés is...
Gondjaid, problémáid néha mázsásak, de ugyanazok, mint mindenki másnak, legfeljebb nem mindig van, kivel megosztanod...
Egy szóval meg vagy...
Olykor-olykor azonban szent nyugtalanság fog el és útra kelnél…
Mert van egy „otthon”, ahol a kenyér ízesebb és lágyabb,
a víz pedig páratlanul tisztább és üdítőbb, mint bárhol másutt széles e világon!
Van egy otthon, ahol a rétek színesebbek és pompásabbak,
a mezők tarkábbak és virágosabbak!
Van egy otthon, ahol a fű zöldebb és dúsabb, az ég kékebb,
a földek pedig jobb és gazdagabb termést hoznak, mint ahol most élsz…
Otthon a házakban nyáron kellemesen hűvös, télen pedig vendégmarasztalóan langymeleg van.
Az emberek mindig szívélyesek egymáshoz, és olyan zöngéjű nyelven beszélnek, amelyet mindenki megért.
Olyan szép utcái vannak, hogy mindre fejből emlékszel, és minden ház ismerős neked.
Pirkadatkor, ha reggel felkel a nap, a szomszédoknak máris van egy jó szavuk egymáshoz.
Napközben mindenki mindenkit megsüvegel és megszólít, mindenki mindenkinek segít, mindenki mindenkire számolatlan időt pazarol.
Este lefekvés előtt pedig az emberek forró imában adnak hálát Istennek.
Ezen a helyen az alvás pihentetőbb, az álom pedig édesebb, mint bárhol máshol ezen a földgolyón.
Van egy otthon, ahol mindig gyermek lehetsz: ártatlan, derűs, boldog és gondtalan.
Hogy ugyanezt érzed-e Te is, miközben olvasod? Nem tudom!
De ha szülőföldedet, otthonodat elveszítetted vagy valamiért el kellett hagynod,
akkor nem létezik, hogy szíved mélyén nem ezt mondatná veled is a honvágy, az édes otthon utáni mély, méla, keserű-édes sóvárgás!
Ha szabad folyást engedsz szívedben ennek a szent vágynak,
ha nem nyomod el a tompán sajgó fájdalmat, amellyel együtt jár,
ha nem szégyelled, hanem hűen ápolod magadban,
akkor – először is – gyengédebbé, érzékenyebbé és nyitottabbá válsz mások iránt.
Azon túl megérted azokat (Istenem, hányan vannak körülötted, nem is gondolod!), akiknek nincs otthonuk.
Megérted azokat, akik sehol sincsenek otthon.
Megérted azokat, akiket már senki nem vár haza.
Végül megérted azokat is, akiket sehol nem vár már senki.
Mert igazán hontalan nem az, akinek se „itthona”, se „otthona”, hanem az, akinek senki szívében nincsen már helye!
 
Imre atya
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 6,24–35 „Kerestetek engem…”Évközi 18. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Jn 6,24–35 „Kerestetek engem…”

Különböző típusú keresésekkel találkozunk az Újszövetségben. Általános mondásként olvashatjuk „Aki keres talál” (Mt 7,8). Jézust többen többféle indokkal keresik fel. Elsősorban anyja és rokonai (Mk 3,32). Az utóbbiak azért, mert azt gondolják, elment az esze. A farizeusok és írástudók halálra keresik (Jn 7,25), sőt már Heródes is halálra kerestette a gyermek Jézust, akit messiási hírbe hoztak égi-földi látogatói és az idézett próféták (Mt 2,13). Végül a megrémült tanítványok az élőt a holtak között keresik Jézus feltámadása után (Lk 24,5).

Jézus és tanítványai a keresés fogalmát más összefüggésben is használják. Jézus megvédi tanítványait a Getszemáni-kertben, amikor azt mondja a katonáknak, „ha engem kerestek... akkor engedjétek ezeket szabadon” (Jn 18,8). Jézus számos esetben konfliktusba kerül az emberekkel, az írástudókkal, a tanítványokkal, a lelkes tömeggel, de azért, mert „nem a maga akaratát keresi”, hanem annak az akaratát, aki küldte (Jn 5,30). Vagyis Jézus nem a mennyei Atya automatája, aki más programot nem tudna végrehajtani, csak azt, amit az Atya diktál neki, hanem szándékosan keresi az Atya akaratát, vagyis emberi erőfeszítésébe kerül megvalósítani küldetését. Ez a dilemma végigkíséri a tanítványok életét is, és a legtöbbet Pál leveleiben olvashatunk róla. Az apostol nem azt keresi, ami neki használ (vö. 1Kor 10,33), nem az emberek kedvét keresi (Gal 1,10), mert a szeretet sem a magáét keresi (vö. 1Kor 13,5).

A keresés szónak tehát több értelme van az Újszövetségben. Egyrészt valóban útkeresést, (megfelelő cselekvés, viselkedés, beszéd), a helyes döntés keresését jelenti egy adott szituációban. Másrészt minden helyzetben a felismert cél, az Isten, valamint az emberek, a saját félelmeink is motiválnak bennünket. Ilyen esetben értelmi és akarati döntés az, hogy mit tartunk fontosnak, Isten akaratát, az emberek kívánságát vagy saját félelmeinket.

Jézus nagyon reális, talán azért beszél viszonylag gyakran ezekről a kereséseiről, hogy felismerjük, ő is ismeri és megérti döntéseink alternatíváit. Az ember, a hívő, a kételkedő, a megzavarodott bűnös még többet keresgél, botorkál. Nem mindig fürkésszük az igazságot kitartóan, inkább a túlélésre gondolunk, a mentőöv után kapunk, egymással össze nem egyeztethető célok után lótunk-futunk. Hajszoljuk vágyainkat, hajszoljuk álmainkat, de ritkán böngésszük az Írásokat.

Mivel az emberek többségének nincs szilárd értékrendszere és hite, ezért lett divatossá a kereső ember bizonytalanságát dicsérni a hívő ember határozottságával szemben. Mursil helyesen állapítja meg: „Korántsem igaz, hogy a kutató űzi az igazságot, az igazság űzi a kutatót. Ő meg csak elszenvedi.” Az effajta kereső, kutató ember tiszteletreméltó. Egyesek azonban keresőnek álcázzák magukat, de csak szellemi, erkölcsi kalandorok. Mindig csak keresnek, és nem akarnak valamit találni.

Jézus ebben a történetben minősíti az éppen őt keresőket. Az emberek nem teológiai, filozófiai okokból keresnek, nem is Istent, a prófétát vagy az életcélt keresik, hanem egyszerűen csak portyáznak. Keresik Jézust, mert ettek a kenyérből, és jóllaktak. Ezt az ingyenes kielégülést keresik. Akad olyan hívő, aki a jobb Egyházi állást keresi, vagy azt a helyet, ahol nem kell majd kérdésekre válaszolnia. Esetleg azt a szituációt, ahol egy „szent idézettel” el lehet ütni a problémákat. Jézus megbecsüli az igazi keresőket, akiket az igazság mozgat. Az anonim keresztényeket, de nem azokat, akik csak a függetlenségüket keresik, és azért nem nevezik magukat kereszténynek. Jézus bennünket is minősít. János evangélium szerint igen élesen: „Kerestek majd engem, de meghaltok bűneitekben” (Jn 8,21).

A jóllakott tömeg imája

Táplálj minket, Urunk! Hiszen hiába lakunk jól a kenyérrel, nem csak arra van szükségünk. Éhségünk nem csillapul, míg te nem csillapítod, és akkor már nem éhezünk soha többé. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útjaNyugalmi ima

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Megesik olykor, hogy e nyugalmi imában az Úr a léleknek még egy
másik kegyelmet is juttat, amelyet nagyon nehéz megérteni, ha az ember
nem ismeri tapasztalatból. Ellenben, aki közületek tapasztalta már, az
rögtön meg fog engem érteni s bizonyára örülni fog, ha megtudja, hogy
mi is az. Nézetem szerint Isten ezt a kegyelmet leggyakrabban az
elôbbivel kapcsolatban adja meg. Mikor ugyanis ez a nyugalom és béke
igen nagy és már hosszú ideig tartott, úgy szerintem ez annak a jele,
hogy az akarat hozzá van tapadva valamihez. Máskülönben ez az állapot
nem maradhatna ilyen tartós. Olykor ugyanis az is megtörténik, hogy
egy-két napig is megmarad bennünk ez a boldogító érzés, s azt se
tudjuk, mire véljük a dolgot; akarom mondani, nem tudják azok, akiknek
ebben részük van.5 S csakugyan, az ilyenek, ha dolgoznak, azt
tapasztalják, hogy nincsenek egészen ott a munkájuknál, amennyiben a
legjobb részük, az akarat, másutt van. Ez utóbbi, nézetem szerint,
egyesülve van Istennel,6 a többi tehetséget azonban szabadjára hagyja,
hogy végezzék, ami Isten szolgálatára szükséges. S ezeket a dolgokat
ilyenkor sokkal ügyesebben is végzik, mint máskülönben, ellenben a
világi ügyek elintézésére ilyenkor nincs bennük semmi tehetség s
olykor szinte együgyűeknek látszanak. Nagy dolog, ha az Úr megadja
valakinek ezt a kegyelmet, amennyiben egyesíti benne ilymódon a munkás-
és a szemlélôdô életet. Ilyenkor minden az Urat szolgálja bennünk. Az
akarat ugyanis végzi a maga dolgát, tudniillik a szemlélôdést,
anélkül, hogy tudomása volna működésérôl; a két másik tehetség
ellenben Márta munkáját vállalja magára, úgy, hogy ilyen esetben Márta
és Mária szövetségre lépnek a lélekben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Szent Péter megszabadítása. Szabadíts meg engem is Uram!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Biblia projekt

a Biblia projektÁttekintés: ApCsel 13–28.

Napi Ima44 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
25

https://youtu.be/u7Tm7R_M69k

Nézd meg Az apostolok cselekedeteiről készült videót, amely bemutatja a könyv felépítését és gondolatmenetét! Az apostolok cselekedeteiben Jézus elküldi tanítványaihoz a Szentlelket, hogy erővel ruházza fel őket, és így elmondják minden népnek az ő királyságáról szóló jó hírt.

A BibleProject eredeti, angol nyelvű videóját a Fordított Királyság Alapítvány fordította magyarra.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Jézus két asztalról táplál minket31. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

A fenomenológiai meghatározás szerint a protestáns egyházak az „ige egyházai", a Katolikus Egyház pedig a „szentségek egyháza". A II. Vatikáni Zsinat óta már nem érvényes ez a sokat emlegetett szembeállítás. A teológia és az Egyház liturgiája azt tanítja, hogy a feltámadt és megdicsőült Krisztus az Egyházban az igehirdetés és a szentségek által folytatja megváltó és üdvözítő tevékenységét.

A zsinat után fokozatosan megváltozott a szemléletmódunk. Egyre jobban hangsúlyozzuk, hogy Isten igéje nemcsak tanít bennünket, hanem az olvasott vagy hirdetett ige Isten kegyelmi működésének egyik formája. Nemcsak a szentségek, hanem az Isten szavának a hatékonyságáról is lehet és kell is beszélnünk. Az Isten szava eleven, áthatol a lelkeken és élesebb minden kétélű kardnál (Zsid 4,12). Az ember bensejéig hatol és ott elhatározásokat fakaszt. Ahol hívő lélekkel fogadják „meg tudja menteni a lelkeket (Jak 1,21-23). Az emmauszi tanítványok története (Lk 24,13-32) is jól szemlélteti az igeliturgia és az Eucharisztia közti  összefüggést.  Ezek a  tanítványok először nem ismerik fel a feltámadt Urat. Már az is sokat jelentett számukra, hogy Jézus szólt hozzájuk, és kifejtette, amire róla szólt az írásokban (Lk 24,27), de csak „a kenyér törésben" ismerték fel, hogy Jézus az, akivel találkoztak.

A megdicsőült Krisztus a liturgiában az ige és az Eucharisztia által egyformán erősíteni és táplálni akarja övéit: „a szent liturgiában egyaránt veszi és nyújtja híveinek az élet kenyerét mind Isten igéjének, mint az Úr testének asztaláról" (DV 21). Már az egyházatyák írásaiban is találkozunk a „két asztal elvével". Szent Paulinus (f431) tanúsága szerint az ő korában még elterjedt szokás volt a két részre osztott tabernákulum. Egyikben az Eucharisztiát, másikban a Bibliát őrizték. Ezzel akarták jelezni, hogy Krisztus igéje által is jelen van az ő Egyházában. A „két asztal" kifejezés Kempis Tamástól származik (vö. Krisztus követése, IV,ll,224-26). AII. Vatikáni Zsinat óhaja az volt, hogy „Isten igéjének asztala a hívők számára minél gazdagabban legyen megterítve" (SC 51). Ez a magyarázata annak, hogy a vasárnapi szentmiséken három szentírási szakaszt is meghallgatunk.

A legutolsó egyetemes zsinat azt is hangsúlyozza, hogy a szentmisének ugyan két része van, de mégis oszthatatlan egész: a részek „olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt" (SC 56) alkotnak. Benső, lényegi kapcsolat van Isten igéje és az Eucharisztia között. „Ezért állandóan szem előtt kell tartani,  hogy

Istennek az Egyház által a liturgiában olvasott és hirdetett Igéje a vele egytermészetű céljához, az Eucharisztiához vezet" (XVI. Benedek, A szeretet szentsége, 44) Az igeliturgia megvilágítja az Eucharisztiát, hozzásegít a szentmisén ünnepelt misztérium mélységeinek megismeréséhez és megértéséhez.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3652590-2597

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Összefoglalás

 

2590 "Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez, vagy a szükséges javak kérése Istentől." [40]

 

2591 Isten fáradhatatlanul hív minden egyes személyt a titokzatos találkozásra Ővele az imádságban. Az imádság -- mint Isten és ember közötti kölcsönös megszólítás -- végigkíséri az üdvösség történetét.

 

2592 Ábrahám és Jákob imádsága az Isten hűségében bízó és az állhatatosságnak ígért győzelemben bizonyos hit küzdelmeként mutatkozik.

 

2593 Mózes imádsága válaszol az élő Isten népe üdvösségét célzó kezdeményezésére. Imádsága az egyetlen közvetítő, Jézus Krisztus közbenjárásának előképe.

 

2594 Isten népének imádsága Isten sátrának, a Szövetség szekrényének és később a Templomnak az árnyékában bontakozik ki a Pásztorok, főként Dávid király és a Próféták vezetésével.

 

2595 A Próféták a szív megtérésére hívnak, s miként Illés, lángoló buzgósággal keresvén Isten arcát, közbenjárnak a népért.

 

2596 A zsoltárok az Ószövetségben az imádság legkiválóbb művei. Két elválaszthatatlan összetevőjük van: személyes és közösségi. A történelem minden dimenziójára kiterjednek, megemlékeznek Isten már beteljesedett ígéreteiről, és remélik a Messiás eljövetelét.

 

2597 A zsoltárok -- melyeket Krisztus imádkozott, s melyek Benne beteljesedtek -- Egyháza imádságának maradandóan lényeges részei. Megfelelnek minden idők minden rendű és rangú emberének.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaSzép hajóval rossz irányba

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

A törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam. (Fil 3,6)

Mindig tanulságos megfigyelni, hogyan munkálkodik Isten egy ember életében. Hogyan lép kapcsolatba velünk, hogyan változtatja meg jó irányba valaki gondolkozását, jellemét, tevékenységét, akinek korábban semmi kapcsolata nem volt Istennel, vagy egészen másként gondolkodott róla. Figyeljük meg ezt most néhány napon át Pál apostol személyén!
Nagyon jó családból származott. Egy akkori világváros (Tarzusz) szülötte, szülei a legszigorúbb vallásos nevelést adták neki (farizeusok voltak), római polgárjoggal rendelkezett, ami nagy előnyöket jelentett, ma így mondanánk: az egyetemet Jeruzsálemben végezte egy híres tanár, Gamaliel lábainál. Korán emelkedett a karrierje, fiatalon már egy bizalmi feladatot kapott: szedje össze Damaszkuszban a keresztényeket. Ő pedig „öldökléstől lihegve" indult, hogy „megkötözve vigye őket Jeruzsálembe" (ApCsel 9,1-2). Ezt a kifejezést arra használják, amikor a nagy vadak üldözik a kiszemelt zsákmányt.

Éppen ez a meglepő: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen kiváló ember ölni indul? Hogyan lehet helye egy művelt, vallásos emberben ilyen vadállati indulatnak? Ami fel sem tűnik neki, sőt erénynek tekinti ő is, felettesei is.

Egy képpel így lehetne válaszolni erre: kitűnő hajón indult el, de rossz irányba. Egy értékes ember, aki gonosz célokra használja képességeit, s ezt nem is veszi észre, úgy véli, ez a normális. - Amikor Jézus Krisztus megállítja ezen az úton, és világos látással ajándékozza meg, akkor döbben rá, hogy ő tulajdonképpen gyilkos. S amikor átadja az irányítást Jézusnak, akkor fordul jó irányba az élete.

Mit tartok fontosabbnak: hogy milyen a „hajóm" felszerelése, vagy hogy merre halad? Az én életem hajója milyen irányba megy? Ha így maradok, hova fogok megérkezni?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett „…magához hívta a tizenkettőt,és kezdte őket kiküldeni…” (Márk 6,7–13)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

(7) „…magához hívta a tizenkettőt, és kezdte őket kiküldeni…” (Márk 6,7–13)

Jézus tanítványai vagyunk. Mit jelent tanítványnak lenni? E gazdag igeszakasz első versére, a hetedik versre figyelve, válaszolunk most erre a kérdésre

Jézus magához hívja, elhívja tanítványait (7). Akiket Jézus kiválasztott, azokat életük egy pontján megszólítja, magához hívja, elhívja az Úr. Jézus tanítványai kiválasztottak és elhívottak. Mi Jézus Krisztus közelében vagyunk, Őnála, Őbenne vagyunk, az Ő megváltó szeretetében, védelmében, ahonnan senki nem ragadhat ki bennünket.

Jézus ezzel az üdvözítő védelemmel, üdvbizonyossággal küldi szolgálatba kiválasztott és elhívott tanítványait (7). Az elhívás küldetést jelent, vagyis az elhívott mindig kilép a megszokott köreiből mások felé, de bizonyossággal teheti ezt. Így nem a tanítványra hatnak, hanem a tanítvány által maga Jézus Krisztus hat, cselekszik, Isten országának erejével.

Ez az erő pedig, még ha beszéd is, ha bizonyságtétel is, akkor is Isten cselekvése, amely által Isten hatalma érvényesül a tisztátalan lelkek felett (7). Ez a hatalom ma is jelenlévő, működő isteni hatalom. Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben! (1Korinthus 4,20) Nem test és lélek ellen harcolunk mi (Efezus 6,12), hanem a gonosz és serege ellen. Nem emberek ellen küzdünk, nem emberekre haragszunk, hanem a gonosz feletti végső, krisztusi győzelem lesz látható szolgálatunkban. Ezért soha nem keseredhetünk meg.

Ugyanakkor a küldetés nem magánügy, hanem közösségi ügy, a gyülekezet, az egyház ügye. Ezért küldi ki Jézus kettesével a tanítványokat (7). Ez a párosítás a Jézusról való tanúskodás alapvető módja, amely valójában azt jelenti, hogy ahol ketten elindulnak az Úr nevében, ott Ő velük van (Máté 18,20), és megáldja küldetésüket, így már nem is ketten vannak, hanem valójában hárman. 

Ez a párosítás nemcsak a tanú védelmét, egymás egységben való támogatását jelentette, hanem a tanúskodás hitelességét is. A küldetés soha nem magánügy, mert a küldött Jézus Krisztus hatalmában részesedik, amely által beszédét, cselekvését Isten hatalmának jelei kísérik, amelyek a végső, halál és gonosz feletti győzelemre mutatnak. Ez a hatalom konkrét győzelem a romboló, démoni erők felett. 

Az Úrról való tanúskodás ma is ördögűzés, ahogy ezt Rudolf Bohren hangsúlyozza, Léleknek és erőnek megmutatása (1Korinthus 2,4). 

Jó tudni, hogy küldetésünk eredményessége nem rajtunk múlik, hanem az Úr hatalmán, aki a mai napig munkálkodik (János 5,17).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Ki ő és ki vagyok én?vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Ki ő és ki vagyok én?
„Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: Menjünk át a túlsó partra! Ők pedig otthagyva a sokaságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt; de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?” (Mk 4:35-41)
Jézus nem kiszámítható. Amikor keresik, elmegy. Amikor nem várnák, visszajön. A tanítványnak el kell engednie szokásos logikáját. Este van. Ők nem valamilyen biztos szálláson vannak, hanem a hajón ringanak. Vihar támad, Jézus pedig alszik. Andalító ringásban, édesen pihen. Az ő álmába még a vihar is belefér.
Istenem, nekem nem a vihar az álmom! Mert az egyház hajója valóban viharban van. Düledezik, töredezik még az árbóc is. Az az érzésem, hogy mindjárt elsüllyed a világ tengerében. Rettenetes állapotok uralkodnak. Kiskirályok mundérban. Kitesznek, lenéznek, kicsinálnak. Hatalmaskodnak. A világ győz. A víz már a torkunkig ér. Ismerem ezt a tehetetlen érzést. Az isteni erő visszahúzódik, az emberi gonoszság tombol.
De tényleg, miért félsz, kicsinyhitű? Olyan drága az életed? Félted a hajót? Vagy a jó álmot? Minden hajó helyett lehet egy másik. Te is pótolható vagy. Majd a kövek beszélnek, ha más nem szólalna meg. Jézus türelemre tanít. Ne az adott helyzet alapján hozzunk ítéletet! Ez csak a szél, ez csak egy hullám. Nem az az igazi valóság, amit a bőrünkön tapasztalunk.
Milyen érdekes a történet vége: elült a vihar, és a tanítványok nem jutnak szóhoz. Csak egy kérdés tolul minden gondolatuk elé: Ki ez? Nem kérdés már a történések láncolata, csak az identitás: ki ő és ki vagyok én?
(Fekete Ágnes)
*****************
Imádság:
Úr Jézus! Kiszámíthatatlan vagy, és én mégis tudhatom: számíthatok rád. A viharok, a nehézségek idején is hatalmas és erős vagy. Bocsásd meg kicsiny hitemet! Hadd bízza lelkem rád magát! Ámen
******************
A nap gondolata:
A félelem és a hit minden nap feltámad bennünk, nekünk kell döntenünk arról, hogy melyiket hagyjuk érvényesülni.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi ige Szentháromság ünnepe után 9. vasárnapBoglárka, valamint Péter, Szonja napja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! (5Móz 6,5(külső hivatkozás))

Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. (1Jn 4,19(külső hivatkozás))

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Olvasmányok: Mt 13,44–46(külső hivatkozás) és Fil 3,(4b–6)7–14(külső hivatkozás)

Lekció: Lk 16,1–12(külső hivatkozás)
Jer 1,4–10(külső hivatkozás)

Igehirdetési ige: Zsid 3,12–15(külső hivatkozás)

Úrvacsorai gondolatok

2020–21-ben az úrvacsora felé fordul tekintetünk. Minden alkalmat felhasználva próbáljuk megsejteni és megragadni a nagy titkot: Isten látható-ízlelhető szeretetét. A mai ünnepen ezt a mondatot vigyük magunkkal tarisznyánkban:

Ha a barátom meghív, nem tehetem meg, hogy visszautasítom őt. (Bencze András)

 

Lelki útravaló a mai napra

Szeretni teljesen, úgy igazán, valóságosan.
Szeretni valakit annyi, mint kapcsolatban lenni vele. Átélni a legmélyebb érzéseket együtt. Akit teljes szívemből szeretek, arról gondoskodni akarok; meg akarom óvni minden bajtól és rossztól. Akit teljes lelkemből szeretek, azzal szeretném minden időmet eltölteni, szeretnék minden rezzenéséről tudni és minden pillanatomat elmesélni neki, megosztani vele az egész életemet. Akit teljes erőmből szeretek, azért megteszek mindent, ha kell, hát tűzbe megyek érte; megakadályozom, hogy olyat tegyen, ami nem helyes.
Szeretni az Istent szívemből, lelkemből, erőmből: teljesen. Kapcsolatban lenni vele, az Örökkévalóval, aki a mindenséget teremtette, és nekem is életet adott. Időt tölteni azzal, aki életem minden percét ismeri, és kíváncsi rám. Időt szentelni neki a napok rohanásában, leülni, és szólni néhány szót. Elmesélni, hogy mennyire jó vagy éppen rossz dolgok történtek velem, tanácsot kérni, és figyelni, jön-e válasz. Kapcsolatban lenni vele, mert szeretni csak azt lehet, akivel összeköttetésben vagyunk. Akiről tudunk, és aki tud rólunk. Akivel szoktunk beszélgetni, elmélyedni egy-egy minket érintő témában.
Szeretni az Istent teljesen: amolyan emberien teljesen – ahogyan tőlem telik.

*

Köszönöm, Istenem, hogy te nem vársz el tőlem többet, mint amire képes vagyok. Köszönöm, hogy szem előtt tartod emberi határaimat, és nem kell törekednem a határtalanra. Köszönöm, hogy benned a végtelen szeretetet ismerhetem, de neked elég az én véges mivoltom, amelyből adni tudok. Ámen.

Szerző: Vladika Zsófia

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
ROME REPORTS - Római riportok

Római riportok A világ vatikáni szemmelVasárnapi Úrangyala a Gemelli kórházból

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
25

https://youtu.be/91DiCp0OQts

1. Vasárnapi Úrangyala a Gemelli kórházból
2. Ferenc pápa elítéli a Haiti elnöke elleni merényletet
3. Elhunyt Monsengwo kongói bíboros
4. Ferenc pápa a zarándokok szemével
5. Elhunyt az emberi jogokért küzdő indiai jezsuita
6. Interjú: a megtalált hivatás öröme
7. Egy Maliban elrabolt szerzetesnő még mindig fogságban
8. Játékfilm a klaretinusok alapítójáról
9. Aiszóposz fabuláitól Jane Austenig

A magyar változat a Magyar Kurír megrendelésére készült.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoravasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőÉvközi 18. vasárnap

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vasárnapi ima

Vasárnapi imaA jóllakott tömeg imája

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Táplálj minket, Urunk! Hiszen hiába lakunk jól a kenyérrel, nem csak arra van szükségünk. Éhségünk nem csillapul, míg te nem csillapítod, és akkor már nem éhezünk soha többé. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Jn 6,24-35)Évközi 18. vasárnap

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
31

Bevezető

A csodás kenyérszaporítás után sokan azért keresték az Úr Jézust, mert jóllakatta őket. Nehezen tudta megértetni az emberekkel, hogy „nem csak kenyérrel él az ember.” Van olyan éhség is, amit nem lehet kenyérrel, kaláccsal, hússal lecsillapítani. Nagyon jól mutatja ezt azoknak a gazdagoknak az élete, akik jólétben élnek, és mégis elégedetlenek az életükkel. Az Úr Jézus éppen azért hív bennünket ismételten közösségbe, közös istentiszteletre, hogy megtapasztaljuk ennek a másik életnek a szépségét, melegét, természetfeletti értékét. Ma is ezért vagyunk együtt.

 

Hívek könyörgése

Isten új élettel ajándékoz meg bennünket az Egyházban. Úgy akar bennünket megváltoztatni, hogy majd mi legyünk mások számára az élet kenyerévé. Erre gondolva imádkozunk most hozzá bizalommal!

1.   Add Urunk, hogy a földi jólétért való küzdelem ne oltsa ki az emberek lelkéből az örök üdvösség vágyát.

2.   Add, hogy egyházközségünk váljék a meleg otthonosság helyévé minden keresztény ember számára.

3.   Áldd meg azokat, akik a világban az igazságosság megvalósulásáért, és a tisztességes békéért fáradoznak.

4.   Vigasztald meg azokat, akik szeretteiktől váltak meg, segítsd őket, hogy találjanak kiutat gyászukból.

5.   Add, hogy a szent útravaló által megerősítve távozzunk a földi életből.

Istenünk, Te Szent Fiad, Jézus által akarsz minket az örök boldogságra vezetni. Engedd úgy boldogulni népedet a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges Rózsafüzérvasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki gondolatainkat igazgassa!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki szavainkat vezérelje!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki cselekedeteinket kormányozza!

 

Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki halottaiból feltámadott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki a Mennybe fölment.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Istenes versek

Istenes versek Paul Claudel:Daniel Fontaine abbé emlékére

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Paul Claudel: Daniel Fontaine abbé emlékére

Boldog, ki az oltár mögött orvost talál, és nem bírót, hanem atyát.
Papot, aki mélyen alázatos, sosem csodálkozik, haragját soha nem zúdítja rád,
Türelmes, és a tékozló fiúnak, vegyen belőle, erszényét megnyitja mindig kegyesen,
S tudja, hogy ahol bőven terem a bűn, még bővebben árad a kegyelem.
„Erősen fogadom”… Igen, de holnap, vagy ma délután még, elkövetem ugyanazt a hibát.
Kétségkívül konok jószág az ördög, s csak én vagyok nála is ostobább.
De nem adom meg egykönnyen magam, megtanultam, hogy ne maradjak lent a földön, mint fadarab, vagy lomha kő, élettelen.
Ha minden pillanatban elbukom: hetvenhétszer is fölemelkedem!
Csak a könyvekben élnek olyan lelkek, kik egyszerre tisztává fényesülnek s csak egyszer tartanak bűnbánatot.
Ha állva nem bírok előre jutni, hát hason csúszva haladok!
S most újra itt a kegyetlen vasárnap, s milyen keserves újrarágnod ezt a vétket!
Fanyar az íze, mert hogy nem teszed, legutóbb épp erről ígérted!
Adjon ilyenkor Isten jó atyát, ne holmi ámuló s botránkozó tanárt neked.
Az a dolga, hogy bűneinket megtapintsa, s a rongyszedők apostola miért éppen tőled ijedne meg?
Itt térdelek újból előtted, lelkiatyám, tekints fiadra!
Nézd lelkemet, írók vigasztalója, szegények atyja!
Nem először jönnek eléd ezek a féligfőzött kárhozottak, ügyefogyottak, betegek.
S ez a szegény, ki, míg föloldozod, málészájúan rád mered.
Szólj, és amiket a világ nem ért meg, mondd nekem azokat a szavakat.
Jézus Krisztust hallom, ő szól szavadban és halkan tanácsokat ad.
És én hiszem; hogy egykor, veled együtt, magam is a Paradicsomba érek,
Reverendád szegélyébe fogódzva, egyszerűen, mert megígérted.

Fordította: Rónay György

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

Pietrelcinai Szent Pió atya ellenállhatatlan kilencedeJézus Szent Szívéhez - 4. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01
4. Nap 
 
Pió Atya, te nagyon szeretted az őrangyalodat, aki neked, mint vezetőd, védelmeződ, és mint hírnököd szolgált. Az angyalok vitték el lelkedhez gyermekeid imáit is. Könyörögj érettünk az Úrnál, hogy mi is megtanulhassuk, hogyan kell őrangyalainkat követnünk, akik egész életünk során jó tanácsokkal látnak el bennünket, hogy elkerülhessük a gonosz útjait. 
 
„Hívd őrangyalodat, aki megvilágítja elmédet, és vezetni fog téged. Az Úr melléd rendelte őt. Ezért követned kell tanácsait.” (Pió Atya)

 

I. Jézusom, Te mondtad: "Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7). Íme, most zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy... (kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül)
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned! Ámen.
 
II. Jézusom, Te mondtad: "Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek" (Jn 15,16). Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy...
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned! Ámen.
 
III. Jézusom, Te mondtad: "Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el" (Lk 21,33). Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy...
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned! Ámen.
 
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!
 
Szent József, Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
Szent... (egy saját Szent, Védőszent), könyörögj érettünk!
Szent Pió atya, kérünk, imádkozd Te is velünk kedves imádat!


Hozzátehetjük:

Üdvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyja! 
Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. 
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!
Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!
(Salve Regina…)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Liguori Szent Alfonz Az imának a szívünkbe kell hatolnia

Reggeli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
01

Az imának a szívünkbe kell hatolnia, és el kell töltenie minket azzal a vággyal, hogy szeressünk másokat, ahogy Krisztus szeret minket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."