KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

37325 ima található a honlapon, összesen 62202 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc Pápa IMASZÁNDÉKA Az emberi alapjogokért küzdőkért2021 április

Napi Ima62 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

Egyetemes: Az emberi alapjogokért küzdőkért

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért a diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

Ima

„Az Úr Jézus Krisztus, aki közel áll a szenvedőkhöz, elénk tárja azt a vágyat,
hogy minden emberrel méltósággal bánjanak, tiszteletben tartva a fejlődésükhöz való jogukat, mint az Atya Isten méltó fiai és leányai.
Adjon nekünk lelki erőt és bátorságot, hogy megvédjük a Földet, és a mindenki számára megfelelő élet- és munkakörülményeket.
Különös figyelmet fordítsunk azokra, akik az életüket kockáztatják emiatt;
rázza fel alvó lelkiismeretünket,
és adja meg a kegyelmet, hogy mások fájdalmát a sajátunkként érezzük,
és a valóságot az élet ígéretévé változtassuk.
Ámen.

Felajánló imádság

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen
barátoddá és az apostoloddá, hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem
örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, 
mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára felajánlom neked ezt a hónapot. Ámen

Hozzáállás

„Fogadjuk el Ferenc pápa kihívását, amely imaszándékában kifejeződött, hogy bátran és elszántan, szerepünknek megfelelően járuljunk hozzá minden ember alapvető jogainak tiszteletben tartásához és védelméhez, különösen azokhoz, akik„ láthatatlanok.” (Vö. Ferenc pápa , 10.12.18.)

 • Tisztelet az emberi méltóságnak
  „A hit arra ösztönöz bennünket, hogy komolyan és aktívan kötelezzük el magunkat az érdemesség ellensúlyozására az emberi méltóság megsértése esetén.” (Ferenc pápa, 2020. augusztus 12.)
  Az emberek méltóságának tiszteletben tartása igazságosan, nagy átláthatósággal jár, és elősegíti az emberek szakmai, személyes, családi és társadalmi fejlődését. Figyelembe veszi a vásárláskor az elkötelezettséget? Olyan munkavállalók által vásárolt termékeket vásárol, akiknek jogait és méltóságát tiszteletben tartják?
 • Kockáztassunk másokért
  „Bátorságra van szükség, hogy előrelépjen, merész ugrás legyen, hogy álmodozzon és megvalósítsa Isten Királyságát, mint Jézus, és elkötelezze magát egy testvéribb emberiség mellett. Testvériségre van szükségünk: használja ki az esélyeit, hajrá! ” (Ferenc pápa, 2018. augusztus 11.) Szüntesse meg az igazságtalanságokat, amikor szemtanúja lehet nekik, és megvédi azokat, akiket kritizálnak, rágalmaznak vagy elkülönítenek.
 • Lépjünk ki önmagunkból
  „Az a meghívás, hogy Isten és a felebarát iránti szeretetért lépjünk ki önmagunkból, a részvétel, a szolgálat és a közbenjárás lehetőségeként jelenik meg.” (Ferenc pápa, 2020. május 31.) Jézus követése azt jelenti, hogy úgy élünk, mint Ő: megtanuljuk elhagyni magunkat, elmozdulni azok felé, akik távolabbi, elfeledettebbek, akik leginkább vigaszra és segítségre szorulnak, körülötted is.
 • Az egzisztenciális határok megközelítése
  „A misszió új határainak átfogása nemcsak azt jelenti, hogy új területekre megyünk az evangélium elvitele érdekében, hanem korunk új kihívásaival is szembenézünk, mint például a migráció, a szekularizmus és a digitális világ.” (Ferenc pápa, 2018. október 22.) Egzisztenciális határok és perifériák ... Kit találunk ott? Azoknak, akik kívül vannak, nemcsak földrajzilag; ők azok, akiket kizártunk a létünkből. Közeledj valakihez, akitől elhatárolódtál.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Via Crucis gyermekek elmélkedéseivelNAGYPÉNTEK

Napi Ima31 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
02

Bevezetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.

Kedves Jézus!

Te tudod, hogy nekünk, gyermekeknek is megvannak a magunk keresztjei, és hogy ezek semmivel sem könnyebbek vagy nehezebbek a felnőttekéinél, hanem valódi keresztek, amelyeknek a súlya éjszaka is ránk nehezedik. Ezt csak Te tudod és Te veszed komolyan. Csak Te.

Csak Te tudod, mennyire nehéz megtanulnom, hogy ne féljek a sötétben és amikor egyedül vagyok.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, amikor nem tudom elterelni a figyelmemet, és reggel teljesen leizzadva ébredek.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, hogy olykor nem vagyok képes szépen beszélni a többiekkel, fürgén gondolkodni és jól mérlegelni.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, ha látom, hogy veszekednek a szüleim, csapdossák az ajtót és napokig nem beszélnek egymással.
Csak Te tudod, mennyire nehéz, ha a többiek kicsúfolnak és észreveszem, hogy kizárnak az ünnepeikből.
Csak Te tudod, mit jelent a gyermekek számára szegények lenni és lemondani arról, ami megvan a barátaimnak.
Csak Te tudod, mennyire nehéz megszabadulni egy titoktól, ami fájdalmat okoz nekem, s nem tudom, kinek mondhatnám el, mert félek, hogy elárulnak, megvádolnak, nem hisznek nekem.

Kedves jó Jézus, Te hozzám hasonlóan gyermek voltál, Te is játszottál, talán el is estél és megütötted magad; Te is jártál iskolába és esetleg volt néhány feladat, ami nem ment igazán jól; Neked is volt anyukád és apukád, és tudod, hogy néha nincs sok kedvem engedelmeskedni, amikor azt mondják, hogy végezzek el valamilyen feladatot, vigyem ki a szemetet, ágyazzak be és csináljak rendet a szobámban. Te is jártál hittanra és részt vettél az imákon, és tudod, hogy én néha nem nagy örömmel veszek részt ezekben.

Kedves jó Jézusom, legfőképp azt tudod, hogy vannak a világon gyermekek, akiknek nincs mit enniük, nem járhatnak iskolába, akiket kizsákmányolnak és arra kényszerítenek, hogy háborúba menjenek.

Segíts mindennap, hogy hordozzuk a keresztjeinket, ahogyan Te is hordoztad a tiédet. Segíts, hogy egyre jobbá váljunk: olyanok legyünk, amilyennek Te szeretnél látni minket. És köszönetet mondok, mert tudom, hogy mindig közel vagy hozzám és soha nem hagysz el engem, különösen akkor nem, amikor félek; és mert elküldted hozzám őrangyalodat, aki mindennap védelmez és megvilágít engem.

Ámen.

*

I. állomás: Poncius Pilátus halálra ítéli Jézust

Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szabadon akarta bocsátani Jézust.
De azok kiáltoztak: »Feszítsd meg, feszítsd meg őt!« (…)
Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak.
Amint kérték, szabadon bocsátotta azt,
akit lázadásért és gyilkosságért vetettek börtönbe,
Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.
(Lk 23,20–21.24–25)

Elmélkedés

Amikor elsős voltam, az egyik osztálytársamat, Marcót azzal vádolták meg, hogy ellopta a padtársa tízóraiját. Tudtam, hogy ez nem igaz, mégis csöndben maradtam, hiszen ez nem az én gondom volt, ráadásul mindenki őrá mutogatott: bűnös! Miért kellett volna közbeavatkoznom?

Ahányszor csak eszembe jut, mindig újra elszégyellem magam, fáj, hogy így tettem. Segíthettem volna a barátomnak, elmondhattam volna az igazságot és rendet teremthettem volna. Ehelyett úgy viselkedtem, mint Pilátus, és úgy döntöttem, nem teszek semmit. A kényelmesebb utat választottam, és mostam a kezeimet. Ma már nagyon bánom: bátrabbnak kellett volna lennem, hallgatnom kellett volna a szívemre, és segítenem a bajban lévő barátomnak.

Olykor csak annak a hangját halljuk, aki rosszat akar és tesz, miközben az igazság meredek emelkedőn, akadályok és nehézségek árán érhető el. De Jézus ott van mellettünk, készen arra, hogy támogasson és segítsen minket.

A gyermekek imája

Jézus, adj egyszerű és őszinte szívet nekem! Így lesz bátorságom és erőm még a nehézségek közepette is, hogy a te igazságosságod útján járjak: „Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy”. (Zsolt 23,4)

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, áraszd szívünkbe Szentlelkedet és add meg nekünk a Te erődet, mert csak így lesz bátorságunk tanúságot tenni igazságodról, ami az igazságosság és a kiengesztelődés útja.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

II. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

A férfiak pedig, akik őrizték, gúnyolták és verték őt.
Letakarták az arcát, és azt kérdezték tőle:
»Prófétálj! Ki ütött meg téged?«
És egyéb szidalmakkal is illették.
(Lk 22,63–65).

Elmélkedés

Az osztályban felváltva olvastuk A sirály és a macska (Lucky és Zorba) című könyvet. Amikor Martinára került a sor, ő összecserélte a betűket, és teljesen értelmetlenek lettek a mondatok. Apránként elkezdtem nevetni, és velem együtt a többiek is. Még most is emlékszem, hogy Martina teljesen elpirult, megbicsaklott a hangja, a szeme pedig könnybe lábadt.

Lehet, hogy nem szándékosan nevettük ki őt, de mégis mekkora fájdalmat okoztunk a kacagásunkkal!

Az üldöztetés nem távoli, kétezer éves emlék: olykor bizony a mi tetteink is elítélhetik, megsebezhetik és eltaposhatják a testvéreinket. Előfordulhat, hogy néha egy kis örömet is okozott az, ha szenvedést okoztunk valaki másnak, mivel emögött a szenvedés mögött elrejthettük a magunk kudarcait.

Jézus megtanított arra, hogy szeressünk, és szeretetében válaszra talál minden szenvedésünk. Mindenre késznek kell lennünk, nehogy rosszat tegyünk a többieknek, sőt jót tegyünk velük!

A gyermekek imája

Jézus, semmi sem választhat el minket a Te szeretetedtől. Tégy képessé minket arra, hogy szeressük a nálunk kevésbé szerencsés testvéreinket!

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, aki elküldted nekünk a halálig engedelmes Jézust, ajándékozd nekünk szeretetet erejét, hogy bátran magunkra vegyük a keresztünket! Ajándékozd nekünk reményedet, hogy felismerjünk Téged életünk legsötétebb pillanataiban is!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

III. állomás: Jézus először esik el a kereszt alatt

Pedig a mi betegségeinket ő viselte,
és a mi fájdalmainkat ő hordozta;
mi mégis megvertnek tekintettük,
Istentől sújtottnak és megalázottnak.
De őt a mi vétkeinkért szúrták át,
a mi bűneinkért törték össze.
(Iz 53,4-5)

Elmélkedés

Ötödikben én voltam a legjobb matekból, pár perc alatt befejeztem a dolgozatokat, és csakis egyfajta jegyet kaptam, jelest.

Amikor először olvastam, hogy „elégtelen”, azt gondoltam, megsemmisültem, egy váratlan bukás súlyát éreztem magamra nehezedni, egyedül voltam, és senki nem vigasztalt meg.

Ez a perc mégis a növekedésem eszközévé vált: szüleim otthon megvigasztaltak, megérezhettem a szeretetüket; újra felkeltem, és egyre szorgalmasabban tanultam.

Ma már tudom, hogy mindennap meginoghatunk és el is eshetünk, de Jézus mindig ott van, hogy felénk nyújtsa a kezét, magára vegye keresztjeink súlyát és felélessze bennünk a reményt.

A gyermekek imája

Jézus, elestél a súlyos kereszt alatt, amelyet hordoztál. Én is gyakran elesem és megütöm magam. Oltalmazz engem az utamon és add meg nekem az erőt, hogy Veled együtt hordozzam a terheimet!

Könyörögjünk

Urunk, magadra vállaltad szenvedéseinket és osztoztál azokban egészen a keresztfáig, amely összetör és megaláz. Ne hagyj magunkra minket a keresztjeink súlya alatt, amelyek néha túl nehéznek tűnnek!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

IV. állomás: Jézus találkozik édesanyjával

Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk!”
Jézus azt felelte neki: „Mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám!”
Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit mond!”
(Jn 2,3–5)

Elmélkedés

Amikor az anyukámra gondolok, magam előtt látom kedves arcát, érzem ölelésének melegségét és megértem, milyen nagyon szeret engem.

Mindenhová elkísér, a fociedzésekre, az angolórára és a vasárnap délelőtti hittanra. Este segít megcsinálni a házi feladatot még akkor is, ha fáradt; és amikor éjjel rosszat álmodom, odajön mellém, megnyugtat és várja, hogy újra elaludjam. 

Ha bármi gondom, kérdésem van, vagy egyszerűen csak rossz gondolatok gyötörnek, mindig meghallgat és közben mosolyog rám. A legborzalmasabb pillanatokban pedig semmit sem kell mondanom, elég, ha ránézek – ő rögtön megért és segít, hogy túljussak minden fájdalmon.

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy el tudjuk fogadni Máriának, égi édesanyánknak az ölelését.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, add, hogy meglássuk Mária szeretetteljes tekintetét, és így mindannyian megszabaduljunk a belső magánytól s megpihenhessünk annak az anyai ölelésében, aki Jézusban minden embert átölelt és szeretett.

Általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

*

V. állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Miközben elvezették, megragadtak egy bizonyos Simont, Cirenéből valót,
aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.
(Lk 23,26)

Elmélkedés

Nyáron együtt játszottam a házunk előtt a közelben élő barátaimmal. Néhány hónapja új szomszédok költöztek mellénk, akiknek van egy velem egyidős fiuk. Ő azonban nem játszott együtt velünk, mivel egyáltalán nem értette a nyelvünket.

Egy nap észrevettem, hogy messziről néz minket. Szeretne velünk játszani, csak épp nincs bátorsága hozzá, hogy megkérdezze. Odamentem hozzá, bemutatkoztunk, és meghívtam, hogy jöjjön velünk focizni. Walid azóta az egyik legjobb barátom, ráadásul ő lett a csapatunk kapusa.

Ha messziről nézünk valakit, akkor először a külsejét vesszük észre, aztán meglátjuk, hogy férfi-e vagy nő, apránként megfigyeljük az arcvonásait. Ám csak akkor ismerjük fel benne a testvérünket, ha megnyitjuk a szívünket Jézus előtt.

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy szeretettel fogadjam el minden magányos és kirekesztett testvéremet, akikkel utam során találkozom!

Könyörögjünk

Urunk, add, hogy felismerjünk téged a legutolsó emberben is, akikkel utunkon találkozunk; adj bátorságot ahhoz, hogy enni adjunk az éhezőnek, inni a szomjazónak, befogadjuk az idegent, felöltöztessük a ruhátlant és ápoljuk a beteget, és add meg mindennek a boldogságát is, hogy minden testvérünkben Téged fogadjunk be és Veled találkozzunk.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VI. állomás: Egy asszony kendőt nyújt Jézusnak

Akkor az igazak megkérdezik majd tőle:
„Uram, mikor láttunk téged éhezni (…) vagy szomjazni, (…) mint idegent (…)
vagy mezítelenül, (…) betegen vagy fogságban?”
A király így válaszol majd nekik:
„Bizony, mondom nektek:
amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül,
nekem tettétek”.
(vö. Mt 25,37–40)

Elmélkedés

Aznap játszanom kellett a bajnokság legfontosabb meccsén. Megmutathattam, mennyire jó vagyok. Az öltözőben ideges és rémült voltam, ám amikor kimentem a pályára, megláttam a nézők között Marcót, a legjobb barátomat, aki nem szereti a focit, mégis eljött, hogy támogasson engem. Ez volt az első alkalom, hogy eljött megnézni, hogy játszom, és sajnos veszítettünk.

Miközben lezuhanyoztam, szomorú és csüggedt voltam. Ám amikor kijöttem az öltözőből, ott találtam a barátomat: rám várt és egy üveg narancslé volt a kezében. Együtt maradtunk egy kicsit. Ez az óra és a narancslé elviselhetőbbé tette az egészet, a vereség pedig már nem is volt olyan keserű emlék.

Egy találkozás, egy tekintet megváltoztathatja az egész napunkat és betöltheti az egész szívünket. Egy barát szenvedő arcában, de akár egy idegenében is, ott van Jézus arca, aki ugyanazon az úton jár, mint én… Lesz bátorságom, hogy odalépjek hozzá?

A gyermekek imája

Jézus, add, hogy találkozzon a tekintetünk a legnehezebb percekben, és így bátorítást merítsek szeretetedből.

Könyörögjünk

Urunk, add, hogy evangéliumod irgalommal teli fénye enyhítse a minket gyötrő elhagyatottságot és bűn sebeinek a fájását!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt alatt

Ő, aki bűnt nem cselekedett, s álnokságot sem találtak szájában (…).
A mi bűneinket maga hordozta testében a fán,
hogy a bűnöknek meghalva igaz életet éljünk.
(1Pt 2,22.24)

Elmélkedés

Negyedikben mindenáron én akartam lenni az évzáró előadás főszereplője. Mindent megtettem azért, hogy elnyerjem a szerepet, sokszor felmondtam a szöveget a tükör előtt. A tanárnő azonban úgy döntött, hogy Giovanninak adja a szerepet. Ő egy olyan gyerek, aki mindig magában volt.

Akkor azt éreztem, hogy megaláztak, haragudtam önmagamra, a tanárnőre és Giovannira. Az előadás jól sikerült, s ettől kezdve Giovanni is jobban megnyílt az osztály közösségében.

A csalódásom arra szolgált, hogy segítsek valaki másnak. A tanárnő döntése annak adott lehetőséget, akinek tényleg szüksége volt rá.

A gyermekek imája

Jézus, tégy engem szereteted eszközévé, add, hogy meghalljam azok fájdalmas kiáltását, akik nehéz körülmények között élnek, és így megvigasztalhassam őket!

Könyörögjünk

Urunk, te ugyanúgy a földre rogytál, mint bárki más. Add meg az erőt, hogy felkeljünk, amikor már kedvünk sincs hozzá.

Növeld bennünk a bizonyosságot, hogy a fáradtság és a levertség idején mindig képesek legyünk tovább menni, az oldalunkon Veled.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

VIII. állomás: Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal

Nagy népsokaság követte őt,
köztük asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta.
Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt:
„Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok!
Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!”
(Lk 23,27–28)

Elmélkedés

A testvéremmel együtt egész délután videojátékokat játszottunk. Amikor eljött az este, az anyukánk megkérdezte, megcsináltuk-e a házi feladatot? Mindketten rávágtuk: „Hát persze, anyu!” Rögtön a szobánkba mentem, és elkezdtem megírni a házit, de a testvérem a tévét nézte a díványon.

Másnap ő nem ment iskolába, mert úgy tett, mint akinek fáj a hasa. Amikor hazaértem, bementem a szobánkba, és elbeszélgettünk arról, ami történt: hibáztunk, amikor hazudtunk az anyukánknak, és amikor ő úgy tett, mintha fájna a hasa. Azt tanácsoltam neki, hogy rögtön csináljuk meg a házit. Segítettem neki, hogy pótolja a kimaradt leckét. Amikor a végére értünk, együtt játszottunk egész délután.

Nehéz dolog kijavítani egy testvér hibáját, mégis szükség van rá. Bátorságra, egyszerűségre és tapintatra van szükség hozzá.

A gyermekek imája

Jézus, Te betöltötted a szívünket kedvességgel és érzékenységgel. Tégy képessé arra, hogy őrzői legyünk legkisebb testvéreinknek!

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, tégy minket irgalmasságod hiteles tanúivá! Add, hogy szavaink és tetteink mindig a testvér iránti szeretet őszinte és ingyenes jelei legyenek!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt

[Jézus mondja:] Bizony, bizony mondom nektek:
ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egymaga marad,
de ha meghal, sok termést hoz.
Aki szereti életét, elveszíti azt,
és aki gyűlöli életét ezen a világon,
megőrzi azt az örök életre.
(Jn 12,24–25)

Elmélkedés

Az elmúlt évben nem látogattuk meg a családdal a nagyszüleimet; a szüleim azt mondják, ez veszélyes, megfertőzhetnénk őket a Coviddal. Nagyon hiányoznak!

Ugyanígy hiányoznak a barátnőim a röplabdaedzésről és a cserkészcsapatból. Gyakran érzem egyedül magam. Az iskola is zárva van. Korábban előfordult, hogy nem szívesen mentem oda. Most azonban egyszerűen csak szeretnék bemenni az osztályba, hogy lássam a társaimat és a tanárnőket.

A magány szomorúsága néha elviselhetetlen. Úgy érezzük, hogy mindenki elhagyott minket. Mintha már nem is tudnánk nevetni. Jézushoz hasonlóan a földre rogyunk.

A gyermekek imája

Jézus, örök fényünk, kérlek, ragyogj fel újra, amikor elveszem a sötét gondolataimban és eltávolodom Tőled!

Könyörögjünk

Urunk, aki úgy mentél fel a Kálváriára, mint az áldozati bárány, világosítsd be ezt a sötét éjszakát, nehogy elvesszünk ebben a nehéz időszakban!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

X. állomás: Megfosztják Jézust a ruháitól

[A katonák] azután keresztre feszítették, a ruháit pedig elosztották,
sorsot vetve rájuk, hogy ki mit kapjon.
Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól:
„Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek”.
(Mk 15,24; Jn 19,24b)

Elmélkedés

A szobám polcairól rengeteg baba nézett le rám, mindegyük másmilyen. Minden családi ünnepen kaptam egy újabbat, és én nagyon szerettem a kis barátnőimet.

Vasárnap, a mise végén kihirdette a plébános, hogy játékokat gyűjtenek a koszovói menekült gyermekeknek. Amikor hazamentem, ránéztem a babáimra, és ezt gondoltam: „Tényleg szükségem van rájuk?” Szomorúan kiválasztottam párat, a legrégibbeket, amelyekhez nem kötődtem annyira. Összekészítettem a dobozt, hogy a következő vasárnap elvigyem a templomba. Este azonban az az érzésem támadt, hogy nem tettem eleget. Lefekvés előtt pakolni kezdtem: a doboz tele lett, a polcok pedig üresek. 

Ha megválunk a fölöslegestől, az megvidámítja a lelket és megszabadít az önzéstől. Jobb adni, mint kapni.

A gyermekek imája

Jézus, virrassz a szívem fölött, tedd szabaddá az anyagi javak rabságától! Segíts, hogy ne csak a fölöslegesből, de a szükségesből is tudjak ajándékozni.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, hidald át a távolságokat, tégy nagylelkűvé minket, hogy megosszuk gondviselésed ajándékait a testvéreinkkel.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

XI. állomás: Jézust a keresztre szögezik

A nép bámészkodva állt ott, a főemberek pedig így gúnyolták őt:
„Másokat megmentett, mentse meg most magát,
ha ő a Krisztus, az Isten választottja!”
A katonák is gúnyolták őt.
Odamentek, ecettel kínálták, és azt mondták:
„Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!”
(Lk 23,35–37)

Elmélkedés

Karácsony napján elmentünk a cserkészekkel a Szeretet Misszionáriusaihoz [Teréz anya nővéreihez], hogy ebédet osszunk a rászorulóknak. Lemondtunk arról, hogy a családunkkal töltsük az ünnepet.

Amikor a vonaton ültünk, arra gondoltam, hogy mennyi mindent elvesztettem: Maria nagymamám házi tésztáját, a közös bingózást, a karácsonyi kalácsot, a tűznél felbontott ajándékokat…

Hazatérve az emberek arcára gondoltam, akiket kiszolgáltunk, a nevetésükre és a történeteikre… A gondolat, hogy egy békés ünnepi pillanatot csempésztem az életükbe, felejthetetlenné tette ezt a karácsonyt.

Jézus arra tanít minket a kereszten, hogy fölajánljuk magunkat és szolgáljunk szeretettel.

A gyermekek imája

Jézus, ments meg minket a gőgünktől és az előítéleteinktől, add, hogy a szívünk megnyíljon a többi ember előtt!

Könyörögjünk

Urunk, add meg a kegyelmet, hogy ne maradjunk a bűneinkhez szögezve! Segíts, hogy minden gyöngeségünk ellenére is észrevegyük a mindig új lehetőséget kereszted erejének a felragyogtatására, amely életet és reményt ad.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten

A hatodik óra körül [déltájban] sötétség támadt az egész földön, a kilencedik óráig.
A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt.
Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet!”
E szavakkal kilehelte a lelkét.
(Lk 23,44–46)

Elmélkedés

Nemrég az egyik órán a maffia áldozatául esett gyerekekről volt szó. Írtam is egy dolgozatot erről a témáról. Ezt kérdeztem: Hogyan lehet ilyen borzalmas dolgokat tenni? Helyes-e, ha megbocsátjuk ezeket a dolgokat? És én képes lennék erre?

Jézus mindenkinek üdvösséget ajándékozott, amikor meghalt a kereszten. Nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket, akikben megvan az alázat és a bátorság a megtérésre.

A gyermekek imája

Jézus, Te azt mondtad: „nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnös miatt, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre” (Lk 15,7). Adj erőt megbocsátani!

Könyörögjünk

Úr Jézus, Te meghaltál a kereszten értünk. Fogadd el életünk, amely örök és végérvényes adományként kapcsolódik a Tiédhez.

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

*

XIII. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Mikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József,
aki maga is tanítványa volt Jézusnak.
Odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét.
Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki.
(Mt 27,57–58)

Elmélkedés

Űrhajósokhoz hasonlító emberek szálltak ki a mentőautóból, védőfelszerelésbe burkolózva, kesztyűben, maszkban és szemvédőben. Elvitték a nagypapámat, aki pár napja már nehezen lélegzett.

Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttam a nagypapámat. Pár nappal később a kórházban halt meg. Úgy gondolom, a magánytól is szenvedett. Nem tudtam fizikailag közel lenni hozzá, elbúcsúzni tőle és vigasztalni őt. 

Mindennap imádkoztam érte, így el tudtam kísérni őt ezen az utolsó földi utazásán.

A gyermekek imája

Köszönjük Neked, Jézus, hogy kereszthaláloddal nekünk ajándékoztad a remény erejét.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, add, hogy érezzük vigasztaló és kiengesztelő közelségedet egészen addig a percig, amikor gondviselésed ajándékaként elszólítasz minket, hogy eggyé váljunk Veled!

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

XIV. állomás: Jézus testét a sírba helyezik

József fogta a testet, begöngyölte tiszta gyolcsvászonba,
és betette sziklába vágott, saját, új sírboltjába.
A sír bejáratához egy nagy követ hengerített és elment.
(Mt 27,59–60)

Elmélkedés

Kedves Jézus, Sarának hívnak, tizenkét éves vagyok, és köszönetet szeretnék mondani Neked azért, hogy ma megtanítottad, hogyan tegyek jót szereteted nevében. Megtanítottad, hogy Rád bízva magamat leküzdjek minden szenvedést; úgy szeressem a másik embert, mint a testvéremet; hogy az elesés után felkeljek; hogy szolgáljam a többieket; hogy megszabaduljak az előítéletektől; hogy felismerjem, mi a lényeges és legfőképpen hogy mindennap egyesítsem életemet a Tiéddel.

Ma végtelen szereteted gesztusának hála megtanultam, hogy a halál nem jelenti mindennek a végét.

A gyermekek imája

Jézus, segíts, hogy soha ne hagyjunk fel az imáinkkal, amikor elnehezül a szívünk sírod sziklája előtt.

Könyörögjünk

Urunk, jóságos Atyánk, amikor nehéz helyzetekkel találkozunk életünk útján, add meg nekünk a húsvét, a halálból a feltámadásra való átmenetel reményét.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*

Záróimádság

Urunk, jóságos Atyánk, idén is megemlékeztünk Fiad, Jézus keresztútjáról, és a gyermekek szavaival, imáival tettük ezt. Te magad állítottad őket az Országodba való bemenetel példájaként elénk.

Segíts, hogy olyanná váljunk, mint ők: kicsinyekké, mindenre rászorulókká, az életre nyitottakká. Add, hogy visszanyerjük a tekintet és a szív tisztaságát.

Kérünk, áldj és oltalmazz meg minden gyermeket, hogy növekedhessenk korban, bölcsességben és kegyelemben, hogy megismerjék és kövessék a jónak azt az útját, amelyet elterveztél mindenki számára. 

Áldd meg a szüleiket és mindazokat, akik együtt munkálkodnak velük ezeknek a gyermekeknek a nevelésében, hogy mindig egyesülve érezzék magukat veled, amikor életet és szeretet adnak.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Fordította: Török Csaba
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2021/documents/ns_lit_doc_20210402_via-crucis-meditazioni_en.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárHúsvét 2. hét kedd

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Az őskeresztény Egyház tagjainak példamutató élete.
A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondta vagyonát a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézusnak feltámadásáról, és nagy kegyelem munkálkodott mindnyájukban.
Nem is akadt közöttük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok elé tette. Mindenkinek adtak belőle, kinek-kinek a szükséghez mérten.
József, a ciprusi származású levita, akit az apostolok Barnabásnak neveztek el – ami azt jelenti, hogy a vigasztalás fia –, eladta földjét, és árát az apostolok lába elé tette.
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,32-37

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Király az Úr, a mi Istenünk, * az Úr fölségbe öltözik. (1a. vers. - 5. tónus)
Vagy: Alleluja. 5 szám.
Előénekes: Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött, † az Úr fölségbe Öltözött, * felövezte magát hatalommal.
Hívek: Király az Úr, a mi Istenünk, * az Úr fölségbe öltözik.
Vagy: Alleluja.
E: Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon, † Öröktől fogva vagy te, Uram, * szilárdan áll trónod kezdet óta.
H: Király az Úr, a mi Istenünk, * az Úr fölségbe öltözik.
Vagy: Alleluja.
E: Bizonyságaid valóban igazak, † Uram, szentség illeti házadat, * most és mindörökké.
H: Király az Úr, a mi Istenünk, * az Úr fölségbe öltözik.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 92,1ab.1c-2.5

ALLELUJA
Magasba kell emeltetnie az Emberfiának, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3,15 – 1 D2. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, Jézus Krisztus.
Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:
„Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”
Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek?
Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 3,7b-15

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
A húsvéti idő köznapjaira II.
Pap: Testvéreim! Áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat!
Hívek: Kérünk téged...
3. Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
Hívek: Kérünk téged...
4. Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek!
Hívek: Kérünk téged...
5. Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szentlelked erejével újjászülessünk és elnyerjük az örök dicsőséget. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárkedd

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

(Szent I.Márton)

Nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról


ApCsel 4,32-37

A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, s az eladott dolgok árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt. Így József, a ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a Barnabás melléknevet kapta -- ennek jelentése: Vigasztalás fia --, mivel szántóföldje volt, eladta azt, az árát pedig elhozta, és letette az apostolok lábához.

Zs 92

Király lett az Úr! Fölségbe öltözött, felöltözött az Úr, erővel övezte fel magát. Megerősítette a föld kerekségét, hogy ne ingadozzék. Trónod kezdet óta szilárd, te öröktől fogva vagy. Emelkednek a folyóvizek, Uram, emelkedik a folyóvizek hangja, emelkedik a folyóvizek zúgása. De a nagy vizek zúgásánál, a tenger hatalmas hullámainál is hatalmasabb az Úr a magasságban. Törvényeid igen megszilárdultak, szentség illeti házadat, Uram, örök időkre.

Jn 3,7-15

Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újra születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.’’ Nikodémus megkérdezte: ,,De miképpen lehetséges mindez?’’ Jézus azt felelte neki: ,,Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT I. MÁRTON PÁPA

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

+Cherson (Krím), 655. szept. 16.

Márton, akit az Egyház vértanúnak tisztel, 649--653 között volt pápa. Az umbriai Todiból származott. Mielőtt megválasztották, a pápa követe volt a konstantinápolyi császári udvarban. Pápai feladataihoz és sorsának további alakulásához jó iskola volt ez. Ismerte a császárváros életét, az udvar politikai légkörét és az ott uralkodó teológiát.

A bizánci teológusokat akkoriban az a kérdés foglalkoztatta, hogy vajon a megtestesült Fiúistennek egy vagy két akaratot kell-e tulajdonítani? A vitatott kérdés része volt annak a véget nem érő vitaáradatnak, amelyet a kalcedoni zsinat váltott ki Jézus két természetéről szóló tanításával. A bizánci császárok a kalcedoni tanítás ellenzőinek ismételten egységesítő formulákat kínáltak föl, azzal a céllal, hogy helyreállítsák az Egyház egységét, s egyben megszilárdítsák az ugyancsak veszélyeztetett békét. Hérakleiosz császár (610--641) is közzétett egy ilyen formulát 638-ban, mely azonban kétértelműen fogalmazott, s ezért nem érhette el célját, sőt új árkokat szántott és további szakadáshoz vezetett. A tudós bizánci szerzetes, Maximosz lett a hamisítatlan kalcedoni hitvallás elnyomhatatlan hangú védelmezője, és ezért a ,,Hitvalló'' nevet kapta.

II. Konstans császár (641--668) hatalmi szóval akart véget vetni a teológiai vitáknak. 645-ben császári rendelettel érvénytelenítette elődje rendelkezését, és így határozott: ,,Parancsként adjuk minden alattvalónknak, hogy a mai naptól fogva tilos a Krisztusban lévő egy vagy két akaratról még vitázni is. Aki ezt a parancsolatot megszegi, először is a mindenható Isten rettenetes ítéletét vonja magára, másodszor a császár büntetését is: hivatalból való elmozdítást, ha püspök az illető, vagyonelkobzást ha előkelő, korbácsolást és száműzetést ha egyszerű állampolgár.''

Ez a császári döntés a szabad teológiai vitatkozás végét és az állami üldöztetés kockázatát jelentette minden bátor hittudósnak. Ilyen körülmények közt választották Mártont 649-ben Róma püspökévé. Fölszenteltette magát, mielőtt megkapta volna a választáshoz a császári jóváhagyást. Ez olyan esemény volt, amely nem csökkentette a helyzet feszültségét. Nem sokkal hivatalának elfoglalása után zsinatot hívott össze Rómába. Az itáliai püspökök meglehetősen szép számban össze is jöttek, a teológiai tanácskozások tulajdonképpeni kezdeményezői és irányítói azonban azok a görög szerzetesek voltak, akik hazájukból Rómába menekültek. Hitvalló Maximosz közöttük volt. Ez már meg is szabta a zsinat irányát. A zsinat, amelynek eredeti okmányai ránk maradtak, visszautasította a császár parancsát, és a kalcedoni hitvallás ellenzőit kiközösítéssel sújtotta.

Konstans császár semmiképpen sem volt hajlandó az ügyet elnézni vagy akaratából engedni. Olympiosz exarchát kettős megbízatással Itáliába küldte: gondoskodjék róla, hogy a római egyház területén elfogadják a császári rendeletet, és tartóztassa le Mártont. Erre a hatalmi föllépésre azonban nem került sor, mert Olympiosz föllázadt a császár ellen. Itália önálló uralkodójává tette magát, és az is maradt három éven át, míg 652-ben el nem esett Szicíliában az arabok ellen vívott harcban. Márton ez idő alatt háborítatlanul láthatta el hivatalát. Más kérdés, hogy milyen mértékben pártolta Olympioszt. Az biztos, hogy semmi oka sem volt arra, hogy szembehelyezkedjék vele: Olympiosz volt Itália ura, a császár messze volt -- és eretnek volt.

Olympiosz halála után azonban új exarcha jött Itáliába, aki könyörtelenül teljesítette császári megbízatását. Róma püspökét, az egyház fejét letartóztatták, és betegen Konstantinápolyba hurcolták. Három hónapon át megalázó és szigorú fogságban tartották. Azután lefolytatták ellene a pert, amelyet eleve kirakatperként rendeztek meg. A hittel kapcsolatos kérdéseket, melyekre Márton az eljárás folyamán rá akart térni, elutasították: ,,Ne jöjj most elő dogmatikai kérdésekkel. Egyes-egyedül felségsértéssel vádolunk. Mi is rómaiak vagyunk, keresztények és igazhitűek.'' Tanúk léptek föl, akik egy Olympiosszal való összeesküvést akartak rábizonyítani: ,,Egy gyékényen árult Olympiosszal, halálos ellensége a császárnak és minden római műveltségnek.'' Márton egyedüli azzal védekezett, hogy tehetetlen volt Olympiosz katonai hatalmával szemben, és föltette a kérdést: ,,Hát én tettem Olympioszt exarchává?'' E reménytelen helyzetben Róma püspöke így fejezte be védőbeszédét: ,,Tegyétek csak meg velem azt, amit akartok és már régen elhatároztatok. Csak egyre kérlek Isten nevében: hamar tegyétek. Tudja az Isten, hogy a halál akármelyik fajtájával a legnagyobb szolgálatot teszitek nekem.''

A per fölségsértés címén kimondott halálos ítélettel végződött, Újabb bebörtönzéssel, zaklatásokkal és fenyegetésekkel akarták a halálraítéltet engedékennyé tenni. Rá akarták kényszeríteni, hogy vegye föl az egyházi közösséget a konstantinápolyi pátriárkával. Márton állhatatos maradt: ,,Még ha darabokra szabdaltok, akkor sem fogok a konstantinápolyi egyházzal közösséget vállalni.'' Ismét eltelt közel három hónapi fogság, s akkor a halálos ítéletet száműzetésre változtatták. A beteg püspököt a Krím-félszigetre, Chersonba szállították.

Ebből a száműzetésből Márton néhány levelet írt hű barátainak. Beszámolt a nyomorúságról, amelyet a száműzetésben el kellett szenvednie, soraiból kicseng az idős ember keserűsége, aki elhagyatva és segítség nélkül érzi magát. A rómaiak már az előző évben új püspököt választottak I. Jenő személyében. Ezt a hírt is a tehetetlenségre kárhoztatott ember lemondásával vette tudomásul. A Krím-félszigeten halt meg 655. szeptember 16-án.

Nyomasztó szomorúság árnyékolja be ennek a római püspöknek a hivatali idejét és szerencsétlen életét. Egy kis baráti kör kitartott ugyan mellette; egyik barátjának köszönhetjük a konstantinápolyi perről szóló híreket. De ez a beszámoló irodalmi értelmezés és alakítás nyomait hordja magán. Régebbi vértanútörténeteket, sőt magának Jézusnak a szenvedéstörténetét is szeme előtt tartotta az író, és ezzel megvetette az alapját annak, hogy később vértanúnak tiszteljék a püspököt.

Görög életrajza a halála napját április 13-ra teszi, a bizánci rítusban mindig ezen a napon ünnepelték. Egy 9. századi martirológium november 12-én hozza a napját, s Rómában a 11. század óta ekkor ünnepelték. 1969-ben áthelyezték ünnepét a halála napjára, április 13- ra.


Néhány részlet a hitvalló pápa leveleiből hitelesen bizonyítja, milyen szenvedéseket kellett hűségéért elviselnie.

Még mielőtt a császári bíróság elé állították Mártont, a ,,keresztény'' Konstantinápolyban megalázó börtönt kellett elviselnie. Márton így ír erről: ,,Már 47 napja nem kapok vizet mosakodásra. Megdermedek a hidegtől és végtelenül gyenge vagyok. Szüntelen vérhasban szenvedek, nem tudok fölegyenesedni. Az étel, amit adnak, utálatos és undorító. Remélem, Isten hamarosan elvisz ebből a világból, és üldözőimet bűnbánó érzületre indítja.''

Krími száműzetésének idején ezt írja a szenvedő pápa hű barátainak: ,,A kenyérnek itt csak a nevét ismerik. -- Csodálkoztam, és most is csodálkozom azoknak a közömbösségén és irgalmatlanságán, akik valamikor hozzám tartoztak, barátaim és felebarátaim voltak, hogy szerencsétlenségemre teljesen elfelejtettek, és amint vélem, már arra sem kíváncsiak, hogy élek-e még vagy sem.''

Keserűen érinthette, hogy közben Rómában új pápát választottak, de nem tagadja meg tőlük imáit: ,,Azok ott Itáliában elfelejtettek, mintha már nem is volnék a világon, én azonban nem hagyom abba, hogy kérjem Istent, Szent Péter közbenjárására őrizze és tartsa meg őket rendületlenül a katolikus hitben.''


Mindenható Istenünk, ki Szent Márton pápát megsegítetted, hogy sem a fenyegetések, sem a kínzások meg ne törjék, kérünk, segíts, hogy erődre támaszkodva mi is állhatatosan viseljük a világ zaklatásait!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT I. MÁRTON PÁPA

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Római presbiter volt, amikor 649-ben pápává választották. II. Konstantin császár az eretnek hitvallási forma aláírására akarta kényszeríteni.

A pápa Rómában zsinatot hívott össze, és elítélte az eretnek tanításokat. Konstantinápolyba vitték. Ott halálra ítélték, majd Cherzonesoszba vitték, ahol 656 április 13-án meghalt. Holttestét Rómába vitték át. A vértanúk között tiszteljük.

http://www.katolikus.hu/szentek/0413.html

Példaadásának nagyszerűségét magasztalja a szentmise kezdőéneke:
Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.

Választható olvasmányok

2Tim 2, 8-13; 3, 10-12
Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban.

Jn 15, 18-21
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! A tanítvány nem lehet nagyobb a Mesterénél, sem a szolga Uránál. Urunk az ő keresztjéből adott a vértanúknak. Kereszthordozásunkhoz az állhatatosságot kérjük közös imával:

 1. Adj, Urunk, erőt, hogy készséggel hordozzuk keresztjeinket.
 2. Add, hogy zúgolódás nélkül fogadjuk a megpróbáltatásokat.
 3. Add, hogy szilárdan kitartsunk a hitben, és az Irántad való szeretetben.
 4. Add, hogy egész életünk hitvallás lehessen.
 5. Add, Urunk, hogy a földi élet után szentjeid között kapjunk helyet.

Urunk, Jézus Krisztus! Te előre megmondtad, ha üldöznek engem - üldözni fognak titeket is. Kérünk, add kegyelmedet, hogy a vértanú pápa, Szent Márton közbenjárására és példájára halálunkig hűségesek legyünk a hitvallásban, és készséges szeretettel hordozzuk nyomodban keresztjeinket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje I. Szent Márton pápa és vértanú (megh. 655)Az utolsó pápa, akit mártírként tisztelnek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Élete

+ Márton Olaszországban született. 649-ben Róma püspökévé választották.

+ Megválasztása után nem sokkal egy tanácsot hívott össze Rómában, hogy elítélje a monotelitus eretnekséget (amely tagadta Krisztus emberi akaratát) és II. Constans császár részvételét az egyház ügyeiben.

+ A császár elraboltatta Mártont, és bebörtönöztette Konstantinápolyban. Bár a konstantinápolyi pátriárka közbenjárásával megmentették a kivégzéstől, Márton pápát Khersonba, a Krím-félszigetre száműzték.

+ Márton pápa bántalmazás és éhezés következtében halt meg 655-ben. Ő az utolsó római püspök, akit mártírként tiszteltek.

+ I. Szent Márton pápa ünnepét mind a keleti, mind a nyugati egyházban ünneplik.

Imádságra és elmélkedésre

"Az Úr közel van. Akkor miért aggodalmaskodom? Várakozásom az ő kegyelmébe helyezem, s remélem az Úr sem késlekedik pályám véghezvitelével, bárhogyan is rendelte el azt. ”- I. Szent Márton pápa

Ima

Mindenható Istenünk, te nem engedted, hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyegetés, vagy megtörje a szenvedés. Add, kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen állhatatosságával viseljük el a világ zaklatásait. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumVince

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
05

Vince, azaz Ferreri Szent Vince (1357–1419) dominikánus szerzetes. Híres szónok, aki Európa nyugati országaiban nagy hatással hirdette a bűnbánatot. Már 1458-ban szentté avatták.* Különösen betegek fordultak hozzá gyógyulásért, vigasztalásért és kerestek enyhülést a Szent Vince vize néven emlegetett szentelményben (aqua Sancti Vincentii pro infirmis).

Középkori hazai kultuszát homály borítja. Magától értetődik, hogy hírét a barokk időkben elsősorban a dominikánusok terjesztették. Füssy Pius rendtárs, aki főleg Vasvárott működött, két művével is szolgálja a Vince tiszteletét. Életrajzot ír róla (1749). Épületes szándékkal íródott a Ferrarius Szent Vintzéhez való hét pénteki ájtatosság is.*

Följegyezték Vincéről, hogy missziós körútjain főleg a végső dolgokat: halált, utolsó ítéletet, az örök evangéliumot prédikálta szívesen. Vácott a fehérek templomában,* vagyis a hajdani dominikánus egyházban látható oltárképén (1782) rendi habitusban, de szárnyakkal, mintegy az Ítélet angyalaként, előhírnökeként tűnik föl. Bal kezében nyitott könyvet tart: TIMETE DEUM & DATE ILLI HONOREM. Magyarul a teljes bibliai mondat: Féljétek Istent és dicsőítsétek, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok őt: az ég, a föld, a tenger és vízforrások alkotóját (Jel. 14, 7). Fölül angyal fújja a harsonát, alul halottak fekszenek. Az elkárhozottakat az ördög lándzsával döfi át, többen könyörögve Krisztus felé nyújtják karjukat.

A vízszenteléssel, illetőleg szentelt vízzel való meghintéssel együttjáró Szent Vince-áldást dominikánusok kezdeményezték, illetőleg osztották. Tartalmazza a Rituale Romanum is. Jámborabb szombathelyi hívek még századunkban is vittek haza belőle.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE Én vagyok a jó pásztor a jó pásztor életét adjaa juhokért (Jn 10,11) 2021. április

Napi Ima36 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
01

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10,11)

A bibliai kultúra képei, a pásztorok nomád életének nyugodt ritmusa úgy tűnik, nagyon távol áll a mi hatékonyságra és versengésre törekvő mindennapjainkétól. Ennek ellenére mi is szükségét érezzük, hogy megálljunk, megpihenjünk valahol, és találjunk valakit, aki elfogad úgy, ahogy vagyunk.

Jézuson azt látjuk, hogy ő kész mindenki másnál jobban befogadni minket, felüdülést kínál, sőt kész az életét is odaadni bármelyikünkért.

János evangéliumának ebben a hosszú fejezetében, ahol ez az életige szerepel, Ő arról biztosít bennünket, hogy Isten minden egyes ember életének történetében ugyanúgy jelen van, ahogy azt a próféták szava által Izraelnek megígérte. [1]

Jézus a pásztor, a vezér, aki ismeri és szereti juhait, az ő megfáradt és gyakran eltévelyedett népét. Ő nem egy idegen, aki nem törődik a nyájjal, nem is egy rabló, aki lopni jön, nem is egy bandita, aki leöli és szétszéleszti a nyájat vagy egy kereskedő, aki pusztán érdekből cselekszik.

 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Jézus biztosan a tanítványait tekinti nyájának, azokat, akik megkapták a keresztség ajándékát, de nem csak őket. Jézus minden embert ismer, nevén szólít, és mindenkiről gyengéden gondoskodik.

Ő az igazi pásztor, aki az igazi életre vezet, és értünk jön minden egyes alkalommal, amikor eltévelyedünk[2]. Sőt még az életét is odaadta, hogy beteljesítse az Atya akaratát, hogy eljussunk a személyes közösségre vele, és helyreálljon közöttünk a bűntől halálosan megsebzett testvériség.

Mindannyian felismerhetjük Isten hangját. Halljuk meg, amikor hozzánk fordul, és kövessük bizalommal! Főleg pedig biztosak lehetünk a szeretetében, hogy megért és feltétel nélkül megbocsát nekünk Ő, aki azt mondja:

 

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”

Amikor legalább egy kicsit megtapasztaljuk az ő csendes, de határozott jelenlétét az életünkben, akkor felébred a szívünkben a vágy, hogy ezt megosszuk másokkal, törődjünk többet velük, fogadjuk be őket. Jézus példájára megpróbálhatjuk jobban megismerni a családtagjainkat, a munkatársainkat, a szomszédokat, és odafigyelhetünk a mellettünk élők igényeire.

Engedjük szabadjára a szeretetünk fantáziáját, vonjunk be másokat, és hagyjuk, hogy minket is bevonjanak mások. A magunk kicsinységében, így mégis hozzájárulhatunk egy nyitott és testvéri közösség építéséhez, amely türelemmel és bátran oda tud állni sokak mellé.

Erről az evangéliumi mondatról elmélkedve, Chiara Lubich így ír: „Jézus nyíltan beszél önmagáról: »Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.« (Jn 15,13) És mindvégig kész is erre az áldozatra. Az Ő szeretete ajándékozó szeretet, mely valóban kész feláldozni, odaajándékozni életét. […] Isten tőlünk is (legalább a szándékot és az elhatározást illetően) olyan szeretetet, olyan tetteket kér, melynek mértéke az ő szeretete. […] Csak az ilyen szeretetet nevezhetjük keresztény szeretetnek: mely nemcsak valamiféle szeretet; nem egy máz csupán, hanem olyan szeretet, amely még az életét is kockára teszi. […] Ha így teszünk, keresztény életünkben minőségi ugrás, nagy minőségi ugrás fog bekövetkezni. És látni fogjuk, hogy sok – a föld különböző pontjain élő – férfi és nő csatlakozik majd Jézushoz, mert vonzza őket az ő hangja.”[3]

 

Letizia Magri

 

[1] vö. Ez 34,24-31

[2] vö. Lk 15,3-7; Mt 18,12-14

[3] C. Lubich, Az élet igéje 1997. április, Új Város 1997/4.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA mindent leküzdő hozzáállás

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

A mindent leküzdő hozzáállás

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek…” (1Péter 1:5–6)

Victor és Mildred Goertzel 1962-ben végezték a kiválóság bölcsőjének nevezett híres kutatásukat, melyben több mint 400 sikeres ember családi hátterét vizsgálták. Azt keresték, hogy milyen kora gyermekkori tapasztalatok járultak hozzá ahhoz a rendkívüli teljesítményhez, melyet ezek az emberek elértek.

Kutatásukba bevontak olyan embereket, mint például Einstein, és még sok más híres és csodált embert. Az ő hátterük valami nagyon érdekes dolgot bizonyított. Háromnegyedüknek nehéz gyermekkora volt, nélkülözésben éltek, kettészakadt családokban vagy bántalmazó szülők gyermekeként. Egynegyedük valamilyen testi fogyatékkal élt. Azoknak a legtöbbje, akik híres írók lettek, végignézték, hogy szüleik egyik krízisből a másikba keveredtek. A kutatás végén erre a következtetésre jutottak: a hátrányok kompenzálására való törekvés fontos tényező volt a személyes siker elérésében. Ezekben az emberekben egy dolog közös volt: a mindent leküzdő hozzáállás.

„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk” (1János 5:4).

Ha hiszel Istenben és önmagadban, akkor véghez tudsz vinni olyan dolgokat, melyeken magad is meglepődsz. Talán éppen a ma olyan rettenetesnek tűnő problémák indítanak el a holnapi nagyszerűség felé.

A Biblia ezt így fogalmazza meg: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre (…) Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre” (1Péter 1:5–7).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédKedd

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Isten jelenléte

"Az ajtó előtt állok, és zörgetek" - mondja az Úr.
Mekkora megtiszteltetés:
az egész teremtett világ Ura kíván bejönni hozzám!
Örömmel üdvözlöm érkezését.

Szabadság

Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

Szerető figyelmesség

Jézus, te mindig itt vagy, vársz engem.
Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni.
Hogy mindig vágyjak arra, hogy Veled legyek.
Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Jn 3, 7-15

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá:
„Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.”
Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek?
Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

 • A szelet nem látjuk, de megfigyelhetjük hatását a hullámzó füvön vagy a dagadó vitorlákon. A Lelket sem láthatjuk, de hatásának látszódnia kellene az életünkön. Vajon az én életemen érződik a hatása?
 • A keresztre a hit szemével nézünk. A kereszten függő ember király, és a kereszt a trón. Nem megszégyenülést jelent. Mikor a keresztre nézünk, a szeretetet látjuk, a szenvedő szeretetet. A megváltást jelentő erő nem Jézus szenvedéséből fakad, hanem a szeretetből, amely a szenvedés vállalására késztette. Tekintsek imámban a keresztre, és adjak hálát a szeretetért, adjak hálát Istennek, adjak hálát a feltámadt életért.

Párbeszéd

A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységHúsvét 2. hete kedd

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
ApCsel 4,32-37
A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek tanúságot Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásáról; és bőséges volt a kegyelem mindnyájukban. Nem is volt közöttük senki szűkölködő, mert mindazok, akiknek földje vagy háza volt, eladták, s az eladott dolgok árát elhozták, és az apostolok lábához tették. Mindenkinek annyit osztottak ki, amennyire kinek-kinek szüksége volt. Így József, a ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a Barnabás melléknevet kapta – ennek jelentése: Vigasztalás fia –, mivel szántóföldje volt, eladta azt, az árát pedig elhozta, és letette az apostolok lábához.
 
Jn 3,7b-15
„Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újra születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte: „De miképpen lehetséges mindez?” Jézus azt felelte neki: „Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”
 
Amiről a mai Szentleckében olvasunk, az a feltámadott Jézus legnagyobb csodája a történelemben, amely a mélyben már megvalósult, de a felszínen még az Egyházon belül is csak néhány kivételes pillanatban válik láthatóvá. Az eredeti bűn olyan hasadást támasztott ember és ember között, hogy a szívek és lelkek igazi egységét csak Jézus Krisztus, az Isten Fia volt képes visszaállítani kereszthalála által, amelynek gyümölcse a Szentlélek kiáradása, az újjászületés a keresztség szentségében. Ez a fajta, az egyazon belső isteni élet szerinti egység ugyanis emberi erőfeszítéssel elérhetetlen, viszont a keresztség által már létrejött ott, ahol mindegyikünk legegyénibb, legszemélyesebb élete ered. Hatékonnyá azonban csak akkor válhat, ha felismerjük és vállaljuk. Nekünk, keresztényeknek tehát nem az a feladatunk, hogy létrehozzuk az Egyház egységét, mert azt a Szentlélek a mélyben már megvalósította, hanem hogy vállaljuk ezt az egységet, és felszínre hozzuk az élet minden területén.
 
Ezek után nem nehéz megjósolni, hiszen a mélyben már megvalósult, hogy mi lesz az Egyház jövője: csakis az, ami a jeruzsálemi közösségben a kezdetekkor már megmutatkozott. A jeruzsálemi ősegyház azért örök példakép előttünk, mert tagjai mindenekelőtt Istenben, az élet ősforrásában kapcsolódtak össze, s ez a köztük lévő egység ragyogott fel mindennapjaikban: az értelem, az akarat, az erkölcs és az érzület világában, sőt még az anyagi javak megosztásában is.
 
Urunk Jézus, légy közöttünk, és ösztönözz Szentlelkeddel, hogy a folyamatos megtérés fáradságos, de békét adó erőfeszítésével a felszínre hozzuk a köztünk lévő egységet, hogy ezáltal hitelesen tanúskodhassunk Rólad, s így elhiggye a világ, hogy valóban az Atya küldött Téged.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Lélekből születniHúsvét 2. hete - kedd

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Evangélium: 
Jn 3, 7b-15
Jézus azt felelte Nikodémusnak: „Ne csodálkozz, hogy azt mondtam neked: szükséges újra születnetek. A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van mindaz, aki a Lélektől született.” Nikodémus megkérdezte: „De miképpen lehetséges mindez?” Jézus azt felelte neki: „Te Izrael tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt mondjuk el, és amit láttunk, arról tanúskodunk, de a mi tanúságunkat nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról szóltam nektek és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha a mennyei dolgokról beszélek nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből jött le: az Emberfia. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az Emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen őbenne.”

Bevezető ima: Uram, Te jobban tudod, hogy mire van szükségem, mint én. Szentlelked mutassa meg, hogy mit kérjek ebben az imában. Be akarom teljesíteni szent akaratodat az életemben. Szeretlek Uram, és beléd vetem minden reményemet.

Kérés: Uram, növeld a hitemet!

Elmélkedés:
1. Te vagy Izrael tanítója. Nikodémus az egyik vezető tanító volt, mégis voltak kérdései Jézushoz. Mint hittanár, nagyon jól képzett volt a szabályokban és előírások terén, mégis egy ponton hézagos volt a tudása. Nem tudott semmit a Szentlélekről, és létezésnek arról az új formájáról, amelyet a „víz és lélek” általi újjászületéssel nyerhetünk. Ebből a szempontból nem is vádolható Nikodémus, mivel Jézus még nem nyilatkoztatta ki mindezeket. Azonban ebből láthatjuk, hogy annak, aki tanítja a lelki életet, milyen fontos a hit ismerete, hogy hiteles lelki vezető lehessen. Hitvalló katolikusként kell elvezetnünk másokat a hitük elmélyítésére. Ismerjük-e ehhez eléggé a hitünket, és valóban szívből éljük-e meg?

2. Újjászületve a Lélekből. Gyakorló materialisták vagyunk? Olykor annyira behálóz minket a mindennapi élet valósága, hogy már nem marad gondolatunk a lelki világ számára, amely végtelenül nagyobb az anyagi világnál, amely tökéletesen leköti a figyelmünket. Keresztségünk által, a mennyei dolgok határoznak meg bennünket. Hordozzuk a lelkünkön azt az eltörölhetetlen jegyet, amely hirdeti a világnak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Minden egyes lelki lélegzetvételünkkel és a mennyei világra vetett pillantásunkkal megújítjuk ezt a Lélekben való újjászületésünket, ami által az Úr tulajdonává tett minket.

3. Tanúságot tenni. Jézus itt a tanúságtételről beszél. Azt akarja, hogy mi is tanúk legyünk. Azt akarja, hogy a nekünk kinyilatkoztatott „mennyei dolgokat” továbbadjuk a világnak. A legjobb tanúságtétel biztos, hogy a feltámadás boldogságában és felebaráti szeretetben megélt élet. Egy vidám, szeretetteljes katolikus viselkedésén felismerhető, hogy hiteles az Istenbe vetett hite. Kérdezzük meg magunktól, amikor éppen mérgesek, csalódottak vagy kritikusak vagyunk: „Ez a Szentlélekkel eltelt élet tanúságtétele?”

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy ajándékul adtad az életembe a Szentlelket. Időnként nem úgy élem az életemet, ahogy azt az általad adott nagy kegyelemmel kellene, de tudom, hogy türelmed és irgalmad mindig ad egy újabb lehetőséget. Segíts, hogy szeressek másokat, és felebaráti szeretetem által bepillanthassanak a mennybe.

Elhatározás: Mai beszélgetésemben megpróbálok egy lelki magot elvetni mások lelkében.

A pápa imaszándéka 2021. április hónapra:
Az emberi alapjogokért küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokráciákban.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságkedd

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Evangélium

Jn 3,7-15

Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Elmélkedés

A mai evangéliumban folytatódik Jézus és Nikodémus beszélgetése, amelynek témája továbbra is a lelki újjászületés. Jézus tudja, hogy az őt felkereső személy egy írástudó és észreveszi emberi gondolkodásmódját, ezért abba az irányba tereli a beszélgetést, hogy Nikodémus felismerje, hogy ő nem csak ember, hanem Isten is. Érzékeli Nikodémus nyitottságát és keresését. Aki nyitott szívvel keresi az igazságot, biztosan rátalál az Úrra, aki maga az igazság. Aki tudja, hogy kinek érdemes feltenni élete nagy kérdéseit, az választ és útmutatást fog kapni. Nikodémusra és ránk is vonatkozik ez.
A beszélgetés második részében Jézus arról tanít, hogy az Emberfia hozza el az embereknek az örök életet és a benne való hit által lehet eljutni az üdvösségre. Jézus egy példát említ az ószövetségi időkből, azt az esetet, amikor a választott nép úgy menekülhetett meg a mérges kígyók okozta haláltól, hogy feltekintettek a Mózes által fára feltett rézkígyóra. Ez az eset Jézus keresztre feszítésének ószövetségi előképe. Mindazok, akik feltekintenek Krisztus keresztjére, illetve a megfeszített Emberfiára és hiszik, hogy ő a világ Megváltója, megszabadulnak az örök haláltól és elnyerik az örök életet. Engedjük, hogy Isten Lelke számunkra is lelki megújulást hozzon!
© Horváth István Sándor

Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20210413.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓHúsvét 2. hete – kedd

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Az él boldogan, aki -  amennyire lehetséges -  értelmét folyamatosan Istenben és Istent szüntelenül értelmében forgatja.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Add át magadat teljesen Neki áldozatul, minként Ő is teljesen átadta magát megváltásodért.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston vallomások

Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Tichonius harmadik szabálya

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

III/46. E harmadik szabály „Az ígéretekről és a Törvényről” beszél. Más módon így is jelölhetnénk tartalmát: a szellemről és a betűről. Ilyképen neveztük ezt mi is, midőn ugyanerről a dologról könyvet írtunk. Mondhatnám azt is: a kegyelemről és a parancsról. Mégis ez nekem nagy kérdésnek látszik inkább, semmint szabálynak, melyet a kérdések megoldásában kellene alkalmaznunk. Ez az éppen, mit nem értvén a pelagianusok,36 tévtanításukat megalapították, vagy gyarapították. Helyesen szorgoskodott Tichonius ennek megoldásában, de nem tökéletesen. Midőn ugyanis a hitről és a cselekedetekről tárgyal, azt mondja: Isten adja nekünk a cselekedeteket, a hit érdemére való tekintettel. A hit maga pedig olyannyira tőlünk függ, hogy semmiképp sem Istentől való az mibennünk. Nem veszi figyelembe az Apostol szavát: „Békesség az atyafiaknak és szeretet a hittel az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól”. (Eff. 6,23.) Ámde ő nem tapasztalta még a napjainkban támadt eretnekséget, mely ugyancsak sorompóba állított minket, hogy Isten kegyelmét, mely a mi Urunk Jézus Krisztus által vagyon, megvédelmezzük ellenében. Az Apostol kijelentése szerint: „Szükség meghasonlásoknak is lenni (haeresis), hogy akik állhatatosak, ismeretesek legyenek közöttetek”. (1Kor. 11,19.) A tévhit tehát sokkal éberebbekké és szorgalmasabbakká tett bennünket. Azért figyeljük meg a Szentírásban, amit a kevésbé figyelmes és ellenfél hiánya következtében kevésbé gondos Tichonius elkerült elméjével: a hit maga is Annak ajándéka, ki szétosztja kinek-kinek a hit mértékét. Ez igazságból kifolyólag kapták egyesek a kijelentést: „Nektek adatott a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek őbenne, hanem hogy szenvedjetek is érette”. (Fil. 1,29.) Ki kételkedik ezekután, hogy mindkettő Isten ajándéka, ha egyszer hivő és értelmes lélekkel hallja: mindkettőt ajándékba kaptuk? Még más efféle bizonyságok is vannak, melyek mindezt kellőképp mutatják. Erről azonban most nem tárgyalunk. Éppen eleget tárgyaltunk róla a legkülönfélébb helyeken.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Szent Ágoston útmutatások, gondolatok, imák

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Milyen szomorú távol lenni attól, aki mindenütt jelen van!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

A hegykörnyéki nép a szó szoros értelmében szolgá­jává válik a Somlyónak. Tavasztól őszig aííg múlik el hét, hogy ne volna valami dolog a szőlőben. Az ősz a ta­vaszt, a szüret a szőíőmetszést idézi emlékezetbe, a Som­lyó nem is idézi, hanem elénk állítja a magyar századokat. Szőlő és ember mintha ugyanannak az élethullámnak vol­nának párhuzamos szakaszai. Elnézem az öreg, göcsörtös törzsű, szélesen hasasodó tőkéket. Mintha éreznék, hogy a gazda szüret táján azt nézi rajtuk, érdemes-e őket még megtartani, vagy a tavaszra - tűzre kerülnek és helyükbe friss venyigét ültetnek. Mintha életerejük utolsó feszülé­sével aggatták volna körül derekukat szép nagy fürtökkel és termésükkel kérnének kegyelmet. Öreg parasztasszony­ok jutnak eszembe, akik a fiatal környezetben, a gyerme­kek, unokák, a menyek és a vők közt azért fáradnak lan­kadatlanul, hogy ne nézzék őket a ház terhének. Egy em­beröltő, 30-40 év a szőlőtőke életkora. Együtt él a sző­lő a nemzedékkel, az öreg hegy pedig a magyar történe­lemmel. Palástját fordítja, cseréli néha, de maga változat­lanul áll, mint az idők sodrában mozdulatlanul álló örök­kévalóság.


(A TÁJ, NÉP ÉS KULTÚRA)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Út a Végtelenbe

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12

„Az önzés, az elfordulás, a bezárkózás maga a halál. Mások önzése, bűne nem jogosít fel senkit a gyűlöletre, a haragra, a szeretettől való elfordulásra.” 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA kereszt a feltámadás kezdete

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

„Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van" (Jn. 8:29).

Ezekben a szavakban megnyilvánul előttünk az a ha­tártalan magány, melyet Krisztusnak tapasztalnia kel­lett „felemeltetésekor". Ez a magányosság a Getszemá-ni kertben elmondott imádsággal kezdődött. Ez minden bizonnyal lelki kínszenvedés volt, mely a keresztre fe­szítéssel tetőződött be. Ekkor kiáltott fel Krisztus: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?" (Mt. 27:46).

De korábban, mintha megérezte volna előre a retten­tő magány ezen óráit, Krisztus azt mondja: „Aki kül­dött... nem hagyott magamra..." Mintha azt mondaná, mindenekelőtt, még végső elhagyottságában is: nem le­szek egyedül! Akkor is azt fogom tenni, „ami tetszésére van", ami az Atya akarata! És nem leszek egyedül!

S mi több, Atyám nem fog a halál markában hagyni, mert a kereszt a feltámadás kezdete. Pontosan ezen ok­ból a „keresztrefeszítés" lesz a „felemeltetés" maga. „Akkor meg fogjátok tudni, ki vagyok". Akkor azt is tudni fogjátok, hogy „csak azt mondom a világnak, amit tőle hallottam."

A keresztrefeszítés valóban Krisztus felemelkedése lesz. A keresztben ott van a feltámadás kezdete. Ezért a kereszt válik minden dolog meghatározó mértékévé, azon dolgoké, melyek Isten és ember között állnak. Krisztus pontosan ezzel a mértékkel méri őket...

Bizonyos értelemben a világ dimenziója vetül rá Is­ten dimenziójára. Pilátussal folytatott beszélgetésében Krisztus azt mondotta: „Az én királyságom nem e vi­lágról való" (Jn. 18:36).

A világ dimenziója Isten dimenziójával pontosan a Keresztben találkozik — és a feltámadásban.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pio atya breviáriuma

Pio atya breviáriumaA lélek próbái

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Légy nyugodt: minél kedvesebb egy lélek Istennek, annál több megpróbáltatáson kell keresztülmennie. Bátorság tehát, és előre, mindig tovább!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

https://youtu.be/5H63T4gU0yk

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság VASÁRNAPI GONDOLATOKHúsvét 2. vasárnapja

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

KEDVES TESTVÉREK!

Szent II. János Pál pápa Húsvét 2. vasárnapját az Isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította. Megkapó, hogy ő 2005-ben ennek a vasárnapnak előestéjén költözött az örökkévalóságba.

Az irgalom a szeretetnek egészen kiváló formája. Beleérthetjük a szolidaritást, a kéznyújtást a bajban, a hűséget, az együttérzést, a megbocsátás készségét. Keresztényként ezt is mondhatjuk: az irgalmasság Isten Jézus Krisztusban megtapasztalható megelőlegezett szeretete. Éppen ezt fogalmazza meg Szent János apostol: „A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül” (1Jn 4,10). És néhány mondattal odébb: „Mi azért szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett minket” (Uo. 4,19). Nem véletlen, hogy napjaink jeles hittudósa, Walter Kasper az irgalmasságról írt könyvének alcíméül adta: „Az evangélium alapfogalma – a keresztény élet kulcsa”. Valóban, Istent Jézus Krisztusban úgy tapasztaljuk meg, hogy megelőz bennünket szeretetével, gondoskodásával. Az a tény, hogy Jézus Őt azzal az arám szóval szólítja meg: „Abba”, amely az apa szó becézése, vagyis Jézus számára Isten, az Atya apuka, papa, édesapa, és Jézus bennünket is fölhatalmaz arra, hogy így szólítsuk meg Őt, ez a tény pontosan azt jelzi, hogy Isten hozzánk ezzel a mindent megelőző, hozzánk lehajló szeretetével, egész létünket átölelő irgalmával közeledik. A Jézustól tanult imádság, amelyet magyarul így kezdünk: „Miatyánk!”, Jézus ajkán így kezdődik: „Abba, apuka!” Valószínű, hogy így nem merték lefordítani. De ha nem is merjük így mondani, de érzéseinkben valóban Édesapánknak tartsuk Őt.

Sok templomban a miséző kezdi el a Miatyánkot, és a hívek innen folytatják: „Ki vagy a mennyekben!” Én valamikor a gyerekmisékben pontosan erre biztattam a gyerekeket, hogy együtt kezdjük így: „Apuka!” És természetesen lényegesnek tartom, hogy ne engedjük a misézőnek, hogy ő kezdje, de mindnyájan együtt mondjuk: „Miatyánk!” Szent Ágoston így jellemzi a Jézus Krisztusban közénk jött Istent: „Te igazi Isten, valódi ember lettél! Örökkévaló vagy, de egy meghatározott napon közénk születtél. Halhatatlan vagy, mégis megtaláltad a módot, hogy meghalhass értünk. Te a legerősebb úgy lettél gyönge, hogy erőd oda nem veszett. Te, aki mindenről gondoskodol, köztünk magad is táplálkoztál. A mindenség pásztora vagy, és bárányként járkáltál közöttünk.”

Isten éppen azzal bizonyult irántunk a legirgalmasabbnak, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból. Végül is a halál egész emberségünk zsákutcája. Biológiai halálunk igazában csak képe a tulajdonképpeni halálunknak. Halott mindenki az által, hogy beleszületett abba az emberiségbe, ami történelme kezdetén elszakadt bűne révén az Istentől és ezt a kegyelem nélküli, Isten nélküli állapotot örökíti át minden emberre. Isten irgalmassága éppen abban nyilvánul meg, hogy Isten létére Ő vállalja a mi istentelenségünk jóvátételét azzal, hogy elküldi Fiát engesztelő áldozatként. Azzal a ténnyel, hogy feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, beteljesedett az Ő hatalmas állítása: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha” (Jn 11,25-26). Aki hisz Jézusban, az Istenben él, ezért számára nincsen halál. Testi halála nem halál, mert Jézus Krisztus révén ő is feltámad: „Ha annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is bennetek lakó Lelke által” (Róm 8,11).

Az irgalom megtapasztalása felszabadulás. A felszabadulás pedig boldogság. A Húsvét, az Úr Jézus feltámadása a mi igazi szabadságunk, boldogságunk. Nemcsak egy ünnep, amit átélünk, de benne már most is a boldogságunkat éljük meg. A boldogságtól ugyanis azt várjuk, hogy hozza meg számunkra a teljességet, minden jónak az összességét. Lehet-e nagyobb teljesség, minden elképzelhető jónak az összessége, mint a halál legyőzése? De a boldogságtól azt is várjuk, hogy vegyen el tőlünk minden félelmet és tartson örökké. Lehet-e nagyobb felszabadulás a félelemtől mint a halál legyőzése? És tarthat-e tovább az élet, mint „örökké”? És azt is várjuk a boldogságtól, hogy legyen személyes. Csak egy „Te” tehet bennünket boldoggá éppen azáltal, hogy nekünk ajándékozza magát. Lehet-e nagyobb boldogság, mint az értünk életét adó, de feltámadott Jézussal való találkozás szemtől-szembe, aki viszont összehoz bennünket azzal az Istennel, akit Őáltala már most is Miatyánknak, apukánknak, édesapánknak szólíthatunk? És ez a találkozás már most megvalósul Isten Igéjében és minden szentmisében a szentáldozásban. Istennek irgalmasságát kell tovább adnunk egymásnak.

Ezért hadd ajándékozzalak meg benneteket egy orosz ortodox szerzetes köszöntésével, amit én is úgy kaptam egyszer Húsvétkor a kapucinus barátomtól: „Feltámadt Krisztus, boldogságom!” Ámen.

Nyiredy Maurus OSB, Balatonfüred-Kerektemplom

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Zárt ajtón keresztülHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
08

Húsvétvasárnap este a tanítványok együtt voltak és félelmükben zárva tartották az ajtót. Jézus megjelent nekik. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Majd rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Jézus teremtő gesztussal az apostolokra lehel és a bűnbocsánat szolgálatával bízza meg őket. Az apostoli egyház ma is fontos feladatának és küldetésének tartja ezt a megbízatást. Azért is, mert korunk emberének a bűnnel kapcsolatban két súlyosan téves vélekedése is van. Az első az, hogy nincs bűn. Vagy legalábbis nekem nincs bűnöm. A második pedig az, ha mégis megtapasztalom a bűnt, akkor nincs bocsánat.

Az első tévedést költői tömörséggel József Attila fogalmazza meg az Én nem tudtam című versében.

Én úgy hallgattam mindig, mint 

mesét

a bűnről szóló tanitást. Utána

nevettem is - mily ostoba beszéd!

Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva!”

A bűnről szóló „mese” minden bizonnyal Ádám és Éva bibliai elbeszélésére utal, akik az emberiség állapotát meghatározó ősbűnt elkövették. „Tudni akarták a jót és a rosszat”. A tudni jelentésű héber jada szó azonban azt is jelenti, hogy meghatározni. A bűnben az ember akarja megszabni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az öntörvényű ember Isten helyét foglalja el, Istent játszik. Próbálkozása azonban fájdalmas kudarccal végződik. Kiderül, hogy meztelen, vagyis kiszolgáltatott és magányos. Önistenítése folytán megtörik a harmónia Isten és ember, férfi és nő, valamint az ember és a teremtett világ között. A bűn természetét feltáró szentírási igazság nem valami tőlünk távoli és idegen szabály. Példázza ezt Nietzsche bölcselete, amely szakítani akart a gyengék és gyávák hunyorgó csordaerkölcsével. Filozófiája Isten halálát hirdeti. Szerinte ez teszi lehetővé és szükségessé a magának törvényt hozó „Übermensch”, az „emberfölötti ember” megjelenését. A víziójához kapcsolódó, istentelen ideológiákon alapuló 20. századi rendszerek azonban nem az emberek boldogságát valósították meg, hanem több mint száz millió ember halálát és tömegek mérhetetlen szenvedéseit. A bűnről szóló tanítás tehát történelmi léptékben sem mese, nevetséges, ostoba beszéd. A magukat bátraknak álcázó gátlástalanok bűnei nyomán mindig vér és könnyek fakadnak.

A történelmi múlt szörnyűségeinél azonban sokkal közelebbről érint bennünket a bűn személyünket sértő valósága vagy a saját bűnösségünk megtapasztalása. Amikor valaki nekünk árt, vagy ha saját tetteink súlyos következményeivel szembesülünk, akkor a bűnnel kapcsolatos másik téves vélemény kísért meg bennünket, az, hogy nincs bocsánat. Legalábbis arra, amit ő velem szemben megtett, arra nincs. Vagy a magában csalódott ember még mélyebb kétségbeesése, mely szerint rajtam már senki sem segíthet. József Attila a Tudod hogy nincs bocsánat című költeménye ebbe a drámába ad bepillantást.

Tudod, hogy nincs bocsánat,

hiába hát a bánat.

Légy, ami lennél: férfi.

A fű kinő utánad.

Nietzsche és Freud ateizmusa még úgy vélte, hogy csak az Istentől megszabaduló ember lehet boldog igazán. József Attila sorai keserű bánattal leleplezik le ennek az illúziónak a kórképét:

Atyát hivtál elesten,

embert, ha nincsen isten.

S romlott kölkökre leltél

pszichoanalízisben.”

A bocsánat híján kialakult kétségbeejtő helyzet mélypontja a költő megfogalmazásában ez:

s lásd, soha, soha senki

nem mondta, hogy te jó vagy.”

Pedig az ember legmélyebb és legfontosabb vágya az, hogy valaki kimondja rá, hogy jó, hogy vagy, szerethető és szeretni képes ember vagy.  A Biblia első oldalán, a Teremtés könyvében éppen ez a kijelentés ismétlődik refrénszerűen: „és Isten látta, hogy jó”. Az ember teremtése után pedig mintegy nyomatékosítva újra elhangzik, hogy „és Isten látta, hogy nagyon jó az, amit alkotott”.

Ezért nem véletlen, hogy amikor a feltámadt Jézus a zárt ajtón keresztül megjelenik a félelmükben bezárkózó tanítványoknak, akkor békességet hoz és az Atyától jövő küldetését rájuk bízva a Szentlelket adja meg nekik a bűnök bocsánatára.

Az Isten irgalmasságával való személyes találkozás számunkra is azzal kezdődik, hogy a „nincs bűn” és „nincs bocsánat” zárt ajtóin keresztül egyszer csak megjelenik a feltámadt Jézus és így köszönt: „Békesség neked!” Ebben én, bűnös ember is kezdem felfogni és elhinni a teremtő Atya nekem is szóló szavát: „jó, hogy vagy”. A Krisztus megbocsátó szeretetének leheletével kiárasztott Szentlélek pedig egyszerre tesz képessé arra, hogy tisztán halljam és lelkesen hirdessem a tőle jövő és feléje vonzó jó hírt: örülök, hogy vagy, akarom, hogy légy!

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Én Uram, én Istenem!

Nem könnyű megvívnunk a hit harcát. Tamás apostolhoz hasonlóan sokszor minket is gyötör a kételkedés. A feltámadt Jézus segítségével azonban úrrá lehetünk fölötte, és mi is hittel borulhatunk le Jézus előtt.

„Tamás nem volt velük, amikor eljött Jézus. – olvastuk az evangéliumi szakaszban. – Nyolc nap múlva ismét együtt voltak tanítványai, és Tamás is velük volt. (Jn 20, 24-29) Ekkor Jézus Tamást – aki az apostolok szavára nem hit az Ő föltámadásában -, felszólítja arra, hogy szent sebeit megérintse.

Tamás bizonyítékokat keresett hite alátámasztására. Jézus ezért nem rója meg. Nem azt mondja: „hunyd be a szemed, és úgy higgy!”, hanem: „Gyere ide és lásd! Tessék, itt vagyok. Nézd, érintsd sebeimet. De aztán ne légy hitetlen, hanem hívő!”

Ez a jelenet annyira emberi, s mégis annyira csodálatos -, különösen a tapintás érzékének megigazulása, s egyben az a szolgálat, melyet az értelemnek és a hit-születés csodájának tesz. Szent lehet az érintés, mert Jézus Krisztusban a halálon túlra, az Atyaisten dicsőségébe vezető út kezdete lett. Az a tapintás, amelyet Isten a Szentlélek kiárasztásával megtisztít, nem csalódhat, mert kapcsolatban van az értelemmel és az akarattal, melyeket átszőtt, fölemelt a természetfeletti világba a hit, a remény és a szeretet.

Jézus felszólítására, hogy ujját tegye oldalának sebébe, Tamás ezt feleli: „Én Uram, én Istenem!” Embert lát maga előtt, de az Istent vallja meg. Vagyis ez az érintés, ez a tapintás belső, értelmi, és a kegyelem sodrába került létfontosságú érintkezés lett.

De nemcsak megpillantja Jézus igazi kilétét, nemcsak magáénak vallja, hanem kifejezi apostoltársainak, hogy most már ő is hisz. Az Úr Jézus megjelenése előtt súlyosan vétett ellenük, amikor örvendező híradásukra kijelentette, hogy nem hisz, nem fogadja el tanúságtételüket.

Tamás hitvallása egyben a legmélyebb szeretet megnyilatkozása is, hiszen nemcsak fölismeri Jézust, hanem magáénak is vallja: „Én Uram, én Istenem!” Ez az enyém a legszorosabb kapcsolatot jelenti Jézus és Tamás között, mert nem azt mondja: én testvérem, én barátom, én mesterem - hanem én Uram, ami egy zsidó szájából a teremtő Istent, az Örökkévalót jelenti, aki a nemlétezésből hozta elő szerető akaratával az embert. Hogy micsoda mélységeket takar ez a vallomás, azt Tamás majd vértanú halálával mondja ki véglegesen Jézusnak és Egyházának.

Nem kevésbé fontos esemény az sem, hogy Jézus Tamást beiktatja a föltámadást tanúsító apostolok közé. Ezzel új módon teszi őt a közösség részévé. Megfigyelhetjük János evangélista megjegyzését: amikor az Úr először megjelent az apostoloknak, Tamás nem volt velük, és nem is hitt nekik.

Amíg közösségben élt apostoltársaival, hite felülmúlta a tizenegyét. Jézust utolsó jeruzsálemi útja előtt apostolai le akarták beszélni arról, hogy fölmenjen Jeruzsálembe, hogy vállalja a szenvedést. Tamás volt az egyetlen, aki kijelentette: „Menjünk fel mi is és haljunk meg Vele együtt!” (Jn 11,16).

Volt azonban egy hét, amikor az ő hite is megrendült. Oka: kiszakadt apostoltársainak közösségéből. A többi tíz együtt maradt és imádkozott az utolsó vacsora termében. Egymást erősítették az ima segítségével. Tamás otthagyta a közösséget. Egyedül ődöngött az utcákon. Társai nélkül akarta megoldani hitproblémáját. Ő nem imádkozott. Nyalogatta sebeit. Sajnálkozott önmagán. Isten nélkül akarta megoldani problémáját. Így nem lehet! Ima nélkül a hit összeomlik. Akkor nyerte vissza hitét, amikor újból bekapcsolódott az imakórusba, az apostolok közösségébe.

A hit nemcsak a mi erőlködésünk eredménye. Nemcsak erény, hanem kegyelem is, Isten ingyenes ajándéka is! Akik abbahagyják az imádságot, gyakran meggyengül a hitük is. Hiszen az ember számára az ima az a csatorna, amin keresztül Isten az ő kegyelmét eljutathatja hozzánk. Ezért amikor kételyek gyötörnek akkor is imádkoznunk kell, akkor is ki kell tudnunk mondani legalább annyit az evangéliumi apa szavával, hogy: „Hiszek, Uram, segíts az én gyenge hitemen, hitetlenségemen!” (Mk 9,24)

Tamás története meg kell értesse velünk, hogy távol lenni ettől az apostoli közösségtől, a Krisztus által alapított Egyháztól annyi, mint távol lenni az igazi húsvéti hittől, mint ahogy teljes húsvéti hitre jutni csak ebbe a közösségbe beiktatva lehet; amint Mária Magdolna és az emmauszi tanítványok példája is mutatja, akik szintén csak az apostolok közösségében érik el a hit teljességét. Ne feledjük, Jézus azért halt meg, hogy Isten szétszóródott fiait egybegyűjtse. Egyházat alapítva: szent vére áldozatából fakadó bűnbocsánattal, a húsvéti megjelenésekben.

A hithez ma is szükségünk van közösségre. Maszek módon hinni: fából vaskarika! Magántanulóként a hittételekből le lehet vizsgázni, de hívőnek maradni a közösség ereje nélkül lehetetlen! A szentmisén, a különböző lelkiségi találkozókon, vallásos összejöveteleinken keresztény testvéreink hite erősít. A mi hitünk pedig fellobbantja társaink hit-mécsesét. A bűn következmény nemcsak Istennel, hanem egymással való szakítás is. Most, hogy Istenhez szabad utunk van Jézus Krisztus által, egy új emberiség alakul, amelynek középpontja Krisztus, tengelye pedig a Krisztusban öntudatosan hívők közössége, akikben új, közös, isteni természet van. Tamás apostolt a Feltámadott nem- csak magának akarta megnyerni, hanem a többi apostolnak is. A János-evangélium ősi változata Jézusnak ezzel a tettével zárul: az Egyház magjának eggyé tételével és megszilárdításával, hogy felkészülten várja Pünkösd napját. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Isten asztaltársasága Gyógyító sebekHúsvét 2. vasárnapja

Reggeli ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

1. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. (ApCsel 4,32–35)

A jeruzsálemi egyház példája olyan, mint az ifjú házasok mézeshetei. Állandó viszonyítási pontja a hit és a szeretet tüzének. Elkötelezettségük konkrét tettekben nyilvánult meg. Ez minden későbbi nemzedéknek eligazításul szolgálhat.

2. És ez a győzelem – győzelem a világ felett – a mi hitünk. (1Jn 5,1–6)

Aki a hit szemével szemléli és éli életét, valójában már győzött az elvilágiasodott életszemlélet felett. Hitünk oka és megalapozója a feltámadt Krisztus.

3. Nyújtsd ki a kezedet… (Jn 20,19–31)

Szent János leírása szerint a húsvétot követő nyolcadik napon Jézus újra „eljön”. A megszeppent várakozók gyülekezetében, zárt ajtók mögött egyszercsak megjelenik, és megmutatja sebhelyes kezeit és oldalát. Leheletével a Szentlelket árasztja rájuk, békét hoz, és apostolaira bízza a bűnbánat szentségét. E szokatlan feltárulkozással korántsem akar semmit bizonygatni, inkább hitet ébreszt. Tamásban is. Aki ki tudja miért, nem volt jelen az első húsvéti találkán.

Tamás a különutas. A maga módján hívő, durcás keresztény iskolapéldája lemarad a találkozásról, és most saját, testre szabott bizonyítékra tart igényt. Igaz, mai ésszel mentegethetnénk: ő a karakteres, aki nem hisz el mindent oly könnyen. Nem ad a kósza hírekre és pletykákra.

Ajánlatos kételkedni, ha van bennünk alázat. Helyénvaló feltételezni, hogy megismerésünk állandó javításra szorul. Aki fejlődni akar, állandóan frissíti tudását. De kételyünk lehet önbecsapó is: ha a megismert igazság ellen tusakodunk, ha különbejáratú csodát várunk, ha igazunkat igazságként kisajátítjuk, s ettől nem tágítunk. Amikor félresöpörjük mások tanúságtételét, megátalkodunk a gyanakvások, az előítéletek és az általunk kialakított skatulyák börtönében.

A hit viszont bizalmon alapszik. A bizalmat a szeretet élteti. Jézus nem zárkózik el Tamás kérése elől, de nem is csinál rendszert belőle. Egy kicsit lepirítja „tamáskodó” tanítványát, de a többieket is neveli. Hagyja, hogy Tamás megérintse sebeit, hiszen azok gyógyító sebek, a megváltás örömhírét hordozzák. Nem kellene félnünk a sebek, a vér látványától, s akkor több hittapasztalatban lenne részünk. Jézus sebei azonosságát igazolják. A folytonosságot, hogy ugyanaz a Megváltó van köztünk, megdicsőülve, mentesen az anyag törvényeitől, mint aki a kereszten értünk vérét, életét adta.

A feltámadott nem lett újra a Föld polgára. Övéi között él tovább a Szentlélek által. Jelenlétét itt a földön, az általa szent leheletével létrehozott közösségben „tapogathatjuk ki”. Legyen helyén az eszünk és higgyünk a saját szemünknek, hisz egyházában mindenkit boldognak mond, akik vele nem érintkezhettek úgy, mint Tamás és társai. Jézus nem tesz különbséget azok között, akik vele együtt ettek és ittak, és azok között, akik tanítványai szavára hinni fognak benne. Kegyelme mindenkit képesít, hogy hite olyan szilárd alapokon álljon, mint azoké, akik fizikailag is látták őt.

A mi hitünk sem kevésbé értékes, mint a Tamásé. Sőt. Tulajdonképpen minden földi hitet mások tanúbizonyságán keresztül kaptunk. Ugyanígy van a természetfelettivel is. Emberi ész képtelen lett volna ilyet még kigondolni is, mint amit Jézus feltámadása jelent: adva van a bizonyosság, hogy életünk igazi értelme a feltámadás és örök élet! Nem enyészünk el a halállal. Jézus feltámadása a miénknek is záloga.

„Ugye, összerezzennénk, ha hallanánk hangját: Békesség nektek! Mert a béke vágya erős azokban is, akik a feltámadással mit sem tudnak kezdeni. Azokban is erős, akik a napokban kellemes ünnepeket kívántak egymásnak és nekünk. Egyáltalán nem kellemes ez a feltámadás! Felrúgja egész kispolgári világunkat, szokásainkat, búfelejtő ivászatainkat. Aki viszont közel engedi magához Jézust, azt ő is egészen közel engedi magához, mint Tamást. Érinthető, tapintható valóssággá válik” – írja keserédes humorral Kiss Ulrich jezsuita.

Amikor sebeket és halált látunk, hívjuk a feltámadottat, aki bennünket is vár a nyitott templomajtón belül. A közösségben, ahonnan Tamás is hitét kapta. Ne hagyjuk, hogy a kényelem, a félelem legyőzzön, otthon tartson, hanem legyünk mások apostolai, és kiáltsuk világgá: feltámadt, alleluja!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szilveszter Barát vasárnapi elmélkedései

Szilveszter Barát elmélkedéseKrisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Napi Ima24 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
04

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Ezzel az örömhírrel köszöntik keleti testvéreink egymást és köszönthetnénk mi is egymást mindnyájan ezekben a napokban, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik hittel valljuk, hogy ő a mi egyetlen Megváltónk és Üdvözítőnk.

Jézus feltámadása azt jelenti, hogy meg vagyunk váltva, Jézus által van megoldás életünk kérdéseire, van értelme életünknek, áldozatainknak, és van értelme szenvedéseinknek is.
Jézus által Isten belépett az emberiség történelmébe, a mi életünkbe. Ő azt kívánja tőlünk, hogy minden testvérünknek közvetítsük az örömhírt, hirdessük evangéliumát: Isten a mi Atyánk, bűneink ellenére is szeret minket, megbocsát, gyermekévé fogad, meghív országába és földi életünk után hazavár az örök életre.
Ez az örömhír a keresztény hívő világnézet alapja, ami meghatározza és átalakítja egész életünket, az élet értelméről vallott felfogásunkat, értékrendünket, jellemzi gondolkodásmódunkat, döntéseinket és választásainkat.

Jézus örömhíre nemcsak imádságra szólít fel, nemcsak templomba, szentmisére hív, hanem arra is felszólít, hogy a mindennapi életben is hitünk tanítása szerint éljünk, mind a családban, mind a társadalomban, akár amikor kötelességeinket teljesítjük, akár amikor szabad időnket töltjük.
Hívő világnézetünk eligazítást ad nekünk az élet valamennyi fontos kérdésében, legyen az kultúra vagy nevelés, egészségügy vagy szociális gondoskodás, gazdaság vagy kereskedelem, közlekedés vagy közigazgatás… Nyilvánvaló, hogy ezekben a kérdésekben nem lehet mindenki szakember, de ezért van az egyházi tanítóhivatal, amelyre oda kell figyelnünk, amikor életünk egy-egy fontos kérdésében döntünk, állást foglalunk.

A mindennapi életben sokféle gondunk-bajunk van, sok minden okoz kisebb vagy nagyobb nehézséget. Ám ha egy kicsit is elgondolkodunk, könnyen beláthatjuk, hogy a mindennapi gondjainknak, még anyagi, gazdasági problémáink mögött is legtöbbször erkölcsi problémákkal találkozunk, az emberek önzésével, türelmetlenségével, szeretetlenségével, hűtlenségével. Röviden fogalmazva, a saját magunk vagy a mások bűnével. Ha pedig mindennapi gondjaink forrása a bűn, akkor az emberiség problémáit csak a bűnbánat és a megbocsátás meghirdetője, a feltámadt Jézus tudja megoldani.

Ezért rossz úton járnak mindazok, akik a tudomány, a technika vagy a gazdasági fejlődéstől várják a megoldást. Igen, szükség van ezekre is, de ezek nem pótolják az erkölcsi megújulást, a megtérést és a bűnbocsánatot.
Egyházunk, mint gondos édesanya rendszeresen figyelmeztet lelkiismereti kötelességeinkre. Különösképpen a nagyobb ünnepek alkalmával: karácsony, húsvét, pünkösd táján arra szólítja fel Krisztus titokzatos testének tagjait, vagyis minket, hogy vegyünk részt a lelkigyakorlatokon, végezzük el szentgyónásunkat, és rendszeresen járuljunk a szentáldozáshoz, mert csak így lehet részünk lelki megújulásban. Ezért volt örvendetes dolog látni, hogy a háromnapos lelkigyakorlatba többen is bekapcsolódtak, elvégezték szentgyónásukat és szentáldozáshoz járultak…
 
Igaz, hogy Jézus követőitől hitet és áldozatot kíván. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ne törődjünk a mindennapi élet gondjaival. Igenis, tudatosan vállalnunk kell akár az üldöztetést és a vértanúságot, ahogy az üldözött keresztények ma is teszik a világ minden pontján. Igen, kötelességünk, hogy életünket, mindennapjainkat, keresztény elveink és értékeink alapján rendezzük be.

A feltámadt Jézus minden embert megszólít, mint a sírnál az asszonyokat, és nem maradhatunk vele szemben közömbösek: vagy hiszünk benne és követjük Őt, vagy ellene szegülünk hívásának, illetve küldő szavának: siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek…  

Nyilvánvaló, hogy senkit sem kényszeríthetünk arra, hogy hívő keresztény legyen. De a mindennapok közepette tanúskodnunk kell azáltal, hogy komolyan vesszük hitünket és valljuk, hogy emberi problémáinkra is hitünk tanítása alapján találunk megoldást. Ha visszatekintünk kereszténységünk kétezer éves történelmére, akkor minden emberi gyarlóság ellenére egyértelmű, hogy az igazán hitük szerint élő keresztények mennyi jót tettek embertársaiknak, különösen az arra rászoruló árva, szegény, beteg és elhagyatott embereknek.  
Amikor mi Isten Országát akarjuk építeni, akkor ezzel minden ember igaz javát akarjuk szolgálni, hiszen Isten Országának alaptörvénye a szeretet, a megbocsátás.

Jézus Krisztus feltámadt, és minket is feltámaszt. Kérjük, kegyelmével vezessen minket, hogy mindig világosan lássuk, mit kíván tőlünk az ő követése, hogy mindig legyen erőnk küzdeni a jóért és legyőzni a kísértéseket, hogy mindig örömünket leljük követésében. Kérjük, adjon erőt életünk keresztjének hordozására, adja, hogy mindig hűségesek legyünk hozzá, és eljuthassunk országába.

Éppen ezért ajánljuk magunkat, plébániai közösségünk tagjait és mindazokat, akikért imádkozni tartozunk, Krisztus Anyja, az Esztelneki Madonna oltalmába.
Ő, aki elkísérte Fiát a fájdalmas úton, Ő, aki a kereszt tövében állt Fia halála órájában, Ő, aki bátorította a születendő egyházat, hogy éljen az Úr jelenlétében, vezesse el szívünket a kínszenvedés titkától a húsvéti titokig. Afelé a fény felé, amely Krisztus Feltámadásából tört elő és megmutatta a szeretet, az öröm, az élet végleges győzelmét a rossz, a szenvedés, és a halál felett.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplójaHúsvét 2. vasárnapja

Napi Ima11 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap), beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki. Láttuk az Urat. De ő így szólt: Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem! Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta: Nyújtsd ki az ujjadat, és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezdet, és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem! Jézus ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek! Jézus még sok csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Jn 20, 19-3

MottóBékesség nektek!

Zaklatott lélek

Shalom. Ez mindennapos köszöntés Izraelben, olyannyira, hogy a szótár „szia”, „szervusztok” jelentését is megadja. Szekularizálódott, mint a bajor „Grüss Gott”, amelyet akár ateisták is elmormolnak köszönésképpen. Jézus azonban valóban békét kívánt tanítványainak, és nem is akármilyent: Áldott békét, Isten békéjét, amit csak az Úr adhat. És a tanítványoknak szüksége volt erre a békére. Félelem, harag és tehetetlenség hármas béklyója bénította őket. Krisztus megszabadítja őket. Ennek nyitánya a Béke, az áldás, ami most rájuk köszönt. Ez előfeltétele, hogy a Feltámadott Úrral, és így a feltámadással találkozhassanak. Zaklatott lélekkel ez nem lehetséges. Ezért is kezdünk minden meditációt valamilyen gyakorlattal, amitől el- és lecsendesedünk. Ha ez megtörtént, Jézus egyszerre közénk lép. Velünk van. János Tamással illusztrálja, hogy ez mennyire fontos, Ő kimaradt a béke gyakorlatából, megtapasztalásától az első alkalommal. Lehetőséget kap, hogy pótolja a mulasztást. És lám, Jézus boldognak mondja, mert lát. Mi is akkor látunk, ha előbb beengedjük a csendet, ha kiűztük a nyomasztó gondokat. Erre a húsvét a legjobb alkalom.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Jn 20,19–31Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

„Vegyétek a Szentlelket”

János evangéliumában két jelenést beszél el, az egyik a közösségnek szól, a másik Tamás apostolnak, aki nem volt részese az előző jelenésnek. Jézus jelenései nem öncélú történetek, amelyek csak a közösség vagy az egyén találkozását mutatják be a nyilvánvalóan természetfelettivel. Jellegük merőben eltér a szellemjárások leírásától. Jézus megjelenésének rendkívüli jelegét igazolják, de ugyanakkor valamilyen cselekedet kapcsán kétségkívül bizonyítják, hogy nem a képzelet játékáról van szó. Az első történetből számunkra nem világos, hogyan győzte meg Jézus a tanítványokat valóságos jelenlétéről. Más hasonló elbeszélésekben valamit eszik Jézus, és a maradékot a jelenet résztvevőinek adja. Talán ez a hiányosság köti össze a két elbeszélést. Tamás bírálja a többi apostolt, hogy nem eléggé elővigyázatosak, így a képzelgéseik csapdájába eshetnek. Tamás később megkapja a kézzelfogható bizonyítékot Jézus valóságos jelenlétére a sebek érintése által.

Ezeknek a történeteknek azonban nem egyszerűen az a szerepük, hogy Jézust igazolják, hanem beszámolnak a hit megszületéséről, a feltámadást kísérő optimista hangulatról, sőt arról a feladatról, amit a tanítványok kapnak. Jézus feltámadásával műve nem fejeződik be, hanem a tanítványokon keresztül folytatódik. Jézus barátainak a misszióját a Szentlélek is segíti. Küldetésüknek nemcsak az eszkatologikus öröm továbbadása lesz a tárgya, hanem Isten nevében a bűnök megbocsátása is. János elmondja, hogy Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, de ő ezekből csak néhányat jegyzett fel, hogy igazolja a feltámadást.

Feltűnő az a lelki változás, amelyen az őskeresztény közösség ment át Jézus feltámadása után. A feltámadás előtt egy tanuló, útkereső közösséget látunk Jézus környezetében, tagjai ragaszkodnak hozzá, de csak rendkívüliségének a megőrzésére összpontosítanak. Elbűvöli őket a Mester beszédeinek újszerűsége, vallási tanításának egyszerűsége, de csak mérsékelten éreznek magukban missziós indíttatást. Az evangélisták számára ez a közösség jó terepül szolgál, hogy begyűjtsék az információkat Jézus tanításáról és tetteiről. Ugyanakkor a félelem és a rettegés végigkíséri ennek a közösségnek az életét, mert Mesterüket állandóan bírálják a farizeusok és az írástudók. A zsidó keresztény közösség tagjainak lelkesedését, tevékenységét megkötik a hagyományos vallási tekintélyek korlátozó intézkedései. Az új tanítás felkavarja őket, néha „magukon kívül vannak a csodálkozástól”, néha megállapítják, „Így még senki sem beszélt”, de fogalmuk sincs arról, hogy ez a tanítás valójában előkészület egy nagy áttörésre Isten és az ember viszonyában, az üdvösség történetében, a bűn és az erény harcában, a vallási szemléletben.

A feltámadás utáni jelenésekben azonban mindez a feszültség felszabadul. A közösség tagjaiban a lelkesedés oly erős, hogy szinte mindegyik kész Jézus nyomába lépni, a feltámadás ilyen értelem- ben is megsokszorozza Jézust. A tanulási folyamat végén megszü- letik bennük az elkötelezettség és a tettre készség.

Úgy gondolom, hogy sokszor ez marad ki a mi vallási tanulási folyamatunkból. Ismereteket szerzünk, már tudjuk, kicsoda Jézus, megismertük a tanítását, de az „Örömhírből” sok hívő számára csak eligazító jellegű vallási tan marad. Pedig János és a többi evangélista célja egyértelmű, amikor kijelenti: „Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.” Az apostol nem puszta tant, akar adni, igazságra vezérlő kalauzt írni, hanem az a célja, hogy ez a lelkes, aktív keresztény hit éljen bennünk. Akkor beszélhetünk győzelemről és hitről, amely megváltja a világot.

A félelemmel teli tanítványok imája

Mester! Láttuk, ahogy vertek, meggyaláztak, végül megöltek. Mi most mégis hozzád imádkozunk, hiszen a sírod üres! Bárcsak igaz lenne, amit most még csak remélni is alig merünk! Bárcsak igaz lenne az, hogy legyőzted a halált, és Isten olyan dicsőségre emelt téged, amilyenről álmodni sem mertünk! Urunk, félünk, és össze vagyunk törve! Félünk a zsidóktól, ettől a hálátlan tömegtől, amely oly kegyetlenül bánt veled! Félünk, hogy a mi vérünk is kell nekik! Mi lesz velünk nélküled? Eddig te voltál nekünk a minden! És most nem vagy sehol! Védj meg minket, Urunk! Szabadíts meg minket ebből a szorongattatott helyzetből! Biztonságot nyújtó jelenlétedre vágyunk! Eddig  hozzád menekültünk minden bajból. Most nem tudunk hova futni. Rettegünk a jövőtől is, mivel az élet nélküled üres és értelmetlen. Ha valóban élsz, kérünk, védj meg minket! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza„A” kézirat

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Betegségem alatt a legnagyobb vigasztalásom az volt, ha levelet kaptam Pauline-tól. Elolvastam újra meg újra, míg csak kívülről nem tudtam ... Drága anyám, ön egyszer egy homokórát küldött nekem, s az egyik babámat kármelitának öltöztette, örömöm kimondhatatlan volt ... Nagybátyámnak ez nem tetszett, azt mondta; ne juttassák eszembe a Kármelt, inkább verjék ki a fejemből. Én ellenben úgy éreztem: az a remény tartja bennem a lelket, hogy egyszer kármelita leszek. Az volt az örömöm, ha Pauline-nak dolgozhattam, kis kartonpapír-munkákat készítettem a számára s legfőbb foglalatosságom az volt, hogy margarétából és nefelejcsből koszorút fontam a Szent Szűznek; május szép hónapjában voltunk, az egész természet virágjában pompázott és csak úgy árasztotta a vidámságot, egyedül az „apró virág” volt lankadt s úgy látszott, hogy el is hervad, örökre ... De azért volt mellette Nap is, s ez a Nap a Szent Szűz Csodás Szobra volt, amely kétszer beszélt Mamához
és az apró virág sokszor, igen sokszor fordította kelyhét az áldott Égitest felé ... Láttam egyszer, amint Papa benyitott Mária szobájába, ahol feküdtem, néhány aranyat adott át neki, nagyon szomorúan, s azt mondta, írjon Párizsba s mondasson miséket a Győzelmes Nagyboldogasszony tiszteletére, hogy ez meggyógyítsa az ő szegény kis lányát. Ó, hogy meghatott az én drága Királyom Hite és Szeretete! Olyan jó lett volna, ha azt mondhattam volna neki, hogy meggyógyultam, de már éppen elég csalódást okoztam, a vágyaim nem tehettek csodát, a gyógyulásomhoz kellett a csoda ... Csoda kellett s a Győzelmek Nagyboldogasszonya vitte azt végbe. Egy Vasárnapon (a szentmise-kilenced alatt) Mária kiment a kertbe s Léoniera hagyott, aki olvasott az ablak mellett; néhány perc múlva hívogatni kezdtem, csaknem egészen halkan: „Mama ... Mama”. Léonie, miután hozzá volt szokva ahhoz, hogy minduntalan ezt a szólongatást hallja, nem vetett rám ügyet. Egy idő múlva már hangosan hívtam s végre visszajött Mária; tisztán láttam, hogy bejött, de nem tudtam mondani, hogy megismerem és továbbra is, egyre hangosabban hívtam: „Mama ...” Nagyon szenvedtem ebben az erőltetett és megmagyarázhatatlan küzdelemben és Mária talán még jobban szenvedett, mint én; miután hiába erőlködött, hogy bizonyítsa: itt van mellettem, Léonie-val és Céline-nel térdreesett az ágyam előtt, majd a Szent Szűz felé fordulva, a gyermeke életéért könyörgő Anya forró imájával elnyerte azt, amire vágyott...

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA naplója

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

És, ha nem szeretem az Istent, nem is tisztelem! Így vagyok embertársaimmal is! Pedig, pedig mit mond a Mester? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! [I. 6/4]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTAkik reményből élnek, messzebbre látnak

Reggeli ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12

"Akik reményből élnek, messzebbre látnak.

Akik szeretetből élnek,mélyebbre látnak.

Akik hitből élnek,azok mindent más szemmel látnak"

Milyen a mai ember reménye?Miben reménykedik?Mi tartja meg ezt a reményt?

Milyen a szeretetből élő ember?Milyen az Ő mélysége?Mit lát ott?

Milyen az igaz hitben élő ember élete?Milyen"szemüveget" hord? Mit lát "más "szemmel?

A hit a remény és a szeretet emberét különleges kapcsolat füzi egybe a jóságos Istennel.Messzire lát!Igen,messzire!Meglátja távoli de,messze valóság gyönyörű horizontját.Reményét Jézusba vetett valóságként éli meg.

Szeretetből él?Ki adta nek ezt a szeretetet?Aki mindent adott,aki mindenen él.Istenből éli meg ezt a szeretetet,és Isten elvezeti erre a mélységre.Mik ezek a mélységek?Amikor Isten azt mondja"evezz a mélyre!"Mélyebbre menj le.Ne a felszínt nézd,hanem áss lejjebb.Persze,ehhez szükség van a Szentlélek formáló,erősítő,megújító folytonos kapcsolatára.Minden alkalommal.A Szentlélek ereje tud mélyre ásni,tud olyan tudásra sarkalni,tanítani,ha engedem ezt a mélyen szántó lelkületet.Alázattal,elfogadva.

Hitből élni?Igazából,csak a hitből élő ember lát más szemmel.Észre veszi a gyengét.Bátorítja!Nyugalmat áraszt a jelenléte.Nem magát dicséri,hanem aki benne él.Le tud hajolni minden gyengéhez.Miért?Mert ezt látta Jézusától.Ezt tanulja napról-napra.Tanulja mit tett Jézus,mi volt neki fontos.Tette ezt nagy elszántsággal,a mennyei Atya iránt való teljes odaadottságával.Neki az Ő Mennyei Atyja volt a legfontosabb,hogy teljesítse azt a feladatot,amit Tőle kapott.Sohasem beszélt mellé,nem hazudott,csak a tiszta szent valóságot mondta.

Gondolataim,csak emberi gügyögés.keresem a szót,emélkedem felette.

Hitem,reményem,szeretetem akkor lesz teljes és hiteles,ha úgy élek a reményből ha messze tudok látni.Úgy szeretek,hogy mélyre ások.És olyan hittel élek,hogy mindent más szemmel látok majd.Ehhez kérem a jóságos Isten főleg a Szentlélek újjáteremtő erejét.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Íme, hitünk szent titka!15. vasárnap

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
11

Minden szentmisében a miséző pap az átváltoztatás és úrfelmutatás után így szól hozzánk: „íme hitünk szent titka". Az Eucharisztiát a „hit titkának" nevezzük, ugyanis egyedül a hit által érthetjük meg Jézus szentségi jelenlétét, hiszen a" rest érzéket a merész hit szárnyai pótolják" (Aquinói Tamás). A ministránsok csöngetése is figyelmeztet bennünket, hogy „az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Oh, különös, szent, nagy titok!" (Babits M., Eucharisztia). Istennek legyen hála, az Oltáriszentség nem egy érthetetlen és félelmetes titok, hanem olyan, mint a rózsafüzér imádság: egyszerre örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titok.

Örvendetes számunkra az, hogy az Úr nem ment el teljesen, itt maradt közöttünk. Babits Mihály költői szavai szerint ez „különös, szent, nagy titok". Örülünk annak, hogy Jézus az Oltáriszentséget azért alapította, hogy a kenyér és bor színében velünk maradjon, és templomainkban bármikor találkozhassunk vele, s így könnyebben megtapasztalhassuk az Ő létét és jelenlétét. Annak is örülhetünk, hogy a kenyér és bor színében lelki táplálékot ad tanítványainak, hogy Ő bennünk, mi pedig Ő benne élhessünk.

Fájdalmas titoknak is mondhatjuk az Eucha risztiát, mert minden szentmise Krisztus szenvedésére és megváltó áldozatára emlékeztet bennünket, hiszen átváltoztatáskor halljuk Jézus szavait: „ez az én testem, mely értetek adatik, ezt az én vérem, mely értetek kiontatik". Katolikus hitünk szerint a szentmise áldozat. Jézus úgy adja áldozatul testét üdvösségünkért, ahogyan az ószövetségben áldozatul adták a bárányt. Jézus úgy ontja értünk vérét, ahogyan kiontatott egykoron a bárány vére engesztelésül. Hittel valljuk, hogy minden szentmisében jelenvalóvá válik Krisztus golgotai áldozata, amely tökéletes és a mennyei Atya előtt kedves és elfogadott áldozat, mégpedig azért, hogy mi mindnyájan Krisztus áldozatához kapcsoljuk a saját áldozatunkat, és azután elégséges kegyelmet merítsünk életünk áldozatainak vállalásához.

A szentmise dicsőséges titoknak is mondható, hiszen az Oltáriszentség az örök élet záloga. A szentáldozásban már most azzal a Krisztussal találkozunk, akivel majd a mennyországban, az üdvösség állapotában végérvényesen együtt, leszünk. Éppen ezért a keresztény ember, élete végén, amikor ebből az életből távozik, úgy veszi magához az Oltáriszentséget, mint szent Útravalót, hiszen maga az Úr Jézus mondotta: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon (Jn 6,54).

Mindezt, ezeket a szempontokat olyan szépen összefoglalja a zsolozsma Aquinói Szent Tamástól származó antifónája: „Ó szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta, felidézzük szenvedésének emlékét, bensőnket kegyelem, tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik" (Úrnap, vesperás antifóna).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 3651699-1715

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

AZ EMBER HIVATÁSA: ÉLET A SZENTLÉLEKBEN

1699 A Szentlélekben való élet valósítja meg az ember hivatását (első fejezet), isteni szeretetből és emberi szolidaritásból tevődik össze (második fejezet), ajándékul adatik mint üdvösség (harmadik fejezet).

ELSŐ FEJEZET

AZ EMBERI SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA

1700 Az emberi személy méltósága az Isten képmására és hasonlatosságára történt teremtésében gyökerezik (1. cikkely); és az isteni boldogságra szóló meghívásban nyeri el beteljesedését (2. cikkely). Az emberi lét sajátossága, hogy szabadon törekszik e beteljesedésre (3. cikkely). Szabad cselekedeteivel (4. cikkely) az emberi személy az Istentől megígért és az erkölcsi lelkiismeret által tanúsított jónak megfelelően alakul vagy nem alakul (5. cikkely). Az emberek önmagukat építik és belülről növekednek: egész testi és lelki életük építőanyag a növekedésükhöz (6. cikkely). A kegyelem segítségével növekednek az erényben (7. cikkely), kerülik a bűnt, vagy ha elkövették, a tékozló fiú példája szerint [1] rábízzák magukat mennyei Atyánk irgalmára (8. cikkely). Így jutnak el a szeretet tökéletességére.

1. Cikkely
AZ EMBER ISTEN KÉPMÁSA

1701 "Krisztus (...) az Atya és az ő szeretete misztériumának kinyilatkoztatásában teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását." [2] Krisztusban, aki "a láthatatlan Isten képmása" (Kol 1,15), [3] teremtetett az ember a Teremtő képére és hasonlatosságára. Krisztusban, a Megváltóban és Üdvözítőben állt helyre eredeti szépségében és vált nemessé Isten kegyelméből az első bűn által az emberben elrontott isteni képmás. [4]

1702 Az isteni képmás minden emberben jelen van. Az isteni személyek egymás közötti egységének hasonlatosságára fölragyog a személyek közösségében (vö. 2. fejezet).

1703 A szellemi és halhatatlan lélekkel fölruházott emberi személy [5] a Földön "az egyetlen teremtmény, amelyet Isten önmagáért, vagyis az emberi személyért akart". [6] Fogantatása pillanatától örök boldogságra rendelt lény.

1704 Az emberi személy részesül a Szentlélek erejéből és világosságából. Az értelem segítségével képes megérteni a dolgoknak a Teremtőtől meghatározott rendjét. Az akarat révén képes a számára igaz jó felé irányulni. Tökéletességét a "jó és az igaz keresésében és szeretetében" találja meg. [7]

1705 Az ember lelke s szellemi képességei, értelme és akarata következtében szabadsággal fölruházott lény, ami "az istenképiség kiemelkedő jele". [8]

1706 Az ember értelmével fölismeri Isten hangját, "aki őt mindig arra szólítja, hogy tegye a jót, és kerülje a rosszat". [9] Mindenkinek követnie kell ezt a törvényt, mely ott visszhangzik a lelkiismeretben, s Isten és a felebarát szeretetében teljesedik be. Az erkölcsi élet gyakorlata tanúskodik az emberi személy méltóságáról.

1707 "A Gonosztól megkísértett ember azonban története kezdetétől visszaélt szabadságával." [10] Engedett a kísértésnek, és rosszat cselekedett. A jó utáni vágyakozást megőrizte, ám természete magán viseli az eredeti bűn okozta sebet. Rosszra hajló és a tévedésnek alávetett lett:

"Így tehát az ember önmagában megosztott. Ezért mind az egyéni, mind a közösségi élet teljes egészében küzdelem, mégpedig drámai küzdelem a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között." [11]

1708 Szenvedésével Krisztus megszabadított bennünket a Sátántól és a bűntől. Kiérdemelte számunkra az új életet a Szentlélekben. Kegyelme helyreállítja azt, amit a bűn bennünk elrontott.

1709 Aki hisz Krisztusban, Isten gyermekévé válik. Ez a gyermekké fogadás átalakítja és megadja neki, hogy Krisztus példáját kövesse; képessé teszi arra, hogy helyesen cselekedjék és a jót tegye. A tanítvány Megváltójával egyesülve eléri a szeretet tökéletességét, az életszentséget. A kegyelemben megérett erkölcsi élet örök életbe, a mennyország dicsőségébe torkollik.

Összefoglalás

1710 "Krisztus (...) teljesen föltárja az embert az embernek, és megmutatja magasztos hivatását." [12]

1711 A szellemi lélekkel, értelemmel és akarattal fölruházott emberi személy fogantatásától kezdve Istenre irányul és örök boldogságra van rendelve. Az igazat és a jót keresve és szeretve éri el tökéletességét. [13]

1712 "Az igaz (...) szabadság az emberben az istenképiség kiemelkedő jele." [14]

1713 Az embernek követnie kell az erkölcsi törvényt, mely arra készteti, hogy "tegye a jót és kerülje a rosszat". [15] Ez a törvény visszhangzik lelkiismeretében.

1714 Az áteredő bűn által természetében megsebzett ember tévedésnek van alávetve és szabadságának gyakorlásában hajlik a rosszra.

1715 Aki Krisztusban hisz, annak a Szentlélekben új élete van. A kegyelemben növekvő és érlelődő erkölcsi életnek a mennyei dicsőségben kell tökéletessé válnia.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaA két gonosztevő

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. (Lk 23,42)

Amikor Jézus Krisztust nagypénteken keresztre feszítették, vele együtt két gonosztevőt is kivégeztek. Először mindketten csúfolták őt, azonban egyikük figyelni kezdte a Megváltót. Hallotta, amint imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Ez megrendítette, ilyet még nem hallott. Akkor felhangzott lentről a gúnyolás: „Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni." Kik azok a mások? Esetleg ő is? Feje felett három nyelven ott volt: Jézus, a zsidók királya. Ő lenne a Király? „Én Istenem, miért hagytál el?" Hogyan beszél a Mindenhatóhoz! - S amit hall ez az ember, igévé válik számára, és hitet ébreszt a szívében. Jézus titka megnyílik előtte, és utolsó erejével még segítségét kéri: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz királyságodba!

Ez egy tömör hitvallás. Szerinte Jézus király, aki túléli halálát, élni fog örökké, s őrajta is segíthet. A keresztre feszítés az ő trónfoglalásának előjátéka. Ez az ember már hisz, és így kér kegyelmet. És kap: „Még ma velem leszel a paradicsomban" - mondja a Király.

Nem különös, szinte botrányos? Ez a gonosztevő nem járt templomba, nem élt erkölcsös életet, nem hivatkozhat jó cselekedeteire, és mégis üdvösséget kap. Miért? Mert Jézushoz fordult. Látta a maga helyzetét „tetteink méltó büntetését kapjuk", és elhitte, hogy Jézus az, aki. Ő rászorul a kegyelemre, Jézus pedig képes megadni - el kell fogadnia. „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9)

A másik ugyanolyan helyzetben volt, de sem a bűneit nem látta, sem Jézusban nem hitt. Keserűségében csak káromolta őt.

Jézus mondta: „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el..." (Jn 6,37)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett - Steinbach József írásai

Az Ige Mellett (11) Egy nép jött ki Egyiptomból... Rontsd meg azt… (4Mózes 22)

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

(11) „Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld felszínét. Jöjj tehát és rontsd meg azt…” (4Mózes 22)

Az Eufrátesz folyó mellett élő Bálám próféta ismerte az Urat, az élő Istent. Ebből látható, hogy a prófétizmus köre esetenként szélesebb volt Izráel vallási körének határainál. Hasonlót vehettünk észre Mózes midjáni apósánál (2Mózes 18,1). Amikor Izráel legyőzte az emóriakat, móáb népének királya, Bálák, annyira megrettent, hogy küldöttei által az akkori neves prófétához, Bálámhoz fordult, hogy átkozza meg Izráelt. 

Bálák, móábi király számára ez a kérés gyarló emberi indulatból fakadt, hatalomféltésből, keverve emberi félelemmel és gyilkos hatalomvággyal, valamint babonás hiedelmekkel, hiszen a küldöttei nagy összeget vittek Bálámnak, amit Bálák a varázslás díjának nevezett (7). Bálák király megijedt Izráeltől. Nem ez a baj, hanem ahogy megijedt, ahogy reagált, az a súlyos. Bálák király lelkivilágát kifejezi az a mondat, amelyben nyilatkozik Izráelről, Midján véneinek: „Ez a tömeg úgy legel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt.” (4)

Bálám próféta először ellenáll, nem megy, hiszen nem átkozhatja meg azt, aki áldott (12). Ez Bálám részéről egy fontos döntés volt, amit Istentől kért el. Bálámot mégis rábeszélik, egy nagyobb összeg fejében, hogy menjen el Bálákhoz. A történetből kiderül, hogy Bálám az Istenre hivatkozik, amikor mégis elindul, noha ebben az indulásban már ott van a kísértés: elmegyek, de csak azt mondom, amit az Isten mond. Világos a történet „kiszólása”, hiszen az Úr megharagudott Bálámra, amikor a beígért nagyobb kinccsel megkísértve, Őrá hivatkozva, mégis elindult (22). Ezért állt az Úr angyala kivont karddal a szamara elé, hogy feltartóztassa Bálámot a veszélyes úton (31–33). 

Bálám útja tehát egy kétes megoldás, mert fogva tartja valami más; még akkor is, ha így is, ellenére is felhasználhatta őt az Isten. Bálám jól szól, de mégis kétes hírű prófétává lett. Ezért áll meg a szamara, jelezve a kétes utat. Bizony, Isten ilyenkor eseményeken, embereken, állatokon, dolgokon keresztül is megszólít – mint Bálámot a szamarán keresztül –, figyelmeztet, hogy vigyázzunk. Amikor olyan keservesen mennek a dolgaink, akkor ne dühöngjünk, miként Bálám jól elverte a szamarát, hanem higgadjunk le, mert nem jó úton vagyunk: „Forduljunk meg!” (22–35)

Isten népe kapcsán, ránk vonatkozóan, egy megjegyzés. Bálám nem átkozza meg azt, aki áldott (12). Viszont, aki áldott, annak figyelnie kell arra, hogy tényleg ne ő lepje el a földet, hanem az Isten evangéliumi üzenete, általa (11). Ne mi hassunk, ne mi legyünk a középpont, hanem az Úr; mi csak eszközök lehetünk!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és GondolatNe légy tevehajcsár!

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
Ne légy tevehajcsár!
„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek..” (Jakab 1,12)
Egyszer egy arab tevehajcsár, egy nagyon hideg éjszakán a sivatagban aludt a sátrában. Éjnek idején felébredt, és látta, hogy tevéje bedugta az orrát a sátorlap alatt. Már éppen tiltakozni akart, de aztán arra gondolt, hogy a tevének csak olyan kis része van a sátorban, amely nem zavar. Mire később ismét felébredt, akkorra a teve már bedugta az egész fejét és hosszú, szőrös nyakát is a sátorba. Az arab most már összeszedte magát, hogy tiltakozzon, de a teve megelőzte, és így szólt: "Valóban annyira zavarok? Olyan rettenetesen hideg van odakint, és nem tolakodom be tovább."
Az ember újra elaludt, és mikor harmadszorra felébredt, ijedten látta, hogy már a teve mellső lábai és púpja is belül vannak. Amikor fel akart ugrani, hogy kihajtsa a tevét, ez ismét megszólalt: "Most aztán komolyan megígérem, hogy egy centiméterrel sem jövök beljebb - és azonkívül, ha ketten vagyunk bent, akkor melegebb lesz a sátorban." Az arab annyira lusta volt, hogy növekvő rossz előérzete ellenére újra elaludt.
Hamarosan azonban rémült kiáltással ébredt fel: "Segítség! ", mert a teve teljes testsúlyával ránehezedett. "Ha hely kell" - válaszolta kiáltására az állat -, "kint tágasabb!"
Kedves Testvérem, ugye magadra ismersz a tevehajcsárban? Mert sajnos én magamra ismertem. Hányszor előfordult már, hogy csak egy kicsit engedünk a kísértésnek, mert abból úgysem lesz semmi rossz- gondoljuk. Aztán amikor észbe kapunk lehet, hogy már késő.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kísértés nem Istentől jön. Mindig a sátán áll a háttérben, és azt akarja, hogy elbukjunk az Istenbe vetett hitben, hogy ne az Isten szavának engedelmeskedjünk, hanem az övének. Ne mutogassunk ujjal Évára, hogy őt bizony rá lehetett szedni, de minket már nem, mert nincs igazunk. Mi is bármikor elbukhatunk, nem tudunk megállni és a vége az, hogy csúnyán megütjük magunkat. Mert Isten a javunkat akarja, a kísértő soha. Lehet, hogy először elhiteti velünk, de a végén rájövünk, hogy csapdába csalt. Nincs más megoldás: még jobban meggyökerezni Istenben, még erőteljesebben belekapaszkodni. De ne adjuk fel, mert a kísértésben sem egyedül kell harcolnunk: Isten ott áll az oldalunkon. (Tóth Viktória, Abaújvár)
**************************
Imádság:
Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg, amikor a te halk szavad helyett a kísértő szavának engedek. Nem tudok egyedül megállni hívő életemben. Folyamatosan elbukok, de olyan jó tudni, hogy Te ott vagy mellettem, és felkarolsz, amikor készülök elesni, de akkor is ott vagy, amikor már elestem. Felállítasz és bekötözöd a sebeimet. Rád van szükségem, mert egyedül nem megy. Szeretlek Úr Jézus! Ámen
*************************
A nap gondolata:
Kísértésbe esni még nem bűn. A bűn az engedékenységben van. (C.H.Spurgeon)
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeIda, valamint Dalida, Márton napja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Tisztítsd meg szívedet a gonosztól, ó, Jeruzsálem, hogy megszabadulhass! Meddig maradnak még benned álnok gondolataid? (Jer 4,14(külső hivatkozás))

Keresztelő János mondta: Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket... (Lk 3,8a(külső hivatkozás))

Olvasmányok: Jób 42,7–13(14–17)(külső hivatkozás) és Kol 2,8–15(külső hivatkozás)

 

Lelki útravaló a mai napra

Fehérvasárnap hetében vagyunk, amelyre még nagyon erősen árad a feltámadás fénye. „Fényes hét” – így hívták eleink húsvét hetét, amikor mindennap szólt még köszöntésként a bűnön és halálon győztes Krisztust dicsőítő csatakiáltás: „Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Halleluja!”
Mi hát ez az ünneprontás: a tisztulásra megérett, gonosszal telt szívről, fogságról, engesztelhetetlen álnokságról? Mi ez a sötétség? Talán már elfelejtettük, hogy pár napja még azt ünnepeltük: Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa? Ennyire könnyen felejt a szívünk?
Azt mondom: még ennél is könnyebben. Az én szívem legalábbis nagyon feledékeny. Elalszik. Naponként, mint a testem. Állandóan ébresztgetnem kell: te Krisztus térfelén játszol! Az ő seregébe tartozol! És bár magamtól nem tudok Krisztusban hinni, sem nála megmaradni, de áldott Szentlelkével a szívembe költözik, kezelésbe vesz. Átformál, hogy életem megtéréshez méltó gyümölcsöket teremjen.
A telefonomról gyakran hallgatom és imádkozom Luther litániáit reggel, délben és este. És ahogy megszólítom Istent, és lelkemet hozzá emelem, ő átmossa, tisztítgatja szívemet. Fénye átvilágítja a bennem levő sötétséget. És tudok újra úgy nézni a világra – azzal a friss és kíváncsi, reményteli pillantással, „mint a ma született csecsemők”.

*

„Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! […] Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen!” (Zsolt 51,3-4.12-14a)

Szerző: Voelkerné Kovács Márta

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőHúsvét 2. hete – hétfő

Reggeli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
12

https://youtu.be/4FbVxstIRZg

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Jn 20,19-31)Húsvét 2. vasárnapja

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

Bevezető

Szent Tamás apostol kételkedéséről értesít a mai evangélium. A kételkedést és a hitet mi is sokszor átéljük. Amikor kételkedünk, nyílt lelkünk ablakai bezárulnak, amikor pedig hiszünk, megnyílnak. Amikor kitárulnak lelkünk ablakai, a remény éltető friss fuvallatával telnek meg lelkünk vitorlái. Az Úr Jézus el akar jönni hozzánk a legnagyobb zárkózottságunkban is, akár kételkedésből, akár kétségbeesésből származik az. Megérint bennünket jóságos szavával és életadó kenyerével. Hívjuk őt közénk, személyes életünkbe, hogy szeretete leheletével megszabadítsa lelkünket minden elzárkózástól.

Hívek könyörgése

Testvéreim! Az Úr Jézus megváltott bennünket. A megváltottság hitével kérjük őt bizalommal!

1.   Bátorítsd Urunk Egyházadat, hogy nyitott szemmel nézze a ma világát, és segítsd, hogy békét hirdető szavadat érthető módon, világos szavakkal tudja hirdetni.

2.   Áldd meg mindazokat, akik türelemmel, megértő módon gondoskodnak a kétségbeesett, meghasonlott, csalódott emberekről.

3.   Jöjj be Urunk az ingadozó, beszűkült lelkek elzárt világába, hogy Szentlelked gyógyítsa és tágítsa szűk világukat.

4.   Add, hogy mi keresztények áldássá váljunk mindazok számára, akik hozzánk fordulnak, és minket igényelnek.

Feltámadt Üdvözítőnk, aki békét akarsz ajándékozni nekünk és általunk, teljesítsd jóságosán kéréseinket ma és mindörökké. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Fájdalmas Rózsafüzérkedd

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 
Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki értelmünket megvilágosítsa!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki emlékezetünket megerősítse!
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki akaratunkat tökéletesítse!
 
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk vérrel verítékezett.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk megostoroztatott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk a Keresztet hordozta.
Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus, Aki érettünk Keresztre feszíttetett.
 
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért! Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Most és halálunk óráján, ámen.
 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1961–62: Lelki küzdelmeimI/5

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
13

Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet, és így lassan eltávolított Istentôl. Az állandó sok munka, a puszta létfenntartásért folytatott hosszas küzdelem homállyal borította el lelkemet. Annyira, hogy hitem szilárdságát támadta meg. A sok küzdelem elém állította a nagy kérdôjelet: „Látod, mindig mondtam, minek neked a nagy család?” És ami azelôtt szent volt elôttem és tartalmat adott életemnek, az most mind üres ostobaságnak tûnt fel elôttem. Egyik munkahelyemrôl a másik után menesztettek. Ilyenkor még nagyobb lett a nyomor és még nagyobb a kísértés. A gonosz állandó zaklatása: „Látod, ostoba, most is azért rúgtak ki, mert gyermekeid hittanra járnak. Mit áltatod magad, úgyis tudod, hogy te már rég feladtad volna a harcot, csak nem tudod, mit szólj gyermekeidnek, hogy mondd el azt, amit magad sem hiszel. Vedd már le ezt az álarcot! Meglátod, megkönnyebbülsz. Hisz ez a legnehezebb életedben. Úgyis rá fognak ôk maguktól is jönni (arra), amit te titokban tartasz.” Erre megtorpantam, és egy pillanatra az elhomályosult Isten képe jelent meg lelki szemeim elôtt. Ez nagy harcot indított meg lelkemben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szentek kincsesháza

A Szentek kincsesháza Nagy Szent Gertrúd

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10
Áldjon meg ma, édes Jézusom a te lelked.
Áldjon meg isteni fölséged.
Áldjon meg a te termékeny emberséged.
Legyen áldása oly hathatós,
hagyja isteni bőkezűséged rajtam
áldásodnak oly világos jeleit,
hogy győzhetetlen szeretettel
felbonthatatlanul veled legyek,
és régi magamat egészen elhagyják.
Tégy tökéletessé szeretetedben!
 
Add, hogy kedves legyek előtted
lelkem alázatával, testvéri szeretettel,
tiszta egyszerűséggel alázatos szeméremmel,
szívem ártatlanságával,érzékeim őrzésével,
életem szentségével,készséges szófogadással,
édes türelemmel,lelki fegyelmezettséggel,
önkéntes szegénységgel,szent szelídséggel,
jó lelkiismerettel,érett erkölcseimmel, vidám elmével, minden igazságban,
szilárd hittel,szent kitartással,
erős reménnyel,teljes szeretettel,
a te szereteted el boldog bevégzésével.
 
Add, hogy szívem tövisbokra
az erények paradicsomává
a tökéletesség virágoskertjévé változzék;
legyen olyan,mint a termőföld,
amelyből béke,szentség,jámborság sarjad,
amelyben rajta az Isten áldása.
Szerelmes Jézusom,
maradj mindvégig mellettem
hogy szívem szüntelenül nálad legyen.
Legyen enyém a te szereteted oszthatatlanul,
és áldd meg kimúlásomat.
 
Ha majd elhagyom a test börtönét,
lelkem szüntelen benned nyugodjék.
Ámen.
 
Nagy Szent Gertrúd
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."