Adventi készület 2022

Ferenc pápa imaszándéka

2022 november

Slachta Margit

Margit testvér nyomdokain járva az Adventben
Mariazelli Adventi kalendárium

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

74856 ima található a honlapon, összesen 173087 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A szenvedő gyermekekért2022. november

Napi Ima108 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

Egyetemes: A szenvedő gyermekekért

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 

Imádság

Uram Jézus Krisztus, te azt kérted, hogy 
engedjük hozzád jönni a gyermekeket.
Uram, küldd el Lelkedet, 
a vigasztalás és megkönnyebbülés Lelkét,
annak a számtalan gyermeknek, akik 
a kirekesztettség, az elhagyatottság, és az erőszak 
áldozataivá váltak a világban.
Adj nekünk nagylelkű szívet, hogy felkínáljuk számukra
az oktatással a remény útjait, 
amely megnyitja számukra
a szabadság és a döntés lehetőségeit.
Ébreszd fel bennünk a vágyat, hogy 
forró öleléssel és gondoskodó szeretettel
befogadjuk őket a család gyógyító szeretetébe, 
amely visszaadja a méltóságukat, hogy ők
az egyetlen szerető Atya gyermekei legyenek.
Ámen


Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen


Mindennapi magatartásunk

Védelmezd

„Vannak, akiknek feladatuk a vezetés és a nevelés, de én azt szeretném mondani, hogy minden felnőtt felelős a gyermekekért, és mindannyiunk felelőssége, hogy megtegyünk mindent, amit csak tudunk a helyzet megváltoztatásának érdekében. A gyermekek „passiójára” gondolok.” (Ferenc pápa)

Milyen konkrét vállalást tudsz ebben a hónapban tenni, hogy segítsd egy hozzád közel álló gyermek szükségleteit?


Enyhítsd a szenvedést


„Az Egyház állítsa anyaságát a gyermekek és családjaik szolgálatába. A mi világunkban élő szülőknek és a gyermekeknek Isten áldását, anyai gyengédséget és határozott helyreigazítást ad. Nem avatkozunk bele a gyermekek életébe.” (Ferenc pápa)


Tudsz tenni valami konkrét cselekedetet, ami segít enyhíteni egy rászoruló gyermek szenvedését?


Adj szeretetet


„De ezeket a szülőket nem hagyhatjuk magukra! Mellettük kell állnunk fáradozásuk során, és emellett fel kell kínálnunk nekik a közösségben töltött és a gondtalan öröm pillanatait is, hogy ne csak a megszokás vezesse őket.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy közeledj azokhoz a szülőkhöz, akik talán szenvednek, és tégy meg mindent, hogy a legjobb tudásod szerint szolgáld őket.


Figyelj a szükségletekre


„Igaz, hogy Isten kegyelméből a súlyos nehézségekkel küzdő gyermekek nagyon gyakran találnak rendkívüli szülőkre, akik abszolút nagylelkűséggel hajlandók mindenféle áldozatra.” (Ferenc pápa)


Munkálkodj azon, hogy odafigyelj és legyen gondod a melletted lévők szükségleteire.


Becsüld meg a többieket


„Gondolj bele, milyen lenne a társadalom, ha egyszer s mindenkorra elhatározná, hogy ezt az elvet állítja fel: „Igaz, hogy nem vagyunk tökéletesek, és hogy sok hibát követünk el, de amikor a világra jövő gyermekekről van szó, egyetlen felnőtt áldozatát sem tekintjük túl drágának vagy túl nagynak.”” (Ferenc pápa)


Igyekezz kifejezni a szeretetedet és becsüld meg a melletted lévőket.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

Ebben az #adventi időben rázzuk le magunkról a fásultságot, és próbáljuk meg felismerni Isten jelenlétét a mindennapi helyzetekben. Ha ma nem vagyunk tudatában az ő eljövetelének, akkor is felkészületlenek leszünk, amikor az idők végén jön el. Legyünk éberek!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A szenvedő gyermekekért2022. november

Napi Ima38 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
31

Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.
 

Még mindig több millió gyermek szenved és él a rabszolgasághoz nagyon hasonló körülmények között.
Ők nem számok: ők emberi lények névvel, saját arccal, Istentől kapott identitással.
Túl gyakran megfeledkezünk a felelősségünkről, és szemet hunyunk ezeknek a gyerekeknek a kizsákmányolása felett, akiknek nincs joguk játszani, tanulni, álmodni. Még a család melegét sem élvezhetik.
Minden egyes peremre szorult gyermek, akit elhagyott a családja, iskola és egészségügyi ellátás nélkül van, egy-egy kiáltás! Egy Istenhez felszálló kiáltás, ami megszégyeníti a rendszert, amelyet mi, felnőttek építettünk.
Minden elhagyott gyermek a mi hibánk.
Nem engedhetjük tovább, hogy egyedül és elhagyatottnak érezzék magukat - joguk van az oktatásra és arra, hogy érezzék a családi szeretetet, hogy tudják, Isten nem feledkezik meg róluk.
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa ÚrangyalaAdvent 1. vasárnapján

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Kedves testvéreim, buongiorno (jó napot kívánok), áldott vasárnapot!

A mai liturgia evangéliumában egy gyönyörű ígéretet hallunk, amely bevezet bennünket az adventi időbe: "Eljön Uratok." (Mt 24,42) Ez reménységünk alapja, ez az, ami életünk legnehezebb és legfájdalmasabb pillanataiban is támogat bennünket: Isten eljön, Isten közel van és eljön. Soha ne felejtsük el ezt! Az Úr mindig eljön, az Úr meglátogat bennünket, az Úr közel helyezi magát hozzánk, és az idők végén visszatér, hogy ölelésébe fogadjon bennünket. Ezen ige előtt kérdezzük meg magunktól: Hogyan jön el az Úr? És hogyan fogjuk felismerni és üdvözölni őt? Röviden térjünk ki erre a két kérdésre.

Az első kérdés: hogyan jön el az Úr? Nagyon gyakran halljuk azt, hogy az Úr jelen van az utunkon, hogy elkísér minket és szól hozzánk. De talán, mivel sok minden elvonja a figyelmünket, ez az igazság csupán elméleti marad számunkra; igen, tudjuk, hogy az Úr eljön, de nem ennek az igazságnak megfelelően élünk, vagy azt képzeljük, hogy az Úr látványos módon, talán valamilyen csodálatos jel által fog eljönni. Ehelyett Jézus azt mondja, hogy úgy jön el, mint "Noé napjaiban" (vö. 37. v.). És mit tettek Noé napjaiban? Egyszerűen az élet normális, mindennapi dolgait, mint mindig: "ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek" (38. v.). Tartsuk ezt szem előtt: Isten el van rejtve az életünkben, mindig ott van - el van rejtve életünk legszokványosabb és leghétköznapibb helyzeteiben. Nem rendkívüli eseményekben, hanem a mindennapi dolgokban jelenik meg; a mindennapi dolgokban nyilvánul meg. Ott van a mindennapi munkánkban, egy véletlen találkozásban, egy rászoruló ember képében, még akkor is, amikor szürkének és egyhangúnak tűnő napok elé nézünk, éppen ott találjuk meg az Urat, aki hív minket, beszél hozzánk, és ösztönzi tetteinket.

Van azonban egy második kérdés is: hogyan ismerhetjük fel és fogadhatjuk be az Urat? Ébernek, figyelmesnek, ébernek kell lennünk. Jézus figyelmeztet bennünket: fennáll a veszélye annak, hogy nem vesszük észre az ő eljövetelét, és nem leszünk felkészülve a látogatására. Más alkalmakkor is felidéztem már, amit Szent Ágoston mondott: "Félek az Úrtól, hogy elmegy mellettem" (Prédikációk, 88, 14.13), vagyis attól félek, hogy elmegy mellettem, és nem ismerem fel! Valóban, Jézus azt mondja, hogy azok az emberek Noé idejében ettek és ittak, "és nem ismerték fel, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön, és el nem ragadta mindnyájukat." (39. v.). Figyeljetek erre oda: nem vettek észre semmit! Elmerültek a saját dolgaikban, és nem vették észre, hogy az özönvíz hamarosan bekövetkezik. Sőt, Jézus azt mondja, hogy amikor eljön, "ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják." (40. v.). Milyen értelemben? Mi a különbség? Egyszerűen az, hogy az egyik éber volt, várt, képes volt észrevenni Isten jelenlétét a mindennapi életben, míg a másik figyelmetlen volt, "hagyta sodródni magát", és nem vett észre semmit.

Testvéreim, az adventi időszakban rázzunk fel minket a bágyadtságból, és ébredjünk fel álmunkból! Próbáljuk meg feltenni magunknak a kérdést: tudatában vagyok-e annak, amit megélek, éber vagyok-e, ébren vagyok-e? Igyekszem-e felismerni Isten jelenlétét a mindennapi helyzetekben, vagy elkalandozom, és kicsit elborítanak a dolgok? Ha ma nem vagyunk tudatában az Ő eljövetelének, akkor mi is felkészületlenek leszünk, amikor elérkezik az idők végén. Ezért, testvéreim, maradjunk éberek! Várjuk az Úr eljövetelét, várjuk, hogy az Úr közel jöjjön hozzánk, mert ő ott van, de várjuk éberen. És a Szent Szűz, a várakozás Asszonya, aki tudta, hogyan vegye észre Isten eljövetelét a názáreti alázatos és rejtett életében, és befogadta őt a méhébe, segítsen minket ezen az úton, hogy éberen várjuk az Urat, aki közöttünk van és elhalad mellettünk.

___________________________

Az Úrangyala után

Kedves testvéreim!

Aggodalommal követem a hónapok óta zajló erőszak és összecsapások növekedését Palesztina államban és Izraelben. Múlt szerdán két gyáva támadás Jeruzsálemben sok embert megsebesített, és megölt egy izraeli fiút; és ugyanezen a napon Nábluszban fegyveres összecsapások során meghalt egy palesztin fiú. Az erőszak megöli a jövőt, összetöri a fiatalok életét és gyengíti a békére vonatkozó reményeket. Imádkozzunk ezekért a meghalt fiatalemberekért és családjaikért, különösen az édesanyjukért. Remélem, hogy az izraeli és a palesztin hatóságok jobban a szívükön viselik majd a párbeszédre való törekvést, a kölcsönös bizalom kiépítését, amely nélkül soha nem lesz békés megoldás a Szentföldön.

És szeretnék megemlékezni Burkhard Schefflerről is, aki három nappal ezelőtt halt meg itt, a Szent Péter tér oszlopcsarnoka alatt; megfagyott.

Szeretettel köszöntöm mindnyájukat, Olaszországból és a különböző országokból, különösen a Varsóból és Granadából érkezett zarándokokat, a román közösség és a kelet-timori közösség Rómában jelenlévő képviselőit, valamint az ecuadoriakat, akik az El Quinche-i Szűzanya ünnepét ünneplik. Köszöntöm az Acerenza-i Vöröskereszt önkénteseit, az Ente Nazionale Pro Loco d'Italia-t, valamint a torinói, pinerolói, palermói, grottammare-i és campobassói híveket. Külön köszönetet intézek az olasz pékekhez, abban a reményben, hogy túljutnak a jelenlegi nehézségeken.

Üdvözlöm a ma délelőtt a nők elleni szexuális erőszak elítélése érdekében tartott menet résztvevőit, amely sajnos mindenhol általános és elterjedt valóság, és amelyet háborús fegyverként is használnak. Ne fáradjunk bele, hogy nemet mondjunk a háborúra, nemet az erőszakra, igent a párbeszédre, igent a békére; különösen a meggyötört ukrán népért. Tegnap emlékeztünk meg a holodomor tragédiájáról.

Köszöntöm a FIAC (Nemzetközi Katolikus Akció Fóruma) titkárságát, amely a nyolcadik közgyűlés alkalmából gyűlt össze Rómában.

És kívánok mindannyiuknak áldott vasárnapot és jó adventi utat. Kérem, ne felejtsenek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!

 

Forráshttps://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2022/documents/20221127-angelus.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár1. adventi hét kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

1. adventi hét kedd

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Az ajándékozó Isten Lelke megnyugszik az Izáj törzsökéből származó Megváltón, akinek országa a békesség országa lesz.
Az eljövendő Messiásról így szól a próféta:
Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri a földet, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség lesz csípőjén a kötő.
Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.
Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye.
Ez az Isten igéje.
Iz 11,1-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig! (Vö. 7. vers. - 5. tónus)
Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának,
hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen.
Hívek: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig!
E: Napjaiban virágzik az igazság és a béke teljessége, * amíg csak a hold meg nem szűnik.
Uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig.
H: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig!
E: Megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, * a nyomorultat, akin nem segít senki.
Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szűkölködőt megsegíti.
H: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig!
E: Legyen áldott az ő neve örökké, * amíg csak világít a nap, neve fennmaradjon.
Áldott legyen benne a föld minden népe, * magasztalja őt minden nemzet.
H: (A Messiáskirály) napjaiban az igazság virága nyílik, * és teljes béke lesz a világ végéig!
Zsolt 71,2.7-8.12-13.17

ALLELUJA
Íme, Istenünk hatalommal érkezik, * szolgáinak megadja a tisztánlátást. – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus ujjongó hálaadása a Szentlélekben.
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.
Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 10,21-24

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Forduljunk bizalommal Jézus Krisztushoz, aki megmutatta nekünk az Atyát.
Lektor:
1. Támassz, Urunk minden időben tanúságtevő életű igehirdetőket, akik hitelesen hirdetik igazságodat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Adj népednek olyan vezetőket, akik az örök értékekre figyelve fáradoznak országuk építésén!
3. Vezess minket az igazság útján, hogy hamis bölcselkedéssel és okoskodással el ne veszítsük kegyelmed ajándékát!
4. Támogasd, Urunk, bölcsességeddel lelkipásztorainkat, hitoktatóinkat és munkatársaikat, hogy képesek legyenek a rájuk bízottakat mind inkább beavatni isteni életed titkaiba!
5. Add, Urunk, hogy a kétségekkel küzdők megtapasztalhassák az Atya vigasztaló közelségét!
Pap: Az Atya világosságának szelíd visszfénye, Krisztus, téged magasztalunk és áldunk, mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárkedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

2022.11.29. kedd

Az Úr Lelke nyugszik rajta

 


Iz 11,1-10

Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, és nem aszerint dönt, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében; megveri a földet szája vesszejével, és ajkának leheletével megöli az istentelent. Igazságosság lesz derekának öve, és a hűség csípőjének kötője. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik; borjú és oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket. Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a vipera fészkénél játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek betöltik a tengert. Ez történik majd azon a napon: Jessze sarja a népek zászlajaként áll, őt keresik a nemzetek, és lakóhelye dicsőséges lesz.

Zs 71

Salamontól. Isten, add át ítéletedet a királynak, igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és méltányosan szegényeidet. Békét teremjenek a hegyek a népnek, és igazságot a halmok. Szolgáltasson igazságot a nép szegényeinek, nyújtson a szegények fiainak segítséget, s alázza meg az erőszakoskodót. Éljen, amíg a nap és a hold, nemzedékről nemzedékre. Úgy szálljon le, mint az eső a rétre, s mint ahogy az esőcsepp öntözi a földet. Virágozzék napjaiban az igazság és a béke teljessége, amíg a hold el nem múlik. Uralkodjék tengertől tengerig, A folyamtól a földkerekség széléig. Boruljanak le előtte a sivatag lakói s ellenségei nyalják a port. Tarzis királyai és a szigetek hordjanak adományokat, Arábia és Sába királyai ajándékokat hozzanak. A föld minden királya hódoljon előtte, s legyen minden nemzet a szolgája. Mert ő megszabadítja a szegényt, aki hozzá kiált, s a szűkölködőt, akin senki sem segít. Megkönyörül a szegényen és a nincstelenen és megszabadítja a szűkölködőket. Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük. Éljen és legyen része Arábia aranyában, imádkoznak is majd érte mindenkor; Áldják őt minden nap. Bőséggel legyen gabona a földön, s hullámozzék a hegyek tetején, mint a Libanon, olyan legyen termése; A város népe virágozzék mint a rét füve. Áldott legyen neve mindörökre, maradjon meg neve, amíg a nap ragyog; Benne nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, dicsérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat. Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!

Lk 10,21-24

Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: ,,Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.’’ Majd külön a tanítványaihoz fordulva ezt mondta: ,,Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeMARCHIAI SZENT JAKAB

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

*Monteprandone, 1394. szeptember +Nápoly, 1476. november 28.

Gangali Antonio és Antonia asszony gyermeke volt. A keresztségben a Domonkos nevet kapta. Hat vagy hét éves korában egy nyáj őrzését bízták rá. Egy titokzatos farkas napjában többször is szétkergette a nyájat, anélkül, hogy ártott volna a bárányoknak. A kis Domonkos szabadulni akart a pásztorságtól, de nem hittek neki. Mindenki fantáziaképnek tartotta a farkast, Domonkos ezért megszökött és a szomszédos Offidában egy rokon papnál keresett menedéket. A pap befogadta és tanítani kezdte. Családja később beleegyezett tanulásába és Ascoliba küldték, ahol abban az időben a ferences és domonkos kolostor mellett iskola működött.

1404 körül Domonkos Perugiába ment, ahol jogi és orvosi tanulmányokat végzett. 1414 körül egy perugai nemes maga mellé vette jegyzőnek. Így több hónapig Firenzében és Bibbiénában tartózkodott, ahol megismerkedett a ferencesekkel. Elhatározta, hogy szerzetes lesz; 1415 nagypéntekén született meg benne a döntő elhatározás. Belépett a marchiai S. Maria degli Angeli ferences kolostorba, 1416. augusztus 1- én tett fogadalmat, s a rendben a Jakab nevet kapta. A novíciátus után Firenzébe küldték tanulni, ahol hét évvel később pappá szentelték. 1422-től élete végéig legfontosabb feladata a prédikálás volt. Az első években Toszkána, Umbria és Marchia tartományban tevékenykedett. Később bejárta Kelet- és Közép-Európát. Kisebb-nagyobb megszakításokkal 12 évet töltött külföldön. V. Miklós, III. Callistus és IV. Jenő pápa megbízásából háromszor járt Magyarországon. 1458-tól csak Itáliában tevékenykedett. A pápa fölkínálta neki a milánói érsekséget, de nem fogadta el. Nápolyban halt meg 1476. november 28- án. Maradványait a nápolyi Santa Maria la Nova templomában őrzik. Bár a nép már életében is szentnek tartotta, a hivatalos szentté avatása csak 250 évvel később történt meg. 1624-ben boldoggá, 1726-ban pedig szentté avatták.


Istenünk, aki Szent Jakabot kiváló igehirdetővé tetted, hogy általa a jók üdvözüljenek, a bűnösök pedig visszataláljanak az erény útjára, kérünk, add meg az ő közbenjárására, hogy mi is megtisztuljunk minden bűntől, és eljuthassunk az örök életre!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Róm 6,17–23 Evangélium Mt 10,34–42Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Testvéreim! A II. Vatikáni Zsinat utáni naptárreform során néhány szentet töröltek a liturgikus naptárból arra hivatkozva, hogy ezekről csak legendás emlékek maradtak fenn, írott dokumentumuk nincs, s mivel jönnek az új szentek, azoknak kell helyet adni.

Így Alexandriai Szent Katalin mai ünnepét is törölték. Azét a Katalinét, akiről – igaz, hogy írott dokumentum nem maradt – az Egyház emlékezete, a legendákban testet öltött hagyomány olyan igazságokat őriz, amiket nem szabad törölni sehonnan!

 Katalin vértanú. Egyike a régiek által négy Virgo capitalisnak – négy fő szűznek – nevezett vértanúknak. Szent Dorottya, Antiochiai Szent Margit és Szent Borbála mellett ő az, aki okosságával meg az eszével kitűnt az összes többi vértanú szűz közül.

A hagyomány elmondja róla, hogy Alexandriában született a 3. század utolsó éveiben, 290–295-ben. Azt mondják, királylány volt, azaz előkelő családnak a lánya. Az akkori római birodalomnak három nagy központja, nagyvárosa volt: Itáliában Róma, Szíriában Antiochia, Észak-Afrikában Alexandria. Alexandria a tudományos élet központja volt, könyvtára a világ csodái közé számított.

A kicsi Katalinra mindenki fölfigyelt: milyen rendkívül okos és szép! Amikor tizenegynéhány éves lett, benne tudatossá vált, hogy mindene megvan, ami az ember számára érték. Tudta magáról: gazdag vagyok, szép vagyok, ha szépségversenyt rendeznének Egyiptomban, alighanem megnyerném, és a jelek szerint eszesebb vagyok, mint az összes többi, aki körülöttem van. Tanulni is kezdett. Azután eltemette a szüleit, ott maradt hatalmas vagyonnal, fiatalon, szépen és okosan. Jöttek a kérők, egyik a másik után. Az egyiket elküldte azzal, hogy csúnya vagy. A másikat nem is fogadta, mert koldusszegény vagy, mit akarsz? A harmadikkal beszélgetni kezdett, és a második mondata után megállapította: ez egy buta tuskó, mit kezdjek vele?! – Nem talált magához méltó kérőt.

S akkor elment egy öreg bölcshöz, és föltette neki a kérdést: „Atyám, te mindenek tudója vagy. Mondd meg nekem, mit kell ilyenkor tenni, amikor én, az okos, a gazdag és a szép nem találok magamhoz méltó párt. Mit csináljak?” – Katalin nem tudta, hogy az öreg, bölcs ember, akit kérdezett, keresztény, s el is kezdett beszélni neki valakiről: „Édes lányom, ha te megismernéd azt az urat, akinek én szolgálok, akkor a menyasszonya akarnál lenni. Mert ő okos is, erős is, szép is, gazdag is. Minden az övé.”

Katalin faggatni kezdte, hogy ki az és hol van? – Az öreg adott neki egy képet, rajta a Szűzanya a kicsi Jézussal, és biztatta: „Kezdj el beszélgetni ezzel a hölggyel és kérleld, engedje meg, hogy a fiának a menyasszonya légy. Mert az ő fia az, akiről én neked beszéltem.”

Katalin elkezdett beszélgetni a képpel. Még nem is tudta, hogy imádkozik. Még nem tudta, hogy a Boldogságos Szűzhöz fohászkodik, hanem elkezdte kérlelni ezt a szépséges édesanyát, hogy mutassa már meg, hol van a fia, mert ő a menyasszonya akar lenni. – És az egyik éjszaka álmot látott. Látta ezt a szép asszonyt, ölében a kisfiúval, és Mária megkérdezte a kicsi Jézust: „Kisfiam! Elfogadnád menyasszonyodnak ezt a szép, okos, gazdag szüzet?” A kicsi Jézus elfordult és azt mondta: „Nem, mert nincs megkeresztelve.”

Másnap reggel Katalin szaladt az öreghez: „Mit jelent az, hogy megkeresztelve lenni? Mert engem elutasított a szép hölgy fia, mivel nem vagyok megkeresztelve!” Az öreg, aki akár az alexandriai püspök is lehetett, elkezdte oktatni, és Katalin megkeresztelkedett. Az ezt követő éjszakán megint látta a szépséges asszonyt a kisfiával, de most már tudta, kiket lát. Megint hallotta a kérdést: „Kisfiam! Elfogadod menyasszonyodnak ezt a szüzet?” Ekkor a kicsi Jézus gyűrűt húzott Katalin ujjára: „Igen, édesanyám. Most már elfogadom.” Katalin fölébredt – és az ujján ott volt a jegygyűrű.

Katalin később vértanú lett, a vértanúságnak egy olyan formájával, amit bizony jó lenne, ha a mai leányok ismernének! Mert Katalintól meg lehet tanulni, hogy kereszténynek lenni azt jelenti: az ember az összes képességét odaadja Istennek Jézus Krisztus Egyházában, Isten pedig az ember összes adottságát és képességét, mindenét, amije csak van, elfogadja és megszenteli: kinek az eszét, kinek az okosságát, kinek a szépségét, kinek az ügyességét...

Katalin megszégyenítette – és megszégyeníti! – a bölcseket, e világnak a tudósait. Története arról tanúskodik, hogy az Egyház kezdettől fogva tudta, hogy a Szűzanyának micsoda hatalmas közvetítő szerepe van köztünk és a megváltó Krisztus között.

Kérjük meg a Szűzanyát, hogy itt, az esztendő végén a bűnbánatunkkal meg a hálánkkal együtt mutasson be minket az ő szent Fiának, és kérdezze meg Tőle: „Fiam! Ő, meg ő, meg ő – egyenként – kedvesek Neked? El tudod fogadni őket menyasszonyodnak az Egyházban?” – Mert emlékezzünk csak rá, sokszor hallottuk, hogy az Egyház Krisztus menyasszonya, és mi magunk is az Ő menyasszonyai vagyunk. Imádkozzon értünk Alexandriai Szent Katalin, hogy valóban azok is legyünk. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Alexandriai Szent Katalin A filozófusok védőszentjeSzűz és vértanú (meghalt 304 körül)

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Élete

+ Ennek a korai szentnek az életét nagyrészt legendák övezik, és egyesek még a létezését is megkérdőjelezték, mert olyan keveset tudunk róla. 1969-ben törölték a nevét az Általános Római Naptárból (bár továbbra is szerepelt az Egyház hivatalos Szentek Listáján), megemlékezését 2002-ben újra bevezették, tiszteletben tartva azt a kiváltságos helyet, amelyet a keleti katolikus és ortodox egyházakban elfoglal.

+ Az életét titokzatosan övező régóta fennálló hagyomány szerint Katalin az egyiptomi Alexandriában született, és miután áttért a kereszténységre, Krisztus buzgó tanúja lett, és sokakat segített a keresztény hitre téríteni.

+ Bírálta Maxentius prefektust a keresztényüldözés miatt, aki elrendelte, hogy Katalin ötven megtértjét halálra égessék. Ezután házasságot kínált Katalinnak, ha megtagadja Krisztust.

+ Amikor Katalin ezt visszautasította, börtönbe vetették és halálra ítélték. Tüskés keréken (ma közismert nevén „Katalin kerék”) akarták megölni, de a kínzóeszköz csodálatos módon darabokra hullott.

+ Életének és halálának körülményeitől függetlenül úgy tartják, hogy Katalin 304. körül halt mártírhalált.

+ Alexandriai Szent Katalin a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt, és a filozófusok védőszentjeként tisztelték, mennyei bölcsessége és Maxentiusszal való vitatkozásában való ügyessége miatt.

Imádságra és elmélkedésre

Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is kevesellnék!
- Énekek éneke 8: 7

Imádság

Mindenható örök Isten, aki alexandriai Szent Katalint Szűzként és legyőzhetetlen vértanúként adtad népednek, add, hogy közbenjárására megerősödjünk hitünkben és állhatatosságunkban, és fenntartás nélkül az Egyház egységéért adhassuk magunkat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumAlexandriai Szent Katalin

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú († 305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales, továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike. A görög eredetű szó jelentése: „tiszta, szeplőtelen”.

 

Katalin alakját, életét teljesen átszövi a legenda, amelyet verses alakban az Érsekújvári-kódex* prózában pedig Pelbárt nyomán az Érdy-kódex* örökített meg: élt Alexandriában egy pogány király, Costus, akinek nem volt gyermeke. Ezért szüntelen áldozott a bálványisteneknek, de hiába. Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki aranyból és áldozzon előtte. A készülő szoborból csodálatosképpen feszület lett. Bevitték a pogány templomba, ahol a bálványok mind lehullottak. Costus bemutatván a kereszt előtt az áldozatot, a királyné megfogant, majd leányt szült, aki a Katalin nevet kapta. Már tizenhárom éves korában kitűnt csodálatos okosságával, amelynek híre messze földre elterjedt.

Costus halála előtt lelkére kötötte leányának, hogy a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, továbbá csak hozzá méltó szép, gazdag, bölcs ifjúhoz menjen feleségül. Nemsokára édesanyja is meghalt.

Katalin királynő lett. Udvarnépül választott maga mellé huszonnégy szüzet tizenkét jámbor asszonyt és száz fegyverest. Utána kíséretével országának határára indult.

Egyszer rájuk esteledett és az utat eltévesztették. Azonközben Úristennek akaratjából találának egy szent vén remetét cellájában imádkozván, kinek cellája fölött egy ércből szerzött feszületkép vala feltévén. Katalin ennek nagyon megörült. A remete kérésére elmondotta, hogy ő kicsoda, és hogy mi volt atyjának végső akarata.

A remete így felelt neki: óh nemes leány, mit hányod-vetöd magadat te evilági és mulandó jókban? Nem hallottad-e hírét egy nagy király fiának… kinek koronkéd angyalok szolgálnak és udvarolnak?

Katalin kérdezgetni kezdte, hogy ki ez a királyfi. A remete egy kis képet adott neki, amelyre a Szűzanya és fia volt festve. Azt tanácsolta még a leánynak, hegy imádkozzék előtte: mutassa meg neki az ő Fiát.

A szálláson csakugyan imádkozni és esedezni kezdett. Végül elszenderedett Álmában hát oly mint egy nagy szép mezőn járna és távoldad egy mondhatatlan szép szűz asszony jönne eleibe, kinek fia ölében volna. Mindenképpen hasonlatost, mint a táblában írván volna… Mondá az Szűz Mária ő Fiának: látod-e én édes szerelmes fiam, mely nagy kívánatossággal gerjedez ez szűz leány Katerina tégödet látni…

Itt az Érdy-kódexből néhány lap hiányzik, ezért a legendát a Debreczeni-kódex előadásával folytatjuk.

A kis Jézus még anyja unszolására sem akart Katalinra nézni, mert rútnak és szeplősnek találta.

Katalin erre fölébredt. Azonnal elmondta álmát a remetének, akit már előre értesített egy angyal, hogy a pogány királylányt oktassa a keresztény hitre. A remete megvígasztalta Katalint, hogy majd ránéz a királyfi, mihelyt hinni fog benne. Hamarosan meg is keresztelkedett. Visszatérve szállására, imádkozott a kép előtt. Elaludt.

Álmában ugyanúgy jelent meg neki Mária a kis Jézussal a karján, angyalok és szüzek társaságában, nagy fényességben. A Szűzanya kérésére most Jézus jegyeséül fogadta Katalint: én tiszteletes és édességes anyám, ha ez teneked kedves és kellemetes, megteszem, és ez Katerinát jegyesül viszem magamnak. Ezt hallván asszonyonk Szűz Mária az szent fiátúl, legottan Szűz Mária az ő fiának, az áldott Jézusnak az ő ujjából kivevé az gyűrűt és fogá az Katerinának az ő jobb kezét, és mi üdvezítő uronk Krisztussal ez Katerinának az ujjára téteté a gyűrűt, és mihelt Uronk Jézus magának jegyzötte volna, legottan Uronk Jézus az ő szent anyjának az szent öléből, avagy kebeléből az földre leszálla és magát mutatá és jelenté ezt Katerinának az tüviskoronába. Miképpen őtet megkoronázták vala az zsidók és megmutatá őneki az ő öt mély sebeit és ennek utána az ő drágalátos nemes szent vérét és egyéb kínját, és mondá Uronk Jézus az Katerinának: …Küvess engemet és vigyed az örökül való koronát…

Katalin most tizennyolc éves leányzó. Palotájában Istenbe ereszkedik vala. Egyszer nagy zajt, muzsikaszót hall. Odamegy. Látja, hogy Maxencius császár a keresztényeket arra kényszeríti, hogy a bálványoknak áldozzanak. Bátran a császár elé lépett és kérte, forduljon el a hamis istenektől és imádja az egy igaz Istent. Beszélt neki Jézusról is. Maxencius nem hallgatott rá, sőt ötven pogány bölcset hivatott, hogy ezek Jézus hitétől tántorítsák el Katalint. Ez azonban a vitában legyőzte, sőt megtérítette őket. A bosszus császár máglyát gyújtatott, miközben Katalin erősítette őket hitükben.

A császár most hízelegni kezdett Katalinnak: felesége után második asszonyának fogadja, képét kifaragtatja, és a néppel imádtatja. Katalin állhatatos maradt, mire a császár kegyetlenül megkínoztatta, majd börtönbe vetette.

A császárné Maxencius távollétében, éjszakának idején fölkereste Katalint. Elámult, amikor látá a temlecet mondhatatlan világosságával fényleni, és szent angyalokat, kendőzvén az szűz szent Katerinának sebeit. Az asszony ennek láttára megtért, de vele együtt egyik udvari ember, Porfirius is, kétszáz vitézzel.

Jézus megjelent Katalin börtönében, és erősítette jegyesét. A császár haragjában négy kereket készíttetett borotvákkal és vasszögekkel kiverve. Ezek szaggatták szét azokat, akik nem hódoltak a bálványok előtt. Ez a sors várt Katalinra is.

Isten angyalai a kerekeket összetörték. Ennek láttára négyezer pogány keresztelkedett meg. Maga a császárné is bevallja, hogy ő is keresztény. Katalin erősítette hitében, amikor férje őt is kivégeztette.

A császár előtt Porfirius is megvallja hitét. Katonáival együtt ő is életével fizet.

Katalint utoljára szólította föl a császár, hogy megtagadván hitét, legyen az ő felesége, immáron császárné. Katalin azonban a halált választotta. A vesztőhelyen így imádkozott: óh szüzeknek ékessége és dicsősége, Jézus Krisztus jó kerály… Kérlek tégedet, én édességes Istenem, áldott Jézus, Hogy valaki én kínomról emlékezetet teend, akár halálakorán, akár egyéb szükségében, ha engemet hívand, hát ő te segedelmednek mívelkedetét megnyerje.

Ezt elvégezvén, legottan szózat lőn hozzája mondván: jöjj el én szerető jegyesem, Katerina! Ime teneked mennyeknek kapuja nyílván vagyon, és mindazoknak, kik te kínszenvedésedről emlékeznek, kiváltképpen való segedelmet ígérek nekik mennyországból.

És ennek utána, hogy elvágták volna a nyakát, az ő testéből az vér helyébe tej folya. Istennek kedég angyali az ő testét vévén az helyről többé, hogy nem mint húsz napi menőföld volna. Sinai hegyre vivék és nagy tisztességgel eltemeték. Kinek ő tetemiből szünetlen olaj járt ki, mely olaj minden betegeknek tagit megvigasztja…

 

*

 

A Katalin-legenda népszerűségének, ponyvairodalmi utókorának jellemző barokk emléke A Szent Szűz és Mártyrom Catharináról, úgymint Egész ő szent életéről, Mártyrumságárul és halálárul írt versezet,* amely még nyilvánvalóan a XVIII. században született. Befejezése így szól:

 

Immár jöjj el tüköre a szép rozmarinnak,
Óh ékes koszorúja minden mártyromnak.
Légy könyörületes nékünk minnyájunknak,
Légy kegyelmes mindennek, legfőképp magamnak.
 
Egy napot adok néked óh drága mátrónánk,
Krisztusnak édes szivet, maradj mi pátrónánk.
Mindeneknek pedig, kik szent nevedet vallják,
Kívánom, hogy a mennyet teáltalad bírják.

 

*

 

Katalin tisztelete a régebbi hívő századokban azért volt annyira egyetemes, mert – mint legendájában is hallottuk – Jézus, az ő mennyei vőlegénye megígérte neki, hogy meghallgatja mindazokat, akik menyasszonyához, Katalinhoz ájtatosan és bizalommal fohászkodnak.

Az apácáknak írt Gömöry-kódex könyörgése* Szent Katalinhoz:

 

Ó kegyes szent Katerina asszony, ez világnak gyengye, királi nemből származott! Idvezlégy szüzeknek rózsája, idvezlégy az mennyei királnak szerelmes jegyese és Szűz Máriának nemes menye. Idvezlégy eleven liliom, örök lakodalmat kévánságodban kérél és meg nem tagadtaték. Engedelmes szűz, Szent Katerina asszony, Krisztusnak szerető szüze, mindenben dicséretös, bölcs, szép, nemes, kegyes és együgyű. Kérlek, hallgass meg engemet, tebenned bizodalmast. Szentséges szent szűz, Tégedet angyali kéz Sinának tetején eltemete. Ki ennyi méltóságra valál méltó, kérlek légy énnekem könyöröletös, bűnesnek. Amen.

 

Katalinhoz szóló archaikus népi imádságok, énekelt könyörgések a szabadkai bunyevácok ajkán* még élnek:

 

Sveta Kata, Katerina,
Prva Božja mučenica,
Bičom bičovana,
Šibom šibovana,
U kolo vitana,
Prid Bogom pitana:
Bolu l'tebe rane tvoje?
Ne bolu me rane moje,
Već me boli srce moje
Na Isusa gledajuči,
Di ga Židi privezaše
I na križ ga pripinjaše,
Svetu krunu skidaše
A trnovu naticaše,
Čavli ruke probijaše,
Mačom srce probodoše,
Svetu krvcu polivaše.
Tako sveta Kata govoraše:
O Isuse! Smiluj mi se!
Primi mene pored tebe!

 

Magyarul: Óh Szent Kata, Katalina, Isten első vértanúja; vesszővel és ostorral ostoroztak, kerék közé vetettek. Isten megszólított: fájnak-e sebeid? Nem fájnak az én sebeim, csak a szívem sajog, amikor Istenre nézek, akit a zsidók fölfeszítettek. Szent koronáját levették, a tövist rányomták, a szögek átalverték, lándzsával a szívét átszúrták, szent vérét kifolyatták. Így szólt Szent Katalin: óh Jézusom, irgalmazz nekem, magadhoz végy föl engem!

Egy másik szabadkai, de itt már csak magyarul idézett imádság Katalint így emlegeti: Szent Katalin térdel, vizet kér kezetmosni, hogy megerősítse vállát, meg a szenvedő Jézust: ne féljen sem a veszett kutyától és nehéz álomtól, sem a hegyindulástól és árvíztől, sem a boszorkányságtól és tűzi veszedelemtől. Amen.

Bátya, Hercegszántó, Mohács sokac népe ebben a változatban imádkozza:

 

Sveta sveta Kataréna
Prva Božja mučenica,
Koja se je mučila
Dvanajest ponediljaka,
Trinejast utoraka.
Zvala Boga u pomoć
I divicu Mariju:
Hodi Bože u pomoć
I divica Marija
Prenesi ustuzicu
Preko ladne vodice,
Da operem ručice,
Za tri grešne dušice:
Jednu za apinu,
Drugu za majkinu,
Tretju za sama svoju.
Preletijo bel golub,
Leteć govorio:
Ko bi to izčato
Dvaput uranija,
Triput napodneo,
Petput uvečer,
ja bi tomu data
Večnjo uzvišenje
Na umarli danak
Sto panebu skripa
Majka sinka ziba
Na tanjemu vlasku,
Vlasak se otargne
Majka sinka dopade,
Idnese ga na more
Na moru su galije
Pomogle nas Marije.

 

Folyamatos prózában: Szent, Szent Katalin, Isten első vértanúja tizenkét hétfőn, tizenhárom kedden szenvedett. Istent és Szűz Máriát hívta segítségül: jöjj Isten meg Mária, vigyél által hideg vízen, hogy megmossam kezecskémet három bűnös lélekért: egyet édesapámért, másikat édesanyámért, harmadikat önönmagamért.

Fehér galamb átrepülte, röptében kibeszélte: aki ezt elolvassa reggel kétszer, délben háromszor, este ötször, annak én örök üdvösséget adnék halála óráján.

Mi csikorog az égben? Az anya vékony hajszálon fiát ringatja. A hajnal eltűnik, az anya fiát elkapja, elviszi a tengerre. A tengeren gályák, segítsenek Máriák.

Mint tudjuk, húsvét hajnalán, ezek keresték Jézust, és az angyal nekik jelent meg (Márk 16,1).

Egy Csepel-szigetről való változat:

 

Sveta Kata, Katarina,
Prva Božja mučenica,
Koja si se mučila,
Dvanaest dana,
Dvanaest ponedjeljnika,
Samom sobom šibovana
Prostim prutom prutovana,
Sveta Kato bole li Te tvoje rane?
Ne bole tue moje rane,
Već me boli srce moje,
Na Isusa gledajuć,
Crnu krv prolijekajuć,
I na križu umirajuć,
Pred Bogom gledajuć.
 
Tko ovu molitvu izmoli triput jutrom i triput uveče,
taj tri dušice izbavi iz muke purgatorije.

 

Prózai magyar fordítása: Szent Kata, Katalina, Isten első vértanúja, aki sokat kínlódtál tizenkét napon át, tizenkét hétfőn át, önmagadtól vesszőztetve. Szent Katalin fájnak-e sebeid? Nem az én sebeim fájnak, de sajog a szívem: nézvén Jézuskát, fekete vért vérezvén, keresztfán haldokolván, Isten előtt látván. Aki ezt az imádságot elmondja háromszor reggel és háromszor este: három lelket ment ki a tisztítótűzből.*

A baranyai Németi és Szalánta bosnyák asszonyai így imádkozzák (1973. évi gyűjtésünkből):

 

Sveta Kato Katarino,
Prva Božja Mučenico,
Koja si se zamučila,
Dvanajst dana, trinajst utoraka.
Šibom šibovana, bičom bičovana,
Na kolesu vita, na britve raznita,
Andeli ju pitaše; gkako Kato bijaše?
Boga kinjiše, krunu skidaše, trnovu nabijaše,
Andel progovori: ko bih ovo izmolio
Triput u veče, triput u jutru,
Tri bih duše odkupio,
Prvu očínu, drugu materinu,
Treću onog, ko izmoli. Amen.

 

Prózában fordítva: Szent Kata, Katalina, Isten első vértanúja, aki megszenvedtél tizenkét napon, tizenhárom kedden. Vesszővel vesszőztek, korbáccsal korbácsoltak, keréken hajlítottak, késekkel szétvagdostak. Az angyalok kérdezték: hogy is történt Katalin? Istent kínozták, a koronát tövisekből ráveregették. Szólt az angyal: ha valaki ezt elimádkozná, háromszor este, háromszor reggel: három lelket váltana meg. Elsőnek apjáét, másiknak édesanyjáét, harmadiknak azét, aki elimádkozza. Amen.

 

*

 

Katalin okosságánál fogva diákok, tudósok, egyetemek, vértanúságának eszköze, a kerék miatt pedig a fuvarosok, bognárok, kerékgyártók, molnárok, fazekasok, szövőlányok egykori védőszentje.*

Ő volt hajdanában a patrónája Szeged városának is. Deményi László piarista nyomtatásban is megjelent beszédgyűjteményének (1742) egyik prédikációját Szent Katalinnak szenteli, akit Szeged városa pátrónájaként tisztel, és akinek nevenapján „őseink szokása és rendelete szerint” magasztaló beszéddel illik hódolni. Ennek az ősi kultusznak megnyilatkozása, hogy a XVIII. század elején szegediekből benépesedő Szőreg szintén az anyaváros védőszentjét, Katalint választotta templomának oltalmául.

Nyilván a helybeli Katalin-hagyománynak áldoz a szegedi piarista gimnázium is, amikor Sponsabo te mihi in fide címen Szent Katalinról iskoladrámát ad elő (1744). Tudunk arról, hogy később is a gimnázium növendékeinek nyilvános vitatkozását Katalin napján rendezte,* ami voltaképpen régi hagyomány. Így a XVIII. században a gyöngyösi franciskánus teológusok is évente ezen a napon tartottak disputát, amelyre a városbeli világi papokat. jezsuitákat, de a környék kálvinista lelkészeit is meghívták.*

Szegedi deákgyerekek középkori Katalin-játékáról is van adatunk: a városban tartózkodó Zsigmond lengyel herceg jutalmat ad (1500) a Katalin-napi köszöntőknek (recordantibus).*

Jezsuita iskoladrámák: Homonna (1615), Pozsony (1628), Nagyszombat (1649), Kassa (1657), Szakolca (1701).*

A nagyszombati, majd pesti egyetemen a jogi kar dékán-választása egészen 1833-ig Katalin napján történt.*

 

*

 

Katalin védőszentje volt a bányászoknak is: montanistarum patrona. Ez magyarázza többek között Körmöcbánya, Selmecbánya, Nyitrabánya (Handlová), Telkibánya (1450),* Szomolnok (Smolník), Nagybánya (Baia Mare, középkor, 1724-ben pusztult el) plébániatemplomainak patrociniumát. Az aranyverő Körmöcbánya gyönyörű Katalin-templomát talajsüppedés miatt 1880-ban le kellett bontani. A helyi monda szerint* előtte való éjjel kibontott hajjal egy fehérruhás asszony járkált a templom körül és keservesen sírt. A sekrestyés megkérdezte tőle, miért sír. Hogyne sírnék – felelte – mikor el kell innen költöznöm. A város barokk Szentháromság-emlékén látható Katalin és Kelemen domborműve is.

Céheink is szívesen választják Katalint védőszentül, hiszen a középkorban vallási közösségnek is számítottak. Így az eperjesi szűcsöké fraternitas pellificum alias beatae Catharinae volt.* A soproni halászoknak is ő volt a patrónája. A szegények, ügyefogyottak, árvák, továbbá idegenek és vándorok istápolására vállalkozott a XV. század elején alapított exulum fraternitas S. Catharinae Kolozsvárott.*

Katalin oltalmába ajánlott kórháza volt Győrnek, Veszprémnek.*

 

*

 

Katalin előttünk ismert legrégibb hazai patrociniuma az esztergomi dominikánusoké (1231). Veszprémvölgy és Pölöske dominikánus apácái is őt tisztelték a XIII. században védőszentül. Továbbá: Pozsony (kápolna, 1311), Kisbény (1356), Pécs (halottak kápolnája, 1526). Középkori patrociniumok közelebbi időmeghatározás nélkül: Máramarossziget, Brassó (klarisszák).*

Középkori titulusra utaló helyneveink: Szentkatalin (Baranya, Pozsony, Trencsén), Szentkatolna (Catalina, Háromszék), Szentkatolnadorna (Catalinadorna, Szolnok – Doboka), Pósaszentkatalin (Katharein, Burgenland). Említésre méltó, hogy Veszprém ama városrészének, ahol a Katalin-templom állott: Szent Katerina asszony-szeg volt a középkori neve.*

Mai patrociniumok:

Esztergom: Budapest (Tabán), Csekej (Čakajovce), Csépányfalu (Stepanhof, Stepano), Dág, Dejte (Dehtice), Gyerk (Hrkovce), Kistapolcsány (Topolčiansky, kápolna), Lozornó (Lozorno, 1629), Magyarfalva (Zahorská Ves), Nyergesújfalu, Oltóvölgy (Ottenhal, Ompital), Pozsony (kápolna), Rohó (Rohov), Selmecbánya, Surányka (Šuranky).

Nyitra: Drétoma (Drietoma), Felsőtölgyes (Hornä Poruba), Harmatos (Rosina), Konszka (Konská), Nagyhelvény (Velké Chlievany).

Besztercebánya: Körmöcbánya, Csék (Malinová, 1339), Jaszena (Jasenie), Nyitrabánya, Szélnye (Zvolenska Sielnica), Szász (Sása, középkor).

Rozsnyó: Jolsva (Jelšava, középkor), Szomolnok (1804), Várgede (Hodejovec XIV. század, új templom, 1826). Velkenye (Vlkyna).

Szepes: Alsókubin (Dolny Kubin), Dénesfalva (Danišovce), Felsőrépás (Vysné Repaše), Hollólomnic (Holumnica), Hrboltó (Hrbotova), Jánóc (Janovce), Kislomnic (Lomnička), Kluknó (Kluknava), Krig (Vojtany), Kvacsan (Kvačany), Mateóc (Matejovce), Pribics (Pribiš), Pribilina (Pribylina), Ruzsbach (Ružbachy), Szepeskörtvélyes (Špišsky Hrušov), Rihnó (Rihna), Szepesudvard (Dvorec), Újbéla (Nová Belá).

Eger: Vámos (Sajóvámos, 1332, elenyészett patrocinium),* Gyöngyöshalmaj (1748), Gyöngyösoroszi (1751), Egerbakta (1780).

Kassa: Berki (Rokycany, XIV. század), Sároskőszeg (Kysak, XIV. század), Daróc (Šárišske Dravce, középkor), Hertnek (Hertnik, 1607), Alsósebes (Vyšny Šebeš, 1625), Ternye (Terna, 1736), Pány (Panovce, 1750), Tapolytarnó (Tarnov, 1926).

Veszprém: Veszprémvölgy (1240, dominikánus apácák), Bezeréd (1333), Veszprém (ispotály, 1415), Apácatorna (1478),* Kapornak (1526),* Törökkoppány, Kisberény (kápolna).

Győr: Újkér, Pálfalva (Podersdorf).

Szombathely: Alsóőr (Unterwart), Egervár, Pósaszentkatalin (Katharein), Rohonc (Rechnitz).

Székesfehérvár: Dunabogdány (1400, ma Nepomuki Szent János), Fehérvárcsurgó (1732).

Pécs: Kátoly (középkor), Szágy (1871), Pócsa (1905).

Kalocsa: Ludaspuszta (Supljak, 1824), Szentkata (kápolna, Jánoshalma határában).

Csanád: Temesvár (1755, elpusztult), Szőreg (1816), Bocsár (Bočar, 1842).

Nagyvárad: Kőrösszeg (1290: oppidum S. Catharinae), Cséfa (1421), Hosszúpályi (1433).*

Erdély: Ditró (Ditrau), Kisselyk (Seica Mica, középkor, elenyészett),* Nagykászon (kápolna), Szentmáté (Mateia), Szentkatolna (Catalina).

Katalinnak szentelt oltárok, oltármesterségek: Csanád (1391), Sopron (1422), Gyulafehérvár (1451), Eperjes (1462), Rajka (1497), Vác (XV. század), Gálszécs (1512), Pozsonyszentgyörgy (1514), Pozsony (Lőrinc-templom, 1517), Óbuda (1522), Buda (1525), Selmecbánya (XVI. század).*

 

*

 

Katalin freskóciklusát Máramarossziget XIV. században épült, de a múlt században lebontott református temploma őrizte: Katalin korholja a császárt, mert pogány isteneknek áldoz. Meg akarja a császárt téríteni. A bölcseket a keresztény vallásra téríti. Kivégzik. Lelkét egy angyal az égbe viszi. Lábainál egy koronás alak és a donátor. Angyal jövendöli, hogy Katalin a bölcseket a keresztény vallásra téríti. Kivégzik. Lelkét egy angyal az égbe viszi. Lábainál egy koronás alak és a donátor. Angyal jövendöli, hogy Katalin a bölcseket meggyőzi. Angyalok viszik a Sinai hegyre.*

Alakja feltűnik még Bántornya (Turnišče, XIV. század), Etrefalva (Turičky, XV. század), Gömörrákos (Rakoš, XIV. század), Mártonhely (Martjanci, XIV. század) falképmaradványain.* Az idők folyamán nyilván sok középkori freskóábrázolása pusztult el.

Legendaciklusok szárnyasoltáron: Bártfa (Vir dolorum-oltár, 1500): 5. Katalin és az írástudók, 6. kerékbetörése. Bát (Bátovce, 1390, Keresztény Múzeum): 1. jelenet, 2. egy remete Mária-képet mutat a megtérő Katalinnak. Berki (Rokycany, 1520): 1. a bölcsek tűzhalála, 2. Katalin lefejezése, 3. kínzás, 4. kerékbetörésének csodája. Csütörtökhely (Donnersmark, Spišsky Štvortok, 1490): 1. Katalin vitája, 2. lefejezése, 3. kínzása, 4. kerékbetörése. Ma Nagyturányban. Lőcse (Katalin-oltár, 1460): 3. Katalin vitája, 4. lefejezése, 5. kínzása, 6. kerékbetörése. Pónik (Poniky, 1512): 2. Katalin vitája, 3. halála. Szepeshely (Spišské Pohradie 1520, a Szépművészeti Múzeumban): 1. Katalin megidézése, 2. vitája a bölcsekkel, 3. a Katalintól megtérített ifjak máglyahalála, 4. Katalin vértanúsága.

Önálló táblakép a Batthyány-gyűjteményből származó, Szépművészeti Múzeumban őrzött Katalin eljegyzése.

Katalin legendájának ígéretei nyomán is középkori szárnyasoltárainknak egyik legkedveltebb alakja: Almakerék (Malomcrav, Gergely pápa miséje, 1440), Alsóbajom (Boian, 1490), Bakabánya (Pukanec, 1890), Bártfa (Borbála-oltár, 1450, Szent András-oltár, 1460, Mager Veronika oltára, 1489, Vir dolorum-oltár, 1500), Berethalom (Biertan, 1515), Berki (Rokycany, 1480), Csíkcsatószeg (Cetatuia, 1530), Csíkszentlélek (Leliceni, 1510), Felsőerdőfalva (Stará Lesná, 1480), Frics (Fričovce, 1500), Hervartó (Hervartov, 1460), Héthárs (Lipany, 1520), Jánosfalva (Janošovce, 1491), Kassa (Mária halála-oltár, 1480, Mária látogatása-oltár, 1470), Kispalugya (Paludza, 1510), Kisszeben (Sabinov, 1520), Liptószentandrás (Liptovsky Ondrej nad Vahom, 1512), Liptószentmária (Liptovská Mara, 1450), Lőcse (Vir dolorum-oltár, 1476), Malompatak (Mlynica, 1480), Nagyekemező (Prostea Mare, 1480), Nagylomnic (Lomnica, 1495), Nagyőr (Štrážky, 1450), Németlipcse (Partizánská Lupča, 1450), Palocsa (Plavec, 1500 körül), Segesd (Şaeş, 1520), Szenijakabfalva (Jakub, 1500), Szepeshely (főoltár, 1470, Mária-oltár, 1480), Szepesszombat (Spišská Sobota, 1480), Szmrecsány (Smrečany, 1480), Sztankahermány (Hermanovce, 1510), Trencsén (1410), Zsidve (Jidveu, 1508).*

Faszobrai: Andocs (1500), Barka (Borka, 1410), Bártfa (1480, A Virgines Capitales társaságában, 1500), Berki (1510), Busóc (Bušovce, 1390), Csütörtökhely (1490), Dobronya (Dobroniva, 1519), Csíksomlyó (1500), Farkasfalva (Vlková, 1480, a Virgines Capitales társaságában), Felka (Velká, 1480), Felsőrépás (Vysné Repaše), Keresztfalu (Križová Ves 1510), Késmárk (1490), Kislomnic (Lomnicka 1400, a Virgines Capitales társaságában), Kisszeben (Szent János-oltár 1510, a Virgines Capitales között, Angyali üdvözlet-oltár 1510, ugyanúgy), Krig (Vojnany, 1380), Leibic (Lubica 1450), Liptószentmiklós (Liptovsky Mikuláš 1480), Lőcse (1480, 1494, a Virgines Capitales társaságában), Maldur (1360), Mohos (Poruba 1500), Mosós (Mošovce 1470), Nagyszalók (Velky Slavkov 1483), Necpál (Necpaly), Okolicsnó (Okolične 1500), Podolin (Podolinec 1420), Ruszt (Rust 1510), Selmecbánya (1506), Svábfalva (Švábovce 1460), Szászbogács (Bagaciu 1518), Szepesszombat (Georgenberg, Spišska Sobota, 1464, a Virgines Capitales társaságában), Szepestótfalu (Slovenská Ves 1510). Turócszentilona (Sväta Helena 1520), Turócszentpéter (Turčiansky Peter 1500).*

 

Valószínű, hogy középkori szentföldi zarándokaink a Sinai hegyet sem kerülték el, hogy Katalin sírjánál ájtatoskodjanak. Bizonyos azonban, hogy a híres erdélyi főesperes, Lászai János megfordult a szentföldi Katalin-templomban, ahol olyan magasztaló éneket szoktak a templom ajtajára függeszteni, amely a búcsúsok nevét is magában foglalta. Ezzel Katalin különös oltalmába ajánlották magukat, hogy könyörgésével nyissa meg előttük a mennyek országának kapuját. A versezetet Lászai sine praemeditatione, vagyis rögtönözve költötte:

 

Suscipe virgineae decus immortale coronae
Martyr et insignis te Catherina preeor.
Sume tui causa susceptos diva labores,
et licet indignis propitiare tuis.
Pannonius primum tibi fert obsequia libens
Julia Johannes urbe Levita procul.
Quem sequitur Felix, Ulmensis gloria terrae,
Assuetus Domino dupla talenta dare.
His Schombergensem Heinricum et Casparem una,
Ceu videas Nisum Euryalumque pares.
Marspach Sigismundus Franconae gentis alumnus
atque Argentina Vllseh Peter urbe potens.
Hi pariter prodiere tuum venerabile corpus
Visuri, pariter et redituri domos.
Per maris immensi terraeque pericula poscunt,
Ut valeant patrios tuti videre Lares.*

 

*

 

Katalin tisztelete lankadó fénnyel, de a barokkban is világít. A pozsonyi franciskánus templom folyosóján látható kép: SANCTA CATHARINA VIRGO ET MARTYR. ANNO 703. ALEXANDRIAE IN AFRICA REGNO AEGIPTIAE PASSA, SPECIE VISIBILI POST HOC ALTARE MAJUS ANNO 1618. JOANNI BARONI APPONYI DE NAGY APPONY VISIBILEM PRAEBUIT, EODEM ANNO SANCTUARIUM ISTUD, ET PRO XII RELIGIOSIS CONVENTUS HIC ERECTUS EST, QUI ANNO 1646 IN HUNC STATUM, UT EXISTIT MODO, PERFECTUS EST, HANC IMAGINEM AUTEM ANNO 1743 OBTULIT, QUI HIC ANNO MISSAE SACRIFICIUM CELEBRAVIT, PAULUS LADISLAUS COMES FORGÁCS DE GYMES ERECTUS EPISCOPUS ROZONIENSIS, PRAEPOSITUS S. IRENAEI…* Tehát: 1618-ban Szent Katalin látható alakban megjelent báró Apponyi Jánosnak. Ennek emlékezetére emelték itt Szent Katalin franciskánus kolostorát.

 

A képet a jozefinizmus viszontagságai között mentették ide az 1786-ban feloszlatott Szentkatalin kolostorból, amely Nahács Pozsony megyei falu közelében, erdő sűrűjében állott. Erdődy Kristóf alapította (1618), patrónusa is az Erdődy-család.*

A hajdani templom főoltára mögött barlang volt. Benne remetéskedett a hagyomány szerint Apponyi János.* Itt jelent meg neki Katalin.

Arról is beszéltek, hogy sok beteg talált a barlangban, illetőleg templomban gyógyulásra. Egyszer nagy havazás volt, a barátok nem tudtak a klastromból kimozdulni. Egyszercsak egy előkelő megjelenésű nő kenyérrel megrakott kosárral kopogtatott a portán, és a szűkölködőknek alamizsnát adott. Amikor meg akarták köszönni, már el is tűnt. Maga Szűz Szent Katalin volt.*

 

*

 

Az újkígyósiak ezen a napon meggyfagallyat tesznek egy vízzel telt üvegbe. Meleg helyre rakják, a vizet többször felfrissítik. Karácsonyra szépen kizöldül. Ez a katalinág. Gömörben* a lányosházaknál Katalin napján kilenc különböző fáról bimbós ágat törnek. Ha az ágak karácsonyra kihajtanak, akkor a lány férjhez megy. Szendrő borsodi faluban úgy tartják, hogy csak szűzlánynak virágzik ki az ága.* Példáinkat szaporítani lehetne.

A lányszíveknek ez a nagy bizalma onnan ered, hogy Katalint – mint láttuk – a legenda szerint Jézus gyűrűvel eljegyezte, és ugyanakkor megígérte menyasszonyának, hogy meghallgatja mindazokat, akik Katalinhoz könyörögnek pártfogásért. A lányok ennélfogva különösen a vőlegényszerző szentet tisztelik Katalinban. A szokás őseredeti formájában az egyelőre még távoli tavasz megidézésére, siettetésére irányult. Később az egyházi szimbólika hatására a Jesse vesszejének képzetköre, a karácsonyra való készület, majd pedig a farsangon eljövendő földi vőlegény várása is belejátszott.

A népi köztudat szerint Szent Katalin az újborral kezdődő kisfarsang utolsó napja. Így tartja a hazai németség* is: Kathrein sperrt Tanz und Geigen ein. Másként, a hőgyésziek ajkán: Kathrein schliesst die Geige ein. Ezentúl már sem lakodalom, sem bál nem esett egészen nagyfarsangig. A Katalin-bál országszerte máig minden társadalmi rétegben ismeretes.

Csanádapácai időjárási regula: ha Kata kopog, karácsony lotyog, vagyis, ha Katalin napján fagy, akkor karácsonyig lucskos lesz az idő.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységAdvent 1. hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Iz 11,1-10 
 
Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és az értelem lelke; a tanács és az erősség lelke; a tudás és az Úr félelmének lelke, s az Úr félelmében telik öröme. (…) Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől elválasztott kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert. Azon a napon az Izáj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz a nyugvóhelye. 
 
Lk 10,21-24 
 
Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a Fiú, vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.” Majd külön a tanítványokhoz fordult, és így szólt: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok és nem látta, hallani, amit ti hallotok és nem hallotta.” 

 

Az ujjongva hálát adó Jézus kitörő öröme megnyitja az eget, és szinte szemmel láthatóvá teszi a Szentháromság belső életét, azt a gyöngéd és odaadó, ártatlan tisztaságban égő ősszerelmet, mely minden élet forrása a mennyben és a földön. Ez az az ismeret, amelynek kinyilatkoztatásáért Jézus a világba jött, és egyszer s mindenkorra leszámolt a magányos zsarnok-istennel, a személytelen világprogram-istennel, a mozdulatlan mozgatóval, a sorssal és a végzettel. Mert az igazi istenismeret nem más, mint részvétel Isten benső életében, bekapcsolódás az isteni személyek közti szeretetáramba, mely átjárja az egész világmindenséget. 
 
Előfordult-e már velünk legalább egyetlenegyszer, hogy kitörő örömmel dicsőítettük az Atyát Krisztus által a Szentlélekben, amiért ismerhetjük őt, és részt vehetünk az ő isteni életében? Mit számítanak ehhez képest apró-cseprő gondjaink, kicsinyes aggodalmaink, szorongásaink, korlátaink és szenvedéseink? Volt-e részünk abban az örömben, hogy közvetíthettük Isten ismeretét – mint szülő, nagyszülő, testvér vagy barát, házastárs, jegyes, hitoktató vagy pap? 
 
Urunk, óvj meg attól, hogy mi is a bölcsek és okosak közé tartozzunk, akik elől el vannak rejtve a mennyek országának titkai. Ajándékozz nekünk gyermeki bizalmat, feltétel nélküli ráhagyatkozást, amely elvezet mennyei Atyád igaz ismeretére, amit nem képes elérni sem a tapasztalatokból nyert tudás, sem a logikai következtetés. Engedd, hogy szívünk elteljék Isten fölséges ismeretével, és megtapasztaljuk a prófétai szavak igazságát. Hiszen a világban, de még az Egyházon belül is ártanak és pusztítanak, a szentek szívében és közösségében azonban nincs többé ellenségeskedés és gyűlölet: ott senki sem árt, senki sem pusztít, hanem a mennyország paradicsomi békéje uralkodik.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédAdvent első hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Jelenlét

Mindig jólesik együtt lenni barátokkal. Mikor Hozzád jövök, Uram, tudom, hogy Teremtőm jelenlétében vagyok. Szeretetből teremtettél. Hajszálaim számát is ismered. Veled lenni a legjobb, Uram.

Szabadság

Uram, add, hogy mindig kövessem szent akaratodat, tudva, hogy a te erőd mindenen átsegít.

Tudatosítás

Uram, add, hogy mindig vágyakozzam arra, hogy jelenlétedben időzzek. Sose felejtsem el jóságodat irántam. Vezess, hogy áldásaidat másokkal is megosszam.

Isten igéje

Lk 10,21-24
Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: »Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.« Majd külön a tanítványaihoz fordulva ezt mondta: »Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek: sok próféta és király kívánta látni, amit ti láttok, és nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Jézus örül, hogy együtt lehet a tanítványokkal, akik visszatértek küldetésükből. Örül annak, amit az Atya adott követőinek. Örömét leli bennünk, barátaiban, ahogy a szülő örül, látva gyermekei adottságait, tehetségét. Talán mi is örülhetnénk egymásnak! Imánkban kifejezhetjük hálánkat mások jóságáért, tehetségéért, hitéért, különösen azokéért, akik fontos szerepet játszanak életünkben.
  • Nézem Jézust, ahogy imádkozik. Milyen érzés látni őt, ahogy felujjong a Szentlélekben, és hálát ad Atyjának? Most, ahogy imádkozom, velem van a Három Isteni Személy, és a Szentlélek imádkozik bennem. Ennek a tudatosítása megváltoztathatja imámat. Én mit tanultam imádság közben? Mi az, ami el van rejtve a bölcsek és okosak elől, de én megkaptam az ima mélységeiben? Gondolkozzam el az ima csodájáról az életemben. Mi az, amit kaptam tőle?

Imabeszélgetés

Nem mindig találom a szavakat, Uram. Nézd a szívemet, s lásd meg, mennyire vágyom a békességre. Vigyázz rám, Uram. Tudom, hogy mindig velem vagy. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatokAdvent első hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatok

Evangélium:
Lk 10, 21-24
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Bevezető ima: Köszönöm Neked, Jézus, hogy éppen a kicsinyeknek akarod kinyilvánítani magadat, és megmutatni nekünk az Atyát! Olyan megnyugtató tudni, hogy nem kell hatalmas dolgokat tennünk azért, hogy kiérdemeljük  figyelmedet. Te éppen ellenkezőleg, azokat kedveled, akik hűségesek a mindennapi élet apró szeretet-cselekedeteiben. Fontosabb neked, hogy mosolyt fakasszunk egy elhanyagolt szerencsétlen ember arcára, mint hogy elismertek, és mások által nagyra értékeltek legyünk. Add, hogy ne vágyódjak földi sikerekre, hanem egyedül csak a Te szeretetedre.

Kérés: Segíts, Uram, hogy mindig törekedjek kicsinynek maradni, hogy kicsinységemben szeretettel szolgálhassak másokat!

Elmélkedés:
1. És feltártad a kicsinyek előtt. Amit a mai evangéliumban olvasunk, különösen is fontos, hiszen Jézus itt is feltárja nekünk, hogy a kicsinyeké, azaz az egyszerű embereké az Isten ismerete. Ez az egyszerűség a szeretetben rejlik. Azáltal, hogy Jézus eljön hozzánk személyesen nap, mint nap, a világ legdrágább kincse a miénk. De ezt a kincset be kell fogadnunk, a kezünkbe kell venni, és jóra kell használni: szeretnünk kell, ez a legfontosabb küldetésünk a földön.

2. Atyám, így tetszett neked. Isten nem úgy gondolkozik, ahogy mi emberi mivoltunknál fogva, sőt gyakran az ellenkezője történik mindannak, amire számítunk. Fel is tesszük magunkban gyakran a kérdést, hogy miért nem szól Isten úgy, hogy én is értsem? Pedig az életünk eseményeiben igenis Isten szól, és számunkra is érthetően szól, csak éppen mi nem tudjuk megérteni az üzenetét, mert nem tudunk imádkozni. Az ima egy kapcsolat, párbeszéd Istennel, amiben jelen van a kölcsönösség. Isten „hangját” azonban csak akkor hallom meg, ha tényleg hallani akarom. Mennyi időt szánok arra, hogy egy alkalmas helyen csendben hagyjam Istent is szóhoz jutni?

3. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. A hétköznapok forgatagában nem mindig könnyű látni és hinni Isten jelenlétét, sőt, sokszor el is bizonytalanodunk, hogy jó úton járunk-e. Nem könnyű, de mivel „a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1), ki kell tartanunk reményünkben akkor is, amikor nagyon nehéz. Bármi történik is velünk, Isten sosem hagy el minket, és a nevünk fel van írva a Mennyben.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézus, hogy Te egy köztünk élő Isten vagy, aki beszélni akarsz velem. Segíts, hogy a legnagyobb zűrzavar közepette is szakítsak időt a Veled való beszélgetésre!

Elhatározás: Ma keresek egy csendes helyet és 15 percig hagyom Istennek, hogy beszéljen hozzám, és szeretetével átjárjon engem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságAdvent 1. hete – kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Evangélium

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”
Lk 10,21-24

Elmélkedés

A keresztény igehirdetésben gyakran előfordul a „rejtőzködő Isten” kifejezés. Egyrészt arra utal, hogy Isten nem ad egyértelmű és megcáfolhatatlan bizonyítékot önmagáról, azaz nem jelenik meg látványosan, hogy mindenki tudomást szerezzen létezéséről. Ha ezt tenné, akkor a hit világa helyett a meggyőződés, a biztos ismeret területére lépnénk. Isten elrejti magát, így tehát az embernek be kell lépnie a hit világába, hogy megismerhesse őt, találkozhasson vele.
A „rejtőzködő Isten” szóhasználat másrészt azt takarja, hogy az egyik ember felismeri Isten jelenlétét és tevékenységét, a másik ember viszont nem, az ő számára Isten rejtve marad. A mai evangélium szerint az önmagukat bölcsnek és okosnak tartók ebbe a kategóriába kerülnek. Akik viszont elismerik kicsinységüket, esendőségüket, azok számára feltárul Isten. Isten megismerése azzal kezdődik, hogy elismerem: az ő gyermeke vagyok. Érdemes az advent kezdetén felébresztenünk magunkban azt a gyermeki lelkületet, amely rá tud csodálkozni a titkokra, türelmesen képes várakozni, el tudja fogadni és nagyra értékeli a lelki ajándékokat, valamint őszintén tud örvendezni és ünnepelni. Ez a gyermeki lelkület fog minket elvezetni az adventi készület napjaiban a betlehemi jászolhoz, s ez a lelkület fog minket segíteni abban, hogy a jászolban fekvő kicsiny gyermekben felismerjük majd Isten Fiát és a világ Megváltóját.
© Horváth István Sándor


Imádság

Örökkévaló Istenünk! Elindulunk adventi utunkon, megkezdődik számunkra a karácsonyi előkészület. Szeretnénk megérteni a régmúlt idők eseményeit, a te titkaidat az üdvtörténet során. Aztán megértjük, hogy tovább kell lépnünk a múltról való merengésnél és tovább kell lépnünk a jelen valóságánál és a jövőbe kell tekintenünk. A jövő felé kell fordulnunk, hogy ki tudjunk lépni a jelen sötétségéből és reménytelenségéből. Mert Jézus Krisztus újbóli megszületése világosságot támaszt körülöttünk és reményt ébreszt bennünk. Segíts minket, hogy helyesen értékeljük a múltat! Adj erőt a jelen mindennapi küzdelmeihez és új értelmet jövőnknek!

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221129.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓAdvent 1. hete kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE 2022 november Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek(Mt 5,7)

Napi Ima34 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
01

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek” (Mt 5,7)

Máté evangéliumában a hegyi beszéd közvetlenül Jézus nyilvános életének megkezdése után szerepel. A hegy szimbolikus értelemben az új Sínai-hegyet jelképezi, ahol Krisztus, az új Mózes kihirdeti saját „törvényét”. Az előző fejezet arról ír, hogy nagy tömeg kezdte követni Jézust, és nekik szól a tanítása. Ezt a beszédet viszont a tanítványaihoz intézi, a születő gyülekezethez, azokhoz, akiket később keresztényeknek hívtak. A „mennyek országával” kezdi, mely a központi magva Jézus beszédeinek[1], a boldogságokról szóló tanítása pedig olyan, mint egy programbeszéd, az üdvösség hírüladása, „szintézisét adja az egész Jó Hírnek, mely az Isten megváltó szeretetéről szóló kinyilatkoztatás.” [2]

 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek”

Mi az irgalom? Kik az irgalmasok? A „boldogok” szó áll előtte, ez azt jelenti, hogy elégedettek, szerencsések, és olyan jelentése is van, hogy Istentől megáldott. A szövegben a kilenc boldogság mondás között ez áll középen. Nem jár semmilyen jutalom ezért a viselkedésért, de egy igazi nagy lehetőség arra, hogy kicsit hasonlóbbá váljunk Istenhez. Különösen is az irgalmasok szíve van csordultig tele szeretettel Isten és a testvérek iránt, konkrét szeretettel, amely lehajol az utolsókhoz, az elfelejtettekhez, a szegényekhez, azokhoz, akik leginkább rászorulnak az érdek nélküli szeretetre: az irgalmasság ugyanis Istenre jellemző[3], Jézus is maga az irgalom.

 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek”

A boldogságok átalakítják és forradalmasítják a gondolkodásunk alapjait is. Nem csak vigasztaló szavak, hanem erejük van, hogy megváltoztassák a szívünket, erejük, hogy egy új emberséget teremtsenek, és hatékonnyá teszik az Ige hirdetését. Az irgalmasság boldogságát önmagunk irányában is meg kell élnünk, el kell ismernünk, hogy végtelen szükségünk van Isten minden emberre kiáradó rendkívül nagy, túláradó és hatalmas szeretetére.

Az itt használt irgalom[4] szó a héber rehem, „anyaméh” szóból ered, és a végtelen isteni irgalomra utal, arra a határtalan együttérzésre, ahogy az anya tekint gyermekére.

„Olyan szeretet ez, mely nem méricskél, bőséges, egyetemes és konkrét. Ez a szeretet a kölcsönösségre törekszik, ami az irgalmasság végső célja. […] Így hát bármilyen sérelem érjen is bennünket, bárminemű igazságtalanság, bocsássunk meg, s nekünk is meg fognak bocsátani. Legyünk mi az elsők, akik elkezdik élni az irgalmasságot és az együttérzést.

Akkor is, ha nehéznek és merésznek tűnik, kérdezzük meg minden felebarátunk előtt: vajon az édesanyja hogyan viselkedne vele? Olyan gondolat ez, mely segít majd, hogy Isten szíve szerint értsünk meg másokat, és Isten szíve szerint tudjunk élni.” [5]

 

„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek”

„Két év házasság után a lányom és a férje úgy döntöttek, hogy elválnak. Újra befogadtuk őt az otthonunkba, és a feszült pillanatokban is megpróbáltuk szívből szeretni, türelmesen és megértően, megpróbáltunk nyitottak lenni feléje, a férje felé is, és semmiképpen nem ítélkezni. Három hónap múlva – a sok meghallgatás, a figyelmes segítség és sok ima után – újra egymásra találtak, nagyobb tudatossággal, bizalommal és új reménnyel.” [6]

Irgalmasnak lenni ugyanis többet jelent, mint megbocsájtani. Nagylelkűséget jelent, amikor alig várjuk, hogy mindent eltörölhessünk, hogy mindent teljesen elégethessünk, ami akadályozná a kapcsolatunkat a többiekkel. Jézus felhívása, hogy legyünk irgalmasok, azt jelenti, hogy felkínálja nekünk az utat, a visszatérést Isten eredeti tervéhez, hogy olyanok lehessünk, amilyennek teremtve lettünk, Isten képére és hasonlatosságára.

 

Letizia Magri

 

[1] vö. Mt 4,23 és 5,19-20

[2] C. Lubich, Az élet igéje, 2000. november, Új Város 2000/11

[3] Héber nyelven hesed, az érdek nélküli, befogadó, megbocsátásra kész szeretet

[4] Rahamim héberül

[5] C. Lubich, uo.

[6] Forrás: www.focolare.org

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA „lenne, ha…” csapda

Napi Ima108 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
27

A „lenne, ha…” csapda

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4)

Betty Mahalik író szerint napjainkban olyan üzenetek vesznek körül minket, amelyek azt kiáltják: „Az életem tökéletes lenne, ha más munkahelyem lenne… másmilyen házam… autóm… orrom… házastársam… bankszámlám… (az üres részre bármi behelyettesíthető). Vagy ha olyan lehetnék, mint egy híresség, akinek az élete rendezettnek és tökéletesnek tűnik. Nos, ezen a héten abbahagytam »az életem tökéletes lenne, ha« játékot, és elkezdtem »az én tökéletes életem« játékot. Mi a különbség? Három dolog:

  1. a jelenben lenni;
  2. hálás lelkület;
  3. lépéseket tenni azzal, ami most elérhető. (…) 

Amikor belekeveredünk ebbe »az életem tökéletes lenne, ha« csapdába, elveszítjük a kapcsolatot a jelennel, és már nem tudjuk gyakorolni a hálát. Gondolj bele: nehéz hálásnak lenni azért, amid nincs… és amivel nem rendelkezel, az mindig valahol az elképzelt jövőben van. Nézz körül, van tető a fejed felett, és van ennivalód? Van néhány jó barátod vagy közeli kapcsolatod? Akkor becsüld meg őket! Most valószínűleg azon gondolkodsz, hogy igen, de több pénzt szeretnél, jobb kapcsolatot, több időt utazásokra; vékonyabb, boldogabb vagy bármi más szeretnél lenni. Ne arra fókuszálj, ami hiányzik, kezdj el arra koncentrálni, amid már van!”

A Biblia azt mondja: „Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat” (Prédikátor 11:4). Ha a hozzáállásod az, hogy „vagy tökéletest vagy semmilyet”, akkor csak semmid lesz. Az igazság az, hogy mindnyájan Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett” (Efezus 2:10), ez azt jelenti, hogy mindig dicséretes, ha a tőlünk telhető legjobbat adjuk, de itt a földön egyikünk sem fogja elérni a tökéletességet. Ez rendben is van így, mert Krisztus az ő igazságába öltöztetett minket, és csak benne jutunk el a teljességre (ld. Kolossé 2:10).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Hogy a lélek minden szorongattatását és szomorúságát elkerüljük ebben a világban, iparkodjunk akaratunkat teljesen Isten akaratához igazítani.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Az Istenfiúság reményében is, de a megpróbáltatások között is örvendj! A gyalázatot tartsd dicsőségnek, a szégyent örömnek, a megvetést felmagasztalásnak!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, hanem értelmét vesse alá a szent hitengedelmességének, és kövesse az alázatos Jézust

Napi Ima71 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A jegyes szava:

Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni.
A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől.
Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni.
Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint igyekszik haladni.
Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad.
Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik.
Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.
Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan érthetnéd?
Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.
Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek.
Ne sokat törődj a gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ő szentjeinek és prófétáinak, akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség.
Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten szolgájának ilyesmit kell tűrnie.
Mert nem kísérti ő a hitetleneket meg a bűnösöket, azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket azonban sokféle módon kísérti, zaklatja.
Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre.
Nem csap be téged az Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának.
Az egyszerűekkel jár-kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek elől.
Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem csalatkozhatik.
Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie.
Mert a hit és a szeretet legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább.
Az örök, mérhetetlen és végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni.
Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és kimondhatatlannak emlegetnünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásai

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A lelkileg szabad embert nem zaklatják a gondok sem az imában, sem azon kívül, és így időveszteség nélkül, könnyen nagy lelki előnyre tesz szert.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szalézi Szent Ferenc - Segítség a szeretethez

Szalézi Szent Ferenc Segíség a szeretethez

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Az égi lelket ne gyűrd földi dolgokba; viselkedj úgy, hogy az a földi javakkal szemben mindig fölényben, mindig felettük legyen, ne ragadjon le bennük.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta Sz,mint szalézi,mint Szűz MáriaSZERZETES,SZERZETESEK

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

* A szerzetes dísze a szegénység, a finomság kíséretében (MB XIV 549).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pietrelcinai Szent Pio gondolatai

Pio atyával az év minden napjánSzeretettel szolgálni

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Ezekben a napokban (a Szeplőtelen Fogantatás novénájának idején) imádkozzunk többet!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólKrisztus megjelenik Máriának

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

„Mária pedig kinn álla a sírboltnál, sírván. Midőn tehát sírt, lehajolván a sírba tekinte, és két angyalt láta fehér ruhában ülni… Mondák neki azok: Asszony! mit sírsz? Mondá nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hová tették őt. Midőn ezeket mondotta, hátrafordula és látá Jézust ott állani, de nem tudá, hogy az Jézus. Mondá neki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keressz? Amaz vélvén, hogy ez kertész, mondá neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, s én elviszem őt. Mondá neki Jézus: Mária. Megfordulván amaz, mondá neki: Rabboni! Mondá neki Jézus: Ne illess engem…” (Ján. 20,11). 

 

a) Mária szeret, szorgos; a holtat keresi, látni akarja, szolgálni szeretne neki még most is, el akarná vinni; mint Tóbiás vitte temetésre holtjait, mint a régi „fossores” vitték a katakombákba halottjaikat, úgy ez az erős, mert szerető asszony is el akarja vinni őt. Kit? őt! Ah, ennek szíve van! Mások is sürgölődnek a sír körül, Péter is, János is, de ez az egy itt gyökeret ver, és néz és sír és félrebeszél. – Az intuíció s az érzelmi mélység a tettek forrása; az okoskodás pedig a tett halála. De talán túloz Mária? S ha túlozna, mi baj volna? De hol van túlzás a szent és hű szeretetben?! Ó dolgozzunk szívvel, szeressünk, örvendjünk, sírjunk, epedjünk. Saját tapasztalatunk az, hogy nehezebben dolgozunk lelkünk üdvén, mikor okoskodunk, s könnyebben, mikor imádkozunk. Vannak munkák, melyeket csak a szív végezhet! A nagy, odaadó, hű szeretet a szívnek zsenialitása. 

 

b) Ezt a hű, vágyódó, tapadó lelket vigasztalja meg Jézus. Fölséges Szent Márkban az a sor: „Feltámadván pedig reggel a hét első napján, megjelenék először Mária Magdolnának, kiből hét ördögöt űzött vala ki” (16,9). E sorban lüktet az evangélium páthosza, Jézus szívének nagy s fölényes szeretete. Sok kurta tekintetű lélek fönnakad ezen s kérdi: Tehát jobban szereti-e Krisztus a megtért bűnöst, mint a szeplőtelent? De ezen nem akadnak fönn azok a szeplőtelenek, kik Jézust nagylelkűen szeretik, s szeretetükben összehasonlításokra s alkudozásokra rá nem érnek. Mi szeretünk, és senkire sem irígykedünk. Nem hányjuk föl, hogy mindig tiszták voltunk, hanem örülünk neki; ez nekünk nem teher, hanem kegyelem, s ebből előjogokat nem kovácsolunk. Ó örvendjünk, ha el nem buktunk. Mily kegyelem ez, mellyel Magdolna nem birt! Azután pedig szeressünk, szeressünk jobban, lelkesebben, hiszen el nem buktunk, hiszen többel tartozunk. – Ha pedig oly szerencsétlenek voltunk, mint Magdolna, ó legyünk azután oly buzgók, mint ő, s Jézus meg nem vet. Íme megmutatta. Egy szót szólt, egyetlent, s Mária térdrerogyott. Sugárzó szót mondott, melyben lelke vibrált. Ó Mester, Mester, hogy tudsz te szólni! Ó szólj, beszélj s lelkünk meghódol neked! 

 

c) Mária át akarta karolni lábait, de a Mester mondotta: Ne illess! A lelkek a túlvilágon mind fölségek, arisztokratikus szellemek. Itt a földön az ember mint a gyerek; nagyon érzéki, mindent szájához emel és majszol. Bizonyos szent tartózkodást parancsol az Úr, mely a nagyságot önmagunkban tisztelettel környékezi s piedesztálján megtartja. Kell ez nekünk; kell belénk szent, alázatos tisztelet Jézus iránt. Ezt érvényesítenünk kell mindenütt, imáinkban s kivált szent áldozásainkban. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A liturgia voltaképp Krisztus misztikus testének élet­funkciója. Az Egyházban benne élő, vele maradó Krisztus vezeti a liturgiát, melynek centruma az ő kereszt­áldozatának objektív megújítása és kisugárzása.

Az imádság, mint Krisztus misztikus testének életjelen­sége, szükségképi kapcsolatot teremt az egyes hívó és az Egyház, a hívó és Krisztus között. Mivel pedig ezek a kap­csolatok az objektív kegyelmi rend hálózatában gyökerez­nek, a hívő imádsága, mégha egyedül végzi is, valamiképp a misztikus test, tehát közösség megnyilvánulása marad. Annál is inkább, mert az Eucharisztia áldozata minden nap és mindenütt összefoglalja az Egyházat, és imádságát az áldozat oltárártól küldi „per Christum", Krisztus köz­vetítésével az Atyához.

Az imádság értékelésének csökkenéséhez hozzájárul a humanizmus lényegében egocentrikus iránya, mellyel párhuzamos az evilági értékek előtérbe állítása. Mit várhat az ember evilági értékeinek biztosításában az imádságtól: ez a szempont, mely szerint a.humanizmus értékelése tör­ténik. Nyilvánvaló, hogy az imádság, mint istenszolgálat, nem maradhat élethivatás, legfeljebb: eszköz.

(Az IMÁDSÁG ÉRTÉKELÉSE...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Ablak a Végtelenre

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Én nem egy lakatlan paradicsomra, egy megsemmisült állapotra vágyom, számomra az embertárs, a testvér jelenléte a mennyország, melyet Isten színről színre való látása szentel meg.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA turizmus különböző oldalai

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

A turizmus különböző oldalai

A turizmus egyik fontos módja a szabadidő eltöltésé­nek. Sok egyéb tulajdonsága között elősegíti a tetszés szerinti választást mindazok részéről, akik a turizmust élvezik, mind pedig annak szervezői részéről. Az ilyen tetszés szerinti választás erkölcsi szempontból pozitív hatású, ha a szabadság megfelelő felhasználását segíti.
Az emberhez méltó utazás és országjárás sosem lehet az erkölcsi kötelességek elől való menekülés, a keresz­ténynek élete minden pillanatában és minden pillanatán át meg kell kísérelnie valóra váltani az evangéliumi eszményt. Ha jól elgondolkodunk rajta, azt találjuk, hogy a szabadidő is eszkatológikus, végső dolgokra vo­natkozó, mint minden idő, amit Krisztus nekünk ren­delt. Eszkatológikus, amennyiben végső és határozott idő. Ez is arra rendeltetett, hogy az örökkévaló megvál­tást szolgálja folytonos elkötelezettségben, mert „egy a földi élet útja". Épp ezért rajtatok áll, hogy ezt a szabad időt tudatosan arra használjátok fel, hogy a természeti és szellemi erőforrásokat a teljes közösség javára érté­keljétek és alkalmazzátok.
A turizmus ezért úgy is felfogható, mint a népek köz­ti béke és az egymással való találkozás egyik alkotóele­me. Tulajdonképp a turizmusnak tulajdonítható, hogy ez a föld, amelyet Krisztus megváltó vére itat át, egyre inkább „mindünk otthonának tűnik.
Szívemből kívánom, hogy a turizmus járuljon hozzá Istennek, a világegyetem Teremtőjének dicsőségéhez, az emberi méltóság növekvő megbecsüléséhez, a köl­csönös tudáshoz, a lelki testvériséghez és test és lélek újjáéledéséhez, és hogy mindezt elérhesse azok munká­ján keresztül, akik a turizmust szervezik és felelősök érte.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó A szeretet útja Istenhezvezet... hogy Jézus Krisztus szívével szeress

Reggeli ima91 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

,,Szeress, és tégy, amit akarsz''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #joejtpusziTi vagytok a föld sója!

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28
Ti vagytok a föld sója!
A só minél többet panaszkodik,
annál inkább betölti a szerepét.
Messzi földről jönnek a kiválóan rinyáló
sóért, mely ízesítés helyett fűnek-fának
elsírja, milyen rettentő nehéz dolga van,
a világon mindenki vele akar sózni,
sőt, rá is akarják sózni másokra,
teljesen ki van már készülve,
legszívesebben csak tespedne,
mint egy sózsák.
A só annál népszerűbb és kapósabb,
minél többet hangsúlyozza,
mekkora szükség van rá,
mindent ő csinál meg mások helyett,
az egész gyülekezet teljesen tehetetlen
őnélküle, ezeket a mostani, sótlan papokat,
lelkészeket is hol képzik, hogy ilyen
gyámoltalanok, ha ő nem dolgozna
egyfolytában, már régen összeomlott
volna itt minden.
A só annál fontosabb és kihagyhatatlanabb,
minél többet tud teológiából,
és minél nagyobb dózisban zúdítja
mások fejére az igeidézeteket.
Elsírhatja neki bárki szülője halálát,
gyermeke hányattatásait, munkahelyi
gondjait, párkapcsolati problémáit,
ő egy jól irányzott kegyes szólammal
durr, betalál, és jól képen sózza az illetőt.
A felháborodott sónak nincsen párja,
tudja ezt mindenki, már a tőzsdén is jegyzik,
ő tartja legaprólékosabban számon
a mások bűneit, belelát az agyakba,
az ágyakba, a házakba, a zsebekbe,
nem felejt, és soha semmit nem bocsát meg.
Bárkit behintenek az ő masszív figyelmével,
elevenen fog elégni, nincs irgalom.
Hogyan legyünk olyanok, mint a só,
szinte észrevétlenek, nem tolakvók,
mégis lényegesek, markánsak,
pótolhatatlanok, de visszahúzódók?
Fel van adva a lecke…
 
Kép: Motoi Yamamoto sólabirintusa
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiAdvent 1. vasárnapja

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Ha tudnáAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Ha tudná virrasztana, – mondja Jézus a ház gazdájáról, aki, ha ismerné a tolvaj jövetelének óráját, ébren maradna, és nem hagyná, hogy kirabolják.

Az Emberfia is váratlanul fog érkezni. Szorongást ébresztően hirtelen. Mint az özönvíz és a tolvaj.  Jövetelük félelmetes. Az állandó készenlétre való készség és képesség pedig nem természetünk velejárója. Nem igazán értjük azt sem, hogy Jézus miért nem említi sem Noé igaz-voltát, sem kortársainak bűnösségét. A ház gazdájával kapcsolatban is csak azt hangsúlyozza, hogy nem ismeri a tolvaj érkezési időpontját.

Pedig, ha tudná, virrasztana. A hasonlatban nem állandó ébrenlétről van szó, hanem a kellő pillanatban való készenlétről. Vajon szert tehet az ember ilyen hasznos tudásra, ami az adott helyzetben az éppen megfelelő cselekvés végzésére képesít?  

A nagy német bölcselő, Immanuel Kant híres kérdései is valami ilyesmit keresnek.

Mit tudhatok?
Mit remélhetek?
Mit kell tennem?
És egyáltalán, mi az ember?

A filozófus szerint az első, a tudás tartalmára és határaira irányuló kérdésre a metafizika felel. A reményre vonatkozó felvetésre a vallás válaszol. A cselekvés hogyanjára és miértjére az erkölcs ad feleletet. Az ember létére és mivoltára irányuló összegzés pedig azt sejteti meg, hogy sem a kérdések, sem a válaszok nem szakíthatók el teljesen egymástól, hanem szorosan összefonódva egymást árnyalják és gazdagítják.

Az emberi tudásra, reményre és cselekvésre vonatkozó, máig aktuális kérdések minden bizonnyal még jelentősebbek azoknál a válaszoknál is, amit Kant a maga kora eszmei áramlatai (az empirizmus és a racionalizmus) meghaladására tett kísérlete során megfogalmazott. Ezek ugyanis nem csak a filozófiát, a teológiát és az erkölcstant tanulóknak vagy oktatóknak szólnak. Hanem személy szerint minden embernek.

Kant kérdéseinek mindnyájunkat érintő aktualitását Karl Rahner segít megértenünk. A német jezsuita megkülönbözteti a hit első és a második értelmezési, vagy reflexiós szintjét. A   második szint a szaktudományos részletesség és alaposság területe. Az emberi tudás ismeretanyagának hallatlan gyarapodása miatt azonban már a teológiában is olyan fokú specializációról beszélünk, hogy például egy-egy kiemelkedő biblikus szaktudós sem tartja magát az egész Ószövetség vagy az Újszövetség szakértőjének, hanem egy-egy kisebb rész vagy könyvgyűjtemény kutatójának.

Hasonlót tapasztaltam autógyártásban dolgozó mérnök ismerőseimmel kapcsolatban. Az egyikük az autók fékberendezésének informatikai hátterével foglalkozott, míg a másik az autórádiók digitális rendszerével. Ilyen fokú szakosodás láttán az ember hajlamos lenne kedvét vesztve feladni a reményt arra, hogy akár csak egy-egy szakterület átfogóbb eredményeit teljességgel átlássa.

Létezik azonban – Rahner kifejezésével élve – egy első reflexiós szint is. Az autókkal kapcsolatban ez a vezetői engedélyhez nélkülözhetetlen alapismereteket, a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlatot és a vezetés örömét jelenthetik. Nem kell mindenkinek gépészmérnöknek lenni ahhoz, hogy jogosítványt szerezhessen és balesetmentesen vezetve ne okozzon kárt magának vagy másoknak.

A hit első reflexiós szintje sem vár el tőlünk felsőfokú filozófiai, teológiai, etikai és antropológiai ismereteket. Ugyanakkor emberlétünkkel kapcsolatban elengedhetetlen egy alapvető tudás, vallási érdeklődés, a lelkiismeret hangjára figyelő erkölcsi érzék. Nem elég enni-inni, nősülni és férjhez menni. Nem elég a mezőn dolgozni, vagy kézi malommal őrölni. Nem elég házzal rendelkezni és naivan bízni abban, hogy majd úgyis minden szerencsésen alakul.

Mert legalább elemi tudás, ismeret kell ahhoz, hogy valamit vagy valakit szerethessek. Ahogy szeretet szükséges ahhoz is, hogy valamit vagy valakit igazán megismerhessek. Ha torz az istenképem, másokról és önmagamról sem alkothatok helyes képet. Ahogy a bibliai antropomorfizmusok is arra szolgálnak, hogy általuk istenformájúvá, teomorffá alakuljanak a gondolataink, az érzéseink és a cselekedeteink. A legszebb elmélet és a legjámborabb hit is halott cselekedetek nélkül. A hit és a szeretet nélküli cselekedetek ellenben ön- és közveszélyessé tesznek.

Ha tudná a házigazda, hogy jön a tolvaj és hogy mikor jön, nem tétlenkedne. Jézus figyelmeztetése talán nem is elsősorban a mikorra vonatkozik, hanem arra, hogy az Emberfia el fog jönni! De ha valaki erről semmit nem tud és nem is érdekli, ha ezt nem reméli vagy legalább nem féli, ha a cselekedeteiben mindennek nyoma sincs, akkor már most elnyelte az özönvíz, élete házát pedig már kirabolták, anélkül, hogy észrevette volna.

Virrasztani annyit jelent, mint tudni, remélni, és cselekedetekben tanúsítani azt, hogy létezik az emberi életnek egy magasabb és mélyebb dimenziója, mint az evés és az ivás, a házasodás és a munka. A Teremtés könyve szerint Noé az Isten színe előtt járt. Aki tudásával, reményével és cselekedeteivel valamiképp az Isten színe előtt él, az bárkát építő, virrasztó, adventi ember.  

Tudja, hogy Isten titok, teremtményeiből mégis felismerhető. Hite megvilágítja és helyén kezeli tudását, tudása megtisztítja és elmélyíti a hitét. Szeretete cselekedeteiben él és tettei szeretetének megnyilvánulásai. Ő igazi ember. Isten embere. Milyen jó lenne, ha ezt mindenki tudná!

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Bevezetés 

Advent első vasárnapjával ma új egyházi év kezdődik. Advent, magyarul várakozást jelent. Tudjuk, hogy évezredek várakozása előzte meg Annak az eljövetelét, születését, Akire mi is várakozunk.

Advent nemcsak a múltra emlékezés, hanem a jelenre való odafigyelés is, mert advent egyben új kezdetet, új lendületet is ad nekünk.

S míg karácsonyra várunk, Krisztus eszkatológikus eljövetelének a gondolata is felébred bennünk. És ha Krisztussal akarunk találkozni Karácsonykor, akkor Őt kell felfedeznünk másokban is, és szeretni és segíteni is őket.

Kirie litánia

Jézus Krisztus, Akinek eljövetelét a próféták előre hirdették: Uram, irgalmazz!

Jézus Krisztus, Akire az isteni ígéretek sugallatára várakoztak a nemzetek: Krisztus, kegyelmezz!

Jézus Krisztus, Add, hogy eljöveteledre virrasztva és imádkozva várakozzunk: Uram, irgalmazz! 

Evangélium után 

Advent első vasárnapjával, az új egyházi év kezdetén, ne restelljük, ha felidéződnek korábbi, gyermekkori adventjeinknek szép emlékei. Ne restelljük, ha az advent olyan érzelmeket és reményeket ébreszt fel bennünk, amelyeket már alig veszünk észre, amelyek lassan a tudat alá merülnek. A jelen, amelyben élünk ugyanis elég borús és kilátástalannak tűnő. Hogy szabaduljunk a jelen nyomasztó súlyától, szoktunk múltba menekülni, vagy optimistán a jövőbe nézni.

Az advent nemcsak múltba nézést idéz, hanem jövő felé mutat. A történelem még nem fejeződött be. Nem minden marad úgy, ahogy jelenleg van. A bebetonozások sem szoktak mindig sikerülni, s főleg nem örökkétartók lenni.

Valami új áll még előttünk! Reményeink szerint, előttünk, magyarok előtt is! Ezek szerint, meneküljünk a (há)borús jelenből egy szebb jövő világába?

Urunk Jézus Krisztus nem azt parancsolja, hogy meneküljünk! Sem azt, hogy a szebb jövőről álmodozzunk. Azt kívánja, hogy virrasszunk, hogy éberek legyünk és imádkozzunk! Dolgozzunk és fáradozzunk azon, hogy jobb legyen a jelen! Emberibb és istenibb! Hogy a sötétség felett a világosság, a bűn felett az erény diadalmaskodjék!

Fel kell készíteni magunkat a sokféle értelmű Úrjövetelre. Mert Ő eljön, abban az órában, amelyikben nem is gondoljuk. Hogyan is mondta a költő 

„Mikor elhagytak,

Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul

Átölelt az Isten.” 

(Ady Endre: Az Úr érkezése részlet)

Az Úr érkezésére való várás, a Krisztus-jövetelére való felkészülés, a Krisztus által hangoztatott virrasztás ugyanis nem tétlen virrasztást jelent. Nem semmittevést! Hanem felelősségvállalást jelenünkért és jövőnkért!

Krisztus napjára várni, virrasztva várni, nem azt jelenti, hogy elvonulunk e világból, kivonjuk magunkat a társadalom életének alakításából és nem törődünk a körülöttünk alakuló, formálódó jövővel, s abba nem szólunk bele, abban nem veszünk aktívan részt.

Mindnyájunknak tennünk kell és nem is akármit, s akármennyit.  Mindnyájunknak megvan a saját kötelességünk is! És ezt tegyük is meg mindannyian, s tőlünk telhetőleg a legjobban!

Mindnyájunknak önzetlenül kell fáradoznunk saját életünk, társadalmunk, hazánk krisztusibb, boldogabb jövőjéért. Tennünk, hogy jobb legyen népünk élete. Hogy nemzetünk érdekeit szem előtt tartó, egyre hitelesebb, honfitársaikat szerető vezetői legyenek e népnek.

Az ima éppoly szükséges, mint a virrasztás! Sajnos a mai ember nem, vagy alig imádkozik. Nem imádja Istent. A tengerentúli hatalom vezetője a hálaadás napján ki sem ejti nevét. Az ember annál inkább imád sok minden mást. Imádja a nagyszerű haladást, meghökkentően csodálatos technikát! A modern, mindentudó számítástechnikát, mikroprocesszorok világát, a műsorszóró műholdrendszert. Imádja az egyre kényelmesebb közlekedést lehetővé tevő autót. Sokak vasárnapi istentisztelete az autómosás.

Csak a végtelen és mindenható Istent nem, és előtte nem akar letérdelni az ember. Azt hiszi elég önmagának. Pedig a bölcs Szent XXIII. János pápa szerint a térdelő ember, az imádkozó ember sokkal nagyobb, a világ valamennyi teremtményénél, mert a végtelen hatalmú, teremtő és gondviselő Isten kezébe kapaszkodik.

A Zsinat óta divatos lett a „dialógus”, a párbeszéd kifejezés. Párbeszédet folytatunk az elszakadt keresztény testvéreinkkel, párbeszédet folytatunk a nem keresztényekkel, az iszlámmal, a buddhizmussal, párbeszédet folytatunk a nemhívőkkel.

De jaj! Miért nem folytatunk dialógust, párbeszédet a jó Istennel? Hívőknek mondjuk magunkat, de templomon kívül, hétköznaponként folytatunk-e párbeszédet a jó Istennel? Imádkozunk-e?

Az igazhitű mohamedán naponként ötször teríti földre imaszőnyegét és ötször imádkozik.

És az igazhitű keresztény hányszor imádkozik naponta? Ha ő is többször borulna le, többször imádkozna, akkor szebb lenne e világ, az Úrjövetel várása, szebb lenne a karácsonya.

Ma belépünk egy új egyházi évbe és ezzel együtt új küzdelmek, új feladatok állnak előttünk. Erre figyelmeztet Szent Pál apostol is a mai szentmise olvasmányában. „Itt az idő, hogy fölébredjünk álmunkból!” Fölkelni, levetni a sötétség tetteit, kezünkbe venni a világosság fegyvereit, ez adventi programunk.

Krisztus nélkül sötét a világ, jómagunk is sötétben botorkálunk. Az ő világosságát nem lehet pótolni a legnagyobb emberi lángelmék fényeivel sem. Csak akkor lesz tartós az álomból való ébredésünk, ha Krisztusra, mint életünk napjára irányítjuk tekintetünket.

Ajándékozó, s ajándékot váró Testvéreim! Ne csak a kicsiny karácsonyi ajándékokra irányuljon a figyelmünk, hanem Őreá, az Úr Isten emberiségnek adott legnagyobb ajándékára, és kérjük Őt őszinte szívvel: Maranatha! Jöjj el Urunk Jézus! S maradj velünk örökre.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva Virrasztva várakozniAdvent 1. vasárnapja

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

1. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére (Iz 2,1–5)

Izajás próféta látomása elénk vetíti a messiási időket, amikor Isten megmutatja irgalmas szeretetét népe iránt. Jézus Krisztusban minden ember meghívást kapott „az Úr hegyére”, Sion templomába, ahol a megtestesült Ige békét és igazságot hirdet minden népnek. Jákob háza az egyház. A prófétai szó Jézus Krisztus eljövetelével beteljesedett. A népek várakozása nem volt alaptalan. Az első advent megvalósult.

 

2. Itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból (Róm 13,11–14)

A megváltott ember is elálmosodhat. Mindennapi gondjai, a megélhetés küzdelme, gyermekei sorsa, a politikai harcok, a fogyasztói világ kísértései mind-mind elhomályosíthatják örök céljának tündöklését. Könnyen elfelejti, miért él. Egyházunk mint jó édesanya és pedagógus Szent Pál apostol szavaival akar felrázni, nehogy lekéssük örök üdvösségünk vonatát. Az advent kegyelmi időszak. Ha eddig el is bóbiskoltunk, töröljük ki az álmot a szemünkből, nyissunk új lapot életünkben, rázzuk le magunkról a tunyaság, aggodalom vagy fásultság nehezékét – mint kutya a vizet –, és merítsünk új erőt Isten állandóan friss, vonzó szerető jelenlétéből. Ahogyan az őr várja a hajnalt, ahogy múlóban az éjszaka és az új nap új feladatok kihívásait, ajándékait adja kezünkbe, úgy induljunk az új egyházi év kezdetén.

 

3. Legyetek készen (Mt 24,37–44)

Noé idejében az emberek élték megszokott napjaikat, elmerültek a munka és szórakozás, az élvezetek és hasznosnak vélt földi teendőik végzésében. Nem törődtek azzal, hogy bármikor rájuk szakadhat a katasztrófa. Felelőtlenül éltek, akárcsak mi. Jézus minket is fel akar rázni lanyhaságunkból. Ne a körülményeket, a politikai-gazdasági csillagállást hibáztassuk azért, ha lelki létünkben egy jottányit se fejlődtünk. Sem az autonómia, sem a kormánycserék, de még a gazdasági fellendülés se hoz megújulást közösségi és egyéni életünkben, csakis a tevékeny várakozás. A virrasztó lelkület. Amelyből a szeretet gyümölcsöző tettei fakadnak.

Olvastam egy érdekes gondolatsort, amit Noétól és a bárka építéséből megtanulhatunk.

– Ne késd le a hajót.

– Emlékezz, mindig ugyanabban a hajóban vagyunk!

– Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé megépítette bárkáját.

– Tartsd jó erőben magad. Lehet, hogy már 60 éves leszel, amikor valaki felkér egy nagy dolog megalkotására.

– Ne törődj a kritikákkal. Csak tedd meg, amit meg kell tenned.

– A jövődet építsd jó magasra.

– Biztonságod érdekében utazz párban.

– A sebesség nem mindig számít. A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.

– Ha stresszes vagy, lebegj egy kicsit.

– Emlékezz: a bárkát amatőrök, a Titanicot profik építették.

– Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány.

Az adventi virrasztás, a fokozott éberség ideje ráébreszt földöntúli hivatásunkra. A karácsonyi előkészület az Istennel való személyes találkozást hivatott szolgálni. Az adventi koszorú készítése, a jócselekedetek, a böjt, az imádság, a szórakozás és az élvezetek visszafogása nagyobb teret nyit a léleknek, hogy újra fellélegezzék, beteljen Isten szeretetével. Készíthetünk listát elvárásainkból, amelyekről az advent folyamán le kellene mondanunk. Rádöbbenhetünk arra, hogy egész életünk egy állandó advent, útonlét, készület az örök hazába. A Messiás már eljött és kopogtat személyes létünk ajtaján. Ha nagyon várjuk, ha akarunk vele találkozni, ha elébe megyünk és ajtót nyitunk – könnyebben eléri a szívünket.
A messiási korszak számunkra akkor el is érkezett.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója KÉSZENLÉTAdvent 1. vasárnapja

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

KÉSZENLÉT

Abban az időben: Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. A vízözön előtti napokban ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, s jött a vízözön és el nem sodorta mindnyájunkat. Ugyanígy lesz az Emberfiának megjelenésekor is. Ha ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malomban, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok. Gondoljatok arra: Ha a ház ura tudná, hogy mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok.  Mt 24, 37-44

Kiválasztott

Mottó: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Mindezt a választott nép fiai döbbenettel hallgatták. Ők eddig joggal gondolhatták, hogy kollektíve örökösei Isten országának. Ezt szükséges és elégséges feltételnek gondolták. Jézus azonban most arra tanítják a választott népet, hogy elveszhetnek, mert meghívásuk ugyan közös, azaz esélyeik jók, de a végső döntés az egyénnek szól, őt menti meg – vagy nem – az Isten. Nincs csoportos üdvözülés, nincs tagsági kedvezmény. Sőt a helyzet még kritikusabb: ők valóban egy közösség tagjai, de ez a bűnösök közössége. Osztoznak annak mindennapi sorsában, ott nincs különbség: esznek-isznak, „business as usual.” Osztoznak a munkában is: munkatársak, kollégák, de ez nem számít a végső számadásnál. Mit tehetünk akkor? Késznek kell lennünk, bármikor. S nem lehet a sorsot kicselezni, Nem lehet az órát beállítani, azaz időzíteni a készületet. Mindig készen kell lennünk rá.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Mt 24,37–44 „Ha ketten lesznek a mezőn...”Advent 1. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
24

Advent 1. vasárnapja

Mt 24,37–44 „Ha ketten lesznek a mezőn...”

Vegyük szemügyre Máté evangéliumának ún. apokaliptikus szövegét. Mivel ilyen irodalmi formával manapság ritkán találkozunk, sok esetben nehezen értjük a mű mondandóját. A görög „apokalüpto” szó titkot jelent, valaki elrejtett dolgokat fed fel. Az Újszövetség utolsó és sok esetben félreértett könyve, a Jelenések könyve az egyetlen könyv, amely teljes egészében apokaliptikus stílusban íródott. A mai közgondolkodás az apokaliptikus elképzeléseket konfúznak, zavarosnak tartja. Legtöbb esetben az ilyen stílusú művek a történelem végső eseményeiről prófétálnak.

Több nagy vallás irataiban találhatunk apokaliptikus írásokat, a hinduista és buddhista iratokban éppen úgy, mint a perzsa eredetű zoroasztikus irodalomban, melyet Zarathusztra, a nagy perzsa tanító indított el. Írásait egy késői, kétes hírű filozófus, Nietzsche az Imigyen szólt Zarathusztra című művében utánozta. Ennek az irodalomnak az eredetét nehezen tudjuk meghatározni: van, aki a Kr. e. 5. századi ószövetségi prófétáktól származtatja, van, aki a perzsa hatás érvényesülését látja a Bibliában, de sokan megjegyzik, hogy a Holt-tenger mellett élő zsidó szekta tagjai, a kumrániak és esszénusok tartották magukat az apokaliptika örököseinek.

Az apokaliptika egyik jellegzetes témája a világtörténelem. A szerzők kissé pesszimista és kívülálló szemlélőként írják le a történelem végén bekövetkező katasztrófát. A történelmet két hatalom, a rossz és a jó, az emberi bűn és az isteni igazságosság harcának fogják fel. Véleményük szerint ebben a harcban születik meg az igazak csoportja, a zsidó iratokban ez az igazi Izraelt jelenti. Beszélnek valamilyen hirtelen fordulatról, melynek következtében eltűnik a világról a bűn, és nyilvánvalóvá válik az emberek cselekedeteinek bűnös volta. Erről elsősorban az Ószövetségben, Dániel próféta könyvében olvashatunk.

Az újszövetségi iratok és Jézus is átveszi ezt a beszédmódot. Talán azért is, mert a kor divatja volt vallási tanítást ilyen stílusban előadni. Teszi ezt Jézus annak ellenére, hogy nagyon szerényen él az apokaliptikus képekkel. Ő inkább tanításának komolyságát hangsúlyozza. Saját korát, sőt működését is úgy tünteti fel, mint a végidő jelét. Működésének célja megtörni a világban a bűnt, követőit, a keresztényeket pedig arra hívja fel, hogy ők is csatlakozzanak ehhez a misszióhoz.

Az emberi haladást még mindig sokan abban látják csupán, hogy újabb és újabb műszaki szintet érünk el. A modern kor emberének haladásképe technikai, azaz eszközjellegű. De egyre inkább felfedezzük a világ fejlődésének, a szorosan egymás mellett élő emberek életminősége fejlesztésének spirituális vonatkozásait. A bűnre vagy a jóra csábítással mindennapi jelenségként találkozunk. Nem szívesen hallgatjuk azt, hogy egyszer számon kérik minden vétkünket, ezért divatos a lelkiismeretlenség. A kérdés tehát ugyanaz ma is, mint az ókorban: építhető-e bűnre, csábításra az emberi és társadalmi fejlődés? Mi szolgálja inkább a fejlődést: a kapzsiság, a profitra törekvés, vagy az igazságosság? A fogyasztói társadalom a kapzsiságra, a profitszerzésre, az önzésre épül. De vajon lehet-e így emberileg fejlettebb, jobb világot építeni?

A ház gazdájának imája

Egy gazdag ember nem lehet igazán boldog, hiszen nagy vagyona miatt állandóan retteg a tolvajoktól.
Hasonlóképp a szegény is lehet boldogtalan, mert kis vagyona a mindene.
Uram! Valóban azt várod, hogy szüntelen féljek?
Sose aludjak; legyek mindig éber?
Te, aki az ember boldogságában leled örömöd, biztosan nem kéred ezt.
Te magad tanítasz arra, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem bízzuk rád életünket.
Biztosan érzem, hogy mire vágysz: arra, hogy egyetlen kincsem te légy.
„A tökéletes szeretet kizárja a félelmet.”
Segíts nekem minél tökéletesebben szeretni téged!
Cserébe éberségre törekszem a hitben, ahogyan csak erőmből telik, mert egy élet is kevés ahhoz, hogy megháláljam szereteted.
Valóban nem tudom, melyik órában érkezel, de kérlek, abban az órában légy velem, s ne engedd, hogy életem egyetlen kincsét amely egyben minden vagyonom – elveszítsem! Amen.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Legyen nekem is legnagyobb örömöm, hogy szenvedhetek Krisztusért, Krisztussal, - tegyen boldoggá a tudat, hogy mindezért Krisztus lesz a koronám, Krisztus a Jutalmam! [III. 102/3]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kalkuttai Szent Teréz – a szeretet misszionáriusa

Teréz anya a szeretet misszionáriusa

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Isten szeretetének hordozói vagyunk. Szívünkben mégis gyakran sötétség lakozik, amely tulajdon szava­inkból ered.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Valami nagyon szépet Istenért

Valami nagyon szépet ISTENÉRTAdvent... itt a földön...

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Advent... itt a földön...
A karácsonyt megelőző időszakot nevezzük Adventnek. Várakozunk az Üdvözítőre. Készítjük lelkünket az ünnepre. Hajnali misére megyünk... Olyan jó várakozni! Jó odaadni az időnket, szívünket ezekben a napokban. Csendben várakozunk... Imában várunk az Úrra.
Messze, még nagyon messze van karácsony! Messze van a csillogó-villogó karácsonyfa! Sötétben járunk, hajnalra várunk, jöjj el Istenünk!”
Sóhajtunk Jézus felé...
Ma mintha eltűnt volna az Advent IGAZI értéke. Mindenhol elkezdődött a piac, a kereskedelem, a pénzköltés nagy biznisze.
Az a fontos, hogy már jó előre be legyen biztosítva az üzleti áruláncok versengése... csilingelő babák... mindenféle ajándék-ötletek tömege.
Egy perc az élet” - szól a sláger... és mennyire így van!
Az elmúlt időben sajnos nagyon sok fájdalmas, megdöbbentő, szomorú eseményen kellett” szolgálnom.
Koporsó... Urna... sír... koszorú... és... sok-sok könny! Búcsúzni a szeretett édesanyától, férjtől, gyermektől, szeretett hozzátartozótól.
Nagyon nehéz, szívszaggató! SOHASEM lehet megszokni!
Jézusom! Légy a szeretetteiket gyászolókkal! Légy velük, adj erőt nekik! Vigasztalja az a tudat őket, hogy kis idő”, és nem láttok... és az örökkévalóságban mindörökké együtt leszünk szeretteinkkel.
Ők már bizonyára tudják, milyen ott” az IGAZI Advent! Ha szólnának, ha szólhatnának, mit mondanának? Ne sírjatok, mert én jól vagyok! Éltem Isten parancsa szerint, és nem bántam meg!
Ne a csillogásnak és divatnak, csak a divatnak éljetek! Semmit sem tesznek mellénk! CSAK, HOGY MENNYIT ÉS HOGYAN SZERETTEM! Szerettem, éltem a családomért! Becsületre, tisztességre neveltem őket! Magamnak és a menny felé tereltem szeretteimet. Békében nyugszom, mert büszke vagyok rájuk! Ott az örök fényben, az örök szeretet hazájában is velük leszek, értük dolgozom. Az égben vagyok, de a földön akarok jót tenni! - mint kis Szent Terézünk Rózsaesőt akarok hullatni az égből rájuk.”
Várakozunk! Hittel a szívünkben várjuk Jézust!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1965. május _ , 15.III/222-223-224

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

1965. május _

Mikor az orvos az első vizsgálatot elvégezte, megkértem őt, hogy lenne szíves megmondani, ha nincs semmi bajom. Nem valami hisztériának vagyok-e az áldozata, mert ez még igen nyugtalanított. Ő erre azt válaszolta, hogy ez kizárt dolog, mert már az egész megjelenésem nem is olyan. Ez részemre megnyugtató volt, mert már attól tar332 III/221 III/222 25 Erzsébet asszony a 220. oldal felét és a 221. oldalt egyetlen sor kivételével áthúzta, mivel kétszer jegyezte be ezt a szövegrészt. Maga is megjegyzi az áthúzásnál: „véletlenül kétszer írtam le”. (Szerk.) tottam, hogy én csak egy hisztériás, képzelt beteg vagyok. Mindenesetre igen meglepett az orvosi megállapítás, de megnyugtató szava csak félmegállapítás, mert én továbbra is szenvedek. El lehet képzelni, hogy gyermekeim is, akik tudták, hogy rossz egészségi állapotomra és állandó gyengeségemre hivatkoztam, nagy érdeklődéssel várták a vizsgálati eredményeket. Meglepve vették tudomásul, hogy az orvos megállapítása szerint nincs semmi bajom. Ezt ők is különösnek találták. Én továbbra is szenvedtem, rejtett kínnal, melyet senki nem tudhat, még az orvos sem állapíthat meg. Boldogan ürítem ki a szenvedések kelyhét az utolsó cseppig, mely a végső cél életemben, s ez értelmet ad sötét szenvedéseimnek.

1965. május 15.

Az Úr Jézus egészen halk sóhaját engedte hallanom, melyről úgy véltem, hogy igen messziről hallom. Az Úr Jézus sóhajtása által lelkembe egy kis derengő fényt engedett, és ez megvilágította szenvedésem értékét. S míg ez a messziről érzett sóhaj lelkemen átvonult, én az Erősség Lelkét éreztem lelkemben nagy mértékben működni. Eközben megszűntek lelkemben az eddigi bizonytalanság kínzó rémei, melyek már igen elgyengítettek. S utána az Úr Jézus még ezt mondta: „Kedvesem, meg ne inogj ebben a kétségbeejtő lelkiállapotban, melybe most helyeztem lelkedet!” Amint az Úr szavait hallottam lelkemben, azonnal szavaiba kapaszkodtam: „Jézusom! Ó, mily boldog vagyok, hogy szóltál hozzám! Ne engedj el! Te tudod legjobban, hisz Te adod a szenvedést.” Ő csendesen szólt: „Most azt a szenvedést és sötétséget kell elszenvedned, melyet halálom után tanítványaim is éreztek. De ahogy reájuk is elküldtem a Szentlelket, úgy elküldöm azokra is, akikért neked kell szenvedned. Ugye, a szenvedések közepette most már felfogod azt, amit eddig nem értettél? Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak, és a világosság fényessége át fogja hatni a Földet.”

Amint az Úr Jézus szavait befejezte, lelkemből nyomban eltűnt szavainak megvilágosító ereje, és utána ismét a sötét szenvedés lett lelkemben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Fájdalmas RózsafüzérKedd

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)
 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki értelmünket megvilágosítsa!
... Aki emlékezetünket megerősítse!
... Aki akaratunkat tökéletesítse!

 

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse,
Jézus, Aki érettünk vérrel verítékezett.
... Aki érettünk megostoroztatott.
... Aki érettünk tövissel megkoronáztatott.
... Aki érettünk a Keresztet hordozta.
... Aki érettünk Keresztre feszíttetett.

 

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaA megtartó hit

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Jézus ekkor így szólt hozzá: „Menj el, a hited megtartott téged." (Mk 10,52)

Bartimeust nem a hite gyógyította meg, hanem Jézus, de az Úr külön megemlíti Bartimeus hitét. Jelzőt is tesz elé: megtartó hit.

Van másmilyen is? Van, sokféle hit van, szinte minden ember hisz valamiben. De a hitet a tartalma minősíti: mit hisz, kiben hisz valaki. Jézus szerint Bartimeusnak megtartó, üdvözítő hite volt. Azt mi jellemzi? Az, hogy mindig Isten igéjére épül, és Jézus Krisztussal kapcsol össze. Tehát a hívő nemcsak bizonyos hitigazságokat fogad el, hanem a feltámadott, élő Krisztussal kerül kapcsolatba. Nyugodtan mondhatjuk: a hit az a kinyújtott kéz, amellyel Jézust megragadjuk, s utána az ő ajándékait átvesszük. Ebben kifejeződik mindig a benne való bizalom is.

Ezért veszélyes a jóslás és varázslás minden formája, mert az viszont az ördöggel kapcsolja össze az embert, mert tőle kér és fogad el „ajándékokat".

Hogyan lehet valaki hitetlenből hívővé? Hogyan tett szert Bartimeus erre a megtartó hitre? Hallott Jézusról, komolyan vette, amit hallott, és ennek megfelelően viszonyult hozzá: bízott benne, tőle kért segítséget.

Vannak, akik panaszkodnak: ők keresik Istent, de nem tudnak benne hinni. Spurgeon a maga stílusában ezt írja: hagyd abba a keresést, mert ő itt van melletted, és kezdj el hinni benne! Az Istent kereső József Attila írta: „Az Isten itt állt a hátam mögött, S én megkerültem érte a világot." Nem kell semmit megkerülni, csak meg kell fordulni, mert mi állunk háttal Istennek, azért nem látjuk.

Bartimeus elhitte, hogy Jézus az, aki, és azonnal így is szólította meg. És Isten Fiától isteni ajándékot kért: élete teljes megoldását.

Nyújtom-e én a hitem kezét Isten felé? Üres a kezem, vagy tele van kacatokkal? Bízom abban, hogy amit ő ad, az mind jó, és csak az a jó? S tudom-e utána őt dicsőíteni szabadításáért?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata (21–22) „… Jézus is megkeresztelkedettimádkozott, leszállt rá a Szentlélek” (Lk 3,21–38)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

„… Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek…” Lk 3,21–38

21 Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, 22 leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. 23 Jézus ekkor mintegy harmincesztendős volt, és úgy gondolták róla, hogy József fia, ez pedig Élié; 24 ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkíé, ez Jannajé, ez Józsefé, 25 ez Mattitjáé, ez Ámószé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggajé, 26 ez Mahaté, ez Mattitjáé, ez Simíé, ez Jószeké, ez Jódáé; 27 ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtíélé, ez Nérié, 28 ez Melkíé, ez Addíé, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 29 ez Jósuáé, ez Elíézeré, ez Jórímé, ez Mattáté, ez Lévié, 30 ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákímé; 31 ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattattáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32 ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 33 ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Hecróné, ez Pérecé, ez Júdáé; 34 ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, 35 ez Szerúgé, ez Reúé, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 36 ez Kénáné, ez Arpaksadé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37 ez Metúselahé, ez Énóké, ez Járédé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 38 ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

Az Ige mellett – Tatai István igemagyarázata

(21–22) „… Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek…” (Lk 3,21–38)

Jézus saját megkeresztelkedésével példát adott minden követője számára, hogy miként lehetünk Isten előtt kedvesek. Az Úr minden igazságot be kívánt tölteni, tehát a keresztség Isten akaratából van. Igaz, hogy Jézus nem bűnöket tett le a Jordánban, hanem inkább bűnöket vett fel. Talán ezért is mondja János róla: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” (Jn 1,29). Jézus keresztsége abban is bátorítás volt korai követőinek, hogy a szertartásban imádkozva várták Isten Lelkének kitöltetését és az Isten jó tetszését kifejező prófétai igéket. S valóban, így is kereszteltek pünkösd óta. Péter bűnbánatra felhívó beszéde után a hitre jutottak megkeresztelkedtek bűneik bocsánatára, majd fogadták a Szentlélek ajándékát (ApCsel 2,38). Az Atya kinyilvánította szeretetét Fia iránt, és gyönyörködött Jézusban. A Zsidókhoz írt levél szerint bennünk is gyönyörködik, ha meghátrálás nélkül követjük Urunkat (10,19).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Az üdvösség tudatában élniVasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27
Az üdvösség tudatában élni
„Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47)
Az angyal megjelenik Zakariás papnak a templomban és arról az örömről beszél neki, amelyet át fog élni fia, Keresztelő János születésekor.
Jézus Krisztusnak ez az útkészítője, mint magzat repesett Erzsébet méhében az örömtől, amikor Mária meglátogatta őt. Mária még áldott állapotban volt és mindezt átélve (és mindezek előtt az angyallal való beszélgetést is) Mária az örömtől énekelni kezd: „Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.” (Lk 1,46-47).
Később Efrata mezején az angyalok hirdették a nagy örömöt a megrémült pásztoroknak. A pásztorok elmentek a kis Jézushoz s miután találkoztak vele, nagy örömmel és imádattal tértek vissza nyájaikhoz.
Fel nem tudjuk fogni, hogy milyen nagy örömöt jelentett akkor is és manapság is Jézus Krisztus születése.
Az öröm szó (chara – görögül) Lukács evangéliumában nagyon fontos szerepet játszik. Utána lehet nézni…
Pl. a pásztor öröme nagy, aki megtalálja az elveszett juhát (15,5).
Az angyalok örvendeznek a mennyben, amikor egy bűnös megtérésre jut (15,7).
Az asszony is örül, aki megtalálta az elgurult drachmáját (15,9).
Az apa pedig örömében nagy lakomát készít, mert visszatért, hazajött az ő tékozló fia (15,23-24).
Zákeus nagy örömmel fogadta házába Jézus Krisztust (19,6).
A tanítványok nagy sokasága örvendez Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulásának (19,37).
Amikor Jézus visszatér a mennybe, a tanítványok nagy örömmel térnek vissza a hegyről Jeruzsálembe. (24,52-53).
Mária szívében az örömnek nem külső forrása van. Nem földi dolgokért örvendez. Az ő öröme felülről való, a Magasságostól! Örül annak, hogy Isten anyja lehet, hogy ő szülheti meg Jézus Krisztust, az Isten Fiát. Bár ez szégyent és szenvedést is jelenthetne számára, hiszen még nincs férjnél. Ezeket a dolgokat is figyelembe kell, hogy vegyük. Ő még szűz, nincs férjnél és mégis Isten Fiát hordozza a méhében, mert a Szentlélek Isten ezt munkálta benne és általa. Ezért áldott ő az asszonyok között (1,28). Ezért magasztalja az Urat.
Neked van miért magasztalni az Urat?
(Csomay Árpád, Biharszentjános)
********
Imádság:
Add, Uram, hogy hálás szívvel Téged magasztaljalak! Ámen.
****************
A nap gondolata:
Az orvosság életünk számára az ének. (R. Bohner).
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi igeTaksony, valamint Ilma napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Napi igék

Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg… (Ézs 40,30-31)

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. (2Tim 2,1)

Olvasmányok

Zsid 10,32-39Ézs 5,1-7

 

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

A hosszútávfutás sikerességének kulcsa a frissítésben keresendő. Már számtalan sportolónak fel kellett adnia a versenyt azért, mert nem a megfelelő módon pótolta a felhasznált energiát, és rosszul lett a pályán. A felkészülés rendben zajlott, megvolt az erőnlét, ám mégis – ha csak egy apróság miatt is – bekövetkezett a kudarc.

Keresztény életünk során mi is érezhetjük magunkat kimerültnek, fáradtnak, nehéz léptűnek. Sőt az is előfordul, hogy elfogynak az erőforrásaink, és úgy érezzük, nincs tovább, fel kell adnunk a küzdelmet. Ekkor van kiemelt jelentősége annak, hogy miként értékeljük helyzetünket, és mi módon akarunk továbblépni.

Ézsaiás arról biztosít, hogy a kudarcok, a nehézségek természetes velejárói az életnek. Nem kell csodálkoznunk, ha találkozunk velük. Még a legkiválóbbak is földre kerülhetnek. Ám a továbblépés az Úrral lehetséges. Az ő ereje, az ő kegyelme adhat lendületet. Ez a kegyelem látható abban a Jézusban, aki emberré lett, és betöltötte a Megváltóra várakozó emberek reménységét.

Mi is őrá várhatunk, és tőle kaphatjuk meg azt az erőt, amely ehhez a földi élethez szükséges. Jézussal járva nem kétséges a célba érkezés. Ezért naponta figyeljünk szavára, kérjük támogatását, ragadjuk meg segítő kezét. Ez illik azokhoz, akiket Isten gyermekeiként elhívott az ő országába.


*

Köszönöm, Istenem, hogy te végigkísérsz az úton. Ha elfáradok, új lendületet adsz igéd által. Ha megtorpanok, továbblendítesz. Add, hogy felfedezzem Jézusban az igazi társat, aki elsegít a boldog megérkezésig. Adj nekem igazi adventi időt, amelynek a végén felragyog világosságod. Ámen.

Szerző: Zsugyel Kornél

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorakedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

 

 

Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntőAdvent 1. hete kedd

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (Mt 24,37-44)Advent 1. vasárnapja

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
26

Advent 1. vasárnapja

(Mt 24,37-44)

 

Bevezető

Közülünk senki sem kezdi el szívesen ugyanazt elölről. Isten népe advent első vasárnapján mégis új egyházi évet kezd el. Miért teszi ezt? Miért ismételjük ugyanazt többször is? Egyrészt azért, mert változnak az idők, és mi is változunk bennük. Változnak életkörülményeink, változik egészségünk, gondolkodásunk. Valahogy mások vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. Változó életünket hozzá kell igazítanunk a változatlan örök igazságokhoz. Másrészt azért, mert minden évben van egy korosztály, amely nemcsak elölről kezdi iskolai tanulmányait, hanem először találkozik hitünk ünnepeivel, a nagy hittitkokkal is. Végül pedig azért, mert minden újrakezdés új lehetőségeket kínál az üdvösség útján, és voltaképpen egész keresztény életünk nem más, mint folytonos újrakezdés. Amikor ma az idők Urát köszöntjük itt, azzal kezdjük, hogy irgalmát kérjük bűneinkre. Gyónom...

 

Hívek könyörgése

Imádkozzunk Urunkhoz Istenünkhöz, aki az idők Ura és a világ jövője!

1.   Imádkozzunk Egyházunkért, amelynek az a hivatása, hogy az üdvösségre vezető utat megmutassa, és elénk tárja mindazt, ami az idők végén mindnyájunkra vár.

2.   Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.

3.   Imádkozzunk azokért az emberekért, akik félelemben élnek, mert bizonytalannak látják a jövőt. Add nekik Urunk, kegyelmedet, hogy meg tudják oldani gondjaikat.

4.   Imádkozzunk megholt testvéreinkért, akiknek földi élete ma ért véget. Légy irgalmas bírájuk, amikor trónod elé kerülnek.

Istenünk! Te mindig melletünk vagy életünk útján, és soha nem hagysz magunkra bennünket. Az üdvösség felé vezető úton dicsérünk téged és hálát adunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365595-605

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

A MEGFESZÍTETT JÉZUS HALT MEG

I. Jézus pere

A ZSIDÓ HATÓSÁGOK MEGOSZTOTTSÁGA JÉZUSSAL KAPCSOLATBAN

595 Jeruzsálem vallási vezetői között nemcsak a farizeus Nikodémus [421] és a gazdag tanácstag, Arimateai József volt, akik titokban Jézus tanítványai voltak, [422] hanem már korán nézeteltérés alakult ki Jézus körül, [423] annyira, hogy közvetlenül a szenvedés előtt Szent János elmondhatta: "a fejedelmek közül sokan hittek benne", bár még nagyon tökéletlen hittel (Jn 12,42). Egyáltalán nem meglepő, hogy közvetlenül pünkösd után "a papok közül is sokan engedelmeskedtek a hitnek" (ApCsel 6,7), és egyesek "a farizeusok közül lettek hívővé" (ApCsel 15,5), úgyhogy Szent Jakab mondhatta Szent Pálnak: "Látod, testvér, hány ezren vannak a zsidók között, akik hittek, és buzgón megtartják a Törvényt" (ApCsel 21,20).

596 Jeruzsálem vallási vezetői a Jézussal szemben alkalmazandó eljárás tekintetében nem voltak egy véleményen. [424] A farizeusok kiközösítéssel fenyegették meg azokat, akik Jézust követnék. [425] Azoknak, akik attól féltek: "valamennyien hinni fognak benne, és jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet és a népet!" (Jn 11,48), a főpap Kaifás prófétálva mondta: "jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem vész el az egész nemzet!" (Jn 1,50). A főtanács, miután Jézust halálra ítélte [426] mint istenkáromlót, mivel nem volt joga a kivégzéshez, [427] Jézust átadta a rómaiaknak, és politikai lázadással vádolta, [428] ami a "zendülés" (Lk 23,19) miatt vádolt Barabbáshoz tette Őt hasonlóvá. A főpapok is politikai fenyegetésekkel kényszerítik Pilátust, hogy Jézust halálra ítélje. [429]

A ZSIDÓK JÉZUS HALÁLÁÉRT KOLLEKTÍVEN NEM FELELŐSEK

597 Figyelembe véve Jézus perének történeti összetettségét, ami az evangéliumi elbeszélésekből kiviláglik, továbbá bármekkora a per résztvevőinek (Júdás, a főtanács, Pilátus) személyes bűne, amit egyedül Isten ismer, a jeruzsálemi zsidók egyetemességét nem lehet felelőssé tenni - a fölbujtott sokaság kiabálása, [430] illetve a pünkösd utáni megtérésre buzdító beszédekben elhangzó, mindenkinek szóló szemrehányások ellenére sem. [431] Amikor Jézus a kereszten megbocsátott [432] - és az Ő nyomában Péter is -, a magyarázatot a jeruzsálemi zsidók és vezetőik "tudatlanságában" [433] jelölte meg. Még kevésbé szabad a nép "az ő vére mirajtunk és gyermekeinken" (Mt 27,25) kiáltásából -- ami egy jóváhagyási formula [434] - kiindulva a felelősséget térben és időben más zsidókra kiterjeszteni:

Az Egyház a II. Vatikáni Zsinaton ugyanígy nyilatkozott: "Mindaz, ami az Ő szenvedésében történt, sem az akkor élő zsidóknak, sem a mai zsidóknak nem számítható be megkülönböztetés nélkül. (...) a zsidókat (...) nem szabad Istentől elvetettnek vagy átkozottnak tekinteni, mintha ez következne a Szentírásból." [435]

KRISZTUS SZENVEDÉSÉNEK AZ ÖSSZES BŰNÖSÖK SZERZŐI VOLTAK

598 Az Egyház hitének Tanítóhivatalában és szentjeinek tanúságában soha sem feledkezett meg erről az igazságról: "minden büntetésnek, amit (Krisztus) elviselt, szerzői és szolgái a bűnösök voltak". [436] Tekintettel arra, hogy bűneink magát Krisztust érik, [437] az Egyház nem vonakodik a legsúlyosabb felelősséget Jézus kínszenvedéséért a keresztényekre róni, amit ők nagyon gyakran egyedül a zsidókra hárítottak:

"Ez a bűn mindazokat terheli, akik a bűnökbe gyakrabban beleesnek. Ugyanis mivel bűneink hajtották az Úr Krisztust a kereszthalálba, kétségtelenül akik bűnökben és víciumokban fetrengenek, amennyiben rajtuk áll, önmagukban újra megfeszítik Isten Fiát, és csúfot űznek belőle. Ez a vétség a mi esetünkben súlyosabb, mint a zsidók esetében volt, hiszen, ahogy az Apostol mondja, ők, ha fölismerték volna, soha nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát (1Kor 2,8); mi pedig valljuk, hogy ismerjük Őt, és mégis tettekkel megtagadva szinte erőszakos kezet emelünk." [438]

"Nem is a démonok feszítették keresztre Őt, hanem te feszítetted meg, velük együtt, és újra mindig megfeszíted, amikor örömödet leled a víciumokban és a bűnökben." [439]

II. Krisztus megváltó halála az üdvösség isteni tervében

"JÉZUST ISTEN HATÁROZOTT TERVE SZERINT ÁRULTÁK EL"

599 Jézus erőszakos halála nem szerencsétlen körülmények összjátékának gyümölcse volt. Isten tervének misztériumához tartozik, ahogy ezt Szent Péter már első, pünkösdi beszédében a jeruzsálemi zsidóknak elmagyarázta: Ezt az embert "Isten elhatározott terve és előretudása szerint" (ApCsel 2,23) árulták el. Ez a bibliai kifejezésmód nem azt jelenti, hogy azok, akik Jézust "elárulták", [440] egy Isten által előre megírt jelenet passzív végrehajtói lettek volna.

600 Az idő minden pillanata a maga aktualitásában jelen van Istennél. Ő tehát a maga "eleve elrendelésének" örök tervét meghatározza úgy, hogy belefoglalja minden egyes ember szabad válaszát az Ő kegyelmére: "Mert valóban összefogott ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével [441] a Te fölkent szent szolgád, Jézus ellen, hogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott" (ApCsel 4,27--28). Isten az ő vakságukból eredő cselekedeteket megengedte, [442] hogy a maga üdvözítő tervét megvalósítsa. [443]

"MEGHALT BŰNEINKÉRT AZ ÍRÁSOK SZERINT"

601 Ezt az "Igaz Szolga" [444] megölésére irányuló isteni tervet az Írás előre hirdette mint az egyetemes megváltás misztériumát, azaz az embereket a bűn rabszolgaságából kiszabadító megváltásét. [445] Szent Pál egy hitvallásban, amelyről azt mondja, hogy úgy "kapta", [446] megvallja, hogy "Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint" (1Kor 15,3). [447] Krisztus megváltó halála egész különlegesen teljesíti be a szenvedő Szolgáról szóló jövendölést. [448] Maga Jézus életének és halálának értelmét a szenvedő Szolga fényében mutatta meg. [449] Föltámadása után az Írásoknak ezt az értelmezését adta az emmauszi tanítványoknak, [450] majd maguknak az Apostoloknak. [451]

"ISTEN ÉRTÜNK BŰNNÉ TETTE ŐT"

602 Következésképpen Szent Péter az isteni tervbe vetett apostoli hitet így fejezheti ki: "Tudjátok, hogy nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak a drága vére árán. Ő előre, már a világ teremtése előtt kiválasztatott, de csak az utolsó időkben jelent meg miattatok" (1Pt 1,18--20). Az emberek áteredő bűnt követő bűneinek büntetése a halál. [452] Amikor tulajdon Fiát szolga alakjában [453] , tudniillik az elesett és a bűn miatt halálra szánt emberség formájában [454] küldte el, Isten "Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk Őbenne" (2 Kor 5,21).

603 Jézus nem ismerte az elvetettséget, mintha Ő maga vétkezett volna. [455] De a megváltó szeretetben, mely Őt mindig egyesítette az Atyával, [456] Istentől való bűnös eltévelyedettségünkben úgy magára vett bennünket, hogy a nevünkben elmondhatta a kereszten: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" (Mk 15,34). [457] Mivel ennyire hozzánk, bűnösökhöz kötötte Őt, Isten "saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta" (Róm 8,32), hogy "Fia halála által kibéküljünk ... Istennel" (Róm 5,10).

ISTEN A KEZDEMÉNYEZŐ AZ EGYETEMES, MEGVÁLTÓ SZERETETBEN

604 Isten azáltal, hogy a bűneinkért odaadja a Fiát, kinyilvánítja, hogy az Ő ránk vonatkozó terve a jóakaró szeretet terve, mely minden érdemünket megelőzi: "Ebben áll a szeretet, nem mintha mi szerettük volna Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelésül a bűneinkért" (1Jn 4,10). [458] "Isten azonban azzal ajánlja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk" (Róm 5,8).

605 Ez a szeretet nem ismer kivételt. Jézus erre az elveszett bárány példázatának záradékában emlékeztetett: "Ugyanígy mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül" (Mt 18,14). Állítja, hogy "életét adja, váltságul sokakért" (Mt 20,28). Ez az utóbbi kijelentés nem leszűkítő értelmű: az emberiség egészét állítja szembe a Megváltó egyetlen személyével, aki odaadja magát, hogy megmentse azt. [459] Az Egyház az Apostolok nyomán [460] tanítja, hogy Krisztus kivétel nélkül minden emberért halt meg: "Nincs, nem volt és nem lesz olyan ember, akiért (Krisztus) ne szenvedett volna". [461]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás A KÉZBEÁLDOZÁSRÓL48. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
28

A II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus reform lehetővé tette, hogy a nyelvre történő áldozás mellett az Oltáriszentséget a hívek kezébe adja az áldoztató pap, amint ez a kereszténység első századaiban szo­kásban volt. Nyilvánvaló, hogy ez csak lehetőség. A hívek teljesen szabadon választhatják meg az áldo­zás egyik vagy másik módját. Fontos, hogy a kézbe áldozásnak is ki kell fejeznie, amiként a nyelvre tör­ténő áldozásnak is, a tiszteletet az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus iránt.

A katolikus hívek már megszokták és értékelik a kézbeáldozás lehetőségét. Sajnálatos módon elég sokan vannak olyanok, akik valamilyen ok miatt nem ismerik a kézbeáldozás helyes módját. Az ál­doztató papok egészen furcsa kéztartásokkal talál­koznak, de az áldoztatás közben nincs mód és lehe­tőség a méltóságteljes áldozás megtanítására.

A hívő ember a kézbeáldozáskor az Egyház által kapja az Oltáriszentséget. Ezért nem magának kell elvennie a pap kezéből, hanem a nyújtania kell a kezét, hogy a szentáldozást a kiosztó pap kezéből kapja a saját kezébe. Az áldozóknak úgy kell ki­nyújtani két kezüket, hogy kezükbői trónust alakítsanak ki, amelynek majd a szentségi Jézust kell fogadnia. A helyes kézbeáldozás módja a következő: a bal kéz legyen a jobb kéz fölött hogy azután az áldozó könnyen tudja megfogni a szentostyát, majd pedig rögtön magához venni.

A kézbe áldozás legrészletesebb és legszebb leírá­sát a jeruzsálemi Szent Cirill müsztagógikus katekézisé-ben (4. század) találjuk meg. Érdemes szó szerint is idézni, mert alkalmas arra, hogy mindnyájunkat megtanítson a méltó és megfelelő tiszteletet megadó szentáldozásra: „Amikor odajárulsz, ne kinyitott te­nyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja, így fogadd az eljövendő Királyt, és tenyered hajlatába fogadd Krisztus testét, rá­mondva az Ámen-t”.

Ebből a leírásból is láthatjuk, hogy az első évszá­zadokban a keresztények milyen nagy tisztelettel járultak szentáldozáshoz, annak ellenére, hogy még szó sem volt a nyelvre való áldoztatásról. Ezek a szabályok is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a szentáldozásra az egész embernek, testünknek és lelkünknek is fel kell készülnie. Szükség esetén el kell végeznünk a szentgyónást, és a méltó szentál­dozáshoz hozzátartozik a szentségi böjt is.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SAdvent I. hete kedd

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29
Advent I. hete kedd
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Brev. Maur.
A Jordán partját fölveri
Keresztelő kemény szava,
S a szent hírnöknek hangja ím,
Nyomasztó álmot űz tova.
 
2. A föld, az ég, a tengerár
Megérzi Isten lépteit,
Ujjong előre boldogan,
Hogy alkotója újra itt.
 
3. Mi is jobbítsuk életünk,
A fényes vendég már közel:
Útját készítsük gondosan,
S méltó hajléka kész legyen.
 
4. Jézus, te vagy csak támaszunk,
Erőnk, a bajra vigaszunk,
Szikkadt fűszálként nélküled
Halálraváltan sorvadunk.
 
5.Gyógyítón nyújtsd ki jobbodat,
Emeld fel mind, ki elbukott,
Mutasd meg arcod: s a világ
Kihunyt szépsége fölragyog.
 
6. Ki eljössz bűntől váltani,
Dicsérünk téged, Jézusunk!
A jó Atyát, a Lelket is,
Örökre áldja hű szavunk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 84,7-8
Éleszd föl, Uram, néped, * engedd irgalmad látnunk, és add meg nékünk megváltásod.
 
84. zsoltár • Imádság békéért
Isten megáldotta földjét: Megváltónkat a földre küldte. – Origenész
 
Megáldottad orszgod, Uram, * jóra fordítottad Jkob sorsát.
 
Megbocsátottad nped vtkét, * elengedted minden bűnét.
 
Indulatodnak fket vetettél, * eloltottad haragod tzét.
 
Teremts újjá minket, megvltó Istenünk, * haragodat fordtsd el tőlünk!
 
Vajon örökké neheztelsz miránk, * s nemzedékről nemzedékre terjed haragod?
 
Miért nem keltesz újra életre minket, * hogy örvendhessen nped tebenned?
 
Engedd, Uram, irgalmad ltnunk, * és megváltásodat add meg nkünk!
 
Hadd halljam, hogy mit mond az r, az Isten! * ő valóban a bkét hirdeti.
 
Békét népének és minden szentjének, * és azoknak, akik szívből hozzá trnek.
 
Közel van üdvössége az istenflőkhöz, * hogy dicsőség lakja fldünket.
 
Találkozik majd hűsg és irgalom, * együtt lesz akkor béke és igazság.
 
Hűség sarjad a fldből, * igazságosság néz le a mennyből.
 
Az Úr megadja ldását, * s földünk meghozza gymölcsét.
 
Igazságosság jr az r előtt, * békesség követi lpteit.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 84,7-8
Éleszd föl, Uram, néped, * engedd irgalmad látnunk, és add meg nékünk megváltásod.
 
 
2. antifóna Iz 38,20
Zengjünk zsoltárt * az Úr házában életünk minden napján!
 
Ószövetségi ének (Iz 38,10-14.16-20) • Ezekiás imája
Én vagyok a Feltámadás és az Élet; aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. – Jn 11,25
 
Így szltam: † „Életem derekán kell indulnom a halál kapui felé”; * kutattam, életemből mennyi van mg hátra.
 
Azt gondoltam: † „Nem látom többé az Urat az lők fldjén, * nem látok többé embert a föld lakói köztt.”
 
Hajlékomat lebontják és elveszik tőlem, * amint a pásztorok lebontjk sátrukat.
 
Mintha takács vágta volna el, letem elszakadt, * alighogy szőni kezdett, máris elvágott engem.
 
Még mielőtt fölváltja a nappalt az jszaka, * már végzel velem.
 
Remény töltött el egészen reggelig, * de mint oroszlán összetörte minden csontomat.
 
Még mielőtt fölváltja a nappalt az jszaka, * már végzel velem.
 
Siránkozom, mint a fecskefióka, * panaszkodom, mint a galamb.
 
Bágyadtan tekint az gre szemem; * szenvedek, Uram, segts rajtam! ...
 
Uram, mindenkibe az önt életet, † lelkemet is csak az lteti, * hogy meggyógyítasz és éltetsz engem.
 
Íme, javamra válik nagy keserűségem, † hiszen megszabadítottad lelkem, hogy el ne vesszen, * hátad mögé vetetted minden bűnömet.
 
Mert nem az alvilág magasztal, † és a halál sem dicsőít tged, * akik a sírba szállnak, hűségedben nem bíznak több.
 
Az élő, csak az élő magasztal téged, amint ma n is, * az atyák fiaiknak hűséged tanítjk.
 
Szabadíts meg engem, Uram, hogy zsoltárt zengjünk * az Úr házában életünk minden napjn.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örökk. Ámen.
 
2. antifóna Iz 38,20
Zengjünk zsoltárt * az Úr házában életünk minden napján!
 
3. antifóna Zsolt 150,1.6
Dicsérjétek * az Urat szentélyében! Minden lélek az Urat dicsérje!
 
150. zsoltár
[Alleluja!]
 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, * dicsérjétek őt erős vrában!
 
Dicsérjétek hatalmas tetteiért, * dicsérjétek végtelen flségéért!
 
Dicsérjétek őt harsonaszval, * dicsérjétek hárfával és citerával!
 
Dicsérjétek dobbal és tnccal, * dicsérjétek húrokkal és fuvolák hangjával!
 
Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, * dicsérjétek őt búgó cimbalommal!
 
Minden lélek az Urat dicsérje! * Alleluja, alleluja!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-rökké. men.
 
3. antifóna Zsolt 150,1.6
Dicsérjétek * az Urat szentélyében! Minden lélek az Urat dicsérje!
 
Olvasmány Ter 49,10
Nem tűnik el a jogar Júdától, sem a fejedelmi pálca utódaitól, amíg el nem jön az Eljövendő, akire várnak a népek.
 
Válaszos ének Zsolt 79,3b4
Ébreszd föl hatalmadat és jöjj el, * szabadíts meg minket, Istenünk. Állíts helyre, Istenünk, minket, és ragyogtasd ránk arcodat. * Szabadíts meg… Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Ébreszd föl hatalmadat...
 
4. antifóna (I. és III. héten) Iz 11,1-2
Vessző kél majd Jessze törzséből * és virág gyökeréből. Az Úrnak Lelke nyugszik rajta.
 
Evangéliumi ének (Jn 3,3.5.8.11.16.17) • Jézus a világosság
 
Jézus így szlt: † Aki jra nem szletik, * nem láthatja meg az Isten országát.
 
Aki nem születik vzből és Llekből, * az Isten országába be nem lphet.
 
Ami testből szletik, test az, * ami a Lélekből születik, az Llek.
 
A szél ott fúj, ahol akar, hallod zgását, * de nem tudod, honnan jn és hová megy.
 
gy van mindenki, * aki a Lélekből szletik.
 
Arról beszélünk, amit tudunk, * s arról tanúskodunk, amit lttunk.
 
Úgy szerette Isten a világot, † hogy egyszülött Fiát adta oda, * hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örkké ljen.
 
Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, † hogy ítélkezzen a világ flött, * hanem hogy üdvözüljön a világ ltala.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
4. antifóna (I. és III. héten) Iz 11,1-2
Vessző kél majd Jessze törzséből * és virág gyökeréből. Az Úrnak Lelke nyugszik rajta.
 
Könyörgések
I. és III. hét
Testvéreim, Isten, mindenható Atyánk, kiterjeszti jobbját, hogy oltalmába vegye népe maradékát. Imádságunkban kérjük őt:
     Urunk és Istenünk, / jöjjön el országod!
 
Engedd, Urunk, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremhessük,
– hogy elnyerjük országodat, amely közel van hozzánk!
Urunk, készítsd szívünkben eljövendő Igéd útját,
– hogy felragyogjon bennünk dicsőségének fénye!
Rombold le a gyűlölet népeket elválasztó falait,
– s vezesd az emberiséget az egyetértés sima útján!
Hord le büszkeségünk hegyeit,
– emeld magasra gyöngeségünk völgyeit!
(Tedd a névnapos N. testvért/atyát kitartóvá a várakozásban,
– hogy találkozzék szereteteddel Fiadban, Jézus Krisztusban!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Urunk és Istenünk, megpróbáltatásainkban bizalommal fordulunk hozzád: engesztelődjél meg és segíts jóságosan, hogy megszabaduljunk a múlt bűneitől, és vigaszt találjunk Fiad eljövetelében. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás
I. és III. hét
Isten üdvözítő akaratának ismerete legyen teljessé bennetek, minden lelki bölcsességgel és okossággal együtt!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Szűz Mária Szeplőtelen FogantatásaElső nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Keresztvetés, a bűnbánat felindítása.

Fohász háromszor:

Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Ámen.

Elmélkedés:

A Szent János Apostol által látott csodálatos égi jelenséget, a »napba öltözött asszonyt« nem alaptalanul vonatkoztatja a liturgia a Boldogságos Szűz Máriára, aki a megváltó Krisztus kegyelméből minden ember anyja. (VI. Pál, Signum magnum, 1967. május 13.) »Az égen nagy jel tűnt fel« ‒ olvassuk a Jelenések könyvében, melyet az Egyház elmélkedésünk tárgyául kínál – »egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona« (12,1).  Ebben a fénytől ragyogó asszonyban az egyházatyák Máriát vélték felismerni. A történelem viszontagságai közepette zarándokló keresztény nép pedig várakozása beteljesülését és reménye biztos jelének látta az ő győzelmét." (XVI. Benedek szavai az Úrangyala előtt 2006. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén.) 

A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium* asszonyát, akit az egyházművészet sátántipró asszonyként jelenít meg. Azok a Mária-ábrázolások, amelyeken a Szent Szűz széttiporja lábával a földgömböt átölelő kígyó fejét, egyértelműen az ősevangélium ígéretére utalnak. A keresztény ember számára világos: Mária személye, mint isteni ajándék jelenik meg a történelemben, akinek tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, mely széttiporja a sátán fejét.

Az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya között a párhuzam szembeötlő (Szent Iréneusz). Éva a sátán szavára hallgatott, Mária az Istennek mondott igent. Éva nem hitt az Istennek, s ezzel halált hozott önmagára és utódaira, Mária pedig hite miatt a Boldogasszony. Éva az összes élők anyja, Mária is ‒ mivel Fia mindenkiért meghalt ‒ valamennyiünk édesanyja. Éva társa Ádámnak, Mária társa Szent Fiának. Éva a halált hozta gyermekeire, Mária az életet akarja visszaadni gyermekeinek. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, Mária széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik. (Antalóczi, Jelenések, üzenetek és a jövő)

Az asszony, aki bár előbb engedett a kígyó kísértésének, mint a férfi, később ‒ az isteni tervnek köszönhetően ‒ mégis Isten első szövetségese lett. Az Újszövetség és az Egyház hagyományának fényében tudjuk, hogy a Protoevangélium által előre meghirdetett új asszony Mária, és nemzetségében (Ter 3,15) ráismerünk a Fiúra, Jézusra, aki a Húsvét titka által diadalmaskodik a sátán hatalma fölött. 

* Protoevangéliumon az első örömhír értendő és a Szentírás azon bejelentésére vonatkozik, amely meghirdeti a Messiás és az Asszony (Mária) végső győzelmét a sátán és a gonoszság erői fölött. Ez a hír képes felébreszteni az üdvösség reményét az emberiségben, mely a bűn következtében a sátán hatalmába került.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség


Napi ima:

Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat, mely által Megváltónk anyja lettél. Szeplőtelen Szívedben maga a Szentlélek gyújtott lángot, az Isten és emberszeretet tüzét. Gyújtsd lángra az én lanyha szívemet is szereteted Lángjával.

Esdd ki számomra isteni Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet, a hűséges, az engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét, hogy életemben megvalósíthassam Isten akaratát. 

Ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyám, könyörögd ki  országod – Édes Magyar Hazám – és számomra, a szükséges kegyelmeket Isten akarata szerint! Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret Neked, ó boldogságos, édes jó Anyám! Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAFAL

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Advent a várakozás, az elcsendesedés ideje

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
27

Az idei esztendőben november 27-én, vasárnap veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak.

Advent szó a latin „adventus Domini” kifejezésre utal, ami azt jelenti: az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a Messiás, a Megváltó érkezését. Várakozunk négy héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az Élet Urát.

A keresztény- és minden emberi közösség közös tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Így az ókorban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény előtt hírmondó adta tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, a házakat. Ilyen esemény az advent is: amikor a Királyok Királyának érkezését várjuk, akkor nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és emberi kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni.

Az újkor adventi szimbólumának számít az adventi koszorú. A fenyőágakból font koszorúra elhelyezett négy gyertya az adventi időszak négy vasárnapjára utal. A gyertyák színe lila (a bűnbánat színe) egyet kivéve (ami rózsaszín): ezek együttesen szimbolikusan azt jelzik, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján van okunk az örvendezésre is, mert az Úrjövet már közel van.

A keleti egyház évezredes tradícióját megőrizve és ehhez igazodva a görögkatolikus egyházban negyvennapos adventi bűnbánati előkészületi időszak előzi meg a karácsonyt, ezért a görögkatolikus híveknél az advent kezdete korábbra esik, mint a római katolikus testvéreknél.

A pirkadat előtt, hagyományosan hat órakor bemutatott szentmisék, az úgynevezett rorate misék, az adventi időszak liturgikus sajátosságának számítanak, elnevezésük pedig a latin miseének kezdő sorának, a „Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!” mondatnak a rövidítése. Mivel bűnbánati időszakról van szó, ilyenkor a templomi oltárokat nem díszítik virággal, a miséző pap pedig lila színű miseruhát ölt.

A keresztény ember számára az adventi időszak, ami egyben az esztendő utolsó hónapja is, nem az egész éves elmaradás behozatalát, önmagunk utolérését jelenti, hanem sokkal inkább azt, hogy felkészüljünk egy találkozásra, megtisztítsuk lelkünket az érkező Isten befogadására. Ezekben a hetekben megpróbálunk a lényegre figyelni, a lelkünket előtérbe helyezni és a felfokozott mindennapjaink hajszolt életviteléből a tempót visszavenni. A keresztény ember próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani.

Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka: nap mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az eljövetelére várunk? Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy érkezik hozzánk Valaki, aki meg akarja újítani életünket?

„Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten dicsőségét” (Lk, 3,4-6) Várjuk Jézust az idei adventi időszakban is felkészült lélekkel, mert a lelkünk tesz minket emberré. Enélkül csak test vagyunk, amely elporlad. Várakozásunkban imádkozzunk teljes reménységgel és bizonyossággal az ő szeretetében, és higgyünk eljövetelében.

Azt kívánjuk, hogy a szomszédban zajló és mindenkit próbára tevő háború ellenére – az adventi időszak végén megtisztulva, gyermeki hittel tudjuk hirdetni szent karácsony éjszakáján: Emmánuel, Velünk az Isten!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
IMAKÉRÉSEK - Imádkozzunk egymásért!

s.otto57@freemail.hu

Reggeli ima7 imádkozás /layout/img/logo.png
Beküldte: Schweighardt Ottó🙏🙏 | 11/27/2022 08:08

Schweighardt Ottó
Nov
27
Imakérés rákbeteg Zsuzsa gyógyulásáért
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Adventi kalendárium Mariazell

Adventi kalendárium Mariazell Egy hajó érkezik rakománnyalIsten fiát hordozza kegyelemel az Atya örök szavát

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Es kommt ein Schiff, geladen... Egy hajó érkezik rakománnyal a legfenségesebb fedélzetéig, Isten fiát hordozza kegyelemmel, az Atya örök szavát.

1. Es kommt ein Schiff, geladen bis an sein’ höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort.
2. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last; das Segel ist die Liebe, der Heilig Geist der Mast.
3. Der Anker haft’ auf Erden, da ist das Schiff am Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt.
4. Zu Bethlehem geboren im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren; gelobet muß es sein.
5. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muß vorher mit ihm leiden groß Pein und Marter viel,
6. danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehn, das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehn.[1]
7. Maria, Gottes Mutter, gelobet musst du sein. Jesus ist unser Bruder, das liebe Kindelein.

A 2021-es évben elindítunk egy zenei Adventkalendáriumot a Mariazelli bazilikából. Minden nap egy újabb zenemű, egyházi ének egészen karácsonyig. Mindazoknak akik szeretnének együtt énekelni vagy imádkozni a Mariazelli Szűzanya előtt.

Orgona: Horváth Márk Trombita: Michael Mauthner

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."