Ferenc pápa imaszándéka

2024 március
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával

KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

103346 ima található a honlapon, összesen 247051 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA Az új vértanúkért2024. március

Napi Ima20 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01

Az új vértanúkért

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Imádság

Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével érhetjük el a békét.
Ámen
 

Mindennapi magatartásunk

TEGYÜNK TANÚSÁGOT A SAJÁT ÉLETÜNKKEL
 

„A vértanúknak... megadatott a kegyelem, hogy mindvégig, mindhalálig megvallották Jézust. Szenvednek, életüket adják, és mi az ő tanúságtételük által Isten áldását kapjuk.” (Ferenc pápa)
 

A te életed tanúságot tesz Jézus testvéreid iránti szeretetéről? Áldás a számukra?


TESTESÍTSÜK MEG AZ EVANGÉLIUMOT
 

„Sok rejtett mártír is van, azok a férfiak és nők, akik hűségesek a szeretet szelíd erejéhez, a Szentlélek hangjához, akik a mindennapi életben igyekeznek segíteni testvéreiket, és minden fenntartás nélkül szeretik Istent.” (Ferenc pápa)
 

Mi a mozgatórugója minden egyes napodnak? A szeretet vagy a személyes érdekeid?


SUGÁROZZUNK BÁTORSÁGOT
 

„Az Ő Lelkének befogadása elvezethet bennünket ahhoz, hogy annyi szeretet legyen a szívünkben, hogy felajánljuk életünket a világért anélkül, hogy megalkudnánk annak csalárdságával, és elfogadnánk elutasításait.” (Ferenc pápa)
 

Fordíts időt a Szentlélek befogadására, és akkor lesz bátorságod ahhoz, hogy ne köss kompromisszumot a világ csalárdságaival.


VÁLLALJUNK KOCKÁZATOT
 

„Ha a világ a pénz függvényében él, akkor bárki, aki megmutatja, hogy az életet lehet önfeláldozóan és áldozatkészen élni, kellemetlenné válik a kapzsiság rendszerében... van valami kényelmetlen ebben a szépségben, ami megköveteli, hogy állást foglaljunk: engedjük, hogy kétségbe vonjanak; és megnyíljunk a jóra, vagy elutasítjuk ezt a fényt és megkeményítjük a szívünket.” (Ferenc pápa)
 

Melyik álláspontot szeretnéd elfoglalni? Ne félj Krisztust választani, többet nyersz, mint amennyit veszítesz.


HOZZUK LENDÜLETBE A KÜLDETÉST
 

„Mire van szüksége ma az Egyháznak? Vértanúkra, tanúságtevőkre, vagyis a mindennapok szentjeire... a hétköznapi élet következetesen véghezvitt szentjeire; de azokra is, akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet, hogy tanúi legyenek a végsőkig, mindhalálig. Ők mind az Egyház éltető vére. Ők azok a tanúk, akik előreviszik az Egyházat; azok, akik tanúsítják, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él.” (Ferenc pápa)
 

Legyen következetes az életed! Éld meg, amit hiszel, fontos a mindennapi tanúságtételed.
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa és a püspökünk
e havi imaszándékáért.
Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a nappalKEDD

Déli ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Bocsáss meg!
Pihenj meg egy kicsit és gondolkodj el Ferenc pápa ezen elmélkedésén: „Megbocsátás nélkül valójában nincs remény, nincs béke. A megbocsátás a gyűlölet által szennyezett levegőt megtisztító oxigén, ez az az ellenszer, amely gyógyítja a harag mérgeit, ez az az eszköz, amely csillapítja a haragot és meggyógyítja a szív oly sok, a társadalmat szennyező betegségét." Képes vagy megbocsátani? Ajánld fel a délutánod azokért, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért. Elevenítsd fel a hónap imáját erre a szándékra:
„Jóságos és Szeretetteljes Atyánk:
Mivel a te Fiad, Jézus által megmenekültünk,
a megtévesztő és a hazugság atyja gyűlöl minket,
és üldözést szít, amely tart Jézus
és az ősegyház idejétől kezdve mind a mai napig.
A vértanúknak megadatott a kegyelem,
hogy Jézust a végsőkig, mindhalálig megvallják.
Ők szenvedtek, ők odaadták önmagukat,
és mi részesülünk ebből.
Legyenek Istentől áldottak tanúságtételükért.
Erősítsen meg bennünket ezeknek az egykori és mai
hősies tanúságtevőknek az emléke.
Ó Urunk, annak tudatában, hogy az Egyház
a vértanúk áldozatának köszönhetően az Egyház,
Hozzád imádkozunk ma az új, rejtetten élő vértanúkért,
azokért a férfiakért és nőkért, akik
hűségesek a szeretet szelíd erejéhez,
a Szentlélek szavához,
akik mindennapi életükben
igyekeznek segíteni testvéreiket
és fenntartás nélkül szeretni Istent.
Az Egyháznak szüksége van azokra,
akiknek van bátorságuk elfogadni a kegyelmet,
hogy mindvégig tanúságtevők legyenek,
akár a halálukig is.
Ők az Egyház éltető vére,
ők az Egyházat előrevivő tanúk,
akik bizonyságot tesznek arról,
hogy Jézus feltámadt, hogy Ő él.
Tanuljuk meg az ő következetes életük által,
hogy a szeretet erejével, a szelídséggel
harcolni tudunk a gőg, az erőszak és a háború ellen,
és a béketűrés segítségével elérhetjük a békét.
Ámen”
  (Paraguayi csapat)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa twitter

Ferenc pápa twitter

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

A #Nagyböjt idején arra vagyunk meghívva, hogy álljunk meg egy pillanatra. Álljunk meg imádkozva, hogy befogadjuk Isten szavát, és álljunk meg, mint az irgalmas szamaritánus egy megsebzett testvérünk előtt. Isten szeretete és a felebarát szeretete egyazon szeretet.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO Az új vértanúkért, Krisztus tanúiért2024. március

Napi Ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
28


Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

 

Ferenc pápa - 2024. MÁRCIUS

 

Ebben a hónapban szeretnék elmondani nektek egy történetet, amely a mai Egyházat tükrözi. Ez a hit egy kevéssé ismert tanúságtételét elmesélő történet.

Egy leszboszi menekülttábort meglátogatva egy férfi azt mondta nekem: „Atyám, én muszlim vagyok. A feleségem keresztény volt. Terroristák jöttek hozzánk, ránk néztek, és megkérdezték, milyen vallásúak vagyunk. A feleségemhez egy feszülettel közeledtek, és azt mondták neki, hogy dobja le a földre. Ő nem tette meg, erre a szemem láttára elvágták a torkát.” Ez történt.

Tudom, hogy nem táplált haragot. A felesége szeretetének példájára összpontosított, a Krisztus iránti szeretetre, amely arra késztette, hogy viszonozza, és a halálig hűséges legyen hozzá.

Testvéreim, mindig lesznek közöttünk vértanúk. Ez a jele annak, hogy jó úton járunk.

Egy ismerős azt mondta nekem, hogy ma több mártír van, mint a kereszténység kezdetén.

A vértanúk bátorsága, a vértanúk tanúsága áldás mindenki számára.

Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa ÚrangyalaNagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az evangélium egy durva jelenetet mutat be nekünk: Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból (vö. Jn 2,13-25), Jézus elűzi az árusokat, feldönti a pénzváltók bódéit, és mindenkit figyelmeztet, mondván: „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” (16. v.). Maradjunk egy kicsit a ház és a vásárcsarnok közötti ellentétnél: ezek valójában két különböző módja annak, hogyan álljunk az Úr előtt.

A vásárcsarnokként felfogott templomban ahhoz, hogy valaki Istennel szemben igaz legyen, elég volt megvenni egy bárányt, fizetni érte, és az oltár parazsán elfogyasztani. Megvenni, kifizetni, elfogyasztani, és utána mindenki hazamegy. Az ehelyett otthonnak tekintett templomban éppen az ellenkezője történik: az ember azért megy oda, hogy találkozzon az Úrral, hogy eggyé váljon Vele, hogy egységbe kerüljön a testvéreivel, hogy megosszák örömüket és bánatukat. Ismételten mondom: a vásárcsarnokban az ember az árral törődik, az otthonában nem számol; a vásárcsarnokban a saját érdekeit keresi, otthon szabadon ad. És Jézus ma azért olyan szigorú, mert nem fogadja el, hogy a templom-vásárcsarnok foglalja el a templom-otthon helyét, nem fogadja el, hogy az Istennel való kapcsolat távoli és kereskedelmi jellegű legyen ahelyett, hogy szoros és bizalomteljes lenne, nem fogadja el, hogy az elárusító helyek foglalják el a családi asztal helyét, hogy az árak foglalják el az ölelés helyét, és a pénzérmék a simogatás helyét. És miért nem fogadja el ezt Jézus? Mert ez gátat teremt Isten és ember, testvér és testvér között, holott Krisztus azért jött, hogy közösséget hozzon, hogy irgalmat hozzon, vagyis megbocsátást, hogy közelséget hozzon.

A mai meghívás böjti utunk számára is az, hogy teremtsünk magunkban és körülöttünk több otthont és kevesebb vásárcsarnokot. Mindenekelőtt Isten felé: úgy, hogy sokat imádkozunk, mint gyermekek, akik fáradhatatlanul, bizalommal kopogtatnak az Atya ajtaján, nem pedig fukar és bizalmatlan kereskedőkként. Először is tehát imádkozás által. Aztán a testvériség terjesztésével: annyi testvériségre van szükség! Gondoljunk arra a kínos, elszigetelő, olykor ellenséges csendre, amellyel oly sok helyen találkozunk.

Kérdezzük meg tehát magunktól: először is, milyen az én imám? Megfizetendő ár, vagy a bizalomteljes önátadás pillanata, amikor nem nézem az órát? És milyenek a kapcsolataim másokkal? Tudok-e adni anélkül, hogy viszonzásra várnék? Tudom-e, hogyan tegyem meg az első lépést, hogy áttörjem a hallgatás falait és a távolságtartás réseit? Tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket.

Mária segítsen bennünket abban, hogy „otthont teremtsünk” Istennel, egymással és a környezetünkben.

___________________________

Az Úrangyala után

Kedves testvéreim!

Minden nap szomorúan hordozom a szívemben a palesztinai és izraeli nép folyamatos ellenségeskedések miatti szenvedését. A több ezer halott, a sebesültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek, a mérhetetlen pusztítás fájdalomra vezet, és mindez rettenetes következményekkel jár a fiatalok és a védtelenek számára, akik jövőjüket veszélyeztetve látják. Azt kérdezem magamtól: tényleg azt hiszik, hogy így egy jobb világot építenek, tényleg azt hiszik, hogy ezzel békét teremtenek? Kérem, fejezzék be! Mondjuk mindannyian: kérem, fejezzék be! Álljanak meg! Az azonnali tűzszünetről szóló tárgyalások folytatását szorgalmazom Gázában és az egész térségben, hogy a túszok azonnal kiszabadulhassanak és visszatérhessenek a türelmetlenül várakozó szeretteikhez, a civil lakosság pedig biztonságban hozzájuthasson a sürgetően szükséges humanitárius segélyekhez. Kérem, ne feledkezzünk meg a szenvedő Ukrajnáról sem, ahol naponta oly sokan halnak meg. Milyen sok fájdalom van ott.

Március 5-e a Leszerelés és az Atomsorompó iránti tudatosság második nemzetközi napja. Mennyi erőforrást pazarolnak el a katonai kiadásokra, amelyek a jelenlegi helyzet miatt sajnos tovább nőnek! Őszintén remélem, hogy a nemzetközi közösség megérti, hogy a leszerelés mindenekelőtt kötelesség, a leszerelés erkölcsi kötelesség. Véssük ezt a fejünkbe. És ehhez a nemzetek nagy családjának minden tagjától bátorságra van szükség, hogy a félelem egyensúlyáról a bizalom egyensúlyára térjünk át.

Köszöntelek mindnyájatokat, rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Külön köszöntöm a portugáliai Vila Pouca de Aguiar Sénior Egyetem hallgatóit, a Badajoz-i Rodríguez Moñino Intézet diákjait, valamint a lengyelországi plébániai csoportokat.

Köszöntöm a Chioggiai egyházmegyében lévő Rosolinából, családjaikkal együtt érkezett konfirmandusokat; a Padovából, Azzano Mellából, Caprianóból és Feniliből, Tarantóból és a római Nagy Szent Albert plébániáról érkezett híveket.

Szeretetteljes üdvözletemet intézem az ukrán fiatalokhoz, akiket a Sant'Egidio közösség hívott össze a Győzzük le a rosszat a jóval. Imádság, szegények, béke téma jegyében. Kedves fiatalok, köszönöm elkötelezettségeteket azok iránt, akik a legjobban szenvednek a háborútól. Köszönjük!

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok. Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat és viszontlátásra!


Forrás: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2024/documents/20240303-angelus.html

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Mai EVANGÉLIUM

Mai EVANGÉLIUMJézus tanítása szerint meg kell bocsátanunk

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,21-35

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptár3. nagyböjti hét kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

2024-03-05

3. nagyböjti hét kedd

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből
Isten sohasem hagyja el a benne hívőket.
A három ifjút a tüzes kemencében is megvédte.

Dániel egyik társa, Azariás, a tüzes kemencében így imádkozott: Nevedre kérünk, ne vess el végleg minket, és ne semmisítsd meg szövetségedet!
Ne vond meg tőlünk irgalmadat, kedveltedért, Ábrahámért, szolgádért, Izsákért, és szentedért, Jákobért, akikhez szóltál, és sok ivadékot ígértél nekik, annyit, mint égen a csillag, vagy mint föveny a tengerparton.
És most minden népnél kisebbek vagyunk, megaláztatásban van részünk az egész földön, bűneink miatt! Ma fejedelmünk sincs nekünk, vezérünk, prófétánk, áldozatunk sincs már, nincs étel-, ital- és hálaáldozat, nincs hely a zsengeáldozatok számára előtted, ahol irgalmadat megnyerhetnénk.
De fogadd el megtört szívünket és megalázott lelkünket; mintha kosok és bikák égőáldozata vagy ezernyi hízott bárány áldozata lenne, ma olyan legyen áldozatunk színed előtt! Fogadd kedvesen, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek!
És most teljes szívünkből követünk téged, félve tisztelünk, és keressük arcodat. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmasságod szerint!
Siess segítségünkre, mint hajdan csodatetteiddel, és szerezz dicsőséget, Uram, a te nevednek!
Ez a Isten igéje.
Dán 3,25.34-43

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. (Vö. 6a. vers. - 4. g tónus)
Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem.
Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.
Hívek: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.
E: Irgalmasságodról emlékezzél meg, Uram, * és könyörületességedről, mely öröktől való.
Ne emlékezzél ifjúságom bűnére és vétkére, * jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal.
H: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.
E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.
A szelídeket törvénnyel vezeti, * az alázatosaknak ösvényét tanítja.
H: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.
Zsolt 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Teljes szívvel térjetek vissza most hozzám, † mondja a mi Urunk, Istenünk, * mert én jóságos és irgalmas vagyok tihozzátok! Joel 2,12-13 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítása szerint meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek.
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: »Add meg, amivel tartozol!« Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: »Légy türelmes irántam, mindent megfizetek!« De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: »Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?« És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 18,21-35

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Nagyböjt köznapjaira I.
Pap: Testvéreim! Kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyböjt szent idején önmegtagadó életet éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és így készüljünk elő a húsvéti örömre!
Lektor: 1. Hogy népedet, Urunk, igaz bűnbánat által a keresztség kegyelmének megújulására vezesd!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Hogy Egyházad pásztorai szívesen vállaljanak minden áldozatot a maguk és nyájuk megszentelésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Hogy az államfők az igaz barátság szellemében intézzék a nemzetek sorsát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Hogy a népek egymásnak testvéri segítséget nyújtsanak az éhség és a nyomor megszüntetésére!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Hogy Krisztus keresztjéből erőt merítsenek a szenvedők és a betegek!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Mindenható, örök Isten, mennyei Atyánk! Ne nézd bűneiket, hanem tekints Szent Fiad engesztelő áldozatára, és könyörülj megtérő népeden. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárkedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

2024.03.05. kedd

Fogadd el, Urunk, megtört szívünket és alázatos lelkünket

 


Dán 3,25.34-43

Azarja pedig ott állt, és a tűz közepén imádságra nyitotta ajkát és így szólt: Kérünk, ne szolgáltass ki minket végleg a te nevedért, ne semmisítsd meg szövetségedet, ne vond meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért, és szolgádért, Izsákért, és szentedért, Izraelért, akiknek azt mondtad és ígérted, hogy megsokasítod ivadékukat mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét; mert kisebbek lettünk, Urunk, minden népnél, és meg vagyunk ma alázva bűneinkért az egész földön. Nincs ez időben fejedelem, vezér vagy próféta, sem égő-, sem étel-, sem hála-, sem illatáldozat, sem hely a zsengeáldozatok számára előtted, hogy elnyerhessük irgalmadat; de fogadd kegyesen megtört szívünket és alázatos lelkünket! Mint kosokból, bikákból és ezernyi kövér bárányból álló égőáldozat, olyan kedves legyen előtted ma a mi áldozatunk, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek. Most teljes szívvel követünk és félünk téged, és keressük kedvedet. Ne engedd, hogy szégyent valljunk, hanem tégy velünk kegyességed és nagy irgalmasságod szerint. Szabadíts meg minket csodáiddal, és dicsőítsd meg, Urunk, nevedet!

Zs 24

Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, tebenned remélek; ne hagyd, hogy megszégyenüljek, és ellenségeim ujjongjanak fölöttem! Hisz senki, aki tebenned bízik, meg nem szégyenül. De szégyen éri mindazokat, akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem! Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem, és én tebenned bízom szüntelen! Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről, és irgalmadról, hisz azok öröktől valók! Ifjúkorom bűneire s botlásaira ne gondolj vissza; Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram! Édes az Úr és igazságos, ezért útbaigazítja a vétkeseket. Végzésével vezérli az alázatosakat, megtanítja útjaira a szelídeket. Az Úr minden útja irgalom és igazság azok iránt, akik szövetségét és törvényeit megtartják. A te saját nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az! Ki az, aki féli az Urat? Annak megmutatja, milyen utat válasszon. Annak boldogságot élvez majd a lelke, és utóda örökli a földet. Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik. Állandóan az Úrra tekint szemem, mert ő húzza ki lábamat a tőrből. Tekints rám és irgalmazz nekem, mert elhagyatott és szegény vagyok. Szívem szorongatásai megsokasodtak, vezess ki ínségemből engem. Nézd megalázottságomat és szenvedésemet, bocsásd meg minden vétkemet! Nézd, milyen sokan vannak ellenségeim, milyen ádáz gyűlölettel gyűlölnek engem! Oltalmazz és szabadíts meg engem, ne hagyd, hogy megszégyenüljek, hiszen benned remélek! Álljanak mellém az ártatlanok és az igazak, mert beléd vetem bizalmamat. Szabadítsd meg Isten, Izraelt minden szorongatásából!

Mt 18,21-35

Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: ,,Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?’’ Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer [Ter 4,24]. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.'' Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.'' A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.'' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'' És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeSZENT KÁZMÉR

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

*Krakkó, 1458. október 3. +Grodnó, 1484.

Kázmér IV. Kázmér lengyel király hat fia közül másodikként született 1458. október 3-án a krakkói királyi várban. Édesanyja, II. Habsburg Albert Erzsébet nevű leánya nevelte kilencedik évéig. Akkor a híres történetíró, Dlugosz Jan kanonok, majd egy idő múlva az ismert humanista, Callimachus Buonaccorsi lett a tanítója. Így Kázmér és testvérei alapos és átfogó műveltségre tettek szert, amely egyformán kiterjedt a klasszikus és a kortárs irodalomra. Szellemi iskoláztatásával egy időben folyt kiképzése a lovagi szolgálatban is. A történeti források nem említik az ifjú herceg különösebb vallásos érdeklődését vagy jámborságát. Úgy látszik azonban, hogy nemeslelkűsége és jó emlékezőtehetsége révén kiemelkedett testvérei közül. Mivel szülei anyai örökösödés jogán igényt tartottak a cseh és a magyar koronára, 1471-ben Wladiszlávot, az elsőszülöttet Prágában királlyá tették, Kázmérnak pedig ugyanabban az évben a magyar koronát kellett volna megszereznie Magyarország erőszakos meghódításával. A magyar hadjárat azonban Korvin Mátyás ellen balul ütött ki, s a történtek mély és tartós benyomást tettek Kázmérra. Apja viszont egyre jobban bevonta a lengyel államügyekbe, és utódjául jelölte őt.

Amikor 1481-ben leleplezték az orosz fejedelmek Jagelló-ellenes összeesküvését, a király egy időre Litvániába tette át székhelyét, hogy ott megszilárdítsa uralmát. Családja Lengyelországban maradt, és ennek következtében Kázmér mint királyi helytartó székelt Radomban Secundogenitus Regni Poloniae (Lengyelország királyának másodszülöttje) címmel. Fiatal kora ellenére két éven át ellátta ezt a hivatalt. Igazságossága és a rablóvilág fölszámolására irányuló tettei általános elismerést, sőt szeretetet és ragaszkodást váltottak ki a nép körében. 1483 tavaszán apja a litvániai Vilniuszba hívta és ott alkancellárrá tette. Néhány hónapig tartó lelkiismeretes hivatalviselés után azonban Kázmér kénytelen volt megromlott egészségi állapota miatt Grodnóba menni, hogy ott kezeltesse magát, mivel hosszabb ideje tuberkulózisban szenvedett. Az akkori gyógymódokkal nem tudták egészségét helyreállítani, s 1484. március 4-én a krakkói püspök jelenlétében meghalt. A király Vilniuszba vitette holttestét, és az ottani dóm Mária-kápolnájában temettette el. Általános volt a gyász Kázmér felett, s tisztelete hamarosan kialakult, különösen a vilniuszi keresztények között. Litvánia lovagjai az ő közbenjárását kérték harcaikban.

Szentté avatását I. Zsigmond lengyel király kérte Zaski János lengyel prímás közvetítésével az V. lateráni zsinat idején (1512-- 1517). 1521-ben ez már meg is történt, és a kanonizáló bullát az akkor éppen Rómában tartózkodó polocki püspöknek, Ciolek Erazmusnak adták at. Az okmány azonban sohasem jutott el Lengyelországba, mert Ciolek püspök Rómában pestisben meghalt. Minden akta és okmány elpusztult a kor zűrzavaraiban. A reformáció után III. Wasa Zsigmond király újra kérte Kázmér kanonizációját, és 1602-ben VIII. Kelemen pápától új okiratot kapott, mely X. Leó korábbi iratára hivatkozott. 1604. május 10-én Szent Kázmér ereklyéit egy új kápolnába vitték át Vilniuszban. Nem sokkal később ott épült föl az első templom a város és a keresztény Litvánia védőszentjének tiszteletére.

Történeti dokumentumokból és kortársak tanúvallomásaiból elég anyag van birtokunkban, amely világosan megrajzolja a szent lelki képét. Minden forrás egyhangúan bizonyítja, hogy Kázmérnak olyan jellembeli és lelki vonásai voltak, amelyeket az udvari élet körülményei közt sem megszerezni, sem megőrizni nem volt könnyű.

Kázmér jámborságát, minden mélysége mellett, jótékony rejtőzés jellemezte. Az államvezetéssel járó sokféle elfoglaltsága mellett mindig talált alkalmat, hogy feltűnés nélkül visszavonuljon az imádság csendjébe. Különös szeretettel és tisztelettel volt a Szűzanya iránt. A Szent Bernátnak tulajdonított Omni die dic Mariae... (Minden nap mondj Máriának...) kezdetű imát saját kezűleg írta pergamenre, és ismételten megtette imádsága és elmélkedése tárgyává. Ettől a pergamentől sohasem vált meg, még a halálos ágyán sem. Amikor 1604-ben fölnyitották a koporsóját, ezt az írást találták a feje alatt. Jámborságában távol állt tőle minden magamutogatás. A tanúk állítása szerint szívesen használta föl az éjszaka vagy a kora reggel csendes óráit, hogy észrevétlenül imádkozhasson a templomban. Istennel való együttélése személyes, kimunkált, következetes és mély volt. Odaadásából merítette az erőt az állandó önneveléshez és mások vezetéséhez. Különösen fontosnak tartotta az erkölcsi tisztaság megőrzését és szeretetben való elmélyítését. Abból a tényből, hogy Kázmér nem követte orvosai tanácsát és nem hagyta abba az önmegtartóztatást, egyes életrajzírói azt a következtetést vonták le, hogy tisztasági fogadalmat tett. Élete utolsó éveire vonatkozóan ez nem is látszik valószínűtlennek, de mindannak megfelelően, amit róla tudunk, Kázmér számára a tisztaság nem erkölcsi alapon álló testellenes tüntetés volt, hanem szívének egyszerű tette, amely a hit és a szeretet odaadásából fakadt.

Kázmér lelkületére elsősorban jellemző -- az összes dokumentumban hangsúlyozott -- szeretete és igazságossága az emberek iránt. Amikor egy alkalommal Boroszló polgárai segítségét kérték a csapássá lett rablóvilág leküzdésére, mivel az már az egész tartományukban elhatalmasodott, levélben azt válaszolta nekik (1482. február 11.), hogy megteszi a kellő intézkedéseket az igazságosság érdekében, melynek gyakorlására egész életében törekedni akar. Nemcsak a lengyel életrajzírók festenek Kázmérról kiváló képet, hanem még egy kortárs porosz krónika is kiemeli eyyéniségét. Ez a forrás is nyomatékosan és félreérthetetlenül dicséri a régens Kázmér igazságosságát és bölcsességét. Targowiczki János, a királyi kancellária titkára ugyanebben a szellemben megállapítja, hogy Kázmér jellemének említett tulajdonságaival „sok nép szívét” megnyerte. Szent Kázmérnak oly gyakori, jámborkodó elrajzolása ellen hatásosnak tetszik mindenekelőtt az a tárgyilagos és lelkes dicséret, amelyet Callimachus, a nagy humanista talált a lengyel királyfira: „Vagy nem kellett volna megszületnie, vagy örökké kellett volna élnie.”

Ünnepét 1621-ben vették föl a római naptárba, március 4-re.


Szentünk, akit a lengyel nép oly mélyen szeretett és tisztelt, -- amint mondják -- hercegi ruhája alatt állandóan vezeklő inget viselt, a földön hált, s amennyire csak lehetséges volt, megtagadta magától a fejedelmi élet kellemességeit. Egy óra az örökmécses fényénél többet jelentett neki, mint az udvari népnek egy ünnepi éjszaka a csillárok ragyogásában. Ha nem találták a lakásán, tudták, hogy a várkápolnában vagy a város valamelyik templomában kell keresni. Aki segítséget kérve hozzá fordult, megtapasztalhatta Kázmér nagy igazságosságát és szelídségét, melynek forrása elmélyült vallásossága volt.

Kázmér előre megmondta halála napját és teljes buzgósággal készült rá. Haldokolva azt a kívánta, hogy a Minden nap mondj kezdetű Mária- imádságnak, amelyet annyira szeretett, másolatát tegyék a koporsójába.

Amikor elérkezett halálának órája, teljes áhítattal megcsókolta a Megfeszített sebeit és Istennek ajánlotta lelkét. Halála után százhúsz évvel fölnyitották a sírját. Teste a sírbolt nedvessége ellenére ép volt, sőt a leplet, amelybe burkolták, a Mária-himnusszal együtt sértetlenül találták. Három napon át -- így tudja a jámbor hagyomány - - kellemes illat áradt a sírból. A seregestül odasiető hívek tisztaságának jelképét látták benne.


Mindenható Istenünk, kinek szolgálata uralkodást jelent, kérünk, add meg Szent Kázmér közbenjárására, hogy szentségben és igazságban élve szolgáljunk Neked!

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Bölcs 4,7–16. Evangélium Lk 12,35–40.Szent Kázmér trónörökös

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

Szent Kázmér trónörökös

Szentlecke Bölcs 4,7–16. Evangélium Lk 12,35–40.

Testvéreim! Szent Kázmérral – mivel ünnepe általában nagyböjtbe esik – ritkán találkozunk a liturgiában. Nem is nagyon ismerjük őt, aki pedig egy Szent Imre - típusú szent, és ráadásul nekünk, magyaroknak elég szoros kapcsolatunk volt vele.

1458-ban született. A lengyel királynak a második fia. A királyi udvarban nőtt föl, és az első időktől feltűnt a környezetének, hogy ez a gyerek másként viselkedik, mint a királyi udvarban szokás. Nem az anyagi dolgok érdeklik. Egész pici korától fogva nagyon szívesen imádkozott, nagyon jól érezte magát a kápolnában, a szentmisén. Azért egyszer csak fölfogta, hogy ő királyfi, és valahol neki már készítik a trónt.

A 15. században az a világ, amit ma Közép-Európának nevezünk, tudta, hogy összetartozik: a lengyel, cseh, magyar király tudta, hogy országaik határosak, ugyanazokkal az emberi, gazdasági, politikai, vallási problémákkal küszködnek, s mindhárom ország szomszédságában, nyugaton ott van a német-római császár, akivel illik jóban lenni, mert ő a nagy, a hatalmas.

Kázmér 13 éves, amikor nálunk már Mátyás király uralkodik, de a környező országok úgy ítélték, hogy azért ez a Mátyás mégse való a magyar trónra, és eldöntötték, hogy majd Kázmér – ez a kis herceg – lesz az, akinek fegyvert kell ragadnia, s meg kell hódítania Magyarországot. A bátyja pedig a cseh király lesz. Akkor majd itt rend lesz, és békesség és egység lesz – és majdnem létrehozzuk a nagy egységes Európát.

És ez a 13 éves Kázmér kénytelen végigkísérni egy hadjáratot Észak-Magyarországon. Látja, hogy egyik csatát a másik után vívnák, ha a magyarokban nem volna annyi bölcsesség, hogy megnyitják előtte a városokat.

Kázmérnak ez óriási lecke volt. És ha valamikor, ekkor eldőlhetett a szívében, hogy: „Ha én egyszer trónra kerülök, megpróbálom az uralkodást abban a stílusban, ahogy azt az előttem élt szent királyok tették”. S a kortársak látták, hogy ami hatalom ennek a hercegnek a kezébe kerül, az nem karrier-építésre lett fölhasználva, hanem a többiek javára. Bár a trón felé van úton, Kázmér imádságos ember, aki megtartja a nagyböjtöt, bűnbánó lélek, és amikor segíteni kell – legyen az a legnyomorultabb beteg, bárki –, amije van, odaadja.

Mindössze 24 éves volt, amikor megbetegedett és az Úr elvitte magával. Mint a mi Imrénket. Hogy a gazdagság meg a hatalom meg a gonoszság meg ne rontsa a lelkét. A történelemből tudjuk, hogy a fivére, Ulászló, Mátyás király után lett magyar király. Tehát nem is volt olyan abszurd elgondolás az, hogy Kázmér kerüljön a magyar trónra. Ha tovább él, Ulászló helyett ő lett volna a királyunk.

Kérjük meg őt, aki ismeri ennek a lengyel, cseh, most már szlovák, magyar térségnek a nagy bajait, hogy imádkozzon értünk! Főleg azokért, akik ezen a területen a hatalom gyakorlói, hogy el ne felejtsék: bármi módon is kerül valaki a hatalom birtokába, a végső elszámolást az Úr Krisztussal kell majd elvégeznie. És boldog ember az, aki a kezébe került hatalmat meg vagyont úgy használja föl, hogy abból mások, a rábízottak élni tudnak és el tudnak indulni hazafelé, a mennyország felé vezető utakon. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Szent Kázmér herceg (1458-1484)Lengyelország és Litvánia védőszentje

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

Élete

+ Kázmér Krakkóban született, Lengyelországban. IV. Kázmérnak, Lengyelország és Litvánia királyának harmadik gyermeke a bíróságon tanult, de titokban a bűnbánat és az áhítat cselekedeteit gyakorolta.

+ Kázmér különösen az Eucharisztiának és a Boldogságos Szűznek szentelte magát, akinek tiszteletére állítólag ő alkotta az Omne die dic Mariae („ Minden nap mondj Máriának”) himnuszt .

+ Kázmérra különösen tisztasága és a szegények iránti tudatos odaadása miatt emlékeznek. A béke szószólójaként is tisztelik, mert nem volt hajlandó részt venni apja politikájában és hatalmi játszmáiban, aki arra buzdította Kázmért, hogy foglalja el Magyarország és Csehország trónját.

+ Szent Kázmér, 1484-ben, huszonöt éves korában tuberkulózisban halt meg a litvániai Vilniusban. 1602-ben avatták szentté, Lengyelország és Litvánia védőszentjeként tisztelik.

Imádságra és elmélkedésre

„Ennek eredményeként semmi sem volt kellemesebb, nem volt kívánatosabb számára, mint megosztani a javait, sőt egész önmagát Krisztus szegényeinek, idegeneknek, betegeknek, fogságban lévőknek és minden szenvedőnek szentelni és odaadni.” - Szent Kázmér korai életéből

Lelki bónusz

Ma is tiszteljük Boldog Louise-Élisabeth de Lamoignon emlékét. A vallási életben Saint-Louis anyaként ismert Szent Lajos édesanyja, szegény lányok gondozására megalapította a St. Louis jótékonysági nővéreket. Boldog Saint-Louis anya 1825-ben a franciaországi Vannes-ban halt meg, és 2011-ben avatták boldoggá.

Hivatások

1907-ben tiszteletreméltó Maria Kaupas litván bevándorló új szerzetesnővérek közösségét alapította ennek a szentnek: Szent Kázmér nővéreit. Ma e közösség tagjai az Egyesült Államok, Litvánia és Argentína különböző részein szolgálnak.

Imádság

Istenünk, neked szolgálni uralkodást jelent.
Szent Kázmér közbenjárására add, hogy mindenkor
szentségben és igazságban szolgáljunk neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentBOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN PÜSPÖK

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

Az 1948 karácsonyán letartóztatott Mindszenty József hercegprímásakadályoztatása miatt az egyházmegye kormányzását Drahos János addigiérseki helynök vette át, az ő halála után, 1950. június 17-én MeszlényiZoltánt választották meg a feladatra. Az állambiztonsági szervek még1950 nyarán elhurcolták a helynököt. A sorozatos kínzások és kegyetlenbánásmód következtében Meszlényi Zoltán 1951. március 4-én hunyt el akistarcsai internálótáborban. A volt kommunista diktatúra magyarországivértanúi közül a püspök az első, akit Egyházunk a boldogok sorábaemelt.

Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án Hatvanban, sokgyermekes családban született. Gimnáziumi tanulmányait a rimaszombati protestáns főgimnáziumban kezdte, majd néhány évet a fővárosban, a Józsefvárosban tanult, végül kisszeminaristaként az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett. Vaszary Kolos hercegprímás jóvoltából a római Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként 1909. október végétől a Gregoriana Egyetemen hallgatott teológiát. 1912 júliusában filozófia doktorátust szerzett. Az I. világháború miatt 1915-ben Innsbruckba kényszerült, ahol a Leopold-Franzens Egyetemen tanult tovább. Itt a Canisianumban szentelte pappá 1915. október 28-án Franz Egger brixeni herceg-püspök, majd ugyanitt mutatta be első szentmiséjét november 1-jén. 1916. július 21-én szerezte meg teológiai doktorátusát.

Az esztergomi egyházmegyébe visszatérve először Komáromba kapott kápláni kinevezést, de Csernoch János bíboros már alig néhány hónap után, 1916 decemberében a prímási kancellária hivatalába rendelte. Egyre jelentősebb feladatokat bízott rá, így 1917. március 2-án már érseki levéltáros és szertartó lett. Mindeközben folytatta tudományos munkásságát: A főkegyúri jog és a forradalom című műve 1920-ban jelent meg. Ebben az esztendőben kinevezték az Esztergomi Érseki Főszentszék jegyzőjévé, majd december 15-től érseki titkárrá. Főpásztora bizalma töretlen volt iránta, így 1926. január 30-án hercegprímási és érseki titkár lett.

Csernoch János bíboros kíséretében jelen volt XI. Piusz pápa megválasztásán 1922 februárjában, két évvel később egy újabb római zarándoklaton vett részt, 1926 júliusában a chicagói Eucharisztikus Kongresszusra, majd 1927 márciusában, néhány hónappal a főpásztor halála előtt San Remóba utazott.

Tudományos munkássága egész életében fontos szerepet játszott: 1927-ben jelent meg Házassági köteléki perek című műve. 1928. május 2-án a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Kara bekebelezett hittudorrá választotta fölényes többséggel. 1930. május 23-án tartotta székfoglaló értekezését a Szent István Akadémián A kánonjogi tanulmányok fontossága témában. Emellett 1934. április 1-jétől az Egri Érseki Jogakadémia egyházjogi magántanáraként is működött. 1940-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Teológiai Karára kapott rendkívüli tanári kinevezést, és ugyanebben az évben a Hittanárokat Vizsgáztató Bizottság elnöke lett.

Csernoch Jánost 1927 novemberében Serédi Jusztinián követte az esztergomi érseki székben. Új főpásztora mellett Meszlényi Zoltán egyre jelentősebb egyházi pozíciókat töltött be: 1931-től kanonokként a főkáptalan tagja, 1934 márciusától a Prímási Főszentszék zsinati bírója. 1937-ben XI. Piusz pápa kinevezésével Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, Breyer István győri megyéspüspök és Kriston Endre püspök Sinope címzetes püspökévé szentelte. 1938-ban a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus aktív résztvevője volt. Emellett több egyházilag elismert mozgalmat támogatott, így például a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos Szövetségének volt elnöke 1939 júliusától.

Püspöki szolgálatát elkötelezetten végezte, a háború utolsó napjaiban, 1945 januárjában a szeminárium pincéjében papokat szentelt. Serédi Jusztinián bíboros halálát követően a hercegprímás végrendeletének ő volt a végrehajtója. Miután Mindszenty József hercegprímást 1948 karácsonyán letartóztatták, majd koncepciós perben elítélték, Drahos Jánost követően a káptalan döntésének megfelelően Meszlényi került a kormányzói posztra, noha a kiépülő kommunista diktatúra mást akart a helyére. "Krisztus hű pásztoraként a hitet és az Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten engem úgy segéljen!" - ezekkel a szavakkal zárta esküjét Meszlényi Zoltán, esztergomi érseki helynök. Már 1946 szeptemberétől kezdve készültek róla ügynöki jelentések. A székeskáptalan döntését, melyben Meszlényit választották helynöknek, Rákosi Mátyás pártfőtitkár a kormánnyal szembeni ellenséges cselekedetnek minősítette a szerzetesek elhurcolásának körülményei miatt panaszt tevő püspököknek. Meszlényi nem ijedt meg a fenyegetésektől, legfontosabb feladatának a főpásztori feladatok áttekintését és folytatását tartotta. 1950. június 20-án első és egyetlen alkalommal volt jelen a budapesti Központi Papnevelő Intézetben, a püspökkari konferencián. Néhány nappal később, június 29-én, késő délután Esztergomban letartóztatták, majd Kistarcsán tartották fogva. Az érseki helynöknek éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tartania cellája ablakát, őrei szadista módon bántalmazták, gyakran rúgták és bottal ütötték. Sem letartóztatásának tényéről, sem vádemelésről nem jelent meg semmiféle nyilvános híradás. Egy rabtársa visszaemlékezése szerint, amikor halkan kifejezte részvétét a püspöknek, Meszlényi ujját az égre emelve csak annyit mondott: "ő többet szenvedett."

Sok szenvedés után 1951. március 4-én a Mosonyi utcai kórházba már a halott főpásztort szállították, majd 10-én temették el. Halálát utólagosan anyakönyvezték 1954 júniusában. 1966. június 22-én hamvait exhumálták a Rákoskeresztúri új köztemetőben, majd az esztergomi bazilikába kerültek földi maradványai. 2004. március 10-én Erdő Péter bíboros indította el boldoggá avatási eljárását. Miután az Esztergom-budapesti Főegyházmegyei Bíróság az ügyet lezárta, az aktákat Szőke János SDB posztulátor személyesen vitte Rómába 2006. január 10-én. 2008. június 11-ére készült el a positio, a végleges összefoglaló dokumentum, amelyet Erdő Péter bíboros díszkötésben adott át a Szentatyának. 2009. január 16-án a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja pozitív és egyhangú nyilatkozatot hozott vértanúságáról. Az előírások szerint ezután héttagú bíborosi bizottság vizsgálta meg az aktákat. Jóváhagyásukat követően XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán püspök vértanút kanonizálja a boldogok sorában.

B. Meszlényi Zoltán püspök és vértanú szabadonválaszthatóemléknap

Olvasmány a Bölcsesség könyvéből                   Bölcs3,1-9    
Az igazak halálát Isten úgy fogadja, mint egészen elégő áldozatot.
(Szentek olvasmányos kötetéből 596. oldal; Vértanúk 5)

vagy

Szentlecke Timóteushoz írt második levélből               2Tim2,1-13
Az élet nehézségeiben vigasztaljon Isten igéje.
Ha Krisztussal együtt meghalunk, vele együtt fogunk élni is.
(Szent olvasmányos kötetéből 605. oldal; Vértanúk 5)

Válaszos zsoltár     Zsolt 15,1-2a.5.7-8.11.            1D2 tónus
    Istenem, te vagy nékem az én örökségem!

Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak:"Istenem te vagy nékem."
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!
Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanítszívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől semfélek.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!
Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőnszent orcád látom.
Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül.
    Istenem, te vagy nékem * az én örökségem!

ALLELUJA
Alleluja. 6. szám
Téged Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.
 Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. 6 tónus
Alleluja.

Evangélium Szent Máté könyvéből               Mt 10,28-33
Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet
(Szentek olvasmányos kötetéből 611. oldal; Vértanúk 2)

Hívek könyörgése

Celebráns: Forduljunk, testvéreim, könyörgő imánkkal mindenhatóAtyánkhoz, Boldog Zoltán püspök és vértanú közbenjárását kérveegyházunkért és magyar hazánkért.
1. Urunk, Jézus Krisztus, te a családi otthon szeretetteljes légkörébőlgondos nevelőkre bíztad Zoltán vértanú püspök felkészítését hivatására.Add, hogy a mai szülők és nevelők átérezzék felelősségüket a jövőnemzedék felkészítésére. Hallgass meg, Urunk!
2. Urunk, Jézus Krisztus, te meghívtad őt szolgálatodra, és hívószavadat követve tanult és képezte magát szőlődben való munkára. Add,hogy mindazok, akiket meghívsz szolgálatodra, vállalják is a lelki éstudományos felkészülést hivatásukra. Hallgass meg, Urunk!
3. Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek pecsétjével megjelölve,Zoltán vértanú papi szolgálatát főpásztora munkatársaként végezteteljes odaadással. Add, hogy egyházunk papjai odaadó elkötelezettséggelteljesítsék rájuk bízott feladatukat. Hallgass meg, Urunk!
4. Urunk, Jézus Krisztus, te Zoltán vértanúdat püspökkéntfőpásztorainak, köztük Mindszenty kardinális közvetlen munkatársávárendelted. Add meg egyházunk főpásztorainak a bölcsesség és odaadáskegyelmét Isten népének vezetésére. Hallgass meg, Urunk!
5. Urunk, Jézus Krisztus, te rábíztad az üldöztetés miatt árván maradtfőegyházmegye kormányzását, amit ő irántad és Egyházad iránti hűséggelvégzett egészen vértanú haláláig. Add, hogy ez a példamutatása azország és a főegyházmegye felszentelt szolgáit és híveit a minéltökéletesebb követésedre sarkallja. Hallgass meg, Urunk!
Celebráns: Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk! Hálatelt szívvelköszönjük Boldog Zoltán vértanú püspök tanúságtételét. Kérünk, hogyMagyarok Nagyasszonya, Szent István király, Boldog Zoltán vértanúpüspök és valamennyi magyar szent és boldog közbenjárására mindannyianmegerősödjünk hitünkben, remény töltse be életünket, és szeretetünkgyakorlása példamutató legyen a mindennapi életünkben. Krisztus, a miUrunk által.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységNagyböjt 3. hete – kedd

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Dán 3,25.34-43
 
(… ) „Ne vond meg tőlünk irgalmadat… de fogadd kegyesen megtört szívünket és alázatos lelkünket! Mint kosokból, bikákból és ezernyi kövér bárányból álló égőáldozat, olyan kedves legyen előtted ma a mi áldozatunk, hiszen akik benned bíznak, meg nem szégyenülnek. (…)”
 
Mt 18,21-35
 
„Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: »Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.« Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: »Add meg, amivel tartozol.” A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: »Légy türelemmel irántam, és megadom neked.« Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: »Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?” És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.”
 
 
Csak az tudja Isten irgalmát közvetíteni, aki maga is megtapasztalta. A szentek mind-mind olyan emberek, akik mélységesen átérezték, hogy nekik az Isten igen sok tartozásukat elengedte. Akinek Isten megbocsátja bűneit, és ennek ellenére nem lesz irgalmas szívű, az valójában nem fogadta el, nem fogadta be Isten irgalmasságát. Különösen, ha az arányokat nézzük: a tízezer talentum és a száz dénár közti több nagyságrendbeli különbség csak halvány illusztrációja annak a mérhetetlen távolságnak, amely Isten iránti tartozásunkat elválasztja azoktól a jelentéktelen apróságoktól, melyekkel embertársaink nekünk tartoznak.
 
A példabeszéd a mennyek országáról szól. Valóban a mennyország formálódik ott, ahol Isten irgalmasságát megízlelő emberek vannak együtt, akik ebből a tapasztalatból békét, erőt és örömet merítenek. Csak ilyen emberekre épülhet keresztény közösség, ha az valóban krisztusi akar lenni. Ezek az emberek nem feltétlenül hibátlanok, minden bizonnyal számos gyengeséggel küszködnek, „tövist hordanak testükben” – de örömmel viselik. Talán egy pszichológiai teszt azt is kimutatná, hogy nem teljesen érett és harmonikus személyiségek, mégis ők a legegészségesebbek, a szó valódi értelmében, mert Isten irgalmából élnek, és ezt adják tovább. Nem biztos, hogy sikeresek az életben, mégis egyedül ők érik el azt, amire mindnyájan vágyakozunk.
 
Úr Jézus, add, kérünk, hogy ne legyen mélyebb vágyunk, nagyobb ambíciónk, mint hogy Isten irgalmának követei és közvetítői, kiosztói legyünk a világban. Segíts, hogy egész életünkkel tanúskodjunk az Atya irgalmas szeretetéről, amellyel teremtményeit a semmiből előszólította és szüntelenül létben tartja, s amellyel választottait emberi fogyatkozásaik, hibáik és bűneik ellenére is részesíteni akarja a lét teljességében, a boldog örök életben.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédNagyböjt harmadik hete – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Isten az irgalmas királyNagyböjt harmadik hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Isten az irgalmas király


Evangélium:
Mt 18,21-35
Akkor Péter odament hozzá és azt mondta neki: „Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?'' Jézus azt felelte neki: ,,Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: ,,Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.'' Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: ,,Add meg, amivel tartozol.'' A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: ,,Légy türelemmel irántam, és megadom neked.'' Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: ,,Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?'' És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.''

Bevezető ima: Jézus, a húsvéti készülődés idején imáimban hozzád fordulok. Könyörületes voltál velem, gyakran elengedted egész adósságomat. Bízom a könyörületes szeretetedben, és ezt a szeretetet szeretném hűségesen másoknak is továbbadni. Uram, kész vagyok könyörületességedből tanulni.

Kérés: Uram segíts, hogy irgalmadat felismerjem!

Elmélkedés:
1. Mindannyian szolgák vagyunk. Péter kérdezi Jézust, hányszor kell testvéremnek megbocsátanom. Jézus egy rövid választ ad, és hogy érthetőbb legyen, egy példabeszédet is mond. A példabeszédben Isten a király, mi pedig a királynak rengeteg pénzzel tartozó szolgái vagyunk. Istennel szemben mindannyian nagy tartozást halmoztunk fel. Megteremtett minket, életben tart és felruház mindannyiunkat tehetséggel, képességekkel és erényekkel. Mindent Istennek köszönhetünk. Ő nem tartozik nekünk semmivel. Ezt az igazságot tükrözik-e mindennapi gondolataim és cselekedeteim?

2. A király, aki megbocsát. szolga, aki nem tudott fizetni, térdre esik, és időt kér, hogy a tartozásait visszafizesse. A király ennél többet ad neki, elengedi az egész tartozását. Isten nagylelkű. Ha hozzá fordulunk, és irgalmat kérünk, többet kaphatunk tőle, mint amit valaha reméltünk, minden adósságunkat elengedheti. Megkérdezhetjük, miért dönt a király először mégis úgy, hogy a szolgának az egész adósságát vissza kell fizetnie. Miért nem engedi el az adósságot azonnal, ehelyett parancsot ad, hogy a szolgát feleségével és gyerekeivel adják el. A szolgát elszámoltatja, hogy felismerje, mennyi a tartozása és megértse, hogy Isten bánásmódját szolgatársaival szemben követnie kell. Isten nem azt akarja, hogy bűneinkért megbűnhődjünk. A nagy adósságunkat, amivel neki tartozunk, elengedi, de elvárja, hogy elszámoljunk a bűneinkkel, azt remélve, hogy ezáltal megértjük, hogy mennyit kaptunk tőle, mennyivel tartozunk neki, aminek az elengedését azonban kérhetjük tőle.

3. A felebarátok. Miután megbocsátottak neki, a szolga a neki tartozó szolgatársával nem ezen a megbocsátó módon viselkedett. Börtönbe záratta. Joga volt hozzá, mert a társa pénzzel tartozott neki; azonban mivel nem bocsátott meg, visszaélt nemrég visszakapott szabadságával. Nem volt tudatában, nem gondolta végig, hogy a jog szerint, adósságai miatt, most feleségével, gyerekeivel rabszolga lenne. Nem jutott eszébe, hogy szolgatársával csak úgy találkozhatott, hogy a király megkönyörült előtte rajta és a szabadságát visszaadta. A sérelmek, amiket felebarátainktól elszenvedünk, valós sérelmek, de mielőtt igazságosságot követelnénk, magunkba kell tekintenünk és arra gondolnunk, hogy azért lehetünk szabadok, és felebarátainktól azért kérhetünk jóvátételt, mert Isten bűneinkért nekünk már megbocsátott. Ez a gondolatmenet oda kell, hogy vezessen bennünket, hogy felebarátainkkal szemben ugyanolyan könyörületesek legyünk, mint Isten velünk volt.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm az ima idejét. Felismertem, milyen könyörületes voltál velem, és veled szembeni nagy adósságomat elengedted. Köszönöm, hogy sokszor a második esélyt is megkaptam. Segíts ebben a nagyböjtben, hogy megbocsátó lehessek azokkal, akik valamilyen módon megbántottak!

Elhatározás: Isten segítségét kérem, hogy megbocsáthassak valakinek, aki megbántott engem.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. március hónapra:

Az új vértanúkért: Imádkozzunk, hogy azok, akik a világ különböző részein életüket kockáztatják az evangéliumért, bátorságukkal és missziós lelkesedésükkel lángra lobbantsák az Egyházat.

KÉRJÜK, TÁMOGASSA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA 1%-ÁVAL  A NAPI ELMÉLKEDÉSEK TERJESZTÉSÉT!
KÖSZÖNETTEL: MISSIO CHRISTI ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMUNK: 18254589-1-43

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságNagyböjt 3. hete – kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Evangélium

Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt még az adósságát is elengedte.
A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének."
Mt 18,21-35

Elmélkedés

A nagyböjt folyamán újra és újra előkerül az evangéliumokban a megbocsátás témája. Egyrészt arra figyelünk, hogy a végtelenül irgalmas Isten hogyan keres minket, bűnösöket, másrészt felszólítást kapunk arra, hogy embertársainkkal szemben legyünk megbocsátóak.
Péter apostol kérdése azt feszegeti, hogy van-e határa a megbocsátásnak? Követhet-e el valaki olyan sok súlyos bűnt ellenünk, amit már nem kell megbocsátanunk? Jézus válasza egyértelművé teszi, hogy az irgalmasság határtalan. A „hetvenszer hétszer” kifejezés legfeljebb a matematika nyelvén jelent 490-et, de a megbocsátásban ennél a számnál sem állhatunk meg. Jézus azt mondja ezzel a nagy számmal, hogy nincs értelme számolgatni az alkalmakat, hogy hányszor bocsátunk meg, mert sosem juthatunk el addig, hogy megállhatnánk és ne kellene megbocsátanunk.
Ennek a felhívásnak azért van létjogosultsága, mert Isten is ilyen határtalan a megbocsátásban, ezt szemlélteti az evangélium második felében a példabeszéd. Akinek Isten mérhetetlen nagy adósságot enged el, az nem viselkedhet szívtelenül azzal szemben, aki neki csupán egy kevéske összeggel tartozik. Ha Isten nekünk minden bűnünket megbocsátja, akkor ne kövessük a szívtelen szolga példáját, hanem mi is legyünk megbocsátóak felebarátainkkal!
© Horváth István Sándor


Imádság

Uram, Jézus, taníts meg engem arra, hogy a legkisebb dolgokban is felfedezzem az igazi öröm, az igazi boldogság forrását! A szegénység, a nélkülözés, a szomorúság és az üldöztetés nem lehet akadály számomra, hogy feléd közeledjek. Sőt, éppen ellenkezőleg, ezek segítenek a leginkább abban, hogy megtaláljalak téged, s benned boldogságomat. Érzem közelséged, érzem gondviselésed, érzem irgalmadat, érzem jóságodat, érzem szereteted, s ez nekem a boldogság. Jézusom, veled mindenkinél boldogabb vagyok.

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240305.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓNagyböjt 3. hete kedd

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE2024. február

Napi Ima43 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
06

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.” (1Kor 16,14) [1]

 

Ebben a hónapban Pál apostol szava és tapasztalata lesz a világosság az utunkon[2].

A korintusi keresztényekhez hasonlóan nekünk is nagy erővel hirdeti, hogy az evangélium lényege a szeretet, az agapé, az érdek nélküli szeretet a testvérek között.

A mostani életige ennek a levélnek a befejező részéből származik, amely részletesen leírja, és minden árnyalatában el is magyarázza, hogy milyen a szeretet: türelmes, jóságos, örül az igazságnak, nem keresi a maga javát…[3]

A keresztény közösségben ily módon megélt kölcsönös szeretet gyógyír a mindig fenyegető megosztottságokra, és a remény jele az egész emberiség számára.

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Érdekes, hogy Pál – ha a görög szöveget nézzük – arra buzdít, hogy minden tevékenységünk folyamán „legyünk a szeretetben”, és ezzel megadja minden cselekedetünk biztos alapját, a feltételét, hogy Istenben lakozzunk, aki a Szeretet.

Hogyan is tudnánk kölcsönösen befogadni egymást, hogy tudnánk mindenkihez így viszonyulni, ha nem tudnánk, hogy előbb Isten szeret minket a törékenységeinkkel együtt is?

Ha újra és újra felszítjuk magunkban ennek a tudatát, akkor leszünk képesek félelem nélkül megnyílni mások felé, és megérteni a szükségleteiket, melléjük állni és megosztani velük anyagi és lelki javainkat.

Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan cselekedett, mivel Ő a mi példaképünk.

„Ő maga elsőként adott: egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek, életet adott mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácsolást Jézus a nagylelkűséggel, a saját igényeink előtérbe helyezését a másokra való odafigyeléssel állítja szembe. A birtoklás kultúrájával szemben az adás kultúráját hangsúlyozza. Nem az a lényeg, hogy sokat vagy keveset tudunk-e adni. Az számít, hogy »hogyan« adunk, mennyi szeretet van a másik iránti figyelmességünk akár egy apró gesztusában is. […] A szeretet lényegre törő: odafigyeléssel, szolgálattal és segítőkészséggel képes a felebaráthoz közeledni. […] Még fontosabb megpróbálni szeretetnek »lenni« mindenki iránt! Akkor megtalálnánk a szívéhez vezető utat, és tudnánk segíteni neki.”[4]

 

„Minden, amit tesztek, szeretetben történjék.”

 

Ez az ige arra tanít, hogy tisztelettel közeledjünk másokhoz, ne legyen bennünk álnokság, hanem ötletesen tegyük lehetővé, hogy megvalósíthassák legszebb vágyaikat, és így mindenki részét adhassa a közjó megvalósulásához.

Ez segíteni fog, hogy értékeljük a hétköznapi életünk apró eseményeit is: „[…] a házimunkától a földeken vagy a műhelyben végzett munkáig, a hivatali ügyintézéstől az iskolai teendőkig vagy a társadalmi, politikai és vallási felelősségek vállalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá válhat.”[5]

Képzeljük el úgy, mint egy mozaikot, a maga egyszerűségében megélt evangéliumból.

Két szülő meséli: „A szomszédunk közömbös a hit iránt. Elmesélte, hogy a fia börtönbe került, mi pedig vállaltuk, hogy meglátogatjuk. Az előző nap böjtöltünk, kérve a kegyelmet, hogy a megfelelő szavakat tudjuk mondani neki. Aztán kifizettük az óvadékot, hogy szabadon engedjék.”[6]

Egy ifjúsági csoport Bueában (Kamerun délnyugati részén) természetbeni és pénzadományokat gyűjtött, hogy segítsenek a háború miatt az ország más részére elmenekülni kényszerült embereken.[7] Meglátogattak egy embert, aki a menekülés közben elveszítette az egyik karját. Nagyon nehéz elfogadnia ezt a fogyatékosságot, mert ez hirtelen erővel változtatta meg a szokásait. „A látogatásunk reményt, örömet és bizalmat adott neki. Általunk megtapasztalta Isten szeretetét” – meséli Regina. Marita pedig úgy érzi: „Ez után a tapasztalat után tényleg biztos vagyok benne, hogy semmi sem kicsi, ha szeretetből tesszük. Másra nincs is szükség, mert a szeretet mozdítja meg a világot. Próbáljuk ki!”

 

Letizia Magri és az életige csoport gondozásában


[1] Ebben a hónapban az Élet igéje az a mondat, amit a különböző német egyházak egész évre mottónak választottak.

[2] vö. Zsolt 119[118],105. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.

[3] vö. 1Kor 13

[4] C. Lubich, Az élet igéje, 2006. október, Új Város, 2006/10.

[5] uo.

[6] S. Pellegrini, G. Salerno e M. Caporale, Famiglie in azione. Un mosaico di vita, Città Nuova 2022, pp.70-71.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Józan eszedre bízom annak eldöntését, mi a jobb: most azt mondani mindarra, ami földi, hogy „Mi hasznára van az embernek?” (Mt 16,26), vagy később hiába sírni, hogy „Mi haszna volt?”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta T, mint tanítás, mint tiszteletTISZTÁTALANSÁG

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Ilyen bűnök az Oratóriumban ne forduljanak elő, inkább be kell zárni (MB V. 164).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pietrelcinai Szent Pio gondolatai

Pio atyával az év minden napján Szent József, Szűz Mária jegyese,Jézus nevelőatyja, könyörögj értem!

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Imádkozz békével!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólA pünkösdi tűznyelvek

Napi Ima80 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). 

 

a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajtunk; nem mi szorulunk a népekre, hanem a népek reánk. Ez nem pünkösdi nyelv; ez nem a szellem nyelve, mely hódít; ez nem a lélek nyelve, mely éltetően, üdítően akar kihatni. A mi elvünk nem a „l’art pour l’art”; nem az elszigeteltség, hogy ez evangéliumból csak morzsák hulljanak a világnak; hanem legyen az övé az egész pünkösdi igazság. Adni, adni, szórni, közölni… ez pünkösd. 

 

b) „És betelének mindnyájan Szentlélekkel…” Krisztus lelkével teltek be; ez a lélek lett az ő lelkük, és ettől elváltozott világuk. Mondhatnók, a géniusz kongeniális férfiakat támasztott. – Ez kell; Krisztus nagy gondolatait kell felvennünk; motívumainak mélységét és erejét átélnünk, és azokat egyéniségünkben sajátosan és szerencsésen kialakítanunk. Apostolok lélekből lesznek; papok csak apostoli rokonlelkek lehetnek; kongeniális emberek; lelkük a Szentlélek. Ezt a lelket kell a szentelésben venniök és azt fölgerjeszteniök, mert bennük van a „kézrátétel” által. 

Higgyük azt, hogy bennük van; de energia, elmélyedés, megindulás, elérzékenyülés kell hozzá, hogy azt fölébresszük s erejét kifejthessük. 

 

c) Különben pedig mindenkinek való a Szentlélek s napjainkban számosan vannak, kik utána vágynak. Ő az egyház lelke. Ő nevelte a kereszténységet hősies életre. Ez egyházban minden lélek közvetlen összeköttetésben áll a Szentlélekkel, az élteti és eleveníti. Az egész életet kell e Léleknek átjárnia: szemléletet és akaratot, spekulációt és cselekvést, s meg kell nyilatkoznia gyengéd érzékben az erkölcsi iránt. Jöjj te csodálatos, teremtő, alakító lélek! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Szent Pál mondja: „Mert mindnyájan, akik megke­resztelkedtetek, Krisztus öltöttétek magatokra." A keresztség szentségi jeleinek fátyla alatt nagy titkok élnek, az ember újjászületésének, megváltásának titkai. Ez a misztérium oly nagy, hogy a Szentírás és a liturgia gyak­ran hasonlítja a teremtéshez, sőt csodálatosabbnak mond­ja a teremtésnél is.
Ha róla elmélkedünk, az Anyaszentegyház csodálkozó pillantásával kell rája néznünk. Hisz az Egyház a nagy­szombati szertartásokban ezt mondja: „Isten, ki csodá­latosan alkottad az embert és még csodálatosabb, ahogy megváltottad." A keresztségben Krisztus megváltó halá­lának és föltámadásának hasonlóságában részesülünk, a megváltás kegyelmei ömlenek át mireánk. A keresztség tehát Krisztus feltámadásának csodás valóságát oltja be az emberbe és ezért ép úgy csodálatosabb a teremtésnél a li­turgia szerint, mint ahogy Urunk föltámadása nagyobb csoda volt annál. „Értsék meg azok, kiket megváltottál — mondja a keresztvíz szentelésekor az Egyház — hogy nem volt fönségesebb a világnak kezdetben való teremtése an­nál, hogy az idők teljében föláldoztatott Krisztus."

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaIstenben hinni – ez az első igazság

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Istenben hinni – ez az első igazság

    „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, menny­nek és földnek teremtőjében.” Ez a hit első igazsága, Hitvallásunk első cikkelye. A teremtmények tanúságot tesznek a Teremtő Istenről. Az ember minél inkább el­ámul a teremtmények sokféleségén, gazdagságán és szépségén, annál nagyobbra nő benne a vágy, hogy le­boruljon Teremtője előtt, s ennek a vágynak növeked­nie is kell. Térden állva az Úr előtt, boruljunk le előtte és imádjuk őt.
    Ezek nem túlzó szavak. Csak megerősítik a hit alap­vető logikájának és a gondolat alapvető logikájának örök útjait a kozmoszról is, a mikro- és makrokozmoszról. Itt valóban a hit sajátos módon erősíti önma­gát, mint rationale obsequium, azaz „ésszerű imádat”.
    Kérlek titeket, gondolkozzatok el erről a jelen civilizáció hatalmas területein valóban létező aránytalan­ságról: minél jobban ismeri az ember a kozmoszt, látszólag annál kevésbé érzi kötelességének, hogy „tér­det hajtson” és „leboruljon” a Teremtő előtt.
    Szükséges-e megkérdeznünk, miért?
    Vajon az emberek azt hiszik, hogy a világ megisme­rése és az ebből származó következmények feletti öröm a teremtés urává teszik az embert? Nem inkább arra kellene-e gondolniuk az embereknek, hogy amit az em­ber tud – a mikrokozmosz megdöbbentő gazdagságá­ról és a makrokozmosz dimenzióiról –  azt, úgymond, „előre gyártva” kapja, és amit létrehoz ennek alapján, azt azoknak a nyersanyagoknak és bőségüknek köszön­heti, melyeket a teremtett világban talál?...
    De lehetséges-e, hogy a mai ember valójában nem gondol arra, hogy alapvető „igazságtalanságot” követ el a Teremtővel szemben civilizációja egész fejlődésének irányával és gondolkodásmódjával?
    „Jöjjetek, térdeljünk le Őelőtte, aki mindezt megal­kotta!”
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekNagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértDiakónusszentelés

Reggeli ima14 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiNagyböjt 3. vasárnapja

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése TemplomtakarításNagyböjt 3. vasárnapja

Napi Ima7 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01
Kéz
Ha nem azért teljesítem az isteni parancsokat, mert kell, hanem azért, mert szeretem Őt, Aki azokat adta, akkor más íze lesz vallásos cselekedeteimnek. Ha szeretem Istent, parancsait alapból megtartom: nem követelményként élem meg, hanem Iránta való szeretetem következményeként.
 
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Egy fiatalember őrült sebességgel száguldott az úton százhatvan km/h-s sebességgel, amikor megállította egy rendőr és nagyon emberségesen közölte: tudomása van arról is, hogy mostanában többször állították meg gyorshajtásért. A sofőr azzal mentegetőzött, hogy mindig azért siet haza, mert ő családapa és otthon vár rá a felesége és három gyermeke. 

A rendőr visszament autójához, írt valamit, aztán visszajött, és a sofőr első döbbenete az volt, hogy nem büntetőcédulát kapott, hanem néhány sort, és visszakapta a könyvét is. A rendőr ezután elköszönt, beült az autójába és elhajtott.

A sofőr izgatottan nyitotta ki a cédulát, amelyen a következő sorok álltak: „Kedves barátom! Volt egy kislányom, akit hatévesen elütött egy autó. Kitalálhatod, ki volt: egy gyorshajtó. Pénzbírság, két év a fogházban és az illető szabad volt; mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg újra megláthatom. Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell tennem. Most is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan: nekem egy kisfiam maradt.

A sofőr nem tudott egy ideig elindulni, bármennyire is sietős volt neki addig. Nagyon szégyellte magát, ledöbbent, fejét a kormányra engedte, és elsírta magát. Aztán úgy imádkozott, mint ahogy addig régen nem, a rendőrért és a családokért, aztán megilletődve ment haza – lassan hajtva. Otthon szorosan ölelte át feleségét és három gyermekét…

Kialakult jó és rossz szokásaim észrevétlenül növekednek bennem és egyre inkább befolyásolnak, irányítanak a tudattalanból. Annyira meg lehet szokni a rosszat is, hogy észre sem veszem és az uralkodik el bennem, közben átalakul viselkedésem és magatartásom.

Amit gyakorlok, az épül be életembe.

Ha nem azért teljesítem az isteni parancsokat, mert kell, hanem azért, mert szeretem Őt, Aki azokat adta, akkor más íze lesz vallásos cselekedeteimnek. Ha szeretem Istent, parancsait alapból megtartom: nem követelményként élem meg, hanem Iránta való szeretetem következményeként. Azért válaszolok Neki imában, mert szeretem Őt, és nem azért, mert parancsba kaptam! Azért szeretem embertársaimat és magamat, mert ők is Isten képmásai, ahogy én is az vagyok. Azért mondok le valamiről, mert szeretem a másik embert és Istent. Az Isten képmását keresem és szeretem a másikban. Mennyire más lenne Vele való kapcsolatom!

Így fokozatosan kitisztulna az a templom, ami az enyém. A testem, amely a bennem lakó Szentlélek temploma.

Amikor Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, akkor külső cselekedetével befelé irányít és segíteni akar, hogy én is felismerjem rossz szokásaimat és az Ő segítségével elengedjem azokat. Rá akar döbbenteni arra, hogy rossz szokásaim hová vezetnek. Isten házát, a bennem lakó Szentlélek templomát ne tegyem vásárcsarnokká, hanem szeretettel figyeljek magamra, külsőmre és belsőmre egyaránt. Figyeljek érzéseimre, szavaimra, mert amire sokat figyelek, az alakul ki bennem.

Nagyböjt különösen is az önmagamba nézésre szeretné irányítani a figyelmet. Figyeljek többet befelé, s ha valami kellemetlen, akkor hagyjam, hogy Jézus kiűzze onnan mindazt, ami nem odavaló.

Sokszor milyen nehéz kimondani azt, amit évekig hordozok magamban.

Egyszer egy férfitársaságban valaki a gyónás fölöslegességét hangsúlyozta és évek óta nem is gyónt. Közben keményen elítélte azokat, akik gyónnak, azokat nevezte a legbűnösebbeknek. S amikor egy bizonyos bűn szóba került, akkor egyik társának véletlenül szaladt ki a száján: mindenki tudja, hogy e téren te vagy a legbűnösebb.

Aki bizonyos hibákat sorozatosan elítél másokban, azzal neki is baja van.

Ne bízzam el magam és ne is féljek elindulni, kimondani, néven nevezni, bevallani. Ha kimondom, azzal elindultam a szabadulás útján és tisztul testem – a Lélek temploma is.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XIII. fejezet Önmegtagadás,a világ elveinek a kerülése – 1

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

 

Folytatólag fejtegeti az önmegtagadást. A szerzetesnők kerüljék a világ elveit és gondolkodásmódját s kizárólag a helyes elvhez tartsák magukat.

 

Nagyon sokszor mondtam már, nővéreim s most írásban hagyom nektek emlékezetül mindenkorra, hogy ezen ház tagjai, de más is, aki tökéletes akar lenni, ezer mérföld távolságra kerülje az ilyen okoskodást: „igazam volt” – „jogtalanul jártak el velem szemben” – „nem volt igaza annak, aki így tett velem”, stb. Isten mentsen meg bennünket az ilyen gondolatoktól! Az, aki nem akar más keresztet elviselni, mint az olyant, amelyet alapos okadatolással és jogosan tesznek a vállára: az menjen Isten hírével. Nem tudom, mit keresne ebben a kolostorban. Menjen vissza a világba, bár attól félek, ott sem részesül majd jogos bánásmódban. Vagy talán azt hiszitek, hogy többet szenvedtek annál, amivel Istennek tartoztok? Micsoda gondolkozás volna ez? én igazán nem értem. Szerintetek talán jogos dolog volt az, hogy az édes Jézusnak annyi sértést és kínzást kellett szenvednie; hogy úgy bántak vele; hogy annyi igazságtalanságot követtek el rajta?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Faustyna Kowalska naplója

Faustyna Kowalska naplója85, 86

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Vilnius, 1934.8.2.

85   Pénteken a Szentáldozás után lélekben elragadtattam Isten trónja elé. Az Isten trónja előtt az égi Hatalmak szünet nélkül dicsérik Istent. Az égi trónuson kívül nagy fényességet láttam, amely hozzáférhetetlen a teremtmények részére; csak a Megtestesült Ige mehet át oda, mint közvetítő. Midőn Jézus belépett ebbe a fényességbe, ezeket a szavakat hallottam: „Írd le azonnal, amit hallasz: létezésemből eredően Úr vagyok, és nem ismerek sem parancsot, sem szükséget. Ha teremtményeket hívok életre – ez irgalmam mélysége.” Ebben a pillanatban kápolnánkban láttam magamat. Imazsámolyomon térdeltem, mint azelőtt. A szentmise véget ért. A szavakat már felírtam.

86   + Midőn megpillantottam a gyóntatómat,[1] s láttam, mennyit kell szenvednie a műért, melyet Isten általa kíván megvalósítani, egy pillanatig félelmet éreztem, s azt mondtam az Úrnak: „Jézusom, hiszen ez a Te ügyed, (36) miért bánsz hát úgy vele, mintha nehezíteni akarnád a dolgát, ha azt akarod, hogy elvégezze azt?”

„Írd le, hogy éjjel-nappal rajta tartom a szememet, és hogy megengedem ezeket a nehézségeket, ez azért van, mert meg akarom sokszorozni az érdemeit. Nem a jó eredményt jutalmazom, hanem az értem vállalt türelmet és fáradságot.”

 


[1] Minden valószínűség szerint Michal Sopoćkót.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - I. füzet 1962. szeptember 15.I/113-114

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

1962. szeptember 15.

A Szűzanya jóságos szavaival ismét felém fordult: „Gyere velem! Végigjárjuk Betlehem sötét, ködös utcáit Szeretetlángommal. Ne félj, Szent József és én veled leszünk, és addig, míg más nincs, mi hármasban járunk.” A fájdalom, mellyel eláraszt, könnyben tartja szemeimet. A Szűzanya az Ő nagy fájdalmát sokszor átérezteti velem. Szeretetlángjáért, mely betölti lelkemet, szinte állandó fájdalmat hordok én is magamban.Vannak napok, mikor én is annyira szenvedek Vele együtt, hogy alig bírok járni.

Most, ezen a napon is a szenvedések fokozott kegyelmét árasztotta rám a Szűzanya egész délelőtt. Könnyes szemmel jártam, és titkon kerültem mindenkit, hogy észre ne vegyék nagy fájdalmamat. A Szűzanya (Szeretetlángjának) kegyelmi hatásai állandóan betöltik gondolatvilágomat, szinte nincs is más gondolatom, csak az, hogy megtegyem, amit Ő kér tőlem. A fájdalmakba és kételyekbe elmerülő lelkem szorongását még növeli a sátán is. Rám zúdítja kegyetlen gyűlöletének szörnyű kísérletezéseit, hogy most már szinte le sem tudom írni. Oly kételyeket támaszt bennem, hogy én úgyis annyira gyámoltalan vagyok, és miért nem bízzák ügyüket a főpapokra, miért egy ilyen kiseszű teremtményre, mint én? „Merthogy azok nem hisznek ilyen mesékben. Okos ember nem áll szóba veled. Akihez küldtek, az is lerázta magáról az ügyet. Ő átlátott az egész lehetetlenségeden, azért nem áll szóba veled. Ne erőlködj már, légy te is okos! Minden erőlködésed úgyis hiábavaló!” Még a szentáldozás fenséges idején is zavart. Én minden erőmmel igyekeztem a gonoszt távol tartani magamtól.

Egyik nap, amikor az Úr Jézushoz mentem, az volt a szándékom, hogy nagy fáradtságom miatt nem sokat időzöm Nála. Elvégeztem zsolozsmámat, és el akartam köszönni. „Miért sietsz úgy? Mi az, ami Nálam fontosabb neked? Vagy azért, mert fáj a térded? Gondolj Rám, mikor Én is térdre roskadtam, és nem hagytam el a keresztutat. Maradj még Velem, hisz úgyis olyan sokat vagyok egyedül! Vagy már kifogyott a szó belőled? Az nem baj! Figyelj a csöndességre! Dobbanjon együtt szívünk,  forrjon össze tekintetünk,és csak annyit mondj, hogy szeretsz, imádsz mások helyett is! Ugye, tudod, hogy mindig gyűjtened kell Velem? Most, itt a csendben is tudsz Velem gyűjteni. A magányos éjben is tudsz, amikor virrasztasz. Azért tanítalak, hogy tanuld meg a fogásokat, s mondd el másnak is, hogyan kell a lelkeket gyűjteni. A lélek akarása már szeretet, a szeretet pedig mindenre képes. Csak akarj, minden erőd megfeszítésével! A mi gondolatunk mindig egy legyen: a lelkek megváltása az örök kárhozattól! Mert kegyetlen fájdalmaimat csak így tudod csillapítani. Ne legyen ez unalmas neked. Megint azt mondom: Szenvedj Velem!” És ez idő alatt lelkének drága fájdalmát megosztotta velem, mint kegyelmeinek drága zálogát.

Egy másik alkalommal így szólt: „Tudod, hogy fáj a lelkem az elkárhozott lelkek miatt?! A mi kezünk együtt gyűjtsön!” „Uram! Én olyan keveset tudok gyűjteni.” „Leánykám, toldd meg vágyaiddal, óhajtásaiddal, és helyezkedj Belém teljes bizalommal!”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus – Úrangyala Az angyali üdvözletAz Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhében foganá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaVíztől és Lélektől

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

...ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. (Jn 3,5)

Az újjászületésben megváltozik az ember helyzete: Isten ellenségéből Isten gyermeke lesz. És megváltoznak a képességei is: képes lesz Isten akarata szerint élni, mert Isten Lelke vezeti. „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai." (Róm 8,14)

A víz a megtisztulás eszköze. Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerülhessünk, lelkileg meg kell tisztulnunk. De a bocsánatot nyert szív nem marad üresen, Isten megtölti Szentlelkével, s így teremti egészen újjá a hívőt.

Víztől: elfordulok eddigi bűneimtől, Isten kezébe teszem le a múltamat. Lélektől: odafordulok egészen Istenhez, az ő kezébe teszem a jövőmet, tudatosan az ő akaratának rendelem alá magam. Az újjászületés, megtérés alkalmával uralomátadás történik.

A víztől jelenti a bűnbánatot és bűnbocsánatot. A Lélektől pedig a feltétel nélküli engedelmességet. Az újjászületett ember tudja, hogy miből és kihez tért meg. Aki egyiket sem tudja, annak még újjá kell születnie. Aki csak a bocsánatnak örül, de nem kezd el engedelmeskedni Istennek, annak befejezetlen a megtérése.

Az újjászületés és a megtérés egyetlen esemény két oldala. Mindkettő Isten munkája.

Nem szabad szétválasztani Jézus Krisztust és az ő Szentlelkét. Aki befogadta Jézust, kapta az ő Szentlelkét is, mert ez egyszerre történik. Legfeljebb nem tudja a hívő mindjárt, hogy mi mindent kapott Krisztussal. Az engedelmesség során majd felismeri, hiszen a hitben járás felfedezések boldog sorozata is.

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Lányi Gábor igemagyarázata „... Az életemet adom érted! Jézus így válaszolt:Az életedet adod énértem?” Jn 13,36–38

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

„Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted! Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem?” Jn 13,36–38

36 Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. 37 Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted! 38 Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.

Az Ige mellett – Lányi Gábor igemagyarázata

(37–38) „Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted! Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem?” (Jn 13,36–38)

A minket körülvevő világ azt sugallja, hogy az embernek folyton önbizalmat és magabiztosságot kell mutatnia. Ez csak még inkább megnehezíti, hogy az ember tisztában legyen saját képességeivel, és sokszor alul, gyakran viszont túlértékeljük magunkat. Péter is félreértékelte magát, elbizakodott volt abban a tekintetben, hogy ő mennyire hűséges Jézushoz. Fogadkozott: akár az életét is képes odaadni érte. „Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem” (38). Jézus ismeri Pétert, tudja, hogy még nincs az elköteleződésének azon a fokán, amit gondol és állít magáról. Péternek súlyos felismerések sora kell ahhoz, hogy megtanulja, nem képes Jézust úgy és annyira szeretni és követni, amennyire gondolja. Jézus pedig súlyos felismerések során formálja őt olyan hűséges szolgájává, aki végül mégiscsak képes lesz a Jézusért magát odaáldozó életre. Az önzését hátrahagyó, nyugodt, kiegyensúlyozott életet ma is csak a Jézussal való napi kapcsolat formáló ereje révén lehet megkapni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Örökké tart szeretete! – 2.Kedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
Örökké tart szeretete! – 2.
„...mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 136,1/b). (Károli: „örökkévaló az Ő kegyelme.”)
Az Úrra figyelve és neki engedelmeskedve megtapasztaljuk az Ő irgalmasságát, könyörületességét. Erre mi mégis hűtlenséggel válaszolunk. Ádám és Éva volt az első, akik ezt tették, és mi követjük az ő rossz példájukat. S mindezek ellenére Isten hűséges marad hozzánk és szeret bennünket. Isten hűvös alkonyatkor kereste Ádámot és Évát. Kereste őket, pedig bűnt követtek el, engedetlenek voltak. Ám napfényre hozta bűnüket, hűtlenségüket. Aztán megígérte, hogy hű marad hozzájuk. Megígérte a Szabadítót, aki legyőzi a sátánt: „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” (1 Móz 3,15).
Az idők teljességében jött el a Szabadító, hogy a bűnt eltörölje. Nagypéntek sötétségében Isten irgalmassága ragyog fel a golgotai kereszten. Isten az ő szeretetének legvégső határáig ment el, amikor elküldte egyszülött Fiát és hagyta, hogy keresztre feszítsék. Az Úr Jézus pedig értünk és helyettünk kiitta a keserű pohárt, mely tele volt Isten bűneink miatti haragjával. Kiitta az utolsó cseppig. A golgotai kereszten láthatjuk meg Isten irgalmasságának nagyságát. Annak ellenére, hogy mi hűtlenek vagyunk hozzá, szerető Atyánk meg akar menteni és tartani minket az örök élet számára. Ő Jézus által keres engem és téged, ki akar menteni minket bűneink mélységéből, hiszen Ő a Szabadítónk, a Megváltónk. Milyen nagy csoda ez! Tiszteljük-e, megbecsüljük-e, szeretjük-e mi Urunkat ezért a nagy áldozatért?! Hűségesek vagyunk-e hozzá?
Jó tudni ebben a hűtlenné vált világban, hogy Isten irgalmas. Jó tudni, hihetjük, hogy Ő hűséges. Isten hűséges és nem csak néhanapján, hanem örökkön-örökké. Az ő hűségének nincs határa. Isten hűsége a földi életünk után is tart. Az Úr és az övéi között nagyon erős a szeretet-kapocs. Ezt még a halál sem tudja elszakítani. Senki sem szakíthat el az Isten szeretetétől. (Róm 8,38-39).
Jézus Krisztus vére elmosta minden bűnünket. Az Ő vére tisztává tette szennyes ruhánkat. Minden mi hűtlenségünk és bűnünk eltörölve. Odaát semmi sem szakíthatja szét az Istennel való kapcsolatunkat. Örökké tart, mert az Ő irgalmassága örökké tartó, örökkévaló... Jézus Krisztusért!
(Csomay Árpád, Biharszentjános)
***
Imádság:
Uram! Nincsenek szavak szeretetedre. Illetve mégis: köszönöm, köszönöm, köszönöm…Ámen
***
A nap gondolata:
Ha megtapasztaljuk Istent a teremtett világ, a dicséret, az imádság és a Bibliaolvasás által, igazi öröm tölt el bennünket.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz9. nap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
03

9. nap

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Életrajzi adatok:
2004-ben Erdő Péter bíboros indította el boldoggá avatási eljárását. XVI. Benedek pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentumot, amely Meszlényi Zoltán püspök vértanút kanonizálja a boldogok sorában, és ugyanabban az évben, október 31-én boldoggá avatták az esztergomi bazilikában. Boldoggá avatásakor ereklyéjét az esztergomi bazilika Szent Adalbert-mellékoltárában helyezték el.

A boldoggá avatással az eljárás nem zárul le – Meszlényi Zoltán esetében sem –, hanem tovább folytatódik a szentté avatásig. Ennek a megállapításához azonban már a vértanúk esetében is szükség van egy csodára. Mint ahogy Szőke atya fogalmaz, a csodák nem esnek az égből, azokat „ki kell imádkozni”. Ez azt jelenti, hogy a betegnek, családjának, barátainak és ismerőseinek tudatosan kell imádkozniuk a szentjelölthöz, hogy közbenjárására a „Jóisten eszközölje ki a gyógyulást”. Ennek hitelességét is bizonyítani kell, ami újabb hosszú és részletes procedúra.

A Don Bosco Kiadó megjelentette Alázatos szolgálat címmel Meszlényi Zoltán Lajos szentbeszédeinek gyűjteményét. A kötetet Erdő Péter bíboros ajánlja az olvasók figyelmébe. Beke Margit történész bevezető tanulmányából pedig megismerhetjük a vértanúhalált halt püspök életének főbb eseményeit.

A 2009 októberében boldoggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspök 1951. március 4.-én magyar püspökként halt vértanúhalált, ezért március 4.-én ünnepeljük emléknapját.
Hála legyen Istennek, hogy egy ilyen nagyszerű lélekkel ajándékozta meg a XX. századi Magyarországot és minket is!


Könyörögjünk:
Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút
apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted,
add meg, kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvallva élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Boldog Meszlényi Zoltán könyörögj érettünk és magyar nemzetünkért!

*****

Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút
apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted,
add meg, kérünk, hogy példáját követve, nevedet bátran megvallva élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsorakedd

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

 Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Csíksomlyói Mária köszöntő

Csíksomlyói MÁRIA köszöntő3. nagyböjti hét kedd

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

https://www.youtube.com/watch?v=qv1-LncyG2w

3. nagyböjti hét kedd. Élő közvetítés 18- , magyar idő szerint 17- órától.

A kezdésről értesítés kérhető

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365839-848

Napi Ima80 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
31

AZ EGYHÁZ ÉS A NEM KERESZTÉNYEK

839 "(...) akik még nem fogadták el az evangéliumot, különféle módokon vannak Isten népéhez rendelve": [331]

Az Egyház viszonya a zsidó néphez. Amikor az Egyház, Isten népe az új Szövetségben saját misztériumát vizsgálja, fölfedezi kapcsolatát a zsidó néppel, [332] "melyhez előbb szólt a mi Urunk, Istenünk". [333] Másként, mint a többi nem keresztény vallásnál, a zsidó hit már válasz Isten kinyilatkoztatására az ó Szövetségben. E zsidó népé "az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övé az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus" (Róm 9,4-5), mert "Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását" (Róm 11,29).

840 Egyébként ha a jövőt nézzük, Isten ószövetségi népe és Isten új népe analóg végpontok felé törekszenek: várakoznak a Messiás eljövetelére (vagy visszatérésére). De míg az egyik várakozás a meghalt és föltámadt Úrnak és Isten Fiának elismert Messiás visszatérésére irányul; a másik a Messiás eljövetelének várása az idők végén, akinek vonásai elfátyolozottak; olyan várakozás, amelyet Jézus Krisztus nem ismerésének vagy tagadásának tragédiája kísér.

841 Az Egyház kapcsolatai a muzulmánokkal. "Az üdvösség terve azokat is átöleli, akik elismerik a Teremtőt, köztük elsősorban a mohamedánokat, akik azt vallják, hogy Ábrahám hitét tartják, és velünk együtt imádják az egy Istent, aki irgalmas és az utolsó napon megítéli az embereket." [334]

842 Az Egyház kapcsolata a nem keresztény vallásokkal elsősorban az emberi nem közös eredetén és célján alapszik:

"Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét, ugyanaz a végső céljuk is, tudniillik Isten, akinek gondviselése, jósága és üdvözítő terve mindenkire kiterjed, mígnem a választottak összegyűlnek a szent városban." [335]

843 Az Egyház a többi vallásokban elismeri, hogy "árnyékban és képekben" ugyan, de Istent keresik. Még nem ismerik Őt, de közel van hozzájuk, hiszen Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent, és azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Így az Egyház mindent, ami a vallásokban igaz és jó, úgy tekint, "mint előkészületet az evangéliumra, és mint annak ajándékát, (...) aki megvilágosít minden embert, hogy élete legyen". [336]

844 Az emberek vallásos magatartása azonban korlátokat és tévedéseket is mutat, melyek eltorzítják Isten képét:

"Az emberek azonban gyakran, mert a Gonosz rászedte őket, belevesztek okoskodásukba és Isten igazságát hazugsággal cserélték föl azáltal, hogy inkább szolgáltak a teremtménynek, mint a Teremtőnek, vagy Isten nélkül élve és meghalva ebben a világban a végső kétségbeesés fenyegeti őket." [337]

845 Az Atya, hogy minden fiát, akiket a bűn szétszórt és elfordított Tőle, újra összegyűjtse, az egész emberiséget össze akarta hívni Fiának Egyházába. Az Egyház az a hely, ahol az emberiségnek vissza kell nyernie egységét és üdvösségét. Az Egyház a "megbékéltetett világ". [338] Az Egyház az a hajó, amely "az Úr keresztjének árbocán a Szentlélek szelétől dagadó vitorlákkal jól hajózik ebben a világban". [339] És az egyházatyák másik kedvelt képe szerint az Egyház előképe Noé bárkája, mely egyedül ment meg a vízözönből. [340]

"AZ EGYHÁZON KÍVÜL NINCS ÜDVÖSSÉG"

846 Hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt kijelentést? Pozitívan fogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség Krisztustól, a Főtől jön az Egyház által, ami az ő teste:

"A Szentírás és a hagyomány alapján a zsinat azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát, egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, megsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne." [341]

847 Ez a megállapítás nem vonatkozik azokra, akik saját hibájukon kívül nem ismerik Krisztust és Egyházát:

"Akik ugyanis Krisztus evangéliumát és az ő Egyházát önhibájukon kívül nem ismerik, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatására teljesítik a lelkiismeretük szavában fölismert akaratát, elnyerhetik az örök üdvösséget." [342]

848 "Jóllehet tehát Isten azokat is, akik önhibájukon kívül nem ismerik az evangéliumot, egyedül általa ismert utakon elvezetheti a hitre, mely nélkül lehetetlen neki tetszeni, [343] az Egyháznak mégis kötelessége és egyúttal szent joga, hogy hirdesse az evangéliumot" [344] minden embernek.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás 9. Miért fontos János apostolTANÍTÁSA AZ ÉLET KENYERÉRŐL?

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
01

János evangéliumában nem található meg az Eucharisztia alapításának története, de egyedül ő közli Jézus beszédét az Élet kenyeréről (Jn 6,22-71), amelyben a megváltó Jézus előre jelzi az Oltáriszentség alapítását.

A beszéd első részében az Úr Jézus önmagáról állítja azt, hogy „Én vagyok az Élet kenyere” (Jn 6,26-6,51), vagyis az ő személye számunkra olyan fontos és nélkülözhetetlen, mint a mindennapi kenyér. A második részben viszont arról a kenyérről van szó, amelyet majd Krisztus fog adni (jövő idő!) a világ életéért (6,51-58). A szövegből egyértelműen kiderül, hogy ez az Oltáriszentség, hiszen Jézus így fogalmaz: „A kenyér pedig, amelyet adok: az én testem a világ életéért” (Jn 6,51).

A kafarnaumi beszéd első részének (6,32-6,51) a végén, a 6,51-ben egy döntő fordulatot látunk: a tanítványok hallgatják Jézust, megértik, hogy az ő személye és tanítása az Élet kenyere, aminek a részesei lehetünk a hit által, de a hallgatóság egy része még ezt sem érti. A második rész az első soroktól kezdődően pedig azt hangsúlyozza, hogy nem elég az, ha csak hallgatjuk Jézust, ha csak az ő tanítása által teremtünk vele kapcsolatot. Az is nélkülözhetetlenül szükséges, hogy az Ő testét és vérét együk és igyuk. Ez a mennyei kenyér tökéletesíti bennünk azt az új életet, melynek a keresztség által részesei lettünk, és „aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog” (Jn 6,58).

Ez azt jelenti, hogy a Krisztus életében való részesedésünkhöz nem elegendő csupán a hit (Jn 1,12), szükségünk van a szentségekre is. A keresztségére, „mert, aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába” (Jn 3,5). Azután az Eucharisztiára is, amely azt az új életet táplálja bennünk (Jn 6,57), melynek részesei lettünk a keresztség által. Jézus önmagát adja nekünk valóságos ételnek, italnak, hogy azt magunkhoz véve örökké éljünk (Jn 6,51-58).

Az evangélista az Eucharisztia megígérésére vonatkozó szavakkal a tanítás fontosságára, és a valóságos jelenlétre is utal, főként a „bizony, bizony” nyomatékosító kifejezéssel, és azzal, hogy többszörösen említi a testet, amit enni kell, és a vért, amit inni kell. A beszéd fogadtatása is azt jelzi, hogy Jézus nemcsak önmagáról állította azt, hogy az „élet kenyere”. A hallgatói közül ugyanis többen botránkoztak Jézus szavain, és ezért nyilvánították „kemény beszédnek”. Véleményüknek hangos kifejezést is adtak. Jézus hallotta ezt, és mégsem javította ki szavait. Akkor se vonta vissza és nem magyarázta  átvitt  értelemben, amikor hallgatói méltatlankodva kezdték őt elhagyni. Sőt újra megismételte: „Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia Testét és nem isszátok az ő Vérét, nem lesz élet bennetek.” (Jn 6,53)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 28. fejezet: Azokról, akik többszörösmegbüntetés ellenére sem akarnak megjavulni

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
28. fejezet: Azokról, akik többszörös megbüntetés ellenére sem akarnak megjavulni
1Ha valamelyik testvért bármi vétség miatt már gyakran megbüntették, sőt ki is közösítették, s mégsem javul meg, szigorúbb büntetés érje, azaz a megvesszőzés fenyítékét mérjék rá. 2Ha még így sem javul meg, vagy talán - amitől Isten mentsen - felfuvalkodott kevélységgel cselekedetét még védeni is akarná, akkor az apát tegyen úgy, mint bölcs orvos: 3ha az enyhítő szereket, ha az intések kenőcsét és a Szentírás orvosságát már használta, ha végül a kiközösítés és vesszőzés tüzes vasát is, 4és most mégis azt látja, hogy igyekezete nem használ, akkor nyúljon ahhoz, ami ezeknél nagyobb: imádkozzék érte maga is, imádkozzanak a testvérek is, 5hogy az Úr, aki mindent megtehet, adja vissza a beteg testvérek egészségét. 6Ha még ilyen módon sem gyógyulna meg, akkor használja az apát az operálókést, amint az Apostol mondja: "Távolítsátok el a gonoszt magatok közül" (1Kor 5,13). 7És másutt: "Ha a hűtlen eltávozik, hadd távozzék" (1Kor 7,15), 8hogy egy beteg juh az egész nyájat meg ne fertőzze.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I I M A Ó R AKEDD

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05
KEDD
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Dicséret neked, Krisztus, örök dicsőség Királya!
 
Himnusz Propr. Mont. S. M.
Vándorló néped Vigasza,
Pusztába indulsz most velünk
Szent negyven nap és éjen át
Éhségünk-szomjunk társaként.
 
2. Hiába kísért majd kenyér,
S hiába minden hatalom,
Magasság, mélység, méltóság
Mert mindez Benned már miénk.
 
3. Dicsérjen Téged himnuszunk,
Magányunk, böjtünk áldjanak,
Megváltó Krisztus, Egy-Fiú
S véled Atyádat, Lelkedet. Ámen.
 
Antifóna Zsolt 142,11.10
Tarts életben, Uram, nevedért, * s a gyötrelemből vezess ki engem, mert te vagy az én Uram és Istenem.
 
40. zsoltár
[A karvezetőnek: Dávid zsoltára.]
 
Boldog, aki gondot visel a szegényre, * megmenti az Úr a nehéz napokban.
 
Megőrzi az Úr és életben tartja, † boldoggá teszi itt a fldön, * s nem engedi, hogy ellensége kezébe essen.
 
Az Úr betegségében segít rajta, * jobbulást ad neki beteggyán.
 
Így szólok: „Uram, knyörülj rajtam, * gyógyíts meg, mert vtkeztem ellened!”
 
Ellenségeim rosszat mondanak rlam: * „Mikor hal meg már, mikor tűnik el neve?”
 
Ha valaki meglátogat, álnokságot beszl, † szívébe összegyűjt minden rosszat, * majd kimegy és tovább mondja.
 
Gyűlölőim ellenem sszesgnak, * és minden rosszat gondolnak rlam:
 
„Elhatalmasodott rajta a betegség, * itt fekszik s nem kel föl tbbé.”
 
Még a barátom is, akiben megbíztam, * akivel megosztottam kenyerem, sarkát emelte ellenem.
 
De te, Uram, knyörülj rajtam, * segíts fel, hogy meg tudjak fizetni nkik!
 
Abból tudom meg, hogy kegyes vagy hozzám, * ha nem ujjonghat rajtam ellenségem,
 
Engem pedig megőrzöl, mert vtlen vagyok, * és engeded, hogy színed előtt lljak rökre.
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mindörökkön-örökké! gy legyen! men!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
 
142. zsoltár (1-11)
[Dávid zsoltára.]
 
Hallgasd meg imádságomat, Uram, könyörgésem szavára figyelj, * hallgass meg, mert hű és igaz vagy!
 
Ne szállj perbe szolgáddal, * hiszen egy élő sem igaz előtted.
 
Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja letem, * sötétségbe taszít, mint régen meghaltat.
 
Elcsüggedt bennem a llek, * szívem megdermedt bensőmben.
 
Visszaemlékezem a régi napokra, † végiggondolom minden tettedet, * átgondolom, amit kezed művelt.
 
Kitárom feléd kezemet, * mint aszú föld, szomjazik utánad lelkem.
 
Siess, Uram, hallgass meg, * mert elfárad bennem a llek!
 
Ne rejtsd el arcodat előlem, * mert olyan leszek, mint a srba szllók!
 
Hadd érezzem irgalmad minden reggel, * hiszen tebenned bzom!
 
Mutasd meg, melyik ton jrjak, * lelkemet hozzád emelem!
 
Ellenségeimtől ments meg, Uram, * oltalmat nlad keresek.
 
Taníts meg, miként teljesítsem akaratod, † hiszen te vagy Istenem. * Jó lelked vezéreljen az egyenes ton!
 
Tarts életben nevedért, Uram, * vezess ki engem a gyötrelemből igaz voltodban! ...
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek Istennek.
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön rökké. men.
 
Antifóna Zsolt 142,11.10
Tarts életben, Uram, nevedért, * s a gyötrelemből vezess ki engem, mert te vagy az én Uram és Istenem.
 
Olvasmány Iz 58,1-2
Kiálts teli torokból, abba ne hagyd, emeld föl hangodat, mint a harsona. Hirdesd népemnek hűtlenségét, Jákob házának bűneit. Hiszen napról napra keresnek, és szeretnék megismerni útjaimat, mint olyan nemzet, amely az igazsághoz szabja tetteit, és nem hagyja el Istenének törvényét.
 
V Az Istennek tetsző áldozat a töredelmes lélek,
R Nem veted meg, Istenem, az alázatos és megtört szívet. Zsolt 50,19
 
Zárókönyörgés
Kérünk, Urunk, figyelj kegyelmesen könyörgésünkre, hogy akik szent oltárodnál szolgálunk, gyökeret verjünk hitünk igazságaiban és a lélek tisztaságában ragyogjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

Lépj be a Szív Útjába Vonulj el imádkozniNagyböjt 2. vasárnapja

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Lépj közelebb Istenhez az imádság által, és fedezd fel,
hogyan egyesítheted a szívedet az Övével.

Fedezd fel a Szív Útját!
Kattints és Imádkozz!
 

A Pápa Imavilághálója (Imaapostolság) egy olyan szolgáltatás, amelynek célja a Szentatya havi imaszándékainak az egész világon való terjesztése. Ezek a szándékok az emberiség és az Egyház számára valódi kihívások, mivel a Szentatya mai világ miatti aggodalmait fejezik ki. Célunk, hogy ezek az imaszándékok vezessék cselekvésünket és imáinkat az adott hónapban.

Ezt a hálózatot azok alkotják, akik készek a Krisztus küldetésében való együttműködésre életük mindennapi felajánlásával, bármely helyen vagy helyzetben. A misszióra való felhívás az a tűz, amely az Atya szívéből a világ szívébe küld apostolokká.

Az ima globális hálózatát 1844. december 3-án, Xavier Szent Ferenc ünnepén alapította Gautrelet jezsuita atya. Azoknak a fiatal diákoknak, akik misszionáriusként szerettek volna eljutni a világba, azt mondta: „Legyetek misszionáriusok imádkozva, a mindennapi életetek felajánlásával. Küldetésetek itt és most van, a tanulmányotokban és a mindennapi kis dolgokban. Ha Isten akaratára nyitottan teljesítitek ezt, akkor már az egész Egyháznak segítő apostolok vagytok.”

Ferenc pápa megújította hívását minden ember számára, arra kérve mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, ehhez a nagy küldetéshez, egyre figyelmesebben a körülöttünk lévők igényeire. Ezt a meghívást a 2017. január 8-ai Angelus üzenetében fejezte ki.

Arra is szeretnélek meghívni Benneteket, hogy csatlakozzatok a Pápa Világméretű Imahálózathoz, amely a közösségi hálózatokon keresztül is terjeszti az általam az Egyház számára minden hónapban javasolt imaszándékokat. Ilyen módon az imaapostolság előrehalad, és növekszik a közösség.

Újítsuk meg a Szentatya havi imaszándékai iránti igyekezetünket, és tekintsünk magunkra misszionáriusként a mindennapi életünkben.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat

Manréza - Nagyböjti lelkigyakorlat 2024. Megújult tekintettel21. nap – Megbocsátás

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

Megbocsátás

Időnként égetően nehéz helyzetbe kerülünk. Néha a külső körülmények válnak alig elviselhetővé, néha saját viselkedésünk következménye nyugtalanít fájdalmasan. Ilyen állapotban könnyebb buzgón imádkoznunk, ígéreteket tennünk. 
Általában nagyon felkavaró, ha valaki nagy értékkel tartozik nekünk, de az is, ha az általunk jogosnak tartott tiszteletet, szeretetet, megbecsülést nem kapjuk meg másoktól. Ennél már csak az éget jobban, ha mindezt nem tudjuk megbocsátani. Ilyenkor buzgón imádkozhatunk az Istentől oly sokszor megtapasztalt megbocsátás továbbadásának kegyelméért. A mai példabeszédben Jézus figyelmeztet, hogy ennek híján további kínok elszenvedésére ítéljük magunkat. 
 
A mai nap imamódjának a szentírási szemlélődést ajánljuk.
 

Szentírási idézet

Azariás a tüzes kemencében így imádkozott: „Nevedre kérünk, ne vess el végleg minket, és ne semmisítsd meg szövetségedet! Ne vond meg tőlünk irgalmadat… És most teljes szívünkből követünk téged, félve tisztelünk, és keressük arcodat. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, hanem bánj velünk könyörülettel, nagy irgalmasságod szerint!” (Dán 3, 25.34-35.41-42)
„…én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad?” És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. (Mt 18,32-35)
 

Gyakorlat

Idézz emlékezetedbe valakit, akinek nehéz megbocsátanod! Kérd rá Isten áldását, önmagad számára pedig kérd a szívbéli megbocsátás kegyelmét!
 

Zene

 
Alizbar – Last fallen leaf
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."