KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

71344 ima található a honlapon, összesen 164582 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A mindenki számára nyitott Egyházért2022. október

Napi Ima9 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

A mindenki számára nyitott Egyházért

Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Imádság

Váljunk mindnyájan eggyé! Legyünk mindnyájan egyek!
Jóságos Atyánk, mi is ki akarjuk venni a részünket,
és meg akarjuk élni Fiadnak, Jézusnak Hozzád szóló szavait..
Szeretnénk maradéktalanul teljesíteni a keresztségben kapott küldetésünket.
Arról álmodunk, hogy együttműködő és missziós, a világ kihívásai iránt elkötelezett
Egyház legyünk a szeretet közösségében,
amelyben mindenki otthon érezheti magát és részt vehet benne.
Olyan Egyházról álmodunk, amely megújul a Te Szentlelked által,
amely a közelség, az együttérzés és a gyengédség Egyháza,
amely nem szakad el az élettől, hanem vállalja korunk gyengeségeit és szegénységét.
Segíts minket, hogy a Te újdonságaidra nyitott, megújult Egyház legyünk,
amelyben mindannyian együttműködünk. Ámen

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a fiad Jézus szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával az Egyház missziójáért,
a pápa világméretű imahálózatának szándékára 
felajánlom neked ezt a hónapot. 
Ámen

 

Mindennapi magatartásunk

Szinodalitás
„Ha szinodális Egyházról beszélünk, nem elégedhetünk meg csak a formával, hanem szükségünk van a párbeszédnek és a kölcsönhatásnak kedvező tartalomra, eszközökre és felépítésre Isten népének körében, különösen a papok és a laikusok között.” (Ferenc pápa)

Részt vettél már a közösséged szinódusra való előkészületében?
 

Találkozzunk
„Ne feledkezzünk el Isten stílusáról, ami segítségetekre lesz: a közelségről, az együttérzésről és a gyengédségről.”

Fogadd testvéreidet szükségükben.
 

Hallgassunk meg
„A Szinódus lehetőséget kínál arra is, hogy meghallgató Egyház legyünk, hogy szünetet tartsunk a rohangálásunkban, hogy megfékezzük lelkipásztori aggodalmainkat és megálljunk odafigyelni. Hallgassunk a Lélekre az istentiszteleten és az imádságban.” (Ferenc pápa)

Készen állsz meghallgatni az Egyházban élő testvéreid törekvéseit, és azokét, akik kívülállónak érzik magukat?
 

Éljünk a megkülönböztetéssel
„A szinódus a hatékony lelki megkülönböztetés útja, amelyre nem azért vállalkozunk, hogy szép képet fessünk magunkról, hanem hogy jobban együttműködhessünk Istennek a történelemben való munkálkodásával.” (Ferenc pápa)

Keresd annak a lehetőségét, hogy a keresztény megkülönböztetésben fejlődj.
 

Álljunk készen a küldetésre
„Az Egyház testében az egyetlen kiindulási pont, más nem is lehet: a keresztség, életünk forrása, amelyből Isten gyermekeiként azonos méltóságot nyerünk, ha a szolgálatok és a karizmák különbözőek is. Ezért mindnyájan hivatva vagyunk arra, hogy részt vegyünk az Egyház életében és küldetésében.” (Ferenc pápa)

Részt veszel valamilyen módon az Egyház küldetésében, akár a plébániádon, akár az iskoládban, a csoportodban vagy a közösségedben?

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A halálbüntetés eltörléséért2022 szeptember

Napi Ima42 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
01

Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.
 

világszerte napról-napra növekszik a „NEM” a halálbüntetésre. Az Egyház számára ez a remény jele.
Jogi szempontból nincs rá szükség.
A társadalom hatékonyan visszaszoríthatja a bűnözést anélkül, hogy végérvényesen megfosztaná az elkövetőket a megváltás lehetőségétől.
Mindig, minden jogi ítéletben ott kell lennie a remény jelének.
A halálbüntetés nem szolgáltat igazságot az áldozatoknak, hanem inkább bosszúra ösztönöz, és megakadályozza az esetleges igazságszolgáltatási hiba visszafordításának lehetőségét.
Ráadásul a halálbüntetés erkölcsileg elfogadhatatlan, mert elpusztítja a legfontosabb ajándékot, amit kaptunk: az életet. Ne felejtsük el, hogy az ember az utolsó pillanatig megtérhet és megváltozhat.
Az evangélium fényében a halálbüntetés elfogadhatatlan. A „Ne ölj” parancsolat egyaránt vonatkozik az ártatlanokra és a bűnösökre.
Ezért felhívok minden jóakaratú embert, hogy mozdítsa elő a halálbüntetés eltörlését az egész világon.
Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa Általános kihallgatás Katekézis a megkülönböztetésről: 3.A megkülönböztetés elemei. Megismerkedés az Úrral

Napi Ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
28

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Folytatjuk katekéziseinket a megkülönböztetés témájában – mert a megkülönböztetés témája nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, mi történik bennünk, hogy tudjunk érzéseinkről és elképzeléseinkről. Meg kell különböztetnünk őket, hogy honnan származnak, hová vezetnek, milyen döntésekre – és ma ennek az első alkotóelemére összpontosítunk, amely az imádság. A megkülönböztetéshez szükséges légkört az imádság állapotában találjuk meg.

Az ima nélkülözhetetlen segítség a lelki megkülönböztetéshez, különösen akkor, ha az érzelmi vetületet is érinti, és lehetővé teszi számunkra, hogy egyszerűen és bensőségesen szólítsuk meg Istent, ahogy az ember egy barátjához beszél. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogyan lépjünk túl a gondolatokon azért, hogy az Úr bizalmába kerüljünk, szeretetteljes közvetlenséggel. A szentek életének titka az Istennel való egyre közelibb ismeretség és bizalom, amely által mind könnyebben felismerik, hogy mi kedves neki. A valódi imádság az Istennel való ismeretség és bizalom. Nem papagájként imákat mondunk, bla, bla, bla, nem. Az igazi ima közvetlen, és az Úr iránti szeretettel teli. Ez az ismerősség legyőzi a félelmet vagy az abban való kételyt, hogy az Ő akarata nem a javunkra szolgál, ami a gondolatainkon néha átfutó kísértés, és nyugtalanná és bizonytalanná tesz, sőt megkeseríti a szívünket.

A megkülönböztetés nem tart igényt teljes bizonyosságra, nem vegytiszta módszer, nem követel abszolút bizonyosságot, mert az életről szól, és az élet nem mindig logikus, sok olyan oldala van, ami nem zárható be egy bizonyos kategóriába. Szeretnénk pontosan tudni, mit kell tennünk, de még ha ez meg is történik, nem mindig cselekszünk ennek megfelelően. Hányszor éltük át mi is azt az élményt, amit Pál apostol ír le, aki azt mondja: „Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok.” (Róm 7:19) Nem csupán ész vagyunk, nem vagyunk gépek, nem elég, ha végrehajtási utasításokat kapunk. Az Úr melletti döntésnek az akadályai éppúgy, mint a segítői, elsősorban érzelmiek, a szívből eredők.

Jelentős, hogy az első csoda, amelyet Jézus tett Márk evangéliumában, egy ördögűzés. (vö. 1:21-28) A Kafarnaumi zsinagógában megszabadít egy embert az ördögtől, megszabadítva őt attól a hamis istenképtől, amelyet a Sátán a kezdetektől sugall: hogy Isten nem akarja a boldogságunkat. Az Evangéliumnak abban a szakaszában a megszállott ember tudja, hogy Jézus Isten, de ez nem indítja arra, hogy higgyen szabadításában, hanem azt mondja: „A vesztünkre jöttél.” (24. v.)

Sokan, még a keresztények is, ugyanezt gondolják: lehet, hogy Jézus Isten Fia, de kételkednek abban, hogy a boldogságunkat akarja; sőt, egyesek attól tartanak, hogy az ő javaslatának komolyan vétele, amit Jézus javasol nekünk, az életünk tönkretételét, vágyaink, legerősebb törekvéseink tönkretételét jelenti. Ezek a gondolatok olykor felvillannak bennünk: hogy Isten túl sokat kér tőlünk, attól tartunk, hogy Isten túl sokat kér tőlünk, hogy nem szeret minket igazán. Ehelyett az első találkozásunkkor azt láttuk, hogy az Úrral való kapcsolat jele az öröm. Amikor imádságban találkozom az Úrral, örömtelivé válok. Mindannyian örömtelivé válunk, és ez gyönyörű. A szomorúság vagy a félelem viszont az Istentől való távollét jele: „Ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat.” – mondja Jézus a gazdag ifjúnak. (Mt 19:17) Ennek a fiatalembernek sajnos bizonyos akadályok megakadályozták, hogy megvalósítsa szívének azt a vágyát, hogy közelebbről kövesse a „jó tanárt.” Érdeklődő, vállalkozó szellemű fiatalember volt, ő kezdeményezte, hogy találkozzon Jézussal, de érzelmei nagyon megosztottak voltak, számára a gazdagság túlságosan fontos volt. Jézus nem kényszeríti rá, hogy döntsön, de a szöveg megjegyzi, hogy a fiatalember „szomorúan” fordul el Jézustól. (22. v.) Azok, akik elfordulnak az Úrtól, soha nem boldogok, még akkor sem, ha bőséges javaik és lehetőségeik vannak. Jézus soha nem kényszerít rá, hogy kövesd Őt, soha. Jézus tudatja veled az akaratát, teljes szívével megismertet a dolgokkal, de meghagyja a szabadságodat. Ez a legszebb a Jézussal való imádkozásban: az a szabadság, amelyet meghagy neked. Másrészt, amikor elhatároljuk magunkat az Úrtól, valami szomorú, valami csúnya marad a szívünkben.

Nem könnyű felismerni, mi történik bennünk, mert a látszat megtévesztő, de az Istennel való ismerkedés gyengéden feloldhatja a kétségeket és a félelmeket, egyre fogékonyabbá téve életünket az Ő „szelíd fényére”, Szent John Henry Newman gyönyörű kifejezése szerint. A szentek visszatükröződő fénnyel ragyognak, és napjaik egyszerű gesztusaival megmutatják Isten szeretetteljes jelenlétét, aki lehetővé teszi a lehetetlent. Azt mondják, hogy két házastárs, akik oly sokáig éltek együtt, és szeretik egymást, végül hasonlóvá válnak egymáshoz. Valami ilyesmit mondhatunk el az érzelmektől áthatott imádságról is: fokozatosan, de hatékonyan képessé tesz bennünket arra, hogy felismerjük a természetszerűségen keresztül, mint lényünk mélyéről fakadót, hogy mi számít igazán. Imádságban lenni nem azt jelenti, hogy szavakat mondogatok, nem: imádkozni azt jelenti, hogy megnyitom a szívemet Jézus felé, közeledek Jézushoz, engedem, hogy Jézus belépjen a szívembe, és érezzem a jelenlétét. Ott meg tudjuk különböztetni, hogy mikor Jézuséi, és mikor a miénk a gondolataink, hogy ezek oly sokszor messze vannak Jézus akaratától.

Kérjük ezt a kegyelmet: éljünk baráti kapcsolatban az Úrral, ahogy a barát beszél a barátjával. (vö. Loyolai Szent Ignác, Lelkigyakorlatok, 53) Ismertem egy idős szerzetes testvért, aki egy bentlakásos iskola portása volt, és amikor csak tehette, odament a kápolnához, megnézte az oltárt, és azt mondta: „Helló!”, mert közel állt Jézushoz. Nem kellett azt mondania, bla bla bla, nem: „Helló, közel vagyok hozzád, te pedig közel állsz hozzám.” Ezt a kapcsolatot kell megteremtenünk az imádkozásban: közelséget, érzelmi közelséget, testvéri közelséget Jézussal. Egy mosoly, egy egyszerű gesztus, és nem a szívet el nem érő szavak felolvasása. Ahogy mondom, úgy beszéljetek Jézussal, mint barát a baráttal. Ezt a kegyelmet kell kérnünk egymás számára: Jézust a barátunknak tekintsük, a legnagyobb, hűséges barátunknak, aki nem zsarol, aki mindenekelőtt soha nem hagy el bennünket, még akkor sem, ha elfordulunk Tőle. Szívünk ajtajában marad. „Nem, veled nem akarok tudni semmiről” – mondjuk. Ő csendben marad, mellettünk marad, a szívünk közelében, mert Ő mindig hűséges. Folytassuk ilyen imával, mondjuk a „Ciao” ​​imát, az Urat teljes szívünkkel köszöntve, a szeretet imáját, a közelség imáját, kevés szóval, de tettekkel és jó cselekedetekkel. Köszönöm.

______________________________________________________________

Különleges üdvözlések

Köszöntöm a mai Audiencián részt vevő angolul beszélő zarándokokat, különösen a Dániából, Ghánából, a Fülöp-szigetekről, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezőket. Szívélyesen köszöntöm a jelenlévő számos diákcsoportot, különösen a Pápai Észak-Amerikai Főiskola diakóniai osztályát és családjaikat. Mindnyájatokra Krisztus Urunk örömét és békéjét kérem. Isten áldjon benneteket!

Tisztelettel köszöntöm az olaszul beszélő zarándokokat. Külön köszöntöm Parete és Battipaglia híveit, remélve, hogy mindnyájuk elköteleződése által a plébániai közösségeik vallásos lelkesedése növekedni fog.

Most egy gondolat az oly nagyon szenvedő, meggyötört Ukrajnáról, hogy szegényeket oly kegyetlen megpróbáltatások érték. Ma reggel beszélhettem Krajewski bíborossal, aki éppen hazafelé tartott Ukrajnából, és szörnyű dolgokról számolt be. Gondoljunk Ukrajnára, és imádkozzunk ezért a meggyötört népért.

Végül szokás szerint a gondolataim a fiatalok, betegek, idősek és a fiatal házasok felé fordulnak. A holnapi ünnep Mihály, Gábriel és Rafael arkangyalok ünnepe, indítsa el mindenkiben az Isten terveihez való őszinte ragaszkodást. Ismerd fel, és kövesd belső Mestered hangját, aki a lelkiismereted mélyén szól. Imádkozunk a Vatikáni Csendőr Hadtestért is, amelynek Szent Mihály arkangyal a védőszentje, és a holnapi nap után ünnepli őt. Kövessék mindig a szent arkangyal példáját, és az Úr áldja meg őket minden jóért, amit tesznek.

Áldásomat adom mindnyájatoknak.

______________________________________________

A Szentatya szavainak összefoglalása

Kedves testvéreim! Folyamatos katekézisünkben a megkülönböztetésről, az életünk Istentől kapott értelmével és irányával kapcsolatos helyes döntések meghozatalának folyamatában, most az ima fontosságáról gondolkodunk. Az ima soha nem pusztán intellektuális gyakorlat; a szívet és az érzelmeket is leköti. Az imádság által elmélyítjük az Úrral való barátságunkat; növekszik a bizalmunk, amikor ráébredünk, hogy ha megértjük és befogadjuk szent akaratát, akkor találjuk meg igazi boldogságunkat. A lelki élet egyik nagy kísértése az a félelem, hogy az Isten akaratához való hűség elszomorít vagy beteljesületlenné tehet bennünket. Az ima segít leküzdeni az ilyen alaptalan félelmeket, és ehelyett mély lelki örömöt szerez, még a megpróbáltatások és szenvedések közepette is. Az ima gyümölcseként a megkülönböztetés érzékennyé tesz bennünket Isten „kedves fénye” iránt, megvilágítja elménket és felmelegíti a szívünket. Napról napra közelebb kerülve az Úrhoz, egy bizonyos „természetszerűség” révén egyre jobban felismerjük életünkre vonatkozó akaratát, és ebben az akaratban megtaláljuk békénket és hiteles beteljesülésünket.

 

Forrás: https://www.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2022/documents/20220928-udienza-generale.html

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Évközi 27. vasárnap

Kezdőének:
Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent: az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal; te vagy a mindenség Ura. (Eszt 13,9.10-11)

Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből
Az igaz ember a hitből él.
Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál?
Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik.
Az Úr is megszólalt, és ezt mondta:
„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.
Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”
Ez az Isten igéje.
Hab 1,2-3;2,2-4

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Vö. 8. vers. (2. tónus)
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, † „Ne keményítsétek meg szíveteket, * mint egykor Meribánál,
Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett!
Szeretett Fiam!
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
Ez az Isten igéje.
2Tim 1,6-8.13-14

ALLELUJA
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek. 1Pét 1,25 – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját:
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 17,5-10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal!
Lektor: 1. Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, hogy szent néped készséges lélekkel szolgálja szándékaidat!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Adj bölcsességet Ferenc pápának és az Anyaszentegyház püspökeinek, hogy az idők jeleiből felismerjék korszerű teendőiket!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. Ébressz felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy állhatatosan szolgálják a világ békéjét és a népek javát!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének tulajdonítsuk!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Önts bizalmat híveidbe, hogy állhatatosan kérjük tőled mindazt, ami üdvösségünkre szolgál!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Te vagy minden jó gondolat, szándék és cselekedet szerzője, figyelj Egyházad könyörgésére! Engedd, hogy amit hívő lélekkel eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat és szentelj meg minket. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Áldozási ének:
Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, azokhoz, akik őt keresik. (Siral 3,25)
vagy
Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk. (Vö. 1Kor 10,17)

Áldozás utáni könyörgés:
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent Fiad képmására. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárvasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

2022.10.02. vasárnap: ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

(Ssent Őrzőangyalok)

Az igaz ember a hite által él

 


Hab 1,2-3

Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád: ,,Erőszak!’’, és te nem szabadítasz meg engem? Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot, miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt? Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás.

2,2-4

És felelt nekem az Úr és mondta: ,,Írd fel e látomást, és vésd olvashatóan táblákra, hogy könnyen átfuthassa, aki olvassa. Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és meg nem hiúsul; ha késlekedik is, higgy benne, mert biztosan eljön és el nem marad. Íme, abban, aki felfuvalkodott, nem igaz a lélek, az igaz azonban hite által élni fog.’’

Zs 94

Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek. Járuljunk eléje magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal. Mert nagy Isten az Úr, hatalmas király ő minden istenen. Kezében vannak a föld mélységei, s övé a hegyek csúcsa. Övé a tenger, ő alkotta meg, s az ő keze formálta a szárazföldet. Jöjjetek, imádjuk, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr, a mi alkotónk előtt! Mert ő az Úr, a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, s kezének juhai vagyunk. Ma, ha szavát meghalljátok: ,,Ne keményítsétek meg szíveteket, Mint Meribánál s Massza napján a pusztában, hol atyáitok megkísértettek engem: próbára tettek, bár látták műveimet. Negyven esztendeig undorodtam e nemzedéktől, s azt mondtam: Tévelygő szívű nép ez. Nem ismerték útjaimat, ezért haragomban megesküdtem: Nem mennek be nyugalmamba!’’

2Tim 1,6-8.13-14

Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által benned van. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét. Ne szégyenkezz hát az Úrról való tanúságtétel miatt, sem énmiattam, aki őérte bilincseket hordok, hanem szenvedj velem az evangéliumért Isten erejének segítségével. Tartsd hát magadat a tőlem hallott egészséges igékhez, legyenek azok a példaképeid hittel és szeretetettel Krisztus Jézusban. Őrizd meg a rád bízott drága kincset a Szentlélek által, aki bennünk lakik.

Lk 17,5-10

Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: ,,Növeld bennünk a hitet!’’ Az Úr ezt felelte: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ,,Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!'', engedelmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: ,,Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?'' Nem azt mondja-e neki inkább: ,,Készíts vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is''? Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ,,Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!''’’

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeLISIEUX-I SZENT TERÉZ

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

LISIEUX-I SZENT TERÉZ

*Alençon, 1873. január 2. + Lisieux, 1897. szeptember 30.

Teréz 1873. január 2-án született Martin Lajos József Szaniszló és Guérin Mária Azélia kilencedik gyermekeként. Két nappal később Mária Franciska Terézia névre keresztelték. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja, ezért az apa öt lányával -- négy fia egészen kicsi korban meghalt -- átköltözött Lisieux-be, ott élt a sógora, Guérin Izidor gyógyszerész a családjával. Mindaddig, amíg Teréz kolostorba nem lépett, a Martin család a „Les Buissonets”-villában lakott.

Teréz 1881 októberében kezdett iskolába járni a bencés apácákhoz. 1883. március 25-én súlyosan megbetegedett, de pünkösd napján a Szűzanya megjelent neki, rámosolygott és meggyógyította. 1884. május 8- án áldozott először, és kérte az Urat, hogy „vegye el a szabadságát”, hogy „egy lehessen az isteni erővel”. Annak ellenére, hogy a Szent Jakab plébániához tartoztak, édesapjával minden reggel a székesegyházba, a Mária-kápolnába mentek misére. Elsőáldozásának évfordulójától közel másfél évig súlyos lelkiismereti kétségek kínozták, melyektől 1886 októberében szabadult meg.

Szerzetesi hivatást érzett -- erről már két éves korában tanúságot tett --, és a kolostori élet utáni vágyát csak fokozta két idősebb nővérének, Paulinának és Máriának a Kármelbe történt belépése.

1886 karácsonyán élte át „megtérését”. Felfogta, hogy Isten a felebaráti szeretetre hívja őt. További elmélyülését hozta a következő esztendőben az a meghívás, amelyet a Megfeszítettől kapott, aki arra hívta, hogy rajta keresztül akarja megváltó vérét kiárasztani a lelkekre. Teréz ettől kezdve többször mondogatta lelkivezetőjének, pater Pichonnak: „Nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön!” Ez év májusában engedélyezte a gyóntatója, hogy hetenként négyszer áldozzon, majd egy hónappal később egy ötödik áldozás lehetőségét is megadta azzal, hogy a héten előforduló ünnep nem számított a négy áldozás közé.

Ekkor Terézia a Krisztus követését már kívülről tudta. Nagy hatással volt rá, hogy olvashatta Arminjon abbé előadásait: A világ vége és az eljövendő élet titkai (Párizs, 1882) c. könyvet. Az „Istennel való ismeretség” gondolata, tudniillik, hogy az ember urának ismeri el Istent, s ő viszont gyermekének és szolgájának ismeri el az embert, megerősítette az örök jutalomba vetett hitét és reményét.

1887 pünkösdjének napján, a vesperás után édesapja megadta a beleegyezését, hogy Teréz belépjen a Kármelbe. Ezután talált rá Teréz erre a mondatra Arminjon könyvében: „A jutalmazó Isten hív: most rajtam a sor.”

Júliusban imádkozott egy halálra ítélt gyilkos, Pranzini megtéréséért, s amikor imádsága meghallgatásra talált, „növekedett benne a vágy, hogy napról napra lelkeket mentsen”. Szinte megszállottan a lelkek utáni vágytól, mindent megtett azért, hogy haladéktalanul beléphessen a kármelita apácák kolostorába. A gyógyszerész nagybácsi eleinte hevesen ellenezte a dolgot, de később beleegyezett, hogy karácsonyra Teréz belépjen a kolostorba. Delatroette püspök azonban, aki a kármeliták felettese volt, kategorikusan megtiltotta a belépést.

Ekkor fellebbezéssel fordultak a bayeux-i püspökhöz, s mikor eredménytelen maradt a kérelem, édesapja és Céline nővére kíséretében Teréz Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. XIII. Leó pápa az ügyet az egyházi elöljárókhoz, s végső soron Istenhez utasította.

Ennek az esztendőnek a karácsonya újabb kegyelmet hozott Teréznek, amelyben felismerte a hit próbatételét. December 28-án azonban Hugonin bayeux-i püspök végre megadta a kolostorba lépéshez szükséges engedélyt. De Teréz még mindig nem követhette szíve vágyát, mert most a kolostor priórája késleltette: meg kellett várnia a nagyböjt végét.

Végre 1888. május 9-én Teréz átléphette a lisieux-i Kármel kapuját „minden illúzió nélkül”, azért hogy „lelkeket mentsen, és elsősorban a papokért imádkozzék”. Belépése napjának estéjén a priórának a Krisztus követéséből idézett egy sort: „Jézus Krisztust mindennél jobban kell szeretnünk.” Maria des Anges nővérrel együtt a mosókonyhába küldték, emellett egy lépcsőt és a hálótermet kellett söpörnie.

Ettől a naptól elfoglaltsága a következő volt: hat és fél óra zsolozsma és elmélkedés, öt óra munka, két óra közös foglalkozás, ugyancsak két óra egyéni foglalkozás, fél óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen egy és háromnegyed óra étkezési idő és hat-hét óra éjszakai pihenés.

Az első öt esztendőben Teréz sokat szenvedett a magánytól. Annak ellenére, hogy a gyóntatója megnyugtatta: mentes a halálos bűntől, sokat küszködött a lelki szárazsággal és az egyedülléttel, melyek lehetetlenné tették számára, hogy másokkal közelebbi kapcsolatot építsen ki. Teréz azonban minden szenvedést természetfeletti örömmel fogadott. Az Úr ugyanis értésére adta, hogy csak a kereszt által akar lelkeket adni neki. Így történt, hogy „a szenvedés iránti készsége olyan fokban növekedett, ahogyan gyarapodtak a szenvedései”.

A kármelitáknál általános szokás szerint 1889. január 10-én nevéhez megkapta „a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett” rendi nevet. A szerzetesi ruhát ekkor öltötte magára. A beöltözésen édesapja is jelen volt, de mindjárt a beöltözés után kórházba kellett mennie. Mint a beöltözést, a fogadalomtételt is a kolostor papja késleltette, de beavatkozása csak arra adott alkalmat, hogy Teréz belső élete még inkább a misztika felé bontakozzék ki. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg: vajon elhatározása nem rettenetes öncsalás-e? 1890. szeptember 8-án kelt, kézzel írott fogadalmi formulájában Jézustól a szív és a test vértanúságát kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá, mit jelent az Ő menyasszonyának lenni.

A következő év hozta meg számára pater Alexis Prou felszabadító segítségét. Ugyanebben az évben meghalt a Szent Teréziáról nevezett Genovéva nővér. A kolostorban veszedelmes járvány is kitört, ami több nővér halálát okozta, s ez alkalmat adott Teréznek arra, hogy megmutassa bátor odaadását. Mindezek végeztével engedélyt kapott a mindennapi áldozásra.

1893. február 20-án megválasztották priórának a Jézusról nevezett Agnes nővért, aki Terézt mindjárt kinevezte második újoncmesternőnek. Teréz e tevékenysége során fedezte fel, hogy a lelki gyermekség mennyire hatékony törvény a természetfeletti életben.

Még februárban kezdett verseket írni. Az év végére készült el a Jeanne d'Arc küldetése című drámával, amelyet a következő év januárjában a kolostorban elő is adtak a nővérek. Amikor Teréz édesapja ebben az évben meghalt, szeretett nővére, Céline is belépett a Kármelba, és a Szent Arcról nevezett Genovéva nővér nevet kapta.

1895 januárjában nővérei kérésére és a prióra parancsára elkezdte írni gyermekkora emlékeit. Október 17-én lelki testvérül kapta az egyik kispapot, Belliére-t, aki később belépett a Fehér Atyák társaságába.

Teréz 1896. január 20-án adta át feljegyzései kéziratát a priórának. Ez a munka az Egy lélek története c. könyv első nyolc fejezetét tartalmazza. Nagypéntek éjszakáján Teréz először köpött vért. Nem sokkal utána félelmetes kísértések támadták meg a hite és a reménye kérdéseiben, és e kísértések egészen a haláláig gyötörték.

Május 30-án, „életének legvigasztalóbb álma” után kapott egy második lelki testvért, P. Roulland missziós pap személyében. A szeptemberi lelkigyakorlat elején fedezte fel különleges hivatását: „Az én hivatásom a szeretet!” Ebből eredően határozta meg az Egyházon belüli helyzetét: „az Egyház, az én Anyám szívében én akarok lenni a szeretet!”

1897. április 6-tól a prióra összegyűjtötte Teréz különböző mondásait. 1926-ban ez a gyűjtemény Az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz június 2-ától folytatta a visszaemlékezéseit, s ezekből állt össze az Egy lélek történetének kilencedik és tizedik fejezete. Július nyolcadikán költözött be a betegszobába, s a hónap végén felvette a betegek kenetét. Augusztus 19-én másodszor is megkapta a szent kenet szentségét, és szeptember 30-án ezekkel a szavakkal halt meg: „Istenem, szeretlek!”

Terézt 1923-ban boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Ugyanebben az évben, december 14-én a missziók főpatrónájává nyilvánította a pápa, 1944-ben pedig Franciaország második patrónája lett.


Teréz életszentségének és teológiai tanításának jelentőségét sajnos állandóan leegyszerűsítjük a „lelki gyermekség” formulára. Ez pedig nem tükrözi tanításának teljességét, sőt, a kifejezés nem is tőle származik. Ő maga soha nem idézi Szent Máté ismert helyét (18,3), amelyet általában úgy tekintenek, mint Teréz tanításának ősforrását. Ha lényét és tanítását előítéletek nélkül szemléljük, akkor a következő vonások tűnnek elénk:

Első jellemvonása az Úr Jézus iránti szeretet, amely mindent felülmúl, és olyan fokot ér el benne, hogy úgy akarja Jézust szeretni, „ahogyan még senki nem szerette Őt”. „Egyedül Őt akarja megtalálni”, és nem akar soha semmi olyat tenni, amivel megszomorítaná; inkább meghalni akar, mint hogy a legkisebb szándékos hibát is elkövesse. Ez a szenvedélyes és kizárólagos menyasszonyi szeretet vezette rá a vértanúság és a lelkek utáni szomjúságra. Ezzel a szeretettel viselt el mindent, a próbatéteket is, amelyek szüntelenül a Végtelen felé irányuló vágyát hevítették.

Második vonása, hogy misztikusként oldotta meg az életszentség problémáját. A szeretet utáni vágyában, amely a legnagyobb tökéletesség felé ösztökélte, Teréz nemcsak a saját tehetetlenségét ismerte fel, hanem felfedezte -- mégpedig az Ószövetségben -- Isten anyaian jóságos közeledését is. Amit önmaga számára lehetetlennek látott, az a „szegény Jézusban” elérhetővé vált, aki „lift gyanánt” isteni erejével segít az ember gyengeségein, mégpedig az embernek minden vágyát felülmúló módon, azáltal, hogy a végtelen irgalmasság magasba emeli és magába zárja a lelket.

Ebben a fölismert isteni irgalmasságban rejlik az a fundamentum -- vagy ha tetszik, motívum --, amelynek jelentőségét mindmáig nem fogtuk fel. Ez formálta át Teréz kármelita hivatását olyan nagy mértékben. Ő ugyanis nem úgy áldozta fel magát, mint nővértársai, akik az isteni Igazságosság előtt akartak engesztelő áldozattá válni, hanem önátadása Isten irgalmas szeretetének szólt, és arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat Isten végtelenül finom szeretete számára, amely ki akar áradni az emberekre. Mindez nem zárja ki az igazságosságot, de Teréz egészen „a szeretetbe burkoltan” látja azt.

Mint az isteni Irgalomnak felajánlott égőáldozat jutott el Teréz az Egyházon belüli feladatának tökéletes megismerésére is. A Szeretet alapvető és mindent átfogó hatékonyságának megfelelően tudta, hogy épp a szeretetre szóló meghívás határozza meg az ő helyét az Egyház, az Anyaszentegyház szívében, ahol -- mivel a szeretet mindenre kiterjed - - ő maga is minden lehet.

Ebben válik láthatóvá Teréz misztikájának egy másik ismertetőjegye: „a tökéletes szeretet tette” -- amelynek megélésére kész a szíve -- teszi őt képessé arra, hogy az Úr szeretetparancsát abban a központi és mindent átfogó értelemben fogja fel, ahogy ezt a parancsot érteni kell. Tudatára ébredt, hogy a „testvéri szeretet” itt a földön minden, s hogy Istent csak abban a mértékben szerethetjük, amilyen mértékben a felebaráti szeretetet gyakoroljuk. Teréz teljesen elszánta magát arra, hogy ezután minden embertestvért úgy fog szeretni, ahogyan Jézus szereti őket. Így fogadja a hitet támadó kísértéseket is, mondván, hogy így kerül olyan állapotba, hogy „helyet foglalhat a bűnösök asztalánál”.

A dolgok belső logikája szerint következik ezekből egy hatodik sajátosság: abban a meggyőződésben, hogy a gyengeség és a kicsiség egyáltalán nem jelent akadályt a tökéletes szentség útján -- feltéve, hogy a lélek „teljes bizalommal ráhagyatkozik Jézus végtelen irgalmára” --, arra kéri az Urat, hogy „válasszon ki magának egy sereg ilyen kicsi, áldozatkész embert, akik méltók az Ő szeretetére”.

Végül Terézben mindez nem a nagy kinyilatkoztatások villámfényes világosságában élt, hanem a hit homályában, s hitének nagyon kemény próbatéteket kellett kiállnia. A léleknek ugyanis gyakran nincs egyebe, mint „a láthatatlan fény szilárd pontja, amely még a hit elől is elrejtőzik”. Az Úr pedig, aki a lelket magasba emeli, ebben az emberi erőket meghaladó próbatétben semmi mást nem nyújt, csak a hit puszta bizonyosságát.

Teréz misztikájában a Szentlélek irányítása alatt a teológiai erények tiszta természetfeletti valósága diadalmaskodott. Alapjában a remény izzik abban a tökéletes önátadásban, amelyet állandóan megvalósít a szeretet, és mindez a hitből fakad. Erre gondol Teréz „a lelki gyermekség kis útjával”: az Egyház szíve-közepébe és az Evangélium magvába törekszik.

Ünnepét két évvel szentté avatása után, 1927-ben vették fel a római naptárba, október 3-ra, 1969-ben október 1-re, a halálához legközelebbi szabad napra helyezték át.


Lisieux-i Terézt a Nagynak nevezett Avilai Teréztől (lásd október 15- én) megkülönböztetésül nálunk mindenki Kis Teréznek hívja. De erről a kicsiségről mondta az Úr Jézus, hogy a mennyek országában a nagyság mércéje.

Ez a kicsi Teréz úgy akarta szeretni Jézust, „ahogy még soha nem szerették”, s úgy bízta rá magát Isten kezére, mint egy labda. Életéről nem sok külső esemény árulkodik. Amit róla tudunk, majdnem kizárólag az Egy lélek történetéből, személyes följegyzéseiből és nővértársai tanúságtételéből ismerjük.

Már három éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapos lélek lakik benne, mert ennyi idős volt, amikor megfogalmazta a jeligét: „Semmit meg nem tagadni Jézustól!” Volt egy rózsafüzér-szerű lánca, amelyen a kisgyermek számlálta napi kis áldozatait, és esténként édesanyja elé vitte, hogy vizsgálja felül. A szeretet megnyilvánulásai közé sorolta már ekkor, hogy nem panaszkodik, ha elvesznek tőle valamit.

Vágyát, hogy egyedül Istené legyen, már egy gyermekkori játéka jelezte. Ezt a játékot ő remetének nevezte. Azt jelentette, hogy hazafelé menet az iskolából az út egy szakaszát behunyt szemmel tette meg. Nem csoda, ha egyszer nekiment egy zöldségkereskedő paradicsomos ládájának, és kidöntötte. A kereskedő szidalmai gyorsan visszahozták a mindennapi élet valóságába a kis „remetét”.

Nővére, Paulina beöltözése után olyan mély lelki megrendülés vett erőt rajta, hogy napokon át szinte teljes bénaságban feküdt. Néha még a legközelebbi hozzátartozóit sem ismerte föl, és úgy látszott, semmi módon nem lehet rajta segíteni. Akkor az édesapja és a nővérei letérdeltek az ágyánál lévő Mária-kép elé és imádkoztak. Egyik nővére, Mária egyszer csak észrevette, hogy a beteg egészen elragadtatva figyeli a képet, majd felül az ágyban és gyógyultan leszáll róla, mintha semmi baja nem lett volna. Teréz aztán némi vonakodás után elmondta: „Kértem az én mennyei Anyámat, legyen irgalmas hozzám... Hirtelen megelevenedett a kép. Isten Anyja olyan szép volt! Közel jött hozzám, és rám mosolygott.”

Az iskola befejezése után -- mint maga írja -- „győzelmet győzelemre halmoztam; úgy kezdtem futni az úton, mint egy óriás”. Ebben az értelemben figyelemreméltó a pápával, XIII. Leóval való találkozása:

A francia zarándokcsoportnak külön kihallgatása volt, s a pap, aki kísérte a csoportot -- a bayeux-i általános helynök -- megmagyarázta a nekik, hogy tilos megszólítani a Szentatyát. Ám alighogy a pápa színe elé kerültek, a kis Teréz már ott is térdelt a fehér reverendás pápa előtt, megcsókolta a lábát, és könnyek között mondta: „Szentatya, szeretnék egy nagy kegyelmet kérni Tőled!” A pápa lehajolt hozzá, és Teréz folytatta: „A szentévre való tekintettel adja meg nekem Szentséged azt a lehetőséget, hogy tizenöt évesen beléphessek a Kármelba!” -- Erre már a helynök is odaért, és megmagyarázta a dolgot: „Szentséges Atyám, ez a gyermek be akar lépni a Kármelba, de az elöljárók még megfontolás tárgyává teszik a kérést.” Leó pápa megértette az ügyet és így szólt: „Akkor hát, gyermekem, tedd azt, amit az elöljárók mondanak.” De Teréz ismét kérlelte: „Ha Ön igent mond, akkor mindenki beleegyezését adja!” Akkor a pápa jóságos tekintetét hosszasan nyugtatta rajta, majd így szólt: „Persze, persze, ha Isten akarja, be fogsz lépni!” Teréz azonban még mindig ott maradt térdelve, annak reményében, hogy a pápa hátha kimondja az igent, de odalépett két nemesi gárdista, és a helynökkel együtt megfogták és elvitték.

Amikor végre jelöltként beléphetett a kolostorba, az első órától fogva éreznie kellett a „tövisek hegyét”. Apjától éppen elbúcsúzott és megkapta tőle az atyai áldást, amikor megjelent a kolostor papja az ajtóban, és odaszólt a nővéreknek, de úgy, hogy Martin apa is hallja: „Na most, Te Deumot zenghetnek, tisztelendő anyák! A főtisztelendő püspök úr megbízásából hoztam maguknak egy tizenöt éves gyermeket, akinek a belépését maguk akarták. Kívánom, hogy reményeik meg ne hiúsuljanak, de figyelmeztetem önöket, hogy a felelősség egyedül az önök vállán nyugszik, ha valami nem a várakozásnak megfelelően történik!”

A prióra anya úgy vélte, hogy hivatali kötelessége „megölni” ezt a fiatal jelöltet, és a maga kicsinyes módján teljesítette is a kötelességét. Valahányszor elment Teréz mellett, mindig volt valami bíráló, megalázó megjegyzése. Időről időre maga elé rendelte, és közel egy órán át halmozta ellene szóló kifogásait. Teréz némán hallgatta a méltatlan szidásokat, de a szíve vérzett. Így írt erről: „Harcolnom kellett. A természetem egyáltalán nem volt hajlékony. Nem volt olyan nap, hogy meg ne sebesültem volna.” De a fogadalma napján megtalálta az imádságos szót: „Add meg nekem a vértanúságot... Senki ne kíméljen, lábbal tiporhatnak, észrevétlenül hagyhatnak, mint egy homokszemet.” És ez a határtalan odaadás ujjongásba tört ki: „Dalolok, mindig énekelni fogok, akkor is, ha rózsáimat tövisek közül kell szakítanom, és az énekem annál szebb lesz, minél hosszabbak és hegyesebbek a tövisek!”

Elsődleges hivatásának ismerte fel, hogy a bűnösök életéért -- akiket gyermekeinek nevezett -- engesztelő áldozatként harcoljon. Az egyik novíciát, akinek éppen a mosókonyhába kellett volna mennie, s helyette a kertben sétálgatott, így sürgette: „Így siet az ember, amikor a gyermekeket etetnie kell, és értük kell dolgoznia? Gyorsan, munkára, hiszen ha mi a szórakozásunkat keressük, éhen halnak a gyermekeink!”

Teréz, akinek lelke úgy bontakozott ki, mint egy bimbó, és nem akart mást, csak „kis, fehér virágként” illatozni az Üdvözítő kedvére, hamar kinyílott, és az első vérköpés után már hervadni is kezdett. Sokáig vonakodott attól, hogy a betegszobára menjen, mert nem akarta az ott lévőket zavarni a köhögésével. Végül aztán már áldozni sem tudott, és a lelkében is sötétség támadt -- ez volt a gonosz ellenség utolsó támadása. A feszületet azonban szorosan átkulcsolva tartotta, s mikor egy alkalommal rózsát hoztak neki, sziromról sziromra bontva a virágot, a szirmokat az Úr sebeire tette. „Istenem, szeretlek!” -- volt az utolsó szava. Utolsó pillantását Mária képére vetette, és úgy hanyatlott vissza a párnájára, mint egy áldozati bárány.

Erről a pillanatról jövendölte: „A küldetésem csak most kezdődik. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent..., hogy megmutassam a lelkeknek az én kis utamat. A Jóisten mindent meg fog tenni, amit akarok, hiszen én soha semmit nem tettem az Ő akarata ellenére. Igen, én rózsaesőt fogok hullatni az emberekre!”


Istenünk, ki országodat a kicsinyeknek és alázatosaknak készíted, kérünk, segíts, hogy bátran járjunk Szent Teréz ösvényén, és az ő közbenjárására előttünk is táruljon fel örök dicsőséged!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke Kiv 23,20–23 Evangélium Mt 18,1–10Szent Őrangyalok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Testvéreim! Ma az őrangyalok és velük együtt az összes szent angyalok ünnepnapja van. Az angyaloké, akik személyek. Értelmük és akaratuk van, de testük nincsen. És ez nem fogyatékosságuk, ez nem hiba részükről, nem hiány, hanem tökéletesség.

Amikor ábrázolni kezdték az angyalokat, mindig szárnyat adtak nekik. Már az ókorban is, amikor még állat-alakban, griffként ábrázolták őket.

A keresztény ábrázolások az angyaloknak általában emberi alakot adnak, kisgyermeket vagy érett emberalakot, olykor csak egy fejet, de mindig szárnyuk van. És ezzel mi ki tudjuk fejezni azt, hogy az angyalok nincsenek lekötve az anyagba. Nincsenek helyhez kötve. Valahogy úgy vannak, úgy viszonylanak hozzánk, mint – az állatvilágból kölcsönözve a példát – az égen szárnyaló madarak a baromfiudvar tyúkjaihoz, kacsáihoz, libáihoz. Tökéletesebbek nálunk. A mennyország lakói. A szent angyalok beletartoznak az Isten országába.

A legutóbbi évtizedeknek a nagy fölfedezése – főként a szociológusoké –, hogy az emberi világ fő jellemzője, hogy személyekből áll, a személy szolidáris a többiekkel, azaz érzékeli a többieknek az életét, és ha rend van, akkor alá- és fölérendeltségi viszonylatokban tiszteletben tartják egymást az emberek. Az alacsonyabb szinten álló nem irigykedik a fölötte lévőre, aki pedig valamilyen hatalom birtokában van, az engedi, hogy az alatta lévők tegyék a maguk dolgát. És csak akkor avatkozik be, amikor az az alatta lévő valamit nem tud megoldani.

Ez óriási fölfedezés a világ számára, jóllehet a jó Isten teremtett világában, amióta a teremtés fennáll, ez így van! Az angyalokra is érvényes, az egész szellemvilágra érvényes, hogy a teremtő Szentháromság a maga végtelen gazdagságában és szeretetében nagyon gazdag világot teremtett, s a szellemi lényeknek fölkínálta: vegyetek részt az én világomban! A teremtésben is! Mi emberek is erre kaptunk meghívást. Hogy a saját életünk formálásával meg a munkánkkal vegyünk részt a teremtésben. És vigyük előre a teremtést a tökéletességéig.

Ezt a feladatot és lehetőséget kapták a tiszta szellemi lények, az angyalok is. És amikor az Egyház a kinyilatkoztatás birtokában és a hit fényében elgondolkodott erről a szellemvilágról, fölfedezte, hogy ott is hierarchia van: a kilenc angyali kar – amelyről egyikünk-másikunk talán még tanult is hittanórán – nem a mesék világába tartozik, hanem valamit jelez a szellemvilág, az angyalvilág rendjéből. Vannak szellemek, akik közvetlen környezetét alkotják a Szentháromságnak: ezek a kerubok, szeráfok meg a trónusok. Azután van egy csoport, a kilenc kar közül három – fejedelemségek, hatalmasságok, uralmak –, amely már az ember világával kapcsolódik. A következő hármas csoport pedig – angyalok, a főangyalok és erősségek – már egy-egy emberhez vagy kisebb embercsoporthoz kapja az éppen aktuális küldetést: üzenetet kell átadnia (látomásban, mint Gábrielnek az Angyali Üdvözlettel, vagy egy álomban, mint Józsefnek, vagy egyszerűen csak a jó sugalmazásával), vagy más módon kapja a szolgálat feladatát: légy egy városnak az őrangyala, te egy népnek az őrangyala, ti pedig személyeknek. És megkapják a küldetést, mely az őrangyalt személy szerint hozzánk küldi. Amint az ember az Isten iránti szeretetét a felebarát szeretetével mutatja meg, úgy az angyalok is azt a feladatot kapják, hogy minket szeretve és szolgálva – őrizve, támogatva, a jóra serkentve – mutassák meg a szeretetet, amely Isten iránt van bennük.

Jó dolog az, ha az őrangyalával valaki jóban van. Elfogadja, szereti, hallgat rá. És tudja szólítani. Abban a kicsi gyerekimában, ami úgy kezdődik, hogy: „Szívem első gondolata...” – a végén ott van: „Szűzanyám és őrangyalom, legyetek énvelem!” – Ez fontos kérés. Mert az őrangyal képviseli és közvetíti felénk a gondviselő Isten konkrét szeretetét, ami kinek-kinek személy szerint szól. Az Egyház tanítja, hogy a legkisebb angyal sokkal-sokkal értelmesebb, sokkal jobban tud szeretni, sokkal tisztább, mint a legnagyobb emberi szellem. És az angyalok a mennyországban vannak. Ezért ha valaki engedi, hogy az őrangyala segítse és vezesse, olyan oltalmat kap, amit mi emberek egymásnak nem tudunk adni, még a legbrilliánsabb biztosítóintézet sem. Az őrangyal olyan biztonságos utat biztosít egészen a mennyországig, amit senki emberfia a másiknak, de önmagának sem tud biztosítani.

Adjunk hálát a mi Istenünk gondviselő szeretetéért, az őrangyalunk szeretetéért. Köszönjük meg az őrangyalunknak, hogy eddig vigyázott ránk, és mondjuk el neki, hogy szeretnénk követni a sugallatait, szeretnénk támogatásával hűségesen megmaradni az üdvösség útján. Mert akkor hazaérkezünk. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

Szent Őrzőangyalok Mert elküldi angyalait hozzád, hogyvédelmezzenek minden utadon... (Zsoltárok 91:11)

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Az ünnep jelentése

+ Figyelembe véve, hogy az isteni gondviselés az angyalok gondjaira bízott bennünket, az Egyház a késő középkor óta az Őrangyalok iránti elkötelezettségre biztat.
(vö. 2Mózes 23:20–23; Máté 18:5)

+ Az őrangyalok ünnepét először 1411-ben, Spanyolországban, Valenciában tartották meg. 1608-ban terjesztették ki az Egyetemes Egyházra, három nappal Szent Mihály arkangyal ünnepe után.

Lelki bónusz

Sok szent állítólag közvetlen kapcsolatban volt Őrangyalával, köztük római Szent Franciska, Szent Gemma Galgani és Pietrelcinai Szent Pió. Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy imádsággal és hálával fejezzék ki Őrangyaluk iránti odaadásukat.

Elmélkedésre és imádságra

„Isten angyala, kedves Őrzőm, akire az Ő szeretete engem rábízott, álljon mindig mellettem, hogy világítson és őrködjön, bátorítson és vezessen. Ámen”

„Őket, akik minden utunkon őriznek minket, nem lehet legyőzni vagy megtéveszteni, még kevésbé tévútra vezetni. Ők hűségesek, megfontoltak, erősek. Miért félnénk akkor? Csak követnünk kell őket, a közelükben maradnunk, és Isten mennyei oltalma alatt élhetünk.” - Clairvaux-i Szent Bernát

Imádság

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katolikus napi szent

Napi szentSZENT ŐRZŐANGYALOK

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Az őrzőangyalok különleges tisztelete a 9. sz. óta ismeretes. Külön ünnepet 1615-ben kaptak a római naptárban.

Az őrzőangyalok segítenek, kísérnek utunkon. Sokszor talán észre sem vesszük, máskor pedig egészen nyilvánvaló lesz. Legyünk mi is angyalai egymásnak. Keressük, hol és hogyan tudunk jót tenni a másik embernek. És örüljünk együtt a másik örömével, akkor is, ha nem veszi észre, ki volt az angyala az adott esetben.

A Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja: gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen. Szent Bernát tanítja: tiszteletet kell adnunk a jelenlétükért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak. Az ünnep hódolat Istennel szemben aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot. Növelnie kell bennünk önmagunk és társaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten is egy tiszta, szent angyal által őrizteti azt. Az ünnep Spanyolországban keletkezett és a 16. században jutott át Franciaországba. V. Pál pápa szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen pápa a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra, végül X. Piusz pápa október 2-ára helyezte az ünnepet.

Napi jófeltétel:
Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!

A szentmise olvasmányai

Kiv 23,20-23a
Angyalom előtted fog járni, és vezet.

Mt 18,1-5.10
A kicsinyek angyalai az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumŐrangyalok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték megülni. Innen terjedt el a Tridentinum hatására is Európában. Az Egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére.

 

Ezek a szent angyalok – írja* Illyés András – megoltalmaznak minket a veszedelmektől, melyekben gyakorta forgunk. Amint Lótot megoltalmazták, mikor kivitték Sodomából, hogy ott a sodomiták között el ne égjen. Ezek a szent angyalok megtartóztatnak minket, ha néha vakmerőképpen rohanunk valami nagy vétekre, amint történék Bálaám prófétával, ki el akarván menni, hogy az Isten népét megátkozza, eleibe álla egy angyal az útban mezételen karddal.

Ezek a szent angyalok megvigasztalnak minket nyomorúságinkban, amint Krisztus Urunkat, mikor a kertben imádkoznék, és szomorú volna az ő lelke, egy angyal megbátorítá. Jóllehet a Jésusnak nem volt őriző angyala, mert nem szűkölködék anélkül, mindazonáltal leszálla egy angyal mennyből, és megbátorítá őtet.

Ezek az áldott angyalok mivelünk járnak minden útainkban, amint Ráfael az ifjú Tóbiással, ki sok jókat vött az Istentől ez által az angyal által, ki midőn hosszú útra ment volna és az anyja igen siratná őtet, mondá a vén Tóbiás: ne sírj, egészségben eljut a mi fiunk, és egészségben visszajő hozzánk, mert hiszem, hogy az Istennek jó angyala késéri őtet és jól rendeli minden dolgait, úgyhogy örömmel jöjjön vissza hozzánk.

Ezek a mi részünkről állanak és minket megoltalmaznak, fenyegetvén a mi ellenségünket, amint Eliséus prófétával cselekedének, mikor syrusok környülvötték vala a várast, melyben Eliséus vala. Angyaloknak sokasága méne az ő oltalmára.

Ezek a boldog angyalok igazgatnak és vezetnek minket az úton, melyen kell járnunk, amint a sidókat vezérlették, mikor Egyiptusból kimennek vala. Mivelhogy az Úr angyala előttök megyen vala, hogy utat mutatna, nappal felhőoszlopban és éjjel tűzoszlopban, hogy vezére volna útjának mind a két időben. Soha el nem távozott a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.

Ezek a boldog angyalok megerősítnek minket és gondot viselnek reánk e világi útunkban, amint Illyés prófétával cselekedtek. Mert egy angyal ételt és italt hozott néki, midőn nagy út volna előtte.

Ezek az angyalok bémutatják az Istennek a mi könyörgésünket és könnyhullatásainkat, amint cselekedének Sárával, a Ráguel leányával, ki hétszer maradott vala özveggyé, mert az ördög egymás után megölte vala a hét férfiat, kik bémentek vala őhozzája. És egy angyal bémutatá az ő imádságit, és könnyhullatása az Isten eleibe és megszabadíttaték attól a nyomorúságtól.

 

*

 

A barokk Lelki Paradicsom angyalokról szóló litániája:

 

Szent Mihály arkangyal, ki nagy harcot indítottál az égben a sárkánnyal, könyörögj érettünk (Jelenések 12).

Szent Mihály arkangyal, mennyei seregeknek fejedelme (Dániel 10).

Szent Mihály arkangyal, ki a sárkányt a pártos angyalokkal együtt az égből levetetted (Jelenések 12).

Szent Mihály arkangyal, ki az ördöggel disputálván, a Mojzes testéért vetekedtél (Tádé 9).

Szent Gábriel arkangyal, ki isteni látást mutattál Dánielnek (Dániel 9).

Szent Gábriel arkangyal, ki Azariással és társaival az égő kemencébe menvén, a lángot kicsaptad (Dániel 3).

Szent Gábriel arkangyal, ki Zakariásnak megjelentetted Jánosnak születését és tisztét (Lukács 1).

Szent Gábriel arkangyal, ki az Istentől Názáretbe küldettél Szűz Máriához és az Isten Igéje megtestesülését megjelentetted (Lukács 1).

Szent Ráfáel arkangyal, ki egyik vagy a hét lelkek közül, kik az Isten előtt állanak (Tóbiás 12).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az ifjú Tóbiást bátorságosan hordoztad (Tóbiás 5).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az ördögöt Sárától elűzted (Tóbiás 8).

Szent Ráfáel arkangyal, ki az öreg Tóbiásnak szemeit meggyógyítottad (Tóbiás 12).

Szent Szerafim angyal, ki Izaiásnak száját tüzes szénnel megtisztítottad (Izaiás 6).

Szent Kerubim angyal, ki az élet fájának őrzésére rendeltettél (Genezis 3).

Istennek szent angyali, kik az Isten széke fölött állotok (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kik szűntelen éneklitek: szent, szent, szent (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kiket szarándok képében Ábrahám házába fogadott (Genezis 18).

Istennek szent angyali, kik a sodomitákat megvakítottátok (Genezis 19).

Istennek szent angyala, ki látván Ábrahámnak engedelmességét, Izsáknak feláldozásátul megtartóztattad (Genezis 22).

Istennek szent angyali, kik Jákob lajtorjáján fel- és alájártatok (Genezis 28).

Istennek szent angyala, ki Jákobbal tusakodván, a tomporát megsértetted (Genezis 32).

Istennek szent angyala, ki Jákobot minden gonosztól megszabadítottad (Genezis 48).

Istennek szent angyala, ki az izraeliták házait elkerülvén, az egyiptombélieknek elsőszülöttöket megölted (Exódus 12).

Istennek szent angyala, ki Egyiptomból a vörös tengeren és a pusztán Izrael fiait az ígéret földére általvitted (Exódus 14).

Istennek szent angyala, ki Mojzesnek az Isten törvényét adtad

Istennek szent angyala, ki Bálaámot, midőn az izraelitákat átkozni menne, megakadályoztad (Numeri 22).

Istennek szent angyala és az Úr seregének fejedelme, ki Józsuénak segítségére küldettél (Józsue 5).

Istennek szent angyala, ki Dávid vétkéért hetvenezer férfiat döghalállal megöltél (2. Reg. 24).

Istennek szent angyala, ki az oroszlánok barlangjában Dánielnek eledelt szerzettél (Dániel 14).

Istennek szent angyala, ki egy éjjel az asszírok táborán nyolcvanötezer embert megöltél (4. Reg. 19).

Istennek szent angyala, ki Heliodorust, midőn a templom kincseit el akarná prédálni, megcsaptad (2. Mac. 3).

Istennek szent angyala, ki Józsefot, midőn a Boldogságos Szűz házasságától irtózna, megbátorítád (Máté 1).

Istennek szent angyala, ki a Krisztus születését a pásztoroknak hirdetted (Lukács 1).

Istennek szent angyali, kik a mi Üdvözítőnk születésekor nagy örömmel békességet hirdettetek az embereknek (Lukács 1).

Istennek szent angyala, ki Józsefot megintetted, hogy Jézussal és anyjával Egyiptomba szaladna (Máté 2).

Istennek szent angyali, kik Krisztusnak a pusztában a késértetek meggyőzése után szolgáltatok (Máté 4).

Istennek szent angyala, ki Krisztust a halállal való tusakodásakor megerősítetted (Lukács 22).

Istennek szent angyala, ki Krisztus sírjáról a követ elhengerítetted (Máté 28).

Istennek szent angyali, kik Krisztus sírjában fehér ruhában ülvén, feltámadását az asszonyi állatoknak megjelentettétek (János 20).

Istennek szent angyali, kik Krisztus mennybemenetelekor a tanítványoknak megjelentetek (ApCsel 1).

Istennek szent angyala, ki az apostolokat a tömlöcből kivivén, a templomba vitted (Apcsel 1).

Istennek szent angyala, ki Pétert a fogságból és Heródes kezéből csudálatosképpen megszabadítottad (ApCsel 12).

Istennek szent angyala, ki Heródest, hogy isteni tisztelettel élne, megcsaptad (ApCsel. 12).

Istennek szent angyali, kikre bízta az Isten az emberek gondviselését (90. zsoltár).

Istennek szent angyali, kik az Atyának orcáját, ki mennyekben vagyon, mindenkor látjátok (Máté 18).

Istennek szent angyali, kik egy megtérő bűnösön örvendeztek (Lukács 15).

Istennek szent angyali, szolgáló lelkek, kik az üdvösség örökösinek szolgálatjokra küldettetek (Zsid 1).

Istennek szent angyali, Istennek szolgái, kik az ő akaratát cselekszitek (101. zsoltár).

Istennek szent angyala, ki Kornélius századosnak Péter által az üdvösséget kinyilatkoztattad (ApCsel 10).

Istennek szent angyali, kik a mi imádságainkat az Istennek elviszitek (Tóbiás 24).

Istennek szent angyali, kik Krisztussal az ítéletre eljövendetek (Máté 15).

Istennek szent angyali, kik az egész világot trombitaharsogásokkal az ítéletre összehívjátok (Tessz I, 4).

Istennek szent angyali, kik a világ végezetén a választottakat összegyűjtitek (Máté 14).

Mindnyájan szent angyalok, kik mindenkor készen álltok az Isten első parancsolatjára és az emberek szolgálatjára (Izaiás 6).

Istennek szent angyali, kik a Krisztus országából minden botránkozást összeszedtek (Máté 14).

Istennek szent angyali, kik a gonoszokat az igazak közül kiválasztjátok (Máté 13).

 

Nyilvánvalóan a barokk Őrangyal-kultusz ihlette azokat az országszerte sok változatban ismeretes imádságszövegeket, amelyek már inkább csak gyermekek körében élnek. A sok közül kettőt idézünk:

 

Paradicsomban csöndítenek,
Az angyalok ottan révülnek.
Őrizz engöm angyal éjfélig,
A másik mög hajnalig,
Harmadik halálom óráig.

 

Nem tudjuk már megmondani, hogy az őrzőangyalok e hármas számát az Ábrahámot meglátogató három angyal, vagy a népköltészet archaikus számszimbolikája ihlette-e. Más szöveg:

 

Én lefekszek kis ágyamba,
Minden testi koporsóba,
Három angyal fejem felett:
Egyik megőriz engemet,
Másik szememet bezárja,
Harmadik lelkemet várja.
Már a szép nap lenyugodott,
Egészen bealkonyodott,
És sötétbe vonta magát,
Adjon Isten jó éjszakát:
öregapámnak, öregszülémnek, édesapámnak, édesanyámnak, mindnyájunknak.

 

Hazai német változat:

 

Gottes Namen schlafen gehn
Vierzehn Engel um mich stehn.
Zwei zu meiner Rechten,
Zwei zu meiner Linken,
Zwei zu Kopf,
Und zwei zu Fuss,
Zwei, die mich decken,
Zwei die mich wecken,
Zwei die mich führen
Ins himmlische Paradies.*

 

*

 

Az Őrangyalokhoz néhány jámbor hiedelem is fűződik. Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen elföldeléséig a koporsó tetején ül. Nyilván, hogy a gonoszok ne ragadják el. Ha valakinek a jobb füle csendül, ezt mondja: édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon. Ezzel az angyal elhárítja a szerencsétlenséget, amelyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése már előre jelez.* Sármellék zalai faluban az utcán menve az Őrangyalnak jobb felől helyet hagynak.

Az ábrázolások közül említésre érdemes a régi váli templom barokk Őrangyal-oltárának (1747) felírása: én elviszem és visszahozom (Tóbiás 5,15). Sajnos, az őrangyalok ikonográfiájában, oltárképeiben nincs sok köszönet: érzelgős, giccses felfogásuk, eltündériesítésük messzire esik az angyaloknak attól az apokaliptikus fenségétől, amilyennek az Egyház tanítja, a középkor és a nép látta, megélte őket. Elég csak a daróci Angyali Üdvözlet angyalalakjára utalnunk.

 

A simontornyai templom egyik barokk mennyezet freskóján Őrangyal vezeti a lelkeket a mennyországba.*

Zombor városában az egykori franciskánus klastrom, ma plébániaépület falán napóra látható*, amelyet barokk őrangyal tart a kezében: EGY EZEKBŐL VÉGÓRÁD.

Magyaralmás harangot szentelt (1761) az Őrangyalok tiszteletére.*

Jellemző szertartási régiség élt az Őrangyalok oltalmába ajánlott Nagyölved (Velké Ludince) búcsúnapján: Kilencen szolgáltak az oltárnál a kilenc angyali kar tiszteletére. Egyikük kardot tartott a kezében e felirattal; kicsoda, mint az Isten?*

Az Őrangyalok-titulus csak a barokk időkben bukkan föl. Jellemző, hogy különösen filiák, leányegyházak, továbbá nagyobb közösségből kiszakadt elvándorolt kis települések választják őket patrónusnak. Nyilvánvalóan azzal a jámbor megfontolással, hogy Oltáriszentség nélküli templomaikban, távol a paptól, különösen rászorulnak az Őrangyalok oltalmára.

Szegedi dohánykertészek alapították (1777) a bánáti Térvár falucskát, amely voltaképpen egyetlen utcából áll. Temploma máig sincs, de búcsúja van, éspedig Őrangyalok ünnepén. Az egykori szegedi határban, a tanyásodó Mórahalom pusztán az árvíz (1879) táján emeltek az Őrangyalok tiszteletére kápolnát. A helyén épült templomnak már Szent László király lett a patrónusa.

 

A régi Magyarország Őrangyal-titulusai:

Esztergom: Bussa (Bušince, kápolna), Kolozsnéma (Kližska Nemá), Korlátkő (Cerová Lieskové), Nagyjóka (Jelka, kápolna), Nagyölved (Velké Ludince), Nagysáró (Sarovce).

A nyitrai, besztercebányai, szepesi püspökségekben nem akadtunk Őrangyal-patrociniumra.

Rozsnyó: Murányhuta (Muránska Huta, 1835), Csomatelke (Čoma, 1910).

Eger: Atkár (1860).

Kassa: Alsólászlófalva (Nižne Ladičkove, 1760).

Szatmár: Petróc (Petrovce, 1882).

Veszprém: Csékút, Sárhida, Kaposfüred, Zalaújlak.

Székesfehérvár: Gyúró (1767, kápolna), Cece.

Szombathely: Szepetnek, Nagypali.

Győr: Edve (Szák leányegyháza), Osli (1870, temetőkápolna), Porládony (leányegyház), Sopronhorpács (kápolna).

Pécs: Magyarszék (1758), Ellend (1893).

Vác: Szirák (1721), Szokolya (1894).

Kalocsa: Magyarkanizsa (1768), Titel (1868, temetőkápolna), Szemzőszállás (kápolna).

Csanád: Kisősz (Gottlob, 1865), Angyalkút (Fintinele), Németcsernye (Nemačka Crnja, kápolna).

Nagyvárad: Nagyvárad (1760, irgalmasok).

Erdély: Csíkverebes (Vrabia), Deményháza (Damieni).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Hab 1,2-3; 2,2-4
 
Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád: ,,Erőszak!”, és te nem szabadítasz meg engem? Miért engedsz látnom gonoszságot és nyomorúságot, miért kell fosztogatást és elnyomást látnom magam előtt? Folyik a per, és egyre nagyobb a civakodás. És felelt nekem az Úr és mondta: ,,Írd fel e látomást, és vésd olvashatóan táblákra, hogy könnyen átfuthassa, aki olvassa. Mert amit a látomás mond, meghatározott időre vonatkozik, s már teljesedéséhez közeledik, és meg nem hiúsul; ha késlekedik is, higgy benne, mert biztosan eljön és el nem marad. Íme, abban, aki felfuvalkodott, nem igaz a lélek, az igaz azonban hite által élni fog.”
 
2Tim 1,6-8.13-14
 
(...) Tartsd hát magadat a tőlem hallott egészséges igékhez, legyenek azok a példaképeid hittel és szeretetettel Krisztus Jézusban. Őrizd meg a rád bízott drága kincset a Szentlélek által, aki bennünk lakik.
 
Lk 17,5-10
 
Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: ,,Növeld bennünk a hitet!” Az Úr ezt felelte: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ,,Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!”, engedelmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: ,,Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?” Nem azt mondja-e neki inkább: ,,Készíts vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is”? Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ,,Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

 

Nem azt akarja mondani Urunk, hogy a hitet bűvészmutatványokra vagy természeti környezetünk átalakítására kell használnunk, nem is álmaink minden fáradságot nélkülöző megvalósítására, hanem arra tanít, hogy a belé vetett hit eleve, a legkisebb formájában is felülmúlja az egész teremtett világot, mert ő, akire e hit irányul, nem ebből a világból való, hanem felülről, az Atyától. Bennünk tehát már megtörtént, hogy a szederfa tövestül kiszakadt, és gyökeret vert a tengerben: a hit és a keresztség által a régi, kiaszott földben tengődő életünk a létezés végtelen és kimeríthetetlen forrásával került kapcsolatba. A csoda, a nagy belső változás végbement bennünk, s ennek meg is kell hoznia gyümölcseit: a szív tisztaságát, a bűnökkel való szakítást, a kívülről szegény, igénytelen, ám belülről folytonosan gazdagodó életet.
 
Krisztusnak az emberi természetet felülmúló erkölcsi követelményei teljesíthetetlenek mindazok számára, akik nem hisznek benne és nem születtek újjá a szent keresztségben. Mi azonban meg tudjuk tenni Jézus parancsait – nem természetünkből fakadó jóságunk miatt, hanem a hit által kapott természetfeletti életnek köszönhetően. Most értjük meg Urunk szavát a mai Evangéliumban: „Amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: »Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!«” Ha a jó szőlőtőkén hajtott szőlővessző jó gyümölcsöt terem, az nem saját érdeme, hanem a szőlőtőkéé. Jézus Krisztusnak a bennünk munkáló, el nem múló természetfeletti élete az a drága kincs, amelynek megőrzésére Szent Pál felszólítja Timóteust és általa minket is.
 
Urunk Jézus, ha csupán emberfeletti parancsaidat hangsúlyozzuk, az evangélium helyett egy puritán, fogösszeszorítva megtartott és elembertelenítő erkölcs szószólói leszünk, ha viszont csak a Veled való benső életegységet hirdetjük, ám az ebből fakadó cselekedeteket nem tartjuk fontosnak, erőtlen, tartás nélküli tanítást adunk tovább. Segíts, kérünk, kegyelmesen, hogy a keresztségben kapott új természetünket kibontakoztatva eljussunk arra a mélyebb szellemi-lelki egészségre, melyben betegen, ágyhoz kötve is részünk lehet, ha mindig egészséges igéidhez tartjuk magunkat.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi huszonhetedik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Jelenlét

"Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." Itt vagyok, Uram. Eljöttem, hogy veled legyek. Gyógyító erődre vágyom.

Szabadság

Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni azt, ami foglalkoztat, és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit. Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

Tudatosítás

Hogy érzem magam? Derűs vagyok, és könnyű a szívem? Vagy nyomaszt valami? Talán nagyon nyugodt, békés vagyok, és örömöt okoz, hogy itt lehetek. De ugyanígy, lehet, hogy ideges vagyok, talán aggódom vagy bosszankodom valami miatt. Elismerem valós lelkiállapotomat. Isten a valós önmagamat szereti.

Isten igéje

Lk 17,5-10
Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: »Növeld bennünk a hitet!« Az Úr ezt felelte: »Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ‘Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!’, engedelmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről: ‘Gyere gyorsan, ülj az asztalhoz?’ Nem azt mondja-e neki inkább: ‘Készíts nekem vacsorát, övezd fel magad és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is’? Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt? Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: ‘Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!’«

Gondolatok a mai evangéliumhoz

  • Kölcsönös kihívásnak tekinthetjük Jézus és a tanítványok párbeszédét. Először a tanítványok kérik Jézust: “Növeld bennünk a hitet”. Tudták, hogy nagyobb hitre van szükségük. Jézus erre felvilágosítja őket, hogy egy mustármagnyi hit is csodákra képes. Ez után Jézus állítja őket a hűséges szolgalét kihívása elé. Az igazi tanítvány helyes magatartása az, ha Isten és az ország szolgálatát tartja szem előtt. Egy tanítvány sosem szolgálhatja önmagát.
  • Ma van a Missziók vasárnapja a katolikus egyházban. Ezért ma különösen is imádkozunk a misszionáriusokért. Kérdés, hogy magunkat közéjük számítjuk-e? Én hogyan tudok Krisztus missziójának szolgálatába állni munkahelyemen vagy közösségemben?

Imabeszélgetés

Uram, segíts, hogy egyre inkább keressem jelenlétedet minden nap. Töltsd be szívemet szeretettel irántad. 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Haszontalan szolgák vagyunk?Évközi huszonhetedik vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Haszontalan szolgák vagyunk?

Evangélium:
Lk 17,5-10
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Bevezető ima: Mennyei Atyám, kérlek, növeld a hitemet a mai imában és az egész nap folyamán! Azt akarom, hogy a hit legyen életem alapja, minden döntésem vezérlője, amint a szent életű férfiaknak és nőknek. Bízom benned és tudom, hogy mindent meg fogsz adni, amire szükségem van, mert szeretsz engem.

Kérés: Uram, Jézus, adj nekem apostoli hitet, hogy higgyek és bízzak benned, egész életemben!

Elmélkedés: 
1. „Növeld bennünk a hitet!” Jézus tanítványai idővel megértették, hogy a Mester követése emberi erőből lehetetlenség. Rájöttek, hogy ehhez elsősorban Istenbe vetett bizalomteljes hitre van szükség; ezért kérték Jézustól, hogy „Növeld bennünk a hitet!” Jézus elmagyarázza nekik, hogy a hit nem mennyiségben mérhető. A fontos kérdés: hogy van-e egyáltalán hitünk. Vagy van hitünk, vagy nincs. Az igazi hit az, ami egyedül Istenre hagyatkozik. Az a fontos, hogy forduljunk bizalommal Istenhez. Ha ezt a lépést megtesszük, ezután már csak folytatnunk kell ugyanezt – állhatatosan nap mint nap, soha nem szabad megunni vagy belefáradni! Ha kitartunk az imában és az Istenbe vetett bizalomban, akkor Isten jelenléte szinte észrevétlenül növekedni fog bennünk, és így egyre mélyebb kapcsolatba kerülünk majd Vele.

2. Éhezünk a dicséretre. Ahogy Jézus állítja, gyakran várjuk, hogy mások dicsérjenek vagy köszönetet mondjanak azért, mert megtettük, ami a kötelességünk volt. Még akkor is, ha olyat cselekedtünk, amit mindenképp meg kellett volna csinálnunk. Sem dicséretre, sem köszönetre nincs szükségünk akkor, ha kérjük és megkapjuk a kegyelmet, hogy azonosulni tudjunk Isten szeretetével. Ahelyett, hogy elismerést, dicséretet vagy köszönetet várnánk, Isten kegyelme segítségével képesek leszünk úgy tekinteni magunkra, mint alázatos szolgákra – akik szívből fakadóan teszik a dolgukat: Isten szeretetét közvetítik másoknak. Emberi erővel nem lehetséges így élni, de ha Jézus a minket tápláló szőlőtő, akkor sikerülni fog!

3. Haszontalan szolga? Senki sem akarja magát értéktelennek érezni. Mindannyian arra vágyunk, hogy értékesek, elismertek, valamilyen módon szükségesek legyünk mások számára. Jézus nem is így érti azt, hogy „haszontalanok” vagyunk. Azt akarja itt hangsúlyozni, hogy ne önmagunkat tartsuk jónak! Ne gondoljuk, hogy a jóság a mi saját érdemünk. (Ha őszintén magunkba nézünk, milyen gyakran megkísért ez a gondolat...) Ilyen értelemben tanítja, hogy „haszontalan” szolgák vagyunk. A jó tulajdonságaink nem a saját dicsőségünk, mert mindannyian – teremtményként – csak Isten jóságából részesülünk. Hiszen Jézus még önmagáról is így beszél: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy: az Isten.” (Mk 10,18)

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, segíts, hogy minden bizalmamat és hitemet beléd vessem! Nem tudok mindig bízni, és ekkor felülkerekednek a félelmeim és az aggodalmaim. Szeretnék ezektől a Te segítségeddel megszabadulni, és kezedbe helyezni önmagamat. 

Elhatározás: Arra törekszem, hogy életem kisebb-nagyobb feladatait ne csupán kötelességtudatból, hanem a Jézus iránti szeretetből tegyem. Kérem ehhez Isten kegyelmét.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. október hónapra:

A mindenki számára nyitott Egyházért
Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Evangélium

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet. Az Úr így válaszolt: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is! S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.
Lk 17,5-10

Elmélkedés

A valódi hit
A Biblia egyik legérdekesebb kijelentését olvassuk Szent Lukács evangéliumából: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.” Ezt a mondást Máté evangélista a következőképpen jegyzi le: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, menj innen oda, elmegy, és semmi sem lesz lehetetlen nektek” (Mt 17,20). Kétségtelen, hogy Jézus olykor úgy fogalmazott, hogy kijelentései túlzásnak tűnnek. A tanításnak ez a módszere azt a célt szolgálja, hogy meghökkentse, elgondolkoztassa a hallgatókat. Az is kétségtelen, hogy nem hallottunk még olyat, hogy az egyháztörténelem folyamán egy hívő ember azt mondta volna egy szederfának, hogy verjen gyökeret a tengerben, és szavára ez azonnal megtörtént volna. Olyan sem történt még, hogy valaki egy hegyet odébb helyezett volna csupán hitével, hitének erejével. Még a szentekről sem jegyeztek fel hasonló történetet, pedig az ő élettörténetükben számos csoda szerepel. Miért nem történt meg akkor ilyen soha? Miért nem nőnek szederfák a tengerben és miért nem mozognak körülöttünk a hegyek? Talán még annyi hite sincs senkinek, mint a mustármag? Nem a hit hiányzik az emberekből, hanem egyszerűen a hit nem erre való. A hit valóban csodálatos lelkierőt ad az embernek, de nem fizikai erőt, hogy tonnányi sziklatömbökkel dobálózzunk. Jézus szavai azt tanítják, hogy egy parányi hit hatalmas dolgokra képes az emberben. Tehát nem a hiedelem, nem a babona, nem a tévhit és nem a téveszme, hanem a valódi hit. A hit, amely Isten ajándéka. Éppen ezért az egykori apostolok buzgóságával fordulunk a mai vasárnap mi is Jézushoz: Urunk, növeld bennünk a hitet!
Jogos a törekvés, hogy hitünk igazságait szeretnénk értelmünkkel is mind jobban felfogni és megismerni. Ebből a szempontból a hit egy tanulási, megismerési folyamat, értelmi tevékenység, párbeszéd Istennel, aki egyre jobban feltárja önmagát azok számára, akik őszinte szívvel keresik őt. Ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy emberi értelmünkkel nem vagyunk képesek a végtelen Istent teljes valóságában megismerni. Megismerésünk annak köszönhető, hogy Isten kinyilatkoztatja önmagát számunkra. Ebből a szempontból a hit kegyelem, Isten ajándéka. Továbbá: a hit döntés, az ember szabad döntése. Az önmagát kinyilatkoztató, az önmagát nekünk megmutató Isten ugyanis válaszunkat várja. Isten elmondja szándékát, törvényei által megmutatja a boldogság útját és meghív minket az üdvösségre. Isten megszólít minket a Szentírás üzenete által, megszólít Jézus Krisztus személye által és megszólít a Szentlélek által. Isten megszólítása, hívása vonzást jelent az ember számára, Isten be akar vonni minket életébe, az ő szeretetébe. Felkínálja, hogy éljünk őbenne, éljünk a szeretetében, éljünk közösségben vele. A hit pozitív, azaz elfogadó, a hitetlenség negatív, azaz elutasító válasz az ember részéről.
A hit csodálatos ajándékát minden ember megkapja. Ha többet nem is, de legalább egy mustármagnyit, és ez éppen elegendő. Ez a mondanivalója az Egyháznak az olyan emberek számára, akik átélik a hit válságát. Minden kételkedés, hitetlenség, kicsinyhitűség ellenére, fedezzék fel magukban a mustármagnyi hitet! És ha megtalálták, akkor imádkozzanak bátran és nagy bizalommal Istenhez azért, hogy növelje bennük a hitet!
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! A hit kapuján keresztül az Isten országába, a mennyországba, az üdvösségre juthatunk. Segíts, hogy szüntelenül a menny felé törekedjek, ahol megadod a jónak jutalmát, s ahol feltárulnak előttem Isten végtelen titkai: a szeretet titka, az irgalom titka, a jóság titka, az élet titka. Te hívsz, te vársz engem a mennybe, ahol örökre eltölt az isteni szeretet. Segíts nekem, hogy egész életemben keressem azt az utat, amely a menny felé vezet. Segíts, hogy megtaláljam az örök élet kapuját és elnyerjem az üdvösséget! Hiszek, Uram, erősítsd bennem a hitet!


Aktuális

Gyertyás rózsafüzér-körmenet és Magyarország megáldása a budai várban Erdő Péter bíboros úr vezetésével

Október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén 18.30-tól 19.30-ig gyertyás rózsafüzér-körmenetre hívjuk mindazokat, akik szívükben hordozzák hazánk békéjét és védelmét.
A februárban kirobbant háború ugyanis nem csendesedik, s ahogy mélyül a konfliktus, egyre inkább látszik, hogy emberi megoldást nagyon nehéz találni a sokasodó emberi szenvedésre és problémára. Számos példa nyomán azonban hisszük, hogy a közös ima, különösen a rózsafüzér ereje képes akár csodás módon is megváltoztatni a történelem menetét.

A processzió helyszíne a Budavári Nagyboldogasszony-templom előtti Szentháromság tér, mely emblematikus történelmi helye Magyarország békéjének. Erdő Péter bíboros atya vezetésével innen indul a gyertyás körmenet rózsafüzér imával, majd a Halászbástyáról főpásztori áldását adja az Oltáriszentséggel fővárosunkra és az országra.

Kérünk minden testvért, hogy országszerte csatlakozzanak imánkhoz, lehetőség szerint a plébános atyák vezetésével a templomokban közösen elmondott rózsafüzér imával, és utána az Oltáriszentséggel a városokra, településekre adott papi áldással. Azoknak, akik fizikailag nem tudnak jelen lenni a helyszíneken, javasoljuk, hogy az EWTN (Bonum) tévécsatorna élő közvetítésén keresztül otthonról kapcsolódjanak a közös imádságba.

A budai várban a körmenethez személyesen csatlakozó testvéreket kérjük, hogy hozzanak magukkal gyertyát, és amennyiben lehetséges, fülhallgatót a telefonjukhoz, hogy a rádiófrekvenciás közvetítés révén könnyebben bekapcsolódhassanak a közös imába.

Hisszük, hogy Istenünk, a történelem Ura és alakítója – égi Édesanyánk és Királynőnk közbenjárására – megvédelmezi országunkat, békét teremt a harcoló felek között, és irgalmaz a világnak.

Tisztelettel és köszönettel:

Emmánuel Közösség,
Szociális Testvérek Társasága,
Szeretetláng Mozgalom,
Családok Jézusban Közösség
Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Szövetsége

https://www.magyarkurir.hu/hazai/erdo-peter-biboros-vezeti-oktober-8-an-gyertyas-rozsafuzer-kormenetet-bekeert-budai-varban

 


 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20221002.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 26. hét péntek

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
30
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Heti IGE, bátorító üzenet

Heti IGE bátorító üzenetA „lenne, ha…” csapda

Napi Ima45 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
27

A „lenne, ha…” csapda

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” (Prédikátor 11:4)

Betty Mahalik író szerint napjainkban olyan üzenetek vesznek körül minket, amelyek azt kiáltják: „Az életem tökéletes lenne, ha más munkahelyem lenne… másmilyen házam… autóm… orrom… házastársam… bankszámlám… (az üres részre bármi behelyettesíthető). Vagy ha olyan lehetnék, mint egy híresség, akinek az élete rendezettnek és tökéletesnek tűnik. Nos, ezen a héten abbahagytam »az életem tökéletes lenne, ha« játékot, és elkezdtem »az én tökéletes életem« játékot. Mi a különbség? Három dolog:

  1. a jelenben lenni;
  2. hálás lelkület;
  3. lépéseket tenni azzal, ami most elérhető. (…) 

Amikor belekeveredünk ebbe »az életem tökéletes lenne, ha« csapdába, elveszítjük a kapcsolatot a jelennel, és már nem tudjuk gyakorolni a hálát. Gondolj bele: nehéz hálásnak lenni azért, amid nincs… és amivel nem rendelkezel, az mindig valahol az elképzelt jövőben van. Nézz körül, van tető a fejed felett, és van ennivalód? Van néhány jó barátod vagy közeli kapcsolatod? Akkor becsüld meg őket! Most valószínűleg azon gondolkodsz, hogy igen, de több pénzt szeretnél, jobb kapcsolatot, több időt utazásokra; vékonyabb, boldogabb vagy bármi más szeretnél lenni. Ne arra fókuszálj, ami hiányzik, kezdj el arra koncentrálni, amid már van!”

A Biblia azt mondja: „Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat” (Prédikátor 11:4). Ha a hozzáállásod az, hogy „vagy tökéletest vagy semmilyet”, akkor csak semmid lesz. Az igazság az, hogy mindnyájan Isten „alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett” (Efezus 2:10), ez azt jelenti, hogy mindig dicséretes, ha a tőlünk telhető legjobbat adjuk, de itt a földön egyikünk sem fogja elérni a tökéletességet. Ez rendben is van így, mert Krisztus az ő igazságába öltöztetett minket, és csak benne jutunk el a teljességre (ld. Kolossé 2:10).

 

"A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: www.maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az alapítvány honlapján, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33." Mai Ige elmélkedések angol nyelven itt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ignáci Szikrák

Ignáci szikrák

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Amikor egy idomítatlan és fékezhetetlen lóra erejét meghaladó terheket raknak, akkor sarkantyúzzák ugyan, de meg nem zabolázzák.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Bernát idézetek minden napra

Szent Bernát idézetek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Isten maga a szeretet; mint Isten képmására teremtett létezőt nem elégíthet ki semmi más, mint csak a szeretet: Isten, ki egyedül nagyobb.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kempis Tamás - Krisztus követése

Ne legyen az ember a szentségnek kíváncsi vizsgálója, hanem értelmét vesse alá a szent hitengedelmességének, és kövesse az alázatos Jézust

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A jegyes szava:

Óvakodnod kell attól, hogy ezt a mélységes mély szentséget kíváncsian és haszontalanul vizsgálgasd, hacsak nem akarsz a kételkedés mély örvényében elmerülni.
A fölségesnek vizsgálója megszédül a dicsőségtől.
Többet tud Isten végbe vinni, mint ember érteni.
Elviselhető az igazságnak jámbor és alázatos kutatása, amely mindig kész a tanulásra, és az atyáknak tisztes mondásai szerint igyekszik haladni.
Boldog egyszerűség, amely nem jár a kérdéseknek nehézségekkel teli útján, inkább Isten parancsainak sík és világos ösvényein halad.
Sokan elveszítették áhítatos lelkületüket, mikor vizsgálni próbálták, ami nem rájuk tartozik.
Hitedet fogják számon kérni tőled és igaz életedet, nem elméd járását és Isten titkainak mélységét.
Ha azt sem érted, azt sem fogod föl, ami alattad van, ami fölötted van, hogyan érthetnéd?
Vesd alá magadat Istennek, alázd meg értelmedet a hit előtt, akkor megkapod a tudás világosságát hasznod és szükséged mértéke szerint.
Némelyek súlyos kísértésekbe esnek a hit és az Oltáriszentség körül, de ennek nem annyira ők az okai, inkább a gonosz lélek.
Ne sokat törődj a gondolataiddal, ne szállj vitába velük, ne felelj azokra a kételyekre, amelyeket a sátán fölvet benned, inkább higgy Isten szavának, az ő szentjeinek és prófétáinak, akkor elfut tőled a semmirekellő ellenség.
Gyakran nagyon hasznos az, hogy Isten szolgájának ilyesmit kell tűrnie.
Mert nem kísérti ő a hitetleneket meg a bűnösöket, azokat már biztosan magáénak ismeri, a hívő embereket s az imádságos lelkűeket azonban sokféle módon kísérti, zaklatja.
Járj hát egyszerű és kétségektől ki nem kezdett hittel, és alázatos tisztelettel vedd magadhoz az Oltáriszentséget, amit pedig meg nem érthetsz, azt hagyd bízvást a mindenható Istenre.
Nem csap be téged az Isten, az csapódik be, aki a kelleténél jobban hisz magának.
Az egyszerűekkel jár-kel az Isten, az alázatosaknak nyilatkoztatja ki önmagát, értelmet ad a kisdedeknek, megnyitja a tiszta szívűek szemét, de elrejti kegyelmét a kíváncsiak s a gőgösek elől.
Az emberi okoskodás erőtlen és könnyen csalatkozik, viszont az igazi hit nem csalatkozhatik.
Minden okoskodásnak és természet szerint való vizsgálódásnak követnie kell a hitet, nem megelőznie és megtörnie.
Mert a hit és a szeretet legszebben itt tündököl, és titokzatos úton-módon ebben a legszentebb és legméltóságosabb szentségben munkálkodik leginkább.
Az örök, mérhetetlen és végtelen hatalmú Isten, égen és földön nagy és kifürkészhetetlen dolgokat visz végbe, csodatetteit nem lehet kikutatni.
Ha olyanok volnának Isten művei, hogy az emberi okoskodás könnyen nyomukba érne, nem kellene őket csodálatosnak és kimondhatatlannak emlegetnünk.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A szalézi szent mondta... Don Bosco

A szalézi szent mondta Sz,mint szalézi,mint Szűz MáriaSZEPLŐTELEN

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

> Szűz Mária szeplőtelenül fogantatott. Gyűlöli mindazt, ami a tisztaság ellen van (MB VII. 824).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólAz igaz szőlőtőke

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

a) „Én vagyok az igaz szőlőtőke s Atyám a szőlőmíves,… ti a szőlővesszők; aki énbennem marad s én őbenne, az sok gyümölcsöt terem; mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Ján. 15,1.5). 

Jézus lejön a Sion hegyéről és látja a közel fekvő szőlőhegyet, buján hajt haragoszöld lombja. Lelke elmerül az őserős élet szemléletébe, mely e tőből vesszőt fakaszt, sejteket épít, lombot hajt, s az igénytelen virágból kialakítja a tüzes, édes, zamatos gerezdet; titkos műhelyében porból-sárból méz, illat, zamat fejlik, s a napsugár tüze fekszik bele. – Igy áramlik Jézusból az élet ősereje és bűbája a lelkekbe; ő érzi s örül neki, s szenvedélye ezt az életet, erőt és szépséget belelüktetni a lelkekbe; tűzzé, mézzé, élvezetté akarja átváltoztatni az ember köznapi életét: és van benne elég minden lélek számára; a Jancsekiang partján épúgy, mint Alaskában vagy az Andrássy-úton ő élteti a lelkeket; a természetfölötti élet benyomásait tőle veszik. Minden ember Krisztustól vesz indítást; ő vonzza, fölvilágosítja, lelkesíti, irányt mutat neki, mert nála nélkül semmi természetfölötti jót, vagyis ami Istenhez elvezet, nem cselekedhetünk. Ezt a benyomást veszik zsidók, hitetlenek, pogányok, kishitűek, bűnösök és szentek. Ó édes, titokzatos szőlőtőnk, te kipusztíthatlan életforrás; milyen az erezeted, mely kegyelmeidet ellükteti a tüzes lelkekbe épúgy, mint a rögökbe. 

 

b) „Minden szőlővesszőt, mely énrajtam gyümölcsöt nem terem, lemetsz, s minden gyümölcstermőt megtisztít, hogy többet teremjen. Maradjatok énbennem és én tibennetek”. Nekem is az élet szenvedélyével és az erős boldogulás ösztönével kell a tőkéhez ragaszkodnom; hisz a lét és az isteni végzés kötelékeivel füződöm hozzá, bele vagyok szőve, hozzá vagyok nőve. Nincs értelme az elnyesett vesszőnek; épúgy nincs értelme az Istenbe és az örök életbe nem vágyódó létnek, s ez összenőtt és vele egybeszőtt léleknek szomjasan kell szívnia azt a titkos folyást, meg kell nyitnia minden sejtjét az isteni lét lüktetésének. Ó csak többet, minél többet belőled, krisztusi élet! Hajtani, virágozni, gyümölcsöt hozni akarok, vagyis féltékenyen fölhasználom Jézus kegyelmét, a lelkemben kigyulladó világosságot, az érzés, az elérzékenyülés, a buzdulás, a javulás indításait. Úgy veszem mindezt, mint Isten illetéseit, kivel a lét mélységeiben a lelkem érintkezik. Énekelnék, ha erre az öntudatomba nem eső, de mégis valóságos összeköttetésre és befolyásra gondolok: igen, én benne vagyok és ő énbennem. Ó tehát hajtson ki isteni erővel a krisztusi élet! 

 

c) „Ha ki énbennem nem marad, kivettetik, mint az elnyesett szőlővessző és elszárad”. Aki az isteni sugallatoknak és öntudatában jelentkező indításoknak ellentáll, az önmagát nyesi le Krisztusról, és lelke elszárad. Ez a folyamat lassan áll be. A lélek rendszerint eldurvul, hűtlensége miatt az isteni befolyás erejét veszti, az élénk összeköttetés öntudata vész, a krisztusi érzés melege hűl s az ember kiszabadul az Isten vonzalmainak köréből; elnyesi a szeretet, a hűség és sokszor a hit kötelékeit is. Szabad lesz, mint ahogy megszabadul a tőkétől az elnyesett és száradó vessző. – Minek hajtott, minek fakadt lombja, minek öntözte rostjait a tőke nedve, minek pontozta ki gyönyörű pajzzsá levelét a napsugár radirtűje, minek, ha az erőtől elzárkózott, minek, ha a lom alá illatos virágot, zamatos gerezdet nem rejtett? Minek? Hisz ez az a borzasztó kérdés: minek élünk, ha az életnek, a több, a krisztusi életnek ereit beiszapoljuk, rostjait elnyessük, szóval, ha a kegyelmet pontosan föl nem használjuk? 

 

d) „Ha énbennem maradtok és az én igéim tibennetek, amit akartok, kérjetek és meglesz nektek”. Ha velem összeforrtok s lelkem világít s ég bennetek, és életemet, érzületemet osztjátok, ha arra a mély, igaz, belső egyesülésre szert tesztek, mely a lelketek mélyében fakadó isteni életet öntudatos kincsetekké emeli: akkor teljesen osztani fogjátok érzéseimet, vágyaimat; az fog tetszeni nektek, ami nekem tetszik; azt fogjátok akarni, amit én akarok; pihegéstek az én lélekzetem, imátok az én vágyam lesz. Ez a benső, édes élet, az Isten akaratának erős, lelkes teljesítése, a kitartás minden bajban, az erős érvényesülés, a türelem és fölülemelkedés, az örvendező remény, ez a fölényes, isteni élet lesz akkor a ti imátok, és amikor ezt akarjátok és kéritek, biztosítlak, meglesz nektek. Isten nem a félreértésekben utazó, hanem a belső lényét megértő léleknek ígérte meg azt, hogy „amit akartok, kérjetek és meglesz nektek”. 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Ez a tiszamelléki homok most nemcsak egy része a magyar földnek, hanem - ez a magyar talaj, ez a magyarság kultúrteremtő talaja. És a mai szüret, a magyar termés, a magyar tehetség, a magyar vér és erő, megszo­kott szüretje... A magyar tudomány, irodalom vagy ész­revétlen maradt mindig keskenyedő határaink közt, vagy ha külföldig jutott, ép azt felejtették el róla, hogy magyar ész termelte ki.

És a magyar kedély, a magyar dal, a magyar művészet? Kevés nép van Európában, mely Pázmányhoz, Vörösmar­tyhoz, Petőfihez, Aranyhoz, Madáchhoz, Prohászkához fogható zseniket termelt volna ki magából. Mégis, ha kül­földre mész, és megkérdezel ott középiskolát, főiskolát végzett embereket, és mit ismernek a magyar írók, költők közül? - elborzadsz a válaszokon.

Mi még azokat is olvassuk a külföldiek közül, akiknek otthon aüg van annyi becsületük, mint Sámi Lászlónak129 e szűk hazában, de ők - a mienket nem ismerik. De minek is folytassam. Ma talán egy-két szabadalom a külföld előtt is becsületet, pénzt szerez a magyar felta­lálónak, de a magyar termés bőségének általában - se pi­aca, se ára.

(Szüret a Tisza mellett)

129. Sámi László (Zilah, 1817 - Kolozsvár, 1881) Az 1840-es években politikai szerepet vállalt, az 1844-íki pozsonyi országgyűlésen absentium delegátus és magántitkára volt gróf Teleki Lászlónak és Kossuth Lajosnak, aki mellett a szabadságharcban is élénk részt vett. 1846-ban báró Wesselényi Miklós meghívására a történelem tanára lett Zilahon. A szabadságharc alatt Kossuth Lajos meghitt embere volt, aki nem egy kényes természetű munkával bízta meg. Európai műveltségű, nemesen érző, igazi bölcs, hazafi volt.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Böjte Csaba ofm gondolatai

Böjte Csaba Ablak a Végtelenre

Reggeli ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Hiszem, hogy Istennek mindig van egy „ásza” az ingujjában, amit kijátszik, ha nagy gond van. Meg vagyok győződve, hogy Ő továbbviszi a világot.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA katolikus oktatás központi kérdése

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A katolikus oktatás központi kérdése

A katolikus iskola kimondatlan, de elengedhetetlen feltétele, hogy a tanárok szükségét érezzék a keresztény elkötelezettségnek. A katolikus iskola „olyan közösség kell hogy legyen, melynek célja az élet értékeinek átadása. Az iskola munkája a Krisztussal való hívő kapcsolat kialakítása és bátorítása, mert Krisztusban minden érték elnyeri teljességét. De a hitet főként úgy sajátítjuk el, hogy olyan emberekkel érintkezünk, akiknek mindennapi élete tesz tanúságot hitük mellett.”
A katolikus iskolák értékéről és a katolikus tanárok és nevelők fontosságáról szólván hangsúlyoznunk kell magának a katolikus oktatásnak a központi kérdését. A katolikus oktatás mindenekfölött arra való, hogy Krisztust kinyilvánítsa, hogy segítsen Krisztust megalkotni mások életében. Azokat, akiket megkereszteltek, arra kell nevelni, hogy a keresztény élet újdonságát az igazságosság és az igazság szentségének jegyében éljék meg. Annak, hogy katolikus neveltetés létezik, az az oka, hogy Jézus Krisztus létezik és az Ő Evangéliuma szolgálatára áll az embernek.
Nem szabad semmibe vennünk a hitoktatásról szóló üzenetet sem, mert ahogy a tanítás szól: „Annak a személynek, aki Krisztus tanítványává lesz, joga van ahhoz, hogy részesüljön a „hit tanításában” (Róm 10,8), s nem megváltoztatott, meghamisított vagy csökkentett formában, hanem egész és teljes alakban. Így egyetlen valódi hitoktató sem teheti meg azt joggal, hogy saját kezdeményezésére kiválogatja, amit nem talál fontosnak, hogy így tanítsa az egyiket és visszautasítsa a másikat. A módszer és a nyelv, amit használ, csak arra szolgálhat, hogy „az élet útjának” (ApCsel 2,28 és Zsolt 16,11) egészét és ne csak egy részét átadja”.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Michel Quoist Így élni jó

Michel Quoist Így élni jó A szeretet útja Istenhezvezet... hogy Jézus Krisztus szívével szeress

Reggeli ima22 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
22

,,Szeress, és tégy, amit akarsz''.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 26. vasárnap

Reggeli ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Janka Ferenc atya elmélkedése

Janka Ferenc atya elmélkedése Haszontalan szolgák vagyunkÉvközi 27. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

Jézus gyakran tanít példabeszédekben. Mélységes ember- és valóságismeretről tanúskodó történetei Atyjával való szeretet-kapcsolatának fényében válnak az emberi élet örök ihletőjévé. A szentek értik és élik leginkább a Mester szavait és szándékát. Így válnak maguk is az evangélium tanúivá és értelmezőivé. A haszontalan szolgákról tanító Jézus példázattal kapcsolatban számomra Nagy Szent II. János Pál pápa két megnyilvánulása szolgál ilyen iránytűként.

Az első egy pápai liturgián történt, 1981-ben. Ezen, akkor a római Német-Magyar Kollégium frissen szentelt diakónusaként Vértesaljai László szolgált. Tőle hallottam, olyan élénken felidézve az eseményt, hogy felejthetetlenül rögzült bennem is.

„Nagy megtiszteltetés volt számomra ez a szolgálat. Újszentelt és kevés gyakorlattal rendelkező diakónusként el lehet képzelni, hogy mennyire végig izgultam a szertartást. Noha a szertartásmesterrel előzőleg pontosan elpróbáltuk a liturgia minden mozzanatát, a Szentatya közvetlen közelsége, a Szent Péter bazilika szakrális atmoszférája és a diakónusi feladat magasztos újdonsága miatt a Szentmise alatt egész testemben reszkettem. A liturgia végén a sekrestyébe érve a pápa váratlanul hozzám lépett. A rá jellemző szuggesztivitással, mélyen a szemembe nézett és kedvesen csak ennyit mondott: »simus servi inutiles – haszontalan szolgák vagyunk«...”

Egy személy spontán megnyilvánulásai olykor beszédesebbek, mint jól átgondolt és hosszas közlései. Mennyi figyelem, empátia és mélyen az evangéliumban gyökerező lelemény rejlik ebben a mondatban. A szent pápa észrevette a mellette reszkető diakónust. Emberi bátorítgatás, dicséret vagy feddés helyett a maga szolgálatával emelte közösségbe.  Ezzel aztán a saját liturgikus hitvallását és szerepléseinek ars poétikáját is felfedte. Apostoli utak sokaságával és évtizedeken át tartó szolgálatának példájával pecsételte meg ennek a mondatának a hitelességét és adta meg egzisztenciális aranyfedezetét. A mai napig hálásak lehetünk a nagy pápa alázatos és hűséges kötelességteljesítésének haláláig tartó példájáért. Éppúgy, mint utolsó enciklikájáért, amit a szenvedésben való helytállásról nem tintával, hanem betegségeinek hősies viselésével írt.

A másik pápai kijelentésnek én magam voltam fültanúja. 1991-ben római ösztöndíjasként az Európáról tartott Rendkívüli Püspöki Szinódus titkárságának lehettem a munkatársa. Maga a Szinódus is felejthetetlen egyházi tapasztalat volt. De ez a rövid pápai beszéd az összejövetelt lezáró nagy ünnepi ebéden kezdetén hangzott el.

„Servus servorum Dei (Isten szolgáinak szolgái) – talán ez a legigazabb mondat, amit a pápák valaha mondtak.”

Hatalmas taps fogadta a Szentatya szavait. Egy lengyel pápa, a bontakozó európai egység összefüggésében, ahol még az egyházban is sok volt a korábbi politikai megosztottságból és a hatalmas gazdasági különbségekből fakadó előítélet. A nyugatiak furcsán nézték a keletiek hagyományos keretekhez ragaszkodó mentalitását. Ezt alkalmasint maradiságnak és szűklátókörűségnek vélték. A keletiek pedig aggódva figyelték a jóléti társadalomban élő katolikusok meggyengülőnek tetsző hitét és lazulónak érzékelt erkölcsi magatartását.

A náci és a kommunista diktatúrát testközelből megélt szláv pápa azonban képes volt a szekértáborok fölé emelkedni. A két tüdőlebennyel lélegző Európa képével nem csak a nyugat- és kelet-európai római katolikusok, hanem a latin és a keleti rítusú katolikusok, sőt a katolikus és ortodox világ híveinek, liturgikus és kulturális hagyományainak összetartozását mondta ki. A pápa személyében is a különböző közegek szenvedéseiből születő értékes tapasztalatokra irányította a figyelmet. A kortárs vértanúk példájára, az elnyomásban hűséggel helytállók csendes tanúságtételére. A fogyasztói társadalomban az árral szemben úszni próbálók küzdelmére. A kölcsönös tisztelet szükségességére, a más és más közegben létrejövő ajándékok felismerésére és ezek cseréjének lehetőségére.

A nagy pápa tudta, hogy az evangéliumban a szolgákra alkalmazott haszontalan jelző nem megsérteni akarja a szolgálattevőt, hanem inkább megszabadítani attól, hogy csak magára figyeljen. Nem az a lényeg, hogy ő önmagában mennyire gyarló vagy kiváló, hanem az, hogy kinek szolgál és az, hogy feladatát milyen lelkülettel teszi. Ilyen értelemben a „haszontalanság” kétszeresen is felszabadító, hiszen megóv attól is, hogy szolgálatunk eredményességét vagy ennek hiányát csak a saját teljesítményünk fokmérőjének tartsuk.

A haszontalan szolgák kötelességteljesítésének egyszerűségét nem felejtő legfőbb pásztor így tudott főpapként is Isten szolgáinak szolgája maradni. Ezért lett hiteles tanúja annak a Krisztusnak, aki az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, és ebben a helyes öntudat és az abból fakadó valódi alázat tökéletes példáját adta nekünk. Jézus ugyanis itt már nem utasítja vissza azt, hogy tanítványai Úrnak és Mesternek szólítva Isten Fiának vallják. De éppen ezért mondja, hogy „ha én az Úr és Mester megmosom a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, és boldogok lesztek, ha így cselekedtek”.

Jézus példája egyszerre emlékeztet istengyermeki méltóságunkra, az ebből fakadó hivatásunkra, a szeretetből fakadó szolgálatra és az ezt előbb-utóbb megkoronázó boldogságra. Ne féljünk tehát haszontalan szolgaként bátran követni azt a Krisztust, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.

 

 

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Frajka Félix atya homiliái

Félix atyaÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

Bevezetés

Szent Pál apostol a Timóteushoz címzett leveleket Kr. u. 65 körül írta. Az első levélben olvashatjuk:

„Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek” (1Tim 6,9-10). Közel kétezer évvel ezelőtt leírt szavak ezek, a kereszténység kezdetén, és mégis mintha most írták volna azokat.

Kirié litánia

Urunk! Bocsásd meg, hogy oly sok mindent megígértünk Neked, és nem teljesítettük. Uram, irgalmazz!

Urunk! Bocsásd meg, hogy oly sok mindent megígértünk embertestvéreinknek, és cserbenhagytuk őket. Krisztus kegyelmezz!

Urunk! Bocsáss meg nekünk, hogy megígérjük, hogy ezt, vagy azt a vétkünket elhagyjuk, és mégsem hagyjuk el. Uram, irgalmazz!

Evangélium után

Akiket szíven talál a mi anyagias világunkban e szentpáli tanítás, azt hiszem, Szent Pált szívesen elküldenék a halálba, csak ilyeneket ne kelljen hallaniuk.

Ő pedig nem tenne mást, mint elénk tenné az evangéliumokat, s Krisztus példabeszédei közül felütné ott, ahol a Mester arról szól, hogy a bogáncsok közé hullott mag azt jelenti, hogy „hallják ugyan a tanítást, de a világ gondjai, csalóka gazdagság és a többi vágy szívükbe hatol, elfojtja az isteni szót, úgyhogy terméketlen marad” (Mk 4,19).

Felütné még Szent Pál a gazdag ifjúról szóló részt, amikor nem tudta elfogadni Krisztus hívását, „elszomorodott, mert nagy vagyona volt.” (Mk 10,22). Az Üdvözítő szívét pedig a gazdag ifjú viselkedése szomorította el: „Tanítványaihoz fordult: „Mily nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” (Mk 10,23).

Idézné a mai evangéliumi szakaszt is.

„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekélyekkel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták sebeit.” (Lk 16,19-21).

Íme, a világ nagy ellentétei. Gazdagság és szegénység. Az egyik pazarol, a másik nélkülöz. Annak ellenére, hogy mindenkinek egyformán joga lenne az emberhez méltó élethez.

Az imént hallott példabeszéd zavarba hozhatja a hívő hallgatót is.

Eszükbe juttathatja azt a gyakran emlegetett vádat, amely szerint a vallás, a kereszténység túlvilági mesékkel vigasztalja a szegényeket. Azokat, akik nem meríthettek a bőség kosarából, mert mások mohón, s a kelleténél többet merítettek abból, s nekik már nem maradt miből meríteni.

E vád hangoztatói szerint a kereszténység azt mondja: „Tűrjetek, majd a túlvilágon mindenért kárpótol benneteket a jó Isten.”

Félreértenénk a példabeszéd értelmét, ha úgy értelmeznénk, hogy a szegények vigasztalására szolgál e példabeszéd. Az Úr Jézus a mennyei boldogsággal nem a szegény Lázárt vigasztalja, hanem a szívtelen gazdagot fenyegeti.

Az éhező Lázárt úgy állítja elénk, mint a gazdagságban élő emberiség szégyenét. Kicsit ehhez hasonlót tesz a TV is, amikor ha pár pillanatra is, de a jólétben élők, a dúsgazdagok szeme elé tárja az éhező embereket, a csonttá és bőrré lesoványodott gyermekeket és aggokat.

Ugyanis súlyosan vétkeznek minden korban és mindenütt azok a szívtelen gazdagok, akik kapzsiságukkal, harácsolásukkal, szegénységbe, nyomorba taszítják ember-testvéreiket.

Számukra, a jézusi tanítás szerint, nincs hely az Isten országában. Ők a kereszténység tagadói, s lejáratói a nem keresztény kultúrájú népek előtt. Akik nem ismerik fel Jézust a nélkülöző embertestvéreikben, azok megdöbbenve hallhatják e napokban a harmadik világ indulatos kritikáját és hallhatják majd a végítélet napján az Úr Jézus eme szavait: „Nem ismerlek titeket!”

Nem folytathatunk struccpolitikát. Napjainkban sok millió ember éhezik, és sok tízezer ember hal éhhalált naponta. Mégsem azon törik az illetékesek a fejüket, hogy hogyan juttassanak élelmet a megtermelt fölöslegeikből, túltermelésből adódó, eladatlan készleteikből az éhezőknek, hanem sokkalta inkább azon, hogy a föld egyik részéről a föld másik részére, hogyan juttassanak el fegyvereket az egymás ellen kegyetlen, testvérgyilkos, és népirtó háborút folytatókhoz.

A világban tapasztalható sok igazságtalanságnak, kegyetlenségnek, szenvedésnek és nyomornak, nem az Úr Isten az oka!

A kínpadot, a korbácsot, a börtönt, a rabszolgaságot, a fegyvereket, a bombákat, az atombombákat, a rakétákat az ember hozta létre, nem pedig az Isten. A szegénységnek és nyomornak is az ember az oka, s nem az Úr Isten!

Kedves jó Testvérem! Veled együtt én is jól tudom, hogy e világméretű problémákat megoldani nem tudom, hogy az egész világ sebeit nem orvosolhatom.

A mai evangélium azonban nem akar nyugton hagyni bennünket e kérdésekkel kapcsolatban, hanem azt akarja, hogy keressük és segítsük emberhez méltó élethez a mi Lázárainkat, hallgassunk Mózesre és a prófétákra, főként pedig az Urunk Jézus Krisztusra, aki nagy árat fizetett azért, hogy mindannyiunkon segítsen:

„Ő, a gazdag szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjunk” (2Kor 8,9) a leg-értékesebbel, az örök élettel.

Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sebestyén Péter - Kincs mélyre ásva

Sebestyén Péter - TÜZET HOZTAM! Mustármagnyi hitÉvközi 27. vasárnap

Reggeli ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
29

1. Az igaz a hitből él (Hab 1, 2–3. 2, 2–4)

Jeremiás kortársa sem érti, miért tűri Isten az elnyomást. De tudja, hogy Isten hűséges, és az igazakat üdvözíti.

 

2. Éleszd fel magadban Isten kegyelmét… (2Tim 1, 6–8.13–14)

Az apostol lelki fiát, Efezus első püspökét buzdítja, hogy szítsa fel a szentelésében kapott kegyelmet.

 

3. Növeld bennünk a hitet (Lk 17, 5–10)

Márai Sándor írja naplójában: „Egy író jelentőségét és eredetiségét nemcsak az bizonyítja, amit ír, hanem az is, mennyire lehet utánozni. Az igazán nagy írókat – Homérosz, Dante, Shakespeare, Stendhal vagy Proust – nem lehet „utánozni.” Ha megkísérli valaki, az első mondatnál kiderül a kölcsönbe felöltött álruha. A nagy, eredeti alkotókat nem lehet megközelíteni, sem meglesni, nincs mód „elsajátítani titkukat”, mert nincs „titkuk”. Egyszerűen csak „olyanok”.”

Elképzelhető, hogy az apostolok is – akik már jó ideje a Mester mellett voltak, hallgatták, magukba itták igéit, és akik nem egyszer tanúi, sőt részesei voltak csodáinak –, egyre jobban átérezték saját korlátaikat, alkalmatlanságukat. Mintha köztük és a Mester közti távolság nemhogy csökkent volna, hanem inkább megnőtt. Micsoda hite lehet neki, mennyire követhetetlennek tűnik! Hisz Jézusból csak egy van. Utánozhatatlan. Ugyanakkor azt is megtapasztalták, hogy a mindennapok kihívásai próbára teszik a hitet, döntéseik szakítópróbája lesz a Mester által felállított magas mérce. Talán ezért kérik Jézustól: növeld bennünk a hitet. Mert nem elég erős, nem elég nagy, nem elég ellenálló…

Jézus azonban furcsa módon mintha megsajnálná őket és „szerencséjükre” lejjebb teszi a mércét: elég, ha csak akkora hitetek is van, mint a mustármag…

Őszinte, hívő, emberi magatartás, ha belátjuk gyengeségünket, hitkételyeink vannak, és Istentől kérünk hozzá segítséget. De vajon Jézus is erre utal? Amikor a mustármagnyi hitről beszél, valószínű, inkább azt akarja kifejezni, hogy a hitet nem lehet centivel mérni. A hitet nem lehet súlyosabbá tenni, bővíteni, tartalékolni, megtoldani. Vagy van hitünk, vagy nincs. Ami „kevés” van, azt kell mozgósítani, feléleszteni, és az szinte magától megsokszorozódik. A fizikai világban is micsoda elképesztő erők szabadulhatnak fel az atomrészecskékből! A hit még ennél is nagyobb „töltésű energiahordozó”… Isten kegyelme végtelen.

Ahelyett, hogy panaszkodnánk, milyen kevés a hitünk és töredékes a szeretetünk, vágjunk bele bátran, merjünk ráhagyatkozni Krisztus erejére, hiszen ahogyan az apostolnak mondja: elég neked az én kegyelmem!

Lelkiségi csoportokban, magánájtatosságokban, ezoterikus keleti és nyugati segédeszközökkel, bizony néha mi is azt reméljük, hogy a hittel úgy bánhatunk, mint testünk sejtjeivel. Az energiaitalok, ízfokozók, állagjavító adalékok, izomfejlesztő gyógyszerek, állóképességet erősítő tabletták és ajzószerek használatának bűvös technikái, azt sugallják, hogy hitünket is lehet „doppingolni”…Azonban amikor emberi viszonylatainkat át akarjuk vinni a hitre, tévesen járunk el, mert egy mustármagnyi hit is óriási dolgokra képes. „Elég” egy parányi hit. Hegyeket mozgat. A legkisebb hívő odaadással is nagy dolgokra vagyunk képesek. A mustármag alig akkora, mint egy gombostűfej. De ha jó talajba hull és fejlődni kezd, minden időjárási viszontagságban képes megmaradni és túlélni akár 600 éven keresztül is. Jézus erre a kicsiny, de rendíthetetlen, fejlődésre képes bizalomra utal. A hitben is ezen az élni akaró erőn van a hangsúly. A mustármag hatalmas fává terebélyesedik, vagyis a benne rejlő élet teszi naggyá. „Leköszönő” szentatyánk, XVI. Benedek pápa A mustármag reménye című könyvében írja: „A valóságban az egyház mindig mustármag marad. Mindig a Szentlélek megfoghatatlan erejéből él, soha nem szervezetének időközben kifejlesztett hatalmából. Talán a mai óra áldása, hogy kényszerülünk újból fölismerni ezt.”

Hitünk belső látás. Felismerése az isteni jelenlétnek és annak elfogadása, hogy abba kapaszkodunk, ami első látásra nem kézzel fogható. Ehhez merészség kell. Szembemenni a világ behatárolt, mérhető „bizonyítékaival”. A hit lelki viszony, őszinte és kitartó bizalom Isten és köztem. Valójában kegyelem. De ez a törékeny, mindig erősítésre szoruló hit óriási energiákat képes megmozgatni, amelyeknek akár világtörténelmi kihatásai is vannak.

A határtalan bizalommal járó kicsinységnek, jelentéktelenségnek példázata a mai evangélium második része is, ahol Urunk haszontalan szolgáknak nevez minket akkor is, ha „mindent megtettünk”.

Fülünkbe cseng Mesterünk másik hasonlata is, ahol arról beszél, hogy majd „visszajövet” szolgáit asztalához ülteti és felszolgál nekik. Sokan már ebben az életben reménykednek abban, hogy a „százannyi” ezt a földi megdicsőülést jelentené. De itt Jézus inkább a szolga lelkületét domborítja ki. A szolgának nincsenek előjogai, érdemei. Istennel nem szerződéses viszonyban vagyunk, nem lehet vele alkudozni, sztrájkolni, fizetésemelést kérni – mondja találóan Szentmártoni Mihály SJ. Bizalmát nem vásárolhatjuk meg. Jézus nem evilági munkaadó. Csak a hittel, bizalommal, alázattal, a kiszolgáltatottság bizonytalanságával engedelmeskedve merjük remélni, hogy asztalához ültet majd.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kiss Ulrich naplója

Kiss Ulrich naplója KoldusÉvközi 26. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
24

Koldus

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta: „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam – felelte Ábrahám – emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt az életben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunka, ahol még öt testvérem van. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére. Ábrahám azt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közüli támad is fel valaki, annak sem hisznek.”

Mottó: a gazdag is meghalt 

NEM VIHETED MAGADDAL

Íme, az alapvető igazság: szegény, gazdag – mind meghal. De legalább olyan nagy az igény egyfajta igazságtételre: aki szenvedett ezen a világon, kapjon jutalmat a túlvilágon. S van, aki esküszik, hogy a fordítottja is igaz. Lázár története is ebből indul ki, de nem a kései igazságtétel a témája, hanem saját megbonthatatlan felelősségünk önön sorsunkért. Cselekedeteinkkel magunk irányítjuk sorsunkat. Ennek tudása azonban önmagában még nem szavatolja a helyes – és szolidáris – magatartást. És a helyes döntést nem halogathatjuk a messzi jövőre. Most kell testvériesen cselekednünk, sorsközösségünk tudatában, mely közös sors nem merül ki a halál puszta tényében. Egy figyelemre méltó részlet: A névtelen gazdag jól tudja a koldus nevét. Ismeri, de nem akar tudni róla. Bármilyen erős is a tanúság mellette, az önzés érzéketlenségre sarkall. A történet szerint azonban óhatatlanul szembesülünk azzal, hogy a testvérünkért a felelősséget nem lehet a küszöb alatt hagyni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dr. Benyik György - Igézők

Dr. Benyik György IGÉZŐK Lk 17,5–10 „Növeld bennünk a hitet!”Évközi 27. vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Évközi 27. vasárnap

Lk 17,5–10 „Növeld bennünk a hitet!”

A hit nem intellektuális, hanem egzisztenciális fogalom. Vagyis nem elég elméletileg elfogadni, hanem át is kell élni. Ezért a hit minden esetben valamilyen viszonyban fejeződik ki. Amit hiszünk, az racionálisan nem ragadható meg. A hit funkciója mindig a vigasztalás és a metafizikus félelemtől való szabadulás. Az igazi keresztény hit minden esetben életviteli változásokat eredményez.

A mai vasárnapi evangéliumi szakaszban a krízisbe jutott hívőember kérdései fogalmazódnak meg. Ezért kérték az apostolok az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Sokan úgy gondolják, a hívő ember vakhitű. A hit döntése után már nincs benne semmi kétely. A valóság azonban egészen más. A hívő is gondolkodik, töpreng, és a hite nem mindig egyformán erős. Jézus nem fejti ki az evangéliumban a hit lényegét, hanem egy példával szemlélteti, mire képes az erős hit. Ez a példa vándormotívum volt. Máté evangéliumában (17,20) a fa helyett a hegy emelkedik fel, és hullik a tengerbe. Valószínűleg ezeket a példázatokat az ősegyházban mindenütt idézgették. E képek mögött a világ statikus rendje áll, amelybe a hit beleavatkozik, és felforgatja ezt a rendet. A példázat bemutatja a hit erejét. Kétségtelen a személyesen átélt, tevékeny hit igen hatékony. Gondoljunk arra, hogy Pál egyedül misszionálta az egész Római Birodalmat, ahol akkor már több millió ember kereszténynek vallotta magát. Ha a hite nem töretlen és erős, akkor ez a folyamat nem indul el. A keresztény misszió sikere nem csak attól függ, hányan végzik, hanem milyen hittel tevékenykednek a misszionáriusok.

A következő példázat az Isten országáért végzett munka értékéről beszél. Ebben a munkában mindenki csak szolga, senki nem a jutalom reményében, hanem kötelességből tevékenykedik. A hitben való növekedésünk és a missziónk értéke nem azonos az egyházi ranglétrán való emelkedéssel vagy a társadalmi megbecsüléssel. Az effajta szemlélet eluralkodása még értéktelenné is teszi a hitben végzett cselekedeteinket. A motiváció ugyanis más ebben, és más az igazi hívő esetében. A hívő a belső motiváció, kényszer alapján misszionál, nem az elismerés, hanem az eredmény végett.

Az ősegyházban is felmerülhetett már ez a kérdés, azóta pedig igen sok esetben találkozunk ezzel a jelenséggel. Igazán hatékony Egyház csak akkor működik, ha minél több tagját a belső kényszer ösztönzi a missziós munkára. A hit követeli a cselekedeteket, hit nélkül nincsenek értékes cselekedetek. Joyce azt írta: „nem vagyok hajlandó tovább szolgálni azt, amiben már nem hiszek, nevezzék azt otthonomnak, a hazámnak, vagy az egyházamnak…” Ezt a tényt nem mindenki mondja ki ilyen kategorikusan, de mindenki így tesz. Szép csendesen az Egyház, a misszió helye munkahellyé változik. Amelyet szép komfortosan berendezünk magunknak, elvégezzük a ránk váró munkát, anélkül, hogy bennünket a misszió lendülete hevítene.

Az ősegyházban is megtapasztalták ezt a jelenséget, és azóta is sokszor ismétlődik az Egyház történetében a hit krízise. Amennyiben a hit erejét sikerül felébreszteni az Egyházban, megindul a fejlődés, amennyiben nem, sorvadni kezd hitében és intézményeiben is az Egyház. Vajon az én hitem tud-e még hegyeket mozgatni, vagy kicsit megfogyatkozott? Ezért kell kérnünk az Istent: „Növeld bennünk a hitet!”

A mustármag imája

Áldalak téged, Uram, amiért a hit erősebb a világ erőinél, még ha a világ szemében jelentéktelennek is látszik. Áldalak téged, aki e mustármagnyi hitet felmagasztalod mindazokkal az erőkkel szemben, amik megbotránkoztatják kicsinyeidet. Köszönöm, hogy arra tanítasz, hogy a szolgálat kedves áldozat előtted, még ha alantasnak tűnik is. Add, hogy cselekedeteink sikere ne vezessen mustármagnyi képességeink túlbecsülésére! Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja„Bocsásd meg a mi vétkeinket.”

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Hiszen azért örültek a szentek annyira, ha sértegették és
üldözték őket, mert így volt valamijük, amit az Úrnak felajánlhattak
cserébe az Ő bocsánatáért. De mit tegyen az ilyen szegény teremtés,
mint én, akinek oly kevés alkalma volt valamit megbocsátani, ellenben
annyija van, amiért bocsánatot kell kérnie? Ezt a dolgot jól meg kell
gondolnotok, nővéreim. Lehetséges az, hogy ilyen nagy és fontos dolgot
kérjünk az Úrtól, amilyen a bűneink bocsánata, amelyekkel az örök
tüzet érdemeltük meg, s hogy ezt kérjük viszonzásul azért, mert mi
nyomorult lények szintén megbocsátunk az elleneinknek? Ami engem
illet, én még ezekből az értéktelen megbocsátásokból is oly keveset
tudok neked felajánlani, Uram, hogy nekem teljesen ingyen kell
megbocsátanod.1 Milyen tág tere nyílik itt a Te irgalmadnak! Áldott
légy azért, hogy türelmes vagy az én végtelen szegénységemmel szemben.
Így, amint vagyok és nem lévén semmim, nem tudom javamra fordítani
azt, amit a Te Fiad mindnyájunk nevében ígér. Nem tudom, van-e kívülem
más is hasonló helyzetben. Ha van s ha nem fogná föl helyesen ezt a
dolgot, a Te nevedre kérem, jegyezze meg magának, hogy nem szabad
törődnünk azokkal a nevetséges csekélységekkel, amelyeket sértéseknek
szokás nevezni. Valósággal úgy vagyunk ezekkel a becsületbeli
kérdésekkel, mint a kis gyerekek, akik házakat építenek
szalmaszálakból.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza

Lisieux-i Szent Teréz A Szent Szívről Nevezett Mária Nővérnek„B” kézirat

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Drága Nővérem, milyen boldogok is vagyunk mi, hogy megértjük a mi Jegyesünk legbensőbb titkait: ó, ha le akarná írni mindazt, amit azokról tud, gyönyörű lapokat olvashatnánk, de tudom, hogy szívesebben őrzi szíve mélyén a „Király titkait”. Nekem viszont azt mondja, hogy „Isten műveit hirdetni és dicsőíteni tiszteletreméltó tett. Úgy találom, igaza van, hogy hallgat és egyesegyedül csak azért írom le ezeket a sorokat, hogy örömet szerezzek velük, hiszen érzem, hogy lehetetlen földi szavakkal visszaadnom az Ég titkait s ha sok-sok oldalt teleírtam is, úgy fogom érezni, hogy még el sem kezdtem … Annyi horizontja van a végtelennek s oly változatosak az árnyalatai, hogy egyedül csak az Égi Festőművész palettája tudna engem, ennek az életnek az éjszakája után, megfelelő színekkel ellátni, hogy lefessem a csodákat, amelyeket az Úr feltár lelki szemeim előtt. Drága Nővérem, kérte, hogy írjam le az álmomat és az én „kis doktrinámat”, ahogyan ön nevezi … Megtettem mindezt az itt következő lapokon, de oly rosszul, hogy lehetetlenségnek tartom, hogy megértse. Talán túlzottaknak fogja találni a kifejezéseimet … Ó, bocsásson meg nekem, ez az én kellemetlen stílusomhoz tartozik; biztosítom arról, hogy semmiféle túlzás nincs az én kis lelkemben, hogy ott csak béke és nyugalom van … (Mikor írok, Jézushoz beszélek, így könnyebb kifejeznem a gondolataimat. Ami azonban – sajnos – még nem gátol meg abban, hogy nagyon is tökéletlenül fejezzem ki magamat!)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Berecz SKOLASZTIKA elmélkedései

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Csoda dolgokat tehetek Krisztussal, az Iránta való szeretetből. [III. 56]

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A tiszta szellemek olyanok, mint a sugarak, amelyeken át az Örök Fény közli önmagát a teremtett világgal.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. március 6. – péntekIII/158

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Az Úr Jézus ismét beszélgetni kezdett. Ma már harmadszor teszi ezt. Beszélgetés közben éppen az említett papi személy szobáját tettem rendbe. Ez a munka módfelett nehezemre esik, nemcsak azért, mert az Úr Jézus megmutatta azt, hogy Ő milyen vonzalmat érez iránta, hanem most még azt is (megengedte), hogy lássam lelkének rendellenességeit, amelyek miatt Ő nem tud szívéhez férkőzni. „Kis leánytestvérkém, feltárom előtted istenemberi lelkem bánatát, hogy lásd, ilyenek azok a lelkek, akik megrakják lelküket a világ cifraságaival, és Nekem csak annyi helyet engednek, hogy meghúzhatom magam egy kis szűk helyen. Nem tudom kiterjeszteni szívében isteni szeretetemet. A szürke megszokás hatalmába kerítette őt. És tudod, milyen sok ilyen lélek van? De elég, ha ezt látod. Fogalmat alkothatsz magadnak ebből az egy példából is, mely értelmet ad szenvedéseidnek. Kis leánytestvérkém, kis napraforgóm, az isteni Nap felé fordított magvaid immár duzzadnak. Én mind közelebb viszem hozzád azt az időt, hogy állandó önátadásod által kisajtoljam olajos magvaid tartalmát, mely a lelkekre hullva kigyújtja kegyelmeim fényét.”
Még ugyanaznap, amint este lepihentem, az Úr Jézus szeretetének szavait tovább folytatta még fektemben is. De ezt már inkább szeretetének átáradása által tette. Én szerettem volna térdre borulni, s úgy fogadni felém küldött áradozásait. Körülményeim miatt ezt nem tehettem meg. Ő szinte engedelmet kért, hogy nem zavar-e, és ezt mondta: „Ma sok elfoglaltságod miatt többször is meg kellett szakítani beszélgetésem. Nem akarlak most sem zavarni, csak még annyit, hogy nagyon, nagyon szeretlek! Térj most már pihenőre az Én istenemberi Szívem vallomásával, melyre kitartó áldozataid meghozása késztetett. Pihenj az Én békémmel!” És éjjel ébrenlétem alatt is azonnal szólt: „Erzsébet! Köszönöm Hozzám küldött szeretetedet, melyről érzem, hogy még éjjel sem tart szünetet.”
Másnap reggel szombat volt, és az Úr Jézus a beszélgetést újra folytatta: „Nem tudjuk soha kitársalogni magunkat. Ugye, kisleányom, ez a te véleményed is? De ez nem baj, most csak merülj el csendes imádásomban munkád közepette is, és folytasd szavaidat ott, ahol Én megszakítottam, hogy »áldott legyen az Isten, mint igaz Isten és igaz Ember.«”
Ez az előző napokban történt, csak most írom le. Figyelmeztetett az Úr Jézus:
„Leányom! Igen, erre van a legnagyobb szükséged: az erősség Lelkére.Vigyázz! Meg ne fogyatkozzon lelked ereje! A gonosz úgy áll lesben, hogy szemét egy pillanatra sem veszi le rólad. Azért támaszt benned gyakran alaptalan zavart, mert ő még mindig remél.A te lelked reménye a Szeretet Lelkéből táplálkozzon, kinek ereje megfélemlíti a sátánt és megtöri hatalmát. Ez az Én kérésem és sugallatom, amely, ha felfogod és magadévá teszed, lelkedben elnémítja a gonosz zavaró lármáját, mely lelked csendességébe üvölt bele.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

Angelus - Úrangyala Az Angyali Üdvözlet

Déli ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, 
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
áldott vagy Te az asszonyok között,
és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján. Ámen

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! 
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk!
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
- Ámen

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaTartam és tartalom

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Érett korban térsz a sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be.(Jób 5,26)

Vajon az érett kor azt jelenti, hogy hosszú élettartam? Sokan ezt gondolják. Pedig a gabona sem attól lesz érett, hogy még tovább hagyják lábon állni, hiszen akkor kiperegne a szem, hanem attól, hogy eljön az ideje. Vannak magas kort megért emberek, akik mégis lelkileg éretlenek maradtak, és vannak érett fiatalok is.

Milyen jó, hogy Isten dönti el, hogy „idejében" érjen véget földi életünk. Dávidnak is nagy békességet adott ez a bizonyosság: „Életem ideje kezedben van" (Zsolt 31,16 - Károli).

De vajon ki az, aki érett korban tér a sírba? Jézus Krisztus harminchárom éves volt, amikor kivégezték. Ő vajon érett korban halt meg? Igen, mert amikor számot ad az Atyának, így szól: elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál (Jn 17,4). Pál apostol is bizonyos volt abban, hogv amíg Jézus őt használni akarja, addig nem halhat meg. Utána pedig minek élne? Neki is az Istentől kapott küldetése volt fontos, az jelentette az életet.

Ma általános lett az, hogy az életük tartamáért mindent megtesznek az emberek. De kevesen és keveset foglalkoznak az életük tartalmával Hogy mivel bízott meg bennünket Isten, mi a tőle kapott feladatunk, mivel akar még megajándékozni, hogy azt továbbadjuk másoknak. S hogy ő mit akar elvégezni még bennünk. Mert van olyan, hogy nekünk már nem sok tennivalónk maradt, de még nem vagyunk készen arra, hogv megjelenjünk előtte,  Ő még tisztogatni, formálni akar lelkileg.

Ó, de nagy kegyelem, hogy Isten szabja meg földi életünk kezdetét és végét is! Ne csak a hossza izgasson bennünket, hanem a mélysége, tartalma, célja is! Aki a küldetését végzi, az boldog az élete során, s aki küldetését elvégezte, az megy haza békességgel az örök hazába.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Kustár Zoltán igemagyarázata (10) „Majd áldást mondott Jákób a fáraóra…”(1Móz 47)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

„Majd áldást mondott Jákób a fáraóra…” 1Móz 47

1 József elment, és hírt vitt a fáraónak. Ezt mondta: Apám és testvéreim megérkeztek Kánaán földjéről juhaikkal, marháikkal és mindenükkel, amijük csak van, és már Gósen földjén vannak. 2 Maga mellé vett ötöt a testvérei közül, és odaállította őket a fáraó elé. 3 A fáraó ezt kérdezte a testvérektől: Mi a foglalkozásotok? Ők így feleltek a fáraónak: Juhpásztorok a te szolgáid, mi is, meg atyáink is azok voltak. 4 Majd ezt mondták a fáraónak: Jövevényként jöttünk erre a földre, mert szolgáid juhainak nincs legelője, olyan súlyos az éhínség Kánaán földjén. Hadd telepedjenek le szolgáid Gósen földjén! 5 A fáraó ezt mondta Józsefnek: Apád és testvéreid idejöttek hozzád. 6 Előtted van Egyiptom országa. Az ország legjobb részén telepítsd le apádat és testvéreidet, telepedjenek le Gósen földjén! Ha pedig tudod, hogy vannak közöttük rátermett emberek, tedd azokat jószágaim felügyelőivé! 7 József apját, Jákóbot is bevezette, és odaállította a fáraó elé. Jákób áldást mondott a fáraóra. 8 A fáraó megkérdezte Jákóbtól: Hány éves vagy? 9 Jákób azt felelte a fáraónak: Vándorlásom éveinek a száma százharminc esztendő. Életem rövid volt, tele rossz napokkal. Nem értem el atyáim vándorlása éveinek a számát. 10 Majd áldást mondott Jákób a fáraóra, és eltávozott a fáraó elől. 11 Így telepítette le József apját és testvéreit, és adott nekik birtokot Egyiptomban, az ország legjobb részén, Ramszesz földjén, ahogyan megparancsolta a fáraó. 12 És ellátta József kenyérrel az apját, testvéreit és apja egész háza népét családostul. 13 Pedig sehol az országban nem volt már kenyér, olyan súlyos volt az éhínség. Egyiptom földje és Kánaán földje sínylődött az éhínség miatt. 14 József a gabonáért, amelyet vásároltak, már összeszedetett minden pénzt, ami csak fellelhető volt Egyiptom és Kánaán földjén. Ezt a pénzt József a fáraó házának juttatta. 15 Amikor elfogyott a pénz Egyiptom földjén – meg Kánaán földjén is –, odament valamennyi egyiptomi Józsefhez, és azt mondták: Adj nekünk kenyeret! Miért haljunk meg itt előtted? Hiszen nincs már pénz! 16 József így felelt: Adjátok ide jószágaitokat, akkor adok nektek jószágaitokért, ha már nincs pénz. 17 El is vitték jószágaikat Józsefhez, József pedig adott nekik kenyeret a lovakért, a juhnyájakért, a marhacsordákért és a szamarakért. Ellátta őket kenyérrel abban az esztendőben minden jószágukért. 18 Miután eltelt az az esztendő, a következő esztendőben megint odamentek hozzá, és azt mondták neki: Nem titkolhatjuk el, uram, hogy elfogyott a pénz, jószágaink és állataink pedig urunknál vannak. Nem maradt egyebünk, uram, csak a testünk és a földünk. 19 Miért pusztuljunk el szemed láttára magunk is, meg a földünk is? Vásárolj meg minket és a földünket kenyérért, és mi földünkkel együtt a fáraó szolgái leszünk. Csak adj vetőmagot, hogy életben maradjunk, ne haljunk meg, és a termőföld se váljék pusztává! 20 József tehát megvásárolta Egyiptom egész földjét a fáraó részére, mert az egyiptomiak mind eladták mezőiket, olyan súlyos volt náluk az éhínség. Így lett a föld a fáraóé. 21 A népet pedig szolgáivá tette, hogy neki dolgozzanak Egyiptom határának egyik szélétől a másikig. 22 Csak a papok földjét nem vásárolta meg, mert az a papok javadalma volt a fáraó rendelete szerint, és ők abból a javadalomból éltek, amelyet a fáraó rendelete juttatott nekik. Ezért nem adták el a földjüket. 23 Akkor József ezt mondta a népnek: A mai napon megvásároltalak benneteket és földeteket a fáraónak. Itt a vetőmag, vessétek be a földet! 24 A termés egyötödét a fáraónak kell adnotok, négyötöde pedig megmarad nektek vetőmagnak és élelemre házatok népének, hogy legyen ennivalója családotoknak. 25 Ők ezt felelték: Te mentetted meg az életünket. Légy jóindulattal irántunk, uram, és mi a fáraó szolgái leszünk! 26 Így hozta meg József Egyiptomban a földre vonatkozólag azt a mai napig is érvényes rendeletet, hogy a termés egyötöde a fáraóé; csak a papok földje nem volt a fáraóé. 27 Izráel tehát letelepedett Egyiptomban, Gósen földjén. Birtokukba vették azt, szaporodtak, és nagyon megsokasodtak. 28 Jákób tizenhét évig élt Egyiptomban. Összesen száznegyvenhét évig élt Jákób. 29 Amikor közeledett Izráel halálának az ideje, magához hívatta fiát, Józsefet, és ezt mondta neki: Ha elnyertem jóindulatodat, tedd kezedet a csípőm alá, és esküdj meg, hogy szeretettel és hűséggel bánsz velem, és nem Egyiptomban fogsz eltemetni! 30 Őseim mellett akarok pihenni. Vigyél majd el Egyiptomból, és temess az ő sírjukba! Ő így felelt: Megteszem, amit mondtál. 31 Jákób ezt mondta: Esküdj meg nekem! Ő megesküdött. Ekkor Izráel térdre borult az ágy fejénél.

Az Ige mellett – Kustár Zoltán igemagyarázata

(10) „Majd áldást mondott Jákób a fáraóra…” (1Móz 47)

Elsőre talán furcsának tűnik, hogy Jákób, aki az egyetlen Istenben hisz, megáldja Egyiptom királyát. Hiszen a fáraó egy pogány ország feje, ahol sok istent tisztelnek, s ahol a fáraó egyenesen a napisten fiának tartotta magát. Nem természetes hát, hogy elfogadja az áldást – hiszen ezzel elismeri, hogy Izráel istene felette áll, és valamit tud adni neki, amit másként nem érhet el. De az sem természetes, hogy Jákób feltételezi: Isten kész és hajlandó áldásából egy pogány, bálványimádó királynak is juttatni… Az áldása pedig valóban életet jelentett, egy ország megmaradását. Mert József szolgálata által Isten nem csak Jákób nemzetségét mentette meg, hanem egész Egyiptomot. Egyszerre szolgálni az egyházat és a világot – ez a mi küldetésünk. Áldássá lenni a testvéreink, de az egyházon kívül élők számára is. Igen, a pogányok, a más hitűek, a hitetlenek életében is. Továbbadni bő kézzel, amit mi is ingyen kaptunk, Krisztus által: szeretetet, reményt, áldást, hozzáértést, távlatot, irgalmasságot, elfogadást. Hogy hitre jutnak-e ezáltal? Ezt bízzuk a Szentlélekre. De nekünk is bíztatás az, amit Ábrahám ígéretként kapott: „és általad nyer áldást a föld minden nemzetsége” (1Móz 12,3).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat KevélységVasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Kevélység
A kevély szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon. Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. (Ézs 2,11-12)
A Biblia szerint kevély az, aki magának tulajdonítja azt, amit Istentől kapott ajándékba. Aki büszkélkedik a hálaadás helyett. Aki dicsekedik az Isten dicsőítése helyett. Hányszor lehet ennek tanúja az ember: végre felépült a ház, és akkor végigvezetik a vendéget, hogy csodálja meg, és közben elmondják: ezzel a két kézzel építettük fel. De azt a két kezet kitől kapták? Kinek köszönhető, hogy ép kezük van, és tudtak vele dolgozni? Kinek az ajándéka?
Mindent Istentől kaptunk. Ezt a testet így, ahogy van, képességeivel és fogyatkozásaival. Mindent, de mindent. Nekünk tudatában kell lennünk ennek, mert ez megőriz a kevélységtől. A kevélység ugyanis életveszélyes.
Hadd említsem Heródes példáját. Ő nem az, akinek Jézussal volt dolga, hanem annak az unokaöccse. Ezt olvassuk: „Egy kitűzött napon Heródes királyi ruhájába felöltözve és székében ülve nyilvánosan szólt a néphez. A nép pedig felkiáltott: Isten szava ez és nem emberé. És azonnal megveré őt az Úrnak angyala azért, mert nem az Istennek adott dicsőséget” (ApCsel 12,21-23). A kevélység az Isten dicsőségének a meglopása.
A kevélység tehát súlyos bűn Isten szemében, és nincs olyan kevélység, amit az Úr össze ne törhetne. Ezért minden formájától óvakodjunk. (Prókai Árpád, Boldva)
****
Imádság:
Uram! Vedd el szívemből a kevélység bűnét! Ámen
***
A nap gondolata:
Aki a kis bűnöket nem kerüli el, nagyobbakba esik.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi ige, evangélikus Útmutató szerint

Napi Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) vasárnapPetra, valamint Örs napja

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
Napi igék

Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem az övé - de meddig? (Hab 2,6)

Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. (Lk 12,15)

Olvasmányok

Mk 8,1-92Kor 9,6-15

Szentháromság ünnepe után 16. (hálaadó) vasárnap

Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt. (Zsolt 145,15)

Mint a szarvas vágyódik a folyóvízre, úgy vágyakozik utánad a lelkem, Istenem! (Zsolt 42,2)

Lekciók: Lk 7,11-17 (Lk 12,13-21)Ef 3,13-21 (5Móz 26,1-11)

Igehirdetési alapige: Ézs 38,9-16 (1Tim 4,4-5)

 

 

Lelki útravaló a mai napra

 

Az ajándékba kapott életünket sokszor, sokféleképpen, sok mindennel romboljuk, vagy ártunk neki, ugyanakkor erős bennünk az életösztön, és ugyanezt az életet mégis féltjük, óvjuk, vigyázzuk, néha még hatalmas pénzeket is képesek vagyunk kiadni azért, hogy a veszélyben levőnek hitt életünket megvédjük. Egy-egy nagyobb vagy komolyabb betegség idején magánorvosokat, speciális kezeléseket, gyógyszereket fizetünk ki, hogy gyógyuljunk, gyógyuljanak szeretteink, és a veszélyzónából a biztonságosba kerüljön vissza az életünk. Az egyetlen, az ajándékba kapott földi életünk.

Jézus rámutat arra, az életünket nem a vagyon, nem a gazdagság tartja meg, és nem is ezek a drága kezelések, magánrendeléseken hagyott súlyos tízezrek. Életünk annak a kezében van, akitől kaptuk, ő rendelkezik felette, és igazítja lépteinket életutunkon. Hiszem, hogy életünket ajándékozó, teremtő Urunkkal lehet olyan személyes kapcsolatunk, amely biztosít arról, hogy életünk jó kezekben van, és amikor veszélyben érezzük azt, akkor is ő az, aki megtart, megsegít és kivezet a bajból, vagy aki pontosan tudja, mire van szükségünk. Hiszem, Isten abban is vezet, ha tanácsra van szükségünk, ha elakadunk, ha kétségek gyötörnek. Legyünk bár gazdagok vagy szegények, életünket csak az a gazdagság tartja meg, amely Krisztust mint Megváltót ismeri, és tőle vár mindig mindenféle jót.


*

Urunk, teremtő Atyánk! Köszönjük ajándékba kapott, drága életünket. Látod, mi sokszor gondoljuk úgy, hogy pénzzel, vagyonnal minden megfizethető, még ez is. Igazítsd helyre gondolkodásunkat, és mutasd meg nekünk, hogy egyedül te vagy ura életünknek, és ez nekünk hatalmas áldás! Légy a mai napon is életünk őrzője! Ámen.

Szerző: Keczkó Szilvia

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kormos Gyula - Oremus Egyetemes könyörgések

Egyetemes könyörgések (2Tim 1,6-8.13-14)Évközi 27. vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Évközi 27. vasárnap

 

(2Tim 1,6-8.13-14)

 

Bevezető

Mindnyájunknak szüksége van buzdításra, bátorításra keresztény életünk mindennapi megéléséhez. Amennyire hasznos az a buzdítás, bátorítás, amit itt a templomban kapunk, annyira értékes mindaz, amit másoknak adunk. Kell is, hogy adjunk, mert tőlünk keresztényektől joggal vár sokat a világ. Sokszor úgy tűnik, hogy társadalmunkban legyengül a keresztények hangja. Mintha a hit megélése, a vallás gyakorlása teljesen magánügy volna. Ezért jogosan figyelmeztet bennünket Szent Pál a mai szentleckében: „Ne szégyeld az Urunk mellett szóló tanúságtételt... hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erő és a szeretet lelkét.” Vagyis: minden keresztény bizonyos mértékig felelős felebarátjáért. Nem arra kell gondolnod, hogy minden lében kanál legyél, hanem arra, hogy oda kell figyelned gyermekedre, hitvestársadra, testvéredre, szomszédodra, mert Isten az embert nem angyal által, hanem ember által akarja üdvözíteni. Vizsgáljuk meg magunkat, milyen mulasztásunk van ezen a téren?

 

Hívek könyörgése

Testvéreim! Kérjük Urunk segítségét, hogy evangéliumának hiteles tanúi lehessünk!

1.   Urunk! Erősítsd a keresztényeket, hogy hitük szerint tudjanak élni, és hitüket mindig örömmel, bátran merjék megvallani.

2.   Bátorítsd Egyházadat, hogy hallassa szavát, amikor igazságtalanság és jogtalanság éri a társadalmat.

3.   Urunk! Növeld a népek és a politikusok egymás iránti bizalmát országhatárokon innen és túl.

4.   Adj megérdemelt égi jutalmat azoknak, akik hitük bátor megvallásáért szenvedtek, vagy hátrányos helyzetbe kerültek.

Köszönjük neked Istenünk, hogy a Szentlélek kegyelmével erősíted gyenge hitünket a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Katekizmus 365

Katekizmus 365101-108

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

A SZENTÍRÁS

I. Krisztus -- a Szentírás egyetlen Igéje

101 Isten a maga hozzánk leszálló jóságával, hogy kinyilatkoztassa magát az embereknek, emberi szavakkal beszél hozzájuk: "Isten emberi nyelveken kifejezett igéi ugyanis hasonlóvá váltak az emberi beszédhez, amint egykor az örök Atya Igéje a gyönge emberi test fölvételével hasonlóvá vált az emberekhez". [68]

102 A Szentírás minden szavával Isten egyetlen szót mond: az Ő egyszülött Igéjét, akiben teljesen kimondja önmagát. [69]

"Kedvességtek tudja, hogy Isten egyetlen beszéde húzódik végig minden Íráson, és sok szentnek szája által egy Ige hangzik, akinek mivel kezdetben Isten az Istennél, ott nincsenek szótagjai, hiszen ott nincs idő." [70]

103 Emiatt az Egyház az isteni Írásokat mindig úgy tisztelte, ahogy az Úr testét is tiszteli. A híveknek szüntelenül nyújtja az Élet Kenyerét, melyet mind Isten Igéje, mind Krisztus Teste asztaláról vesz. [71]

104 A Szentírásban az Egyház szüntelenül megtalálja táplálékát és erejét, [72] mert nem csupán emberi szót, hanem ami valójában: Isten Igéjét kapja benne. [73] "A szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya állandóan elébe jön fiainak, és beszélget velük." [74]

II. A Szentírás sugalmazásáról és igazságáról

105 A Szentírás szerzője Isten. "Az isteni kinyilatkoztatást, melyet a Szentírás szövege tartalmaz és elénk tár, a Szentlélek sugalmazására foglalták írásba."

"Az Anyaszentegyház az apostoli hit alapján az Ó- és Újszövetség könyveit egész terjedelmükben, minden részükkel együtt szentnek és kánoninak tartja, mivel a Szentlélek hatására írt könyveknek Isten a szerzőjük, és mint Szentírást kapta az Egyház." [75]

106 Isten sugalmazta a Szent Könyvek szerzőit. "A Szent Könyvek megírására Isten embereket választott ki, akiket erejük és képességeik birtokában úgy használt föl, hogy miközben bennük és általuk Ő maga cselekedett, mint valódi szerzők mindazt, de csak azt foglalják írásba, amit Ő akar." [76]

107 A sugalmazott könyvek az igazságot tanítják. "Mindazt tehát, amit a sugalmazott szerzők, vagyis a szent írók állítanak, a Szentlélek állításának kell tartani, ezért hinnünk kell, hogy amit Isten a mi üdvösségünkre le akart iratni a szent iratokban, azt a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják." [77]

108 A keresztény hit mégsem "könyvvallás". A kereszténység Isten "Igéjének" a vallása: egy olyan Igéé, amely nem írott és néma szó, hanem "megtestesült és élő Ige". [78] Szükségünk van tehát arra, hogy Krisztus, az élő Isten örök Igéje a Szentlélek által megnyissa értelmünket, hogy megértsük az Írásokat, [79] nehogy olyanok maradjanak, mint a holt betű.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás Ite, missa est!39. vasárnap

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
26

A latin nyelvű szentmise végén a pap a híveket ezekkel a szavakkal bocsátja el: „Ite missa est”, melynek magyar jelentése a következő: „Menjetek, küldetésetek van!” Sajnálatos módon ritkán gondolunk arra, hogy ennek a felszólításnak komoly üzenete van. A miséző pap arra figyelmeztet bennünket, hogy minden szentmisében küldetést kapunk: a szentmise tovább folytatódik a mindennapi életben, élni és tovább kell adni, amit kaptunk a szentmise közösségében. „Az Eucharisztiának akkor valósul meg a lényege és értelme, ha átalakítja az embereket és világukat a szeretet és szolgálat közösségeivé” (Cebui Eucharisztikus Kongresszus, 18.).

A szentmise elbocsátó szavai Jézus szavaira emlékeztetnek bennünket: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21; 17,18). Az „amint” és „úgy” szavak arra utalnak, hogy bennünk és általunk az a küldetés folytatódik, amit a megtestesült Fiú kapott az Atyától. A küldetés abban áll, hogy szavaink, tetteink és életünk által láthatóvá és megtapasztalhatóvá tesszük annak a Jézus Krisztusnak a személyét és tanítását, akivel találkoztunk a szentmise közösségében.

Az Egyház nem zárkózhat be az utolsó vacsora termébe. Az emmauszi tanítványok történetből (Lk 24,13-35) is jól látható, hogy az eucharisztikus „kenyértörés” tapasztalatából fakad az örömhír továbbadása. Az evangéliumot hirdetni kell minden népnek (Mt 28,19).

Az Eucharisztia régen és napjainkban is az Egyház küldetésének forrása. Már a 2. századi szentségi életről tanúskodó Traditio apostolica is ezt hangsúlyozza: „Amikor pedig a szertartás befejeződött siessen ki-ki jót cselekedni, tetszeni Istennek és helyesen élni. Buzgón ragaszkodva az Egyházhoz tegye ki-ki, amit tanult, és haladjon előre a jámborságban” (21. p.). Szent Ágoston, Egyházunk nagy tanítója pedig így fogalmazott: „Ha tehát Krisztus teste és tagja vagytok, akkor a ti misztériumotok itt van az Úr asztalán [ ] legyetek azzá, amit láttok, és vegyétek, amik vagytok” (Vö. Sermo, 272). Arra figyelmeztet bennünket, hogy legyünk azzá, amit, illetve akit magunkhoz vettünk a szentáldozásban. Hitből fakadó kötelességünk, hogy mindazt megvalósítsuk, életté váltsuk, mindazt, amit láttunk és hallottunk a szentmise közösségében. Ez a keresztény hivatás és küldetés rövid megfogalmazása.

A mai eucharisztikus teológia is egyre inkább hangoztatja a szentmise és a keresztény küldetés kapcsolatát. Ez volt a 2016-os Cebui Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak is az alapgondolata: „Az Eucharisztia az Egyház küldetésének csúcsa és forrása”. Az Eucharisztia megünneplésekor „Krisztusból táplálkozva és magunkhoz véve az üdvösség kelyhét egészen sajátos módon kerülünk párbeszédbe a Szentháromság életével; amikor kilépünk a szentmisére összegyűlt gyülekezetből, arra kapunk küldetést, hogy folytassuk ezt a szent-háromságos párbeszédet az életről és az üdvösségről a szeretetteljes szolgálat formájában a szegények, a kirekesztettek, a távolba szakadtak szolgálatában” (40. p.)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 7. fejezet:Az alázatosság

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

35Az alázatosság negyedik foka, ha valaki úgy engedelmeskedik, hogy a nehézségek és kellemetlenségek között is, sőt az elszenvedett méltánytalanságok ellenére is, csendesen, jó lélekkel megőrzi türelmét, 36a kitartásban nem fárad, meg nem hátrál, az Írás szava szerint: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül" (Mt 10,22). 37És másutt: "Szíved legyen erős, és tarts ki az Úrban!" (Zsolt 26,14). 38És hogy megmutassa, mint kell a hívőknek Istenért még az ellenére valókat és elviselnie, a béketűrők nevében ezt mondja: "Miattad gyilkolnak minket naphosszat, leölésre szánt juhoknak tekintenek bennünket" (Zsolt 43,22). 39És az isteni jutalom biztos reményében örvendve folytatják: "De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret bennünket" (Róm 8,37). 40És ugyancsak az Írás mondja más helyen: "Próbára tettél bennünket, Isten, tűzzel vizsgáltál meg minket, ahogy tűzzel vizsgálják az ezüstöt; vadásztőrbe vezettél bennünket, és nehézségeket tettél hátunkra" (Zsolt 65,10-11). 41És, hogy megmutassa, hogy elöljáró alatt kell lennünk, így folytatja: "Embereket tettél fejünk fölé" (Zsolt 65,12). 42De az Úr parancsát az ellenünkre levő dolgok és méltánytalanságok között azok teljesítik türelemmel, aki, ha megütik egyik arcukat, odanyújtják a másikat is; ha elveszik ingüket, odaadják köpenyüket is; ezer lépésre kényszerítik őket, elmennek kétannyira is (Mt 5,34-41); 43akik Pál apostollal eltűrik a hamis testvéreket, és áldják azokat, akik őket szidalmazzák (2Kor 11,26; 1Kor 4,12).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma N A P K Ö Z I   I M A Ó R AÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

Déli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
N A P K Ö Z I   I M A Ó R A
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz
Az ég delén a napkorong
Most teljes fényben tündököl:
Urunk, igaz nap, új tüzet
Így gyújt a földön lángod is.
 
2. Te ős igazság, szép sugár,
Lelkünk homályát űzzed el,
S napunk gyümölcsét hozza meg
A fényben érő szeretet.
 
3. A jó Atyát, az Alkotót,
Bűntől megváltó szent Fiát,
S ki szeretettel pártfogol,
A Lelket áldjuk egyaránt. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
118. zsoltár • Isten törvénye fölötti öröm
„Szeretetünk Isten iránt abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk parancsait.” – 1 Jn 5,3
 
VII. (Zajin)
Emlékezz szolgádnak adott igédre, * benne reményt adtál nkem.
 
Gyötrelmeim közt az vigasztal engem, * hogy szavad önt belém letet.
 
Bármennyire gúnyolnak is engem a gőgösök, * törvényedet el nem hagyom.
 
Emlékezem hajdani végzéseidre, Uram, * vigaszt tallok bennük.
 
Haragra gyúlok a bűnösök miatt, * akik megvetik trvényed.
 
Rendeléseid énekszó flemnek * a földön, ahol zarndok vagyok.
 
Éjszaka nevedre gondolok, Uram, * és megőrzöm trvényed.
 
Osztályrészem ez lett nkem, * mert megtartom parancsod.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
VIII. (Chet)
Az Úr az én örökrszem: * ígérem, hogy megtartom szavad.
 
Teljes szívemből könyörgök színed előtt; * irgalmazz nekem igéd szerint!
 
Megfontolom minden utamat, * lépteimet parancsaid felé fordítom.
 
Késedelem nélkül sietek, * hogy megtartsam vgzésed.
 
Ha gonoszok hálója vesz is körül engem, * törvényedet el nem feledem.
 
Az éj közepén is felkelek, * hogy áldjalak igaz végzsed miatt.
 
Barátja vagyok mindazoknak, kik félnek tged, * s akik megőrzik parancsod.
 
Irgalmad, Uram, betölti a fldet, * rendeléseidre tants meg engem!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
IX. (Tet)
Jóságosan bántál szolgáddal, * szavad szerint, Uram.
 
Taníts meg okosságra és helyes tudásra, * mert parancsaidat hittel fogadtam.
 
Mielőtt nyomorúság ért, téves úton jrtam, * most azonban szavadat kvetem.
 
Jó vagy, és jóságosak műveid, * minden rendelésed trd fel előttem.
 
A gőgösök cselt szőnek ellenem, * de én teljes szívemből megőrzöm parancsod.
 
Szívük érzéketlen a jléttől, * ám én törvényedben tallom römöm.
 
Jó nekem, hogy megaláztatás ért engem; * így megtanultam minden vgzésed.
 
Ajkad törvénye számomra tbbet ér, * mint ezernyi arany és ezüst.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor * és mindörökkön-örkké. men.
 
1. antifóna Zsolt 118,68
Jó vagy, s jóságosak műveid, * tárd fel, Uram, előttem minden rendelésed.
 
Olvasmány I. hét Ez 20,19-20
Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! Igazodjatok törvényeimhez, tartsátok szem előtt parancsaimat, és teljesítsétek őket. Szenteljétek meg szombatjaimat, hogy jelül szolgáljanak köztem és köztetek, s így megtudják, hogy én, az Úr vagyok a ti Istenetek.
 
V Bárcsak bizton vezetnének útjaim,
R Hogy megtartsam, amit rendelsz!    Zsolt 118,5
 
Zárókönyörgés
Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lisieux-i Kis Szent Teréz KILENCED

Lisieux-i Szent Teréz (A Pápa Imavilághálójának védőszentje)KILENCED 9. nap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Elmélkedés

„Szent Terézt egyháztanítóként mutatjuk be azon a napon, amikor a Misszió Világnapját ünnepeljük. Lelkes vágya volt, hogy az Evangélium hirdetésének szentelje magát, és szívesen megkoronázta volna tanúságát a vértanúság legfelsõbb áldozatával (vö. Ms. B, 3rº). Ezenkívül közismert intenzív személyes elkötelezettsége Fr Maurice Bellière és Fr Adolphe Rulland afrikai és kínai misszionáriusok apostoli munkája mellett. Az evangelizáció iránti buzgó szeretetében Teréznek volt egy ideálja, amint ő maga mondja: „Amit kérjünk Tőle, az nem az, hogy a dicsőségéért dolgozzunk, hanem hogy szeressük és megszerettessük Őt” (220. levél).

Ennek az életideálnak az elérése nem keveseknek fenntartott nagyszerű vállalkozás, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki számára elérhető út , a „kis út”, a bizalom és a teljes önfeladás útja, az Úr kegyelme. Ez nem prózai mód, mintha kevésbé lenne igényes. Valójában igényes valóság, mint az Evangélium mindig. De ez egy olyan módszer, amelynek során az embert átitatja az érzés, hogy az isteni irgalmasságba vetett bizalomra hagyatkozik, ami még a legszigorúbb lelki elkötelezettséget is világossá teszi.”

- II. Szent János Pál (Homíliák, 1997. október 19.)

KILENCED ima

Szent Teréz, tarts közel Jézus Szívéhez; imám és szeretetteljes szolgálatom révén segíts az Egyház és a világ igényeinek szolgálatában.

Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését a szándékokért (havi imaszándék) és Jézus Szent Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön azáltal, hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.

Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Amen

Csatlakozz a Pápa Imavilághálójához magyar nyelven!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kilenced - NOVENA

KILENCED - novena Az Őrangyalomhoz9. nap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Drága védelmezőm és pásztorom, vezess az életre!

A Katolikus Egyház katekizmusa 336

Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk. „Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.” A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.[215]

Elmélkedő ima az utolsó napra:

A zarándoklat az élet szimbóluma. Megérteti velünk, hogy az élet a járásról szól, maga az előrehaladás.

Kérlek: ne álljatok meg az életetek során!

Mindannyiunknak voltak elesései, hibái az életben; de ha hibáztál, azonnal állj fel, és haladj tovább. „Énekeljetek és járjatok” - mondta Szent Ágoston a híveknek; járjatok, ha örvendeztek, és akkor is járjatok, ha szomorú a szívetek, menjetek tovább. És ha meg kell állnod, hogy megpihenj egy kicsit és kifújd magad, hogy utána tovább tudj menni. Énekelj és járj! Mindig énekelj és járj!

Énekelj és járj, és ha elesnél, állj fel: ott van Jézus irgalmas simogatása, aki mindent megbocsát, és ott van az öröm, a Jézussal való találkozás öröme.

Mit tartogat számodra az Úr? Öröm van a szívedben, hogy az úton járás közben énekelj? Ha nincs, keresd meg! Az Úr az Ő kegyelméből megadja neked.

Mindegyikőtök őrangyala súgja a fületekbe: „Énekelj és járj!”

(Vö. Ferenc pápa, a Maceratából Loretóba tartó zarándokoknak, 2015.)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Szív Útja

A Szív Útja Az Imaapostolság felajánló imájaLisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai nap minden cselekvését a szándékokért és Jézus Szent Szívének dicsőségére. - Lisieux-i Szent Teréz felajánló imája

Jézus az egész életét a mennyei Atyának ajánlotta. Az Ő felajánlásába kapcsolódunk bele életünk minden kicsi és nagy pillanatával. A felajánlásban mindenünket Vele egyesítjük, és Őt magát és szeretetét kapjuk cserébe.

Az Imaapostolság felajánló imája Lisieux-i Szent Teréz felajánló imádsága alapján

Ó, Istenem! Felajánlom neked a mai napom minden cselekvését az e havi imaszándékért: (október)
„...” és Jézus Szentséges Szívének dicsőségére. Vágyom arra, hogy minden szívverésem, gondolatom, a legkisebb munkám is megszentelődjön azáltal, hogy egyesül az Ő végtelen érdemeivel, és kívánom, hogy jóvátegyem bűneimet az Ő irgalmas szeretetének tűzhelyébe dobván őket.
Istenem! Kérem a magam számára és mindazok számára, akik kedvesek nekem: a kegyelmet, hogy tökéletesen teljesítsük szent akaratodat, Irántad való szeretetből elfogadjuk e mulandó élet örömeit és szomorúságait, hogy majd egy napon mindnyájan együtt lehessünk a mennyben mindörökre. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."