KATTIMA.hu Kattints és imádkozz! – Evangélium és Ima, minden nap, Ferenc Pápa imaszándékával.

Ez az imaapostolság egy lelkiségi áramlat, nem pedig valami többletmozgalom. Akkor tölti be kinyilatkoztatás szerepét, ha Krisztus szeretete megnyilvánul szavainkban, tetteinkben. Arra hívja meg a keresztényeket, hogy imájukkal apostolkodjanak, a világra nyitott szemmel imádkozzanak, minden egyes napjukat felajánlva Istennek, Krisztussal együtt, a világ üdvösségéért amelyet a havi szándékok konkrétan elénk állítanak.

111596 ima található a honlapon, összesen 267130 imádkozás. Regisztrálj, majd kattints és imádkozz!

Legfrissebb imák

Ferenc Pápa imaszándéka

Ferenc pápa IMASZÁNDÉKA A betegek lelkipásztori gondozásáért2024 július

Napi Ima87 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

A betegek lelkipásztori gondozásáért

Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
 

A hónap imája

Mindenható Atyánk,
Mily nagy misztérium a test törékenysége,
a betegség, amely legyengít bennünket!
Milyen gyakran szeretnénk elmenekülni ettől a fájdalomtól,
mert nem akarunk szenvedni vagy szenvedést látni!
Tudjuk, hogy nélküled semminek sincs értelme,
és hogy Veled minden alkalom lehet a kegyelemre.
Ezért, Uram, betegségük idején
az együttérzés jelei akarunk lenni,
erőt adva testvéreinknek
a betegek kenetének kegyelmével.
Kérünk, hogy Szentlelked újítsa meg
egész Egyházadban és a mi szívünkben
ennek a szentségnek a mély értelmét;
hogy ajándékként és feladatként tudjuk elfogadni
a betegek gondozása során,
hogy elnyerjék azt a békét és gyógyulást
amelyet te adsz nekik.
Ámen
 

Felajánló ima

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért.
Ámen


Mindennapi magatartásunk
 

A BETEGEK KENETE

„Van egy bibliai ikon, amely kifejezi... a betegek kenetén keresztül ragyogó misztériumot: ez az „irgalmas szamaritánus” példázata... Minden alkalommal, amikor ezt a szentséget ünnepeljük, a pap személyében az Úr Jézus jön közel a szenvedő, súlyos beteg vagy idős emberhez.” (Ferenc pápa)

Olvasd el figyelmesen az irgalmas szamaritánus példázatát, hogyan tudod ma megtestesíteni?

 

ISMERJÜK MEG A VALÓDI ÉRTELMÉT

„Maga Jézus az, aki eljön azért, hogy megszabadítsa a beteget, hogy erőt adjon neki, reményt adjon neki, segítsen neki; és azért is, hogy megbocsássa a bűneit. És ez gyönyörű.” (Ferenc pápa)

Te hiszel ebben? Hogyan látod ezt a szentséget? Tekints bele mélyebben!

 

ISMERJÜK FEL A MÉLYSÉGÉT

„Jézus valójában arra tanította tanítványait, hogy ugyanolyan megkülönböztetett szeretettel viseltessenek a betegek és szenvedők iránt, mint ő maga, és átadta nekik azt a képességet és kötelességet, hogy az ő nevében és az ő szíve szerint továbbra is enyhülést és békét nyújtsanak e szentség különleges kegyelme által. Ez... Jézus betegekhez való közelségének megnyugtató bizonysága.” (Ferenc pápa)

Eszköz lehetsz, hogy a szenvedők megkaphassák ezt a megkönnyebbülést. Taníts meg másokat ennek valódi jelentésére.

 

LEGYÜNK AZ EGYÜTTÉRZÉS ÉS A REMÉNY JELEI

„A példabeszéd szerint... a szenvedő embert egy vendéglősre bízzák, hogy az továbbra is gondoskodjon róla, nem kímélve a költségeket. Nos, ki ez a fogadós? Az Egyház, a keresztény közösség, mi vagyunk azok, akikre az Úr Jézus minden nap rábízza a testben és lélekben szenvedőket, hogy minden irgalmát és üdvösségét mértéktelenül rájuk bocsássa." (Ferenc pápa)

Kik azok, akik közel állnak hozzád, akiknek szükségük van erre a vigasztaló szolgálatra? Az Úr számít rád ebben a könyörületes küldetésben.

 

ADJUNK ERŐT MÁSOKNAK

„A pap és azok, akik a betegek keneténél jelen vannak, valójában az egész keresztény közösséget képviselik, amely egy testként csoportosul a szenvedő és családja köré, táplálva hitüket és reményüket, és támogatva őket imáikkal és testvéri szeretetükkel.”

„Szoktunk-e papot hívni, hogy eljöjjön a betegünkhöz... és az idősekhez? Tegyük meg!” (Ferenc pápa)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Imádkozzunk a pápával

Imádkozzunk a pápával JÉZUSSAL a reggelVASÁRNAP

Reggeli ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Az Ország magvetése
 

Köszöntsd ezt az új napot. Légy jelen arra, hogy testvéreidben szolgáld az Urat!
 

 Engedd, hogy a mai evangélium felhangozzon a szívedben: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett a földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak az ágai között” (Mt 13,31-32).
 

 Ez arra emlékeztet ma bennünket, hogy az Ország kicsiben kezdődik, és nagy méretűvé növekszik. „Az „első terápia”, amelyet a betegeknek és a világnak fel kell ajánlanunk, egy adag közelség, barátság és szeretet.” (Ferenc pápa) Kísérd a betegek kenetének szentségét ezekkel a kis gesztusokkal, amelyek nagy kötelékeket teremtenek.
 

 Imádkozd el a felajánló imát:

Jóságos Atyám, tudom, hogy velem vagy. 
Itt vagyok ezen az új napon. 
Helyezd el a szívemet újra
a Fiad Jézus Szíve mellé, 
amit nekem adsz, és amit az Eucharisztiában kapok meg. 
A Szentlélek tegyen barátoddá és az apostoloddá,
hogy elvégezhessem a küldetésem. 
A Kezedbe teszem örömeimet és reményeimet, 
munkámat és szenvedéseimet, mindent, ami én vagyok, 
közösségben testvéreimmel e világméretű imahálózatban. 
Máriával egységben felajánlom Neked a napom
az Egyház küldetéséért, valamint Ferenc pápa
és a püspökünk e havi imaszándékáért. Ámen


(Az EYM olaszországi csapata)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Ferenc pápa video

Ferenc Pápa VIDEO A betegek lelkipásztori gondozásáért2024 július

Napi Ima32 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
02

https://www.youtube.com/watch?v=4rx4MDubVTY

    Július hónapban Ferenc pápa arra hív minket, hogy a betegek kenetében részesülő testvéreinkért imádkozzunk.
    A Pápa Világméretű Imahálózata által készített ’The Pope Video’ -ból megtudhatjuk, mit jelent a betegek kenete, és hogy kik kaphatják meg. Ez nem mindig a halál előtti utolsó lépés, és nem is „búcsú az élettől”. Inkább a lélek gyógyításának szentsége, a remény szentsége.
    Tekintsük ezt a szentséget „az irgalmasság és a remény megnyilvánulása jelének”, és kérjük az Urat, hogy adjon erőt minden benne részesülő szerettünknek.”

A Szentatya szavai a videóban

    „Ebben a hónapban imádkozzunk a betegek lelkipásztori gondozásáért.
    A betegek kenete nem csak a halál küszöbén állók számára adott szentség. Nem, fontos, hogy ez világos legyen. Amikor a pap elmegy egy emberhez, hogy részesítse a betegek kenetében, nem feltétlenül azért teszi, hogy segítsen neki búcsút venni az élettől. Így gondolkodni azt jelentené, hogy feladunk minden reményt.
    Azt jelentené, hogy természetesnek vesszük, hogy a pap után megérkezik a temetkezési vállalkozó.
    Ne feledjük, hogy a betegek kenete a „gyógyítás”, a „helyreállítás” egyik szentsége, a lélek gyógyulásáért.
    Ha tehát valaki nagyon beteg, akkor tanácsos neki a betegek kenetét adni. Vagy amikor valaki idős, jó, ha megkapja a betegek kenetét.
    Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.”

A Pápa Imavilághálója (az Imaapostolság) és az Eucharisztikus Ifjúsági Mozgalom által: https://www.popesprayer.va

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Pápa hangja

Ferenc pápa ÚrangyalaÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

Kedves testvéreim, boldog vasárnapot kívánok!

Ma az evangélium Jézusról szól, aki küldetésre küldi tanítványait (vö. Mk 6,7-13). Elküldi őket "kettesével", és valami fontosat ajánl: csak a legszükségesebbet vigyék magukkal.

Álljunk meg egy pillanatra ennél a képnél: a tanítványokat ketten küldik, és csak a legszükségesebbet kell magukkal vinniük.

Nem egyedül hirdetjük az evangéliumot, nem: együtt, közösségként hirdetjük, és ehhez fontos, hogy tudjuk, hogyan kell megőrizni a józanságunkat: tudni kell józanul használni a dolgokat, megosztani az erőforrásainkat, a képességeinket és az ajándékainkat, és lemondani a feleslegesről. Hogy miért? Azért, hogy szabadok legyünk: a felesleg rabszolgává tesz, és azért is, hogy mindannyiunknak meglegyen az, amire szükségünk van ahhoz, hogy méltó módon éljünk, és hogy aktívan hozzájáruljunk a küldetéshez; és hogy józanok legyenek a gondolataink, józanok legyenek az érzésekben, elhagyva az előítéleteket és a merevséget, amelyek, mint értelmetlen poggyász, nyomasztanak és akadályoznak az úton, ehelyett a vitát és a meghallgatást segítik elő, és így hatékonyabbá teszik a tanúságot.

Gondoljunk például arra, ami a családjainkban és a közösségeinkben történik: amikor megelégszünk azzal, ami szükséges, még ha kevéssel is, Isten segítségével képesek vagyunk előrehaladni és boldogulni, megosztva, ami van, mindenki lemond valamiről, és támogatva egymást (vö. ApCsel 4,32-35). És ez már missziós igehirdetés, a szavak előtt és még a szavaknál is jobban, mert Jézus üzenetének szépségét az élet kézzelfoghatóságában testesíti meg. Egy ilyen módon élő család vagy közösség ugyanis olyan szeretetben gazdag környezetet teremt maga körül, amelyben könnyebb megnyílni a hitnek és az evangélium újdonságának, és amelyből az ember jobban, derűsebben indul ki.

Ha ezzel szemben mindenki a maga útját járja, ha csak az anyagiak számítanak - amelyek soha nem elégségesek -, ha nem figyelünk, ha az individualizmus és az irigység uralkodik - az irigység valami halálos méreg! - az individualizmus és az irigység uralkodik, a levegő nehézzé válik, az élet nehézzé válik, és a találkozások inkább a nyugtalanság, a szomorúság és a csüggedés, mint az öröm alkalmaivá válnak (vö. Mt 19,22).

Kedves testvérek, a közösség és a józanság fontos értékek keresztény életünk számára: a közösség, az egymás közötti harmónia és a józanság fontos értékek, nélkülözhetetlen értékek ahhoz, hogy egy egyház minden szinten missziós legyen.

Megkérdezhetjük tehát magunktól: megízlelem-e az evangélium hirdetésének örömét, azt az örömöt és világosságot, amely az Úrral való találkozásból fakad, ott, ahol élek? És ennek érdekében elkötelezem-e magam arra, hogy nyitott elmével és nagylelkű szívvel együtt haladjak másokkal, megosztva velük ötleteimet és készségeimet? És végül: tudom-e, hogyan törekedjek józan életmódra, olyan életmódra, amely odafigyel testvéreim szükségleteire? Ezeket a kérdéseket jó, ha feltesszük magunknak.

Mária, az Apostolok Királynője, segítsen bennünket, hogy igazi missziós tanítványok legyünk, közösségben és józanul élve. Közösségben, a köztünk lévő harmóniában és józan életben.

_________________

Az Úrangyala után

Kedves testvéreim!

Köszöntelek benneteket, rómaiak és zarándokok Olaszországból és sok más országból. Különösen köszöntöm a Szent Ágoston-rend laikusainak nemzetközi kongresszusának résztvevőit; köszöntöm a Názáreti Szent Család Nővéreit, akik most ünneplik általános káptalanjukat; köszöntöm az Alto Adige-i Luson plébánia fiataljait, akik a Via Francigenát járták; a Mediterrán Ifjúsági Tanácsot, akiket a tiszteletreméltó Giorgio La Pira üzenete inspirál; és a Regnum Christi képzés nemzetközi kurzusán résztvevő fiatalokat.

Üdvözletemet küldöm a Częstochowai Fekete Madonna kegyhelyén összegyűlt lengyel híveknek a Mária Rádió Mária család éves zarándoklata alkalmából.

A Tengerek vasárnapján imádkozzunk a tengerészként dolgozókért, és azokért, akik gondoskodnak róluk.

Az Istenanya, akit holnapután a Kármelhegyi Boldogasszonyként ünnepelünk, vigasztaljon és szerezzen békét minden olyan népnek, amelyet a háború borzalmai nyomasztanak. Kérem, ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről és Mianmarról.

Köszöntöm az Immaculata fiataljait.

Mindannyiatoknak boldog vasárnapot Kívánok! Kérem, ne felejtsetek el imádkozni értem. Jó étvágyat az ebédhez, és arrivederci (viszontlátásra)!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Igenaptár

IGE naptárÉvközi 16. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

2024-07-21

Évközi 16. vasárnap

Kezdőének:
íme, az Isten segít engem, és az Úr az én lelkem oltalmazója. Készséges szívvel áldozom majd neked, és hálát adok, Uram, jóságos nevednek. (Vö. Zsolt 53,6.8)

Könyörgés:
Urunk, Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Ezt mondja az Úr:
„Jaj a pásztoroknak, akik veszni hagyják és szétszélesztik legelőm juhait.” Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: „Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtek vele. Nos, nekem majd gondom lesz rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint” – mondja az Úr.
„Nyájam maradékát viszont magam gyűjtöm össze azokból az S országokból, ahová elűztem őket: visszahozom őket legelőikre, ott gyarapodni fognak és megsokasodnak. Pásztorokat rendelek föléjük, hogy gondjukat viseljék és legeltessék őket: nem félnek és nem remegnek többé, és egy sem vész el közülük” – mondja az Úr.
„Íme, jönnek napok – mondja az Úr –,amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz az országban a jogra és az igazságra. Az ő napjaiban megszabadul Juda, és biztonságban él Izrael. Ez lesz a neve, amelyen szólítják: Az Úr a mi igazságunk.”
Ez az Isten igéje.
Jer 23,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül. (9. tónus.)
Előénekes: Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
Hívek: Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.
E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.
E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.
E: Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörök szünet nélkül.
H: Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.
Zsolt 22,1-3a.3b-4.5.6

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvéreim!
Ti, akik egykor „távol” voltatok, Krisztus Jézusban most „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk, aki a kettőt (Izraelt és a pogányokat) eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békességszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához.
Ez az Isten igéje.
Ef 2,13-18

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és a nyomomban járnak.” (Jn 10,27 – 1D2 tónus.)

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük.
Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket.
Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 6,30-34

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Könyörögjünk, testvéreim, az irgalmas Istenhez embertársainkért, akik békére és üdvösségre vágyódnak!
Lektor:
1. Ébreszd fel, Urunk, minden emberben a vágyat a te békéd után!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2. Állj mindenkor papjaid mellett és erősítsd őket lelkipásztori munkájukban!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A kötelességüket becsületesen teljesítő emberek jussanak megérdemelt pihenéshez mindenütt a világon!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. Szolgáljon a nyári szünidő ifjúságunk testi és lelki erejének gyarapodására!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Elhunyt testvéreinket fogadd jóságosan örök nyugalmadba!
Hívek: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Te szent Fiadban jó Pásztort rendeltél az emberiség számára. Add, kérünk, hogy tanítása által eljussunk az örök béke országába! Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul Fiad keresztáldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most Fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Áldozási ének:
Emlékezetet szerzett csodatetteinek az irgalmas és könyörületes Úr: eledelt adott az őt félőknek. (Zsolt 110,4-5)
vagy
Íme, az ajtóban állok és kopogok – mondja az Úr: ha valaki meghallja hangom, és ajtót nyit nekem, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem. (Jel 3,20)

Áldozás utáni könyörgés:
Kérünk, Urunk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe. Krisztus, a mi Urunk által.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés igenaptár

Bencés igenaptárA római egyház első szent vértanúi

Napi Ima26 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

2024.06.30. vasárnap: ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

(A római egyház első szent vértanúi)

A halál a sátán irigységéből jött a világba

 


Bölcs 1,13-15

Hisz Isten nem alkotta a halált, és nem leli örömét az élők vesztén. Azért teremtett mindent, hogy legyen, s a földkerekség nemzedékeit gyógyulásra szánta. Nincs meg bennük a romlás mérge, és nincs a földön az alvilág országa! Az igazság ugyanis örök és halhatatlan.

2,23-25

Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlóságára és képére alkotta, a halál pedig a sátán irigységéből jött a világba, és követik őt azok, akik az ő oldalán vannak.

Zs 29

Zsoltár. Ének a Templomszentelés ünnepére. Dávidtól. Magasztallak, Uram, mert fölemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek fölöttem. Hozzád kiáltottam, Uram, én Istenem, és te meggyógyítottál engem. Uram, visszahoztad lelkemet az alvilágból, életben tartottál, hogy ne szálljak a sírba. Zengjetek zsoltárt az Úrnak, ti is az ő szentjei, áldjátok szent emlékezetét! Mert haragja csak egy pillanat, de élethosszig tart jóakarata. Este a sírás tér be, de reggelre a vidámság. Mikor dúslakodtam, így szóltam: ,,Nem fogok meginogni sohasem.’’ Mert te, Uram, kegyességedben szilárddá tetted dicsőségemet. De te elfordítottad arcodat tőlem, és én megrendültem. Ekkor, Uram, hozzád kiáltottam, és Istenemhez könyörögtem. Mi hasznod lenne véremből, ha leszállnék a sírgödörbe? Vajon a por magasztalhat-e téged, és hirdetheti-e hűségedet? Meghallgatott az Úr és megkönyörült rajtam, az Úr lett az én segítségem. Sírásomat öröménekké változtattad, szőrruhámat szétszaggattad, vidámsággal öveztél körül, hogy énekeljen neked dicsőségem, és sohase hallgasson. Áldalak érte örökké, Uram, én Istenem!

2Kor 8,7.9.13-15

Ezért, mint ahogy mindenben kitűntök: hitben, szóban, ismeretben, minden buzgóságban és a tőlünk kapott szeretetben, úgy tűnjetek ki ebben a jótékonyságban is. Hiszen ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy értetek szegénnyé lett, bár gazdag volt, hogy az ő szegénysége által ti gazdagok legyetek. Nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek pedig nyomorúságtok, hanem az egyenlőség szerint: most a ti bőségetek pótolja azoknak szűkölködését, hogy az ő bőségük is pótolja majd a ti szűkölködéseteket; hogy egyenlőség legyen, ahogy írva van: ,,Aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, és aki keveset, nem szűkölködött’’ [Kiv 16,18].

Mk 5,21-43

Amikor Jézus ismét áthajózott a túlsó partra, nagy tömeg gyülekezett oda köré, ahol ő a tó partján volt. Ekkor odajött hozzá egy zsinagóga-elöljáró, akit Jairusnak hívtak. Amikor meglátta őt, a lábaihoz borult, és így esedezett hozzá: ,,A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!’’ El is ment vele. Nagy tömeg követte és szorongatta. Egy asszony, aki tizenkét esztendő óta vérfolyásos volt, és sokat szenvedett a számtalan orvostól, elköltötte mindenét, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett, amint Jézusról hallott, hátulról odament a tömegben és megérintette a ruháját. Azt gondolta: ,,Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.’’ Valóban mindjárt megszűnt a vérfolyása, és érezte testében, hogy meggyógyult betegségétől. De Jézus, aki azonnal észrevette, hogy erő ment ki belőle, a tömeghez fordult és megkérdezte: ,,Ki érintette meg a ruhámat?’’ Tanítványai azt felelték neki: ,,Látod, hogy mennyire szorongat téged a tömeg, és mégis kérdezed, ki érintett engem?’’ Erre körültekintett, hogy lássa, ki volt az. Az asszony pedig, aki tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és őszintén elmondott neki mindent. Ő pedig ezt mondta neki: ,,Leányom! A hited meggyógyított téged. Menj békével, és légy mentes a bajodtól.’’ Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga-elöljárótól, és azt mondták: ,,A lányod már meghalt. Minek fárasztanád tovább a Mestert?’’ Jézus meghallotta, hogy mit mondtak, és így szólt a zsinagóga-elöljáróhoz: ,,Ne félj, csak higgy!’’ Nem engedte meg, hogy más vele menjen, csak Péter, Jakab és János, Jakab testvére. Odaérkeztek a zsinagóga-elöljáró házába, ahol látta a tolongást, s a nagy sírást és jajgatást. Bement, és azt mondta nekik: ,,Miért zajongtok és sírtok? Nem halt meg a gyermek, csak alszik.’’ De azok kinevették. Ekkor elküldte onnan mindnyájukat, maga mellé vette a gyermek apját és anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Megfogta a gyermek kezét, és azt mondta neki: ,,Talíta, kúmi!’’ -- ami azt jelenti: ,,Kislány, mondom neked, kelj fel!’’ -- A kislány azonnal fölkelt és járkálni kezdett. Tizenkét esztendős volt. Mindenki nagyon csodálkozott. Ő pedig szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja; majd szólt nekik, hogy adjanak neki enni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István - A Szentek élete

A nap SzentjeBRINDISI SZENT LŐRINC

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

BRINDISI SZENT LŐRINC

*Brindisi, 1559. július 22. +Lisszabon, 1619. július 22.

XXIII. János pápa egyháztanítóvá avatta Brindisi Szent Lőrincet. Apostoli Tanító megtisztelő címe apostoli életmódjára, és arra a missziós tevékenységre utal, amelyet egész Európában kifejtett. A szent alakja ragyogó fényességgel tűnik elénk, szemben ellenfele, fra Paolo Sarpi homályos személyével. Sarpi, aki éppen úgy szerzetes volt, mint Lőrinc, zseniális tehetség volt, és még ma is világhíresség lenne, ha a természettudományos kutatás területén maradt volna.

Mindkét szerzetest nagy feladatokra hívta meg Isten, de kettőjük közül csak az egyik érte el az életszentséget, a másik mint az egyháztörténelem tragikus alakja, kiközösítve és kiengesztelődés nélkül halt meg. Életük több esztendőn át párhuzamosan haladt. Velencében sokszor találkoztak, mindkettőjükben égett a szerzetesi élet eszménye, és fiatalos lelkesedéssel vágtak neki az osztatlan istenszolgálatnak. A túlzott vezeklés Lőrinc egészségét úgy megviselte, hogy később szinte lehetetlennek látszott, hogy missziós munkát végezhessen. Sarpi, aki szervita volt, szintén kemény aszkézisben élt. Már középiskolás korában lemondott a húsról és a borról. Mindketten engesztelő áldozattá akartak válni az emberekért, akiknek tobzódó élete a szemük előtt zsibongott.

Felismerve, hogy Velencében otthonra találtak a szabadgondolkodók, illetve a közeli Pádua egyetemének vonzását érezve mindketten nagyon buzgón tanultak. Sarpit egészen magával ragadta és lebilincselte a világi szellemű humanista képzés. A fiatal kapucinust, Lőrincet ezzel szemben egy könyv kerítette hatalmába: a Szentírás. Úgy olvasta a Bibliát, mintha tegnap, egészen frissen írták volna. És úgy szerette, mintha a menyasszonyát szerette volna benne. Úgy megtanult héberül, hogy prédikálni tudott a zsidóknak! S nemcsak olvasta, hanem megmaradt benne az olvasott szöveg annyira, hogy saját bevallása szerint szóról szóra le tudta volna írni a héber szöveget, ha valamilyen szerencsétlenség folytán minden héber szentírási szöveg megsemmisült volna.

Emellett Lőrinc született szónok volt. Életszentségének és csodatételeinek híre messze megelőzte. Ha valahova készült, a templomot már órákkal előbb zsúfolásig megtöltötték az emberek, hogy hallhassák és láthassák. Azokban az években, amikor „a szent tábornok” gyalog járta végig Európa országait és mindenütt prédikált, az emberek úgy érezték: egy új apostol jelent meg a földön. Seregestül vonultak ki a fogadására, virágokkal és lombos ágakkal borították be az utat, amerre elhaladt. Prédikációit tíz fólió kötet őrzi. Szentírásmagyarázatai minden idők tudósait lenyűgözik szakszerűségükkel. Egyszerű, pátosz nélküli stílusa rendkívül modernnek hat ma is.

Mindkét szerzetes előtt nyitva állt a lehetőség, hogy egyik a szervita, másik a kapucinus renden belül fontosnál fontosabb tisztségek sorát töltse be. Sarpi generális prokurátor lett, ami rendjében a második legmagasabb hivatal volt, Lőrincet pedig a Székesfehérvár melletti győzelem után (1601) generálissá választották, később még négy alkalommal viselte a generális definitor tisztségét. Mindezek ellenére Lőrinc alázatos szerzetes maradt. Ha szükség volt rá, szívesen segített a konyhán, a mosogatásban is. És minden külső tevékenysége mellett állandóan misztikus szemlélődésben élt!

Koruk veszedelmes körülményei mindkettőjükre diplomáciai feladatokat is róttak. Sarpi gőgjének beteljesülését az a perc hozta meg, amelyben Velence meghívta a köztársaság teológusának. A pápa elleni gyűlölet úgy elvakította, hogy szövetségbe akarta tömöríteni a pápa ellen az összes protestáns fejedelmet, és attól a gondolattól sem riadt vissza, hogy általános háborút robbantson ki. Lőrinc a másik táborhoz tartozott. A pápa, a császár, hercegek és városi tanácsok bíztak rá nagyon kényes diplomáciai feladatokat. És Lőrinc nem bújt ki e megbízatások elől. Számára ez is elsősorban apostolkodás volt, beavatkozási lehetőség az általa annyira szeretett Egyház javára. Szolgálatait egész Európa érdekében végezte, miként ezt a Székesfehérvár melletti ütközetben félreérthetetlenül megmutatta. Amikor Miksa bajor herceg, aki Lőrinc barátja volt, elismerését fejezte ki szolgálatai miatt, melyek lehetővé tették a Katolikus Liga létrejöttét, ezt mondta: „Egész Németország, sőt, az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt!”

A pápaság körüli viták következtében Lőrincnek összeütközésbe kellett kerülnie Sarpival, aki nagyon szenvedélyesen vitázott. „A 17. században ő volt a pápaság legveszedelmesebb irodalmi ellenfele” -- mondja H. Jedin egyháztörténész. Utolsó csepp erejét is a pápaság elleni gyűlölet kifejezésére használta. Öreg korában, amikor már kitört a harmincéves háború, még kiadott egy támadó művet a pápaság ellen A trienti zsinat története címmel. E vitában Lőrinc is szerepet kapott. De nem támadta meg nyíltan Sarpit, ahogy ezt várhatnánk. A Velence és Róma között folyó elkeseredett vitában Lőrinc a higgadt békeközvetítő szerepét vitte. Amikor Velencében tartózkodott, szegény szerzetesi cellájában a legmagasabb rangú vezetők keresték fel, hogy tanácsot kérjenek tőle. Mikor azonban Layser, a drezdai udvari prédikátor megtámadta Lőrincet prágai beszédei után, ő is tollat ragadott, hogy a nyilvános támadásra megfeleljen. Két év alatt készült el a válasszal amelyet két fólió kötetben írt meg, s benne pontos szentírási érveléssel Luther egész tanítását megcáfolja. Kiadása mégis elmaradt, mert az ellenfél, akinek szólt a válasz, meghalt.

Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: „Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket.” Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált német földön, az óra nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: „Mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket.”

Békeszeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Párma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai-ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára III. Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát.

Lőrinc Lisszabonban halt meg1619. július 22-én. 1881-ben avatta szentté XIII. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét, július 21-i dátummal.


Istenünk, ki neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére Szent Lőrinc áldozópapot a legnehezebb ügyekben is megajándékoztad a jótanács és az erősség lelkével, kérünk, segíts minket, hogy ugyanattól a Lélektől vezérelve teendőinket felismerjük, és meg is tegyük!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Diós István-Napi kenyerünk, Homiliák a szentekről

Diós István - Napi kenyerünk Szentlecke 2Kor 5,14–21. Evangélium Lk 9,1–6Brindisi Szent Lőrinc kapucinus áldozópap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Testvéreim! Brindisi Szent Lőrinc 1619-ben, hatvan évesen halt meg. Ami azt jelenti, hogy éppen befejeződött a Trienti Zsinat, amikor született. És tíz éves fejjel ez a Lőrinc már tudta, hogy nekem szerzetesnek kell lennem, mégpedig kapucinusnak kell lennem. Akkoriban a kapucinusok voltak a legszigorúbb apostolkodó férfirend. Koldusszegényen, a többi szerzetesekhez képest rendszerint hatalmas szakállal vándorprédikátorkodtak.

Lőrinc pedig, ez a 10–12–14 éves fiú, tudja magáról, hogy nem közönséges szellemi képességeket kapott. Amikor bekerül a rendbe és tanulni kezd, minden erejével a szentírástudománynak szenteli magát. Játszi könnyedséggel megtanult héberül, ami nem mindennapos tehetségre vall. Az is kiderült, hogy miközben olvassa a Szentírás héber szövegeit, e szövegek egyszerűen beleragadnak a fejébe. Másnap vissza tudja mondani héberül. Egyszer az egyik rendtársának meg is jegyezte, hogy fejből le tudná írni a teljes ószövetségi szentírást héberül. De nem leírta, hanem prédikálta. És amikor a rendi elöljárói a szentelése után adták neki a küldetést – most akkor indulj és prédikálj! –, hallgatói elámultak azon, ahogy ennek a Lőrincnek az ajkán a Szentírás megszólalt és hatott. Mert az Evangélium minden szava – meg a szerzetesi élet minden törvénye – annyira a szíve mélyéig hatolt, hogy Lőrinc szóról-szóra megvalósított mindent.

Kiderült, hogy bölcsesség is van benne. Képes embereket – akik hosszú nemzedékeken át örökített ellenségeskedésektől szenvedtek – összebékíteni a szavával, tanításával. Kiderült, hogy gyógyítani tud betegségeket, olykor csodatévő erőt is kap, de ami fontosabb volt, lelkeket tud összekötni, egységre hozni.

Még nem egészen negyven éves, amikor a pápa megbízza, hogy induljon el és próbáljon meg egységet teremteni a katolikus Európában, összefogni a törökökkel szemben. És akkor megismétlődött az, amit százötven évvel azelőtt Kapisztrán Szent János meg tudott tenni: Lőrinc elindult, és a fejedelmek is hallgattak rá. Létrejött a Katolikus Liga, és volt egy pár esztendő, amikor úgy tűnt, hogy végre, hetven év után a törököket ki lehet szorítani Európából. A baj azonban az volt, hogy ez az összefogás nem volt maradandó. De itt nálunk, Székesfehérvár mellett az a sereg, mely Lőrinc szavára tudott összegyűlni, győzött a törökök ellen.

És akkor Lőrincet a rend megválasztotta rendfőnöknek, ami azt jelentette, hogy az akkor világméretű rendnek az összes gondja és terhe ránehezedett. Ő viselte, és a renden belül nagyon súlyos problémákat is meg tudott oldani.

Lőrinc a példája lett annak, mennyire fontos, hogy a hallott szó, a tanítás szíven találja azt, aki tanítani akarja a másik embert. Hogy mennyire fontos az a bizonyos halló fül, amiről az elmúlt hetekben annyiszor hallottunk az Úr Krisztustól is: „Akinek van füle, hallja meg!” Mert Lőrincben ez derült ki: igazán prédikálni az tud, aki, mielőtt tanítana, meghallotta, amit az Úr mondott – neki, személy szerint. Az ilyen lélek képes arra, hogy elmondja az Egyháznak, hogy mit mond az Úr – az Egyháznak.

Éppen ezért kérjük meg Szent Lőrincet, vegye oltalmába az igehirdetőket. Ne akkor, amikor már ott állnak a mikrofon előtt és prédikálnak, hanem korán, még gyerekkorukban, hogy akiket az Úr arra hív, hogy majd igehirdetői legyenek, azok fiatal koruktól fogva hallják meg, mit mond az Úr – őnekik. Akkor majd tudnak úgy prédikálni, hogy mi, a hívők meg tudjuk hallani, mit mond az Úr – általuk – nekünk. Amen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A nap szentje

A nap szentje Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító(1559-1619) „Az apostoli doktor”

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Élete

+ Lőrinc az olaszországi Brindisiben született, és tizenhat éves korában lépett be a kapucinus ferencesek közé. Hamarosan tehetséges tudósként szerzett hírnevet magának.

+ Több nyelvben is jártas volt, és a prédikálást tekintette elsődleges szolgálatának. Adminisztrátori képességei miatt kinevezték provinciálisnak, és 1602-től 1605-ig a kapucinusok általános elöljárója volt.

+ Lőrinc fennmaradt írásai között számos prédikációja, a Szentíráshoz fűzött kommentárja és számos, a lutheranizmus ellen szóló műve található. A Boldogságos Szűzről szóló prédikációi és dicséretei miatt egyesek korának legbefolyásosabb Mária-tudósának tekintik.

+ Brindisi Szent Lőrinc 1619-ben halt meg, és 1881-ben avatták szentté. Szent XXIII. János pápa 1959-ben egyháztanítóvá nyilvánította, és a Doctor Apostolicus (apostoli doktor) címet adományozta neki.

Imádságra és elmélkedésre

Brindisi Szent Lőrinc arra tanít bennünket, hogy szeressük a Szentírást, növeljük a róla való ismeretünket, ápoljuk az Úrral való mindennapi baráti kapcsolatot az imádságban, hogy minden cselekedetünk, minden tevékenységünk benne vegye kezdetét és benne teljesedjen ki. Ez az a forrás, amelyből meríthetünk keresztény tanúságtételünk ragyogóvá válásáért, hogy képesek legyünk korunk népét Istenhez vezetni.

Imádság

Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak neved dicsőségére
és a lelkek üdvösségére megadtad a jótanács és az erősség lelkét.
Közbenjárására add meg nekünk is Szentlelked ajándékait, hogy meglássuk,
mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bálint Sándor Ünnepi Kalendárium

Bálint Sándor Ünnepi KalendáriumIllés napja

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

Illés napja különösen a szegedi és göcseji népnek, valamint a görögkatolikus magyarságnak, továbbá a bajai bunyevácoknak, mohácsi sokácoknak számontartott ünnepe, illetőleg már félünnepe. Szenna kálvinista faluban nyilván középkori katolikus hagyomány nyomán dologtiltó nap: nem aratnak, nem hordanak. Helyi monda szerint egy pógár, vagyis jómódú gazda ezen a napon hordatta össze a gabonáját. Vacsora idején a villám belecsapott a pajtába, porrá is égett.*

Annyi bizonyos, hogy a kultuszt, amely főleg a Balkánon virágzik, Árpád-kori szakrális népéletünknek még a bizánci rétegeiből örököltük. Először a Zágrábban őrzött, XI. századbeli Hahóti-kódex kalendáriumában bukkan föl.* Illés azonban több középkori misenaptárunkból hiányzik, ami azt bizonyítja, hogy hazai kultusza nem volt egyenletes. Illést a karmelita rend alapítójának, illetőleg példaképének tekinti.* Kedveltségét parasztságunk körében gyakori keresztnevünk, továbbá nevéből képzett családneveink: Illés, Illyés, Illye, Éliás, Ila, Ilia is igazolják.

Bibliai epikánk is emlegeti, éspedig Csíkai István: Illyés prófétáról és Áckáb királyról (1542), továbbá Sztárai Mihály: Szent Illyésnek és Ácháb királynak idejében lött dolgokról, melyek ez mostani időbéli dolgokhoz igen hasonlatosan (1549).*

Illés egy sort sem írt, a Jézus-korabeli zsidó hagyomány mégis Isten íródeákjának tartotta. Ő vezeti azokat a könyveket, amelyekbe Izrael népének jó és rossz cselekedeteit följegyzik. Ez dönti majd el, hogy méltó lesz-e az üdvösségre.* A hiedelem a keresztény folklórba is belekerült.

Illés apokrif, illetőleg bogumil ihletésű kozmogónikus mondáinknak is egyik főhőse. A szegedi néphagyomány szerint Illés hajigálta le a kevély angyalokat az égből. Mennyköveivel azóta is célozgatja őket. Sokszor elér azonban másokat is, mert a gonosz angyalok a jó emberek mellé húzódnak. Mint látni fogjuk, hasonló hiedelem a muravidéki vendek körében is él.

Algyő öreg nemzedékei úgy mondják, hogy a világ teremtése után az Úr meg a Sátán együtt gyönyörködött a teremtett világ szépségében. Ekkor a Sátán meglátta az embert a paradicsomban. Elfogta a gyűlölet, és Urának megcsúfolására maga is Ádámhoz hasonló emberalakot rajzolt a porba. Illésnek nevezgette és költögetni próbálta: Illés, kelj föl! A porember azonban meg se mozdult. Az Úr erre megszólalt: Illés, kelj föl, hajigáld mög azt, aki tégöd alkotott! Illés nyomban fölkelt és az Úr parancsára villámokkal dobálta meg a Sátánt. Ettől kezdve van villámlás és mennydörgés. Ezért mondogatják a gyeviek égiháború idején: Illés csatáz a Sátánnal.

 

A világ végének ismertetőjele lesz a szegedi eredetű Csanádapáca régi hiedelme szerint Illés és Jónás eljövetele. Mikor a világ el akar veszni, ismét lejönnek a földre. A jeruzsálemi kapuban megölik mindkettőt. Ott fekszenek majd tizennégy napig halva, de azután ők is feltámadnak.

A hitükhöz ragaszkodó embereket Kálmány Lajos verbicai följegyzése, egyúttal az archaikus szegedi hagyomány szerint szintén Illés (meg Énok) menti meg. Eszerint, amikor a világ meg akar égni, az Antikrisztus mindenféle csalárdsággal csalja a népet. Ezt mondogatja: én vagyok Krisztus! Kenyeret osztogat meg mindent, hogy neki higyjenek. Így lesz ez egy darabig. Aztán Illés meg Énok az Antikrisztust legyőzi.

A Szentírás szerint is ketten harcolnak az Antikrisztus ellen. Ezeket az egyházatyák szintén Illéssel és Énokkal azonosítják. Szerintük is Illést és Énokot majd megölik, testük temetetlenül hever. Az Antikrisztus hatalma tetőpontján híveivel az Olajfák hegyéről az ég ellen tör, de a szegedi hagyomány szerint is most már Krisztus teszi tönkre; amikor az ég felhőiből eljön eleveneket és holtakat megítélni. Parancsára most gyújtja meg a föltámasztott Énok az eget és a földet.*

 

A szegedi néphit szerint bármilyen szárazság volna is különben, az esőnek esnie kell Illés próféta napján, illetőleg táján. Ez a hiedelem az Ószövetség (Királyok Könyve I, 16 és II. 2) ismeretes előadásán alapszik: a Karmel hegyén remetéskedő Illés könyörgésére hosszú szárazság után eső hull az égből, ami az egyházatyák tanítása szerint előképe a Megváltó eljövetelének, az isteni irgalom esőjének is.

Ha még mennydörög is ezen a napon, akkor hemperegni kell a földön, hogy a hátunk ne fájjon. Sövényházán (Csongrád) tréfásan így fenyegetik meg az ünnep előtti forróságot: jaj neköd kánikulla, ha Illés próféta a nyakadat mögmossa!

Július végének sokszor viharos, égzengéses időjárására utal: Illés mög Jakab Annát kergeti. Ezt az újkígyósi szólást a naptárban egymás után következő napok értetik meg velünk.

Békési evangélikus szlovák megfelelője:

 

Jakub a Anna,

To je krásna panna,

Čo hrbke napráva,

A ona jich aj širki rozmetáva.

 

Magyarul: Jakab és Anna szép Szűz, a búzakereszteket igazgatja, szét is dobálja.*

A szegedi tanyákon égiháború idején mondogatják: és az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Ezzel Jézust mintegy maguk közé igézik. Meggyújtják a szenteltgyertyát is, megkeresztezik, azaz keresztet vetnek az égre s ezt mondják: Atyának, Fiúnak, Szentlélök Istennek. Illés próféta lassan hordd az egeket, mert az Úr Jézus Krisztus most van itt lent köztünk.

Dusnoki szólás szerint Ilija: oluja, vagyis napjára vihar szokott lenni.

Megemlíthetjük még, hogy a dohánytermelő Csanádapácának múlt század derekán épült templomában Illésnek hatalmas arányú képe látható, ami nyilván egyrészt a prófétának, mint az időjárás egyik patrónusának szorongó tiszteletére, másfelől pedig a szegedi hagyományok erejére mutat rá. A nap egyúttal a falu fogadalmi ünnepe is. A hasonló eredetű és foglalkozású Maroslele és Pusztaföldvár népe első kápolnáit szintén Illés tiszteletére szentelte. Későbbi templomainak már Mária a patrónája. Talán azért, mert a papság a hívek Illés-kultuszát babonásnak érezte.

Egyéb ismert patrociniumai: Bogyán (Bodjani, XVIII. század), Böhönye (1905).

Sümegprága szőlőhegyében Illés napján van a hegymise.

Az elragadtatott Illés látható Orbán társaságában Szentendre római katolikus templomában, a hajdani dalmát szőlőművesek zászlaján. Az itteni pravoszláv székesegyházban a tabakostímár céh zászlaját (1766) őrzik a négy evangélista és a tüzes szekéren robogó Illés képével.* A pécsi Gyükés-szőlőhegy Bertalan-kápolnájában primitív szépségű kép: Illés a tüzes szekéren. Alighanem viharűző célzattal, fogadalomból ajánlották föl.

Baján ezen a napon nem jó a szőlőbe lépni.

Illés mintegy a szerzetesség ősatyja, ezért ábrázolásával olykor kolostorokban is találkozunk. Türje premontrei rendházának refektóriumában Dorffmeister István mennyezetfreskója: Illés a pusztában, mintegy utalásul arra, hogy az Úr nem hagyja el azokat, akik érette a világot megtagadják.

Göcsejben égiháború idején ezt mondják: csatáz az Illés, hajgálódik az Illés. A mennykövet elhalt kovácsok készítik Illésnek. Kardos angyal is jár vele, aki a kardjával vagdalkozik.

Szintén a göcsejiek szerint Illésnek nem szabad megtudnia, mikor van a neve napja, mert ha megtudná, olyan parádét csapna, hogy még a föld is megreszketne belé, és összetörne mindent. Kérdezgeti Istentől: Uram, mikor lesz az én nevem napja? Válaszul ezt kapja: az bizony még soká lesz! Ha később újra megkérdezi, akkor ezt a feleletet kapja; a te neved napja már régen elmúlt. Illés bosszújában ilyenkor dörögni kezd, keresi a nevenapját.* Így vélekedik Hercegszántó sokác népe is. A bátyai katolikus „rácok” szerint Magdolnának bűnös életében sok szeretője volt. Ez a testvérbátyját, Illést nagyon bántotta. Szégyenében két lovát befogta a kocsiba, és végighajtott az égen. Innen a vihar, égzengés.

Vásárosmiskén mennydörgéskor azt mondják, hogy Illés most abroncsolja a hordókat. Dány öregjei szerint Illés zengeti az eget. Csíkdelne (Dolniţa) népe úgy véli,* hogy égzengéskor a próféta szekere zörög.

Sajátos ormánsági kálvinista ünneprontó hiedelem szerint* Illés napján varrott inget nem jó fölvenni, mert viselőjére rászáll a villám.

A göcseji Illés-hagyománynak gazdag muravidéki szlovén párhuzamai is vannak: itt is keresi a nevenapját. Isten megengedte neki, hogy az ördögöt üldözze. Ezt olyan buzgalommal teszi, hogy az Úrnak kell fékeznie, különben már vége lenne a világnak. A gonosz annyira fél tőle, hogy kereszt, keresztvető ember mögé bújik. Illés napján nem szabad keresztet vetni, nehogy a villám az ördög helyett bennünket találjon el. Mennydörgéskor az ostorát durrogtatja. Ő a szlovén fuvarosok patrónusa. Ha valaki hirtelen távozik valahonnan, ezt mondják rá: úgy megy, mint Illés.*

*

Illésnek, Illés napjának a görögkatolikus hagyományban is nagy a becsülete. Egy legendamesében,* amelyet a Talabor völgyi ruszinok ajkáról jegyeztek föl, Illés az ottani nép fiaként jelenik meg, akit elvittek katonának. Felesége éppen másállapotban volt. Húsz évig szolgált messze idegenben. Nem is tudtak egymásról. Az asszony fiat szült, aki derék legénnyé vált.

Illés végre megszabadult. Jó katona volt, ezért kitüntetésből a fegyvereit is magával vihette. Útközben egy idős emberrel találkozott, aki újságolta neki, hogy feleségének fiatal legény a szeretője. Megláthatja, ha házuk ablakán benéz, mint csókolóznak egymással. Csakugyan így is volt.

Az elkeseredett Illés a legényt nyilával szívenlőtte, az bele is halt. Bujdosni készült, de találkozott a szomszédjával, akitől ismeretlenül felesége felől kérdezősködött. Ez elmondta neki, hogy az asszony milyen becsületesen élt, fiát szépen fölnevelte, és éppen most házasítja. Illés nagyon megrendült. Visszatért a feleségéhez, és elmondta, hogy ő volt fiuknak gyilkosa. Bosszút esküdött a gonosz öreg, vagyis az ördög ellen, és elindult a fölkeresésére, de hiába bolyongott.

Az Úr végre megkönyörült Illésen. Tüzes szekeret küldött érte, hogy az útját azon folytassa. Meg is találta a vén embert. Láttára nyila rettenetes nagyot dörgött, a föld megrendült bele, és agyonsújtotta vele az ördögöt, mert ő volt a bajszerző.

Illés most elhatározta, hogy nyilával valamennyi ördögöt elpusztítja. A gonosz elgondolta, hogy fába, állatba, emberbe, templomba bújik, de Illés mindenütt rátalált. A mogyoróbokorra azonban nem gondolt. Ezért kell az embernek égiháború idején mogyoróbokor alá menekülnie.

A monda töredékes magyar változatát Torockó népe is ismeri.*

A történet a szlovének között is él. Illés katona volt, szabadságra jött haza. Útközben szomszédja képében az ördög elhitette vele, hogy feleségének gyermeke Illés apjától született. Hazaérkezve, apját megöli. Csakhamar kiderült azonban, hogy az ördög szedte rá. Istentől fegyvert kért, a villámot kapta, hogy a gonoszt elpusztítsa.*

*

Máriapócs egyik búcsúnapja Illés próféta ünnepe, egyúttal a kegykép második könnyezésének (1715. júl. 21.) emléknapja. Másért is számontartották.

Görögkatolikus papcsaládok még a közelmúltban is ilyenkor találkoztak Pócson egymással. Elhozták eladólányaikat is, hogy – mint mondogatták – majd Illés adja férjhez őket. Megjelentek rajta a szentelés előtt álló, házasulandó görögkatolikus papnövendékek is. Így a búcsú egyúttal házasságszerző alkalom volt.

Itt nyilvánvalóan igen régi, színes hagyomány emlékezetéről, utóéletéről van szó. Ugyanis még a XVIII. század elején is Laborcfő (Kraszni bród), Pócs*, talán még Csernekhegy és Bikszád (Bicsad) bazilita kolostorai mellett, évente két-három jeles ünnepen sokszáz görögkatolikus, tájak szerint ruszin, román, magyar család gyülekezett össze. Az eladólányok virággal díszített leeresztett hajjal, az özvegyek fejükön koszorúval jelentek meg. A vőlegényjelölteket szüleik és rokonaik is elkísérték. A legtöbb legény és lány most látta egymást először: Ha a legénynek egy lány megtetszett, hozzálépett, kezét nyújtotta és így szólt: ha férj kell neked, itt vagyok, gyere a paphoz. Ha a lánynak is tetszett a legény, akkor kezet fogott vele. Ezután a legény megegyezett a lány vételárában, majd mindkét család rokonsága bement a monostorba esketésre. Azt sem kérdezte a pap, hogy hívják őket, s merre van hazájuk. Az esküvő után ettek, ittak, táncoltak, majd hazamentek. Előfordult, hogy a szülők nem is látták többé a lányukat. Azt sem tudták, hova és kihez ment feleségül. A sok verekedés, garázdaság, erőszakos leányrablás miatt a hatóságok eltiltották a leányvásárnak ezt az archaikus, szilaj módját, szelídebb formában azonban az említett búcsújáróhelyeken még századunkat is megérte.*

*

Illés napján – nyilvánvalóan a görögkeleti Illés-nap házasságszerző hagyományaitól ihletve – Hétfalu evangélikus csángó fiatalsága a múlt században párkereső mulatságot szokott tartani. Erre utal a Zajzonból származott Rab István népies románca:

Szent Ilie napján
Zajzon vize partján
Oláh lányok, magyar lányok:
Piros rózsák, tulipánok
Vidám táncra keltek,
Karcsú ifjak örömére
Pántlikát viseltek…*

 

Gyergyóbélbor (Bilbor) és Gyergyótölgyes (Tulgheş) pásztorai a szomszédos román hegylakók hatására Illés próféta napján medveünnepet ülnek. Lefolyásáról a puszta említésen kívül egyelőre mit sem tudunk. Aki ilyenkor dolgozik, annak marháit a medve, meg a mérges kígyó (Pelias berus) elpusztítja. Nem szabad most ollóval, késsel sem járni.*

Munkács környéki ruszin hiedelem szerint Illés a névünnepén jeget dob a folyók vizébe, ettől fogva tehát már nem jó a szabadban fürdeni.

Illés a jezsuita iskoladrámában, főleg úrnapi prefigurációs játékokban is felbukkan: Nagyszombat (1617), Trencsén (1655, 1661, 1667).*

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Magasság és Mélység - Barsi Balázs-Telek Péter Pál

Magasság és MélységÉvközi 15. hét – szombat

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Mik 2,1-5
 
Jaj azoknak, akik hiábavalóságot terveznek, és gonoszat forralnak fekvőhelyükön; akik hajnalhasadtával végrehajtják gonosz terveiket, mert kezüknek hatalmában van. A szántóföldeket megkívánják és erőszakkal elveszik, a házakat elrabolják; erőszakosan bánnak a férfivel és háznépével, a gazdával és birtokával. Ezért így szól az Úr: ,,Íme, én erre a nemzetségre veszedelmet hozok, melyből nem vonjátok ki majd nyakatokat; és nem jártok majd fennhéjázva, mert felette gonosz idő lesz ez! Azon a napon majd példázatot költenek rólatok, és siratóéneket, amely így szól: ,,Teljesen ki vagyunk fosztva, népem osztályrésze gazdát cserél, senki nem adja vissza, mezőink a fosztogatók zsákmányai lettek.” Ezért nem lesz senkid sem, aki kötéllel osztályrészt mérjen ki neked az Úr gyülekezetében.”
 
Mt 12,14-21
 
A farizeusok pedig kimentek és tanácskozni kezdtek ellene, hogy hogyan veszítsék el őt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnan. Nagy tömeg követte őt, és ő mindegyiküket meggyógyította, de figyelmeztette őket, hogy ne árulják el őt, hogy beteljesedjék az ige, amit Izajás próféta mondott: „Íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta. Rá adom a Lelkemet, és ő ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitázik és nem kiált, senki sem hallja a tereken a hangját. A megroppant nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. Az ő nevében reménykednek a nemzetek.”
 
 
Az ágy a pihenés helye, de a lustaságé és a henyélésé is; a házasok boldog egyesülésének helye, de a paráznaságé is; az éjszakai nyugalom helye, de a betegségé és a halálé is. Az átlagfilmek milliárdos gazembereinek ágya az állatok vackához hasonlít, de még annál is tisztátalanabb. Az Istennek átadott életű ember számára viszont az éjszaka a legmélyebb istenkeresés alkalma, ahogy épp a napokban olvastuk: „Lelkem utánad vágyódik éjszaka, és bensőmben a lelkem téged keres”; és az ágy is az Istennel való találkozás helye, ahogy a zsoltáros mondja: „rád gondolok fekvőhelyemen”. Ezt látjuk beteljesedni a mi Urunk, Jézus Krisztus földi életében: emberi szívéből az éjszaka mélységeiben tör fel az Atya imádásának gyönyörűsége, s ekkor csendben felkel, és felmegy a hegyre imádkozni.
 
Ágy és oltár szorosan összetartoznak: az Istenember ágya, amelyen halálba szenderült, a kereszt oltára volt. A szentek és boldogok, szent életű férfiak és nők ereklyeként őrzött ágyai mind-mind ragyogó lelki tisztaságot sugároznak. Végső nyughelyük, koporsójuk és sírjuk pedig az őskeresztény kortól kezdve oltárul szolgál Isten népe számára. Az első keresztény századokban általános volt, hogy a fiatal házasok az éjszaka közepén felkeltek, és együtt imádkoztak. Szerelmük kiolthatatlan és beszennyezhetetlen volt, mert Isten imádásának minden szenvedélyt felülmúló tüzében izzott. Beszédes jel, hogy ma már a szerzetesközösségek között is alig találni olyat, melynek tagjai éjszaka is felkelnek imádkozni. Márpedig ha nem vigyázunk, a bukott angyal, a gonosz és elkárhozott szellem veszi uralma alá fekvőhelyünket.
 
Urunk Jézus, add meg nekünk kegyelmesen, hogy minden áldott nap Veled ébredjünk, első tudatos gondolatunkkal Téged keressünk. Ébredésünk oka ne az ébresztőóra csörgése, és célja ne a napi munka, az éppen esedékes tennivaló legyen, hanem egyedül Te, akiben mindent elfogadunk, ami vár ránk a nap folyamán, s mindenkit, akivel csak találkozni fogunk, előre szeretetünkbe burkolunk. Küldd el, kérünk, segítségünkre szent őrzőangyalunkat, hogy őrködjék ébredésünk és elindulásunk, elalvásunk és éjszakai nyugodalmunk felett.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Megszentelt tér - Evangélium, Ima és párbeszéd

Megszentelt tér Evangélium, ima és párbeszédÉvközi tizenhatodik vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Regnum Christi - Evangélium, Ima és elhatározás

Regnum Christi Elmélkedés Közösségben KrisztussalÉvközi tizenhatodik vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Közösségben Krisztussal
Évközi tizenhatodik vasárnap
 

Evangélium:
Mk 6,30-34
Az apostolok ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. Ő ekkor azt mondta nekik: ,,Gyertek félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.'' Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. Bárkába szálltak tehát, és félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül. Sokan látták azonban őket, s észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda gyalog, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és sok mindenre kezdte őket tanítani.

Bevezető ima: Uram Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember, hiszek benned. Bízom benned, mert emberként mindent megéltél – a bűnt kivéve – amit én is megélek. Együttérző vagy velem és gyengeségeimmel, mert szeretetből lettél emberré. Hiszek benned és bízom benned. Alázattal kérlek, világosíts meg ma engem az imában!

Kérés: Uram, add nekem kegyelmedet, hogy mindig embertársaim testi és lelki jólétén fáradozzam! Engedd, hogy a mai napon tudatos cselekedeteimmel bizonyítsam felebaráti szeretetemet!

Elmélkedés:
1. Atya, Fiú, Tanácsadó. Az apostolok örömmel számolnak be Jézusnak mindenekelőtt arról, ami tettek és tanítottak. Olyanok voltak, mint a gyerekek, és Jézus számukra a hűséges atya, testvér, és egyben fantasztikus tanácsadó. Odafigyel az apostolokra, válaszol kérdéseikre, bátorítja és tanítja őket, ezért az apostolok különlegesen is becsülték, hogy Jézushoz tartozhatnak. A Krisztushoz fűződő szeretetükből újítják meg folyamatosan az Ő ügye iránti elkötelezettségüket. Kétség sem fér hozzá, hogy Jézus megszolgálta az apostolok bizalmát, sőt még többet is. Ezért maradtak a tanítványok Jézussal még akkor is, amikor szolgálatuk sok kimerült és éhes ember ellátását jelentette. A világon semmiért sem akarták elhagyni Jézust.

 2. Felkészíteni az apostolokat. Jézus az apostolok vezetője. Lebilincselően tanítja és vezeti őket. Jézus vezetési módszere kifejezetten pozitív, meghódítja a tanítványok szívét, azzal a kivételesen erős kisugárzásával, amely egy transzcendens és örök ideálból származik. Jézus mélységes emberismeretével képes mindenkinek a képességeit a legmagasabb fokon az igazság és a jó szolgálatába állítani, mégsem úgy használja tanítványait, mint élettelen eszközöket. Jézus támogatja mindenkinek az örök és az ideig tartó boldogságát, és elvezeti a tanítványokat egy egészséges összetartozás-érzésre.

3. Közösségben Jézussal. A tömeg kitalálta, hová ment Jézus a tanítványokkal. Gyalogosan rohantak a különböző városokból és előbb ott voltak a helyen, mint Jézus. Elképzelhetjük az izgatottságot: azért mentek ki, hogy megkeressék Jézust, és most azért rohannak, hogy hozzá jöhessenek. Ez egy ingatag tömeg. Most fel kell ismerniük az Urat teljes nagyságában és Jóságában, mindenesetre kaptak egy kis kóstolót ebből. Ez a kevés visszhangzik szívük legbensőjében. A tömeg érzi, Jézus környezetében a szövetséget, a családias lelkületet, és az igazi szeretetet. Ez az, ami után vágyakozik a szív. Aki csatlakozik Krisztushoz, soha nem fog csalódni benne.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, segíts, hogy elmélkedjek rólad és apostolaidhoz fűződő kapcsolatodról. Te atyjuk, testvérük és vezetőjük voltál nekik. Te egy mesterszobrász voltál; átformáltad őket a Te jóságod, alázatosságod és nagylelkűséged szerint. Amíg téged szemléllek apostolaiddal, erős késztetést érzek magamban: Tegyél engem is apostoloddá! Uram, alakíts, formálj engem magadhoz hasonlóvá!

Elhatározás: A mai napon szeretnék tanítványodként élni. A Te hangodat szeretném hallgatni minden cselekedetemben és gondolatomban. Mindezt az irántad való szeretetből akarom megtenni.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. július hónapra:

A betegek lelkipásztori gondozásáért: Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi e-vangelium evangelium365

Evangélium, elmélkedés imádságÉvközi 16. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Evangélium

Abban az időben: Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.
Mk 6,30-34

Elmélkedés

Krisztus útján
Jézus küldöttei, az apostolok visszatérnek első útjukról és mindenről beszámolnak, amit az Úr küldetésében tettek és tanítottak. Az apostolokat nem kell külön kérni arra, hogy elbeszéljék szolgálatuk során szerzett tapasztalataikat, hanem odagyűlnek Jézus köré és lelkesen mondanak el mindent. Ez a jelenet tehát a Mester és a tanítványai közti szoros kapcsolatot, közösséget jelzi. Közösségben vannak azzal, aki elküldte őket, s akinek most beszámolnak. Ezután Jézus arra hívja őket, azt tanácsolja nekik, hogy pihenjenek egy kicsit, de ez a szándék részben meghiúsul. Hiába próbálnak félrevonulni, az emberek keresik Jézust, hallani szeretnék tanítását. A tanítás megkezdésének megokolására Márk evangélista szép kifejezést használ, amikor azt írja, hogy a tömeget látva Jézusnak „megesett rajtuk a szíve.” Nem sajnálkozásról van itt szó, hanem mély együttérzésről és abból fakadó irgalomról. Olyan irgalomról, amellyel Isten fordul az ember felé.
Szent Márk evangélista hallgat arról, hogy mi történt a missziós úton. Leírásából csupán annyit tudunk meg, hogy mindenről beszámoltak Jézusnak, aki észreveszi fáradtságukat. Nem derül ki, hány napig voltak küldetésben, s az sem, milyen pozitív vagy negatív tapasztalatokat szereztek. Márk hallgatása minden bizonnyal tudatos, hiszen elég nekünk arra gondolnunk most, hogy a tanítványok nem a maguk útját járták, hanem Jézus útját. Nem a maguk elképzelései és vágyai ösztönözték őket, hanem azzal a meggyőződéssel mentek, hogy az Úr útján járnak. Ezt az engedelmességet nekik is tanulniuk kellett, ahogyan nekünk is, ha nem a magunk feje után, a saját elképzeléseink útján akarunk haladni, hanem az Isten által számunkra kijelölt úton szeretnénk előbbre jutni.
Az apostolok és a tanítványok számára Jézus követésének útján fontos mérföldkövek azok az események, amikor mesterük a rá váró szenvedésekről beszél nekik, erről tanítja őket. Szenvedésének első megjövendölése Péter apostol meglehetősen heves tiltakozását váltja ki (vö. Mk 8,31-33), ami arról árulkodik, hogy sem Péter, sem a többiek nem értik még, hová vezet Jézus útja, s az ő útjuk. A második jövendölést követően a tanítványok között versengés tör ki, s arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közülük (vö. Mk 9,30-37), ami szintén teljes értetlenségükről tanúskodik. A szenvedések harmadik jövendölésekor sem jobb a helyzet. Ezt követően ugyanis Jakab és János szeretnének kiváltságos helyet biztosítani maguknak Jézus uralmában, ami a többiek neheztelését váltja ki (vö. Mk 10,32-40). Márk evangélista ebben a három jelenetben azt állítja elénk, hogy az apostolok és a tanítványok mennyire emberi módon gondolkodnak még, mennyire a maguk útján akarnak járni. Egyáltalán nem értik még, hogy Jézus útja a kereszthez vezető út, s a tanítvány útja Jézus keresztjéhez vezető út. Sőt, értetlenségük akkor éri el tetőpontját, amikor elmenekülnek Jézus elfogatásakor, s nincsenek mellette a keresztút során. Tanítványi mivoltukban teljes mértékben csődöt mondanak, s ebből csak Isten kegyelme képes felemelni őket a feltámadás után, amely esemény fényében már megértik Jézus útját és saját útjukat is.
Mindez számunkra azt a tanulságot hordozza magában, hogy Jézus megismerése lehetetlen a kereszt és a feltámadás elfogadása nélkül. A szenvedés és a kereszthordozás Jézus útjának elemei, s ha tanítványai akarunk lenni, akkor fel kell vennünk és hordoznunk kell saját keresztünket. Nagy erő és sok kegyelem rejlik abban, ha Krisztus útját választjuk útnak a magunk számára.
© Horváth István Sándor


Imádság

Urunk, Jézus Krisztus! Te meghívsz minket, hogy téged kövessünk és vezetéseddel eljussunk a mennyei Atyához. Meghívsz, hogy tőled tanuljunk és szolgálatodba álljunk. Tudjuk, hogy tanítványodként ugyanaz a sorsunk, mint a tiéd, aki mesterünk és tanítónk vagy. Nem akarjuk kikerülni a keresztutat. Nem keresünk más utat, ami könnyebbnek tűnhet. Azzal a szándékkal hallgatjuk szavaidat, hogy azok szerint éljünk. Hozzád hasonlóan engedelmeskedünk a mennyei Atyának, mert hisszük, hogy türelemmel viselt szenvedéseink jutalma az örök élet és az örökké tartó boldogság lesz. Segíts minket az üdvösségre!

 

 

https://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20240721.mp3

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi útravaló

Napi ÚTRAVALÓÉvközi 15. hét péntek

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az élet igéje, Fokoláre

Az élet IGÉJE - 2024 július Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm(Zsolt 23[22],1)

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
01

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” (Zsolt 23[22],1)

A 23. az egyik legismertebb és legkedveltebb zsoltár. A bizalom éneke, de egyben a hit örömteli megvallása is. Aki imádkozik, tudja, hogy Izrael népéhez tartozik, akiknek az Úr a prófétákon keresztül megígérte, hogy pásztoruk lesz. A szerző személyes boldogságáról énekel, mert tudja, hogy a templomban[1], a menedék és kegyelem helyén oltalomban részesül, de saját tapasztalatával másokat is bátorítani akar, hogy bízzanak az Úr jelenlétében.

 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”

A pásztor és a nyáj képe nagyon kedves az egész bibliai irodalomban. Ahhoz, hogy jól megértsük, gondolatban el kell mennünk a pusztába, a Közel-Kelet száraz és sziklás vidékeire. A pásztor szelíden vezeti nyáját, mert nélküle eltévednének és elpusztulnának. A juhoknak meg kell tanulniuk ráhagyatkozni, hallgatni a hangjára. A pásztor mindenekelőtt állandó társuk az útjukon.

 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”

Ez a zsoltár arra hív minket, hogy erősítsük meg bensőséges kapcsolatunkat Istennel, tapasztaljuk meg a szeretetét. Fölmerülhet bennünk, hogy vajon miért tartja fontosnak a szerző, hogy még azt is hangsúlyozza: „nem szűkölködik”? A mindennapjainkban számtalan probléma és kihívás közt élünk, az egészséget, a családot, a munkát illetően, nem is beszélve arról a mérhetetlen szenvedésről, amelyet oly sok testvérünk él át ma a háború vagy az éghajlatváltozás következtében, a migráció, az erőszak stb. miatt.

 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”

A magyarázat talán abban az igeversben rejlik, amely így szól: „mert te velem vagy” (Zsolt 23,4). Arról a bizonyosságról van szó, hogy Isten a szeretetével mindig elkísér bennünket, és ezért másképp élhetjük meg a létünket. Chiara Lubich írta: „Egy dolog ugyanis tudni, hogy fordulhatunk Valakihez, aki létezik, aki könyörül rajtunk, aki megfizetett a bűneinkért, és megint más megélni és érezni azt, hogy Isten megkülönböztetett szeretettel szeret minket, ezáltal megszabadít minden hátráltató félelemtől, magánytól, árvaságtól és bizonytalanságtól. […] Az ember ráébred, hogy valaki szereti, és egész lényével hisz ebben a szeretetben. Teljes bizalommal ráhagyatkozik és követni akarja. Életünk körülményeit, legyenek bár siralmasak vagy örömteliek, egyszer csak beragyogja ez a szeretet”[2], amely mindezt akarta vagy megengedte.

 

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm”

Jézus teljesítette be ezt a gyönyörű próféciát, aki János evangéliumában határozottan „jó pásztornak” nevezi magát. Ez a pásztor személyes és mély kapcsolatban áll a nyájával: „Én vagyok a jó pásztor, ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem” (Jn 10,14-15). Elvezeti őket igéjének, az élet igéjének legelőjére, különösen is az „Új parancs” üzenetét tartalmazó vershez, amely, ha megélik, „láthatóvá” teszi a Feltámadott jelenlétét az ő nevében, az ő szeretetében összegyűlt közösségben.

Augusto Parody Reyes és az életige csoport gondozásában


[1] vö. Zsolt 23,6

[2] C. Lubich, Az egység lelkisége, Új Város, Budapest 2020, 103. o.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Keresztes Szent János aranymondásai

Keresztes Szent János aranymondásaiÖsszeszedettség

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Sohase engedd, hogy lelked elszórakozzék; legalább a hit rövid felkeltésével iparkodjál összeszedett lenni.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szalézi Szent Ferenc - Segítség a szeretethez

Szalézi Szent Ferenc Segíség a szeretethez

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A világ szól: elmúlok (Un. 2,17); a test szól: ölök (Róm. 8,13), a démon szól: félrevezetek  (Ter. 3,13). Krisztus azt mondja: felüdítek (Mt. 11,28).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Prohászka Ottokár - Elmélkedések az Evangéliumról

Prohászka Ottokár Elmélkedések az EvangéliumrólAz Isten s az ember szerepe a bűnben

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

a) Mit tett velem az Isten? Szeretett… azért teremtett és külön fiává fogadott. Az Isten-fiúság a kegyelem tartalma és jellege. Valóban atyám ő: szült, nevelt, tanított s szereti vérét; hallja kiáltását; „a te testvéred vére kiáltott föl hozzám”, mondja Kainnak. Vonásait tékozló fiai is hordják, s kegyelmei s őrangyalai kísérik őket. – Igen, én is alig hogy születtem, keresztségemben Isten fia lettem s az ő anyakönyveibe irattam. Angyal járt velem, s egy csodálatos fényes árnyék, a kegyelem; ebben lakott az Isten; erkölcsi árny még nem szegődött hozzám; azután kezdtek ébredezni szenvedélyeim, s vétkeztem először s azután hányszor! Első áldozásom, a szentségekhez való járulás, imák, jó példák, buzdulások szemben álltak romlott környezettel, piszkos áramokkal, mételyes miljővel. Mennyi torzulás, vergődés! Hány letörése a lélek fakadásainak, elapadása a megindulás s elérzékenyülés tiszta forrásainak, kialvása a szent tűznek. Mételyes lettem s elgyöngültem. 

 

b) Az Isten-gyermekség nem meríti ki az Úr kegyelmeit. Nemcsak Istenünk, hanem Jézusunk is van. Közénk, belénk oltotta magát; „Unus ex nobis!”…; messziről jött, de eljött; a szeretet hozta; álöltözetben jött, misztériumok homályában, s hogy a testvériség érzelmei kifakadjanak bennünk, anyát adott nekünk. – Mit várt tőlem méltán? Ártatlanságot, tisztaságot, barátságot, hűséget; a testvértől testvéri érzéseket; várta, hogy a vér ereje s a testvériség nemessége győzelmet ül bennem s nemességemben dicsőségét leli. S mi lett belőlem? Véremből? Vízzé lett. Az érzékiség megrothasztott s érzékemet eltompította. Mi lett az Isten-gyermekből, a Krisztus-arcból? „Vas irae, a harag edénye.” Hűtlen szolgája, tűrt napszámosa, sőt árulója lettem az elsőszülött, imádandó testvérnek. 

 

c) A testvériség nem meríti ki az édes viszonyt, melybe Isten lelkünkhöz lépett. Vonzott engem, levitájává, apostolává, jegyesévé fogadott. Emlékszem, hogy mozdult meg bennem a hivatás, hogy vonzott az oltár, hogy zsongott emlékezetemben édes vonzalom, elragadtatás, telítés, egyesülés. Talán fölszentelt is, talán eljegyzett magának?! S mi lett ezekután az emberből? féreg. Az Isten-gyermekből? tékozló fiú. Mi lett belőlem, kit salamoni bölcseséggel nevelt egyházában, kit zárt kertben őrzött meg, kiért imádkoztatta s bőjtöltette híveit a kántorbőjtben? Tűrt napszámos-lélek. Mi lett belőlem, kit szíve melegén nevelt apostollá? Sebet vertem szívén, s elhagytam; elfordultam tőle, ki kereszten függ s kiált utánam, s ha hozzá közeledem, leakasztja a szegről kezét, s fölemel s szívéhez szorít s megbocsát s elfelejt mindent. Ó, hogy’ kell a bűnt bánnom, hogy kell hűtlenségemet, bukásomat, rabságomat, veszteségemet siratnom! Ugyancsak érzem terhemet s azt, hogy mit kell tennem ezentúl, hogy az evangélium becsületére s Krisztus dicsőségére váljam. Ah, a vér drága, azt taposni nem szabad… s taposni Krisztus vérét? Ah, Uram, azt el nem viselem! 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Kühár Flóris OSB napi breviárium

Kühár Flóris Vallomások és gondolatok

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A szentségek nem puszta jelek, melyek titkos esz­mékre mutatnak, nem pusztán szemléltető jelek, mint pl. a templom képei, ábrázolásai, a liturgia szent je­lei, mint pl. a barka, tömjén, melyek szent dolgok emlé­keztető jelei, hanem: hatékony jelek, amelyek létrehozzák a felvevőben azt, amit jelentenek. A szentségek a lélek éle­tének jelei, táplálói is. Életjelek, mert az Egyház a szent­ségekből, a keresztségből, a gyónásból, áldozásból ismeri föl, van-e valakiben természetfölötti élet. De a szentségek nemcsak jelzik a természetfölötti életet, hanem azt meg­adják, ha a lélek a bűn halálába esett volna, vagy gyarapít­ják, ha a megszentelő kegyelem ott van már a lélekben. A szentségeket az Űr orvosságként is alapította. Az irgalmas szamaritánus olajat és bort öntött a félholtra vert ember sebeire. Az Úr Jézus, a mi lelkünk orvosa, miután életre keltett a bűn halálából a keresztségben, a szentkenet ola­jával erősít és gyógyít minket, termő borral, saját szent­séges vérével ád erőt erőtlenségükben és az élet kenyeré­vel táplál. A bűnbánat szentségében bekötözi sebeinket, jótanácsokat is ád, hogy gyógyítsuk magunkat, milyen or­vosságokhoz nyúljunk.

(Az ÖRÖKÉLET FORRÁSAI...)

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent II. János Pál - Minden napra egy ima

Szent II. János Pál Minden napra egy imaA tisztaság a Lélek szerint való élet

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A tisztaság a Lélek szerint való élet

   „Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szent­lélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdí­jatok!” (1 Kor. 6:19—20). „Nem tudjátok, hogy teste­tek Krisztus tagja?” (1 Kor. 6:15).
   Az apostol a test megváltásának misztériumára utal, melyet Krisztus teljesít be, mint egyfajta sajátos erköl­csi kötelesség forrását, mely a keresztényeket a tiszta­ság mellett kötelezi el, míg másutt maga Szent Pál írja le, hogy testét védelmeznie kell mindenkinek „szentül és tisztességesen” (1 Tesz. 4:4). Hogy megőrizzük saját testünket „szentül és tisztességesen” annyit tesz, hogy megtartóztatjuk magunkat a szemérmetlenségtől, nincs más járható út. S ez mindig meghozza gyümölcsét an­nak a szeretetnek legmélyebb érzékelésében, mely „kezdettől fogva” meg volt írva Isten képére és hason­latosságára minden emberi lényben, így testünkben is.
   Szent Pál ezért buzdít minket: „Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben!” (1 Kor. 6:20).
   A tisztaság olyan erény, vagyis képesség, mellyel mindenki „szentül és tisztességesen” rendben tartja tes­tét. Kapcsolatos ez a jámborság ajándékával, mely an­nak gyümölcse, hogy a Szentlélek a test „templomá­ban” lakozik. A Szentlélek olyan teljes méltósággal ru­házza fel a testet a személyes kapcsolatokban, hogy Is­ten maga dicsőül meg általa. Ez Isten dicsősége az em­beri testben, mely által a férfiasság és nőiesség meg­nyilvánul. A tisztaságból ered az a sajátos szépség, mely az együtt élő emberek életének minden területét áthatja, és kifejezést ad az egyszerűségnek és mélység­nek, a személyes bizalom szívélyességének és megis­mételhetetlen hitelességének.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Lackfi János #joejtpuszi

Lackfi János #jóéjtpusziJézus belépne egy kézműves kávézóba,

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20
Jézus belépne egy kézműves kávézóba,
elővenné a bankkártyáját és a törzsvásárlói
kártyáját, lecsippantana egy burundi lattét,
beleszippantana az illatába, ez lenne az ő kis
énideje, távol az értetlen tanítványoktól,
a ricsajozó tömegtől, amely hol köztársasági
elnököt akarna csinálni belőle,
hol kis híján meglincselné.
Jézus két nagy szatyorral közlekedne
a TESCOnál, kartonpapírt keresne fekhelynek,
mert az Emberfiának nincs hová lehajtani
a fejét, csóválná a fejét, mennyien kihajigálják
a még simán fogyasztható ételeket,
meg persze örülne is ennek, hiszen jóllakhat,
és alapvetően kedvesek tudnak lenni
az emberek, adnak némi aprót
vagy visszatolhatja a bevásárlókocsit,
van, aki még a mondókáját is
végighallgatja néha.
Jézusnak lenne egy szolid kis befektetési cége,
több tucat embernek adna munkát,
nagyon emberségesen bánna mindenkivel,
a problémákat empatikusan oldaná meg,
önzetlenül adakozna jótékony célokra,
zarándoklatokat szervezne fiataloknak,
hétvégente wellnesshotelben pihenné ki
az őrült hajtás fáradalmait.
Jézusnak jól működő plébániája
vagy gyülekezete lenne,
sokszor vidékre is lehívnák előadásokat
meg lelkigyakorlatokat tartani, hiszen
igazán tüzesen tudna beszélni a jóhírről,
nem csak olyan lagymatag kegyességgel,
mint a farizeusok, de azért néhányan
ferde szemmel néznének rá, szerintük
csomó eretnekséget beszél,
nagyon hatásos, de folyton túloz,
nem hiteles ez a nagy lángolás,
a radikális kijelentések meg minden,
ez az az eset, amikor a kevesebb több.
Jézus lenne a legjobb autószerelő,
ezt az egész környéken tudnák,
nem kéne bedobálni a névjegyét
a postaládákba, szóbeszéd útján
terjedne hírneve, te, ez a pasas
sosem ideges, végtelen a türelme,
„nem probléma, megoldjuk”, ez a
szavajárása, belépsz a műhelyébe,
és valami időtlen nyugalom fog el,
még pucér nők sincsenek a falon,
és ha arra gondolsz, még csak nem is drága,
valósággal csodát tesz a kocsikkal.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pál Feri vasárnapi beszédek

Pál Feri vasárnapi beszédekÉvközi 13. vasárnap

Napi Ima30 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Barsi Balázs Szentbeszédek

Barsi Balázs SzentbeszédekÉvközi 15. vasárnap

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek PRO REGNO DEI - Isten OrszágáértÉvközi 15. vasárnap plébános beiktatás

Reggeli ima10 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Sajgó Balázs atya elmélkedése

Sajgó Balázs atya elmélkedése Egymást átjáró körökÉvközi 16. vasárnap

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

Utolsó vacsora

Családomban, szűkebb környezetemben, munkahelyemen pontosan olyan apostollá válhatok, mint amilyen a Tizenkettő bármelyik tagja volt. Ahhoz azonban be kell járnom az egymást átjáró köröket, másképp nem tudom sugározni az Atya és a Fiú Szentlelkét.
 
Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését!

Az első keresztényeknek a vasárnap volt az első nap, az Úrral és az Úrban való pihenéssel indították a hetet. Megünnepelték a feltámadást, töltekeztek erővel és Szentlélekkel, így tudtak hiteles keresztény életet élni.

Manapság ritkábban hallani keresztény emberek szájából azt a kijelentést, hogy a vasárnap lenne a hét első napja, a töltekezés napja. Sőt, a hétfőnek kinevezett első nap sokszor már fáradtsággal indul. Az ember hajlamos hétvégén jobban kimerülni, lemeríteni magát, pedig a helyes önszeretet fontos eleme az Úrral és az Úrban való pihenés!

Pihenés után következik a munka. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Márk evangélista arról számolt be, hogy Jézus kettesével küldi munkára apostolait. Az évközi tizenhatodik vasárnapon pedig a visszatért tanítványok beszámolójával indít az evangélista, hogy aztán ismét elvonuljanak kicsit, magukra legyenek. E lépésekből világosan látható, hogyan mutat rá az evangélium a normális emberi élet dinamikájára: pihenés, munka, pihenés, munka. A szívverés is ezt a dinamikát követi, a szervezet is erre tanít.

Az Úrral való helyes pihenésemben Erőt kapok, hiszen az Úr nem az Erőszak Lelkét adja, hanem az Erő Lelkét. Ha ezt világosan látom, akkor válhatok igazi apostolává.

Amikor apostolokról hallok, akkor az a tizenkét ember juthat eszembe, akiket Jézus arra hívott meg, hogy emberek halászai legyenek, továbbadják Isten szeretetének örömhírét nemcsak szóban, hanem magatartásban.

A Tizenkettő Jézus belső körét képezi. Ez persze nem zárt kör, hanem pontosan arra van „kitalálva”, hogy miután intenzív kapcsolatba kerülnek a Mesterrel, a Mesterrel való kapcsolat sugárzásával másokat is – mindenkit – bevonzzanak a körbe. Először tehát ők ismerkednek a Mesterrel, azután elindulnak kettesével! Először ők tapasztalják meg szeretetre-méltóságukat, hogy önmagukkal is jó kapcsolatba kerüljenek.

Ezért fontos a tanítványság, s majd az apostolság első köre: az Úrral együtt lenni, ismerkedni Vele, hogy szeretete átjárjon és így formáljon át, Őhozzá hasonlóvá tegyen. Ez az Úrral való pihenés lényege, amely egyben töltekezés is Őbelőle. Ha ez nem történik naponta többször is rendszerességgel, akkor hamis apostollá válok, mert nem vagyok az Ő tanítványa.

Először tanítvány, Vele pihenve, Tőle tanulva, hogy aztán küldötté váljak, hiteles apostollá. Ez a sorrend!

A tanítványság, s majd az apostolság második köre, ha már van bátorságom továbblépni, kilépni önmagamból. Miután töltekeztem az Úrral és engedem, hogy elárasszon SzentLelkével, akkor indulok és dolgozom.

Mikor kell ezt meglépnem? Ezt Ő sugallja. Ha hallgatok Őrá, biztosan meghallom, érezni fogom a belső indítást, a belső „pozitív kényszert”, amikor nem tudok – és nem is akarok mást tenni, csak az Ő szeretetét továbbadni, hordozni. Ez nem csupán az igehirdetésre értendő, hanem bármilyen munkába beleviszem ezt a lelkes szeretetet, s akkor bármilyen munkát lelkesen végzek. S akkor igehirdetést is végzek! Ez már az apostolság folyamata.

Az igazi apostol azonban soha nem szűnik meg tanítvány is maradni.

Ezért a harmadik kör az Úrhoz való visszatérés, Szentlelkének befogadása és az Őbenne történő pihenés. Ebben a körben kezdek rádöbbeni, hogy az Úr segít jobban megismerni magamat, sőt: az Ő szeretetében ismerem meg magam és ezért nem félek Vele időt tölteni. Ez az a pont, ahol megtapasztalom: az igazi pihenés, az Úrral való pihenés egyben tényleg a Szentlelkével való töltekezés is!

Ez a három kör folyamatosan átjárja egymást: pihenés, munka, pihenés. Sőt a pihenés is így válik értelmessé és nem degradálódik lustasággá. Az autó sem azzal a benzinnel megy, amit legelőször beletankolunk!

Családomban, szűkebb környezetemben, munkahelyemen pontosan olyan apostollá válhatok, mint amilyen a Tizenkettő bármelyik tagja volt. Ahhoz azonban be kell járnom az egymást átjáró köröket, másképp nem tudom sugározni az Atya és a Fiú Szentlelkét.

Mindenki felelős ELSŐSORBAN családtagjaiért, szűk környezetéért!

Ehhez két dolog szükséges: töltekezni bent és életpéldát mutatni kint!

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Pannonhalmi Főapátság gregorián konventmise

Pannonhalmi Főapátság gregorián konventmiseÉvközi 13. vasárnap

Reggeli ima26 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
30

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Tihanyi Bencés Apátság prédikációi

Tihanyi Bencés Apátság prédikációiÉvközi 15. vasárnap

Reggeli ima12 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
14

 

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja XXXVIII. „És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts mega gonosztól.” A kísértések fajtái – 3

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

Nagy kárt okozhat azonban nekünk az ördög, anélkül, hogy észrevennénk, egy más téren, tudniillik amennyiben elhiteti velünk, hogy erényeink vannak, holott nincsenek. Ez valóságos pestis! Biztonságban érezvén magunkat, nem vesszük észre, hogy verembe esünk s abból azután nem is tudunk kivergődni. Nem mindig van valami tudatos halálos bűnről szó, amely a pokolba juttathat bennünket. De azért a lábunk bilincsbe van verve s nem vagyunk képesek előbbre jutni a szellemi életnek ezen útján, amelyről beszélni kezdtem s amelyről nem is feledkezem meg. De hát hogyan is juthatna előbbre az, aki belebukott a verembe? Ott kell elpusztulnia. Még hálát adhat Istennek, hogy nem a pokolig bukott! Előbbre jutása azonban a legjobb esetben is ki van zárva. Tegyük fel, hogy nem romlik meg egészen: még akkor is értéktelen lesz úgy önmagára, mint másokra nézve. Sőt még kárt is okozhat, mert mindaddig, amíg az a csapda ott van, mások, akik ugyanazon az úton haladnak, szintén beleeshetnek. Igyekezzék tehát kiszabadulni belőle és temesse be! Akkor aztán nem fenyegeti veszedelem, sem őt, sem másokat. Azt azonban határozottan mondhatom nektek; hogy ez a kísértés nagyon veszedelmes. Sokat tapasztaltam e tekintetben s azért beszélek róla, bár nem sikerül magamat olyan jól kifejeznem, amint szeretném.

Amennyiben csak szellemi örömökről van szó, ezeknél csak azt érezzük, hogy kapunk valamit s hogy annak fejében kötelesek vagyunk hívebben szolgálni. Itt ellenben az a meggyőződés fejlődik ki bennünk, hogy mi adunk Istennek valamit, amennyiben szolgálunk neki s hogy az Úr köteles bennünket ezért megjutalmazni. Ez azután lassankint nagy kárt okozhat. Egyrészt csökken bennünk az alázatosság, másrészt pedig nem igyekszünk megszerezni egyik-másik erényt, mert azt hisszük, hogy úgyis megvan bennünk.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Edith Stein a végestől az örökkévalóig

Szent Terézia Benedikta a végestőlaz örökkévalóig

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

A misztikus folyam, ami árad minden évszázadon át, nem egy eltévedt mellékág, ami elszakadt az egyház imaéletétől, — ez az ő legbelső élete.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szeretetláng Lelki Napló

Szeretetláng Lelki Napló - III. füzet 1964. július 25., 26 és augusztus 3.III/179

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
20

1964. július 25.

A szentély márványát fényesítettem. Az Úr Jézus biztató szavakkal szólt: „Jól van, kis napraforgóm, áldozataiddal fényesítsd a lelkeket is, akikben elhomályosult kegyelmeim fényessége.”

Amikor hazaindultam, akkor is beszélgetett: „Érezd, hogy most itt kettesben vagyunk. Tudod-e, hogy kis szobád is az Én szentélyem? Szívesen időzök itt nálad, mert ahogy Én otthont adtam neked házamban, úgy te is otthont nyújtasz Nekem. Ugye, tudod, mi az, ami Engem annyira hozzád fűz? A te mérhetetlen bűnbánatod. Igen, ez mámorossá tesz Engem. Hallgasd meg elismerő szavaimat. Te kicsinyke, szegény kis lélek, mire vagy te képes: a fenséges és hatalmas Istent teszed mámorossá! Fogjátok fel ezt a nagy csodát, hogy ti bűneitek bánata által boldoggá tehettek!”
 

(III/179)
1964. július 26.

A szentmiséről hazamenet az Úr Jézus kedvesen szólt: „Kis lánytestvérkém! A szeretetszolgálat, melyet végzel, illatát fogja árasztani a veled együtt dolgozó személyre.

S most fogadd el Tőlem szeretetem rendkívüli megnyilvánulását, melyet állandó bűnbánatod által nyersz el. Ez az út a legrövidebb, mely által Hozzám jutsz. Ezért repülsz nyílegyenesen Felém. Ez tart meg röptödben, ez az alázatos, szünet nélküli bűnbánat, és állandó engesztelésed szinte esztelenségre ragad Engem is. Elfelejtek mindent. Bűnbánatod által magadhoz ragadsz, mint a mágnes, és magához ragad minden lélek, aki ezt megteszi. Ó, kérve kérlek, ragadjatok magatokhoz! Ez a legtökéletesebb eszköz kezetekben: bűneitek bánata, mely által egészen leköteleztek, és bármit megadok számotokra. Ilyenkor kegyelmeimet kiapadhatatlanul pazarolom reátok.”


1964. augusztus 3.

„Leánykám, amit a mágnes egyszer magához vonzott, azt többé el nem engedi. Mert ez ellenkezne a természet törvényével. Én sem engedlek el téged és senkit sem, mert ez ellenkezne isteni törvényeimmel, gyengédségemmel. Én elfogadtalak, Szívembe zártalak, és kegyelmeim bőséges tápláléka által Szívem állandó szeretetét nyújtom. Téged pedig arra kérlek, imádkozzunk együtt az örök Atyához irgalomért azokért, akik erőszakkal szakítják ki magukat Istenségem vonzóerejéből.”

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
A Rózsafüzér titkai

A Rózsafüzér titkai Dicsőséges RózsafüzérVasárnap

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

„A Szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk
Édesanyja szemével, és szeretjük Jézust Édesanyja Szívével.”
(Szent II. János Pál)


Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki gondolatainkat irányítsa!
... Aki szavainkat vezérelje!
... Aki cselekedeteinket kormányozza!

Üdvözlégy Mária, Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.

Áldott vagy Te az asszonyok között,
és Áldott a Te méhednek Gyümölcse, Jézus,
Aki halottaiból feltámadott.
... Aki a Mennybe fölment.
... Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
... Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
... Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért!
Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Most és halálunk óráján, ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
és vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik legjobban rászorulnak Irgalmadra! Ámen.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Cseri Kálmán - A kegyelem harmatja

Cseri Kálmán A kegyelem harmatjaVan-e a pénznek szaga?

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel... (1Tim 6,6 - Károli)

A keresztény ember számára nagyon fontos a pénz eredete. Mert a pénznek igenis van szaga, és ha tisztátalan pénz kerül hozzánk, megbűzhödik tőle az egész életünk. Tiszta az, amit a munkájáért kap valaki, amit ha szükségbe kerül, testvérek szeretettel adnak (tudni kell elfogadni is), és néha Isten készít ajándékot, „akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget" (Zsolt 127,2).

Kié a pénzünk? A miénk - mondják a legtöbben. A tizede az Úré -vallják, akik hallottak erről valamit. Az egész az Úré - állítja a Biblia. „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók." (Zsolt 24,1) Isten gyermeke tudja, hogy mindenestől Isten tulajdona, akitől sáfárságra kapott sok mindent, a pénzét is, amivel felelősen lehet gazdálkodnia, s a végén majd el kell számolnia.

Az Újszövetség nem írja elő a tized fizetését, de akik a jövedelmük tizedét félreteszik Isten céljaira, mások megsegítésére, jól teszik, Isten áldása van rajta. De tudnunk kell, hogy az egészet felelősen kell beosztanunk. Jézus nélkül könnyen a szerzésvágy uralkodik el rajtunk, ővele az ajándékozás öröme lesz a részünk.

Mennyi az elég? „Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges..." (Péld 30,8) „...megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek." (Fil 4,11) Isten az egyik kezünket tele akarja rakni, de a másik maradjon szabad a szolgálatra (Préd 4,5-6)!

Az istenfélő embernek a kevés is mindig elég, Isten nélkül a sok is mindig kevés. Nélküle a másokét is kívánom, vele a magamét is megosztom. Aki Istenben gazdag, annak nem árt meg a szükség sem, a bőség sem.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Az Ige mellett

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata –„…ismeri az Úr az igazak útját…” Zsolt 1

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

„…ismeri az Úr az igazak útját…” Zsolt 1

1 Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2 hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 4 Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. 5 Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. 6 Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(6) „…ismeri az Úr az igazak útját…” (Zsolt 1)

Boldogságkényszeres világban élünk, és sokféle receptet kínálnak az önmegvalósítás piacán. Aztán ha ezek nem válnak be, szokás szerint, a felhasználót okolják, s máris még boldogtalanabbak vagyunk. Az első zsoltár, amely az egész zsoltároskönyv tartalomjegyzékének is tekinthető, minden boldogság forrásához irányít, és megtanít arra, hogy azt egyedül Isten hűségéből nyerhetjük, vagyis nem szerzői és beszerzői vagyunk a boldogságnak, hanem megajándékozottjai. Isten törvénye „szent, és a parancsolat szent és igaz és jó”, mondja az apostol (Róm 7,12), és abban van elrejtve az eljövendő jó (üdvösség) árnyéka is (Zsid 10,1). Aki tehát Isten jó életrendjében gyönyörködik, az egész életét Istenre irányítja. Isten pedig ismeri az övéit (2Tim 2,19), megőrzi és megtartja őket. Ez az ismeret, ahogyan Isten ismer és szeret minket, megelőz és magában foglal mindent. S ebből egyszerre árad felénk a kegyelem ereje és az Isten teljes megismerésének reménye is: mi is úgy ismerünk majd, ahogy most Isten ismer bennünket (1Kor 13,12). A törvény ismerete szükségszerűen vezet el a törvény végcéljához, Krisztushoz (Róm 10,4), a „boldog Isten evangéliumához” (1Tim 1,11).

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Napi Ige és gondolat - Katona Béla tollából

Napi Ige és Gondolat Takarítás…2024. július 21. vasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
Takarítás…
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsoltárok 51,12)
Ki ne végzett volna már fizikai nagytakarítást az otthonában. Tavaszi, őszi, nyári, téli… évszakonként egy olyan takarítást, amikor a heti/napi porszívózás és poroláson kívül a helység minden zeg-zugát kipucoljuk. Egy tulajdonképpen rendben lévő, tiszta szobában, ha elkezdünk egy ilyen nagy takarítást először azt vehetjük észre, nagyobb a rendetlenség és a káosz, mint a rend, a rendezettség és a tisztaság. Sokszor úgy érzem, hogy minek is kezdtem bele? Nagyobb a kupi, mint volt. Soha nem végzek. Aztán a munka előrehaladtával látom a fényt az alagút végén. Szándékosan fizikai takarítást írok, mert befejezni csak ezt vagyunk képesek akár egyedül is.
De mi a helyzet a lelkünk takarításáról, megtisztításáról? Erre a magunk erejéből képtelenek vagyunk. A ma embere különböző módszerekkel próbálkozik, mint pl. jóga, meditáció és társai, amit a keleti kultúrából ismerhetünk. De a keresztyén ember életébe ez nem férhet bele. Ha saját magunk akarjuk a lelkünket megtisztítani, olyan kavar, zűrzavar lesz benne, hogy talán mélyebbre is süllyedünk annál, mint amilyen helyzetben vagyunk. A mi lelkünk teljes megtisztítását egyedül Isten tudja elvégezni. Ő az egyetlen, aki erre képes, de a mi akaratunk is kell hozzá. El kell jutnunk emberként arra a pontra, amikor már azt érezzük, hogy egyedül nem megy. Ekkor kell leborulva kérni az Atyát. Egyik szívemnek kedves dicsérete olyan szépen fogalmazza meg:
794. Dicséret
„Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen,
Fényedből fénysugár az életem.
Míg a homályon át, a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem.”
Csodálatos kérés ez a mi Urunk felé. (Ez a sorok 1910-ben kerültek leírásra és még 114 év után is helytálló, hasonlóképpen, mint a több mint 2000 évvel ezelőtt íródott Szentírás.)
Mert a Jelenések könyvében (22,13) így olvashatjuk. „Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég.” S ha elkezdődik Általa a megtisztulás folyamata, valóban tiszták leszünk. Mint ahogy reménységet kapunk Pál apostol Filippiekhez írt levelében (1,6): „Éppen ezért meg vagyok győződve, arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.”
Lehet, hogy ez a tisztulási folyamat nem lesz fájdalommentes, de hidd el Isten sokkal jobbat szánt nekünk. Azonban a legnagyobb és a legnehezebb feladat, hogy ezt a tisztaságot meg tudjuk tartani. Mert idővel, mint a szobánk, úgy a lelkünk is újra és újra bekoszolódhat. Soha ne szűnjünk meg kérni Urunk segítségét a megtisztulásra, vagy a tisztának maradásra. (Gyüre Anikó, Fényeslitke-Nyíregyháza)
***
Imádság:
Köszönöm Neked Teremtő Mennyei Édesatyám, hogy te tisztogatsz engem. Bár sokszor nekem ez a folyamat nem fájdalommentes, de benned reménykedem, s hiszem, hogy amit mamám is mindig mondott, hogy aki megsebez, az be is kötöz. Erre is Uram, csak Te vagy képes. Hálával a szívemben köszönöm meg Neked mindazokat a tisztogatási folyamatokat, amiken keresztül viszel, s megőrzöl ezek alatt is engem, s keresztyén testvéreimet is. Ámen
***
A nap gondolata:
715. Dicséret 4. Versszak
4. Tisztogass bár bajjal, olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet.
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Dolhai Lajos - Csúcs és forrás

Dolhai Lajos - Csúcs és forrás 29. A SZENTMISE SZERKEZETE

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
19

A szentmise a bevezető résszel kezdődik, és az elbocsátással végződik. Ezek között helyezkedik el a két fő rész: az igeliturgia (amely az ambónál történik) és az Eucharisztia (áldozat) liturgiája. Ez a két rész olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot (SC 56). Ugyanis benső, lényegi kapcsolat van Isten igéje és az Eucharisztia között: Isten Igéjét hallgatjuk a szentmise első részében, az Eucharisztiában pedig a testté lett Ige önmagát adja nekünk lelki eledelül.

A bevezető szertartások (bevezető ének, keresztvetés, köszöntés) utáni első, imádságos részben Istenhez szólunk: megbánjuk bűneinket (bűnbánati ima, Uram irgalmazz), vágyakozva Istenhez emeljük a lelkünket és a bűnbánatban megtisztulva dicsőítjük az Istent (Glória). Azoknak a szertartásoknak, amelyek az igeliturgiát megelőzik, bevezető, ráhangoló és előkészítő jellegük van. Ezt a részt a szentmise első könyörgése zárja le, amelyben a miséző pap a nép nevében az Úr elé terjeszt kéréseinket.

Az igeliturgia előkészít az Eucharisztia méltó megünneplésére. Ez a szentmise tanító része, amelyben az Isten szól hozzánk, mi pedig nyitott szívvel és készséges lélekkel hallgatjuk. Az evangéliumot állva hallgatjuk, mert hittel valljuk, hogy az evangélium szavai által maga Jézus az, aki szól hozzánk és napjainkban is hirdeti az örömhírt. A hitvallást úgy is tekinthetjük, mint a hívő nép válaszát az elhangzott tanításra. A szentmisén való részvétel már önmagában is hitvallás. A Hiszekegy elmondása azonban keresztény hitünk legfőbb igazságaira, hitünk tartalmára emlékeztet bennünket. Az igeliturgia befejező része a hívek könyörgése, amit egyetemes könyörgéseknek is nevezünk, mivel ebben az imádságban nemcsak önmagunkért és a jelenlévőkért, hanem az Egyházért, sőt még az egész világért is imádkozunk.

Az Eucharisztia liturgiája az adományok előkészítésétől (felajánlás) az áldozás utáni könyörgésig tart. Három főbb részre osztható: az adományok előkészítése, az eucharisztikus ima (kánon) és az áldozás. A szentmisének ez a második fő része a középkori szárnyas-oltárokhoz hasonlítható. A központi rész, a főrész, a leglényegesebb elem az Eucharisztikus ima, amelynek köszönhetjük, hogy minden szentmisében a feltámadt és megdicsőült Krisztussal és az ő áldozatával találkozhatunk. Az Eucharisztikus ima a szentmise leghosszabb imádsága, ami a prefációtól egészen a Miatyánkig tart.

Az adományok előkészítésekor (amit régebben felajánlásnak neveztünk) az oltárhoz visszük a kenyeret és a bort, „mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét”, hogy ezekből legyen számunkra „az élet kenyere” és „a lélek itala”. Adunk, illetve felajánlunk valamit az Istennek. Nemcsak a kenyeret és a bort, hanem önmagunkat és egész életünket. A felajánlási könyörgés arra emlékeztet bennünket, hogy mindez miért történik. Ez a szentmise második hivatalos könyörgése.

A szentáldozásban nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy a szentmise „áldozati lakoma”, és „boldogok azok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten Báránya”. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. A szentáldozás egyesít minket Krisztussal, és Pál apostol tanítása szerint általa igazi lelki közösség jön létre azok között, „akik az egy kenyérben és egy kehelyben részesedtek” (1Kor 10,17). Vannak olyan imádságok, amelyek felkészítenek bennünket az Eucharisztia méltó vételére (Miatyánk, békerítus, Isten Báránya, Uram, nem vagyok méltó), az áldozás utáni könyörgésben pedig hálát adunk a szentmiseáldozat gyümölcseiért. Végül a miséző pap áldással útra indít minket - „menjetek békével” -, hogy keresztény hivatásunkat és küldetésünket teljesítsük a világban.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Szent Benedek Regulája

Szent Benedek Regulája 42. fejezet:A kompletórium után senki ne beszéljen

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
42. fejezet: A kompletórium után senki ne beszéljen
1Minden időben csöndre kell törekedniük a szerzeteseknek, de főként az éjszakai órákban. 2Azért minden időben, akár böjt, akár kétszeri étkezés van, a következőket rendeljük: 3ha kétszeri étkezés van, ahogy felkeltek a vacsorától, üljenek le mindnyájan együtt, és az egyik olvasson föl a "Beszélgetések"-ből vagy "Az atyák életé"-ből vagy esetleg valami mást, amin épülnek a hallgatók. 4De ne olvassák a Heptateuchust, sem pedig a Királyok Könyvét, mert ez a gyenge lelkeknek nem lesz hasznára, ha ebben az időben a Szentírásnak ezeket a könyveit hallgatják. De más időkben ezeket is olvassák. 5Ha pedig böjti nap van, kis szünetet tartva a vesperás elmondása után, kezdjenek hozzá a "Beszélgetések" olvasásához, amint mondtuk, 6és olvassanak el négy-öt lapot, vagy amennyit az idő enged. 7Míg ez az olvasás tart, valamennyien jöjjenek egybe, még az is, aki esetleg valami rábízott dologgal volt elfoglalva. 8Ha tehát így mindnyájan együtt vannak, imádkozzák el a kompletóriumot, és a kompletóriumról kijőve már senkinek se legyen szabad egy szót sem szólnia. 9Ha valakit rajtakapnának, hogy a hallgatásnak ezt a szabályát megszegte, súlyos büntetés érje; 10kivéve ha az érkező vendégek miatt lenne szükség beszédre, vagy az apát parancsolna valakinek valamit. 11De még ez is a legnagyobb komolysággal és szerény mérséklettel történjék.
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Bencés zsolozsma

Bencés zsolozsma L A U D E SÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

Reggeli ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21
L A U D E S
Az imaóra kezdése
Istenem, hallgass hívásomra! Uram, siess segítségemre! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. Alleluja!
 
Himnusz Lit. Hor II. hét
Már oszlik, íme, köde árnyas éjnek,
Kél hajnalfénynek remegő sugára
Kérjük áldását a világ Urának
Hangos imával.
 
2. Irgalmas szívvel könyörüljön rajtunk,
Félelmünk űzze, vigyen üdvösségre
Kérjük Atyánktól, vezesse el népét
Égi hazába!
 
3. Ezt add meg nékünk, Háromság egy Isten,
Égi Atyával Fiú és Szentlélek!
Néked mond áldást, néked zeng az ének
Mind e világon. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
117. zsoltár
[Alleluja!]
 
K Áldjátok az Urat, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Izrael hza, mert jó: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondja Áronnak hza: * M irgalma örökkvaló.
 
K Mondják, akik félik az Urat: * M irgalma örökkvaló.
 
K1 Gyötrelmemben hívtam az Urat, * meghallgatott az Úr, és tágas térre vezetett engem.
 
K2 Velem az Úr, nincs mitől flnem; * ember mit árthat nékem?
 
K1 Velem az Úr, ő segít nkem, * megszégyenül minden ellenségem.
 
K Jobb az Úrban bízni, * mint emberekre hagyatkozni.
 
M Jobb az Úrban bzni, * mint hatalmasokra hagyatkozni.
 
K Körülvettek engem a npek, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Minden oldalról körülvettek engem, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Körülrajzottak mint a méhek, † de elhamvadtak mint a bozót lngja, * M az Úr nevében legyőztem őket.
 
K Üldöztek, taszítottak, hogy elessem, * M de az r megsegített.
 
K Dicsőség az Úr és erő nkem, * M ő lett az n üdvsségem.
 
K Ujjongás és diadal szava szól az igazak strából, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K Az Úr magasra emelte jobbkezét, * M győzelmes az Úrnak jobbja.
 
K1 Nem halok meg, hanem lek, * és hirdetem az Úr tetteit.
 
K2 Megfenyített az Úr, megfenyített engem, * de a halálnak át nem engedett.
 
K1 Nyissátok ki nékem az igazság kapuját, * belépek rajta, s áldom az Urat.
 
K2 Ez az Úr kapuja, * az igazak mennek be rajta.
 
K1 Hálát adok, Uram, mert rám figyeltél, * mert te lettél az n üdvsségem.
 
M A kő, amit megvetettek az pítők, * az lett a háznak szegletköve.
 
K Mindezt az Úr művelte, * csodálatos a szemnk előtt.
 
M Ezt a napot az Úr adta, * örvendezzünk s ujjongjunk ma!
 
K Küldj szabadulást, Uram, nkem, * M adj, Uram, gazdag letet!
 
K Áldott, aki jön az Úr nevében, * megáldunk titeket az r szentlyéből.
 
M Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog flöttünk.
 
K Ünnepeljetek zöldellő gakkal, * vonuljatok a szent oltárhoz!
 
K1 Te vagy Istenem, hálát adok nked, * Magasztallak, Istenem, téged.
 
K Áldjátok az Urat, mert jó, * M irgalma örökkvaló.
 
K Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
M Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkn örökk. Ámen.
 
1. antifóna Zsolt 117,27-28
Az Úr az Istenünk, * fényessége ragyog fölöttünk. Istenem, néked hálát adok, magasztallak, én Istenem, téged.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
Ószövetségi ének (Dán 3,52-58) • A három ifjú éneke
Áldott legyen a Teremtő mindörökké! – Róm 1,25
 
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, * dicséretes, dicsőséges és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott a te szent és dicső neved, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy dicsőséged fenséges hzában, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldott vagy országod királyi szkében, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy, aki átlátod a mélységet, † és trónolsz a kerubok flött, * dicséretre méltó és magasztos örkkön-rökké.
 
Áldott vagy a magas egekben, * dicséretre méltó és dicsőséges örkkön-rökké.
 
Áldjátok az Urat, művei, mindnyájan, * dicsérjétek és magasztaljátok őt örkkön-rökké!
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentllek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örkké. Ámen.
 
2. antifóna Dán 3,52
Áldott vagy, Urunk, * dicséretre méltó mindörökké! Áldott a te szent neved, dicséretre méltó s dicsőséges mindörökké
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
148. zsoltár • A mindenség az Urat dicséri
Hallottam, hogy minden teremtmény, mely a mennyben, a földön és a tengerben van, így kiáltott: A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké. – Jel 5,13
 
Dicsérjétek az Urat a mennyből, * dicsérjétek a magasságban!
 
Dicsérjétek mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek! ℞
 
Dicsérjétek, nap és hold, * dicsérjétek, fénylő csillagok!
 
Dicsérjétek, egeknek egei, * dicsérjétek minden vizek az g felett! ℞
 
Dicsérjék az r nevét, * mert ő parancsolt és ltrejöttek!
 
Odaállította őket minden időkre, * törvényt szabott nekik, mely el nem évül. ℞
 
Dicsérjétek az Urat a fldről, * tengeri szörnyek és vizek mlységei!
 
Tűz és jégeső, hó és kdfelhő,* dübörgő vihar, mely teljesíti akaratát! ℞
 
Minden hegyek és halmok, * gyümölcsfák és mind, ti cdrusok,
 
Vadak és minden llatok, * csúszómászók és mind, ti szrnyasok, ℞
 
Föld királyai és minden nemzetek, * fejedelmek és a föld minden brája,
 
Mind, ti ifjak és leányok, * öregek és gyermekek, ℞
 
Dicsérjétek az Úr nevét mindnyájan, * mert egyedül az ő neve magasztos!
 
Fönsége fölülmúlja az eget s a fldet, * dicsőségre emelte npe fejét. ℞
 
Dicséret minden szentjének, * Izrael fiainak, a népnek, amely kzel van hozz. ℞
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-rökké. Ámen. ℞
 
3. antifóna Zsolt 148,2
Alleluja. Dicsérjétek az Urat mind, ti angyalok, * dicsérjétek, égi seregek. ℞. Alleluja, alleluja.
 
Olvasmány IV. hét Ef 2,3-7
Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember. De az irgalmasságában gazdag Úr azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy bár bűneink miatt holtak voltunk, Krisztussal életre keltett minket. Krisztus Jézusban föltámasztott minket, és vele együtt maga mellé ültetett a mennyben. Kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.
 
Válaszos ének Jel 5,9
Elszenvedted, Uram, a halált érettünk * És megváltottál minket véreddel.
Istenünk országává és papjaivá tettél bennünket. * És megváltottál…
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. * Elszenvedted, Uram a halált…
 
4. antifóna IV. hét Jel 1,5-6
Krisztus szeretett minket, * vérével megváltott bűneinktől és országa népévé tett bennünket: övé a dicsőség, hatalom mindörökké, alleluja
 
Benedictus Lk 1,69-79
[Zakariás eltelt Szentlélekkel, és így prófétált:]
 
Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, * mert meglátogatta népét és megváltást szerzett néki.
 
Erős szabadítót támasztott nékünk * szolgájának, Dávidnak házából.
 
Amint szólott a szentek ajkával, * ősidők óta a próféták szavával:
 
Megszabadít az ellenség kezéből, * mindazoktól, akik gyűlölnek minket.
 
Irgalmas lesz atyáink iránt, * szent esküjét el nem felejti,
 
A szövetséget, melyet Ábrahámmal, atyánkkal kötött, * hogy amit ígért, megadja nékünk;
 
Hogy megszabadulva az ellenség kezéből * félelem nélkül szolgáljunk néki,
 
Szentségben és igazságban színe előtt * életünk minden napján.
 
Te pedig, gyermek, a Magasságbeli hírnöke leszel, * mert az Úr előtt jársz, hogy útját előkészítsd.
 
Az üdvösség ismeretére tanítsd népét, * hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
 
Istenünk mélységes irgalma által, * amellyel a magasságból Fölkelő eljön hozzánk,
 
Hogy világítson azoknak, akik a halál árnyékában és sötétben élnek, * és vezérelje lépteinket a békesség útjára.
 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek,
 
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön örökké. Ámen.
 
4. antifóna IV. hét Jel 1,5-6
Krisztus szeretett minket, * vérével megváltott bűneinktől és országa népévé tett bennünket: övé a dicsőség, hatalom mindörökké, alleluja
 
Könyörgések IV. hét
Testvéreim, jóságos Istenünk szeret bennünket, és tudja, hogy mire van szükségünk; nyitott szívvel és boldog örömmel magasztaljuk őt:
     Fölséges Istenünk, tebenned bízunk!
 
Áldunk téged, mindenható Isten, a mindenség Királya, aki meghívtál bennünket, bűnösöket,
– hogy megismerjük igazságodat és Fölségedet szolgáljuk!
Istenünk, te föltártad nekünk az irgalom kapuját,
– add, hogy soha le ne térjünk az élet útjáról!
Szeretett Fiad föltámadását ünnepeljük ma,
– add, hogy az egész napot igaz lelki örömben tölthessük!
Add meg, Urunk, a benned hívőknek a dicsőítő imádság lelkületét,
– hogy mindig és mindenért hálát adjunk néked!
(Áraszd el kegyelmeddel a névnapos N. atyát/testvért,
– élete áldozatát fogadd szívesen!)
 
Az Úr imádsága
Testvérek! Könyörögjünk, amint az Úr tanított minket imádkozni!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.
 
Zárókönyörgés
Urunk, Istenünk, könyörülj népeden, és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 
Áldás IV. hét
Ti, akik meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki föltámadt a halálból, teremjetek gyümölcsöt Istennek!
A mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak † és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
 
Az imaóra befejezése
Mondjunk áldást az Úrnak!
Istennek legyen hála!
Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!
Vatikáni Hírek

VATICAN NEWS magyar műsoravasárnap

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Júl
21

 



Aznapi műsor 19.30 óra után érhető el!
Régebbi műsorok meghallgatásához, válasszon előző napi tartalmakat.

Tovább
Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."